Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2024-07-17
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2022): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Auktioner
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke

Aktiebrev

Privata Sedlar Charta Sigillata  
Svarskuponger Premieobligationer Leksakspengar
Polletter Stavning av kung Brevporto 18552024
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar Finlands sedlar Personer


(Ingen e-post skickas vidare till andra samlare. Bilder och fakta kan publiceras på min hemsida. Ingen personlig information avslöjas)

BLOGG: NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Provmynt 1 kr - 2 kr - 5 kr präglade i Finland

Provmynten tillverkades av Mint of Finland med finskt lejon (utan svärd) på baksidan. Sensationellt fynd.


PROV 1 kr 19,5 mm vikt 3,19 g och 2 kr 22,5 mm vikt 5,00 g; kopparpläterat stål som är magnetiskt
Utgivna mynt 1 kr vikt 3,60 g; 2 kr vikt 4,80 g


PROV 5 kr kopparpläterat stål magnetiskt 24,5 mm vikt 6,35 g; 5 kr "nordic gold" 24,5 mm vikt 6,38 g
Utgivna mynt 5 kr 23,75 mm vikt 6,10 g "nordic gold"

Alla provmynt har slät rand utom 5 kr "nordic gold" som har räfflad kant (som gamla stora 1 kr)

Observera att diametern på 5 kr PROV var större 24,5 mm än 5 kr MYNT som var mindre 23,75 mm


material-format-och-farger (riksbank.se)

"Den nya 5-kronan föreslås bli något större än 2-kronan med diametern 23,75 millimeter och tjockleken 1,95 millimeter. Myntet kan tillverkas av antingen kopparpläterat stål eller Nordic gold. Skillnaderna ligger främst i förfalskningsrisk och pris. Ett mynt av Nordic gold är svårare att förfalska än ett kopparpläterat mynt. Ett mynt av Nordic gold är samtidigt ungefär dubbelt så dyrt i inköp. Utöver dessa faktorer finns estetiska synpunkter, såsom att ett kopparpläterat mynt tenderar att mörkna efter en tids användning. 

Svensk Handel och några av leverantörerna av utrustning för mynthantering har uttalat att de föredrar en 5-krona av Nordic gold. Skälen är att materialet är mer svårförfalskat än kopparpläterat stål, att det blir en tydligare skillnad mellan 2-kronan och 5-kronan samt att Nordic gold-mynt har bättre hållbarhet. 

Projektet noterar att det finns en prisskillnad men att den är förhållandevis liten, sett till Riksbankens totala kostnader för myntinköp. Skillnaden mellan inköpspris och nominellt värde är betydande även i alternativet Nordic gold. Även om myntförfalskningar är ovanliga är det en fördel att ett mynt av Nordic gold är mer svårförfalskat. Ett mynt av Nordic gold behåller också sin färg och ytkvalitet bättre. Projektet förordar mot den bakgrunden att 5kronan tillverkas av Nordic gold."

Mint of Finland - Wikipedia  
Mint of Finland jämfört med Finlands riksvapen

Giltiga mynt | Sveriges Riksbank

Inkompetenta auktionshus säljer belöningsmedaljer med felaktig beskrivning
Äldre guldmedaljer från Myntverket är alltid 23K

Myntverkets guldmedaljer före år 1974 har guldhalten 975/1000 = 23,4 karat. Kronan och bäranordningar är dock 18K. Senare medaljer kan vara 18K, t.ex.
Patriotiska Sällskapet 1975
Sällskapet Pro Patria 1978
Nobel 1980

Myntverkets guldmedaljer år 1915-1974 saknar guldstämpel men är märkta t.ex. "GULD 1915" eller "MJV GULD 1948". Dessa har alltid guldhalten 975/1000. Senare medaljer har normal guldstämpel med MV kattfot och 23K eller 18K.

Se även snt31981.pdf (numismatik.se)

MEDALJ, 18 k guld, Pro Patria, Gustaf V, 1946. Vikt ca 30 gram. - Bukowskis Skall vara 23K guld

MEDALJ Pro Patria "För trohet och flit" 18K guld 1941. - Bukowskis Skall vara 23K guld

Medalj, 18K guld, Kungliga Patriotiska Sällskapet 1954. - Bukowskis Skall vara 23K guld

FÖRTJÄNSTMEDALJ,18k guld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 1946. Mynt, Medaljer & Frimärken - Ordnar & Medaljer - Auctionet Skall vara 23K guld

Edition Ete Medalj för trohet och flit 18K - Stockholms Auktionsverk (auktionsverket.com) Skall vara 23K guld

Medalj 18 k guld - Stockholms Auktionsverk (auktionsverket.com) Skall vara 23K guld

FÖRTJÄNSTMEDALJ, 18k guld, vikt exkl | Auktion olsensauktioner.se Skall vara 23K guld

816. Medalj - Kvalitetsauktion 18 januari 2022 (uppsalaauktion.se) Riktig beskrivning med 23K medalj och 18K krona

MEDALJ 23K/18K guld "Gustaf VI Adolf Sveriges konung, Af kongl sällskapet pro patria". Mynt, Medaljer & Frimärken - Ordnar & Medaljer - Auctionet 23K och 18K


Medaljen stämplad "MJV GULD 1957" och kronan stämplad 18K med kattfot

P.S. 23K guldhalt var 975/1000 fram till år 1988 då den blev 958/1000 (matematiskt exakt 23K)

Även 18K var 760/1000 år 1912 som senare blev 750/1000

Internationella svarskuponger IRC

Postens internationella svarskuponger berättigade till ett frimärke för utlandsbrev i alla länder anslutna till UPU. Dessa kuponger cirkulerade ofta utan att lösas in mot ett frimärke. Medlemmar i ideella föreningar och radioamatörer använde dessa i sina internationella kontakter. Posten i Sverige slutade sälja kuponger 31 dec. 2001 men löser fortfarande in utländska under giltighetstiden.

Internationella Svarskuponger

     

  
Åland hade egna svarskuponger (med flagga och landskod AX) under en kortare tid men nu används samma kuponger som i Finland (utan flagga med landskod FI)
Svarskuponger kan köpas i Finland och på Åland (även i Norge och på Island)

  
Svarskupong från Grönland (med flagga och landskod GL)

  
Svarskupong från Färöarna (med flagga och landskod FO), till höger 150 år UPU 1874-2024 (giltighetstiden ökad från 2025 till 2026 även för de märkta med 2025)

Svarskuponger kan köpas på Grönland och Färöarna men inte i Danmark

Lists (upu.int)


Sverige år 2000, mycket sent utgiven svarskupong

Ökad cirkulation av 100 kr sedlar och övriga lågvalörer

  
100 kr och 500 kr sedlar i cirkulation

100 kr ökar i cirkulation men inte 500 kr sedlar

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

Philea Internetauktion 2407

Numismatik, m.m. - Internetauktion 2407 - AB Philea

  

Aktiebrev med gravyrtryck på handgjort papper med vattenmärke "SVENSK DANSK RYSKA TELEFONAKTIEBOLAGET"

De tre understa namnen förekommer omväxlande som handskriven namnteckning
Till vänster Wilhelm Montelius och till höger Marcus Wallenberg Sr Marcus Wallenberg (1864–1943) – Wikipedia
I mitten Henrik Tore Cedergren Henrik Tore Cedergren – Wikipedia Svensk pionjär inom telekommunikation, grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB.

Wilhelm Montelius: Ombudsman vid Riksbanken 1879, tillika bankosekreterare. Han var en av grundarna av och styrelseledamot i Stockholms Allmänna Telefon AB 1883–1916, styrelseordförande i  L M Ericsson 1901–16 samt ledamot i styrelsen för flera av dessa företags dotterbolag. Montelius, släkter (riksarkivet.se). Se även Montelius från Uppland – Wikipedia (arkeologen Oscar Montelius i samma släkt, bror till Wilhelm).

Wilhelm Montelius.pdf (sommarbo.one) och Carl Wilhelm Henrik Montelius (1852 - 1918) - Genealogy (geni.com)

A blue and white 'dragon' tazza Seal mark and period of Qianlong | 清乾隆 青花雲龍紋供盤 《大清乾隆年製》款 | Important Chinese Art | 2021 | Sotheby's (sothebys.com) proveniens Wilhem Montelius

P.S. Wilhelm Montelius finns även med namnteckning på Riksbankens sedlar, t.ex. 100 kr 1916.


Billigare på Tradera: 3 olika till salu varav minst en osåld, försök med köpförfrågan

1 kr 1918 (1913) och 1920 (1320) med fel siffror


1 kr 1920 som blivit 1320 till höger, kända serier Nn, Oo, Pp, Qq och Ss


1 kr 1918 som blivit 1913 till vänster, kända serier T, U och V
Jag saknar bild av 1913 som hel sedel med både vänster och höger årtal


Förstoring av 1320 som tydligt visar kliché-skada (inte bakvänd 3:a)

P.S. Jag efterlyser bilder av andra serier med dessa fel. Jag saknar även bilder av 1320 serie Nn och Pp, men som ska finnas.

Du kan kolla baksidans svarta tryck som ska vara identiskt med framsidan med samma fel om det är kliché-skada!!

Jag efterlyser HÖGUPPLÖSTA bilder av årtalet både på fram- och baksidan för 1913 och 1320

Litteratur:

Skandinavisk Numismatik 2/1973 sid. 11: Feltryckta "kotior" 1920 (bild av Oo 156224 med 1320)

Skandinavisk Numismatik 3/1973 sid. 18: Feltryckta "kotior" 1920 (Oo 108992 och Qq 188700)

Numismatiskt FORUM 2/98 sid. 14: 1 krona 1320 eller 1920 ? (bild av Oo 204528 med 1320 och V 44799x med 1913 där x är okänd siffra)

Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009 (SF) sid. 88 (bild av T 311735 med 1913 och Oo 092598 med 1320)

20 kr K feltryckt siffra 5 - nedsänkt 


Bild från en observant samlare (även föregående sedel med slutsiffror 58 har nedsänkt 5:a)

500 kr B nytt högsta kända nummer 298-tusen


e-post 2024-06-18

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2023
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr   2014 B (0,30 - 0,18) × 50 = 6 milj.
" 91 milj. 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
"   2017 E (0,7 - 0,0) × 50  = 35 milj.
"   2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
"   2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.
"   2022 K (1,7 - 0,0) × 50 = 85 milj.

Fortfarande är 100 kr B, J och K samt 500 kr K extremt ovanliga i cirkulation (bilder efterlyses). Men 500 kr B-C-E-F-G är ganska vanliga.

     
500 kr B tidigare kända höga nummer

     
500 kr B kända låga nummer

  
500 kr B SPECIMEN med ännu lägre nummer

500 kr B har tryckts med nummer B xx 0 180 001 -- B xx 0 300 000.

20 kr K och 500 kr B & K

     
e-post 2024-06-17 från en samlare

20 kr K positionsnummer 58 högsta kända, mycket nära max 60.

20 kr K och 500 kr K

  
Bilder från Tradera 2024-06-11

20 kr K nytt högsta nummer och högre positionsnummer

  
Bilder från en mycket observant samlare 2024-06-11

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2024
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
20 kr 48 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj.
"   2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.
"   2022 K (0,6 - 0,0) × 60 = 36 milj.

20 kr D är extremt ovanlig i cirkulation. Mycket ovanligare än 20 kr K !!

Tidigast tryckta sedeln för olika årtal

Kan vara lägsta eller högsta sedelnummer i första serien A, men ibland mitt emellan

De tidiga sedlarna har alla uppräkning från lägsta nummer 1, men ibland började inte årtalets seriebokstav om från bokstav A, t.ex. 10 rd banco 1850 N-O-P

Men 1963 införde man tryckning av sedelnumret i rotationstryck för 5 och 10 kr

5 kr 1963 UC 000 001 tidigaste numret med uppräkning i arktryck, även 5 kr 1963 US-UV med stjärna har uppräkning

        
5 kr 1963 UC 000 001 - UC 900 000, ..., UZ 000 001 - UZ 900 000, VZ 000 001 - VZ 186 000, uppräkning

5 kr 1963 AA 900 000 tidigaste numret med nedräkning i rotationstryck (2:a bokstaven är positionsbokstav A-T)

     
5 kr A 900 000 - A 000 001, B 900 000 - B 558 001, nedräkning

  
5 kr stjärna med nedräkning A 950 000 - ca A 928 001 (efterlyser lägre nummer)

  
5 kr 1965 A 000 001 - A 900 000, B 000 001 - ca B 210 000 (efterlyser högre nummer) uppräkning

        
5 kr 1966 C 000 001 - C 541 000 uppräkning och E 900 000 - E 377 001 nedräkning

5 kr 1967 F - 1974 P med nedräkning

5 kr 1974 R - 1977 B med uppräkning

5 kr 1977 C - 1981 B med nedräkning

Se mera 5 kr 1965-1981

Alla sedlar 10-50-100-500 kr fr.o.m. 1965 är tryckta med nedräkning

1000 kr 1976-1985 är tryckta med uppräkning

Högvalörer t.o.m. 1963

Många av dessa numreras oberoende av årtal, så ett nytt årtal kan komma mitt i nummerserien. Samma gäller även 1 kr 1914-1921. Jag återkommer med detaljer om detta.

500 kr G högre positionsnummer 49

Detta visar att 500 kr G tryckt hos De La Rue i England har högsta positionsnummer 50. Visserligen är 49=7×7 men alla kända sedelark har fler sedlar på höjden t.ex. 5×10 eller 4×8.

10 kr 1963 A lågt nummer


e-post 2024-06-05 från en samlare

Sedlarna är tryckta med nedräkning A 900 000 --> A 000 001, …, H 900 000 --> H 192 001 så den först tryckta sedeln har nummer A 900 000.

        
brett nr 17 mm rotationstryck

  
smalt nr 15,5 mm arktryck

10 kr G VI A sedlar

10 kr 1963 med stjärna är däremot tryckta i arktryck med uppräkning  

 
smalt nr 15,5 mm arktryck med uppräkning

  
brett nr 17 mm rotationstryck (nedräkning??)

10 kr 1963* stjärna B9 smalt nr (900-940-tusen) med uppräkning
10 kr 1963* stjärna H9 smalt nr (900-960-tusen) med uppräkning

        
smalt nr 15,5 mm

Morten Eske Mortensen - MEM

Scandinavian Coin Price Yearbooks 1990-2013 (numisbooks.dk)

20 kr K med högre positionsnummer 52

Troligen finns 20 kr K med positionsnummer 01-60. Jag efterlyser högre positionsnummer än 52.

  
Växel på ICA 2024-05-30

20 kr provtryckning nu i beredskapslager
Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000
Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  205 SPECIMEN
  240 02, 03, 04, 12, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 12, 13, 14, 17, 42, 43, 44
  246 09, 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59
  255 Utställning Riksbanken
  275 SPECIMEN

           

     
SPECIMEN och utställning

Se även utställning Run on the Central Bank ;-) (youtube.com)

.

10 000 kronor 1939 KOPIA säljs på Tradera

Det finns en annons på Tradera med en 10 000 kr sedel 1939. Man anger "ej äkta, reproduktion" i annonsen men sedeln är inte märkt COPY. Samma kopior säljs på eBay. Tradera-annonsen har identiska bilder med eBay. Regler för kopior på eBay:

Only one-sided replica paper currency that follows these rules can be listed:
Size is less than 75% or greater than 150% of the genuine currency
The listing includes a photo of the actual replica paper currency being sold
The listing includes the word "replica" in the title and description

Det framgår inte av annonsen om 10 000 kr uppfyller dessa krav. Du får då fram- och baksida på separata blad.

10 000 kr 1939 originalet såldes på auktion NumisBids: Noonans Auction B54, Lot 907 : World Banknotes Sveriges Riksbank, Sweden, 10000 Kronor, 1939,...
men originalet är hålperforerat med KASSERAS


Varning för dessa kopior på eBay

1000 kr 1939 originalet såldes på auktion Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kroner 1939 Pick 38d. ... World | Lot #26276 | Heritage Auctions (ha.com)
Kopian har ändrade slutsiffror 44 istället för 64 men då stämmer inte prefixbokstaven U med slutsiffrorna!!

10 000 kr 1958 originalet såldes på auktion SWEDEN. Sveriges Riksbank. 10,000 Kronor, 1958. P-49. PMG Choice About Uncirculated 58. | Stacks Bowers

Manipulerade och falska mynt på Tradera

  
5 kr diameter 28,5 mm tryckt (pressad) med ett rör för att öka diametern till 29,0 mm, passar då i tyska 5 mark växlingsautomater där man fick ut FEM stycken äkta 1 markmynt

  
5 öre diameter 27 mm avklippt till 25 mm för att passa i svensk parkeringsautomat som 1 kr mynt

  
Falsk 10 kr s.k. ryss-tia snt52002.pdf (numismatik.se)

Falska mynt Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

Trollhätte-Svensson Stranna-11-1.pdf (trollhattegillet.se) sid. 33 och Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

  
Gamla förfalskningar "Trollhätte-Svensson" värda mer än originalet!! snt82012.pdf (numismatik.se)
Hogbergs myntkatalog nr 7 1955 | Bokbörsen (bokborsen.se) Innehåller även särtrycket om falskmyntaren

Theodor Högberg (1893-1968) mynthandlare LIBRIS - sökning: högberg theodor (kb.se)

20 kr K bild från Tyskland

20 kr K - kända sedelnummer


från eBay, tips från en samlare i Tyskland

Högsta positionsnummer för 20, 100 och 500 kr sedlar

Bokstav B, C, D, E, F är tryckta hos Crane i Tumba.

Bokstav G, J, K är tryckta hos De La Rue i England.

Valör Bokstav Position
20 kr B 60
  D 60
  K 58
100 kr B 50
  C 50
  D 50
  J 45
  K ??
500 kr B 50
  C 50
  E 50
  F 48
  G 49
  K ??

Jag efterlyser bilder av högre position för gulmarkerat i tabellen.

  
20 kr position 60

     
100 kr position 50

     
500 kr position 50

100 kr 2001 tryckt i England


100 kr 2001 pn 40 och sn 7

Position 01-40 med ark som är 5×8=40 (övriga serier 4×8=32 tryckta i Tumba)

Gömd myntsamling till salu efter 100 år

"En unik myntsamling från Danmark värd över 780 miljoner kronor ska klubbas på auktion – efter att ha hållits gömd från marknaden i 100 år."

Gömd myntsamling till salu efter 100 år (aftonbladet.se)

Kända samlingar – Bruun, Lars Emil (1852-1923) – Falcoin.se

Stack's Bowers | Stack’s Bowers Galleries Selected to Auction the L. E. Bruun Collection (stacksbowers.com)

The L. E. Bruun Collection: The Most Valuable Collection of World Coins to Ever Come to Market - SBG (youtube.com)

Lars Emil Bruun - Wikipedia

NUMISMATICS: Bruun collection to sell infographic (graphicnews.com)

20 kr K högsta kända nummer


e-post 2023-05-13

Höga bud på högvalörer i hög kvalitet - över katalogvärdet

1000 kr 1973 PMG UNC-64: 1400 USD
NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Maastricht May 2024 Auction, Lot 50673 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 1000 Kronor, 1973. P-46f. PMG Choice...

1000 kr 1971 PMG UNC-65: 2000 USD
NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio May 2024 World CCO Auction, Lot 31371 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 1000 Kronor, 1971. P-46e. PMG Gem...

50 kr 1948 PMG UNC-64: 300 USD
NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio May 2024 World CCO Auction, Lot 31368 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 50 Kronor, 1948. P-35ac. PMG Choice...

20 kr K från eBay


2024-05-10 tips från en tysk samlare

100 kr K högsta kända nummer


från Tradera

20 kr K i växel på ICA


Cirkulerad kvalitet ca 1+/01

  
20 kr K i UV-ljus och 20 kr D i UV-ljus (INGET och NÅGOT fluorescerande damm)

     
Jämför med bilder från Riksbanken av 20 kr B som visar något fluorescerande damm

  
500 kr K i UV-ljus och 500 kr G i UV-ljus (INGET och MYCKET fluorescerande damm)

     
Jämför med bilder från Riksbanken av 500 kr B som visar något fluorescerande damm

20 kr K och 500 kr K har tydliga säkerhetsfibrer UTAN fluorescerande damm runt fibrerna

100 kr J och 500 kr G ser ut på samma sätt som 500-lappen till höger

SAMMANFATTNING: Sedlar tryckta hos Crane i Tumba (serie B, C, D, E, F) med NÅGOT fluorescerande damm; 100 kr J och 500 kr G tryckta hos De La Rue med MYCKET fluorescerande damm; Sedlar serie K med INGET fluorescerande damm.

P.S. Riksbanken visar FELAKTIG bild av fluorescerande "Tre Kronor" från annan valör så att för 100, 200, 500 och 1000 kr har man återanvänt bilden från 50 kr B. Orsaken till detta är att 100 kr B har fått felaktig placering av "Tre Kronor" som senare (serie C, D, J) flyttats så att den inte ska överlappa den färgskiftande bilden med filmremsa. Sedan har man fortsatt av bara farten med fel bild för 200, 500 och 1000 kr.

     
Men dessa bilder av fibrerna från Riksbanken visar riktigt 100, 200 och 1000 kr

Säkerhetsfibrer för Sittande Svea år 1910-1920 vid papperstillverkning:
Lite extra fiberströ i sedlarna. Den säkerhetsdetaljen hade till exempel flera av valörerna med sittande Moder Svea som motiv. Tillverkningen gick till så att när papperet var handformat höll pappersmakaren formen under en liten maskin som ströade fibrerna ned i det nygjorda arket. Därefter guskades papperet av precis som vanligt.
Facebook Tumba Bruksmuseum

20 kr K nytt högre nummer


från Tradera 2024-05-06

Stack's Bowers & Ponterio Auction  13-17 May 2024

NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio May 2024 World CCO Auction (13-17 May 2024)

Totalt 19 olika svenska sedlar, även fyra privatbankssedlar.

10 sk koppar 1804 är ex Frimärkshuset Myntauktion 02 år 2022 kvalitet 1/1+ såld för 700 kr Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB (auction2000.online)

6 2/3 rd banco 1856 är ex Riibe 17 år 2002 kvalitet 1/1+ utrop 2500 NOK

10 kr 1901 Z 71954 VF-35 är ex Philea auktion 394 år 2022 kvalitet 1+ utrop 1500 kr blev osåld Auction_394.pdf (philea.se)

MISAB Internet Auktion 58 - Böcker

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

     

Bukowski och Davidson användes som referens när traditionell katalog saknades.

Svenskt mynt i Finland 1809–1840
Riksdaler – Wikipedia

"Trots att Finland vid fredsslutet i Fredrikshamn 1809 blev en del av Ryssland fortsatte man i Finland att använda svenskt mynt parallellt med ryskt mynt. Valutaförbistringen under perioden var stor, eftersom inte mindre än fem olika slags valutor var i omlopp, d.v.s. riksdaler specie, riksdaler banco och riksdaler riksgälds samt rubel silver och rubel banco assignationer. Allmänheten var van att räkna i riksgäldssedlar medan t.ex. bokpriser i både Sverige och Finland angavs i riksdaler banco. Underlöjtnanten vid väg- och vattenkommunikationskåren i S:t Petersburg Carl Gustaf af Schultén utgav 1832 Tabeller till lättande af Växelräkningen emellan Ryska Banco-Assignationer och Svenska Riksgälds-Sedlar för att underlätta vardagskommersen. Kursen växlade under perioden men generellt kan sägas att det gick 1,35–1,40 rubel på en riksdaler specie, och en rubel var då värd ca 32 skilling. Myntreformen i storfurstendömet Finland 1840, genomförd tidigare både i Ryssland och Sverige, satte punkt för bruket av två parallella mynt. Vid myntreformen blev silverrubeln enda lagliga betalningsmedlet i Finland samtidigt som svenskt mynt inlöstes till gängse kurs av Finlands Bank."

År 1840 fanns svenska sedlar till ett värde av 6,1 milj. riksdaler banco i cirkulation i Finland.

Finlands egen valuta mark infördes först år 1860.

