Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2019-01-16
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2018): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie  
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Enskilda Banker Charta Sigillata Premieobligationer
Finlands sedlar Stavning av kung Brevporto 18552018
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar    


Jag efterlyser bilder och sedelnummer av 20 kr D, 100 kr B, 500 kr B, 500 kr E och 500 kr F. Hjälp mig att uppdatera mina sidor med information om dessa sedlar.
Även 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B).

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Riksbankens webb har ändrats radikalt så många av nedanstående länkar fungerar inte!! Jag ska försöka ändra detta. Sidorna finns kvar men med nya adresser.

500 kr B med nytt tusental och 100 kr B med gamla tusental

     

     
Alla dessa 6 bilder med e-post 2019-01-13 från en vänlig samlare

Observera att 500 kr B med ett helt nytt tusen-nummer som antyder att 500 kr B nu kommer ut i större skala så att den cirkulerande upplagan troligen är 3 milj. sedlar.

Alla ovanstående 100 kr B med tidigare kända tusen-nummer (några med nya positioner). Inga nya sedlar har kommit ut nyligen så beräknat cirkulerande upplaga är 0,45 milj. sedlar.

20 kr D nära tidigare kända nummer

  
e-post 2019-01-13 från en vänlig samlare (336-tusen och 814-tusen)

Ytterligare exemplar av 20 kr D hittade med nummer mycket nära de tidigare kända. Tyder på att ett mycket litet antal sedlar finns i cirkulation!!!

20 kr 2016D 33 0 317743 e-post 2018-04-24
20 kr 2016D 60 0 319101 e-post 2018-12-22
20 kr 2016D 30 0 335491 e-post 2018-11-22
20 kr 2016D 09 0 336097 e-post 2019-01-13
20 kr 2016D 06 0 336160 e-post 2018-05-19
20 kr 2016D 21 0 339323 e-post 2018-06-10
20 kr 2016D 41 0 339191 e-post 2018-09-14
20 kr 2016D 31 0 339884 e-post 2018-01-06
20 kr 2016D 16 0 339919 e-post 2018-03-09
20 kr 2016D 20 0 388173 e-post 2018-12-29
20 kr 2016D 54 0 813416 e-post 2018-09-14
20 kr 2016D 04 0 814608 e-post 2017-11-07
20 kr 2016D 42 0 814657 e-post 2019-01-13
20 kr 2016D 48 0 830665 e-post 2018-07-23
20 kr 2016D 12 0 834128 e-post 2018-03-09

NY BERÄKNING: 20 kr D inom två större intervall. Jag tror att det bara finns i cirkulation i [(0,390-0,317)+(0,835-0,813)] × 60 = 5,7 milj. exemplar. Jämfört med 20 kr B tryckt i 108 milj. ex. är det litet. Totalt 20 kr D tryckt i 54 milj. ex men ej i cirkulation.

Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2019
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
20 kr 87 milj. 52 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj. år 1997: 92 milj.
"     2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.  

Ytterligare 500 kr E i Bankomat


Från Bankomat i Huddinge söder om Stockholm 2019-01-09
5 sedlar uttagna i följd samtidigt men uppdelade på 2 olika tusental och olika positionsnummer
Alla ocirkulerade

  


2018-12-xx från Bankomat i Stockholmstrakten (cirkulerade)

2019-01-03 fick jag för första gången 500 kr E i Bankomat (cirkulerad)

Jag efterlyser även saknade intervall för 500 kr C:

C xx 1 200 000 ‒ C xx 1 350 000 saknas

C xx 1 500 000 ‒ C xx 1 600 000 saknas

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 0 0.1860.208, 0.260‒0.269, 0.281, 0.290 0150
2015 C 02 0.00‒0.85, 0.89‒1.16, 1.19,
1.36‒1.49, 1.60‒2.09
0150
2017 E 0 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 0150
2018 F 0 0.30, 0.44‒0.45  

  
e-post 2019-01-06 från en vänlig samlare (smalnar av antalet saknade sedlar i intervallet C0.8)

Alla B är extremt ovanliga. Följande 100-tusental saknas: C1.2 och C1.5. Det saknas även C0.86‒0.88, C1.17C1.18 och C1.30‒1.35.

