Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2017-11-20
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (16621873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (18742016): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Enskilda Banker Charta Sigillata Premieobligationer
Finlands sedlar Stavning av kung Brevporto 18552017
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar    

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

100 kr B funnen i cirkulation igen

  
e-post 2017-11-19

100 kr B 265-tusen från cirkulation, men samma positionsnummer som tidigare är känt. Fortfarande ett smalt intervall med kända nummer. Eftersom positionsnumret återkommer så kanske inte alla positioner ens finns i cirkulation. Samtidigt kom en bild av 500 kr C 853-tusen som breddar detta tusental (inte så ovanligt som jag tidigare trott).

Ytterligare 20 kr B 241-, 245- och 246-tusen

     
e-post 2017-11-16

Nytt fynd av 20 kr B 245-tusen

     
e-post 2017-11-15 samt e-post 2017-11-09

Ytterligare en sedel inom det smala intervallet 240246-tusen samt en sedel strax under och strax över intervallet 185300-tusen. Detta bekräftar min slutsats att 20 kr B 240246-tusen är extremt ovanliga (lika ovanliga som 100 kr B och 500 kr B).

20 kr B xx 0 185 000 B xx 0 300 000 kan vara mycket sällsynta

           
     

Jag känner bara till nummer mellan 240-tusen och 246-tusen. Skicka gärna bilder av 20 kr med nummer inom intervallet 180-tusen till 300-tusen.

valör år pn sn löp-nr källa  
20 kr B 47 0 240 414 e-post 2017-09-23 min egen samling nu
20 kr B 03 0 240 857 e-post 2017-09-22
20 kr B 12 0 241 771 Tradera 2015-10-14  
20 kr B 09 0 243 529 e-post 2017-03-13  
20 kr B 44 0 245 115 e-post 2017-11-15 växel på ICA
20 kr B 43 0 245 310 e-post 2017-09-02 från Forex okt. 2015
20 kr B 13 0 245 484 e-post 2017-09-22  
20 kr B 17 0 245 799 webb 2016-01-18  
20 kr B 42 0 245 978 e-post 2017-11-16  
20 kr B 59 0 246 081 Tradera 2015-10-12 5 st nummerföljd 81-85
20 kr B 33 0 246 180 e-post 2016-05-08  
20 kr B 38 0 246 556 e-post 2017-11-16  

Observera att dessa ovanliga 240-246-tusen har kommit ut mycket tidigt (okt. 2015) i cirkulation på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B (okt. 2016).

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 240 03, 47
  241 12
  242 okända
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 33, 38, 59

           
Närmast högre nummer 300-tusen till 314-tusen

        
Närmast lägre nummer 141-tusen till 184-tusen

 Nedanstående tabell visar alla sedlar som jag själv haft i plånboken. Nummer 120-tusen till 380-tusen där alla sedlar 185-tusen till 300-tusen saknas!!!

valör år pn sn löp-nr datum
20 kr B 40 0 120530 2015-12-03
20 kr B 13 0 121603 2016-06-06
20 kr B 24 0 122224 2016-09-16
20 kr B 01 0 123207 2017-02-03
20 kr B 23 0 127301 2017
20 kr B 56 0 130685 2017-09-12
20 kr B 21 0 132745 2016-11-07
20 kr B 25 0 134187 2017-03-10
20 kr B 17 0 140880 2016-08-26
20 kr B 36 0 146312 2017
20 kr B 51 0 149466 2017-09-08
20 kr B 07 0 158310 2016-11-15
20 kr B 59 0 178742 2016-12-12
20 kr B 34 0 179967 2016-08-29
mellanliggande   nummer saknas
20 kr B 44 0 308169 2017-09-08
20 kr B 53 0 308259 2017-04-03
20 kr B 52 0 314693 2016-12-12
20 kr B 33 0 328635 2016-02-08
20 kr B 51 0 358324 2016-09-13
20 kr B 04 0 359157 2017-02-27
20 kr B 54 0 367788 2017-02-27
20 kr B 53 0 369865 2016-06-27
20 kr B 11 0 380113 2016-08-02

Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN)

20 kr nummer
SPECIMEN rött tryck 541 B58 0 205060
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B03 0 275038

  

Min hypotes är att 20 kr B 185-tusen till 300-tusen är lika SÄLLSYNTA som 100 kr B och 500 kr B. All information om sedelnummer för 20 kr mellan 180-tusen och 300-tusen är av intresse.

Enligt Riksbanken tryckte man först en liten provserie av alla nya sedlar med en upplaga på ca 5 milj. sedlar. Detta resulterade i ungefär detta (max - min för kända nummer i cirkulation eller från Riksbanken): I tabellen har jag lagt till alla kända nummer från cirkulation och bilder från Riksbanken (inkl. Specimen). Sannolikt har man tryckt alla nummer mellan 185-tusen till 300-tusen vilket ger en tryckning på 67 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar.

valör kända 1000-nr minsta tryckning
max-nr - min-nr
300 - min-nr 2050 kr: 300 - 185
100500 kr: 300 - 180
20 kr B 205 240246 275 4,3 milj. 5,5 milj. 6,9 milj.
50 kr A 185 296 6,7 milj. 6,9 milj. 6,9 milj.
100 kr B 185186 265270 280 295 5,6 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.
200 kr A 220 245 255 260 2,0 milj. 4,0 milj. 6,0 milj.
500 kr B 183 192 208 210 245 265‒269 285 5,2 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.

Alla dessa är extremt ovanliga och 50 kr A och 200 kr A okända i cirkulation. Sedlarna kanske är sparade i ett beredskapslager som inte kommer att användas på flera år.

På motsvarande sätt kan man betrakta 20 kr B 0,3 - 0,2 = 6 milj. sedlar. Övriga nummer med 20 kr B är helt vanliga som cirkulerar i mängder.

B0.0 38 ex nr 0.0000.099  
B0.1 33 ex nr 0.1000.184 även 0.185-0.200 saknas !!!
B0.2 10 ex

nr 0.240‒0.246

mycket sällsynta 20 kr
B0.3 30 ex

nr 0.300‒0.399

 
B0.4 22 ex nr 0.402‒0.496  
B0.5 13 ex nr 0.508‒0.590  
B0.6 16 ex nr 0.601‒0.697  
B0.7 14 ex nr 0.700‒0.794  
B0.8 16 ex nr 0.804‒0.897  
B0.9 19 ex nr 0.903‒0.999  

I min databas (utan bilder) har jag 20 kr 178-tusen och 179-tusen (växel på ICA) men INTE högre nummer. Mycket tyder på att alla bredskapsedlar har nummer mellan 180-tusen till 300-tusen som ger en upplaga på 67 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar. Det betyder att 20 kr B185-tusen till B300-tusen är extremt ovanliga sedlar. Spara även cirkulerade exemplar om kvaliteten är minst 1+.

Saknas högre sedelnummer bland de nya 20-lapparna?

           

Det saknas B1.2, B1.3 och B1.5. Även B1.6 ovanlig med bara tre kända exemplar med nummer nära varandra högt upp i intervallet (resten av 100 000-talet saknas). Eventuellt har man beställt sedlar i omgångar och då fått luckor i nummerföljden.

Följande antal sedelnummer är kända av mig (jag räknar varje tusental endast en gång)

B1.0 27 ex nr 1.0001.097  
B1.1 15 ex nr 1.1041.198  
B1.2 0 ex

 
B1.3 0 ex

 
B1.4 21 ex nr 1.4041.498  
B1.5 0 ex

 
B1.6 3 ex nr 1.6971.699 totalt 6 ex med olika pn
B1.7 22 ex nr 1.7021.797  

Uppenbarligen har mellanliggande nummer inte kommit ut eller har de inte tryckts. Jag efterlyser de saknade mellanliggande sedelnumren för dessa 100 000-tal (motsvarar 6 milj. sedlar med alla positionsnummer).

500 kr B med nytt lågt nummer


e-post 2017-11-08

Sensationellt fynd av lägsta kända nummer för 500 kr B med 192-tusen (fortfarande inom intervallet 180‒300-tusen). Den kända cirkulerande upplagan beräknas nu till 0,35 milj. sedlar. Skicka gärna in bilder på 100 kr B och 500 kr B.

Nytt årtal: 20 kr D från år 2016


e-post 2017-11-07 (cirkulerad i Uppsala)

Trolig upplaga (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj. sedlar om man numrerat med nedräkning från 900 000 --> 000 001. Tidigare årtal B år 2014 har upplagan 108 milj. sedlar.

Nytt lägsta nummer för 50 kr B och 500 kr C


e-post 2017-10-24

e-post 2017-11-03

10 kr 1963 med smalt nummer 15,5 mm arknumrering

  

10 kr 1963 G 363-tusen har smalt nummer (15,5 mm) medan 10 kr G 376-tusen har brett nummer (17 mm). På samma sätt finns 1963 H med smalt H 229 och brett H 293.

10 kr 1963 började tryckas med rotationstryck, så man trycker både bild och sedelnummer direkt på en rulle sedelpapper. Först därefter skär man till sedelark. Detta gäller nästan alla 10 kr 19631990. Av någon anledning fungerade inte sedelnumreringen ibland så att man fick numrera sedlarna efter att de blivit skurna till ark (arknumrering). Vid arknumrering blir numrets bredd 15,5 mm jämfört med tidigare 17 mm vid rotationsnumrering. Seriebokstaven blir något fetare och siffrorna något lägre vid arknumrering.


fet resp. tunn seriebokstav

10 kr 1963* med stjärna har nästan alltid smalt nummer 15,5 mm för 1963* sb=A-H utom för 10 kr 1963* A 975-tusen till A 989-tusen som har brett nummer. Extremt sällsynt finns även smalt nummer vid låga nummer för högsta seriebokstaven: 1963 G, 1963 H, 1966 G, 1968 S, 1971 L. Eftersom man numrerar med nedräkning har dessa med smalt nummer tryckts allra sist.


nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm
 

Även 50 kr och 100 kr finns med smalt nummer15,5 mm: 50 kr 1965 C 503, 1967 E 813; 100 kr 1970 F 470.


smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nummer bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

100 kr B hittad i Bankomat 2017-10-12


269-tusen, Samma snäva intervall 265-tusen till 270-tusen som tidigare är känt

Första gången jag själv fått en 100 kr B (cirkulerad) i Bankomat. Extremt ovanlig. Trolig upplaga ca 0,4 milj. jämfört med 90 milj. sedlar för 100 kr C. Det finns även 100 kr D som tryckts i 15 milj. ex.

  

På Tradera finns ytterligare en 100 kr B med nummer 280-tusen (vänster bild) med pn 38. Tidigare känd med pn 37 (höger bild).

Ytterligare 100 kr B enligt e-post 2017-10-24 (266-tusen är vanligaste tusentalet):
B140266795,  B140266804
B150266044,  B150266501

Nästan alla kända 100 kr B från år 2014 har nummer 265-tusen till 269-tusen, några enstaka med tusen-nummer 270, 280 och 295. Trolig upplaga för 100 kr B är endast 0,4 milj. sedlar.

De nya sedlarna numreras med bokstav + 2 positionsnummer + 1 serienummer + 6 löpnummer. Sedlarna trycks i stora ark med 50 sedlar som har samma löpnummer. En sedelbunt får då samma position för alla sedlar i bunten men olika löpnummer. Efter tillskärning till enstaka sedlar buntar man 100 sedlar till en bunt och sedan 10x100 sedlar till en 1000-bunt. Varje 1000-bunt innehåller troligen bara ett eller några få närliggande positionsnummer (jag är osäker på om det bara är ett positionsnummer). Jag utgår från att alla påbörjade positionsnummer alltid motsvarar 1000 sedlar.

Nya 100 och 500 kr finns även med B = år 2014 (extremt ovanliga, raritet?)

Upplagan för 2014 mycket lägre än för 2015. Jag efterlyser rapporter om nummer för B=2014 (skicka e-post med sedelnummer eller bild).

            
        
100 kr B låga och höga kända nummer

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
100 kr B 265 04, 17, 31, 41, 43, 47
  266 02, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 31, 35, 39, 50
  267 02, 04, 05, 06, 19, 20, 24, 35, 39
  268 10, 11, 19, 22, 25
  269 14, 16, 17, 33
  270 06
  280 37, 38
  295 15

Detta motsvarar en cirkulerande upplaga på 0,4 milj. sedlar för 100 kr B (med alla 50 positionsnummer). Om inte alla positionsnummer släpps ut kan upplagan bli så liten som 50 000 ex (blivande raritet?). Om du känner till B-sedlar med andra positionsnummer, skicka gärna bild till min e-post adress.

apr. 2014: 20-50-100-200-500-1000 kr: Endast i Riksbankens lokaler Testcenter. Liten upplaga på ca 5 milj. per valör. www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlaromynt_brev_med_anmalningsblankett_140303_sve.docx

26 nov. 2015: 100-500 kr:  "Dessa sedlar och mynt kommer från den första fullskaliga produktionen". Test-center eller låna sedlar. "Företaget kan även välja att köpa lånade sedlar och mynt istället för att lämna tillbaka dem". www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/Ans%c3%b6kan%20sedlar%20och%20mynt_151126_sve.pdf

I nov. 2015 släptes testsedlar för 100 kr och 500 kr "från den första fullskaliga produktionen" som borde vara C=2015. Troligen har man samtidigt lämnat ut 100 kr B och 500 kr B för test, som sedan kunde behållas av firmorna. Misstag eller avsiktligt?

1000 kr B 2014 Dag Hammarskjöld


Uttag av fem 1000-lappar på bank 2017-09-27, alla cirkulerade men endast nummer mellan 214-tusen och 289-tusen

Fråga: Saknas alla sedlar med lägre nummer under 200-tusen i normal cirkulation? De sedelnummer jag bokfört under 200-tusen kommer alla från webb, e-bay eller Tradera okt. 2015. Jag efterlyser någon annan samlare som tar ut flera 1000-lappar samtidigt. Får man nästan alltid höga nummer över 200-tusen? Alla dessa 1000-lappar har mycket svagt lila färg på baksidan, men jag har inga sedlar med lägre nummer att jämföra med.