Samtida recension  Samlade skrifter VIII:2 sida 199 faksimil | Litteraturbanken

Papperstillverkning i Finland www.nph.nu/npht_3-4_2003.pdf
Släkten Frenckell - von Frenckell, papperstillverkare i fem generationer

Även: HILDEBRAND, H. Samlingen af svenska mynt i Riksbankens myntkabinett. Stockholm 1889. 432 s. He 0952.+ MONTELIUS, O. Sedelsamlingen i Riksbankens myntkabinett. Stockholm 1915. 195 + 80 s. Sammanbundna i ett obetydligt nött halvfranskt band.
Observera hela Hildebrand ”Sedelsamlingen i Riksbankens myntkabinett” ingår (195 s.) + Montelius ”Historisk öfversikt” (80 s.)

20 kr K


e-post 2024-04-29

Ytterligare exemplar av 20 kr K hittade


e-post 2024-04-28 från en samlare

MISAB 44 auktion - svag försäljning med flera OSÅLDA

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Många sedlar sålda för utrop eller strax över. Ingen större budgivning.


Kvalitet 1+ (PMG EF-45) utrop 25 000 kr OSÅLD

 


Kvalitet 01/0, utrop 40 000 kr såld för 42 000 kr
Ex MISAB 42 såld för 72 000 kr och MISAB 37 såld för 41 000 kr

Kvalitet 01 (PMG AU-53) utrop 15 000 kr såld för 15 000 kr
Ex Ahlström 37 såld för 3 600 kr (Torgny Lindgrens samling)

Kvalitet 01/0 (PMG UNC-63) utrop 40 000 kr såld för 40 000 kr
10 kr 1879 serie F nytt högsta kända sedelnummer

Kvalitet 01/0 (PMG UNC-64) utrop 15 000 kr såld för 15 500 kr

10 kr 1913 OSÅLD

Auktion Valör År Nr Kvalitet Resultat Utrop Ägare
Ahlström 63 10 kr 1913 T 27162 01/0 3600 1700 LW
Örtendahl 10 kr 1913 T 27163        
MISAB 44 10 kr 1913 T 27166 01 0 3000  
Ahlström 31 10 kr 1913 T 27167 01/0 1400 1500 SJ
Ahlström 66 10 kr 1913 T 27167 01/0 1400 2000  

Märkligt nog såldes ett annat exemplar 10 kr 1913 kvalitet 01 för 1000 kr (utrop 1000 kr)

Men 10 kr 1940 Gustav Vasa bra betalt 7 600 kr Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)
Rosenqvist SF 2 700 kr och Delzanno 2 500 kr

SOU 1963:69 Lokalisering av statlig verksamhet

 Lokalisering av statlig verksamhet | lagen.nu

Riksbanken äger ensam rätt att utgiva sedlar, som för mynt i riket må erkännas. Enligt riksbankslagen må riksbanken å sitt sedeltryckeri idka tryckerirörelse och vid sitt pappersbruk bedriva papperstillverkning. Sedeltryckeriet är förlagt till samma kvarter som mynt- och justeringsverket på Kungsholmen i Stockholm, medan pappersbruket ligger i Tumba utanför huvudstaden.

Till sedeltryckeriets lokaler är förlagt ett i riksbankens huvudkontor ingående sedelkontor, som har att svara för och till tryckeriet utlämna sedelpapper, övervaka nummertryckning av sedlar till riksbanken, leverera färdiga sedlar m. m..

Sveriges riksbank Sedelkontoret - NAD (riksarkivet.se)

Facebook Sedelkontoret år 1904 (observera snören runt sedelbuntarna, inte banderoller)

för Riksbankens styrelse och förvaltning (Svensk författningssamling ) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)


Bankoutskottets utlåtande nr 27 dr 1955 (Utlåtande 1955:Bu27 Bu) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

20 kr K år 2022 - ytterligare sedelnummer


från samlare 2024-04-19

Riksbanken köper mynt från Finland

arendelista240417.pdf (riksbank.se)

2024-04-16 Avrop - myntorder nr 1 - 2024 Mint of Finland

Mynt präglades 1850-1974 på Kungsholmen i Stockholm med myntortsmärke S:t Erik
Mynt präglades 1974-2007 i Eskilstuna med myntortsmärke E (såldes 2002 till det finska myntverket Suomen Rahapaja Oy Microsoft Word - nr71.doc (riksbank.se))
Mynt präglades 2008-2013 i Finland med myntortsmärke S (S = Riksbankens säte i Stockholm)
Mint of Finland Ltd – ny leverantör av bruksmynt | Sveriges Riksbank
Mynt präglades 2014-2023 i Nederländerna hos KNM med myntortsmärke S (S = Riksbankens säte i Stockholm)

Mint of Finland Ltd. focuses on the production and sale of circulation coins - Mint of Finland (rahapaja.fi)
In a share deal, Mint of Finland Ltd. has sold its shares in its German blank manufacturing company (Mint of Finland GmbH) for Freiberger EuroMetall GmbH. The transaction includes the Halsbrücke blank factory in Germany and its stake in the Spanish blank manufacturer Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO S.A.) and is effective from 31.12.2023. In the future, Mint of Finland Ltd. will not produce circulation coin blanks.

Mint of Finland medverkade i formgivningen 2014 av de nya mynten Utvärdering sedel- och myntutbytet i Sverige (riksbank.se)
Provmynt tillverkats av Mint of Finland med präglat årtal 2015, men sedan gick den stora upphandlingen till KNM Nederländerna.

Riksbanken har även denna typ av maskiner för sortering av sedlar Banknote processing systems: reliable and efficient | G+D (gi-de.com)

snt42018.pdf (numismatik.se)
Riksbankens sedeltryckeri låg mellan åren 1737 till 1906 i Norra Bancohuset vid Järntorget i Gamla stan. 1906 flyttades tryckeriet till Helgeandsholmen varifrån det flyttade till Norr Mälarstrand på Kungsholmen 1936. Här låg tryckeriet fram till 1970 då hela verksamheten flyttade ut till Tumba. Sedeltryckeriet och pappersbruket övertogs av Crane år 2002 som fortsatte att trycka sedlarna till 2017.

Försäljningen av Tumba Bruk | Sveriges Riksbank

Sedlar trycktes vid "De La Rue" år 2018-2024
De La Rue blir Riksbankens nya sedelleverantör
Ny upphandling 2025

Delegering av upphandling av mynt 2023-12-14

Protokollsbilaga C: BESLUT Delegering av upphandling av mynt (riksbank.se)

"Avdelningen för betalningar har enligt beslutad verksamhetsplan för 2023 och beslut av avdelningschef påbörjat en upphandling av leverantör för tillverkning av mynt. Anbud ska komma in i december 2023 och tilldelningsbeslut och avtalstecknande beräknas ske i andra halvan av januari 2024. Ramavtalet kommer tecknas på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Kostnader i avtalet beräknas för första året uppgå till 26 miljoner kronor och cirka 5 – 10 miljoner kronor per år för de kommande åren. De kostnader som avtalet omfattar 2024 ingår i beslutad budget och verksamhetsplan."

Min gissning är 2024 både 2 kr och 5 kr, medan senare år bara en valör kanske 2 kr.

P.S. År 1900 tillverkade Myntverket allt från grunden 212 (Hvar 8 dag / Årg. 2 (1900/1901)) (runeberg.org) "Hur man gör pengar" där man stavar med Ä som pängar.

Inköpspris för minnesmynt i silver och guld

Fr.o.m. 2002 har minnesmynten sålts från Myntverket över nominellt pris. Om du behöver räkna ut vinst vid Tradera-försäljning så använd detta högre pris.


200 kr och 2000 kr Stockholm 750 år 2002

Tidigare minnesmynt har i de flesta fall sålts för nominellt värde, men 10 kr 1972 för 15 kr och 50 kr 2002 för 60 kr.

1988-1993 Minnesmynten kunde endast köpas från Riksbankens kontor eller andra bankkontor, kunde INTE köpas från Myntverket.

1995-2001 Kunde köpas från Myntverket för nominellt värde plus porto 75-85 kr (per försändelse). Specialutgåva (proof) med 1000 + 200 kr mynt såldes för 1700 kr + porto.
Specialutgåva (proof) 1999 såldes för 2500 kr + porto.

EFTERLYSNING: Någon som vet försäljningspriset för minnesmynt senare än 2002.

Silver- och guld-mynt i kvalitet 0 eller proof - hos Delzanno

Minnesmynt t.o.m. 1998 levererades i Sanhhill-kassett där guldmynt har plombering medan silvermynt saknar (??) plombering. Dessa mynt bör beskrivas som kvalitet 0.
Dessutom såldes spegelglansset (proof) guld+silver i etui med mynten i plastkapslar.

Minnesmynt fr.o.m. 1999 levererades i etui med mynten i plastkapslar. Dessa bör beskrivas som proof. Således samtliga mynt i proof kvalitet som enstaka mynt eller par i spegelglansset.

Delzanno beskriver guldmynten riktig på detta sätt, med låg upplaga för proof 1993-1998 och hela upplagan i proof 1999-2010.

Men beskrivningen av silvermynten borde göras på samma sätt: inga proof före 1993 drottning Silvia. Proof låg upplaga 1993-1998 och full upplaga fr.o.m. 1999.

20 kr K år 2022 - nytt årtal - första bilderna

  
 20 kr K med namnteckningar Bo Broman + Stefan Ingves

  
Från en FaceBook grupp 2024-04-11

Guldpriset når rekordnivå

Guld 808 kr/g Köp guld, ädelmetaller, platina & palladium här | Guldcentralen®

Guldpris - följ kursutveckling på guld - Råvarupriser Di

10 kr guld 1873-1901 vikt 4,48 g varav 4,03 g Au, metallvärde 3258 kr

20 kr guld 1873-1925, vikt 8,96 g varav 8,06 g Au, metallvärde 6516 kr

1000 kr guld 1988-1998, vikt 5,8 g varav 5,22 g Au, metallvärde 4218 kr

2000 kr guld 2001-2008, vikt 12 g varav 10,8 g Au, metallvärde 8726 kr

Guldpriset lyfter – ny rekordnivå | SvD

"Världsmarknadspriset på guld når nya rekordnivåer. Den ädla metallen var under förmiddagshandeln uppe på nivåer över 2 350 dollar per uns (31,1 gram). Guldpriset har gått upp 14 procent sedan årsskiftet, varav i princip hela lyftet har ägt rum under mars och april månad."

Guldpriset noteras just nu på rekordnivå (di.se)

värde på svenska silver och guldmynt silverpris, 1kr silver värde | MetallPris.se

Guldmynt på MISAB och Tradera


 90 % Au legerat med 5 % Ag + 5 % Cu

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) Köparprovisionen på dessa guldauktioner är 10 % + porto 150 kr (Provisionen är mycket högre på vanliga MISAB auktioner)
Exempel: 1000 kr mynt i guld såldes för minst 3500 kr + 10 % = 3850 kr samt 150 kr porto (billigare om flera mynt köps)

Svenska guldmynt | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera Köparen betalar endast porto ca 93 kr utöver klubbat pris.
Exempel: 1000 kr mynt i guld säljs för ca 3800 kr + ca 93 kr porto.

PÅ MISAB får säljaren ca 3500 kr (0 % provisionen) för ett 1000 kr mynt och på Tradera får säljaren ca 3800 kr - 200 kr provision = 3600 kr

P.S. Oskar II guldmynt har 90 % Au + 10 % Cu Lag1873-31.pdf Således något rödare färg än 1000 kr mynt.

5 kr 1963 serie UP med stjärna och slutsiffror 01


Information från samlare 2024-04-06

5 kr 1963 UP och UQ är endast kända med slutsiffror 01 och 00.


5 kr 1963 UP med stjärna

5 kr 1963 UQ med stjärna

MISAB Internet Auktion 57

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar på sid. 6


Sedlar i mycket dålig kvalitet 2

16 2/3 riksdaler banco 1847 var tidigare okänd enligt Rosenqvist SF

Auktionen har ett stort antal sedlar i dålig kvalitet ca 1? men det finns några enstaka sedlar i 1+

Oskar II guldmynt som bullion mynt

Investeringsmynt – Wikipedia (bullion coin)


NumisBids: SINCONA AG Auction 90 - Bullion, Lot 2267 : EDELMETALL / BULLION. SCHWEDEN. Königreich. Verschiedene...
20 Kronor 1873-1899, Lot von 12 Exemplaren. Feingewicht total: 96.77 Gramm. Starting price is 105% of the bullion value on the date of the auction.

Dessa guldmynt säljs endast för sitt guldvärde, inget samlarvärde utöver guldpriset.

Jämför med Sverige 50 kr 1976 som säljs på Tradera för silverpriset, upplagan är så stor att de aldrig kommer att få något samlarvärde utöver silverpriset.
Se produkter som liknar 30 St 50 kronors 1976 Jubileu.. på Tradera (620659193)
Silvervärde 232 kr styck (25 g rent silver, 9,27 kr/g Ag)

5 kr Lilla Riksvapnet 1884 serie R och S

Komplettering av SF 5 kr 1884 serie A-P


5 kr 1884 serie R, epost 2024-04-04 från samlare

5 kr 1884 serie S, e-post från en observant samlare 2024-03-09


5 kr 1884 serie T, högsta kända nummer, från Tradera 2010-04

500 kr F nytt lägsta kända nummer


e-post 2024-04-02 från en samlare

Utländska mynt med stark svensk koppling

(bilder från Numisbids NumisBids: Search All Sales)

  
* SIGISMVNDVS* III* D: G: POLONIÆ* ET* SVECIÆ* REX*
POLAND. 80 Ducats, 1621-SA//II-VE. Bromberg Mint. Sigismund III. PCGS AU-50., AU50 - PCGS Auction Prices

Polen Sigismund III Vasa, kung i Polen 1587-1632 (Sigismund kung i Sverige 1592-1599). Observera Sveriges riksvapen och Vasa ovanpå Polens vapen (Polen och Litauen)

Hessen-Kassel Fredrik I (Fredrik I kung i Sverige 1720-1751) REX SVECIAE Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)
Förord till version 1.0 av värderingskatalog... - Numismatics for FUN | Facebook

Dessa mynt räknas INTE till svenska besittningsmynt enligt Ahlström "Sveriges Besittningsmynt" 1980, eftersom Sverige som stat inte hade kontroll över Polen eller Hessen-Kassel

Dessutom finns naturligtvis även norska mynt från unionen med Sverige, men brukar inte tas med bland besittningsmynten

Se även Svenska besittningar och dess myntning : Hessen-Kassel (neab.net) och snt71983.pdf (numismatik.se)

KURIOSA: 10 dollar (11 mm, 0,5 g!!) Solomon Islands 2017 med Sigismund III Vasa (samma bild som visas ovan) 10 Dollars - Elizabeth II (100 Ducat Sigismund III) - Solomon Islands – Numista


NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 20, Lot 550 : SWEDEN - SIGISMUND (1592-1598) : STOCKHOLM. Daler 1595. SM 2....
Sverige Sigismund daler 1595 präglad i Stockholm med Sveriges "Tre Kronor" och Polens örn och Litauens ryttare!!
Text översatt: Sveriges, Götes, Vendes och Polens konung

NumisBids: Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Auction 21, Lot 65 : Sigismund III Vasa POLSKA/ POLAND/ POLEN/ POLOGNE / LITHUANIA/...
SIGISMVNDVS III DG REX POLO ET SVEC
Polen Sigismund III Vasa 10 dukat 1612 med "Tre Kronor"
 

Även Polens nästa kung Vladislav IV Vasa hade 1647 "Tre Kronor" i vapnet Ducat 1647 GP - Poland, Wladyslaw IV - Coin Value (coinstrail.com)


Svensk kronprins 1595-1599 som blev rysk tsar med ryska mynt Kopeck - Vladislav Zigimontovych (Moscow mint, Gold) - Russian Empire – Numista

Johan II Kasimir Vasa Thaler 1650 GP "Type 1649-1650" - Poland, John II Casimir - Coin Value (coinstrail.com) med "Tre Kronor"
Avsade sig anspråk på svenska tronen 1660 Freden i Oliva – Wikipedia

Se även Myntstudier2005_1_Lasvanlig.pdf

Svenska kungar som präglat mynt i Riga

Svenska besittningsmynt präglades i Riga 1621-1707 Svenska besittningar och dess myntning : Riga (neab.net) där Gustav II Adolf var först.

Men även Sigismund (kung i Sverige 1592-1599) präglade mynt i Riga redan 1595, i egenskap av att även vara polsk kung!!


3 Groszy (Trojak) 1595 "Riga" - Poland, Sigismund III Vasa - Coin Value (coinstrail.com)

Se även Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

MISAB 44 Auktion

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 44 (27 Apr 2024): SEDLAR / BANKNOTES.

Se nuvarande budgivning Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 10

Många sedlar i ovanligt hög kvalitet till mycket höga priser

Auktion Nr Valör År Nr Kvalitet Resultat Utrop  
Ahlström 64 0829 1000 kr 1939-g S 58362 g 01/0 8000 5000 SEK
Heritage   1000 kr 1939-g U 58364 g 01/0 4230   USD
MISAB 37 581 1000 kr 1939-g W 58366 g 01/0 41000 8000 SEK
MISAB 42 577 1000 kr 1939-g W 58366 g 01/0 72000 15000 SEK
MISAB 44   1000 kr 1939-g W 58366 g 01/0 42000 40000 SEK

Heritage Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kroner 1939 Pick 38d. ... World | Lot #26276 | Heritage Auctions (ha.com)

Tre sedlar i nästan nummerföljd antyder att kanske 5 stycken i nummerföljd finns sparade?


Kvalitet 1+ (PMG EF-45) utrop 25 000 kr
 

 


Kvalitet 01/0, utrop 40 000 kr (jfr SF 19 000 kr)
Ex MISAB 42 såld för 72 000 kr och MISAB 37 såld för 41 000 kr
NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 42, Lot 577 : SVERIGES RIKSBANK.1 000 kronor 1939. W,58366g. SF 4....

Kvalitet 01 (PMG AU-53) utrop 15 000 kr
Ex Ahlström 37 såld för 3 600 kr (Torgny Lindgrens samling)

Kvalitet 01/0 (PMG UNC-63) utrop 40 000 kr (jfr Delzanno XR)
10 kr 1879 serie F nytt högsta kända sedelnummer

Kvalitet 01/0 (PMG UNC-64) utrop 15 000 kr
 

 

Auktion Valör År Nr Kvalitet Resultat Utrop Ägare
Ahlström 63 10 kr 1913 T 27162 01/0 3600 1700 LW
Örtendahl 10 kr 1913 T 27163        
MISAB 44 10 kr 1913 T 27166 01   3000  
Ahlström 31 10 kr 1913 T 27167 01/0 1400 1500 SJ
Ahlström 66 10 kr 1913 T 27167 01/0 1400 2000  

 

Auktion Nr Valör År Nr Kvalitet Resultat Utrop
MISAB 44   10 kr 1916 V 18287 01/0   2000
Ahlström 33 0945 10 kr 1916 V 18289 0 1100 1400
Ahlström 28 1312 10 kr 1916 V 18289 0 1000 1400

 

Auktion Nr Valör år Nr Kvalitet Resultat Utrop
MISAB 44   5 kr 1913 K 22168 01   2000
MISAB 30 0959 5 kr 1913 K 22169 01/0 2600 1500

500 kr B nytt högsta kända nummer


e-post från en samlare 2024-03-25

500 kr B och G nu vanliga i cirkulation

     
e-post från en samlare 2024-03-21: 500 E i en intervallucka mellan 0.329 och 0.371

           
Nyligen från Bankomat. Under 3 månader: 3 st B och 6 st G

Frimärkshuset Specialauktion 3 - Mynt - 24 mars 2024

Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB (auction2000.online)


Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB (auction2000.online)

  

Livslängd för sedlar och mynt

Working paper nr (riksbank.se)

Valör Livslängd
20 kr 3 år
50 kr 3 år
100 kr 5 år
200 kr 6 år
500 kr 6 år
1000 kr 8 år
mynt 1-2-5-10 kr 30 år

Men detta är bara genomsnittlig livslängd för enstaka sedel/mynt p.g.a. slitage. Många mynt i lägre valör försvinner i cirkulationen eftersom de tappas bort eller samlas i glasburkar. Detta är ett betydande svinn för små mynt men kanske även för 20 kr sedlar.

Jämför med gamla stora 1 kr-mynt 2001‒2009 då det präglades 3,1 milj. mynt per månad i genomsnitt (motsvarande 1992‒2009 präglades 2,7 milj. mynt per månad).

Tydligen försvinner det 2-3 milj. mynt varje månad av lägre valörer (INTE ökad cirkulation?). Troligen borttappade eller gömda/glömda i burkar i hemmet.

Jämför med 10 kr-mynt som nästan INTE ökar i cirkulation: 2017 - 210 milj., 2018 - 214 milj., 2019 - 212 milj. mynt i cirkulation. Svinnet är bara 0,08 milj. mynt per månad!! Slutsatsen är att småmynten 1kr-2kr försvinner p.g.a. att allmänheten tappar bort eller gömmer/glömmer små mynt.

Postflödet hos PostNord för Tradera paket

Vad jag förstår sorteras Tradera PostNord spårbart till brevlåda tillsammans med vanliga brev. Trots detta spårbart genom maskinell sortering och avläsning av streckkoder i mellanliggande noder.

Troligen finns fyra olika postflöden:

1. Brev och "MyPack Home Small" (Tradea PostNord spårbart till brevlåda)

2. Paket och "MyPack Collect" (Tradera PostNord spårbart till ombud)

3. Rekommenderade Brev, lämnas och hämtas hos ombud Tjänstevillkor (postnord.com)

4. Värde, lämnas och hämtas på postens företagscenter Tjänstevillkor (postnord.com)

Postflödet blir säkrare för varje steg nedåt i listan!!

P.S. Lista över särskilda villkor för alla företagstjänster Tjänstevillkor för avtalskunder | Företag | PostNord

5 kr 1967 och 1974 med stjärna och slutsiffror 01/00 på Tradera

Dessa sedlar är vanliga trots slutsiffror 01/00.


Såld nyligen för 796 kr på Tradera Se produkter som liknar Sedel 5 kronor 1967 stjärnmär.. på Tradera (621192629)

Valör Slutsiffror Tradera pris Mitt pris Antal i databas
5 kr 1967 A 01 150, 796 100 36
  00 381 100 22
5 kr 1974 Y 01 - 500 6
  00 29, 161, 72 100 49

"Tradera pris" är flera nyligen sålda på Tradera.

"Mitt pris" är min tidigare gissning om katalogpris.


Såld nyligen för 966 kr på Tradera Se produkter som liknar STJÄRNMÄRKT 10 kr sedel 1979 på Tradera (614812069)

Några kända mynthandlare väljer frakt på Tradera

Roberto Delzanno dyrare mynt 115 kr PostNord d.v.s. REK 100 g + 4 kr emballage (enkla mynt 18 kr frimärke)

Ulf Ottosson Antikören 59 kr Schenker En ny ”Tradera-upplevelse”… | Myntbloggen.se

Tradera porto och försäkring vid försäljning

Det luriga är att Tradera gömmer det enkla alternativet frimärke 18 kr när du säljer enklare sedlar.

Tradera visar de fem första spårbara alternativen och eftersom PostNord står högst upp brukar säljarna välja detta. För billigare sedlar blir portot onödigt dyrt. Det är bättre att klicka på "Ej spårbart" och välja vanligt brev med frimärke som kostar 18 kr för 50 g. Vid tyngre paket är de spårbara alternativen billigare eftersom samma pris gäller för upp till ca 1 kg.

Observera att PostNord "Spårbart till brevlåda 51 kr" INTE är försäkrad (försvinner brevet får du ingen ersättning men får veta att posten slarvat bort brevet).

Det är endast alternativen med "Spårbart till ombud" (DHL, PostNord, Schenker) som är försäkrade för upp till 5000 kr.

Ett annat alternativ är "Rekommenderat Brev" med "skicka direkt" som kostar 93 kr för 50 g. Är försäkrad för upp till 10000 kr men endast 5000 kr för kontanter (gäller giltiga sedlar). Du fyller då i priset vid "Annat" och anger i beskrivningen att det gäller REK. Skicka Direkt | Lätt och billig frakt med paket och rek | PostNord Portal

Tradera medger att du i annonsen kan ha TVÅ alternativ samtidigt som köparen får välja mellan.