Tryckta 500 kr B+C som saknas i cirkulation: [(0.30-0.18) + (0.89-0.86) + (1.36-1.16) + (1.60-1.49)] × 50 = [0,120 + 0,030 + 0,200 +  0,110] × 50 = 23 milj. sedlar (både B och C). Troligen finns ca 23 milj. sedlar i beredskapslager!!

Ytterligare 500 kr F år 2018


e-post 2019-01-02 från en vänlig samlare

500 kr B år 2014 nytt högsta kända nummer samt 20 kr D 388-tusen


e-post 2018-12-29 från en vänlig samlare

  

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2019
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr   2014 B (13 tusental) × 50 = 0,65 milj.
" 79 milj. 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
"   2017 E (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
"   2018 F (0,5 - 0,0) × 50  = 25 milj.

500 kr F år 2018 sensationellt nytt årtal


e-post 2018-12-28 från en vänlig samlare

  

Ett stort antal 500-lappar kommer nu ut i cirkulation efter julhelgen. Kanske hittar du B, E eller F (alla dessa är hittills mycket ovanliga i cirkulation).

Beräknad minsta upplaga för 500 kr F: (0,5 - 0,0) × 50  = 25 milj. sedlar. Riksbankens budget 2018 beräknar inköp av sedlar för 25 Mkr som motsvarar ca 55 milj. sedlar.

Under 2:a tertialet (maj‒aug) 2018 köpte Riksbanken sedlar för 12 Mkr som motsvarar ca 28 milj. sedlar. Troligen blev sedelköpen år 2018 under budget eftersom avtalet med Crane sades upp.

20 kr D i nummerföljd


En bunt 20 kr D i nummerföljd (e-post 2018-12-22 från en vänlig samlare i Falun)

NY BERÄKNING: 20 kr D inom två större intervall. Jag tror att det bara finns i cirkulation i [(0,390-0,317)+(0,835-0,813)] × 60 = 5,7 milj. exemplar. Jämfört med 20 kr B tryckt i 108 milj. ex. är det litet. Totalt 20 kr D tryckt i 54 milj. ex men ej i cirkulation.

500 kr B nu hittad med högt nummer


Från Bankomat i Tumba söder om Stockholm 2018-12-19


nummer 281-tusen

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 186 10
  192 12
  195 36
  200 50
  208 07
  260 15
  265 30, 47
  266 48, 50
  267 24, 30, 36, 38, 41, 42
  268 25, 45
  269 06, 12, 20, 27, 35
  281 41
  290 21

500 kr B cirkulerande upplaga minst 0,65 milj. ex. om varje 1000-tal räknas. Tryckt i 6 milj. ex. som finns i beredskapslager. Om man istället räknar med hela 10 000-talsnummer blir cirkulationen 3 milj. ex. Fortfarande mycket litet jämfört med 500 kr C som finns i 105 milj. ex.

P.S. Budget 2019 för Riksbanken visar att sedlar beräknas köpas för 25 Mkr både år 2018 och 2019 (inga bruksmynt i budget 2017‒2019 !!!).

100 kr B med nya positionsnummer


Från Stockholmsområdet hösten 2018

100 kr B med nytt positionsnummer


e-post 2018-12-09 från en vänlig samlare

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
100 kr B 264 45
  265 04, 17, 18, 31, 32, 40, 41, 43, 47, 50
  266 01, 02, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 50
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 35, 39
  268 10, 11, 19, 22, 25
  269 14, 16, 17, 29, 30, 33, 36, 45, 46, 50
  270 06
  280 37, 38
  295 15

Det är samma intervall som den nya sedeln har. Detta tyder på att alla kända sedlar kom ut i okt. 2016 vid introduktionen av 100 kr och 500 kr.