          
Idag (sept. 2017) finns ovanstående 1000 kr på amerikanska och tyska e-Bay.


1000 kr från e-Bay okt. 2015

1000 kr från Tradera okt. 2015

P.S. Att bygga sedelhus (nov. 2016) av nya sedlar www.anderbok.se/sedelhus/index.html (bl.a. 100 kr B, 500 kr B, 1000 kr B 280-tusen). Bra bilder om du klickar längst ned på "högupplösta".

20 kr B 47 0 303 632

  

20 kr sedelnummer 303-tusen kom med e-post 2017-09-26. Fortfarande saknas alla sedlar 185300-tusen utom ett fåtal 140146-tusen (extremt ovanliga). Ytterligare e-post med lustigt nummer 20 kr B 18 1 000 008.

20 kr B flera nya bilder

     

Med e-post 2017-09-23 kom ovanstående mycket intressanta bilder: under, "mitt i" och över det intervall 185-tusen till 300-tusen som jag pekat ut som saknat. Jag blir tvungen att ändra intervallet för 20 kr B till 185-tusen till 300-tusen så att ovanstående 184-tusen hamnar utanför. Eftersom både 20 kr och 50 kr har arkstorleken 60 så ändrar jag både 20 kr och 50 kr till intervallet 185300-tusen som motsvarar 6,9 milj. sedlar.

20 kr B Astrid Lindgren, nytt om sedelnummer

Med e-post 2017-09-22 kom följande mycket intressanta lista från en samlare. Den visar nummer för 20 kr B mellan 159-tusen och 311-tusen. Den har 2 nummer mitt i intervallet: 240-tusen och 245-tusen. SAMMA snäva intervall som jag tidigare beskriver. Dessutom finns 2 nummer strax utanför: 181-tusen och 304-tusen

valör år pn sn löp-nr datum
20 kr B 44 0 159466 2016-06-04
20 kr B 20 0 175273 2017-05-18
20 kr B 39 0 181396 2016-05-04
20 kr B 03 0 240857 2017-03-21
20 kr B 13 0 245484 2017-06-21
20 kr B 58 0 304135 2017-09-22
20 kr B 17 0 311169 2017-03-03

Med samma e-post kom även 100 kr C med lågt nummer.

Bjarne Ahlström 1938‒2017

www.numismatik.se/pdf/snt12009.pdf  SNT 1 • 2009 sid. 24: Personalia 70 år 30 nov. 2008.

Se även www.gorgon.n.nu/blog och Skandinaviska Myntmagasinet, nr 1, 1986, sid. 6.

     

Totalt 71 auktioner 19722004.

Bjarne Ahlström var även utgivare av mynt- och sedelkataloger:

  

Sveriges Mynt 15211977 (SM) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-28/Man-litt-28.php

Sveriges Besittningsmynt 1980 (SB) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-29/Man-litt-29.php

Sveriges Sedlar 1979 och 1984 (SS)

  
SS 1979 saknar Myntsedlar, Försäkringssedlar och Riksgäldsedlar

Sveriges Sedlar (SS) 1984 är fortfarande en nödvändig katalog för alla äldre "vita" sedlar 1657‒1849: Stockholms Banco, Sedelsubstitut, Insättningsbevis, Transportsedlar, Kopparskilje, Vita Specie, Vita Banco, Myntsedlar, Försäkringssedlar (inlösen av nödmynt och myntsedlar), Riksgäldsedlar.
SS 1984 har även en översikt över alla Diskontkontor 1773‒1872 (statliga och privata) men endast katalog över statliga: Generaldiskontkontoret, Riksdiskontverket, Bankodiskontverket, Riksgäldskontorets Diskontverk, Riksbankens Afdelningskontor (för privata diskontverk se Platbãrzdis).

För nyare sedlar 18352008 använd istället Rosenqvist Sveriges Färgsedlar (SF): www.pilegaard-coins.dk/images/upload/sveriges%20sedlar.pdf

Dessa kataloger saknar dock sedlar utgivna av privata (enskilda) banker, privata företag och privatpersoner:
Enskilda bankers sedlar 1831‒1902, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar III (1965) eller World Paper Money Specialized Issues (2013).
Lokala Diskontverk (Götheborg, Malmö, Åbo, Götha Canal-Bolag) 1783‒1817, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 38.
Brukssedlar på valören 20 rd banco (assignationer på innehavaren) 18201860, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 47 (t.ex. Lindesberg, Rud, Skultuna Hammarsköld, Östersund)
Enskilda företags sedlar (t.ex. Alunbruket, Spinnhus), se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 59.

Observera att det är undertecknaren som är utgivare även om texten inleds med "Rikets Ständers Bank behagade betala till sedelhafvaren" (asignation = check).

1000 kr B baksidestryck med olika nyanser och tryckupplagor


www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nya-1000-kronorsedeln-visas-i-abisko?

Ytterliggare en bild (se ovan) från Riksbanken av sedel från Utställning Abisko 27 aug 20 sep 2015 (inte cirkulation). Observera att alla 1000-nummer slutar på 5 eller 0 (gäller nästan alla övriga valörer).

     

På liknande sätt finns 1000 kr B 195-, 220-, 225- och 245-tusen som Riksbankens Specimen och webb-bilder. Det saknas dock inga sedlar i cirkulation utan närliggande och mellanliggande nummer finns. Se vidare 2015\1000kr.htm. Flera bilder av 1000-lappar behövs för att bekräfta detta antagande.

           
Sedlar från normal cirkulation

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar:  "Sedlar framställs i en tryckprocess och det kan därför, även om det är ovanligt, förekomma avvikelser. En sådan mindre färgavvikelse finns på baksidan av vissa 1 000-kronorssedlar där det lila färgtrycket är något svagare än normalt."

Troligen har 1000 kr tryckts i en liten provserie på ca 5 milj. sedlar som med 180-tusen till 300-tusen ger 6 milj. sedlar. Fråga: Kan det vara olika nyans på baksidan för 080-180-tusen resp. 180-300-tusen. Jag efterlyser någon samlare som kan rapportera vilka sedelnummer som har olika lila nyans på baksidan och om den är tillräckligt stor för att motivera en samlare att skaffa båda. Det ser ut som om det finns två tryckupplagor på 6 milj. resp. 5 milj. sedlar (totalt ca 11 milj. sedlar). Även om det är liten skillnad så kanske man kan identifiera två olika tryckupplagor.

500 kr B Birgit Nilsson från Bankomat 2017-08-22

Ytterligare ett exemplar av det extremt ovanliga årtalet B = 2014 hittad i Bankomat av en intresserad samlare. Samma tusental 269-tusen som tidigare är känt men med nytt positionsnummer 35. Normala 500-lappar har C = 2015.

500 kr B med mycket lågt nummer hittad i affär i södra Sverige (cirkulerad)

Alla övriga kända 500 kr B har nummer mellan 265-tusen och 269-tusen (raritet). Den nu hittade sedeln har mycket lägre nummer med B = årtal 2014.


Bilden fanns på Reseekonomen Instagram (2015-04-23 !!!)  (inte från cirkulation)
"Idag var jag på Riksbanken och kände och klämde på sedlarna. Gillade särskilt motivet på 500 kr sedelns baksida!"

RARITET: Alla sedlar 500 kr B är extremt ovanliga. Upplagan är endast ca 0,3 milj. sedlar jämfört med ca 105 milj. sedlar för C-sedlar. Om du har sett B-sedlar så hör gärna av dig till min e-post adress med sedelnummer (gärna med bild).

            
           

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 192 12
  208 07
  265 30, 47
  266 50
  267 24, 30, 36, 38, 41, 42
  268 25
  269 12, 20, 35

Detta motsvarar en cirkulerande upplaga på 0,35 milj. sedlar för 500 kr B (med alla 50 positionsnummer). Om inte alla positionsnummer släpps ut kan upplagan bli så liten som 30 000 ex (blivande raritet?). Om du känner till B-sedlar med andra positionsnummer, skicka gärna bild till min e-post adress.

Sedlarna numreras med bokstav + 2 positionsnummer + 1 serienummer + 6 löpnummer. Sedlarna trycks i stora ark med 50 sedlar som har samma löpnummer.

500 kr C med höga nummer

           
500 kr från intervall C2.0 (de 2 första siffrorna som är positionsnummer strukna)

Ytterliggare 500 kr C sedlar upptäckta med högt nummer serie 2. Upplagan för 500 kr C kan nu beräknas till 105 milj. sedlar. För 500 kr C saknar jag nu information om två intervall: C1.2 och C1.5. Troligen kommer även dessa ut senare. Mycket få sedelnummer hittills undersökta.

        

C0.0 14 ex nr 0.0000.099
C0.1 8 ex nr 0.1000.193
C0.2 7 ex

nr 0.206‒0.297

C0.3 7 ex

nr 0.302‒0.377

C0.4 4 ex nr 0.452‒0.492
C0.5 5 ex nr 0.523‒0.597
C0.6 13 ex nr 0.600‒0.699
C0.7 14 ex nr 0.700‒0.798
C0.8 3 ex nr 0.801‒0.853
C0.9 9 ex nr 0.905‒0.995
C1.0 8 ex nr 1.011‒1.091
C1.1 5 ex nr 1.1011.152
C1.2 0 ex
C1.3 4 ex nr 1.363‒1.399
C1.4 6 ex nr 1.400‒1.489
C1.5 0 ex
C1.6 3 ex nr 1.6651.695
C1.7 5 ex nr 1.727‒1.794
C1.8 5 ex nr 1.811‒1.893
C1.9 3 ex nr 1.933‒1.987
C2.0 8 ex nr 2.019‒2.089

Troliga upplagor för de nya sedlarna

Statistik från Riksbanken: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Statistik

Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 nov. 2017
Äldre
ogiltiga
2017
År
Bokstav
max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
20 kr 87 milj. 50 milj. - B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj. år 1997: 92 milj.
"       D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.  
50 kr 22 milj. 20 milj. - B (1,2 - 0,0) × 60 = 72 milj. år 1996: 32 milj.
år 2004: 43 milj.
100 kr       B (8 tusental) × 50 = 0,4 milj. RARITET
" 92 milj. 30 milj. 13 milj. C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj. år 2001: 205 milj.
"       D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.  
200 kr - 32 milj. - B (1,8 - 0,0) × 50 +
(2,4 - 2,0) × 50 =
90 + 20 = 110 milj.
-
500 kr       B (7 tusental) × 50 = 0,35 milj. RARITET
" 114 milj. 61 milj. 6 milj. C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj. år 2001: 98 milj.
1000 kr 6 milj. 3,5 milj. - B (0,3 - 0,08) × 50 = 11 milj. år 1989: 38 milj.
år 2005: 40 milj.

Sedelnummer år 2014 = bokstav B, år 2015 = C och år 2016 = D.

Antalet tryckta sedlar verkar vara större än årsbehovet så det dröjer kanske flera år innan nya årtal trycks av dessa valörer. Det troliga är att 500 kr först behöver tryckas med nytt årtal och eventuellt även 20 kr. Övriga valörer får vänta längre på nytryckta årtal.

Riksbankens målsättning för sedlarnas livslängd: Låga (20-50 kr?) valörer minst 2 år och höga (100-500 kr?) minst 4 år.

Jag har nu hittat äkta röda SPECIMEN av 500 kr och 100 kr enligt bilder från nedanstående länk. Otydligt sedelnummer men rött löpnummer på framsidan!!

mitti.se/nyheter/pippi-pa-de-nya-pengarna.

100 kr 1980* stjärna serie Z med slutsiffror 01


Observera den ovanliga positionsbokstaven R (vanliga 1980* har pb S och T)

E-post 2017-08-11 från en vänlig samlare med bild av 100 kr 1980* stjärna serie Z med slutsiffror 01. Tidigare okänd. Jag har tidigare felaktigt listat serie Y med slutsiffror 01 (stryk info om detta). I min databas finns en sedel med serie Y med hänvisning till Riibe 2006 men utan bild (osäker info). Högst osannolikt att 1980 skulle ha två olika serier med samma slutsiffror 01!! Troligen är 1980* serie Y skrivfel som ska vara 1981* serie Y med slutsiffror 01 enligt bild nedan. Jag efterlyser alla sedlar med nummer T Y 231 501* oberoende av årtal.

När det gäller sedlar med serie som ENDAST finns med slutsiffror 00/01 måsta man alltid undersöka om det även finns sedelnummer med andra slutsiffror. Om man hittar andra slutsiffror så är det bara en vanlig stjärnsedel.

                          

Ovanstående 10 bilder visar alla av mig kända serier som ENDAST finns med slutsiffror 00 eller 01. Hör av dig om du sett dessa serier med andra slutsiffror. Som du ser är det mest slutsiffror 01 medan 00 är ovanligare. Det finns troligen ytterligare 00/01 sedlar som är okända. Både 00 och 01 måste bokföras var för sig. Alla sedlar som bara har slutsiffror 00 eller 01 är av intresse.

Flera av ovanstående sedlar saknas i "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar"(SF) som kan kompletteras med ovanstående avbildade sedlar. Katalogen SF listar aven 1974* Y stjärna och 1980* Y stjärna. Dessa är nu okända för mig, så jag efterlyser info. Den felaktiga informationen från mig om 1980* Y stjärna kan eventuellt vara källa till SF.

Seriebokstav för stjärnsedlar (oberoende av slutsiffror) tas från bokstäver sent i alfabetet t.ex. X Y Z. Man har plockat dessa i olika ordning. De ovanliga 00/01 sedlarna kommer då alltid på slutet!!
19651970 stjärna X Y Z V W
19711976 stjärna Z Y X (omvänd ordning)
19781981 stjärna X Y Z

Men 1980* stjärna har X för normala stjärnsedlar och Z för sedlar med slutsiffror 01. Detta talar för att serie Y borde finnas eller blev man förvirrad av att X förekommer 2 gånger med olika positionsbokstäver med S och T. Alla övriga årtal numreras i ordningen i min tabell (utan bokstavslucka).