På Tradera kan du boka frakt via PostNord, DHL och Schenker. Om du bokar från PostNord är du FÖRETAGSKUND via Tradera.

För PostNord gäller "MyPack Home Small" (till brevlåda) eller "MyPack Collect" (till ombud).

"MyPack Home Small" mått max 34x24x7 cm, min 14x9x1,5 cm. Vikt max 3 kg, min 150 g. Om det inte går ned i brevlådan så avisering och hämta hos ombud. INGEN försäkring.
Särskilda villkor PostNord MyPack Home

"MyPack Collect" min 14x9x1,5 cm. Vikt max 20 kg, min 150 g. Försäkrad för max 5000 kr. Hämtas hos ombud. Kontanter (giltiga sedlar) kan inte skickas.
Särskilda villkor PostNord MyPack Collect (För Tradera gäller max 35x20x15 cm)

Observera att du INTE kan skicka tunna brev utan båda alternativen är paket med minst 15 mm tjocklek och och minst 150 g vikt.

Vanliga brevlådor ska enligt svensk standard ha 30 mm öppning. Men min gamla brevlåda klarar bara 22 mm, så satsa på att göra paketet 20 mm tjockt.

Det struliga är att PostNord har andra tjänster där paketet lämnas vid dörren (ingen avisering om det inte går ned i brevlådan). Detta gäller t.ex. PostNord Varubrev och "MyPack Home" !!!! Jämför med Apotea.se som lämnas utanför dörren.

Om du lämnar in ett brev/paket som INTE ligger inom avtalade gränser för mått/vikt kan avsändaren bli debiterat extra i efterskott!!

Jag fick nyligen ett brev/paket från Tradera PostNord 51 kr som inte gick ned i min brevlåda eftersom det var ca 4 cm tjockt. Brevbäraren försökte trycka ned brevet några cm men det mesta stack ut. Ingen säker spårbarhet när det inte kommer innanför dörren. Men allt gick bra. Troligen gjorde brevbäraren fel, struligt för honom att lämna till utlämningsställe.

Har du som säljare/köpare på Tradera haft strul med PostNords tjänster? Har paket lämnats utanför dörren? Har du blivit debiterad extra i efterskott?

Schenker minst 20 mm tjocklek. Följande kan inte skickas med Schenker: Värdeföremål såsom t.ex. kontanter, konst, antikviteter, juveler, värdepapper eller liknande.
priser-och-villkor-foer-db-schenkerparcel-data.pdf (dbschenker.com)

DHL minst 20 mm tjocklek. Följande kan inte skickas med DHL: kontanta medel, värdepapper, värdeföremål t.ex. konst, antikviteter, smycken, samlarföremål.
Produktspecifika uppdragsvillkor (dhl.com)

P.S. Titta även på Villkor för betalningar (kunder bosatta i Sverige) (1.4) - Tradera

Tradera PostNord Spårbart till brevlåda plus

Troligen är detta samma som Varubrev Särskilda villkor (postnord.com) (kan någon bekräfta detta)

Maximimått: Längd 600 mm

Bredd + längd + höjd högst 900 mm

Minimimått: Längd 140 mm, bredd 90 mm och höjd 15 mm

Maximivikt: 2 kg (men vid val av frakt i Tradera max 3 kg)

Minimivikt: 150 gram

Varubrev som skickas inom Sverige levereras i första hand i postlådan. Om Varubrevet inte ryms i postlådan levereras det vid mottagarens dörr, alternativt i en påse utanpå postlådan.

Vid leverans vid mottagarens dörr och i påsen utanpå postlådan, kan PostNord komma att ta ett foto för kvalitetssäkring.

Se även Garanterad hemleverans – på mottagarens villkor | PostNord

Tradera porto och försäkring vid köp

Som köpare är du bunden till de alternativ som säljaren erbjuder. Du kan försöka att skicka ett meddelande till säljaren att du vill ha försäkrat eller rekommenderat brev och be säljaren att ändra till ett dyrare alternativ. Men du kan inte vara säker på att säljare accepterar ett dyrare och säkrare alternativ.

Ibland kan lågt satt utrop av en enklare sedel visa sig vara en raritet (t.ex. stjärnsedlar med position 98/98 och slutsiffror 00/01) som säljs dyrt.

Normalt brukar man skicka sedlar för under 500 kr med vanliga brev men välja rekommenderat för högre belopp.

Om du är osäker kan du skicka en fråga till säljaren före auktionen om alternativa porton men du kanske inte får något svar före auktionen.

20 kr 1991 med positionsnummer 98/99


Upptäckt av ytterligare 20 kr 1991 med positionsnummer 98

        
Tidigare kända sedlar 20 kr 1991 med positionsnummer 98/99

10 kr Lilla Riksvapnet 1879-1891

Komplettering av seriebokstäver i Rosenqvist Sveriges Färgsedlar (SF), med bilder från Tradera och MISAB.

  

10 kr 1879 serie E (SF har A-C)

10 kr 1881 anges i SF utan kända seriebokstäver och saknas i min databas. Tveksamt om den existerar. Efterlysning.

10 kr 1884 serie C (SF har A-B)

  

10 kr 1888 serie C (SF har A-B)

10 kr 1890 serie C (SF har A-B)

5 kr Lilla Riksvapnet 1879-1890

Komplettering av seriebokstäver i Rosenqvist Sveriges Färgsedlar (SF), med bilder från Tradera.

  

5 kr 1883 serie R (SF har A-Q)

5 kr 1884 serie T (SF har A-P), märkligt, näst högsta nummer i min databas har serie P (Q, R, S saknas)

5 kr 1886 serie Q (SF har A-P)

Jag efterlyser flera kompletteringar med tidigare okända seriebokstäver.

Stora Riksvapnet med och utan hjärtsköld

Stora riksvapnet utan mantel  
Hjärtskölden i mitten visar ätten Vasa och Bernadotte
(bilder från Riksarkivet och Wikipedia)

Delzanno om att hjärtskölden försvann från 1 kr mynt 1875-1876 Allt du behöver veta om Oskar II:s 1-kronor - Del 2 - YouTube

Hjärtskölden försvann från mynten 1873-1876 (bilder från Numisbids)

  
Stora Riksvapnet utan hjärtsköld 1858-1873 Riksdaler riksmynt och 1874-1893 Kronor


1 kr 1914-1940 med hjärtsköld


Provtryck 1000 kr 1881 utan hjärtsköld, foto Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

Sedlarna gavs ut av Riksbanken (Rikets Ständers Bank) medan mynten gavs ut av konungen/regeringen. Troligen ville Riksdagen markera självständighet från kungen och då ta bort hjärtskölden med Vasa och Bernadotte. Inget misstag för sedlarna men mynten kopierade sedlarna av misstag.

  
Tjänstefrimärken 1874 utan och 1910 med hjärtsköld


Charta Sigillata utan hjärtsköld, riksmynt 1865 och kronor 1875

  
Växelstämplar utan hjärtsköld 1864-1877 och med hjärtsköld 1915-1917

  
Dubbla stämplar 1880 och 1908, utan hjärtsköld

Enkel stämpel serie 1895-1968 utan hjärtsköld
(år 1968 kom stämplar med Lilla Riksvapnet Tre Kronor)


Fondstämplar 1909-1979 utan hjärtsköld

P.S. Hjärtskölden visar vem som regerar över den underliggande vapenskölden (Vasa-ätten och Bernadotte-ätten styr över Sverige)
 riksvapen | Heraldik och Vapensköldar (waslingmedia.se)

Riksbankens årsredovisning 2023

Riksbankens årsredovisning 2023 | Sveriges Riksbank

De totala inköpen av sedlar och mynt 2023 uppgick till 113 miljoner kronor (15). Sedlar köptes in för 113 miljoner kronor (15). Inga mynt köptes in under 2023 (–). Inga minnesmynt köptes in under 2023 (–).


Mängden sedlar i Mkr


Mängden 200 kr sedlar i cirkulation

Myntverkets medaljer över mynttyper från Karl XIV Johan till Gustav V - på auktion

MISAB Internetauktion 55 med guldmynt Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

  

Fem olika regenter på MISAB från Karl XIV Johan till Gustav V (men Gustav VI Adolf saknas)

Metallvärde K XIV J är 2990 kr Au och 130 kr Ag = 3120 kr

Metallvärde G V är 2990 kr Au och 310 kr Ag = 3300 kr

Myntmedalj samlarset i kassett
Regent Försäljnings-
pris
Utgavs
år
Upplaga Antal
medaljer
Gustav VI Adolf 167 kr* 1976 5396* 3 st
Gustav V 350 kr 1977 10000 4 st
Oskar II 655 kr 1979 10000 4 st
Karl XV 630 kr 1982 5000 3 st
Oskar I 890 kr 1984 5000 3 st
Karl XIV Johan 890 kr 1985 5000 3 st

 *) 155 kr medaljer + 12 kr kassett (kassetten såld först 1982), en mycket liten del av upplagan finns med kassett (upplagan är antalet i brons medan silver är något högre)

Bronsmedalj 32 mm 16 g (jfr myntbrons 1972-1981 har 95 % Cu + 4 % Sn + 1 % Zn medan 1981-1984 har 95 % Cu + 5 % Zn)
Silvermedalj 32 mm 18 g, 83 % Ag 1976-1979, 92,5 % Ag 1982-1985
Jubileumsmedalj 36 mm 27 g, 92,5 % Ag
Guldmedalj 18 mm 4,6 g, 23K = 95,8 % Au (MISAB anger verklig vikt för guldmedaljerna som är högre än det nominella 4,6 g)

Många auktioner med Mynttyper på Auctionet “mynttyper” i Mynt, Medaljer & Frimärken - Auctionet sålda för ca 2500 kr (mest O II och G V)

Jämför med tidigare försäljning: TVÅ set Karl XV och Gustav V, sålda för 373 EUR tillsammans på Philea
NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 27, Lot 1089 : Sweden, Karl XV and Gustav V medals over the coins they struck in...

P.S. Mynttyper G VI A såldes med en medalj i en liten kassett MYNTTYPER PRÄGLADE UNDER GUSTAF VI ADOLFS REGER.. | Köp på Tradera (623002254)

Myntverkets proofset 2004 och 2005

Proofset 2004 och 2005 på MISAB Internetauktion 55

År Proofset Upplaga
2004 Årsset + guldmedalj Stockholms slott 1250
2005 Årsset + guldmedalj Greta Garbo 550

  
Guldmedalj 22 mm, 8,6 g, 90 % Au, metallvärde 5250 kr

5 kr 1974 serie Y med slutsiffror 01

  

Årtal
Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Antal i databas
1974 Y1 (114-155), Y7 (712-743)
Y0-Y8 (019-900)
DY (slut = 01)
DY (slut = 00)
6
49

5 kr 1974 serie Y med slutsiffror 01 är mycket ovanlig och min tidigare värdering av 500 kr är i underkant. Mycket svår att få tag på till skillnad mot serie Y med slutsiffror 00 som har sålts flera gånger under det senaste halvåret för ca 200 kr.

Jag efterlyser bilder av flera exemplar av 5 kr 1974 Y-01. Det märkliga är att den bara är känd med lågt eller högt nummer. Om alla mellanliggande nummer saknas så kan det vara en raritet. De två kända intervallen antyder en upplaga på endast 900 sedlar: (160-110 + 750-710 = 90). Motsvarande upplaga för 5 kr 1974 Y-00 är 9000 sedlar.


Jämför med 5 kr 1972* som tryckts i 1000 ex, känd i hela 36 exemplar

Alternativ teori om upplaga för 5 kr 1974 serie Y med slutsiffror 01

Årtal Utan stjärna
Serie + nr (tusen) Position
1974 P4-P8 (min 438)
R0-R8
S0-S8
T0-T1 (max 106)
U0-U8
AS-EZ (35 olika)
AS-DY (24 olika)
AS-DY
AS-DY
AS-CY (18 olika)

Vanliga 5 kr 1974 utan stjärna har numrerats både med nedräkning (serie P) och uppräkning (serie T). Övriga serier är fulla så där vet man inte.

Om man tryckt det högre intervallet (712-743) samtidigt som serie P så kan upplagen med nedräkning bli 9000-7000 = 2000 ex. På motsvarande sätt kan det lägre intervallet tryckts med uppräkning 2000-0001 = 2000 ex.

Den totala upplagan för 5 kr 1974 Y-01 blir då 4000 sedlar (möjligen bara 2000 sedlar eftersom bara 2 st 1000-intervall är kända)

Man trycker alltid stjärnsedlar i en position i hörnen av arket som för serie P är EZ och AS (även ES och AZ) där DY kommer mitt i arket. Så det lutar snarare åt att serie R eller S har använts med nedräkning för 5 kr 1974 Y-01.

Beredskapstryckning av 5, 10 och 50 kr Sittande Svea sedlar

Dessa sedlar har tryckts i låg upplaga så de är inte vanliga beredskapssedlar som 1 kr 1938-1940. Kanske de är provtryckning av numrering och namnteckningar på sedelblanketter (kanske i Jönköping). 10 kr 1939 ZA kan eventuellt vara tryckt i Ungern. Mycket är osäkert. Alla 10 serierna av 5 kr A-K har samma två namnteckningar (normalt ändras vänster namn för var 5:e serie och höger namn för varje serie). Alla 10 kr 1940 F-P har samma två namnteckningar.

"Ofta kan det vara svårt att få reda på var en sedel är tryckt. Vi svenskar tror kanske att alla våra sedlar är tryckta här hemma, men så är det faktiskt inte. Så t. ex. trycktes stora mängder svenska sedlar i Ungern 1938 – och det var en beställning från Sveriges Riksbank. Sedan har man i England tryckt svenska sedlar vid flera tillfällen, senast var det 100-kronorssedlarna 2002. IW."

snt82003.pdf (numismatik.se)

Kanske gäller det 10 kr 1939 ZA
(se även Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum)
100 kr tryckta i England gäller 100 kr 2001 serie 7 med positionsnummer 01-40

100 kr 2001 pn 40 och sn 7

P.S. SNT-artikeln beskriver landskod för det land som beställt euro-sedlarna, inte tryckeriet.
Det finns en annan speciell tryckerikod som anger tryckeriet.
Flera länder har lagt ned det egna tryckeriet och anlitar nu t.ex. Tyskland och Frankrike.

  

  
5 kr 1940 A-K upplaga 10 000 ex per serie, 8 ex i min databas, tänkbart katalogvärde av ca 1000 kr

  
10 kr 1940 F-P upplaga 10 000 ex per serie, 29 ex i min databas, tänkbart katalogvärde av ca 500 kr

  
10 kr 1939 ZA upplaga 100 000 ex, 15 ex i min databas, tänkbart katalogvärde av ca 200 kr


50 kr 1940 A-E (stora bokstäver höger om nr) är extremt ovanliga där serie A är känd i 2 ex medan övriga är okända men borde finnas, tänkbart katalogvärde av ca 3000 kr


Flodberg, Sven: Katalog över Sveriges sedlar 1858‒1971, 1972
LIBRIS - sökning: Flodberg, Sven (kb.se)

Flodberg beskriver de låga upplagorna:
5 kr 1940 A-K upplaga 10 000 ex per serie
10 kr 1938 finns med ZA (okänd för mig, efterlyses) och 10 kr 1939 ZA upplaga 100 000 ex

50 och 100 kr Sittande Svea med stjärna

     

Priset på dessa sedlar i bra kvalitet kan bli mycket högt på auktion.

Auktion Nr Valör Årtal Nr Kvalitet Pris
MISAB 33 771 100 kr stj 1958 * C 463488* 01/0 5000
Philea Mynt 01 3700 100 kr stj 1958 * C 453740* 01 2100
Philea Mynt 03 6730 100 kr stj 1963 * N 451966* 1/1+ 7800
MISAB 16 332 50 kr stj 1956 * N 455553* 01/0 5000
MISAB 35 881 50 kr stj 1958 * H 454045* 1+/01 2300
Philea Mynt 01 3708 50 kr stj 1958 * H 458729* 1+ 2200
MISAB 33 774 50 kr stj 1958 * H 458797* 01/0 5000
MISAB 20 301 50 kr stj 1959 * A 454495* 01/0 5200

100 kr 1963* var tidigare okänd och saknades i kataloger.

Philea Auktion 407 - 21 februari

Sedlar - Internationell auktion 407 - AB Philea

Extremt sällsynta stjärnsedlar med positionsnummer 98 och 99

Dessa sedlar är kända i ett fåtal exemplar. Jag visar bilder av alla som jag känner till. Om dessa skulle visas i en katalog så blir beteckningen XR utan angivet pris. Alla dessa sedlar är ännu sällsyntare än de tidigare beskrivna från åren 1963-1983. Jag efterlyser bilder av flera exemplar med positionsnummer 98 eller 99.

20 kr
Årtal Med stjärna (slutsiffror)
Serie Slutsiffror Position Namnteckningar
1991 0
0
(slut = 01)
(slut = 00)
98
99
Borg & Dennis
1997 0 (slut = 00)
okänd
98
99
Feldt & Bäckström

        
  

50 kr
Årtal Med stjärna (slutsiffror)
Serie Slutsiffror Position
1996 0
0
(slut = 01)
(slut = 00)
98
99

  

100 kr
Årtal Med stjärna (slutsiffror)
Serie Slutsiffror Position Namnteckningar
1986 7
6-7
(slut = 00)
(slut = 01)
98
99
Åsbrink & Dennis
 
1996 0 (slut = 01)
okänd
98
99
Feldt & Bäckström

100 kr 1986 nr 6987840100* fanns tidigare med bild på Tumba Bruk som jag inte sparat (efterlyses)


100 kr 1986 serie 6 med pn 99, bild från SNT 3/87 Lennart Wallén snt31987.pdf (numismatik.se)

  
100 kr 1986 och 1996 med stjärna

500 kr
Årtal Med stjärna (slutsiffror)
Serie Slutsiffror Position Namnteckningar
1985
0
okänd
(slut = 01)
98
99

Sträng & Dennis
1989 0 (slut = 01)
okänd
98
99
Åsbrink & Dennis

Jag saknar bild av 1989 nr 9980201501* pn 98, info kom med e-post 2013-04-03 utan bild

HJÄLP: Skicka gärna bilder på stjärnsedlar med positionsnummer 98 och 99

Tidigare okänd 10 kr U Y asterisk med slutsiffror 01 upptäckt


Från en mycket observant samlare 2024-01-29

Extremt ovanliga (och dyra) stjärnsedlar med slutsiffror 01 eller 00

Man har tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt, så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Mina gissade priser för extremt sällsynta sedlar gäller oberoende av kvalitet (1+, 01, 01/0) eftersom en samlare får nöja sig med det som finns. 5 kr 1972* är egentligen inte så sällsynt, i min databas har jag 42 försäljningar med 36 unika sedelnummer (trots detta har 5 kr 1972* den lägsta kända upplagan av alla stjärnsedlar med bara 1000 ex). Senaste resultat från auktion Ahlsröm 30-33 var ca 400 kr (uppdaterat 3 gånger till dagens pris 1200 kr).

50 kr Gustav III
Årtal Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (stj) Position Antal i databas
1965 H6 (asterisk)
H6-H8 (asterisk)
T (slut = 01)
T (slut = 00)
1
3
1967 Z1 (asterisk) T (slut = 00) 1
1970 Z7 (asterisk) T (slut = 01) 1
1974 Z2, Z8 (asterisk) T (slut = 00) 2
1976 Z5, Z6 (asterisk) T (slut = 01) 2

              
Alla dessa 50 kr sedlar är extremt ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 3000 kr (dessa serier finns endast med slutsiffror 01/00)

100 kr Gustav II Adolf
Årtal
Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (stj) Position Upplaga Antal i databas
1965 Z4 (asterisk)
Z7 (asterisk)
W2, W4 (stjärna)
A (slut = 01)
A (slut = 00)
K (slut = 00)
  1
1
2
1972 Y0, Y2, Y4, Y6 (asterisk)
Y6 (asterisk)
Z0 (asterisk)
Z0, Z2, Z5 (asterisk)
T (slut = 01)
T (slut = 00)
T (slut = 01)
T (slut = 00)
9000
3000
9000
9000
5
1
1
5
1976 X1, X3, X5 (asterisk) T (slut = 01) 8000 4
1978 Z4, Z5, Z7 (asterisk) T (slut = 01) 5000 3
1980 Y1, Y2 (asterisk)
Z7 (asterisk)
T (slut = 01)
R (slut = 01)
8000
2000
2
1
1981 Y0 (asterisk) T (slut = 01) 9000 1

        
        
           
Alla dessa 100 kr sedlar är extremt ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 3000 kr (dessa serier finns endast med slutsiffror 01/00)
Sedlarna numreras med nedräkning 900 000 --> 000 001 men eftersom man bara har 01 eller 00 som slutsiffror blir det högst 9000 sedlar per serie för 01/00-sedlar.
Där jag markerat Y0 eller Z0 så är serien full med 9000 sedlar, men för t.ex. 1972 TY-00 kan upplagan eventuellt vara mindre: 3000 sedlar och för 1980 RZ-01 kanske 2000 sedlar.

5 kr Gustav VI Adolf
Årtal Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie Nummer
1963 UP (slut = 01)
UQ (slut = 00)
UR (alla slut)
UR (slut = 01)
UR (slut = 00)
930-969-tusen
906-tusen
901-939-tusen
995-tusen
980-tusen

        
Alla dessa 5 kr sedlar är extremt ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 1500 kr
5 kr 1963 UR* med nr över UR 940 000* har slutsiffror 01/00 medan lägre nummer är vanliga med alla slutsiffror
Jag efterlyser bilder av 5 kr UR* med nummer över UR 939-tusen

  
5 kr 1963 UR* 901-939-tusen

5 kronor Gustav Vasa
Årtal
Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Upplaga Antal i databas
1965 G0-G1 (030-149) EZ (slut = 00) 2000 2
1966 G2-G3 (213-337)
G2-G3 (218-307)
EZ (slut = 01)
EZ (slut = 00)
2000
2000
3
2
1967 A0-A2 (000-174, 253-299)
A0-A1 (001-047, 106-193)
EZ (slut = 01)
EZ (slut = 00)
3000
2000
36
22
1972 Z1 (100-199) AS (slut = 01) 1000 36
1974 Y1 (114-155), Y7 (712-743)
Y0-Y8 (019-900)
DY (slut = 01)
DY (slut = 00)
2000
9000
6
49
1979 Y7 (716-719)
Z8 (802-824)
CS (slut = 01)
CS (slut = 00)
250 ??
250 ??
2
5

              
Dessa 5 kr sedlar är extremt ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 2000 kr (dessa serier finns endast med slutsiffror 01/00)

              
Dessa 5 kr sedlar är vanliga med ett tänkbart katalogvärde av ca 100 kr men 1974 DY Y 01 är ovanligare så kanske 500 kr
I min databas finns 49 ex av 1974 DY Y 00 men endast 6 ex av 1974 DY Y 01


5 kr 1974* stjärna med 3 sedlar i nummerföljd och slutsiffror 00

10 kr Gustav VI Adolf
Årtal
Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (stj) (tusen) Position Antal i databas
1963 D8 (814-887-tusen)
D8 (809-862-tusen)
(stjärna)
B N R (slut = 01)
K P V (slut = 00)
kanske alla pos finns
3
3
1968 Z2-Z4 (asterisk)
V4, V5 (asterisk)
V1 (asterisk)
V848-V886 (stjärna)
X (slut = 01)
X (slut = 01)
X (slut = 00)
X (alla slut)
4
2
1
 
1971 X0, X2, X4-X6 (ast.)
Z0, Z1, Z3-Z6, Z8 (ast.)
Z0-Z2, Z4-Z8 (asterisk)
X (slut = 01)
X (slut = 01)
X (slut = 00)
6
8
14
1972 Y0-Y8 (asterisk) X (slut = 01) 18
1975 Y0-Y2, Y4, Y6-Y8 (ast.)
Y0-Y7 (asterisk)
Y4½-Y8 (stjärna)
X (slut = 01)
X (slut = 00)
X (alla slut)
10
20
1976 Z1-Z3, Z5-Z8 (asterisk) X (slut = 01) 13
1979 Y6 (asterisk)
Y1, Y5, Y7, Y8 (asterisk)
Z0, Z4 (asterisk)
Z3, Z5, Z6, Z8 (asterisk)
U (slut = 01)
X (slut = 01)
U (slut = 01)
X (slut = 00)
1
6
2
5
1980 Y1-Y3, Y6, Y7 (stjärna)
Z2, Z4, Z6, Z8 (stjärna)
EK (slut = 01)
FK (slut = 00)
5
4
1983 Y0, Y2-Y5, Y7 (asterisk)
Z0, Z3-Z5 (asterisk)
X (slut = 01)
X (slut = 00)
6
6

10 kr med stjärna och slutsiffror 01 eller 00 från 1968-1979 kan ha stjärnsymbolen som "asterisk" medan övriga stjärnsedlar har traditionell "stjärna".
Inplacering av 10 kr i olika värden (2000 - 1000 - 500 - 100) är ganska osäker. Kan komma att ändras med mera fakta.
 stjärna    asterisk

     
Dessa 10 kr sedlar är extremt ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 2000 kr

            
Dessa 10 kr sedlar är mycket ovanliga med tänkbart katalogvärde av ca 1000 kr

        
10 kr 1968 V med stjärna finns även med högt nummer V900-V848-tusen med vanlig stjärna och alla slutsiffror, numreringen fortsatte med serie U nr U845-U450-tusen

               
Dessa 10 kr är ganska ovanliga med ett tänkbart katalogvärde av ca 500 kr

        
     
Dessa 10 kr 1971-1976 är vanliga med ett tänkbart katalogvärde av ca 100 kr

     
10 kr 1975 Y med stjärna finns även med högt nummer Y 450 - Y 900-tusen med vanlig stjärna och alla slutsiffror (även 01/00)

HJÄLP: Hör av dig om du har kompletteringar eller hittat felaktigheter i tabellerna.

P.S. Serie D och W används aldrig för sedlar utan stjärna eller vanliga stjärnsedlar med alla slutsiffror.

Fler 20 kr B nr 240-tusen


från en vänlig samlare 2024-01-24

20 kr B Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000


Växel på ICA 2024-01-23

           

20 kr provtryckning nu i beredskapslager
Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000
Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  205 SPECIMEN
  240 02, 03, 04, 12, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 12, 13, 14, 17, 42, 43, 44
  246 09, 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59
  255 Utställning Riksbanken
  275 SPECIMEN

Sedlar med angivna positionsnummer funna i cirkulation.

Provtryckning Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000 upplaga: (0,300-0,185)×60 = 6,9 milj. sedlar.

Ordinarie upplaga 20 kr B [(1,8 - 0,0) × 60] - 6,9 = 101,1 milj.

           
Sedlar från senare normal tryckning

20 kr K år 2022 finns NYHET

20 kr K år 2022 finns tryckta med nt Bo Broman + Stefan Ingves enligt Riksbanken men har ännu inte hittats i cirkulation. Jag efterlyser bilder.

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2023
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
20 kr 49 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj.
"   2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.
"   2022 K ?

  
Högsta kända nummer. Jag efterlyser bilder av högre nummer.

500 kr K år 2022 med nt Susanne Eberstein + Stefan Ingves

  
e-post 2024-01-11 från en mycket observant samlare i Skåne

  

Observera extremt högt sedelnummer. Kanske en upplaga på närmare 100 milj. sedlar.

500 kr K är en tidigare tryckning jämfört med 100 kr K som har nt Bo Broman + Stefan Ingves.

Jag efterlyser flera exemplar av 100 kr K och 500 kr K

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2023
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr   2014 B (0,30 - 0,18) × 50 = 6 milj.
" 91 milj. 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
"   2017 E (0,7 - 0,0) × 50  = 35 milj.
"   2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
"   2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.
"   2022 K (1,7 - 0,0) × 50 = 85 milj.

              
Högsta kända nummer. Jag efterlyser bilder av högre nummer.

Se även Riksbanken strategiska plan 2024-2027

Beslutspromemoria: Betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap (riksbank.se)

Bensinransonering för 50 år sedan den 8 januari 1974

"Drivmedelsransoneringen genomfördes i Sverige under några veckor 1974 med början den 8 januari. Det var Transportnämnden som hade hand om ransoneringen. Bakgrunden var de oljeproducerande ländernas beslut att kraftigt minska exporten av olja 1973. Oljeländerna i arabvärlden slöt sig samman i en kartell. Genom att minska världens oljeproduktion skulle man trissa upp priset. Det underströks att oljetillgången är begränsad och snart kommer att ta slut. Julafton 1973 dubblade länderna runt Persiska Viken oljepriserna och oljekrisen var ett faktum."

  
Ransoneringkort - Bohusläns museum / DigitaltMuseum

  

Se även Oljekrisen 1973 – Wikipedia och NyaSikåsbulletinen (nyasikasbulletinen.se)

Facebook 

RANSONERINGSKORT - Vänersborgs museum / DigitaltMuseum

Motorbrännolja Det hände 1974 för 45 år sen (vittsjobjarnum.nu)

P.S. Det finns minnesalbum med bilder i färg av ransoneringskort 1919 Minnesalbum öfver svenska statens ransoneringskort | Bokbörsen (bokborsen.se)

Se även snt62002.pdf (numismatik.se)

Titta även på Ransonering och prisreglering i krig och fred, SOU 2009:3 (regeringen.se)

Årtal för 100 kr J och 100 kr K - nu klarlagt

Valör

Årtal

Beställning Fakturering
500 kr E

2017

2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB 2017
500 kr F

2018

2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB 2018
500 kr G

2019

2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue 2019
100 kr J 2021 2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue 2022
500 kr K 2022 2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue 2023
20 kr K 2022 2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue ?? 2023
100 kr K 2022 2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue ?? 2023

Riksbankens "Avdelningen för betalningar" har nu bekräftat att J = 2021 och K = 2022 samt att I och O hoppas över så att endast 24 bokstäver A-Z används.

100 kr K har nt Broman + Ingves som ENDAST gäller oktober – december 2022.


Typsnitt OCR-B (finns i nya Word).

Philea Internet Auktion 2401

Numismatik, m.m. - Internetauktion 2401 - AB Philea

Mynt samt sedlar 1000 kr 1965 och 32 skilling banco 1858.

100 kr K - nytt årtal och ny namnteckning Broman


från Tradera 2024-01-02

Den 21 oktober 2022 valdes Bo Broman (SD) till riksbanksfullmäktiges ordförande och ersätter därmed Susanne Eberstein (S), som innehaft uppdraget sedan 2014.
Stefan Ingves kvar som riksbankschef till slutet av år 2022.

Se snt32023.pdf (numismatik.se) Nya namnteckningar

Namnteckningar (på sedlarnas baksida)
År Bokstav Ordförande Riksbankschef Valörer (kr)
2013 A     inga utgivna, finns i beredskapslager (50, 200)
2014 B Johan Gernandt Stefan Ingves 20, 50, 100, 200, 500, 1000
2015 C Susanne Eberstein Stefan Ingves 100, 500
2016 D Susanne Eberstein Stefan Ingves 20, 100
2017 E Susanne Eberstein Stefan Ingves 500
2018 F Susanne Eberstein Stefan Ingves 500
2019 G Susanne Eberstein Stefan Ingves 500
2020       inga sedlar utgivna
2021 J Susanne Eberstein Stefan Ingves 100
2022 K Susanne Eberstein Stefan Ingves 500
2022 K Bo Broman Stefan Ingves 20, 100
2023       inga sedlar utgivna
2024       inga sedlar budgeterade

 24 bokstäver A-Z används utom I och O (som liknar 1 och 0 för mycket)

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2023
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
100 kr   2014 B (0,30 - 0,18) × 50 = 6 milj.
" 27 milj. 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
"   2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.
"   2021 J (0,5 - 0,0) × 50 = 25 milj.
"   2022 K (0,7 - 0,0) × 50 = 35 milj.

            
Högsta kända nummer. Jag efterlyser bilder av högre nummer.

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt
Tertial 1+2+3
2001 236 Mkr 96 Mkr ? 20 kr, 100 kr, 500 kr  
2002 202 Mkr 120 Mkr ? 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2003 131 Mkr 99 Mkr 14 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2004 64 Mkr 84 Mkr 12 Mkr 50 kr  
2005 87 Mkr + 1 Mkr 76 Mkr 15 Mkr 20 kr, 1000 kr, 100 kr minnessedel  
2006 6 Mkr 54 Mkr 5 Mkr 20 kr, 100 kr  
2007 33 Mkr 114 Mkr 7 Mkr 20 kr, 500 kr  
2008 30 Mkr 75 Mkr 8 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr  
2009 80 Mkr 37 Mkr - 100 kr, 500 kr  
2010 36 Mkr 2 Mkr 18 Mkr 100 kr  
2011 9 Mkr - 1 Mkr 50 kr  
2012 17 Mkr 1 Mkr - 500 kr  
2013 34 Mkr 17 Mkr - nya inläsningssedlar 50 kr A, 200 kr A, nya inläsningsmynt samt äldre 1 kr kung i 40 år  
2014 138 Mkr 14 Mkr - gamla 100 kr, 500 kr, nya inläsningssedlar, nya 20 kr B, 50 kr B, 200 kr B, 1000 kr B 37+35+80 Mkr
2015 83 Mkr 36 Mkr - 100 kr C, 500 kr C 53+16+50 Mkr
2016 47 Mkr 41 Mkr - 20 kr D, 100 kr D 69+8+11 Mkr
2017 14 Mkr - - 500 kr E 0+5+9 Mkr
2018 13 Mkr - - 500 kr F 1+12+0 Mkr
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr 2019 7+2+16 Mkr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019) 4+0+0 Mkr
2021 - 6 Mkr - inga sedlar men mynt för 6 Mkr levererades (sen fakturering av 2 kr 2020) 4+2+0 Mkr
2022 15 Mkr - - 100 kr J 9+?+?
2023 budget 116 Mkr
resultat 113 Mkr
budget 15 Mkr
resultat 0 Mkr
- 20 kr K, 100 kr K, 500 kr K  
2024 budget 0 Mkr budget 26 Mkr -    

Riksbankens budget 2024 - Inga köp av nya sedlar

Protokollsbilaga B3: Budget för Riksbanken 2024

År 2024 endast köp av mynt för 26 Mkr men inga sedlar

Jämför med budget 2023: sedlar 116 Mkr och mynt 15 Mkr

Prognos för 2023 är nu 113 Mkr för sedlar men inga mynt 2023 (budget var 116 Mkr för sedlar).

Troligen är dessa sedlar beställda och tillverkade år 2022 (sedelorder 1-3) med årsbokstav K, men fakturerade först 2023.

Fyra sedelbeställningar

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd Registreringsdatum (riksbank.se) 100 kr J, tidigast i cirkulation 2022-07-13 från Tradera

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se) troligen 500 kr K, tidigast i cirkulation 2024-01-11 från e-post

2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue International Ltd arendelista220609.pdf (riksbank.se) kanske 20 kr K

2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue International Ltd, kanske 100 kr K, tidigast i cirkulation 2024-01-02 från Tradera

MISAB Internet Auktion 54 - Mynt

Ser ut som om någon budgivare av misstag skrivit en NOLLA för mycket, 2200 kr hade varit mera rimligt. En andra budgivare har klantat sig på samma sätt!!


Märkligt högt pris för 5 kr 1883, Delzanno värdering endast 2500 kr (är det något speciellt med myntet?)
Samtidigt såldes 5 kr 1882 för endast 2100 kr

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar på sidan 4

10 000 kr 1939 såld för 17 000 GBP = 225 000 SEK


Lot 907, World Banknotes (29 & 30 November 2023) | Noonans Mayfair

10 000 kr 1958 såld för 2 800 GBP (1 GBP = 13,23 SEK)

Brevportot höjs till 18 kr

Fallande brevvolymer och hög inflation höjer portot | PostNord

PostNord höjer priset på frimärken. Från 1 januari kostar portot 18 kronor för ett brev på 50 gram. För brev som väger 100 gram blir priset 36 kronor.

20 kr D som växel på ICA

20 kr D är fortfarande ovanlig i cirkulation trots stor upplaga.

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2023
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
20 kr 49 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj.
"   2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.


Växel på ICA samtidigt

        
Lägsta kända nummer

D0.0 0 ex

-

 
D0.1 1 ex nr 0.168  
D0.2 2 ex

nr 0.279

 
D0.3 17 ex

nr 0.316‒0.388

 
D0.4 7 ex nr 0.410‒0.458  
D0.5 0 ex

-

 
D0.6 4 ex nr 0.645‒0.698  
D0.7 3 ex nr 0.766‒0.767  
D0.8 11 ex nr 0.811‒0.834  

Bra betalt för Nobel medaljer på MISAB Internet Auktion 53


Silver och förgyllt silver (med silverstämpel?)

Dessa mötesjetonger (27 mm) för litteraturpriset (Svenska Akademin) är mycket ovanligare (och dyrare) än de för medicinpriset och fysik/kemi-priserna. Varför?? Kanske är dessa litteraturexperter även intresserade av medaljer och numismatik så att jetongerna inte kommer ut till försäljning?

Andra mötesjetonger har tidigare sålts för ca 20 000 kr - 30 000 kr i äkta 23K guld.

  
Mötesjetong Litteratur förgyllt silver såld för 550 USD (höger bild 23K guld)
biddr - Stack's Bowers Galleries, January 2019 NYINC Auction, lot 44016. SWEDEN. Nominating Committee For the Nobel Prize in Literature Medal, ND (1998)....

Se även NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2018 NYINC Auction, Lot 21396 : SWEDEN. Nominating Committee For the Nobel Prize in Literature Gold...

MISAB Facebook

Jämför med Tradera

Se produkter som liknar Sverige Alfred Nobelmedalj, f.. på Tradera (612239269) förgyllt silver

Se produkter som liknar Sweden, (1976) B10 Alfred Nob.. på Tradera (605299158) guld 23K, såld för 20 000 kr

Philea Auktion 405

Numismatik, m.m. - Kvalitetsauktion 405 - AB Philea

Även flera svenska mynt från Gustav Vasa till C XVI G. Några få sedlar bl.a. 1000 kr 1965 och 32 sk banco 1858.

Nobel medaljer på MISAB Internet Auktion 53 - endast medaljer

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Silver eller förgyllt silver, 27 mm

Miniatyrmedaljerna (27 mm) delades ut till alla deltagare i kommittén som utsåg pristagarna.

Pristagarna fick STORA guldmedaljer (66 mm) med en vikt på ca 200 g.

Se även acsearch.info - Auction research miniatyrmedaljer på tidigare auktioner
Guld, Silver, Brons och Förgyllt silver
"Medal in silver was given to members during the nominating process. Upon receipt of ten silver copies, they could be traded in for one in gold."
Under 2:a världskriget delade man under några år ut medaljer i brons. Någon som vet hur förgyllt silver användes?

Medaljerna har tillverkats av Myntverket där man t.o.m. 1914 INTE har någon beteckning för guld eller silver. Fr.o.m. 1915 anger man "SILVER 1915" eller "GULD 1915" på medaljen rand. Fr.o.m. 1948 anges även MJV. Fr.o.m. 1974 har man stämpel med MV, kattfot, ädelmetalhalt och årsbokstav (t.ex. Z9 = 1974) snt31981.pdf (numismatik.se)


Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) Carl Milles på MISAB Internet Auktion


Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) av Leo Holmgren

Kontrolluppgift till Skatteverket från Tradera, Blocket, Sellpy m.fl.

Nya skatteregler för säljare på Blocket, Tradera, Sellpy, Plick, Vinted baseras på DAC7 | SvD

Kontrolluppgift lämnas om du har gjort minst 30 försäljningar eller sålt för 2000 EUR = ca 23 000 SEK (brutto belopp inte vinst).

Som privatperson kan du göra en vinst på 50 000 kr per år skattefritt (dra av inköpspris, Tradera avgift 10 %, porto och kuvert/förpackning). Summan 50 000 kr gäller för alla plattformar tillsammans.

Loppmarknad | Skatteverket

Du har rätt att dra av inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Om du inte känner till inköpspriset kan du i stället göra ett schablonavdrag med 25 procent av försäljningssumman.

10 000 kr 1939 och 1958 på auktion


NumisBids: Noonans Auction B54, Lot 907 : World Banknotes Sveriges Riksbank, Sweden, 10000 Kronor, 1939,... (även baksidan som är blank visas)
PMG Certification Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com)

10 000 kr 1939 ex. från Ahlström Höiland 2005 (kvalitet 01) som då blev osåld med utrop 90 000 SEK.
10 000 kr 1958 ex. från Ahlström Höiland 2005 (kvalitet 01) som då blev osåld med utrop 25 000 SEK.

Samma ex. fanns även på eBay 2006-09-19 av både 1939 och 1958 enligt ovanstående sedlar.

  
Bild från Ahlström Höiland 2005 och eBay 2006-09-19


10 000 kr 1939 med blank baksida

Jämför med Ahlström 68:224: 10 000 kr 1939 nr W 33847 a, kvalitet 1+, såld för 140 000 kr

6 st, Södermanlands Enskilda Bank, 10 Kronor & 10 Riksdaler Riksmynt - på Auctionet

PRIVATA BANKSEDLAR, 6 st, Södermanlands Enskilda Bank, 10 Kronor & 10 Riksdaler Riksmynt, 1800-talets slut. Mynt, Medaljer & Frimärken - Övrigt - Auctionet

Daterade Nyköping 1867, 1877, 1888, 1892, 1896 samt 1898.

20 kr B

     
20 kr B 36 1 000 001 från en vänlig samlare 2023-11-01

20 kr B kända nummer
B0.0 46 ex nr 0.0000.099  
B0.1 57 ex nr 0.1000.184 0.190
B0.2 20 ex

nr 0.240‒0.246

mycket sällsynta 20 kr
B0.3 62 ex

nr 0.300‒0.399

 
B0.4 28 ex nr 0.401‒0.498  
B0.5 26 ex nr 0.500‒0.598  
B0.6 23 ex nr 0.600‒0.697  
B0.7 28 ex nr 0.700‒0.799  
B0.8 24 ex nr 0.804‒0.899  
B0.9 32 ex nr 0.900‒0.999  
B1.0 34 ex nr 1.0001.097  
B1.1 24 ex nr 1.1001.198  
B1.2 0 ex

 
B1.3 0 ex

 
B1.4 26 ex nr 1.4021.498  
B1.5 0 ex

 
B1.6 7 ex nr 1.6941.699  
B1.7 34 ex nr 1.7011.797  

     

20 kr provtryckning nu i beredskapslager (jämför med 100 kr B och 500 kr B som också är provtryck)
Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000

Lars O. Lagerqvist 1929-2023

Lars O. Lagerqvist – Wikipedia

  

Se även Lars O. Lagerqvist (1929-2023) | Myntbloggen.se

Lagerqvist Lars O, | Bokbörsen (bokborsen.se)

LLt : festskrift till Lar... | Lagerqvist, Lars O. - Eh... | från 94 (bokborsen.se)

LIBRIS - sökning: förf:(Lagerqvist, Lars O., 192... (kb.se) både böcker och tidningsartiklar

Filmer och serier med Lars O Lagerqvist (tv.nu) t.o.m. skådespelare (i dokumentär)

In Memoriam (fidem-medals.org)

MISAB Internet Auktion 52 med böcker, även många förordningar

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

     

1657 Grundande av Stockholms Banco, såld för 2600 kr

1666 Stockholms Banco sedlar, såld för 900 kr

1717 Nödmynt och Myntsedlar, såld för 600 kr

Nobel-medalj på Tradera med felaktigt högt utropspris

  
Nobel jetong i guld Ekonomipriset Hayek & Myrda.. | Köp på Tradera (611359166) och
NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio August 2023 Global Showcase Auction, Lot 52623 : SWEDEN. Nobel Nominating Committee for Economics Gold Medal, U9...
Miniatyrmedalj diameter ca 26 mm, vikt ca 20 g; Medaljens metallvärde i guld är ca 14 000 kr

Se även NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2021 Auction, Lot 20569 : SWEDEN. Nobel Nominating Committee for Economics Gold Medal, "A10"... såld för 4400 USD

Den riktiga Nobel-medaljen som delas ut till pristagarna är MYCKET större. Dessa kan kosta flera miljoner kronor.

Alla stora medaljer gjorda före 1980 präglades i 23 karat guld och 204 g. Sedan dess har de präglats i 18 karats grönt guld pläterat med 24 karat guld. Alla 18 karats medaljer väger 175 g utom medaljen för ekonomipriset som väger 185 g. Diametern är 66 mm.

Miniatyrmedaljerna delades ut till alla deltagare i kommittén som utsåg pristagarna.

Svenska Medalj tillverkar Nobelmedaljerna och NobelPrize.org

Nu på Tradera Nobeljetong | Köp från selinsmynt på Tradera (584707262) 20 000 kr start pris

Jämför med Se produkter som liknar Sweden, (1976) B10 Alfred Nob.. på Tradera (605299158) såld för ca 20 000 kr

jämför med NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio August 2023 Global Showcase Auction, Lot 52622 : SWEDEN. Nobel Nominating Committee for Physics or Chemistry Gold... såld för 2000 USD

P.S. Finns även som förgjyllt silver, vikt ca 12 g NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 36, Lot 636 : NOBELMedalet for the participants in deciding the prize in... såld för 2100 kr

Se även Delzanno Nu skenar även fantasiperiserna på Tradera - Var ska det sluta? - YouTube

Kuriosa: Selmas Nobelmedalj saknas – på väg ut i rymden | SVT Nyheter med Sveriges nästa astronaut Ax-3 Mission — Axiom Space
Därför tar värmländske astronauten Selma ut i rymden - P4 Värmland | Sveriges Radio (med en kopia??) Även Niels Bohrs nobelmedalj ska ut i rymden
Selma Lagerlöfs utmärkelser | Phaleristica
Sending a Nobel Prize to Orbit | National Air and Space Museum (si.edu) med rymdfärjan (kopia i brons?) The Most Well-Traveled Nobel in the Universe | Air & Space Magazine| Smithsonian Magazine

OFFICIALLY AWARDED REPLICA NOBEL PRIZE MEDAL

OFFICIALLY AWARDED REPLICA NOBEL PRIZE MEDAL (coinbooks.org)

According to the Nobel Foundation, each Nobel Laureate is permitted to request up to three replicas for personal use or donation to universities or museums. These cannot be purchased by the public or institutions and are only offered to the Laureate him or herself. The replicas are identical in every way to the solid gold issue, being struck in gilt bronze from the same dies, made by the same Swedish Mint by the same craftsmen. The Robinson Nobel replica is stamped on the reverse with his name and date of award in the same font as the 23 karat gold medal (gilt bronze = förgjylld brons).

P.S. Det finns även officiella kopior för museer men utan ingraverat namn Numisbing har förvärvat två utgivna nobelprismedaljer på uppdrag av ”Collectibles Fund” - Numisbing (cision.com)

Se även Nobel Prize Medals: History, Specifics and Auction Records | Collectors Weekly

Politiker ville förbjuda import av myntämnen för 1 kr och 5 kr mynt

Motion 1982/83:1150 Upphandlingen av myntämnen

Upphandlingen av myntämnen (Motion 1982/83:1150 Inge Carlsson m. fl.) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Huvuddelen av ämnen för mynt tillverkas fortfarande i Sverige, medan 30-40 % importeras från Västtyskland och Schweiz.

Vi har tagit del av Myntverkets senaste protokoll från den 28 december 1982. Av dem framgår att Myntverket infordrat anbud för sluten upphandling av myntämnen för enkronorsmynt uppdelat på två positioner - om 54 000 kg och om 32 000 kg.

Av de åtta inkomna anbuden så var Gränges Metallverkens anbud 0:69 kr/kg lägre än Schweizerische Metallwerke Selve AB, trots detta så fick nämnda företag ordern på 32 000 kg.

Ur protokollet så hade Gränges Metallverken ett anbudspris som låg 0:57 kr/kg lägre än övriga företag. Verenigte Deutsche Nickelwerke fick tillverkningsordern på 30 000 kg femkroneämnen.

Enligt vår åsikt så måste en ändring ske så att dessa mynt i framtiden tillverkas i vårt land.

Kapaciteten finns och om man skall trygga den fortsatta produktionen och satsa på framtida investeringar så måste man garantera vissa produktionsvolymer av samtliga myntämnen.