"Wallén Sveriges Sedlar 1984" (SS)

I förordet på sidan 5 anges att Riksbankens Sedeltryckeri lämnat uppgifter om stjärnmärkta sedlar. På sidan 118 finns en lista över bokstäver och nummer för stjärnsedlar. Det finns några felaktigheter och många tveksamma bokstäver. 50 och 100 kr stjärna 19561963 har alltid nummer över 450 000. Listan är identisk med tidigare utgåva 1979 för stjärnsedlar 19561974. Detta antyder att 19781981 kommer med information från Sedeltryckeriet.

197476 anges pb T och sb Y. Jag listar 1974 C Z och 1976 T Z, T Y och T X.
1978 anges pb T och sb X, Y, Z. Jag listar T X, T Y och T Z.
1980 anges pb T, S och sb X, Y, Z. Jag listar 1980 T X, S X och R Z.
1981 anges pb T och sb X, Y, Z. Jag listar T X och T Y.

1000 kr 1957 finns även med nummer som börjar med 03

Per Edvin Sköld ordförande i riksbanksfullmäktige 1957, finansminister 19491955, född 1891.

Åke Lundgren bankdirektör 1951, född 1913.

Sedelnummer som börjar med 03 var tidigare okända och då var det även osäkert om 03 tillhör 1952 eller 1957. Ny information från en intresserad samlare visar att det åtminstone finns fem exemplar med inledande siffror 03 och årtal 1957 för 1000-lapparna:
1000 kr 1957 nr 03 008 724, se www.tradera.com/item/220302/286490920/1000-kr-1957
1000 kr 1957 nr 03 009 902
1000 kr 1957 nr 03 145 887
1000 kr 1957 nr 03 170 015
1000 kr 1957 nr 03 217 198

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931 01 418 269
02 011 301 02 312 327
00 861 100 01 = Conrad Jonsson & Mats Lemne
02 = David Hall & Hjalmar Ekengren
1957 03 008 724 03 217 198
04 001 116 04 221 230
05 027 968 05 136 549
06 038 488 06 119 658
00 783 400 03 = Per Edvin Sköld & Åke Lundgren
04 = Per Åsbrink & Lennart Hammarskiöld
05 = Ragnar Persson & Åkermalm
06 = Ragnar Persson & Sven Joge
1962 07 037 605 ‒ 07 361 668
08 014 263 ‒ 08 354 149
09 043 555 09 277 464
01 155 400 07 = Per Edvin Sköld & Åkermalm
08 = Per Åsbrink & Sven Joge
09 = Ragnar Persson & Hjalmar Ekengren
1965 10 054 888 10 392 837
11 001 995 ‒ 11 334 030
12 012 500 ‒ 12 398 113

13 079 097 ‒ 13 403 947
14 002 223 ‒ 14 365 813
15 089 898 ‒ 15 393 866

16 053 210 16 410 325
03 036 800 Krister Wickman & Per Åsbrink

        
     

        
        
             

Jag efterlyser lägre och högre nummer för dessa 1000-lappar. Har man tryckt sedelnummer upp till 450 000 på samma sätt som 50 och 100 kr Sittande Svea??

1000 kr 1973 finns dock även med högre nummer:
24 575
25 506
26 541
27 526
28 520

  
Höga nummer med inledande 30

100 kr D nytt lägsta nummer


e-post 2017-08-08 från en samlare

100 kr D lägsta och högsta kända nummer

  
100 kr 2016 D nummer 024-tusen och 298-tusen

Upplaga 2016 bokstav D är 15 milj. sedlar medan den vanligare 2015 bokstav C har en upplaga på 90 milj. sedlar. 100 kr 2014 B är extremt ovanliga (raritet), där all information om kända B-sedlar uppskattas.

50 kr 1946 med hand- eller maskin-tillverkat papper

  
Handtillverkat resp. maskintillverkat papper

Troligen kan man dela upp sedelnumren på följande sätt (kontrollbokstav till höger om nummer):
handtillverkat        kontrollbokstav TZ, ab
maskintillverkat     kontrollbokstav cz, AD

Det kan dock finnas enstaka sedlar med handtillverkat papper som numrerats sent, känt i 2 exemplar är 50 kr A: W 18137 A ab I och I 17051 A ab V.

Ovanstående lista visar att handtillverkat papper är något ovanligare.

Maskintillverkat papper har slätare yta, mindre antal säkerhetsfibrer och suddigare vattenmärke. Det maskintillverkade papperet har nästan alla säkerhetsfibrer orienterade i lodrät riktning och en tydlig gräns där fibrerna saknas.


stor kb T, upplaga 14, ab E
(mycket tidig 1946)

stor kb Z, upplaga 14, ab G
 

liten kb z, upplaga 15, ab N
 

stor kb A, upplaga 16, ab I
 

stor kb D, upplaga 16, ab Q
(mycket sen 1946)

100 kr 1946 med hand- eller maskin-tillverkat papper

Troligen kan man dela upp sedelnumren på följande sätt (kontrollbokstav till höger om nummer):
handtillverkat        kontrollbokstav m‒z, A‒N
maskintillverkat     kontrollbokstav PS
(observera att kontrollbokstav O aldrig används, detta alfabet har endast 24 bokstäver)

Ovanstående lista visar att maskintillverkat papper är sällsynt med endast 4 kontrollbokstäver.


liten kb m, ab S (mycket tidig 1946)
nt Lennart Hammarskiöld

liten kb z, ab U
nt Simonsson

stor kb A, ab Z
nt Simonsson

stor kb N, ab B
handtillverkat papper

stor kb P, ab V
maskintillverkat papper

stor kb S, ab D (mycket sen 1946)
nt Harald Magnusson
   

HJÄLP: Skicka gärna sedelnummer + hand/maskin + arbetsbokstav till min e-post adress för alla 50 och 100 kr 1946.

Riksbankens upphandling av mynt

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Nyheter/2007/Mint-of-Finland--Ltd--ny-leverantor-av-bruksmynt

Den 12 november 2007 slöt Riksbanken avtal med myntleverantören Mint of Finland Ltd. Avtalet har föregåtts av en urvalsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet omfattar tillverkning och leverans av mynt, framtagning av eventuella nya mynt och en option för destruktion av mynt. Avtalet gäller till och med 31 december 2010. Därefter har Riksbanken möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget tre gånger. Första leverans av mynt väntas ske under första halvåret 2008.

Riksbanken gjorde under 2013 en upphandling av leverantör för tillverkning av mynt. Det holländska myntverket Koninklijke Nederlandse Munt blev det företag som fick uppdraget att tillverka svenska mynt från och med 2014. mb.cision.com/Public/1460/9533828/b3eb589ec9ce764d.pdf

www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Upphandling Ny planerad upphandling 2017

• Prägling av mynt

• Sedeltryckning

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Dagordningar-och-protokoll/Riksbanksfullmaktiges-moten/2017/Riksbanksfullmaktiges-mote-16-juni-2017

Riksbanksfullmäktiges möte 16 juni 2017

•Upphandling sedlar

Anmärkning: Information

Förteckning över Riksbankens årsredovisningar www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Publicerat-fran-Riksbanken/Arsredovisning

50 kr 1965* serie H med stjärna och slutsiffror 01


e-post 2017-07-24 från en vänlig samlare (serie H tidigare bara känd med slutsiffror 00, se tabell långt ned på sidan)

Ytterligare exemplar av 20 kr 1991* stjärna med position 98


e-post 2017-07-23 från en vänlig samlare (se vidare tabell längre ned)

Skicka gärna bilder med andra sedlar med position 98 och 99 som är extremt ovanliga. Även 1965 års sedelserie med seriebokstäver som endast är kända med slutsiffror 01 eller 01.

5 kr Sittande Svea hittade med högre nummer

  
e-post 2017-07-24 från en intresserad samlare

5 kr 1936 med nytt högsta nummer (tidigare känd med LL). 5 kr 1942 med högre nummer än tidigare känt.

5 kr 1942 L 845282
5 kr 1942 L 879177
5 kr 1942 L 926865
5 kr 1942 M 113650
5 kr 1942 M 177936
5 kr 1942 M 271079
5 kr 1942 M 301006
5 kr 1942 M 320541
5 kr 1942 M 365141
5 kr 1942 Q 052643
5 kr 1942 Q 075721
5 kr 1942 Q 134049
5 kr 1942 Q 146470
5 kr 1942 Q 217446
5 kr 1942 Q 347790

Kända nummer för 5 kr 1942 visar att M nu slutat med M365-tusen och att N, O, P SAKNAS och Q finns upp till Q347-tusen.

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: AE, FK, LP, QU, VZ. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, BF, GL, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Ytterligare nummer med serie MQ efterlyses.

           

"Hemliga" uppgifter om upplagan för de nya mynten

Riksbankschefen Stefan Ingves intervjuades om de nya mynten: "det är inte lämpligt att ange mängden mynt". Riksbanken Statistik anger: "Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl"

Den verkliga upplagan finns angiven på www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2016/Rapport_milj%C3%B6konsekvenser_av_myntutbytet_2016.pdf vid utredning om miljökonsekvenser 2015-12-11.

1 kr upplaga 279 milj. mynt
2 kr upplaga 139 milj. mynt
5 kr upplaga 107 milj. mynt

De opräglade rondellerna tillverkas i Freiberg i Tyskland och i Madrid i Spanien. Mynten präglas vid Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) i Utrecht.

Växel kr 1 kr 2 kr 5 kr
1 1    
2   1  
3 1 1  
4   2  
5     1
6 1   1
7   1 1
8 1 1 1
9   2 1
Antal 4 8 5

2 kr mynt är vanligare som växel än 1 kr mynt, enligt egen erfarenhet på ICA. I tabellen ovan har jag räknat ut optimal växel när summan godtyckligt slutar på 19 kr. Det blir dubbelt så många 2 kr mynt. Riksbanken har nog räknat fel i produktionen så det kommer att dröja länge innan 1 kr får nya årtal. Mynten har en livslängd på minst 2530 år. Priser i klädbutiker slutar ofta på 99 så då behövs 1 kr mynt. Affärer med manuella kassor (inte CashGuard) kanske bara beställer 1 kr mynt istället för 2 kr? Troligen beställer mindre affärer bara 1 kr och 5 kr mynt (inte 2 kr och 10 kr). Jag fick tre 5 kr mynt i växel på en Pizzeria.

På motsvarande sätt kan man förvänta sig dubbelt så många 200-lappar som 100-lappar vid uttag av godtyckligt belopp från bankomat. Men affärer inkl. ICA beställer nog bara 100-lappar som växel (inga 200-lappar). Uttag av 500-lappar dominerar troligen i bankomater eftersom man väljer högre jämna belopp på 500 kr, 1000 kr och 2000 kr.

Svenska mynt tillverkades tidigare vid Myntverket i Eskilstuna t.o.m. 2007 med myntortsmärke E. Alla ordinarie mynt 20082013 har myntortsmärke S (=Stockholm säte för Riksbanken) men tillverkade i Finland. Jubileumsmynt 2008 har E för Eskilstuna men 2010 har myntortsmärke S. Enligt Riksbankens beskrivning är de tillverkade i Eskilstuna!!?? Jag efterlyser kopia på det datablad som följde med 2010 års jubileumsmynt. De är säkert packade i etui i Eskilstuna men var är de präglade?

  
Myntortmärke 2008 är E och 2010 är S

Årsset t.o.m. 2007 har texten "präglade och förpackade i Eskilstuna" men 2008 ändrades texten till "packade i Eskilstuna" (men tillverkade i Finland).

  

Myntverket i Eskilstuna som tidigare köpts av finska myntverkat lades ned år 2011 sv.wikipedia.org/wiki/AB_Myntverket. Se även sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=4535014

Se även pdf om Kontanthantering 2014 i Sverige där det anges att: Sedlar beställs hos Crane i Tumba och Mynt beställs hos Koninklijke Nederlandse Munt.

Bilder av jubileumsmynt från Riksbanken

Nedanstående länkar finns inte åtkomliga på normalt sätt. Riksbanken har för de nya länkarna (via Sedlar & Mynt) tagit bort möjligheten att ladda hem högupplösta bilder av mynten. Alla myntbilder kan sparas i högupplöst format!! Passa på att spara bilderna innan sidan försvinner.

2000-talet: www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Jubileums--och-minnesmynt/2000-talet- (finns dock fortfarande under Pressbilder, där övriga århundraden saknas!!!)

1900-talet: www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Jubileums--och-minnesmynt/1900-talet (kan endast hittas med Google)

1800-talet: www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Jubileums--och-minnesmynt/1800-talet (kan endast hittas med Google)

1700-talet: www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Jubileums--och-minnesmynt/1700-talet (kan endast hittas med Google)

       
Exempel på lågupplösta bilder. Högupplösta bilder är större än datorskärmen. Ladda hem och titta på detaljerna

Bilderna med ogiltiga mynt och sedlar visar FELAKTIGT 10 kr mynt och 100 kr jubileum Tumba Bruk. Dessa är fortfarande giltiga betalningsmedel.

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Ogiltiga-Mynt

www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Pressrum/Bildbank/Ogiltiga-Sedlar

Ovanstående länk med bilder av jubileumsmynt 2000-talet har av misstag även 1 kr 2000 jubileum som INTE är giltig idag.

Stjärnsedlar med positionsnummer 98 och 99


SNT 3/87 sid. 56, från artikel av Lennart Wallén: Den nya 100-kronorsedeln utgiven 1987

Följande lista visar alla sedelnummer som jag känner till med de extremt ovanliga positionsnumren 98 och 99. Normala stjärnsedlar har istället positionsnummer 00.

valör år pn sn löp-nr källa
20 kr 1991* 98 0 074301* e-post 2007-07-15
20 kr 1991* 98 0 808001* e-post 2017-07-23
20 kr 1991* 99 0 119400* Tradera 2008-12-20
           
20 kr 1997* 98 0 290100* e-post 2015-05-08
20 kr 1997* 98 0 957500* e-post 2000-10-19
           
50 kr 1996* 98 0 146901* e-post 2009-06-25
50 kr 1996* 99 0 379900* e-post 2009-06-25
           
100 kr 1986* 98 7 840100* Tumba Bruk
100 kr 1986* 99 6 250201* SNT 3/87 s 56
100 kr 1986* 99 7 364901* e-post 2000-10-19
           
100 kr 1996* 98 0 988201* Tradera 2008-01-13
           
500 kr 1985* 99 0 738301* Tradera 2013-04-09
           
500 kr 1989* 98 0 201501* e-post 2013-04-03
           
1 000 kr 1989* 98 0 472601* e-post 2015-05-08
1 000 kr 1989* 99 0 012300* e-post 2013-12-03
Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00
20 kr
1991*
20 kr
1997*
Okänd
50 kr
1996*
100 kr
1986*
Saknar bild,
fanns tidigare på Tumba Bruks webb
100 kr
1996*
Okänd
500 kr
1985*
Okänd
500 kr
1989*
Saknar bild, endast e-post Okänd
1000 kr
1989*

Om du känner till andra nummer eller har bilder av 98/99-sedlar så skicka gärna information till min e-post adress.