Med hänvisning till motiveringarna ovan hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en översyn av upphandlingsförordningen för myntämnen samt att man begränsar myntvalörerna för utländsk import till 5-, 10-, 25- och 50-öringar.

data.riksdagen.se/dokument/G601FiU31 Utskottet

Myntverket genomför 10-15 gånger per år upphandling av myntämnen. Regelmässigt delas den upphandlade kvantiteten upp på två eller tre poster, om det inte är för stora prisskillnader mellan anbuden. Därigenom garanteras en säker tillförsel av myntämnen. Från Myntverkets sida är man angelägen om att vidmakthålla en seriös anbudsgivning från flera leverantörer för att främja konkurrensen. Man anser det också viktigt att utnyttjade erfarenheter som finns hos de stora utländska tillverkarna. I Sverige finns endast en tillverkare Gränges Metallverken.

Utskottet vill med anledning härav anföra följande. Under år 1982 har myntämnen upphandlats efter anbudsförfarande vid 14 tillfällen. I nio av dessa fall har den inhemska tillverkaren, Gränges Metallverken, avgett det lägsta anbudet. Gränges Metallverken har i samtliga 14 fall under 1982 fått antingen hela ordern (4 fall) eller del av den. Uttryckt som andel av det totala leveransvärdet har Gränges Metallverken därigenom svarat för 56 % eller 24,5 milj. kr.

Pläterade 1 kr myntämnen

om mynttillverkningen (Motion 1980/81:223 av Anna Wohlin-Andersson m. fl.) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Politiker ville ha kvar pläterade 1 kr myntämnen (som ger monopol till Gränges Metallverken) och inte ändra till billigare homogena CuNi som även kan importeras från utlandet (för att skydda sysselsättningen vid Gränges i Finspång).

Myntämnestillverkningen flyttar snt61984.pdf (numismatik.se)

Det har beslutats, att Gränges Metallverkens fabrikation av myntämnen för Myntverket i Eskilstuna skall flytta från Finspång till Västerås. Därmed får denna stad en anknytning till mynttillverkningen, som den inte haft sedan myntverket där lades ner på 1500-talet. - Påpekas bör, att denna inhemska tillverkning stått för ca 50-60 % av Myntverkets behov av plattar för nickel- och bronsmynt, resten har beställts utomlands, liksom samtliga ämnen till silvermynten.

P.S. Läs även om metallanalyser av medeltida mynt Metallanalyser av mynt_2017_3.indd (su.se)

100 kr 1948 serie B med 1:a, 2:a och 3:a i vattenmärket

  
T.v. från min samling och t.h. från en mycket observant samlare

1948 B med vattenmärke 1:a fanns på Tradera

100 kr 1948 serie D med 2:a i vattenmärket och utan

  
T.v. från min samling och t.h. från en mycket observant samlare
Båda dessa sedlar med samma arbetsbokstav D på baksidan

Valör Årtal Nr Vattenmärke Arbetsbokstav
100 kr 1948-4B0 S 012298 ? T
100 kr 1948-4B0 S 079321 vm 2:a V
100 kr 1948-4B0 T 230026 ? M
100 kr 1948-4B0 U 166xxx vm 3:a ?
100 kr 1948-4B0 U 251048 utan X
100 kr 1948-4B0 V 033122 ? Z
100 kr 1948-4B0 W 051889 utan K
100 kr 1948-4B0 W 250506 ? R
100 kr 1948-4B0 X 080875 ? U
100 kr 1948-4B0 X 091656 ? V
100 kr 1948-4B0 X 157400 ? Y
100 kr 1948-4B0 X 260473 ? C
100 kr 1948-4B0 Y 047359 ? E
100 kr 1948-4B0 Y 173419 ? K
100 kr 1948-4B0 Y 256249 ? M
100 kr 1948-4B0 Z 015541 ? O
100 kr 1948-4B0 Z 142187 ? Q
100 kr 1948-4B0 Z 156312 vm 1:a C
100 kr 1948-4B0 Z 268271 ? M
100 kr 1948-4B1 A 010640 vm 3:a N
100 kr 1948-4B1 A 019395 ? O
100 kr 1948-4B1 A 046529 ? Q
100 kr 1948-4B1 A 129911 vm 2:a R

100 kr 1947 - 1950 Z numreras 000 001 - 270 000

100 kr 1950 A - 1963 numreras 000 001 - 450 000

Valör Årtal Nr Vattenmärke Arbetsbokstav
100 kr 1948-4B1 B 009113 vm 3:a Y
100 kr 1948-4B1 B 089437 vm 1:a B
100 kr 1948-4B1 B 173209 vm 2:a D
100 kr 1948-4B1 B 177749 ? D
100 kr 1948-4B1 D 049734 utan D
100 kr 1948-4B1 D 269458 vm 2:a D
100 kr 1948-4B1 E 047640 vm 2:a P
100 kr 1949 E 106475 ? C
100 kr 1949 E 139284 ? D
100 kr 1949 E 165024 ? E
100 kr 1949 E 191250 utan F
100 kr 1949 F 072065 ? M

Arbetsbokstäverna är i stort sett stigande utom för 100 kr E 047640 som avviker kraftigt där arbetsbokstav P tidigare fanns för 1948 serie A.

500 kr E och F

  
e-post 2023-10-12 från en vänlig samlare

E0.0 22 ex nr 0.0210.094  
E0.1 27 ex nr 0.1000.198  
E0.2 21 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 13 ex

nr 0.300‒0.329

nr 0.3710.381
E0.4 11 ex nr 0.405‒0.475  
E0.5 14 ex nr 0.509‒0.569  
E0.6 7 ex nr 0.617‒0,694  

Mera om 100 kr 1947-1948-1949 med vattenmärke 1:a och 2:a samt utan

  
Vattenmärke 2:a och 1:a med samma seriebokstav O (arbetsbokstav I och K på baksidan)

  
1948 serie E med vattenmärke 2:a och 1949 serie E utan siffra (arbetsbokstav P och F på baksidan)
Rosenqvist SF anger 100 kr 1948 med serie S-Z-A-D så komplettera med 1948 serie E.

Dessa två sedlar är numrerade nära varandra medan övrigt tryck (enligt arbetsbokstaven) skedde för 100 kr 1949 E 191250 långt tidigare.
100 kr 1948 D 049734 med arbetsbokstav D är utan vattenmärke med siffra.

Jag efterlyser flera sedlar 1948-1949 serie E med info om vattenmärket har siffra eller inte. Kolla även 1949 serie F.
100 kr 1949 G 062712 med ab U saknar siffra i vattenmärket.

Svenska Tobaksmonopolets kontrollstämplar

Se Bältespännaren 2/2023 sid. 21 Nytt nummer av Bältespännaren. – Hembygdsfilatelisterna och Annorlunda filateli – Bältespännarna – NETEX

         

Per Sundberg kan skicka detta som pdf till intresserade. Jag visar inte adressen här men kontakta mig så får du adressen till Per.

Per Sundberg har tidigare gett ut Svenska beläggningsstämplar (eller Charta Sigillata) 1811-1880 (100 sidor)

Se även specialnummer om Tullstämpelmärken från Nordisk Filateli 6/2022 Tidningsarkiv - Nordisk Filateli

Se även Charta Sigillata (sedelmynt.se)

Jämför med tokaksstämplar i Facit 2015 Special:


Stämpel 1 öre 1915

  
Facit Norden Special 2015 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto (sverigesfrimarken.se) och Facit Special - [Sverige,... | från 250 (bokborsen.se)

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar,  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

500 kr F år 2018 - kända intervall i cirkulation

        
        
Intervallet 0.4090.434 saknas

F0.0 10 ex

nr 0.051‒0.094

 
F0.1 10 ex nr 0.1010.196  
F0.2 5 ex

nr 0.2020.233

nr 0.284‒0.299
F0.3 26 ex nr 0.301‒0.345 nr 0.3740.396
F0.4 13 ex nr 0.405‒0.408 nr 0.435‒0.458
F0.5 3 ex nr 0.5330.579  

MISAB Internet Auktion 51 avslutad

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

De tre högsta resultaten visas nedan.

1000 kr 1971 kvalitet 01 (fel rubrik men rätt bild!!) såld för 8 200 kr. Jämför med MISAB 43 där 4 st 1000 kr 1971 såldes för 48 000 kr Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Äldre vita sedlar i sämre kvalitet 7 600 kr

10 kr 1963 100-bunt med banderoll såld för 7 400 kr

Svensk Numismatisk Tidskrift

SNT 6/2023 oktober har kommit ut. Innehåller bland annat en 4 sidor lång artikel om alla sedlar med Gustav Vasa som motiv (från Sittande Svea till Privatbanker).

För 200 kr i medlemsavgift får du 8 nummer av tidningen. Mycket läsvärt om mynt, sedlar och medaljer. Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)


Se även äldre nummer av tidskriften Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

Se även Kungligheter på privatbankssedlar snt72015.pdf (numismatik.se)

P.S. Titta även på Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad – Dansk Numismatisk Forening (numismatik.dk)

Bilder från Stockholm Numismatica 2023


Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

Se även Antikören Facebook

Se även Ingemars Myntsida Facebook

Holmasto Finland Auktion 7 oktober 2023

NumisBids: Holmasto Auction 165 (7 Oct 2023): Banknotes - other countries


Sålda för 80, 1100 och 925 EUR; 16 sk riksgäld 1830 kvalitet 1+ katalogvärde SS×3 = 1950 kr (såldes billigt)

6 2/3 rd banco 1841 Litt. K (SF anger enbart Litt. F, G, H, I) Jämför med nedanstående alfabet som visar att det verkligen är Litt. K


Calligraphystilsort typsnitt • Schablon till målning, alla bokstäver • köpa schabloner för väggar i Sverige (återanvändbar från plast) (schablonhuset.se)

Auktion Nr Valör År Nr Kvalitet Resultat Utrop
MISAB 08 224 10 rd banco T2 1855 B 30155 1 5000 3000
MISAB 25 448 10 rd banco T2 1855 B 30156 1 6800 2000
Holmasto 165 474 10 rd banco T2 1855 B 30159 1 1100 EUR 400 EUR

Katalogvärdering 10 rd banco 1841 kvalitet 1: SS×3 = 9000 kr; SF = 8000 kr; DSS = 10000 kr

Även 10 kr Westerbottens Enskilda Bank NumisBids: Holmasto Auction 165, Lot 475 : Banknotes - other countries Sweden. Westerbottens Enskilda Bank. 10...

Även 1 öre 1969 provmynt NumisBids: Holmasto Auction 165, Lot 183 : Coins - Sweden (also gold) Gustav VI Adolf. 1 öre 1969, 3 PATTERN...

PMG klassning av 50 kr 1911 och 100 kr 1911 från MISAB 43

  
Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com)  PMG klassat VF-30 motsvarar svenskt 1/1+
MISAB 43 klassat 1/1+

  
Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com) PMG klassat VF-30 split motsvarar svenskt 1/1+
MISAB 43 klassat 1?/1 men Ahlström 14 anger 1/1+

Märkligt att PMG anger SPLIT (litet riss i vecket) för 100 kr men inte för 50 kr, trots detta samma kvalitet VF-30. 100 kr 1911 har märkbart sämre kvalité än 50 kr 1911, så MISAB:s klassning är nog rätt.

Ahlström 14 580 100 kr 1911 R 04580 i 1/1+ 1000 900  
MISAB 21 673 100 kr 1911 R 04580 i 1 8400 2000  
MISAB 43 042 100 kr 1911 R 04580 i 1?/1 8400 3000  

MISAB 43 Auktion Sedlar - resultat

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 43 (29-30 Sep 2023): SEDLAR / NOTES

v4_rpt_MISAB_slutpriser_small (myntauktioner.se)

  
100 daler sm 1666 såld för 205 000 kr och 12 daler km transportsedel 1762 såld för 26 000 kr (ex. Ahlström 37)

  
10 riksdaler banco 1852 såld för 36 000 kr (ex. Ahlström 38) och 50 kronor 1911 såld för 39 000 kr

Märkliga priser: 4 st 1000 kr 1971 i nummerföljd såld för 48 000 kr och 10 kr 1954 100-bunt med banderoll såld för 27 000 kr

5 öre provmynt 1,36 g ca 1970 i rostfritt stål såld för 3400 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 43, Lot 793 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973).Provmynt för 5 öre u. å. i...

MISAB Internet Auktion 51 - enbart sedlar

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

"Auktionen omfattar enbart sedlar - men i gengäld desto flera sådana. Drygt 250 utrop med tiotusentals sedlar ska byta ägare. Samtliga objekt visas på söndag den 1 oktober på Stockholm Numismatica, ett värdefullt tillfälle till besiktning eftersom vissa av de stora utropen är svåra att avbilda på ett helt rättvisande sätt. Auktionen avslutas söndagen den 8 oktober."

5 kr 1947 med 1:a i vattenmärket (serie I, K, Q) och 2:a i vattenmärket (serie M, O, P, R)
NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Online Auction 51, Lot 243 : SEDLAR / NOTES.5 kronor 1947. Seriebokstäver I, K, Q....
Alla dessa ligger inom de av mig beskrina intervallen: 5 kr 1:a (47 serie H-K, P-S) och 2:a (47 serie L-R)

5 kr 1930 med 7 st i nummerföljd men INTE STJÄRNMÄRKTA (felaktig text)
NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Online Auction 51, Lot 98 : SEDLAR / NOTES.5 kronor 1930. P,143933-143939....

Kommande auktioner www.myntauktioner.se/evenemang/lista

Myntmässa i Stockholm söndag den 1 oktober 2023


Myntmässa – Stockholm Numismatica 2023 – Söndag 1:a oktober – Hotell Sheraton 10.00-16.00 (stockholm-numismatica.se)

Välkomna till myntmässa - Stockholm Numismatica den 1/10 kl 10-16 på hotell Sheraton i Stockholm - YouTube Delzanno på YouTube

Delzanno delar ut Myntårsboken GRATIS Jag delar ut min värdersbok för mynt, sedlar och medaljer - MYNTÅRSBOKEN 2022 - Gratis på söndag - YouTube

Titta även på myntmässan 2022 med bilder av utställare och besökare Stockholm Numismatica 2022 - Analys och kommentarer av Roberto Delzanno & Per-Göran Carlsson - YouTube

Myntmässa 2021 Stockholm Numismatica 2021 | Myntbloggen.se

5 kr 1948 finns även med vattenmärke 1:a - tidigare okänd


e-post från en mycket observant samlare 2023-09-21, fotograferat med en lampa under en glasskål

Tidigare var 5 kr 1948 endast känd med vattenmärke 2:a eller utan siffra.

5 kr 1947 är känd med både 1:a och 2:a eller utan siffra.

Efterlysning


stor kb D (mycket tidig 1947)

stor kb R (mycket sen 1947)

sb A med 6 siffror

50 kr 1947 A känd med vm 1:a (nr A 027382, lågt nummer). Någon som vet om det finns tidigare nummer med vm 1:a, 50 kr 1947 med bokstav efter nummer (kontroll/serie-bokstav D-R).

100 kr 1947 A-K utan siffror där första kända är 100 kr 1947 L med vm 1:a. Finns det tidigare serie med 1:a?

5 kr 1947 A-G utan siffror där första kända är 5 kr H med vm 1:a. Finns det tidigare serie med 1:a?

Kolla även om det kan finnas vm siffra för 5-50-100 kr 1949 som är okända.


Mycket tidig 50 kr 1947 med vm 1:a

MISAB 43 Auktion

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 43 (29-30 Sep 2023): SEDLAR / NOTES

Se budgivningen Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Insättningsbevis 1785 SS typ MM (felaktigt beskriven som Kassasedel SS typ KK)

Flera av sedlarna på auktionen har tidigare sålts på auktion. Några sedlar har tidigare sålts med närliggande nummer. TL = Torgny Lindgrens samling.

Auktion

Nr

Valör

År

Nr

Kvalitet

Resultat

Utrop

 

Ahlström 37

1274

12 dr km trp T3

1762

23538

(01/0)riss

8200

5000

TL

MISAB 43

003

12 dr km trp T3

1762

23538

01/0

26000

10000

 

 

Ahlström 37 1273 9 dr km trp T3 1774 93269 (1+)skrift 900 1200 TL
MISAB 43 006 9 dr km trp T3 1774 93269 1/1+ 5200 1000  

6 daler kopparmynt 1758 närliggande nummer i samma kvalitet. Samma namnteckningar.

Ahlström 39 1407 6 dr km trp T2 1758 52449 1+/01 15500 8000 TL
MISAB 43 008 6 dr km trp T2 1758 52455 1+/01 18000 8000  

 

Ahlström 37 1278 3 rd sp trp T2 1809 306835 01/0 6200 6000 TL
MISAB 43 014 3 rd sp trp T2 1809 306835 01 10000 8000  

2 riksdaler specie 1823 beskriven med fel nummer på Ahlström 37 men är samma exemplar.

Ahlström 37 1284 2 rd sp T4 1823 76075 1+ 3000 2200 TL
MISAB 43 016 2 rd sp T4 1823 26075 1/1+ 9600 2000  


Siffran 2 och 7 ser mycket lika ut, därav fel nummer i Ahlström 37

12 skilling banco 1849 närliggande nummer i samma kvalitet. Samma namnteckningar.

MISAB 36 655 12 sk banco T2 1849 30286 01 1300 500  
MISAB 43 022 12 sk banco T2 1849 30287 01 1700 1000  

8 skilling banco 1849 närliggande nummer i liknande kvalitet (4 olika exemplar)

MISAB 43 023 8 sk banco T2 1849 16435 01/0 2400 1000  
FH Mynt 02 2188 8 sk banco T2 1849 16439 01 1900 400  
Tradera 08-01 8 sk banco T2 1849 16441        
MISAB 25 443 8 sk banco T2 1849 16444 01 1800 500  

     
Närliggande nummer från MISAB, Tradera och Frimärkshuset (samma namnteckningar) FH anger fel nr som borde sluta på 39 (inte 49)

Ahlström 38 1442 10 rd banco T2 1852 A 81341 01 7000 6500 TL
MISAB 43 024 10 rd banco T2 1852 A 81341 1+/01 36000 10000  

32 skilling banco 1857 närliggande nummer.

MISAB 43 025 32 sk banco T2 1857 S 23562 1+ 1200 500  
Ahlström 27 1366 32 sk banco T2 1857 S 23563 1+/01 350 300  

 

MISAB 37 583 1000 kr 1971 20096372 1+/01 1500 1000  
MISAB 43 036 1000 kr 1971 20096372 1+/01 1400 1000  

 

Ahlström 37 1373 100 kr 1906 A 00000 (01)skrift 11000 5000 TL
Ahlström 38 1487 100 kr 1906 A 00000 01/0 11500 8000 TL
Ahlström 39 1483 100 kr 1906 A 00000 01/0 14500 8000 TL
MISAB 43 041 100 kr 1906 A 00000 01/0 25000 15000  

100 kr 1911 med sämre klassning med tiden. PMG klassat VF-30 (motsvarar svenskt 1/1+) Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com)
Hög upplösning. Comment: Split Splits vs. Tears: What’s the Difference? | PMG (pmgnotes.com)
Jämför med PCGS översättning från US till UK kvalitet How International Grading Scales Compare to PCGS (pcgseurope.com) (svenskt 1 = VF-20 och 1+ = EF-40)

Ahlström 14 580 100 kr 1911 R 04580 i 1/1+ 1000 900  
MISAB 21 673 100 kr 1911 R 04580 i 1 8400 2000  
MISAB 43 042 100 kr 1911 R 04580 i 1?/1 8400 3000  


MISAB 43, mycket kraftigt mittveck, men är det 1/1+ eller 1?/1

Ahlström 39 1486 100 kr 1917 M 82870 q (1/1+)annullerad 350 500 TL
MISAB 43 043 100 kr 1917 M 82870 q 1/1+ annullerad 2600 2000  

Lot 47: "50 kronor 1940. G,26544x, H,26544x." Nummerföljd. Uppenbarligen skrivfel bör vara H,26545x.

MISAB 43 051 10 kr 1892 A 00000 01/0 20000 5000  
Ahlström 38 1468 10 kr 1892 A 00000 (01/0)skrift 6200 3000 TL

1 kr 1919 blå färg, osäkert om den är kemiskt manipulerad eller är ett äkta feltryck?

MISAB 09 935 1 kr 1919 Hh 338699 blått tryck 1+ 2600 800  
MISAB 36 711 1 kr 1919 Hh 338699 blått tryck 1+ 1500 1500  
MISAB 43 064 1 kr 1919 Hh 338699 blått tryck 1+ 3600 1500  

5 kr, 50 kr och 100 kr Sittande Svea vattenmärke Mercurius-huvud 1947-1948 finns även med siffra

  
5 kr 1:a (47 serie H-K, P-S, 48 serie A) och 2:a (47 serie L-R, 48 serie A-B, G)

Vanligast är 1947 med 2:a medan övriga är OVANLIGA (47 med 1:a och 48 med 2:a)

5 kr 1947 finns även UTAN SIFFROR för A000-L610 och P023-S152 medan intervallet L676-O879 endast finns med vm 2:a (29 kända exemplar!!)

5 kr 1947 vm 2:a finns på Tradera i bra kvalitet 5 krona 1947 -ovikt | Köp från selinsmynt på Tradera (607684484) (vm syns på baksidan)

Även 5 kr 1947 S med vm 1:a finns Se produkter som liknar Sverige 5 Kronor 1947 gradera.. på Tradera (605173279)

Antalet känd ex utan och med siffra
År Serie utan med 1:a med 2:a
1947 H-K-L6 17 4 -
  L6-M-O - - 29
  P-S 14 2 5
1948 A-B 4 1 5

  
50 kr 1:a (47 serie A-B och 48 serie C-F), gäller 6-siffriga nummer utan bokstav efter nr

50 kr 1947-1948 serie A-F endast känd med vm 1:a medan 1948 serie Y-Z-A-B endast känd utan vm siffra.

     
100 kr 1:a (47 serie L-O och 48 serie Z), 2:a (47 serie O-R och 48 serie S, A, E) och 3:a (48 serie A-B), gäller 6-siffriga nummer utan bokstav efter nr

Mercurius vattenmärke för Sittande Svea

  

Stamp (matris och patris) för tillverkning av form till vattenmärke för Mercurius till Sittande Svea 5 kr och 10 kr.

8, 12 och 16 skilling banco sedlar med olika vattenmärken

typ 1: vm konturerade bokstäver 1834-1836
typ 2: vm fyllda bokstäver 1836-1849

  

10 kr mynt minskar i cirkulationen

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

I januari 2019 var 214 milj. 10kr-mynt ute i cirkulation som i september 2023 minskat till 203 milj. mynt. Lägre valörer 1-2-5 kr har ÖKAT beroende på att dessa försvinner genom att de tappas bort eller göms i glasburkar.

Totalt antalet präglade 10 kr mynt är 267 milj. mynt (1991-2009). Ganska få av dessa är makulerade av Riksbanken så inget behov av att prägla nya 10 kr-mynt.

Samtidigt minskar cirkulationen av 100-200-500 kr sedlar medan lägre valörer har oförändrad cirkulation.

Mynt i valören 20 kronor

Motion i Riksdagen 2005 om 20 kr mynt avslogs En 20-krona som mynt (Motion 2005/06:Fi204 av Lennart Hedquist (m)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Motion i Riksdagen 2007 om 20 kr mynt avslogs En 20-krona som mynt (Motion 2007/08:Fi202 av Rolf Gunnarsson (m)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

PM 2010-03-18:
Direktionen föreslås besluta att anta skrivelse till riksdagen med förslag om ändring i lagen om Sveriges Riksbank med innebörd att Riksbanken ges rätt att ge ut mynt i valören 2 och 20 kronor samt sedlar i valören 200 kronor.
Förnyelse av sedel- och myntserien (riksbank.se)

Ledningen för Svensk Handel uppvaktade i november 2009 riksbankschefen och överlämnade en skrivelse med begäran att 20-konorssedeln behålls.

Vissa äldre enheter för mynt är anpassade för maximalt fyra myntvalörer och måste därför bytas ut om det blir fem valörer, som i Riksbankens förslag. Mer än 90 procent av dessa enheter är dock levererade före 2006. De sista levererades 2007. Drifttiden beräknas till sju år, vilket innebär att normal drifttid för samtliga system löpt ut 2014. Nya system är anpassade för upp till åtta valörer.