Upplaga för 500 kr Karl XI stjärnsedlar med positionsnummer 00

Antalet kända exemplar av dessa 500 kr stjärna är ganska litet men här kommer en lista med intervall och antalet av mig kända exemplar.

500 kr 1985* position 00: nr 0.110.18, 0.580.99, kända ex 2 + 13 = 15, upplaga ca 500 000 ex

500 kr 1989* position 00: nr 0.630.99, kända ex 10, upplaga ca 400 000 ex

500 kr 1994* position 00: nr 0.610.65, kända ex 3, upplaga ca 50 000 ex

500 kr 1999* position 00: nr 1.171.27, 1.911.92, kända ex 8 + 2 = 10, upplaga ca 100 000 ex

500 kr 2000* position 00: nr 0.910.94, kända ex 2, upplaga ca 50 000 ex

Jag efterlyser flera exemplar så att intervallet kan beräknas mera noggrant. Speciellt saknas 500 kr 1994* och 2000* där upplagan ser ut att vara mycket liten jämfört med övriga årtal.

  

P.S. Du kan skilja på 1989* och 1999* genom att bara titta på sedelnumret på framsidan, serienummer 0 resp. 1. Dessutom är namnteckningarna olika för dessa årtal (om baksidan visas).

Nya kopparfärgade mynt kan rosta?

www.metro.se/artikel/forskarens-varning-nya-mynten-kan-rosta-och-bli-obrukbara
1 kr och 2 kr i kopparpläterat stål kan rosta. Prova att lägga mynten i saltvatten. Det är ett misstag att ha en ädlare metall (Cu) utanpå en oädel metall (Fe) enligt en expert på korrosion. Riksbanken anser att det INTE finns några problem utan mynten beräknas hålla i 2530 år. Även euro cent har samma plätering utan problem i cirkulationen.

Jämför med galvaniserad plåt där man har den oädla metallen zink utanpå järn sv.wikipedia.org/wiki/Galvanisering. I detta fall korroderar zink lättare än järn så att järnet INTE rostar!!

Skillnaden mellan denna galvanisering och mynten är att den yttre kopparytan med prägling och färg är det viktiga som ska skyddas. Insidans stål är mindre viktigt!!

Företag kan inte längre lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken (RBFS 2017:1)

NYTT: Företag som i sin löpande verksamhet hanterar kontanter kommer från 1 juni 2017 inte längre kunna lösa in ogiltiga sedlar. Privatpersoner påverkas inte av förändringen.
www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar.

Livslängd sedlar

Riksbankens målsättning: Låga (2050 kr?) valörer minst 2 år och höga (100500 kr?) minst 4 år.
www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_A2_161214.pdf
Se Kontantförsörjning Mål.

Riksbanken 350 år 2018

Riksbanken firar 350 års jubileum nästa år med jubileumsmiddag 25 maj 2018.

www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Arsredovisning/2017/rap_rb_arsred_2016_forslag_vinstdisposition_170213_sve.pdf
"Gruppens förslag var att en minnessedel i form av en 100-kronorssedel skulle ges ut i samband med jubileet. Förslaget presenterades för och diskuterades med direktionen. Direktionen valde slutligen att inte ge ut någon minnessedel utan att i stället låta ta fram en sedel-folder med en presentation av Riksbankens sedelhistoria."

www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_A_160518.pdf
"Riksbanken bör för detta ändamål i stället ta fram en trycksak med sedelinnehåll. Utformningen av trycksaken föreslås ske i samverkan med fullmäktige."

www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_A4_160518.pdf
Jubileumsbok samt "Riksbankens sedelhistoria Trycksak med sedelinnehåll" "Innehålla ordinarie 20-kronorssedel Föreslås tas fram i samverkan med fullmäktige." "Kostnad beräknad på 3 000 ex"

Nya sedlar med fluorescerande bild i UV-ljus av "Tre Kronor"

(efter tips från en intresserad samlare)


100 kr B, 100 kr C och 100 kr D (jämför kronornas placering med den starkt färgade ytan med valörsiffran 100)

100 kr B har "Tre Kronor" starkt förskjutet åt höger så att bilden delvis överlappar den färgskiftande bilden (filmremsa) som blir svart i UV-ljus. Troligen upptäckte man misstaget att inte "Tre Kronor" syntes tydligt och flyttade UV-bilden åt vänster för 100 kr C och D. Skillnaden är avsiktlig och tydlig vilket kan motivera en uppdelning på typ 1a och typ 1b.

När riksbanken presenterar detaljerna för de nya sedlarna med alla säkerhetsdetaljer så har man olika bilder av "Tre Kronor" för 20 kr och 50 kr, men sedan återkommer samma 50 kr-bild av "Tre Kronor" för alla övriga sedlar 100-200-500-1000 kr. Troligen upptäckte man vid fotograferingen att 100 kr visade en ofullständig bild av "Tre Kronor" så att man lånade bilden från 50-lappen!!
www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar

  
Bild från 20 kr resp. 50 kr1000 kr


200 kr B, 500 kr B och 500 kr C

200 kr B har "Tre Kronor" med större bredd 28 mm jämfört med 24 mm för alla övriga valörer (20-50-100-500-1000 kr). Alla valörer med B har matt gul färg i kronorna medan alla C och D har starkt lysande gul färg.

Den första tryckningen gjordes med 200 kr A och 50 kr A (inga andra finns med A). Troligen fixade man 200 kr först eftersom det är en mycket viktig valör (50 kr är nästan onödig, jag får oftast 20-lappar på ICA istället för 50-lappar). När man sedan ordnade tryckplåtar för 50-lappen så minskade man storleken av någon anledning. Det blir intressant att se om 200 kr senare årtal får stor eller liten UV-bild.

UV-bilden av "Tre Kronor" för 200 kr visar en skuggig bild till vänster där det mörkgröna gravyrtrycket finns. Detta antyder att UV-bilden är tryckt före gravyrbilden, annars borde UV-bilden täcka bättre. Passande nog är det "Döden" som skymmer!! Kan denna skymning motivera en minskning av storleken på "Tre Kronor" till samma som för övriga valörer? Det är dock svårt att flytta UV-bilden annat än möjligen uppåt? Den radikala lösningen är att trycka UV-bilden sist efter gravyrtrycket. Man har lyckats mycket bättre med att få en tydlig UV-bild för 500 kr, speciellt 500 kr C.


1000 kr sedel testas före tryckningen av huvudbilden i brunt gravyrtryck (3 olika nyanser av brunt)

Ovanstående bild visar att det bruna gravyrtrycket kommer efter alla andra tryck på framsidan som offsettryck och färgskiftande bild (olivkvist). Vattenmärke, säkerhetstråd och variabel optisk tråd ordnas redan vid papperstillverkningen (innan rullen skärs till ark). Troligen trycks sedelnummer på baksidan allra sist.

Nya mynt tillverkades 2015 med årtal 2016 i Nederländerna (inte Finland)

(efter tips från en intresserad samlare)

  
5 kr mynt med årtal 2016 men tillverkade redan 2015-06-23 !!! Observera "TIJD" och "Nederlandse Munt" på person som hanterar tillverkning av svenska 5 kr mynt !!!

"De nya mynten kommer att tillverkas i Nederländerna av Koninklijke Nederlandse Munt." sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_mynt (info på Wikipedia)

Alla nya mynt har årtalet 2016 präglat oberoende av om de tillverkades 2015 eller 2016. Några cirkulerande mynt 2015 finns inte men det finns provmynt med prägel 2015 som inte var avsedda för cirkulation. Provmyntet har gravörinitialerna EN till vänster medan 2016 har EN till höger om kungens hals.

Äldre 100- och 500-lappar blir ogiltiga efter 30 juni 2017 men kan trots detta sättas in på bankkonto t.o.m. 30 juni 2018 (obs längre tid än för 20, 50 och 1000 kr).

Nya mynt efter 3 oktober 2016

  
Foto Riksbanken av nya mynt 1 kr och 2 kr samt samt 5 kr (årtal 2016)

Antalet nya mynt i cirkulation den 1 nov. 2017:
1 kr    123 milj. mynt
2 kr    81 milj. mynt
5 kr    62 milj. mynt
www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Statistik
Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Upplaga enligt www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2016/Rapport_milj%C3%B6konsekvenser_av_myntutbytet_2016.pdf
1 kr    279 milj. mynt
2 kr    139 milj. mynt
5 kr    107 milj. mynt

Jämför med 10 kr (introducerades 1991) som idag cirkulerar med 212 milj. mynt. 10 kr gavs ut i större upplaga under tre år 19911993: totalt 105 milj. mynt. De kommande sex åren (19941999) var upplagan försumbar (raritet?).

Jämför även med 5 kr 19761985 då totalt 127 milj. mynt tillverkades. 5 kr sedlar gavs ut t.o.m. 1981 så det var först 1982 som mynt tillverkades i större antal under ca tre år. Under 1986 präglades nästan inga nya mynt. Totalt antal cirkulerande 5 kr var 203 milj. mynt (nya och gamla).

Ogiltiga mynt 2017

        

Äldre mynt blir ogiltiga efter den 30 juni 2017 enlig SFS 2014:1031: rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/141031.PDF
(ogiltiga blir även alla 1 kr minnesmynt 2000, 2009 och 2013)
(ordinarie 5 kr silver 19541971 blir också ogiltiga men silvervärdet överstiger det nominella)

Följande mynt blir giltiga även i fortsättningen

        

Alla jubileumsmynt i silver 2 kr, 5 kr, 10 kr, 50 kr, 100 kr, 200 kr och 300 kr, från 18972010

5 kr 1995 FN 50 år i kopparnickel (28,5 mm, 9,5 g)

10 kr aluminiumbrons 1991-2009, kommer att ges ut i fortsättningen med nya årtal

50 kr aluminiumbrons: Astrid Lindgren 2002 och Frimärket 150 år 2005 (36 mm, 22 g)

Guldmynt 1000 kr, 2000 kr och 4000 kr, från 19882010

        

Ny info från riksbanksfullmäktige: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2014/probil_fullm_bilaga_B2_140822.pdf: "De minnesmynt som Riksbanken gett ut kommer dock att fortsätta att vara lagliga betalningsmedel, trots att vissa av dem har samma valörer som de som nu är aktuella för indragning!!!"

Riksbanken löser in minnesmynt (utan avgift)

RBFS 2015:1 om inlösen av giltiga och ogiltiga sedlar samt minnesmynt: www.riksbank.se/Documents/Riksbanken/Forfattningssamling/2015/RBFS_2015-1_sve.pdf

Beslutsunderlag: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2015/probil_dir_A_150518.pdf

"Minnesmynt utgivna av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. De betraktas dock inte som betalningsmedel av handeln, vilket gör att det i praktiken inte är möjligt att betala med dem. Ägare till minnesmynt som inte längre vill ha kvar sina mynt har dessutom svårt att få sina minnesmynt inlösta."

Inlösen av giltiga minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/Att-losa-in-minnesmynt (silvervärdet är oftast högre än nominellt värde)

Observera att det INTE finns någon expeditionsavgift för inlösen av minnesmynt medan man tar 100 kr per ärende för ogiltiga sedlar. Alla ogiltiga sedlar från 1874 och framåt kan lösas in av riksbanken: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar

Det är endast äkta minnesmynt som kan lösas in på detta sätt. Man löser inte in 5 kr 1954, 1955, 1971 eller ordinarie 2 kr-mynt. Men du kan gå till en mynthandel som betalar mer än det nominella värdet eftersom mynten innehåller mycket silver.

1 kr 19421968 vikt 7 g varav 2,8 g Ag, metallvärde 13 kr

2 kr 19421966 vikt 14 g varav 5,6 g Ag, metallvärde 26 kr

5 kr 19541971 vikt 18 g varav 7,2 g Ag, metallvärde 33 kr

10 kr 1972 vikt 18 g varav 15 g Ag, metallvärde 70 kr

50 kr 19751976 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 117 kr

100 kr 19831988 vikt 16 g varav 14,8 g Ag, metallvärde 69 kr

200 kr 19802008 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 117 kr

1000 kr guld 19881998, vikt 5,8 g varav 5,22 g Au, metallvärde 1833 kr

2000 kr guld 19992008, vikt 1312 g varav 11,710,8 g Au, metallvärde 39303627 kr

1kr/2kr före 1942 har 80 % Ag och då gäller dubbla priset.

1 kr 1968 finns i både silver och kopparnickel. Silver ser mycket vitare ut medan kopparnickel har en hårdare blåaktig färg. 1 kr 1968 kopparnickel har en kärna med 97% Cu + 3% Ni samt en pläterad yta med 75% Cu + 25% Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på randen (ses bäst med förstoringsglas eller lupp).

Observera att 2 kr 19681971 består av kopparnickel med försumbart metallvärde. Här gäller enbart eventuellt samlarvärde.

Broschyr över alla minnesmynt från 1700-talet och framåt t.o.m. 2004: www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_sedlar/mynt_till_ara_och_minne.pdf

Senare minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/2000-talet

10 kr 1940 beredskapssedel serie G

  

Ytterligare ett exemplar av 10 kr 1940 G hittat (e-post 2017-06-03 från samlare). Alla 10 kr 1940 serie FP är extremt ovanliga med en upplaga av kanske 10 000 ex per serie. Övriga serier har en upplaga på ca 1 milj. sedlar. Serie GI har samma kontrollbokstav G på baksidan.

Se vidare 10 kr

50 kr Gustav III 1976* stjärna serie Z med slutsiffror 01


e-post 2017-05-29 från samlare

e-post 2016-05-27 från samlare

De flesta 50 kr 1976* med stjärna har serie Y men mycket ovanligt finns även serie Z enligt ovanstående bilder. Alla med slutsiffror 01 (för utbyte av trasig sedel överst i en bunt).

Provsedel SCAN COIN

Viktigt: 50 och 100 finns med två olika format avsedda för olika sedelserier.

   Tumba Paper Mill - Bank note paper

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater (sedelräknare och sorteringsmaskiner) för att testa att automaten fungerar efter reparationen. Provsedel 10 i formatet 120×68 mm har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster), SCAN COIN, 10, AB Tumba Bruk. Provsedeln har dessutom ett relieftryck (gravyrtryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel i formatet 148×108 mm med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971) på sidan 213.

Provsedlar vitt papper (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
10 68×120 mm Gustav VI Adolf
50 82×130 mm Gustav III
50 72×130 mm 20 kr Selma Lagerlöf !!!
100 82×140 mm Gustav II Adolf
100 72×140 mm Carl von Linné
500 82×150 mm Karl XI
1000 82×160 mm Gustav Vasa


50 kr provsedel 130×72 mm som aldrig kom ut som sedel. Valören ändrades till 20 kr.

Sedelvalören 50 kr planerades ursprungligen att ingå i 1985 års sedelserie med Selma Lagerlöf som motiv. I Riksbankens broschyrer om de nya sedlarna på 500 och 100 kr anges att en ny 50 kr-sedel med röd färg och måtten 130×72 mm planeras. I broschyren för 1000 kr-sedeln 1989 har man slopat all beskrivning av sedlar under 100 kr och år 1992 utgavs istället Selma Lagerlöf med valören 20 kr.


20 kr provsedel 130×72 mm.

20 kr gult papper med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna". Samma papper som 5 kr 19651981 med röda och blå säkerhetsfibrer. Dessutom finns färglöst relieftryck med "Tumba Bruk Sweden".

Provsedlar gult papper och Tel.nr (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
20 72×130 mm Selma Lagerlöf typ 1
100 72×140 mm Carl von Linné
1000 82×160 mm Gustav Vasa

Jag efterlyser ytterligare provsedlar. Om du känner till andra valörer eller storlekar så hör gärna av dig till min e-post adress. Det saknas 50 kr Jenny Lind 120×77 mm. Finns det även 500 kr med gult papper? Finns 20 kr typ 2 (mindre format)?

SCAN COIN 100 Specimen 140×75 mm

  
140×75 mm, Turning Torso och Öresundsbron (Malmö)

Denna SPECIMEN motsvarar inga svenska sedlar. Höjden 75 mm ligger mellan Gustav II Adolf och Carl von Linné, 82 mm resp. 72 mm.
Tryckt på tjockt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus) men med fluorescerande säkerhetsfibrer i flera färger. Det finns även ett mönstrat vattenmärke över hela sedeln.
Huvudkontoret för SCAN COIN ligger i Malmö.

5 kr 1963 UR* med stjärna (saknade nummer)

            (UTAN signatur trots slutsiffror 00)

I min databas har jag 20 st sedelnummer UR 901-tusen t.o.m. UR 939-tusen. Sedan saknas alla nummer mellan 940-tusen och 979-tusen. Högsta nummer är avbildat nummer UR 980-tusen med slutsiffror 00 (utan signatur på baksidan). Eventuellt kan höga nummer vara ersättningssedlar för understa sedeln i en bunt?

Om du känner till nummer högre än UR 940 000 så hör av dig till min e-post adress med sedelnummer (och info om baksidan vid slutsiffror 00).

För övriga 1963* stjärna US, UT, UU, UV så känner jag till alla 10 000-tal utom några enstaka: UU 95x och UV 97x (alla övriga kända t.o.m. 98x).

Jag är även intresserad av alla 5 kr 1963 med slutsiffror 00 för att se om de har handskriven signatur på baksidan (gäller både med och utan stjärna).


5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med 2 signaturer på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

10 kr 1963 med slutsiffror 00

10 kr 1963 med signatur på baksidan

Skicka gärna in bilder till mig av 5 kr 1963 med slutsiffror 00 (framsida och baksida).

5 kr 1963 UP* med stjärna och slutsiffror 01

Sensationellt fynd av 5 kr 1963 UP med stjärna och slutsiffror 01 som ersättningssedel för översta sedeln i en bunt. Tidigare helt okänt för 5 kr Gustav VI Adolf. Jämför med 10 kr 1963 där det finns både slutsiffror 00 och 01. Kan det finnas 5 kr 1963 UQ* med stjärna och slutsiffror 00?

10 kr 1963* med stjärna och serie D


sb D med stjärna och slut = 00
UTAN signatur på baksidan

sb D med stjärna och slut = 01
 

e-post 2012-02-18 från en samlare
 

Extremt ovanlig 10 kr 1963* serie D funnen med både slutsiffror 00 och 01. Se 10 kr sidan för Gustav VI Adolf.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

        
Mycket ovanliga sedlar med slutsiffror 00 och 01 (5 kr, 10 kr, 100 kr och 500 kr)

Myntauktion 21 www.coinauctions.se

6 2/3 rd banco 1852 nr A 46517

Ahlström 32:1378 (år 1985), kvalitet (1+)klippt, utrop 1500 kr, resultat 1150 kr.

Myntauktion 21:665, kvalitet 1 beskuren, utrop 1000 kr, resultat 1800 kr (fyndpris?)

Katalogvärde kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

Katalogvärde kvalitet 1? är SS = 1200 kr och SF = 4100 kr.

10 rd banco 1850 nr N 5238

Myntauktion 21:664, kvalitet 1, utrop 5000 kr, resultat 11500 kr.

Katalogvärde SS = XR och SF = 35000 kr.

Betalas inte extra för XR. Jämför katalog för 1849 och 1852 som är 13000 kr resp. 8000 kr.

Jämför Ahlström 38:1530 kvalitet 1, resultat 9200 kr och Ahlström 66:747 kvalitet 1+, resultat 16000 kr.

Nya sedlar med färgfläckar på baksidan ned- eller upptill

  
100 kr C140552946 och 500 kr C5010321787

Det kan finnas färgfläckar på 100 kr och 500 kr på baksidan något till vänster, antigen upptill eller nedtill. Troligen från tryckeriet i samband med att sedelarken skärs till sedlar. Märkligt nog har jag bara observerat det från TVÅ OLIKA Kontanten automater i Sundbyberg. Även vissa 100 kr D har dessa färgfläckar (från Kontanten Sundbyberg). Se bild nedan av nio D-sedlar med 3 överhoppade sedelnummer. Kanske har man plockat bort sedlar med ännu större färgfläckar.

Bilder av äldre SPECIMEN se www.sedelmynt.se/1965/provsedel.htm. Ofta finns ett löpnummer för SPECIMEN utöver själva sedelnumret.

Stukade sedlar med märke efter skärning

Ocirkulerad men stukad

Många nya sedlar har en kraftig stukning nedtill vänster (enligt bild ovan). En samlare bör försöka få tag i sedlar utan denna skada eller en sedel med mindre markerad stukning. Denna skada fanns inte bland de äldre sedlarna. Stukningen kanske uppkommer då man skär sedlarna från arket.

Det kallas i produktionspråk för nageldefekt. Den uppstår när tråden inte är oscillerad utan ligger mestadels rakt över varandra på arket. Det blir då väldigt svårt att skära ner sedlarna utan att tråden böjer sig och orsakar "nageln".

Se nedan två märkliga bilder från tryckeriet. 50-lapparna skärs först till långa LODRÄTA stripp och sedan till enstaka sedlar. Medan 200-lapparna skärs till VÅGRÄTA stripp och sedan till sedlar. Kanske matar maskinen in det VÅGRÄTA strippet till vänster, monterar banderoll, klämmer åt, skär uppifrån-och-ned så trycket kommer på nedre kanten av sedeln. Dessutom är ju sedlarnas höjd mindre än bredden så det blir enklare att skära då (alla sedlar är lika höga!!)

  

Nya sedlar 3 oktober 2016: 100 kr Greta Garbo och 500 kr Birgit Nilsson

  

Sedelnumret består av årtalsbokstav + positionsnummer (2 siffror) + serienummer (1 siffra) + löpnummer (6 siffror)
Exempel: nr "C41 0 004043" kan skrivas "Cxx 0 0xxxxx" eller C0.0 i mina tabeller för att markera ett 100 000-tal sedelnummer. Med 50 olika positionsnummer för 100-lappen motsvarar det hela 5 milj. tryckta sedlar.

     
100 kr har bokstav B = år 2014, C = år 2015 och D = år 2016.
Bokstav B Namnteckningar Johan Gernandt och Stefan Ingves
Bokstav C Namnteckningar Susanne Eberstein och Stefan Ingves
Bokstav D Namnteckningar Susanne Eberstein och Stefan Ingves

  
500 kr har bokstav B = år 2014 och C = år 2015.

Ny broschyr 2016: www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2016/Broschyr_nu_fortsatter_utbytet_av_sedlar_och_mynt_sve.pdf 

Broschyr 2015: www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/Broschyr_trycklovad_high_sve.pdf

Äldre 100- och 500-lappar blir ogiltiga efter juni 2017 men kan trots detta sättas in på bankkonto t.o.m. juni 2018 (obs längre tid än för 20, 50 och 1000 kr).

INFORMATION IN ENGLISH: www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2016/Broschyr_nu_fortsatter_utbytet_av_sedlar_och_mynt_eng.pdf

Säkerhetsdetaljer

SFS 2014:85: rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140085.PDF

De nya sedlarna saknar folieband på framsidan och pärlemorfärg på baksidan som skiftar färg vid vinkling av papperet. Istället inför man färgskiftande bild (uppe till höger) och variabel optisk tråd till vänster (endast 100-200-500-1000 kr). Liknande variabel optisk tråd finns sedan tidigare på gamla 1000-lapparna från 2005. De svarta sedelnumren är inte fluorescerande. Taktila märken (50-100-200-500 kr) för synskadade som mörka streck på vänster och höger sida (gravyrtryck så att reliefen känns).

Se även nyasedlar.nu

Minnessedel 100 kr 2005 Tumba Bruk är giltig även i fortsättningen

www.sedelmynt.se/jub/index.htm och www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/Minnessedel

Denna sedel år GILTIGT trots felaktig info från Riksbanken på sidan Pressbilder Ogiltiga Sedlar (av misstag finns minnessedeln 100 kr avbildad). Även 10 kr 1991-2009 är giltig trots att den avbildats tillsammans med ogiltiga mynt.

Låga och höga sedelnummer för de nya sedlarna

För den nya sedelserien från 2015 kan lägsta nummer vara 0 000 001 men det är osäkert var högsta nummer finns. Har man tryckt med nedräkning eller uppräkning?


20 kr 2014 lågt nummer 0 000 819

50 kr 2014 lågt nummer 0 000 012

100 kr 2015 lågt nummer 0 000 177

200 kr 2014 lågt nummer 0  010 571

500 kr 2015 lågt nummer 0 000 443

20 kr högt nummer

50 kr högt nummer

100 kr högt nummer

200 kr högt nummer

500 kr högt nummer

Sedlar från Riksbanken för test av maskiner (t.ex. Bankomat och CashGuard)

Riksbanken har lämnat ut sedlar i TRE olika omgångar:

apr. 2014: 20-50-100-200-500-1000 kr: Endast i Riksbankens lokaler Testcenter. Liten upplaga på ca 5 milj. per valör. Inga av dessa sedlar kommer ut i cirkulation. www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlaromynt_brev_med_anmalningsblankett_140303_sve.docx

25 feb. 2015: 20-50-200-1000 kr: "Dessa sedlar kommer från den första fullskaliga produktionsupplagan".  "Låna sedlar och/eller att komma till Riksbankens testcenter". "Företaget har möjlighet att efter 30 september köpa och behålla alla eller ett urval av sedlarna." www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlar_tillhandahollande_141218_sve.pdf

26 nov. 2015: 100-500 kr:  "Dessa sedlar och mynt kommer från den första fullskaliga produktionen". Testcenter eller låna sedlar. "Företaget kan även välja att köpa lånade sedlar och mynt istället för att lämna tillbaka dem". www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/Ans%c3%b6kan%20sedlar%20och%20mynt_151126_sve.pdf

1000-lappar saknas hos banker

1000-lappen får inte plats i bankernas sedelmaskiner eftersom den nya 200-lappen tar plats. Handelsbanken och Swedbank SAKNAR 1000-lappar. Du kan hitta 1000-lappar hos Nordea och Forex. Någon som vet hur det är med SEB? www.svd.se/ont-om-plats-for-nya-tusenlappen och www.sydsvenskan.se/ekonomi/ont-om-plats-for-nya-tusenlappen/

 Vissa affärer har slutat ta emot 1000-lappar (både gamla och nya), sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6459365.

Sedelnummer: Årtal, Position och Serie

Sedel Bild Årtal Position Serie Löpnummer
(6 siffror)
5 kr 1963 1963 J B 560405
10 kr 1990 1990 AC E 899944
100 kr 2014 4 57 0 000980
20 kr 2014 B 56 1 792665

Årtalet för 100-lappen är sista siffran i årtalet (201)4 medan positionsnumret har ett intervall 51-95 som anger årtionde. Se vidare www.sedelmynt.se/1985/index.htm.

Årtalet för 20-lappen anges med bokstaven B = år 2014.

Position är placeringen i tryckarket. Alla sedlar i ett ark har samma löpnummer men olika positionsnummer/bokstav.


Tre sedlar från samma ark med olika positionsbokstäver men med samma nummer

5 kr 1963 serie A och B har har en 2:a bokstav (höger) som egentligen är en positionsbokstav A-T (18 olika) i tryckarket där alla bokstäver utom I och Q används. Jämför med 10 kr 1963 som också har 18 positionsbokstäver A-X där följande inte används: D, I, J, M, Q, W.