Finansutskottets betänkande: avslår 20 kr mynt 5627b839-759b-40bf-a4f1-85fe49db6c9a (riksdagen.se)
"Utskottet konstaterar att det i frågan om införandet av ett 20-kronorsmynt inte råder enighet mellan Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige. Utskottet anser därför att frågan om införandet av ett 20-kronorsmynt tills vidare bör anstå."

Utvärdering sedel- och myntutbytet i Sverige (riksbank.se) Riksbanksfullmäktige ställde sig bakom framställningen, utom förslaget om ett 20-kronorsmynt.

Rapport 2011-03-10:
Samtidigt införs en ny valör, 200 kronor, och 2-kronan återinförs. Myntserien kommer att bestå av valörerna 1, 2, 5 och 10 kronor och sedelserien av valörerna 20, 50, 100, 200, 500 och 1 000 kronor.
Rapport - Ny sedel- och myntserie (riksbank.se)

Riksbanken ville ha ett 20 kr mynt men politikerna ändrade 20 kr till sedel istället. Mycket märkligt. I våra grannländer Danmark och Norge finns 20 kr-mynt. Euro har högsta myntvalör 2 euro. Det är dags att ompröva beslutet men Riksbanken kan inte ändra så någon politiker i Riksdagen eller Riksbanksfullmäktige måste ta initiativet.

CashGuard med fyra sedelfack som används i butikerna skulle fungera bättre om 20-lappen förvann och facken med 50 + 100 + 200 + 500/1000.

Se även 20-kronors sedlar börjar bli meningslösa ? - Flashback Forum

Framtida mynt på 20 kr

Om 20 kr mynt ges ut i framtiden kommer det troligen att tillverkas som bimetallmynt med kopparpläterat stål och nordic gold.

MISAB Internet Auktion 50

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) Sedlar på sid. 6

Även Transportsedlar 1774, 1809 och 1811 samt 10 kr 1901. 1 rd rmt 1867 serie B med 6 små siffror (ovanligare) på bilden ovan:

1865
6 små siffror 12 mm
typ 2A
1867
5 stora siffror 14 mm
typ 2B

Flera provmynt Oskar I samt 1 öre aluminium 1967

Se mera om 1 öre provmynt 1967 och den ursprungliga medaljen med samma motiv: Ulf Ottoson Miniatyrmedalj beskriven som provmynt | Myntbloggen.se

Repris på mitt tidigare inlägg (således BÅDE stor medalj och miniatyrmedalj med samma motiv):
Motivet på 1 öre 1967 kommer från en minnesmedalj, se även snt9-101988.pdf (numismatik.se)
Kungliga Minnestecken - www.nålmärken.se (xn--nlmrken-7wag.se) manligt band och kvinnlig rosett; Även som miniatyr Svenska Miniatyrer - www.nålmärken.se (xn--nlmrken-7wag.se)

5 öre provmynt 1972

  
5 öre prov 1972, 5 öre GVIA 1972, 5 öre CXVIG 1976 samt 5 öre rostfritt stål ca år 1970

5 öre prov brons 1972 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 16, Lot 1629 : Provmynt för 5 öre 1972 (utan valör- och årtalsangivelse). SM...

5 öre prov mässing 1972 NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 13, Lot 289 : Sweden, Gustav VI Adolf SMF 136 5 öre 1972 2,68 g. Provprägling i...

5 öre prov aluminium 1972 NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 13, Lot 287 : Sweden, Gustav VI Adolf SMF 136 5 öre 1972 1,33 g. Ensidig...

5 öre prov rostfritt stål vikt 1,5 g NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 26, Lot 1403 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Provmynt för 5 öre u.å. Mm... (format??)
NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 15, Lot 195 : Sweden, Gustav VI Adolf 5 öre pattern 1,34 g. Coppernickel,...
snt81994.pdf (numismatik.se) rostfritt stål 18/10 d.v.s. Järn/Kol + 18 % Cr + 10 % Ni (omagnetiskt?)

Se även snt91977.pdf (numismatik.se) Några prov och polletter från Myntverket (5 öre och 5 kr enligt ovanstående bild för prov av myntautomater)

Legeringar för svenska bronsmynt
1874-1981 har 95 % Cu + 4 % Sn + 1 % Zn
1981-1984 har 95 % Cu + 5 % Zn
1992-2009 har 97 % Cu + 2,5 % Zn + 0,5 % Sn

Normalt ska brons vara koppar legerat med tenn och mässing vara koppar legerat med zink. 5 öre 1981-1984 borde då kallas mässing?

Brons – Wikipedia

Mässing – Wikipedia och Tombak (legering) – Wikipedia

Min slutsats är att gul legering med minst 15 % zink bör kallas mässing medan brun legering med högst 10 % zink bör kallas brons även om den inte har något tenn. Bronsmedaljer från Myntverket har normalt 90 % Cu + 10 % Zn medan Sporrong har 92 % Cu + 8 % Zn.

Dagens svenska 5 kr och 10 kr mynt har legeringen "Nordic gold" (aluminiumbrons) med 89 % Cu + 5 % Al + 5 % Zn + 1 % Sn. Samma legering i 10-20-50 euro cent.

Nya svenska 1 kr och 2 kr har kopparpläterat stål som är magnetiskt. Samma metaller i 1-2-5 euro cent.

Norge nickelmässing 81 % Cu + 10 % Zn + 9 % Ni

Danmark aluminiumbrons 92 % Cu + 6 % Al + 2 % Ni

Finland 10 mark aluminiumbrons (92 % Cu + 6 % Al + 2 % Ni) + kopparnickel (75 % Cu + 25 % Ni), 8,82 g 27,25 mm
1999 silver 92,5 % Ag + guld 18K 75 % Au 13,2 g 27,25 mm Finland 1999 10 Markkaa EU Presidency Bimetallic Gold/Silver – Finncoin.com
Men vad är detta 1999, Finland, Special Of The Unusual, 10 Markka Gold - Plated Sterling Silver (numismaclub.com) guldpläterat silver, 30 g 38,6 mm (privat kopia?)
1995 guld 14K 58,5 % Au + silver 92,5 % Ag 12,2 g 27,25 mm MKT SÄLLSYNT MYNT - 10 MAR.. | Köp från SamlarbolagetAB på Tradera (282326700)

1 och 2 euro har två metaller (bimetallmynt): kopparnickel + nickelmässing samt en kärna av rent nickel (magnetiskt):
"The 1 euro coin is composed of a silver-coloured inner section (75% Cu, 25% Ni clad on nickel core) and a copper-coloured outer section (75% Cu, 20% Zn, 5% Ni). The 2 euro has a reversed look and somewhat different composition: a copper-coloured inner section (75% Cu, 20% Zn, 5% Ni clad on nickel core) and a silver-coloured outer section (75% Cu, 25% Ni)." Copper Nickel Alloys in Coinage
Euro coins - Wikipedia och Euromynt – Wikipedia (missvisande översättning till svenska: bör vara kopparnickel INTE nickelbrons)

Nickelbrons är på svenska en synonym med kopparnickel men i numismatiska sammanhang skriver man alltid CuNi. nickelbrons - Uppslagsverk - NE.se

Se även bestick. Nickelbrons. Siam/Thailand och Solingen. ca. 115 stycken. Asiatika - Auctionet (bilderna ser snarare ut som förnicklad nysilver (CuZnNi, som nötts så att underliggande gul metall syns, begreppsförvirring med Thailand?) Nysilver – Wikipedia


Finland 5 euro mynt 2003 VM ishockey | Köp på Tradera (605661245) (endast giltigt i Finland)
Den yttre gula ringen har "nordic gold" 89 % Cu + 5 % Al + 5 % Zn + 1 % Sn (inte nickelmässing som i 1 och 2 euro mynt)

Deutsche Bundesbank:
With the exception of the €2 commemorative coins, which are official legal tender in all euro-area member states, all European collector coins are legal tender only in the respective country of issue. Thus, German collector coins are legal tender only in Germany.

Swedish Price rounding in Europe:
The 1c and 2c coins were initially introduced to ensure that the introduction of the euro was not used as an excuse by retailers to heavily round up prices. However, due to the cost of maintaining a circulation of low-value coins, both by business and the mints, Belgium, Finland, Ireland, Italy, the Netherlands and Slovakia round prices to the nearest five cents (Swedish rounding) if paying with cash, while producing only a handful of those coins for collectors, rather than general circulation. The coins are still legal tender and produced outside these states. Despite this, many shops in the Netherlands refuse to accept them.
Euro coins - Wikipedia

P.S. Kollade mina bestick märkta "rostfritt stål" som är starkt magnetiska men mina små teskedar märkta "HACKMAN FINLAND 18/8" är svagt magnetiska. Skeden ser homogen ut men skaftet är omagnetiskt. Hittade även andra bestick märkta "18/8" som är helt omagnetiska.

Rostfritt stål – Wikipedia (rosfritt stål kan vara magnetiskt eller omagnetiskt!!)

Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970 med förslag till lag om rikets mynt

Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970 (Proposition 1970:190 - höst) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att mynten i valörerna ett öre, två öre och två kronor slopas. Kungl. Maj:t föreslås få rätt att förordna om sammansättningen av mynt i vilka inte guld eller silver ingår samt om sådana mynts vikt och utförande. Myntserien kommer att få det utseende som framgår av bihang till propositionen. Vidare föreslås införande av vissa avrundningsregler vid betalning av belopp som inte slutar på 5- eller 10-tal ören.

Den nya myntlagstiftningen skall enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 1972 med en halvårig övergångstid. Avrundningsbestämmelserna föreslås träda i kraft vid övergångstidens utgång, den 1 juli 1972.

Utdrag av protokollet över finansärenden den 16 oktober 1970 bl.a. om att göra 1 öre i aluminium eller järn

Detaljerad beskrivning över olika lagar och utredningar om myntens valörer, legeringar och storlek.

I fråga om prägel och metallinnehåll ansluter sig det övervägande antalet remissinstanser till majoritetens förslag att med oförändrad prägel göra 1-öringen i aluminium, 5-öringen i brons och övriga mynt i kopparnickel, varvid 1-kronemyntet tillverkas i pläterat material.

Mynt- och justeringsverket har i den inledningsvis omnämnda skrivelsen av den 17 april 1970 meddelat att verket undersökt tre olika metoder att framställa aluminiummynt med från kopparnickel avvikande färg, nämligen anodisering/färgning, elektrolytisk förkoppring och plätering med koppar. Det har därvid visat sig att metoden anodisering/färgning, som används industriellt, inte är lämplig, då det oxidskikt som bildas med denna metod är mycket hårt. Myntpräglingsmaskinen påverkades redan efter ett relativt ringa antal myntpräglingar. Verket anser inte metoden användbar, eftersom man kan befara att myntapparater därvid skulle ta skada genom nötning. Elektrolytiskt förkopprade och kopparpläterade myntämnen har också anskaffats och provpräglats. Präglingen anser verket inte erbjuda några problem. Men då elektrolytisk förkoppring av aluminium inte har någon industriell tillämpning kan en framställning i stor skala av materialet enligt verkets uppfattning bereda betydande svårigheter. Dessutom har det förkopprade materialet dåliga korrosionsegenskaper. Framställning av kopparpläterad aluminium möter däremot inte några tekniska hinder men pläteringsförfarandet är en relativt dyrbar process. Verket anser därför inte att pläterade 1-öresmynt bör komma i fråga. Verket har också studerat möjligheten att framställa järnmynt med en färg, som avviker från kopparnickelns. En mörkfärgning genom blåanlöpning har verket därvid funnit vara den bästa lösningen. Kostnaden för järnmynt är mycket låg, omkring någon tiondels öre per mynt.

Prov 1967 järn och aluminium; Ordinarie brons 1970; Prov 1969-1970 eloxerad aluminium och blåanlöpt järn
Aluminium prov vikt 0,55 g; Järn prov vikt 1,55 g
Jämför med ordinarie 1 öre järn Gustav V vikt 1,74 g (brons vikt 2,00 g)

Motivet på 1 öre 1967 kommer från en minnesmedalj, se även snt9-101988.pdf (numismatik.se)
Kungliga Minnestecken - www.nålmärken.se (xn--nlmrken-7wag.se) manligt band och kvinnlig rosett; Även som miniatyr Svenska Miniatyrer - www.nålmärken.se (xn--nlmrken-7wag.se)

Se Hamrin/Hyllengren Svensk myntförteckning 1988 som dock saknar 1 öre 1967 aluminium (Hamrin anger fel vikt för prov i järn som är ca 1,5 g, inte 1,7 g)

Se även 1967 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 827 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Provmynt för öre 1967. Opatinerat,...
1967 opatinerat järn, blåoxiderat järn, svartoxiderat järn

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 826 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Provmynt för öre 1967. Aluminium... 1967 aluminium

Se även 1970 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 21, Lot 635 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973) :Provmynt för 1 öre; 1970 i...
1970 obehandlat järn, 1970 svartkokat järn, 1970 selenbehandlat järn, 1970 blåanlöpt järn, 1969 eloxerad aluminium, 1970 kopparpläterad aluminium

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 25, Lot 416 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Öre 1969. Obehandlat järn. SMF... 1969 obehandlat järn

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 828 : GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Provmynt för öre 1970: Obehandlat...

P.S. Falcoin har en detaljerad beskrivning av GVIA provmynt 50 öre - 5 kr, men inte lägre valörer 1-2-5-10-25 öre Typsamlingssidan – Gustav VI Adolf – Falcoin.se

Även Gustav V provmynt (bl.a. 50 öre aluminium) Typsamlingssidan – Gustav V – Provmynt – Falcoin.se
NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 13, Lot 280 : Sweden, Gustav V SMF 269,5 50 öre 1949 Provprägling i aluminium....

2 öre 1901 prov aluminium NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 657 : OSKAR II (1872-1907) Provmynt för 2 öre 1901. Prov...

Aktiebrev med namnteckningar av kända personer

Mera om aktiebrev Aktiebrev

Alla namnteckningar är tryckta men någon enstaka är en handskriven namnteckning (autograf)

  
 Aktiebrev med gravyrtryck på handgjort papper med vattenmärke "SVENSK DANSK RYSKA TELEFONAKTIEBOLAGET"

De tre understa namnen förekommer omväxlande som handskriven namnteckning
Till vänster Wilhelm Montelius och till höger Marcus Wallenberg Sr Marcus Wallenberg (1864–1943) – Wikipedia
I mitten Henrik Tore Cedergren Henrik Tore Cedergren – Wikipedia Svensk pionjär inom telekommunikation, grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB.
Telefontornet i Warszawa finns kvar "Cedergrens bastion" (polska: baszta Cedergrena) i Warszawa.

Wilhelm Montelius: Ombudsman vid Riksbanken 1879, tillika bankosekreterare. Han var en av grundarna av och styrelseledamot i Stockholms Allmänna Telefon AB 1883–1916, styrelseordförande i  L M Ericsson 1901–16 samt ledamot i styrelsen för flera av dessa företags dotterbolag. Montelius, släkter (riksarkivet.se)


Wilhelm Montelius finns även med namnteckning på Riksbankens sedlar

P.S. Elias Brenner (svenska numismatikens fader) tillhörde den adliga släkten Brenner till Malmvik  Brenner nr 1464 - Adelsvapen-Wiki

Malmvik är ett säteri och en herrgård med anor från 1300-talet, som ligger på Lindö inom Ekerö kommun. På en trädbevuxen kulle söder om Ekerövägen ligger släkten Wallenbergs begravningsplats, även kallad Wallenberg-mausoleet. Malmvik ägs av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Marcus Wallenberg Sr är begravd i Wallenberg-mausoleet tillsammans med både tidigare och senare släktingar nära Malmvik intill Ekerövägen.

Knut Agathon Wallenberg 1853-1938

Knut Agathon Wallenberg – Wikipedia bror till Marcus Wallenberg Sr


Sedel med K.A. Wallenbergs handskrivna namnteckning från MISAB 36

Slakttrad Wallenberg - Wallenberg – Wikipedia

Svenska Kullagerfabriken SKF - aktiebrev

  
Handskrivna namnteckningar: vänster bild Sven Wingquist och höger bild Axel Carlander

Sven Wingquist: Hans banbrytande kullagerskonstruktioner lade grunden till AB Svenska Kullagerfabriken (sedermera AB SKF), som han var med och grundade 1907. Han var bolagets förste verkställande direktör från starten fram till 1919 och senare bolagets styrelseordförande under åren 1938–1953. Wingquists experiment ledde även fram till för kullagren betydelsefullt specialstål.
Sven Wingquist – Wikipedia

Axel Carlander grundade Svenska Kullagerfabriken (SKF) 1907. Han var styrelseordförande i SKF 1907–1937. Axel Carlander – Wikipedia

Knut J:son Mark Knut J:son Mark – Wikipedia

J James (Jimmy) Gibson J James (Jimmy) Gibson - Svenskt Biografiskt Lexikon (riksarkivet.se)

Specimen och provtryck på auktion


NumisBids: Noonans Auction B52 (31 Aug 2023) Sweden

NumisBids: Noonans Auction B52, Lot 681 : World Banknotes Kongl. May: Standers Wexel-Banco, 30 October 1693,... Insättningsbevis (Wallén SS MM sid. 21) Pick Unlisted (felaktigt angivet Pick A70)
Se mera om dessa Sedelsubstitut (Deposition Certficates)

Även enskilda banker NumisBids: Noonans Auction B52 (31 Aug 2023) enskilda bank


Jämför med Ahlström Höiland 2007 nr 9033

Philea auktion 403

Sedlar - Internationell auktion 403 - AB Philea

Katalog hänvisning till Sveriges Färgsedlar (SF), Delzanno Myntårsboken (DSS) och Platbãrzdis II (men inte Sveriges Sedlar SS som har med riksgäldssedlar)

För norska sedlar hänvisar man vilseledande till KM (Krause Mishler) World Paper Money. Krause gav ut sedelkatalogen medan Mishler ENDAST gav ut motsvarande World Coins där KM är relevant. Normalt brukar man skriva Pick, SCWPM eller Krause vid hänvisning till sedelkatalogen.

Delzanno om att köpa Oskar II guldmynt till guldvärdet

"Börshande"l med svenska guldmynt på Trader - Vad handlar det egentligen om? - YouTube

Du kan köpa guldmynt på Tradera till guldvärdet med lågt courtage/spread mellan köp och sälj. Om du köper och säljer till samma pris blir kostnaden: 200 kr max Tradera provision + 100 kr REK-porto = totalt 300 kr.

Dagsfärska priser på guld, silver & ädelmetaller | Guldcentralen®

10 kr guldvärde 671×4,48×90% = 2700 kr guldvärde

20 kr guldvärde 671×8,96×90% = 5400 kr guldvärde

1000 kr guldvärde 671×5,8×90% = 3500 kr guldvärde

2000 kr guldvärde 671×12×90% = 7250 kr guldvärde

Omsättning av investeringsguld undantas från mervärdesskatt.
Guldmynt som omfattas av definitionen är de som
har en finhalt av minst 900 tusendelar
är präglade efter år 1800
är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet
normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 procent.
Undantag för handel med investeringsguld | Rättslig vägledning | Skatteverket

UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT FÖR INVESTERINGSGULD Publications Office (europa.eu)
gäller bl.a. Sverige 5-10-20 kr (Oskar II och Gustav V) och 1000-2000-4000 kr (Carl XVI Gustaf)
även Krugerrand, UK Britannia och US Gold Eagle med guld 916 = 22K samt nypräglade Österrike dukater 1915 med 23 ⅔ K guld

Valutakod: 1 XAU = 1 troy oz guld; 1 XAG = 1 troy oz silver

Även silvermynt kan köpas för silvervärdet på Tradera t.ex.
50 kr 1976 med 27,03×92,5% = 25 g rent silver med 7,97 kr/g Ag blir silvervärdet 200 kr
2 kr 80 % Ag före år 1942 med 15×80% = 12 g rent silver blir silvervärdet 95 kr

Vid köp och senare försäljning blir kostnaden 10 % + 15 kr porto så för ett 50 kr mynt blir courtage/spread ca 35 kr.

Det säljs även lägre valörer av silvermynt (med lägre silverhalt 40-60 %) till något lägre silverpriser.

1 kr mynt med 40 % eller 80 % Ag bör säljas i större poster med minst 10 st mynt. Blanda inte olika valörer eller olika silverhalter i samma post. Som köpare bör du alltid kolla att portot är rimligt.

Kontrollstämpling - enligt Nordisk Familjebok 1951

Observera att 18K var drygt 18K med en guldhalt på 760/1000.

645-646 (Nordisk familjebok / Fjärde upplagan. 12. Karl - Kufra) (runeberg.org) från projekt Runeberg

I Sverige ålades 1485 mästarna att sätta sin egen stämpel, initialer el. bomärken på sina tillverkningar. Denna k. med mästarens egen stämpel utökades 1596, då guldsmederna i Vadstena och Linköping befalldes att på sina arbeten anbringa även stadens vapen, och under 1600-talet skulle guld- och silverarbeten vara försedda med såväl mästarmärke som stadsvapnet. 1689 kom härtill för Stockholm m. fl. städer, att även året skulle angivas genom en årsbokstav. För Malmö infördes samma bestämmelse 1690 och för Göteborg 1693.

Äldermans-rankan var ett kontrollmärke, som på 1600- och 1700-talen av guldsmedsämbetenas åldermän åsattes fullödigt silver. För tennarbeten hade olika former av k. tillämpats, och från 1694 skulle även tennet stämplas med en årsbokstav. För tenn fanns dessutom en kvalitetsstämpel. 1752 infördes en enhetlig k. för hela landet. Inhemska guldarbeten skulle stämplas med 3 kronor i hjärtformig sköld och utländska arbeten med 3 kronor i oval sköld. Silverarbeten erhöllo samma stämpel men med ett efterföljande S.

Från 1759 skulle enhetliga årsbokstäver användas för hela landet. Enl. nu gällande bestämmelser av 1912 skola alla guld- och silverarbeten med undantag av urboetter, glasögonbågar, vetenskapliga instrument m. m. kontrollstämplas, om guldarbetena ha en finhalt av minst 760/1000 och silver 830/1000. K. göres i Stockholm av Mynt- och justeringsverket samt i landsorten av förordnade kontrollstämplingsförrättare. K. utgöres dels av själva kontrollstämpeln, som är den 1752 införda, alltså 3 kronor (samma kontrollstämpel med ett efterföljande P användes för arbeten av platina), och dels av tillverkarens namnstämpel, som skall vara inregistrerad hos Mynt- och justeringsverket, ortsmärke samt årsbokstav. För guld finnes dessutom finhaltsstämpel (karatstämpel; 23 karat = 975/1000, 20 karat = 840/1000, 18 karat = 760/1000). Enl. de svenska bestämmelserna skola föremål, som stämplas 18 karat, hålla minst 760/1000 guld, trots att 18 karat eg. blott motsvarar 750/1000. Detta har införts för att försvåra importen. Då det tillåtes en underhalt av 5/1000, blir således 755/1000 minimum i halt för ett svenskt guldföremål, stämplat 18 karat. Motsv. gäller även för övriga halter. Gällande förordning om k. av platina är daterad 2/3 1923.

Litt.: G. Upmark, ”Guld- och silversmeder i Sverige 1520—1850” (1925).


OBS skrivfel: Stockholm MP G ska vara årsbokstav G = 1695

Se även Årsbokstäfver och andra stämplar på Göteborgssilfver (1912) FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Boråsguldsmederna och deras stämplar FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

18K ändrad till 750/1000 år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1956 (Proposition 1956:7) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

För guldarbeten bibehålles enligt förslaget 18 karat såsom lägsta tillåtna halt med den jämkningen att minimihalten fint guld efter internationellt mått bestämmes till 750 tusendelar i stället för nu stadgade 760 tusendelar.

Följande stämplar äro medgivna:

 23K, utmärkande en finhalt av lägst 975 tusendelar,

 20K, utmärkande en finhalt av lägst 840 tusendelar samt

 18K, utmärkande en finhalt av lägst 750 tusendelar,

 med ett remedium i varje fall av fem tusendelar.

(jämför med Finland 20K som stämplas med 833 år 1892-1968)

Proposition 1974:43

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om handel med arbeten av guld, silver eller platina, m.m. | lagen.nu

Som finhaltsstämplar skall användas: För guldarbeten 18K, 20K och 23K, utmärkande en finhalt av lägst 750, 840 respektive 975 tusendelar.

Ny lag 1 juli 1988 om ädelmetallarbeten

Lag (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Lagen beskriver endast lägsta tillåtna finhalt för guld, silver och platina. Men har ingen förteckning över övriga högre tillåtna finhalter. Kan man stämpla vilken finhalt som helst bara den är åtminstone lägsta tillåtna? Kattfoten är inte längre obligatorisk. Det räcker med Namnstämpel och finhalt. Kattfoten är frivillig, men kan man ha godtycklig finhalt tillsammans med kattfoten?

  
Broschyr från Ädelmetall-kontrollen

Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 375 tusendelar eller mer fint guld,

silver, 800 tusendelar eller mer fint silver,

platina, 850 tusendelar eller mer fin platina,

med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar samt för silver av åtta tusendelar.

Finhaltsstämplar och guldlegeringar

Finhaltsstämpel - NSG Webbshop stämplar med olika finhalt som säljs

Här säljs endast följande stämplar: 830, 925, 14K, 18K, 23K samt 950 för Pt.


Olika guldlegeringar med varierande mängd silver och koppar

Färgat guld – Wikipedia (alla olika färger beroende på legering)
Gult guld motsvarar "18K EU Ljus" ovan, 12,5 % Ag + 12,5 % Cu, gulare än rent guld

Legeringar 200526legering.pdf (karasmussen.se)

Olika färger av guld som används i smycken. - MAKI OKAMOTO (MAKI OKAMOTO)

Guldlegeringar i USA (detaljerat) Gold and Gold Alloys :: Total Materia Article (guld minimum halt i USA är 10K)

Sammanfattning av de nu vanliga guldlegeringarna i Sverige
18K ljus 75 % Au + 12,5 % Ag + 12,5 % Cu yellow gold
18K mellanfärg (bara i Sverige) 75 % Au + 8,3 % Ag + 16,7 % Cu  
18K rosa 75 % Au + 5 % Ag + 20 % Cu pink gold
18K extra röd 75 % Au + 25 % Cu red gold

Tabellen visar legeringar som används av vanliga guldsmeder. Svenska Medalj AB Eskilstuna tillverkar Nobel-medaljer och belöningsmedaljer i andra legeringar:
18K grönt guld 75 % Au + 25 % Ag, dessa medaljer förgylls med rent guld
23K guld 95,8 % Au + 4,2 % Cu (efter år 1988, tidigare 97,5 % Au)

Lars O. Lagerqvist tabell i SNT 3/1981 har 18K rött guld (75 % Au + 5,7 % Ag + 19,7 % Cu) som borde namnändras till "rosa" eftersom det liknar rosa i tabellen

Ursprunget till 18K mellanfärg är troligen Ag ×25% = 8,333 % och Cu ×25% = 16,667 %

Rosa och Rosé guld är OLIKA legeringar - förvirrande på svenska

18K rosa 75 % Au + 5 % Ag + 20 % Cu (på engelska pink gold)
18K rosé 75 % Au + 2,75 % Ag + 22,25 % Cu (på engelska rose gold)

I Sverige skriver man ofta "rosa" och "rosé" som samma legering motsvarande engelska "pink". Mycket förvirrande. Ibland anges 1 % Zn i rosa guld.

Mera förvirring Krav på ädelmetallarbeten - Swedac (rosé guld blandas ihop med mellanfärg!!) Utomlands används inte "mellanfärg" så den betraktas som en variant på "pink gold" mellan ljust/gult och rött guld.

Matematik: 16/3 = 5,3333 och 59/3 = 19,6666 samt att 16 + 59 = 75. Jämför med Lagerqvist rött guld (75 % Au + 5,7 % Ag + 19,7 % Cu) som uppenbarligen är skrivfel eftesom Ag+Cu blir 25,4 %. Troligen borde det vara 5,33 % Ag + 19,67 % Cu.

Mera matematik: Lödighet – Wikipedia
100 % Au = 24 karat guld, 1 karat guld = 12 grän guld, 24x12 = 288
100 % Ag = 16 lod silver, 1 lod silver = 18 grän silver, 16x18 = 288

Utredning 1870 om införande av guldmyntfot baserat på franska franc = 100 cent

ÖFVERGÅNG TILL ETT NYTT (Statens offentliga utredningar 1871:4) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)


NumisBids: Numisbalt Auction 20, Lot 2047 : Sweden 1 Carolin / 10 Francs 1871 Charles XV (1859-1872). Obverse:...

Kommitterade få derföre föreslå:

att af guld må präglas myntstycken å En Carolin, Två och en half Carolin, Fem Carolin, Tio Carolin;

att dessa myntstycken skola innehålla 900 delar fint guld och 100 delar koppar; hvilken blandning kallas myntguld;

Såsom de för Sveriges behof lämpligaste skiljemynt få Kommitterade föreslå:

Af silfver: Två-frank-stycken, En-frank-stycken, Femtio-cent-stycken, Tjugufem-cent-stycken, hvilka alla skola myntas till 80 franks prägelvärde af ett skålpund myntsilfver;

Af koppar: Tio-cent-stycken, Fem-cent-stycken, Tre-cent-stycken, En-cent-stycken, hvilka skola myntas, tio- och fem-cent-styckena till 4 franks prägelvärde, tre- och en-cent-styckena till 3 franks prägelvärde af ett skålpund myntkoppar.

Skiljemynt af silfver skall innehålla 750 delar fint silfver och 250 delar koppar, hvilken blandning kallas Myntsilfver.

Skiljemynt af koppar skall innehålla 950 delar koppar, 40 delar tenn och 10 delar zink, hvilken blandning kallas Myntkoppar.

Antagandet af konverteringskursen till 100 R:dr = 141 fr. 69 cent.

Drömmen om den latinska myntunionen krossades då Frankrike besegrades i 1870–1871 års krig mot Preussen. De tyska trupperna marscherade då in i Paris och ställde upp sina kanoner på Montmartre, och i Spegelsalen i slottet Versailles utropades den segrande preussiske kungen till Tysklands första kejsare. Den franske kejsaren Napoleon III avsattes och tvingades lämna Frankrike, som gick in i sin tredje republik.
Drömmen var att byta ut kronan mot francen (aftonbladet.se)

Det blev inget av detta förlag. Istället kom den skandinaviska myntunionen 1873 med mycket enklare konvertering:
1 svensk krona = 1 riksdaler riksmynt = 1 dansk krona (1873) = 1 norsk krona (1875) = 100 öre
Sverige: 1 kr = ¼ riksdaler specie = 32 skilling banco = 48 skilling riksgäld
Danmark: 1 kr = ½ rigsdaler = 48 skilling; Norge: 1 kr = ¼ speciedaler = 30 skilling

P.S. Förteckning över lagar och förordningar Numismatiska lagar och förordningar 1948- (ingemars.se)

Legeringar använda för 1000 kr och 200 kr minnesmynt

Riksbankens föreskrifter (1993:386) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor; | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
Tips från en mycket intresserad samlare.

Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm.

Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm.

Intressant att guldmynten med 90 % Au legeras med 5 % Ag + 5 % Cu. Jämför med Lars O. Lagerqvist "Om metallsammansättning i och kontrollstämpling av moderna medaljer" snt31981.pdf (numismatik.se).
Detta liknar Sporrong mellanrött guld 18K med 12,5 % Ag + 12,5 % Cu. Guldsmederna har ännu rödare 18K guld med 8,3 % Ag + 16,7 % Cu.


SFS 1873:31 "Lag om rikets mynt" där Oskar II guldmynt har 90 % Au + 10 % Cu Lag1873-31.pdf
Således något rödare färg än nyare 1000 kr mynt.

Se även minnesmynt 2010 Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Dukat halt och guld 23K


NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 35, Lot 335 : KARL X GUSTAV (1654-1660)STOCKHOLM. Dukat 1658. SM 8. JH...

1 karat guld = 12 grän

Dukat mynt gavs först ut i Venedig på medeltiden med halten 23 karat 6–8 grän ( 23 ½ K – 23 ⅔ K)

För guld gällde åren 1664–1834 enligt Kungl. Myntordningen, bekräftat av 1752 års Control-Stadga, tre standardklasser för kvaliteten:

dukatguld, 23 karat 5±1 grän (281/288 = 975,69 ‰), resten silver

pistolettguld, 20 karat 4 grän, (244/288 = 847 ‰)

kronguld, 18 karat 4 grän, (220/288 = 764 ‰)

Enligt K  Commerce-collegii Circulaire 5 november 1758 kunde dock för "kontrollhaltigt och stämpeltillåtligt dukatguld" mot dubbel stämpelavgift dispens ges för halter ner till 23 karat 3 grän (279/288 = 967 ‰). Felräknat ska bli 968,75 ‰ avrundat uppåt till 969 ‰.

Genom förordning 9 maj 1855 att 80 delar fint guld borde legeras med 2 delar koppar (80/82 = 975,61 ‰)

Kontrollstämpel – Wikipedia

Dukat – Wikipedia

  Karat avrundas alltid nedåt medan tusendelar kan avrundas uppåt

STÄMPEL ANVÄNDNINGSÅR FINLAND

23K                    1754-1892

20K                    1754-1892

18K                    1754-1892

999                     1998-

969                     1892-2000

916                     2001-

875                     1895-1968

833                     1892-1968

750                     1892-

585                     1925-

375                     2001-

Haltstämplar - Leimat.fi


Dukatguldstämpel 969 och 23K
Ringen är gjord i Tammerfors år 1892

Observera att 1758 fanns dispens i Sverige för 23 karat 3 grän = 969 ‰. Exakt denna halt användes i Finland för guld 23K och guld 969.

Någon gång i Sverige gjorde man en avrundning av 23 karat 5 grän till 975 ‰ (någon som vet när?)

Guldhalten i 23K guld är nu minst 95,8 % guld vilken även kan anges med finhetsstämpeln 958. Före år 1988 betydde 23K guldstämpel ett guldinnehåll av 97,5 % eller 975 tusendelar. Detta gör att äldre guldföremål på 23K kan inbringa ett något högre värde. Det som inte är guld består oftast av silver och koppar.


47877_web.indd (swedac.se) Här saknas 23K enligt SWEDAC

Är det tillåtet idag med andra finhaltsstämplar än 9K - 14K - 18K i Sverige?? Någon som vet?


Endast dessa guldhalter är tillåtna i Finland
Motsvarar karathalt 9K, 14K, 18K, 22K, 24K

Dukat guldhalter i karat kan variera i olika länder t.ex. 23 ⅔, 23 ½, 23 ¼, 23 5/12. Avrundat nedåt och stämplat med 23K. Det blir då olämpligt att fortsätta med 23K. Senare svenska 23K stämplar har exakt 23K = 958/1000.

Man nytillverkar fortfarande dukater i Österrike med årtal 1915 och guldhalt 986/1000 = 23 karat.
NumisBids: Tennants Auctioneers August 2023 Auction, Lot 308 : Milled Coins Austrian Empire, 1 Ducat 1915 Restrike, (.986 gold,...

Krugerrand, UK Britannia (1987-2012) och US Gold Eagle tillverkas med guld 916/1000 = 22K
List of bullion coins - Wikipedia
UK Britannia (2013-) och övriga bullion coins med guld 999/1000 = 24K

Sporrong med både svenska och finska silverstämplar

  
MEDALJER, 6 st, silver, Paavo Nurmi, Tivoli och Aino Ackté. - Bukowskis och
MEDALJER, 2 st, silver, "Paavo Nurmi 1897-1973", "Antwerpen, Paris, Amsterdam", Sporrong, 1974. Silver & Metall - Silver - Auctionet
T.h. med riktiga svenska stämplar "SPORR Norrtälje kattfot S Z9" och t.v. förstorat nedan


Felaktig svensk stämpel "SPORR Norrtälje 999S Z9" årtal 1974 kompletterat med
finsk stämpel "finsk krona 925 V7" årtal 1974

Årsstämpelnyckeln | Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Finland börjar med A1 = 1810

I Sverige är A = 1759 (utan siffra efter A) och senare A2 = 1783

Sporrong finns både med svenska och finska stämplar - båda med namnstämpel SPORR


SILVERHÄNGE 925 , Sporrong , manligt / kvinnlig.. | Köp på Tradera (603810511)
Förgyllt silver men stämplarna stämmer INTE. G8 påstås vara 1933 i annonsen
SPORR för Sporrong i Sverige användes tidigast 1971. Tidigare namnstämpel var S&CO (1913-1978)
CCM stämpel silver 925 fanns tidigast 1975 Anglais 26 06 2019 c.cdr (hallmarkingconvention.org)
Det är en finsk stämpel där G8 = 1984 (man började om från början efter separationen från Sverige, onödigt)
Trädet betyder Ekenäs

  
Kontrollstämplar

Det ser ut som en finsk kontrollstämpel till vänster om SPORR


Sporrong Finland


Sporrong Sverige

Sök namnstämpel Namnstämplar för ädelmetallarbeten | Swedac

NOR miniatyrmedalj finns i guld 18K eller förgyllt silver

"Förutom själva NOR-medaljen kan du även beställa en miniatyrmedalj att bära i mindre formella sammanhang i antingen 18 karat guld eller förgyllt silver i vår webbutik. Även ett släpspänne finns att beställa för att bäras med civil eller militär uniform. Notera att även om du valt en annan gåva än medaljen så har du ändå rätt att bära miniatyrmedaljen."


Förgyllt silver med stämpel "kattfot S 925 C10"
MEDALJER, 2 st. Förgyllt silver samt brons. Mynt, Medaljer & Frimärken - Ordnar & Medaljer - Auctionet

Men hur fungerar det idag med bara namnstämpel och finhaltsstämpel? Turligt nog finns inte samma finhalt för både guld och silver. Så står det 830 är det silver och står det 750 är det guld (mycket bakvänt sätt att visa om det är silver eller guld).

  
Idag behövs bara namnstämpel och finhaltsstämpel (ALC = firmans namnstämpel t.ex. MV, SME, SPORR)
Förgyllda silvermedaljer har en gul yta men finhalten är 830 eller 925 (aldrig 750)

Jag saknar kattfoten som har S för silver och P för platina till höger om kattfoten

500 kr B, E och G - nya sedelnummer


e-post 2023-08-02 från Tyskland

        
Från en mycket intresserad samlare 2023-08-01

E0.0 20 ex nr 0.0210.094  
E0.1 24 ex nr 0.1000.198  
E0.2 18 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 9 ex

nr 0.302‒0.329

nr 0.381
E0.4 8 ex nr 0.405‒0.475  
E0.5 11 ex nr 0.509‒0.568  
E0.6 6 ex nr 0.617‒0,694  

  

G0.0 5 ex nr 0.0940.096
G0.1 2 ex

nr 0.100, 0.172

G0.2 1 ex

nr 0.288

G0.3 3 ex

nr 0.3310.336

G0.4 10 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 4 ex nr 0.5310.532
G0.6 5 ex nr 0.602‒0.625
G0.7 3 ex nr 0.724‒0.749

  

Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr 2014 B (0,30 - 0,18) × 50 = 6 milj.
" 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
" 2017 E (0,7 - 0,0) × 50  = 35 milj.
" 2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
" 2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.

Myntverkets guldmedaljer med 23K eller 18K

  
1984 med 23K och 1985 med 18K (tidigare 23K och senare 18K medaljer)

Det finns en medalj över Carl XIV Johan mynttyper i guld med stämpel 23K L10 = 1985

Den stora Nobel-medaljen 66 mm som delas ut är 23K 205 g före 1980 och sedan 18K 175 g

Idag guldstämplar man bara med 9K, 14K och 18K. När upphörde 23K guldstämpel på alla nya guldföremål? Någon som vet när 23K upphörde? Ska kolla guldmedaljer om det finns senare årsbokstav (A11 = 1999). Årtalsstämplarna har 24 bokstäver A-Z där J och W inte används.

  
Guld 23K F11 = år 2004 MEDALJ, Carl XVI Gustaf, 23 k guld, fäste 18 k guld. Mynt, Medaljer & Frimärken - Ordnar & Medaljer - Auctionet
Guld 23K U11 = år 2018 FÖRTJÄNSTMEDALJ, 18 samt 23 k guld, För nit och redlighet. Mynt, Medaljer & Frimärken - Ordnar & Medaljer - Auctionet
SME = Svenska Medalj AB Eskilstuna (utan kattfot i stämpeln!!)

  
FÖRTJÄNSTMEDALJ, 23 k guld, "För nit och redlighet i rikets tjänst, Carl XVI Gustaf. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet
MV 23K men utan årsbeteckning, trots tidig "kattfot" utan identitetsnummer t.ex. "2     2" runt kattfoten (miniatyr)
SME 18K miniatyr Köp miniatyrmedalj NOR 18k - För nit och redlighet i rikets tjänst (svenskamedalj.se)

NOR full storlek från SME 23K NOR Nit och Redlighet i Rikets Tjänst - Svenska Medalj

Se även Justering av För nit och redlighet | Phaleristica

Obligatoriskt: Namnstämpel och finhaltsstämpel

Frivilligt: Ortsmärte och årsbeteckning

Kontrollstämplar: Kontrollstämpling  kan  utföras  av  ett  ackrediterat  kontrollorgan  som  har  ackrediterats  av  Swedac.  En  kontrollstämpel  visar  att  ett  ädelmetallföremål  har  genomgått  en  opartisk  kontroll  av  mängden  ädelmetall,  d.v.s.  en   bestämning  av  finhalten. Om  namnstämpel  inte  finns  ska  den  obligatoriska  finhaltsstämpeln  vara  kompletterad  med   en  kontrollstämpel.

47877_web.indd (swedac.se)

"Kattfoten" är inte längre obligatorisk. I lagstiftningen tillades möjligheten att istället använda namnstämpel i kombination med finhaltsstämpel. Kontrollstämpeln får endast innehas av företag som ackrediterats SWEDAC (Lag 1986:985). Kontrollstämpel – Wikipedia

3210db_7d2a79f3310448b0885d59055f33df20.pdf (svenskamedalj.se)

Se även Handel med ädelmetallarbeten (Proposition 1998/99:102) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Ädelmetalldirektivet (Fakta-pm om EU-förslag 2003/04:FPM33 : KOM (1993) 322 och KOM (1994) 267 - revidering) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Olika legeringar för bronsmynt


SFS 1873:31 Lag1873-31.pdf  brons 95 % Cu + 4 % Sn + 1 % Zn


Kungl. Maj.ts proposition nr 24 år 1968 (Proposition 1968:24) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

5 öre 1972-1981 har 95 % Cu + 4 % Sn + 1 % Zn medan 1981-1984 har 95 % Cu + 5 % Zn. Observera att 1981 finns med båda legeringarna. Det finns dock inget enkelt sätt att skilja dessa åt.

50 öre myntbrons 1992-2009 har 97 % Cu + 2,5 % Zn + 0,5 % Sn


1981: 5 öre Cu + Sn + Zn, 2,68 g; 1 kr kärna 97% Cu + CuNi utanpå


1983: 5 öre Cu + Zn, 2,67 g; 1 kr CuNi

Silvermedaljer på Tradera kan ibland köpas för under silverpriset

OM METALLSAMMANSÄTTNING I OCH KONTROLLSTÄMPLING AV MODERNA MEDALJER, av Lars O. Lagerqvist
snt31981.pdf (numismatik.se)
Tydligare sidor SNT-1981-3-sid52.jpg och SNT-1981-3-sid56.jpg
Observera att 18K guld som legeras med 25 % silver blir grönt och måste förgyllas (förgyllt guld!!). Legerar man med mera koppar så blir färgen rödare.
Myntverkets silvermedaljer före 1973 med 99,0 % Ag och senare med 99,9 % Ag
Silvermedalj 1915-1974 randskrift "SILVER årtal" och från 1974 kontrollstämpel "MV kattfot S 925 årsbokstav" (men finsilver 999/1000)
OBS ingen markering av metall eller årtal före 1915 (samma gäller både silver och guld)

SWEDAC-INFO-12_9-1.pdf

Kontrollstämpel – Wikipedia

LILLA FAKTABOKEN 1995 (ri.se) år 1995 (lägsta guldhalt 14K)
14K = 58,3 % men stämplas med 585

Hantverkare Ädelmetall & Stämplar Folder_Hantverk.pdf (guldsmedsmastarna.se)


Silvermedaljer med 99,9 % Ag trots att de har silverstämpel 925 som är den högsta halten som kan stämplas
Viktigt att ange både vikt och diameter vid försäljning av medaljer eftersom det kan finnas flera storlekar


Stämplar med ädelmetallhalt i Sverige 47877_web.indd (swedac.se) saknas 23K (kan man inte stämpla 23K på nya guldföremål?)

Guldhalten i 23K guld är minst 95.8 % guld vilken även kan anges med finhetsstämpeln 958. Före år 1988 betydde 23K guldstämpel ett guldinnehåll av 97.5 % eller 975 tusendelar. Detta gör att äldre guldföremål på 23K kan inbringa ett något högre värde. Det som inte är guld består oftast av silver och koppar.

Lägsta guldhalt som kunde kontrollstämplas var 18K före år 1988 då lägsta halt sänktes till 14K. Sedan 1999 stämplas ned till 9K guld.
Karat – Wikipedia och Kontrollstämpel – Wikipedia

Se även Handel med ädelmetallarbeten (Proposition 1998/99:102) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Ädelmetalldirektivet (Fakta-pm om EU-förslag 2003/04:FPM33 : KOM (1993) 322 och KOM (1994) 267 - revidering) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)


Hallmarking Convention CCM (OBS att 23K inte finns men istället 22K = 916)
5 CCM standards of fineness are legal standards of fineness in all Contracting States: Pt 950, Au 750, Au 585, Ag 925 and Ag 800.

Silvermedalj .. | Köp från LinköpingsMyntochAntikhandel på Tradera (602915569) Erik Lindberg 45 mm 55 g 999/1000 Ag (enligt broschyr från Myntverket) trots stämpel 925

Snygg Carl XVI Gustaf medalje Regalskeppet kron.. | Köp på Tradera (602943718)

Christina Nilsson 1917 medalje i silver ?69 gra.. | Köp på Tradera (602562479) borde vara 99,0 % Ag som äldre medalj (99,9 % Ag först efter 1973?)

Hästavelsmedalj i silver. 1934. | Köp på Tradera (603511350)

Se även snt11980.pdf (numismatik.se)

Lag om handel med ädelmetallarbeten 1987 snt71987.pdf (numismatik.se)

Att köpa silver bullion - mynt bara för silvervärdet - inget samlarvärde utöver silverpriset

Silverpriset är idag 8,15 kr per gram

1 troy oz = 31,1034768 g enligt engelska källor på Internet Troy weight - Wikipedia

"The Troy ounce for trading precious metals is considered to be sufficiently approximated by 31.10 g in EU directive 80/181/EEC"

1 troy oz = 480 grains = 31,103481 g enligt Albert Carlsson Med Mått Mätt (boken anger ett felaktigt värde på grain, där sista siffran till höger ska vara 0 INTE 9, som sedan räknats om till troy ounce)
med matt matt | carlsson | Bokbörsen (bokborsen.se)

Silvertackor | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera


från Tradera, silvervärde 31,10348×8,15 = 253 kr, säljs till överkurs

1 troy oz till under silverpris 1 OZ 99.9 silver one Dollar Liberty 2012 i ny s.. | Köp på Tradera (603259613) och 1 OZ 99.9 silver Brittania 2022 I original kaps.. | Köp på Tradera (603260596)

En fördel med 1 troy oz är att de är lättare att sälja utomlands men du betalar en kraftig överkurs


från Tradera, 50 kr 1976 silver 25 g (92,5%×27,03 g) ger ett silvervärde av 25×8,15 = 204 kr
Priset på Tradera kan variera 160-220 kr men normalpriset är ca 200 kr. Det tillkommer 15 kr porto vid köp på Tradera, men vissa säljare har 30 kr porto så kolla före köp.

Flera av köparna har köpt 50 kr 1976 många gånger (kolla omdömen på köparna) så det är tydligt att man samlar silvermetall och inte är myntsamlare. Även smutsiga och missfärgade mynt sälj lika bra.