8 skilling specie och banco med ram runt straffsats


8 skilling specie typ 3
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 1 (vm konturerade bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (vm helt fyllda bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (Stereotyp)
90 mm bred ram, pt under Sedel, text 81 mm bred

Bredden på ramen är från början 93 mm men ändras senare till 90 mm. Samtidigt förskjuts texten så att bokstäverna i "uptäcker" under "Sedel" ändras från "up" till "pt".

Jag har sett bilder av 8 sk banco 1838 som har texten med "pt". Samtidigt är hela ramen något förskjuten åt höger.

Kan någon mäta bredden på ramen för år 18371839 för att se var gränserna mellan typerna finns. Eventuellt kan man dela upp 8 sk banco i typ 2a (1836) och typ 2b (18381849).

Enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar sid. 30: "Fr.o.m. 1837 tryckta i stereotyp". Detta betyder att man INTE använder enstaka typer utan man tillverkar en sammanhängande textmassa i ett stycke. Troligen är hela straffsatsen (utan ram?) tillverkad i ett stycke. Se även sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp_(tryckteknik).

Ahlström går igen på Tradera: 8 skilling banco 1849 nr 13051

hur ska man tyda detta nummer?

Ahlström 31:1593, kvalitet (01/0)fläckar, resultat 350 kr, Sten Johanssons samling.

Tradera 2016-12-05, kvalitet god 1+fläckar, resultat 1300 kr (mycket bra betalt för vanligaste årtalet).

Katalogvärde 1+ SS = 200 kr, 01 SS = 400 kr.

Jämför med Ahlström 46:1252, kvalitet 01, resultat 375 kr, nummer 13095, kanske är det samma sedel?

Rabattfrimärken och porto inom Norden

Om du säljer till de nordiska länderna kan det vara artigt att erbjuda frankering med rabattfrimärken. Annars höjs portot till 21 kr den 1 apr. 2017 för utrikes brev. Lämpligt att ta betalt 7 kr för detta.
www.postnord.se/sv/privat/skicka/priser-och-porto/portotabeller/Sidor/portotabell-for-brev-utrikes-europa.aspx

  
1990 års rabattfrimärken. Sista året som fortfarande gäller som porto.

Hämta information om alla nu giltiga rabattfrimärken: häftessamlarna.se/wp-content/uploads/Rabattfrim%C3%A4rken.pdf. Alla små märken 1981-1990 är giltiga inom Norden med endast ett rabattfrimärke. Trots låg valör behöver de INTE tilläggsfrankeras. Blå-gula rabattmärken (utan valör) 19791980 gäller bara inom Sverige. Du kan köpa häften billigt som NOMINALVARA (sök rabatt*) hos Tradera: www.tradera.com/search?q=rabatt*&categoryId=150147.Se alltid att du får oanvända frimärken med gummering (helst hela häften eller större block). De säljs ofta för ca 6 kr styck.

P.S. Äldre JULPOST frimärken utan valör gäller även kommande år under motsvarande tid (Advent, Jul, Nyår, Trettondagen) ca 20 nov 10 jan. Märken med valör gäller ENDAST för angiven valör (måste tilläggsfrankeras). Men posta ALDRIG brev med sedlar/mynt i röd brevlåda eftersom det förekommer stölder (julhälsningar kan innehålla pengar till barnbarnen).

     
Alla JULPOST frimärken 1997-2016 (utan valör) kan fortfarande användas inrikes inom Sverige (enligt regler ovan och nedan). Ännu äldre märken har valör.

Valörlösa julfrimärken kan användas året om och gäller då som porto för Ekonomibrev upp till 50 gram (t.o.m. 31 dec. 2017).

Posten upphör med tjänsten föreningsbrev från och med 1 januari 2015. Föreningsbrevsfrimärken gäller efter 1 januari som motsvarande frimärken för Ekonomibrev t.o.m. 31 dec. 2017: http://sff.nu/foreningsportot-upphor-vid-nyaret/

Sammanfattning: Alla valörlösa frimärken märkta JULPOST, EKONOMIBREV eller FÖRENINGSBREV kan användas som ekonomibrev (märks B vänster om frimärke). Läggs i GUL brevlåda. Upphör troligen efter 31 dec. 2017.

P.S. Inrikes brevporto höljs till 7 kr den 1 april 2017 men frimärken utan valör märkta BREV gäller även för detta.

NYTT: Möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017: www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord-sverige/2017/portot-blir-7-kronor-den-1-april. Troligen upphör även möjligheten då att frankera med frimärken märkta FÖRENINGSBREV (någon som vet?). Frimärken märkta JULPOST kan sedan bara användas under jul/nyår?

50 kr 1940 hittad med stor kontrollbokstav A (höger om nummer)

  
stor kb A, ab F (e-post 2016-12-16 från en vänlig samlare)

Jag har tidigare efterlyst 50 kr 1940 med kontrollbokstav A-E eftersom de kunde misstänkas vara ovanliga beredskapssedlar. Ett stort TACK till den samlare som skickat bilderna. Sedeln har samma vänstra namn som 50 kr 1940 z (liten bokstav).


liten kb y, ab Y

liten kb z, ab D

stor kb F, ab M

stor kb G, ab Q

liten kb v, ab F (tidig tryckning)

liten kb w, ab N

stor kb H, ab B

stor kb I, ab G

Avståndet mellan kb y och z är 5 arbetsbokstäver (Y-D) och mellan z och A är det 2 arbetsbokstäver (D-F). Det tomma intervallet kontrollbokstav B-E har plats för 6 arbetsbokstäver (F-M). Svårt att dra någon slutsats. Jag efterlyser information om 50 kr B-C-D-E (kontrollbokstav efter numret).

Se vidare min sida om 50 kr Sittande Svea där indicierna talar för att A-E har samma vänstra namn.

50 kr 1940 har numrerats i följande ordning: v-z, A-Z, a-d. Först tryckt blev kontrollbokstav v och sist kom bokstav d beroende på den rullande numrering som gjordes oberoende av årtal.

Sedlar med proveniens på Internetauktion 4 ordnade av "Myntauktioner i Sverige AB"

www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161118_1815

6 daler KM 1776 nr 82291, kvalitet 1?

Ahlström 31:1584, resultat 280 kr.

Internetauktion 4:11003, resultat 550 kr.

Katalogvärde SS = 300 kr.

12 skilling specie 1825 nr 96785

Ahlström 63:1260, kvalitet (1)riss, resultat 350 kr, Lennart Walléns samling.

Internetauktion 4:11006, kvalitet (1/1+)reva, resultat 850 kr.

Katalogvärde kvalitet 1, SS = 450 kr.

16 skilling specie typ 2 år 1819 XR nr 25451, kvalitet 1?/1 (första årtalet med ny straffsats)

typ 2 straff enligt lag 1818

Internetauktion 4:11005, resultat 850 kr.

Katalogvärde SS = XR (extremt sällsynt, utan angivet värde). Katalogvärde för årtal 1818 är ca 500 kr för kvalitet 1?/1. XR har INTE gett ett högre pris (FYND?).

100 kr 1965* serie W hittad (sensation)

En samlare rapporterar att 100 kr 1965* finns med nummer K W 242900* enligt ovanstående bild.

100-lappar utan stjärna finns med högsta serie 1980 V042 så ingen möjlighet till serie W. För 10 kr 1968* stjärna finns serie T, U, V, X, Y, Z. Således inte W. För 100 kr 1965* stjärna finns serie V, X, Y, Z. Serie Z finns bara med slutsiffror 01 för utbyte av trasig sedel överst i en 100-bunt. Serie W är en sensation med slutsiffror 00 för utbyte av trasig sedel underst i en 100-bunt. Det finns 10 kr 1963* med serie D och slutsiffror 01 eller 00. Serie D finns inte för några andra sedlar av 1965 års sedelserie.

Om du känner till flera sedlar med serie W så skicka gärna en bild till min e-post adress.

Nedanstående tabell visar stjärnsedlar från 1965 års sedelserie med seriebokstav som ENDAST finns med slutsiffror 01 eller 00. Troligen finns även sedlar som markerats med okänd i tabellen. Skicka information med e-post om du känner till dessa (gärna bild).

Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00
5 kr
1963*
Okänd
5 kr
1965*
Okänd
10 kr
1963*
50 kr
1965*
100 kr
1965*

Tabellen visar bara sedlar från första tryckåret 1963/1965. Det finns även senare årtal med seriebokstäver som enbart finns med slutsiffror 01/00.

 

5 kr 1967* med otryckt baksida

  
(2016-11-08 från en vänlig samlare)

5 kr 1965-1981 Gustav Vasa är tidigare känd med otryckt baksida för flera olika årtal. Ovanstående sedel har otryckt baksida med tryck längst till höger. Sedeln är helt ocirkulerad. Troligen har två tryckark klibbat ihop så att sedeln fick otryckt baksida. Samtidigt har detta ark kommit snett eller blivit vikt så att trycket till höger kom rätt. Alla 5 kr sedlar har trycks med arktryck så att pappersrullen skärs till ark före tryckningen. För 10 kr-sedlar sker tryckningen med rotationstryck och arken skärs till efter tryckningen.

  
Normalt tryckt framsida och baksida

Sedlar med proveniens på Myntauktion 20

www.coinauctions.se

6 ⅔ riksdaler banco 1852 nr B 55521 kvalitet (1)pappersförlust är känd sedan tidigare

Hildebrand 1369 Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett 1915.

Ahlström 31:1602, pris 1500 kr, Sten Johanssons samling.

Ahlström 33:926, pris 1250 kr.

Myntauktion 20:285, pris 4600 kr.

Katalogvärde för kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

10 riksdaler banco 1854 nr B 44888

Ahlström 40:1778, kvalitet 1, pris 1850 kr.

Myntauktion 20:284, kvalitet 1+, pris 15000 kr.

Observera höjd kvalitet på den senare auktionen!!!

Katalogvärde SS = 2000-4000 kr och SF = 11000-20000 kr beroende på om man väljer kvalitet 1 eller 1+.

10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 033158, kvalitet 1/1+

Ahlström 17:843, pris 2000 kr.

Myntauktion 20:288, pris 9800 kr.

Katalogvärde 1/1+, SS = 1850 kr och SF = 5500 kr.

5 kr 1879 med blå baksida nr A 71387, kvalitet 01

Ahlström 32:1272, pris 6200 kr.

Myntauktion 20:317, pris 21000 kr.

Katalogvärde SS = 7000 kr och SF = 20000 kr.


Bild från en vänlig samlare 2016-08-21

Raka rör från Riksbanken

I mitten på 1980-talet var det stor brist på 10-öringar trots Myntverkets stora årliga produktion. Man delade då ut plaströr som kunde fyllas med 50 stycken 10-öringar. Dessa fyllda plaströr användes sedan som betalningsmedel i affärer och banker. En myntsamlare bör samla dessa glömda plaströr. Då fanns det "RAKA RÖR I PLÅNBOKEN". År 1980 tillverkades 108 milj. 10-öringar.

Plaströr med 5 kr i 10-öringar

Rättelse och komplettering av 100 kr Sittande Svea (i Sveriges Färgsedlar 1835-2008)

Numreringen av 100 kr Sittande Svea är ganska komplicerad. Sedlarna numreras löpande i nummerfölj utan hänsyn till årtal så att vid årsskiften kan närliggande nummer ha olika årtal. Sedelnumret har en prefix-bokstav och en suffix-bokstav t.ex. Q 97822 E. Prefix-bokstaven Q räknas ut med hjälp av slutsiffrorna 22 så att

prefixbokstav=REST(nummer+kontroll-upplaga;25) i Excel

Ovanstående exempel blir prefixbokstav=REST(22+5-11;25). Resultat=16 d.v.s. prefix-bokstav Q eftersom bokstav J inte används som prefix. Se detaljerat www.sedelmynt.se/1890/numrering.htm.

Prefix-bokstaven brukar kallas Nummerbokstav och Suffix-bokstav kallas Kontrollbokstav (eller Seriebokstav). Således är det kontrollbokstaven på slutet som används vid numrering i mina tabeller. Kontrollbokstäver är gemena: a-i, k-n, p-z (inte j och o) och versala/kapitäla: A-H, J-N, P-Z (inte I och O). Således används 24 kontrollbokstäver (höger om nr) och 25 nummerbokstäver (vänster om nr).

I min databas i Excel lagrar jag det kompletta sedelnumret t.ex. Q 97822 E. Jag har skapat två extra kolumner där jag filtrar fram kontrollbokstaven med =EXTEXT([@[Serie-Nr]];9;1) och löpnumret med =HÖGER([@[Serie-Nr]];7)  Sedan sorterar jag på Valör, Årtal, Kontrollbokstav, Löpnummer.

Alla 100-lappar 1937-1958/59 har alltid samma vänster namnteckning för två bokstäver i följd vilket gör att man enkelt kan spåra om ett sedelnummer kommer i början eller slutet av årtalet. Med hjälp av detta har jag kommit fram till att 100 kr 1940 numrerats med kontrollbokstav F-H, J-N, P-Z, a-i, k-n, p-z, A-E. "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar" anger 1940 E-I, K-Z, a-i, k-z, A-F. Mina ändringar är gulmarkerade. Nedanstående bilder bevisar mina slutsatser. Eftersom den exakta gränsen mellan årtalen är flytande så skulle det kunna finnas bokstäver jag missat men det gäller att namnteckningarna stämmer. Om du har information som motsäger/kompletterar mina slutsatser så hör av dig till min e-post adress. Även år 1939, 1943, 1946, ska ändras så att bokstav o och O stryks.

              

Eftersom två bokstäver i rad har samma vänstra namn så får följande samma namn: B+C, D+E, ..., M+N, P+Q, R+S, ..., X+Y, Z+a. Lägg märke till att O saknas medan M+N och P+Q är par med samma namnteckning.

              

Märkligt nog har 50 kr 1940 bokstav I medan 50 kr 1941 bokstav J.

Även 100 kr 1960-1961 har numrerats på ett invecklat sätt. Nedanstående bilder visar numreringen i tidsföljd som bevisas av arbetsbokstäverna på baksidan. Numreringen blir:

1960 T-Z, A-I, K-T och 1961 U-Z, A-I, K-R, S-T, U-Y. Jämför med "Sveriges Färgsedlar" som anger 1960 T-Z, A-I, K-X och 1961 S-Z, A-I, K-Y. Mina ändringar är markerade med gult. 1961 S-T har märkligt nog annan namnteckning än bokstäverna före och efter.


nt2 serie T med ab PF

nt2 serie Z med ab AK

nt1 serie A med ab QK

nt1 serie T med ab RH

nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Lägg märke till att vissa sedelnummer kan finnas två gånger men med olika namnteckningar: 1960 T, 1961 U-Y.

Utöver dessa rättelser finns ett antal kompletteringar med tidigare okända bokstäver. Se www.sedelmynt.se/1890/100kr.htm. I mina tabeller har jag nu även angett lägsta och högsta nummer: kontrollbokstav + 2 högsta siffror i löpnumret. Om du kan komplettera tabellen så hör av dig till min e-post adress, gärna med bild av nummer + namnteckning.

Räkna ut upplagans storlek för sedlar

Man kan räkna ut upplagan för sedlar med hjälp av mina tabeller med positionsnummer och serienummer.löpnummer. Det viktiga är att intervallen är INKLUSIVE första och sista intervallet. Det går inta att subtrahera siffrorna. Positionsnummer 01-45 betyder 45 olika positioner (inte 44).

 Exempel: 50 kr 2004: sn.nr = 0.28-1.489 och position 01-35

Upplagan blir ca 35×(1,5-0,28) = 42,7 miljoner sedlar

Normalt numreras sedlarna med nedräkning från ett högt jämt nummer. Jag redovisar lägsta kända nummer men det kan ju finnas något lägre nummer t.ex. 0.25 i exemplet. Jämför med "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar" som anger upplagan 43,8 miljoner sedlar.

  

Låga och höga sedelnummer

1 kr 1914 sedelnummer
1 kr 1914 mycket tidig
lågt nummer
       

högt nummer där max är
ca 200 000 ?

högt nummer där max är
ca 400 000 ?

högt nummer där max är
ca 999 900 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal 
10 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
400 000 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
Aa 029 000
5 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
999 900 ?
5 kr Gustav VI Adolf
1954-1963
 

 En samlare kan vara intresserad av mycket höga och mycket låga sedelnummer så att han kan vara beredd att betala extra för lågt/högt nummer. Det samlaren är ute efter är tidigast och senast tryckta sedel av ett visst årtal. Fram till ca år 1962 trycktes alla sedlar med uppräkning från 000 001 --> 900 000. Högsta talet kan vara lägre beroende på sedeltyp. Sedlarna numreras med seriebokstav A, B, C, D o.s.v. Då är det lägsta numret A 000 001 och högsta nummer t.ex. Q 406 500 (gäller 5 kr 1940). Höga och låga nummer för mellanliggande serier är mindre intressanta. Men högsta sedelnummer för alla serier kan vara av intresse t.ex. 900 000.

Sedlar från 1963 och framåt har ofta numrerats med nedräkning från 900 000 --> 000 001 och i detta fall är A 900 000 tidigaste sedeln!!! Det finns undantag för 5 kr 1965-1981 som omväxlande numrerats med uppräkning och nedräkning.


högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
500 000
5 kr Gustav Vasa
1965-1981

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000
10 kr Gustav VI Adolf
1963-1990

lägsta möjliga nummer
000 001

högsta möjliga nummer
900 000
     

Med början ca 1985 har sedlarna ett 10-siffrigt nummer som börjar (till vänster) med årtalssiffra och positionsnummer (2 siffror) samt serienummer + löpnummer.


lägsta kända nummer 0 099 708

högt nummer 0 996 760

högsta möjliga nummer 1 000 000
50 kr Jenny Lind 1996  

  
50 kr 2008 lågt nummer och 500 kr 2009 sn.nr = 0.000 (extremt lågt nummer)
(e-post-2016-05-18 från en samlare)

10 kr 1984* med stjärna

    

10 kr 1984* med stjärna är den ovanligaste 10:an Gustav VI Adolf med stjärna. Upplagen är troligen mindre än vad man tidigare trott. Jag uppskattar nu upplagan till ca 250 000 ex. Kända nummer:

X 132 001* - X 342 000* (detaljerat -X 192 281*, X 206 975*-X 299 474*, X303 857*-)
X 526 001* - X 550 000*
X 841 101* - X 841 400*

Om du känner till sedlar utanför dessa intervall så hör av dig, gärna med bild av sedelnumret.

De höga numren är mycket ovanliga och endast två exemplar kända med närliggande nummer. Av mig kända exemplar med nummer som börjar på:

X1 9
X2 17
X3 7
X4 0
X5 6
X8 2

Eftersom 1984* med stjärna kommer sist bland stjärnmärkta 10:or så har troligen inte hela den tryckta upplagan kommit i cirkulation. Eventuellt har 900 000 ex tryckts men bara 250 000 ex kommit i cirkulation.

Nya svenska sedlarna i UV-C, UV-A och IR (ungersk sida)

Följande ungerska sida har en komplett bild av alla giltiga svenska sedlar (1985 års och 2015 års serie) med bilder av både framsida och baksida i dagsljus, UV-A, UV-C och IR. Du kan flytta markören på bilden i dagsljus till de olika rutorna och se intressanta detaljer (valörsiffrorna ändras mellan dagsljus och infrarött). Om du markerar en ruta med UV-bild ändrar den sig mellan UV-A och UV-C.

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@valuta=5.htm (meny över alla svenska sedlar)

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@cimlet=310&fajta=uvc&oldal=h.htm (den nya 50 kr sedeln i UV-C)

Du kan för varje sedel välja framsida/baksida och UV-A eller UV-C eller Infra. Färgerna i UV-C stämmer inte med andra bilder av samma sedel i UV-C (jämför 10 euro nedan med ungerska bilderna). Ungerska UV-C liknar dagsljus för mycket så de använder kanske fel våglängd jämfört med centralbankerna t.ex. ECB.

Den nya 50-lappens framsida i UV-A ljus har en UV-lysande bild av sedelnumret bakvänt

Till höger finns valutakoder SEK, NOK, DKK, EUR, GBP, USD, m.fl. Där kan du välja andra valutor och se dess sedlar.

Du kan INTE högerklicka och spara bilderna. Använd istället PRINT SCREEN.

EFTERLYSNING: Kan någon ungersktagande översätta de viktigaste orden för de olika säkerhetsdetaljerna. Vad betyder t.ex. "UV-A jelzőrostok" (=fibrer??)

NYTT: demo.icpress.ru/en/demo/countries/222/index.html. En rysk sida (engelsk text) med bilder av svenska sedlar i IR-ljus från 1985 års sedelserie (de nya sedlarna finns inte med). Bättre bilder en de ungerska sidorna. Både fram- och baksida i IR och UV (inte UV-C).

Kuriosa: Den ryska SPECIMEN av äldre 50-lapp och 1000-lapp har löpnumret på baksidan grönt lysande i UV-ljus medan alla ungerska SPECIMEN har baksida nummer som INTE lyser i UV-ljus.

Hemliga säkerhetsdetaljer hos de nya sedlarna


200 kr i infrarött ljus

www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/Presskonferens_sedlar_mynt_151001.pdf innehåller följande text dold bakom bilderna: "IR-färger. Magnetisk tråd. Magnetiskt nummer. Magnetisk färg. UV-tryck". Om du söker med Google så att du får träff på ovanstående länk och ser denna text. Den kompletta texten som är dold:

2. Handel och bank

Mini- och mikrotexter

Icke UV-fluorescerande papper

UV-fluorescerande tryck

UV-fluorescerande fibrer

3. Maskiner

IR-färger

Magnetisk tråd

Magnetiskt nummer

Magnetisk färg

UV-tryck

4. Riksbanken

(text saknas under denna rubrik)

Konfidentiella detaljer

Ytterliggare en länk med sedel i IR-ljus dayviews.com/jim/520608521/ Klicka på bilden så kan du även se baksidan där bara numret syns i IR-ljus.

Äldre 20 kr i IR-ljus www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=103168

     
10 euro äldre och nyare i IR-ljus

  
nya 10 euro i UV-A respektive UV-C ljus

Sedlar i infrarött ljus (IR)

Det kom 2016-02-07 e-post från en samlare med IR-kamera: "För några år sedan hade jag tillgång till en IR-kamera som kunde detektera ljus i några olika våglängdsområden. Jag passade då på att ta bilder på några av de svenska sedlarna. Bilderna är tagna i våglängdsområdet 1,5-1,8µm (NIR). Alla baksidor var helt vita, men delar av framsidorna var tryckt med färg som kunde ses i IR-ljus."

Som synes nedan består färgen på porträttet av två olika färger som ser olika ut i IR-ljus.

  
50 kr Jenny Lind typ 1 och typ 2

 
100 kr Carl von Linné och 500 kr Karl XI (med folieband)

Jämför med euro-sedlar: www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/DEN-NYA-10-EUROSEDELN (välj ANDRA EGENSKAPER). "På framsida under infrarött ljus syns bara den smaragdgröna siffran, den högra sidan av huvudbilden och den silverfärgade remsan. På baksidan är bara valörsiffran och det vågräta serienumret synliga." Se även www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/Guide-for-cash-handlers-Discover-the-new-10-banknote-SV/files/assets/basic-html/page5.html samt www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/ECB_CASHIER_DEP_SV/files/assets/basic-html/page5.html

10 kr sedel ändrad till gul färg (manipulerad)


(kopia från Auktion)

Det förekommer ibland 10 kr sedlar på Tradera med gul färg istället för grön. Troligen har den gröna färgen ändrats kemiskt genom tvätt i något blekande medel. Det finns inga kända samlare som erkänner detta som en riktig variant. De gula sedlarna är nästan alltid skrynkliga och kraftigt cirkulerade. Det är bara den gröna färgen i gravyrtryck som ändrats medan offsettryck är oförändrat (baksida och namnteckningar i offset 1980-1990). Äldre 10:or har namnteckningar i gravyrtryck. Gula 10:or har inget samlarvärde men kan sparas som kuriosa.

Finns det någon sedelsamlare eller frimärkssamlare som vet vilket kemiskt medel som gör sedlarna gula. Jag misstänker kemtvätt eller klorin. Kan man fixa en 3 sk banco gul från en grön?!!

Se även SNT 2013-4.085: Orange tia (10 kr 1977 orange istället för grön) och SNT 2013-5.105: Svar på frågan om orange tia (kemtvättad)

numismatik.se/pdf/snt42013.pdf och numismatik.se/pdf/snt52013.pdf

10 kr 1987 serie F är mycket ovanlig

             
  

Sedlarna numreras med nedräkning från A 900 000 --> A 000 001 o.s.v. och avslutas med G 900 000 --> ca G 300 001. Det märkliga är att nästan hela serie F saknas. Jag känner bara till tre sedlar med serie F nämligen F 865772, F 886 301 och F 894971. Troligen har man av misstag börjat trycka serie F 900 000 --> F 865 775 och sedan fortsatt med E 865 706 --> E 000 001.

Sedeldetektor för Ultraviolett och Infrarött ljus

Svenska sedlar från 1986 och framåt har text eller bilder som lyser upp i ultraviolett ljus enligt Riksbankens officiella sidor. Nya eurosedlar ser olika ut i TRE olika ljusvåglängder: UV-A (365 nm), UV-C (254 nm) och IR: www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/DEN-NYA-10-EUROSEDELN (välj ANDRA EGENSKAPER). "På framsida under infrarött ljus syns bara den smaragdgröna siffran, den högra sidan av huvudbilden och den silverfärgade remsan. På baksidan är bara valörsiffran och det vågräta serienumret synliga."

Se även sedeldetektorer: www.sedelraknare.se/sedeldetektor (UV-A, UV-C och IR). Finns der någon samlare som provat UV-C eller IR på de svenska sedlarna (1985- och 2015-års sedelserie). Skriv och berätta vad du observerat, gärna med bilder. Själv tycker jag att apparaterna är något dyra så jag har bara en enkel UV-detektor (UV-A). Se även www.cashtech.se/akthetsverifiering

Det finns även detektorer som kontrollerar magnetiskt bläck.

Enkla sedeldetektorer finns hos Kjell & Company www.kjell.com/se/sortiment/hus-halsa-fritid/larm-sakerhet-overvakning/sedeldetektorer.

Se även UV-lampa för montage i normal armatur (E27) www.clasohlson.com/se/UV-lampa/36-5863. Kallas "black light" när det används för nöjes skull. www.teknikmagasinet.se/produkter/hem-o-hushall/belysning/disco/blacklight-lagenergilampa.

  

50 kr 1967* stjärna serie Y med stjärna eller asterisk

stjärna  asterisk

Stjärnsedlar kan ha två olika utseenden på den sexuddiga stjärnan som skiljer sig genom att stjärnan är vriden 90° (egentligen 30°). Man skulle kunna kalla den med spetsen uppåt/nedåt för stjärna och den med spetsen vänster/höger för asterisk.


50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med stjärna

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

50 kr 1967 T-Y med asterisk

Gränsen mellan stjärna och asterisk ligger mellan Y603000 och Y613000. Sedlarna numreras med nedräkning från Y900000 --> Y450001. Jag efterlyser högre nummer. Sänd gärna en bild inskannad med 150 dpi.

Internationell svarskupong 250 öre hittad (okänd i katalog)

  
250 öre (saknas i alla kataloger), lodrätt vattenmärke, valören överskriven av posten till 350 och 400 öre

Valören 250 öre saknas i SFF-katalogen från 1989 och i Bältespännaren 2/86 sid. 49. Jag efterlyser ytterligare kuponger med valören 250 öre. Katalogen slutar med 6,50 kr 1986. Någon som känner till vad som kommit ut senare för Sverige? Posten i Sverige slutade sälja kuponger 31 dec. 2001 men löser fortfarande in dessa under giltighetstiden.

Jag har uppdaterat min sida med många bilder av svarskuponger: Charta Sigillata.