Det är smartare att köpa 10 kr 1972 (15 g rent silver) och 50 kr 1976 (25 g rent silver) jämfört med bullion 1 troy oz. Även 200 kr jubileumsmynt (25 g Ag) säljs för liknande silverpriser.

50 kr 1976 som massvara 42 st 42 st 50 kr år 1976 , silvermynt, silver | Köp på Tradera (603340151)

2 kr 80 % Ag som massvara 100 st 2 kronor - 100 st, silvermynt 2 kr, silver | Köp på Tradera (603339701)

1 kr silver köps bara för silvervärdet


från Tradera, 5 st 1 kr med 40 % silver, metallvärde 5×7,0×40%×8,15 = 114 kr

Bra betalt för 10 st 1 kr på Tradera 10st. 1-Kronor 1966. 40% Silver | Köp på Tradera (602596265) 223 kr

Se produkter som liknar Enkronor i 40 % silver på Tradera (603051326) 10 st 1 kr sålda för 216 kr

P.S. Titta även på 5 kr silver 1954-1971 vikt 18 g 40 % Ag silvervärde 18×40%×8,15 = 59 kr styck
Gustav VI Ado.. | Köp från LinköpingsMyntochAntikhandel på Tradera (602913007)

Slutsats om att köpa silvermetall som mynt

Det är en fördel om silverinnehållet är ett enkelt tal som t.ex. 25 g Ag i 50 kr och 200 kr mynt. Bra att halten är hög 92,5 % och bara legerad med Cu (troligen enklare att återvinna).

10 kr 1972 har 15 g Ag med halten 83 %.

5 kr 1954-1971 har 7,2 g Ag med halten 40 %. Samma legering som 1 kr mynt.

1 kr 1942-1968 har 2,8 g Ag med halten 40 %. 1 kr AgCuNiZn (40 % Ag + 50 % Cu + 5 % Ni + 5 % Zn). Kanske svårare att återvinna eftersom även Ni och Zn ingår?

Om silvermynten är i bra kvalitet (minst 01) så kan de ibland även säljas till högre pris som samlarmynt. 1 kr 1942-1968 i sämre kvalitet är alltid silverskrot.

Mynthandlare betalar sämre än du kan sälja för på Tradera (vissa handlare har ännu sämre pris ned till 10 kr för ett 1 kr mynt):
Myntbutiken - Mynthandlare i Stockholm och Sverige
50 kr 1975-1976 uppköpspris 142 kr
10 kr 1972 uppköpspris 85 kr
1 kr 1942-1968 uppköpspris 16 kr

1 kr 1942 finns med både 80 % Ag och 40 % Ag (ung resp. äldre Gustav V)

1 kr 1968 finns i två olika metallegeringar: silver och kopparnickel. Silver är vit i färgen medan kopparnickel är blåaktig. Tag ett äldre 1 kr-mynt från 1967 (eller tidigare) och jämför med 1 kr 1969 (eller senare) så att du lär dig skilja mellan metallerna. Det är sedan lätt att identifiera metallen i 1968 års 1 kr-mynt.


1 kr 80 % Ag och 40 % Ag

1 kr 40 % Ag och CuNi

1 kr 1968-1981 har en kärna med 97 % Cu + 3 % Ni samt en pläterad yta med 75 % Cu + 25 % Ni. Fr.o.m. 1982 har detta ändrats till homogent 75 % Cu + 25 % Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på randen. En svensk typmyntsamling bör innehålla båda sorterna av Carl XVI Gustafs 1 krona.

Myntset i hårdplast med engelsk text

Det förekommer auktioner på Tradera där man vilseledande påstår att den är av typen "engelsk text" som är mycket ovanligare med låg upplaga. Fr.o.m. 1987 har alla myntset samma framsida oberoende om de är med svensk eller engelsk text. Så kolla noga att baksidan har engelsk text.

Vilseledande på Tradera Hårdplast-set 1993-1999 ,Alla med Engelsk text | Köp på Tradera (603001228) troligen med SVENSK TEXT eftersom baksidan inte visas

  
Hårdplast 1979-1986 med enbart engelsk text

    
Hårdplast 1987-2001 med svensk och engelsk text på framsidan men enbart engelsk text på baksidan
Hårdplast med svensk text har samma framsida som den engelska men enbart svensk text på baksidan

  
Hårdplast 2002-2005 med svensk och engelsk text på framsidan men enbart engelsk text på baksidan
Hårdplast med svensk text har samma framsida som den engelska men enbart svensk text på baksidan

  
Mjukplastförpackning med engelsk text

50 och 100 kr Sittande Svea med brett eller smalt årtal samt punkt före eller efter kontrollbokstav/seriebokstav till höger


från Ahlström Höiland auktion 2007, brett årtal

från Ahlström Höiland auktion 2007, brett årtal

från Ahlström Höiland auktion 2007, smalt årtal med fetare stil
punkt före kontrollbokstav/seriebokstav till höger

från Ahlström Höiland auktion 2007, smalt årtal med fetare stil
punkt före kontrollbokstav/seriebokstav till höger

från Ahlström Höiland auktion 2007
punkt efter kontrollbokstav/seriebokstav till höger

från Ahlström Höiland auktion 2007
punkt efter kontrollbokstav/seriebokstav till höger

100 kr J med nytt lägsta kända nummer


från en sedelsamlare 2023-07-15

Katalogisering av 1000 kr Sittande Svea 1894-1930 samt 50 och 100 kr Sittande Svea


foto Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

från Tradera 2004-06-01 högt nr 1929 nr S 93039

från Ahlström Höiland auktion 2007

från MISAB 16

från Ahlström Höiland auktion 2007

från MISAB 16

DSS = Delzanno Myntårsboken 2022

SF = Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009

SS = Wallén Sveriges Sedlar 1984

Databas = Antalet poster i min egen databas över försäljningar och bilder i tidskrifter. Flera sedlar kommer då att räknas flera gånger då de återkommit på flera auktioner.

JA = finns i katalogen men utan raritetsbeteckning

Streck (-) betyder att årtalet saknas i katalogen. SF har med katalognummer där det anges OKÄND för författaren (bra att göra den uppdelningen).

OBSERVATIONER:

1000 kr 1898 finns på Kungliga myntkabinettet/SHM

1000 kr 1899 och 1901 är kända från samtida vykort "sedel" | Köp & sälj på Tradera

1000 kr 1903 finns på KMK Sedel - Sök i samlingarna (shm.se)

1000 kr 1930 existerar troligen inte. Se min beräkning av upplagor och högsta kända nummer för 1000 kr 1929.

100 kr 1902, 1903 och 1905 finns på KMK Sök i samlingarna - Statens Historiska Museer - Sök i samlingarna (shm.se)

100 kr 1922 existerar troligen inte. SF anger närliggande seriebokstav/kontrollbokstav 1921 i och 1923 k där j aldrig används. Mycket smalt utrymme för en eventuell 100 kr 1922. Ska kolla mera om närliggande sedelnummer, men jag hittade bara 100 kr 1921 h bland mina sparade bilder men inte bokstaven i (efterlyses). Observera att man samtidigt bytte nummerverk 1922/1923 från smal till bred bokstav efter numret.

100 kr 1963* med stjärna är nu känd i minst två exemplar. Se även Philea Mynt auktion 03 nr 6730 coinAuction3.pdf (philea.se)

50 kr 1957* och 1960* med stjärna existerar troligen inte.

Sedel År DSS SF SS Databas
1000 kr Svea 1894 XR okänd XR 0
  1895 XR okänd XR 0
  1897 XR okänd XR 0
  1898 T1a XR okänd XR 1
  1898 T1b XR okänd - 0
  1899 XR okänd XR 2
  1901 XR XR XR 1
  1903 XR okänd XR 1
  1905 XR okänd XR 0
  1907 XR XR XR 0
  1909 XR XR XR 0
  1913 XR XR XR 2
  1916 RRR R XR 3
  1917 RRR R XR 6
  1918 RRR XR JA 3
  1919 XR XR JA 2
  1920 XR XR JA 3
  1921 RRR R JA 4
  1922 XR XR JA 1
  1926 R JA 18
  1929 RRR R JA 3
  1930 XR okänd JA 0
          50
100 kr Svea 1898 XR XR JA 2
  1900 XR okänd JA 0
  1901 XR okänd JA 1
  1902 XR XR JA 1
  1903 T1 XR XR JA 0
  1903 T2 RR R JA 4
  1904 XR okänd JA 1
  1905 XR okänd JA 1
  1906 XR XR JA 1
  1907 XR okänd JA 0
  1922 XR okänd JA 0
  1963* RRR okänd JA 2
           
50 kr Svea 1896 XR XR JA 4
  1897 XR XR JA 2
  1898 T1a XR okänd JA 0
  1898 T1b XR okänd - 0
  1899 XR okänd JA 0
  1900 XR okänd JA 1
  1901 XR okänd JA 2
  1902 XR XR JA 1
  1903 T1c XR okänd JA 0
  1903 T2 XR okänd JA 1
  1904 XR okänd JA 0
  1905 XR XR JA 0
  1906 XR okänd JA 0
  1907 XR R JA 2
  1957* okänd okänd JA 0
  1960* okänd okänd JA 0

1000 kr 1930 existerar troligen inte

TL = Torny Lindgren Riksbankens sedelhistoria

   Upplaga enligt TL och SF
1 000 kr Lindgren SF
1918 67500 68000
1919 34200 34000
1920 51325 51000
1921 51000 51000
1922 84550 85000
1926 99850 100000
1929 89600 106000
1930 16900  
  494925 495000

Högsta kända sedelnummer för 1929 är S 93039 som tillhör serie E 00 001. Detta är endast 1886 nr ifrån max enligt Lindgren. Serie A-E maximalt möjligt antal är 500 000 sedlar.

Samband mellan slutsiffror och bokstav för serie E 00 001
E 00 001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

1000 kr sedelnummer på vykort

     
Vykort med 1000 kr äldre sedelnummer "sedel" | Köp & sälj på Tradera

100 kr 1963* med stjärna


från Philea Mynt auktion 03 nr 6730

från Tradera 2013-05-21

Vattenmärke Mercurius-huvud 1947-1948 finns även med siffra

  
5 kr 1:a och 2:a


50 kr 1:a

     
100 kr 1:a, 2:a och 3:a

100 kr 1957, Vänstra årtalet utan fot/hakar, 1957 nr C 139201-285000

Se artikel i Myntkontakt 9-10/1980 sid. 203 med bild av 100 kr 1957 nr C 139501. Normalt finns hakar (seriff) = fot på 1:an och hak på 7:an. Se även Ahlström auktion 39 nr 1487 med 100 kr 1957 nr C 139502.

                        

50 och 100 kr Sittande Svea med olika typsnitt på kontrollbokstaven till höger om numret

     
kontrollbokstav a smal 1912 och 1921 samt bred 1923

     
kontrollbokstav s smal 1917 och 1922 samt bred 1923

  
Alla 1000 kr 1932-1950 har smal kontrollbokstav

     
100 kr kontrollbokstav h smal 1916 och 1921 samt bred 1925

Om du hittar sedlar som avviker från slutsatsen att 50-100 kr har smala kontrollbokstäver före 1923 så skicka gärna förklarande bilder till min e-post adress.

Arbetsbokstav Q på baksidan av 50 och 100 kr Sittande Svea

  

Två olika typsnitt för arbetsbokstaven Q där den vänstra med krok är vanligast. Den högra Q med snett streck har jag bara hittat på en sedel på Tradera. Jag efterlyser flera exemplar.


Denna sedel har den ovanliga bokstaven Q med snett streck på baksidan.

Jag ska kolla om närliggande sedelnummer har arbetsbokstaven P och R. Annars kan det vara ett O som har skadats? Men båda Q är lika!

Förfärdigade sedlar år 1895 - 1896 - 1897

 
Bankoutskottsat Memorial N:o 1 (Betänkande 1896:Bu1 bu) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Samma antal sedlar som i Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria sid. 207

Beskriver även inlösen av sedlar i riksdaler riksmynt, riksdaler banco, vita banco och transportsedlar 2 och 3 rd specie/banco.

BankoutsJcoUets Memorial N:o 1 (Betänkande 1897:Bu1 bu) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Banko utskottets Memorial N:o 1 (Betänkande 1898:Bu1 bu) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Katalogisering av Lilla Riksvapnet sedlar i kronor 1879-1898

foto Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)
Sedel - Sök i samlingarna (shm.se)
även baksidan visas

 


foto Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) FALSK

 

  


50 kr 1883, från Sedelkarta i Bukowski 1886 Samling af svenskt Sedelmynt

100 kr 1882, från Sedelkarta i Bukowski 1886 Samling af svenskt Sedelmynt

DSS = Delzanno Myntårsboken 2022

SF = Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009

SS = Wallén Sveriges Sedlar 1984

Databas = Antalet poster i min egen databas över försäljningar och bilder i tidskrifter. Flera sedlar kommer då att räknas flera gånger då de återkommit på flera auktioner.

JA = finns i katalogen men utan raritetsbeteckning

Streck (-) betyder att årtalet saknas i katalogen. SF har med katalognummer där det anges OKÄND för författaren (bra att göra den uppdelningen).

OBSERVATIONER:

1000 kr 1881 är provtryck som aldrig blev utgivet. Därför är den inte medtagen i SF. Se även numismatik.se/pdf/snt72009.pdf

100 kr 1882 finns avbildad i Sedelkarta i Bukowski 1886 Samling af svenskt Sedelmynt.

100 kr 1898 finns endast känd som samtida förfalskning som inlöstes av Riksbanken eftersom de var verklighetstrogna.

50 kr 1883 finns avbildad i Sedelkarta i Bukowski 1886 Samling af svenskt Sedelmynt.

10 kr 1881 anges i SF utan kända seriebokstäver och saknas i min databas. Tveksamt om den existerar.

Sedel År DSS SF SS Databas
1000 kr Lilla 1881 XR - XR 2
           
100 kr Lilla 1880 XR XR XR 1
  1881 XR okänd XR 0
  1882 XR okänd XR 0
  1883 XR okänd XR 0
  1884 XR okänd XR 0
  1885 XR XR XR 2
  1886 XR okänd XR 0
  1887 XR okänd XR 0
  1888 XR okänd XR 0
  1889 XR okänd XR 0
  1890 XR okänd XR 0
  1891 XR okänd XR 0
  1892 XR okänd XR 0
  1893 XR okänd XR 0
  1894 XR okänd XR 0
  1895 XR okänd XR 0
  1896 T1 XR okänd XR 0
  1896 T2 XR okänd XR 0
  1897 XR okänd XR 0
  1898 XR XR XR 4
           
50 kr Lilla 1880 XR XR XR 1
  1881 XR okänd XR 0
  1882 XR okänd XR 0
  1883 XR okänd XR 0
  1884 XR okänd XR 0
  1886 XR XR XR 2
  1888 XR XR XR 3
  1889 XR okänd XR 0
  1890 XR okänd XR 0
  1891 XR okänd XR 0
  1892 XR XR XR 2
  1893 XR okänd XR 0
  1894 XR okänd XR 0
  1895 XR okänd XR 0
  1896 XR okänd XR 0
           
10 kr Lilla 1879 XR R XR 1
  1881 XR R JA 0
  1882 RR S JA 4
  1883 RR S JA 3
  1884 RR S JA 1
  1885 RR S JA 4
  1886 JA JA 6
  1887 JA JA JA 9
  1888 R S JA 5
  1889 JA JA JA 11
  1890 R S JA 7
  1891 JA JA JA 25
          76
5 kr Lilla 1879 T1 JA S JA 24
  1879 T2 JA S JA 24
  1880 RR S JA 2
  1881 RR S JA 3
  1882 JA JA 6
  1883 R JA JA 9
  1884 R JA JA 7
  1885 JA JA JA 17
  1886 JA JA JA 12
  1887 JA JA JA 15
  1888 T2 JA JA JA 20
  1888 T3 JA JA JA 16
  1889 JA JA JA 53
  1890 JA JA JA 66
          274


10 kr 1879 som är mycket ovanlig, från MISAB 13

100 kr 1896 med 2 handskrivna eller 1 tryckt + 1 handskriven namnteckning


Memorial 5 maj 1896

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning utfärdadt den 12 Maj 1896.

Mom. 2. Dessa sedlar förses med namnteckning af två riksbankens tjenstemän. Å sedlar af fem och tio kronors valör anbringas båda namnteckningarna genom tryck och sedlarne å 50 och 100 kronor förses med en tryckt och en handskrifven namnteckning, men å 1000-kronors-valören handskrifvas båda namnteckningarna.
Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning (Svensk författningssamling ) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Som pdf Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning (Svensk författningssamling ) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Jämför med reglemente för Riksgäldskontoret (undertecknat av Riksdagen) REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET (Svensk författningssamling ) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

100 kr 1898 förfalskning

År 1898 borde ha datum 3 januari men förfalskningarna har datum 2 januari. Den 2 januari 1898 var en söndag så man valde nästa vardag den 3 januari.


Äkta sedel
4 hela kronor

Falsk sedel
Översta kronan stympad
Bilden av falsk sedel gäller samtida förfalskning

Enligt Rosenqvist SF kan det finnas 2 serier för 100 kr 1898:
K 000 001, L 000 002, M 000 003, ..., H 000 024, I 000 025, K 000 026, o.s.v. (eftersom K 000 001 även fanns år 1897 så börjar egentligen serien en bit in i numreringen för 100 kr 1898)
L 000 001, M 000 002, N 000 003, ..., I 000 024, K 000 025, L 000 026, o.s.v.

Slutsiffrorna bestämmer bokstaven så att bokstav K endast kan ha slutsiffrorna 00-01, 25-26, 50-51, 75-76. Såldes är alla 100 kr 1898 falska eftersom slutsiffrorna inte stämmer.

Alla 25 bokstäver A-Z är lika vanliga för alla årtal!!

Lägg speciellt märke till att alla sexsiffriga sedelnummer 1858-1898 endast använder fem siffror så att siffran längst till vänster alltid är en nolla!! (även här missade förfalskaren)

Upplagor och serier i Rosenqvist SF bygger i stort sett på Lindgren Riksbankens sedelhistoria tabell sid. 207. För år 1898 anges 303 000 exemplar med okänd uppdelning på de två typerna: Lilla Riksvapnet och Sittande Svea. Rosenqvist SF anger 100 000 respektive 250 000 exemplar.

Det ackumulerade antalet sedlar 1880-1897 är 958 300 ex, om man drar bort 25 000 ex enligt Rosenqvist SF för Stora Riksvapnet 1880 så blir det 933 300 ex för Lilla Riksvapnet 1880-1897. Med 100 000 ex per serie så tar 900 000 ex alla nio bokstäver A-I. De resterande 33 300 ex tillhör då 1897 K-serien så att 100 kr 1898 borde börja på ca K 033 301 med totalt 67 000 ex. Enligt ovanstående bokcitat så slutade man L-serien med 88 000 ex. Totalt blir det 155 000 ex för Lilla Riksvapnet 1898 samt 303-155= 148 000 ex för Sittande Svea 1898 och då borde C-serien INTE finnas för Sittande Svea 1898. Inga 100 kr sedlar trycktes eller levererades år 1899.


Expressen 2022-01-13 Mysteriet med de falska 100-lapparna – svensken... | amelia (expressen.se) om sedelförfalskaren Johan Alfred Skog

De falska sedlarna finns på Polismuseet i Stockholm.

  
Hvad nytt i dag 21 juli 1899: Teckning med bild av äkta sedelnummer 1898 med bokstaven S och slutsiffror 34 vilket stämmer för år 1898. Detta nummer tillhör serie K 000 001.

Samband mellan slutsiffror och bokstav
26 27 28 29 30 31 32 33 34
K L M N O P Q R S
01 02 03 04 05 06 07 08 09

25 olika bokstäver A-Z som återkommer fyra gånger för nummer 00-99.

Bokstav K används för slutsiffror 01, 26, 51, 76.

Svagare krona

1 USD = 10,92 SEK
1 EUR = 11,90 SEK

Guldmyntfot 1873-1914 och 1924-1931, 1 kr = 100/248 g Au = 0,4032258 g rent guld ± 0,15%
Dollarmyntfot 1951-1970 med fast växelkurs 1 USD = 5,18 SEK ± 1%
(1 troy oz Au = 35 USD d.v.s. 1 kr = 31,10348/35/5,18 = 0,171558 g Au)
Valutaormen ± 2,25% (DEM m.fl.) 1973-1977; Valutakorg (export) 1977-1991


Valutakuser 1965-1971, stabil kurs mot dollar 1965-1969

Övriga valutor idag

1 NOK = 1,01 SEK

1 DKK = 1,60 SEK

1 GBP = 13,92 SEK

500 kr G


från en samlare 2023-07-06

Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr 2014 B (0,30 - 0,18) × 50 = 6 milj.
" 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
" 2017 E (0,7 - 0,0) × 50  = 35 milj.
" 2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
" 2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.

 

500 kr G kända nummer
G0.0 5 ex nr 0.0940.096
G0.1 2 ex

nr 0.100, 0.172

G0.2 0 ex
G0.3 2 ex

nr 0.333

G0.4 9 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 4 ex nr 0.5310.532
G0.6 5 ex nr 0.602‒0.625
G0.7 3 ex nr 0.724‒0.749

Ingemars Myntsida - begränsningar av Elon Musk

ingemars.se

Experten om Elon Musks nya Twitterspärr: ”Allvarligt för Twitter” | SVT Nyheter

Ingemars Myntsida finns även på FaceBook Facebook

World Banknote Auctions - höga priser på svenska sedlar

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 45 (28-29 Jun, 2 Jul 2023): Sweden

  
Såld för 1100 USD, jfr Delzanno 01/0 värde 7 500 kr
Ovanligt hög kvalitet för denna 2 riksdaler banco med slutsiffror 00 och signatur på baksidan


Såld för 1400 USD, jfr Delzanno 01 värde 12 000 kr

Såld för 1600 USD, jfr Delzanno 01/0 värde 3 000 kr


Såld för 1500 USD, porträtt av Gustav Vasa
Jfr MISAB 42 såld för 11 000 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 42, Lot 590 : ENSKILDA BANKERS SEDLAR.KOPPARBERGS ENSKILDA BANK....

Dyraste sedeln är 1000 kr 1977 som är ett dåligt köp jämfört med övriga billigare sedlar.


PMG population report (NumisMaster) 1976-1983 Sweden 1000 Kronor values and price guide (pmgnotes.com)

1000 kr 1977 hade ett utrop på 1000 USD trots PMG värdering 400 USD för UNC-60, blir ca 700-800 USD för UNC-68. Såld för överpriset 1600 USD!!

Jämför med MISAB 29 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 29, Lot 688 : SEDLAR / BANKNOTES: 1000 kronor 1976. 0310147. SF 1. Ovikt....
1000 kr 1976 kvalitet 01/0 såld för 3000 kr

Men här rusade det iväg, Philea Mynt 22 NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 22, Lot 571 : Sweden, SF 10:12 1000 kronor 1984 02001610. Crisp uncirculated note....
1000 kr 1984 kvalitet 0 såld för 808 EUR = 8600 SEK

Katalogisering av Stora Riksvapnet sedlar i kronor 1874-1893


1000 kr 1874, foto Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

1000 kr 1883, från Sedelkarta i Bukowski 1886 Samling af svenskt Sedelmynt

DSS = Delzanno Myntårsboken 2022

SF = Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009

SS = Wallén Sveriges Sedlar 1984

Databas = Antalet poster i min egen databas över försäljningar och bilder i tidskrifter. Flera sedlar kommer då att räknas flera gånger då de återkommit på flera auktioner.

JA = finns i katalogen men utan raritetsbeteckning

Streck (-) betyder att årtalet saknas i katalogen. SF har med katalognummer där det anges OKÄND för författaren (bra att göra den uppdelningen).

OBSERVATIONER:

1000 kr 1883 är okänd enligt SF men finns avbildad i Bukowski, Platbãrzdis och Wallén SS.

50 kr 1875 finns med i SF som okänd men saknas i övriga kataloger.

10 kr 1879 finns med som okänd i SF. Jag tvivlar starkt på att årtalet finns.

År

Lindgren

Rosenqvist SF fulla serier
1874 600000 625000 700000
1875 376500 400000 400000
1876 323500 400000 400000
1877