Bra internationell katalog finns från en norsk samlare bmyhre.com/bjmy2/pdfs.htm

Se även www.stampboards.com/viewtopic.php?t=9461

1000 kr 1989* funnen med positionsnummer 98

 


1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
 

1000 kr 1989 pn 98
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1989 pn 99
(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnmärkta 1000 kr 1989 finns med tre olika positionsnummer: 00, 98, 99. Position 00 är vanligast medan pn 98 och 99 är extremt ovanliga.

Facit 2015 med Charta Sigillata och Stämpelmärken m.m.

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar(nytt),  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

Nyheter är att avsnittet om vita beläggningsstämplar har utökats med de tre olika namnteckningarna för varje valör samt omstämplade med valörer med både 2 och 3 stämplar (dock utan katalognummer). Prisangivelserna känns något höga. 5 och 6 schilling Ygberg värderas till 100 kr men såldes nyligen på Tradera för 25 kr styck. Många av de Charta Sigillata som markeras med R är inte så ovanliga utan borde nog värderas till ca 200 kr. Det är ovanligt att något objekt säljs för över 100 kr på Tradera.

Beskriver INTE helsaker som skrivnings-charta, radiolicens med påtryckt märke samt stämpelmärken påtryckta direkt på aktiebrev. Se vidare min sida om Charta Sigillata.

 

"FACIT 2015 Special" är den sista katalogen komplett med alla nordiska länderna specialiserat med alla varianter. P.g.a. dess tjocklek har den nu delats på 2 delar: www.facit.se/index.html

FACIT Special Classic 2017: Norden t.o.m. 1950 detaljerat med alla varianter.

FACIT Norden 2017: Norden detaljerat fr.o.m. 1951 samt översiktligt (utan varianter) t.o.m. 1950.


2 schilling Borgstedt som markerats som R men går att få tag på.

Omstämplad Charta Sigillata 1811, sign. Borgstedt+Borgstedt+Nordvall (nu katalogiserad i Facit 2015)

Se även ett stort antal bilder på Charta Sigillata 1845-1880: www.fiskal-philatelie.de/moreu6lf.html (på tyska)

10 kr Sittande Svea 1892-1940 med nya kända seriebokstäver

                    

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen. Om du känner till andra årtal med obeskrivna seriebokstäver så skicka gärna årtal, bokstav och bild (150 dpi) till min e-post adress längst ned på denna sida.

Läs mera om 10 kr Sittande Svea på min detaljerade sida.

Trots att 10 kr 1940 är mycket vanlig så finns det vissa serier som är extremt ovanliga. Det gäller serie F-P som troligen är en beredskapsutgåva med låg upplaga. Övriga serier har en upplaga på 1 miljon. Du som känner till nummer för serie F-P, skicka gärna information till mig så att det går att beräkna upplagan. Troligen är upplagan 10 000 ex per serie. Av mig kända nummer visar att upplagan är minst:

serie I min upplaga 8 639 ex
serie K min upplaga 8 185 ex
serie L min upplaga 7 572 ex
serie N min upplaga 8 715 ex

        

Ett annat mysterium är numreringen av sedlarna som inte stämmer med den låga upplagan. Man tycks ha börjat numreringen av en serie slumpmässigt. Numreringen börjar inte från ett och fortsätter inte heller där föregående serie slutar. Ett annat bevis för låg upplaga är arbetsbokstaven på baksidan som är lika för tre serier i följd.

5 kr Sittande Svea 1890-1952 med nya kända seriebokstäver

              

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen.

Även 5 kr 1940 serie A-K är beredskapssedlar med en upplaga på 10 000 ex per serie.

        

10 kr 1909 nu funnen med 6 siffror i sedelnumret


10 kr 1909 med 5 siffror

10 kr 1909 med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 med 6 siffror, 1:a

10 kr Sittande Svea har från början numrerats med 5 siffror och seriebokstäver A-Z (25 stycken men inte J) som gav max 2,5 milj. sedlar. Senare utökade man med Aa-Zz och AA-ZZ så att totalt 7,5 milj. sedlar kunde numreras. Enligt Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" sid. 207 levererades år 1909 totalt 8,8564 milj. sedlar från riksbankens kassa. Bland dess kan även ingå några med årtal 1908 samt att några med årtal 1909 levererades först 1910. Eftersom alla åren 1908-1910 har stort antal levererade sedlar så bör det jämna ut sig. Tryckning började med 5-siffriga nummer serie A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, och sedan 6-siffriga nummer med inledande 1:a serie A-N. Högsta kända serie med 6 siffror är serie I (högre efterlyses). Mycket finns att undersöka. Hur är det med namnteckningar för 5-siffriga och 6 siffriga nummer med serie A-N? Är det samma namn på dessa eller inte? Du som har 10 kr 1909 serie A-N, skicka gärna inskannade bilder av sedlarna i 150 dpi. En annan fråga är om det finns sedlar med serie XX-YY-ZZ. Katalogen "Sveriges Färgsedlar" anger högsta serie XX för 10 kr 1909. Jag efterlyser även bilder av alla sedlar med serie XX-ZZ. Senare började man tryckningen av 5 kr 1909 där alla sedlar fick 6 siffror, både med inledande 0:a och 1:a. År 1910-1917 gick man tillbaka till 5-siffra nummer istället för 6 siffror med inledande 0:a.


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror
 

Först 1918 återkom 6-siffriga nummer med inledande nolla, men några få serier 10 kr 1918 fick 5-siffriga nummer.


10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1918 med 5 siffror

Samtliga 5 kr 1918 har 5-siffriga nummer istället för 6-siffriga med inledande 0:a. Dessutom finns naturligtvis 6-siffriga nummer med inledande 1:a.

1000 kr 1989 finns även med positionsnummer 99


(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnsedlar med slutsiffror 00 för utbyte av sista (understa) sedeln i en bunt. Avvikande positionsnummer. Vanliga sedlar utan stjärna har positionsnummer 01-21 medan stjärnsedlar normalt har position 00. Det är bara stjärnsedlar med slutsiffror 00/01 som kan ha position 98/99.

Samma sedelsamlare har även hittat två tusenlappar med samma nummer från 1992.

Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

10 kr 1968* med stjärna serie V finns även med asterisk och slutsiffror 00

10 kr 1968* serie V med asterisk har använts för att ersätta trasiga sedlar överst och underst i en sedelbunt, med slutsiffror 01 respektive 00. Dessutom har man tryckt vanliga sedlar med stjärna och serie V. Eftersom de har tryckts med nedräkning har man troligen börjat med X V 900 000* --> X V 847 501* och sedan av misstag fortsatt med X U 847 500*--> X U 450 001*. Gränsen mellan serie V och U är något osäker.


(e-post 2008-04-17 från en samlare)

 
     

 

högsta kända nummer serie U

lägsta kända nummer serie V

 

 

10 kr 1971 med övertryckt nummer

Numreringen i rotationstryck (17 mm bredd) har tydligen misslyckats men man kan se delar av numret. Sedan har man tryckt ett komplett nummer med arktryck med bredden 15 mm.


smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

10 kr 1968 finns både med smalt och brett nummer

10 kr 1968 serie S har nu hittats med smalt nummer 15,5 mm. Smalt nummer är mycket ovanligt (utan stjärna) och finns med årtal 1963, 1966, 1968 och 1971. Dessutom är smalt nummer vanligt med 10 kr 1963* med stjärna (ovanligt även med brett nummer). Se vidare om 10 kr Gustav VI Adolf. Smalt nummer kommer från arktryck (skärs till ark före numrering) och brett nummer från rotationstryck.


smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

500 kr 1985 har sensationellt hittats med serienummer 1

Tidigare var 500 kr 1985 endast känd med serienummer 0. Även den nyupptäckta sedeln har sedelnummer utan fluorescens. Troligen har man tryck sedlarna med nedräkning: 500 kr 1985 nr 1 000 000 -- 0 000 001 och sedan nr 2 000 000 -- ca 1 960 001. Sedan kom 500 kr 1986 nr ca 1 960 000 -- 1 100 001 (med fluorescerande nummer i UV-ljus).


500 kr 1985 sn.nr = 0.01 (lågt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 0.96 (högt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 1.99 (högsta nr)

500 kr 1985 pn 99 med stjärna
Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)
1985 0-1 0.01-0.97
1.99
01-28* 0

0
0.1,
0.5-0.99
0.7
00

99
Sträng & Dennis

(slut = 01)
typ 1b sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)
1986 1 1.18-1.97 01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända (sn.nr = 0.0, 0.2-0.4, 0.6). Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28 och stjärnsedlar med sn.nr = 0.0, 0.2-0.4 och 0.6.

500 kr hittad med positionsnummer 98 och 99

500 kr 1985 finns sensationellt med positionsnummer 99 och slutsiffror 01 med stjärna. Även 500 kr 1989 röd finns med pn 98 och nummer 9980201501* (namnteckningar Åsbrink & Dennis).

Färgade banco sedlar med årtal på SFS


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco

Nu är jag helt säker på SFS och datum för färgade banco sedlar. Rätt årtal anges i böcker av Lindgren och Platbãrzdis. Se min sida om Färgade Banco sedlar.

1 riksdaler riksmynt 1859 finns med både stort och litet nummer

  

Stort nummer har bredden 13 mm och litet nummer har bredden 12 mm. För år 1859 förekommer dessa blandade för olika serier (Litt.).


6 stora siffror 13 mm

6 små siffror 12 mm

6 små siffror 12 mm
1865
6 små siffror 12 mm


1 rd rmt 1859 typ 1a Litt. Z med stora siffror 13 mm. Mycket sen Litt. Z som saknas i Sveriges Färgsedlar

Provtryck utan rött kors för nytryck av 1 riksdaler riksmynt med Röda Korset

Provtryck utan rött kors med serie K utan nummer, typ 6c i min lista. Baksidan utan tryck.

  

På den slutgiltiga sedeln tillkom ett stort rött kors, seriebokstav R och nummer samt ett baksidestryck om hjälparbete. Sedeln är egentligen en lottsedel utgiven år 1953 till förmån för Röda Korset.

  

Se vidare min sida om sedlar i Riksdaler Riksmynt.

5 kr 1965* och 1966* serie G med stjärna

  
(e-post 2013-04-29 från en samlare)

5 kr 1965 har nu hittats med seriebokstav G med stjärna och slutsiffror 00. Nyligen hittades även 5 kr 1966 serie G med stjärna, som finns med både slutsiffror 00 och 01.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Ytterligare en sedel med slutsiffror 01 och avvikande serie funnen. 5 kr 1966 utan stjärna finns bara med serie C och E.

           

Sensationellt fynd av 5 kr 1979 serie Z med stjärna

Tidigare är 5 kr 1979* med stjärna endast känd med serie X i liten upplaga på 8000 exemplar. 5 kr 1979* serie Z har slutsiffror 00 och är då en ersättningssedel för understa sedeln i en 100-bunt.

Liknande sedlar med slutsiffror 00 och 01 finns för år 1966, 1967, 1972 och 1974. Se vidare 5 kr 1965-1981 Gustav Vasa.

5 kr 1974 serie U finns endast med position AS-CY där hela D-raden DS-DY saknas

      

Om någon känner till serie U med positionsbokstav DS-DY så skicka info om detta till mig. Se även min sida om 5 kr Gustav Vasa.

        

5 kr 1965-1973 samt 1974 serie P har positionsbokstäver (pb) AS-EZ. Stjärnsedlar har oftast pb EZ.

     

5 kr 1974 serie R, S, T och 1976 samt 1977 serie A och B har positionsbokstäver (pb) AS-DY. Stjärnsedlar har pb DY.

5 kr 1977 serie C, E, F har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.


        

5 kr 1977 serie G, H, K samt 1978 och 1981 har positionsbokstäver (pb) AS-DZ.

5 kr 1979 har positionsbokstäver (pb) AS-CZ.

Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 1859-1898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" datum 3:e januari.
(jag efterlyser flera exemplar av 10 rd rmt 1872)

I Høiland auktion nov. 2007 finns ytterligare avvikelser: 10 rd rmt 1866 med 3:e januari.

5 kr 1960 serie QI funnen

5 kr 1960 finns med serierna OI, PA-PI, QA-QI. Serie QI är mycket ovanlig och finns bara med nr QI 000 001 - QI 019 400. Totalupplagan för 5 kr 1960 är 16,2 milj. sedlar så QI är endast 0,1 % av dessa. Den är då med stor säkerhet mycket svårare än stjärnsedlar 1956-1961 med upplagor på ca 15 000 ex. (eftersom stjärnsedlar sparas oftare än vanliga sedlar). Se vidare 5 kr sidan för Gustav VI Adolf.


5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

Andra serier med låg upplaga i förhållande till det totala antalet sedlar är:

5 kr 1952 serie Aa med 29 000 ex av totalt 22,5 milj. ger 0,1 %

5 kr 1956 serie OA med 182 000 ex av totalt 40,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1961 serie TF med 95 600 ex av totalt 20,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1963 serie VZ med 292 000 ex av totalt 43,1 milj. ger 0,7 %

        

Mycket av informationen är egenhändigt "framforskad" med mig själv som enda källa. Således behövs även kritisk granskning av mina upptäckter. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor om svenska sedlar till min nya e-post-adress:

 Jag är mycket intresserad av information som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Mina webbsidor har funnits på Passagen sedan augusti 1998 och från maj 2007 på webbhotell med egen domän. Bilderna har skannats in med 75-100 dpi och sedelnummer med 150-175 dpi.

Tryckteknik för sedlar www.filateli.se/images/content/pdf/Peter_Larsson/graverade.pdf

Gravyrtryck (koppartryck, ståltryck, djuptryck): graveras eller etsas. Bilden blir upphöjd och känns som relief.

Offset (plantryck, yttryck)

Boktryck (högtryck): bild och text med upphöjda typer. Numrering av nya sedlar görs med denna metod. Äldre sedlar har oftast denna teknik även för bilden i form av klichéer.

sv.wikipedia.org/wiki/Tryckteknik

Säkerhetstryck: www.consilium.europa.eu/prado/sv/prado-glossary/prado-glossary.pdf

Security Features in World Banknotes: www.pjsymes.com.au/articles/security.htm