Upphandling mynttillverkning

www.mercell.com/sv-se/upphandling/95939778/procurement-of-circulation-coins-and-commemorative-coins-upphandling.aspx

Publiceringsdatum 2018-11-30 11:39   Anbudsfrist 2019-01-11 23:59

The products and services now being procured by the Riksbank include the following: — manufacture of Swedish circulation coins, — transport, — manufacture of any new Swedish circulation coins, — design, manufacture, marketing, sales and distribution management of commemorative coins, — option regarding destruction of worn and invalid circulation coins and of commemorative coins.

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista181129.pdf

2018-11-26 Upphandling - mynttillverkning Riksbanken

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista181213.pdf

2018-12-13 Rutinbeskrivning Interntransport av minnesmynt Riksbanken

Troligen planerar Riksbanken att ge ut nya minnesmynt i silver eller guld? Senast Riksbanken gav ut minnesmynt (i ädla metaller) var år 2010.
www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/mynt/minnesmynt/2000-talet

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista181031.pdf

2018-10-29 Avrop från ramavtal gällande hållbarhetskrav vid myntproduktion Liljemark Consulting AB

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

P.S. Vid upphandlingen 2013 kom det bara in 2 olika anbud: Koninklijke Nederlandse Munt och Mint of Finland.

www.mercell.com/sv-se/upphandling/37042631/upphandling-av-mynt-for-sveriges-riksbank-upphandling.aspx

För de mynt som präglas i Nederländerna har de blanka rondellerna tillverkats:
"Två olika anläggningar, en i Freiberg i östra Tyskland och en i Madrid i Spanien. Vid dessa anläggningar tillverkas blanka mynt av legeringarna. Båda anläggningarna kommer att producera blankmynt till 1- och 2-kronor. Endast anläggningen i Freiberg kommer att producera blankmynt till 5-kronor."

Fråga: Har man inte geografiska krav på var rondellerna tillverkas? Är Sydeuropa OK?

Behov av nyprägling av mynt

Valör Antal präglade Antal i cirkulation Antal i lager Lagerminskning
 per månad
nov.-okt. ändring dec.-nov. ändring jan.-dec.
ändring
1 kr 279 milj. mynt 167 milj. mynt 112 milj. mynt (163-129)/10 = 3,4 3 2 2
2 kr 139 milj. mynt 134 milj. mynt 5 milj. mynt (128-91)/10 = 3,7 4 3 3
5 kr 107 milj. mynt 88 milj. mynt 19 milj. mynt (86-67)/10 = 1,9 1 1 1
10 kr 267 milj. mynt 214 milj. mynt 53 milj. mynt (213-210)/10 = 0,3 0 0 1

Det är 2 kr och 5 kr som behöver upphandlas. I samband med myntbytet kom det in många 10 kr mynt till bankerna så att någon nyprägling inte behövs.

OBS: 2 kr mynt slut i lager om ca 1 månad!!! (men det finns många 1 kr mynt i lager)

P.S. Tonkin Myntboken 2019 anger andra upplagor för 2016 (5 kr uppenbarligen felskrivet medan både 1 kr och 2 kr är 13 milj. ex. högre hos Tonkin!!!)
1 kr    292 milj. mynt
2 kr    152 milj. mynt
5 kr    7 milj. mynt   

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/material-format-och-farger (Sedel- och myntbytet)

Om 20 kr mynt ges ut i framtiden kommer det troligen att tillverkas som bimetallmynt med kopparpläterat stål och nordic gold.

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riksbankens-forvaltning-2017_H501FiU23/html

"Myntverket i Eskilstuna, som var en del AB Tumba Bruk, såldes även det 2002 till det finska statsägda myntverket Suomen Rahapaja Oy, Mint of Finland, som präglade svenska mynt i Eskilstuna fram till 2007 då tillverkningen flyttade till företagets anläggning i Finland. I slutet av 2013 tecknade Riksbanken avtal med det holländska myntverket KNM (som vid det tillfället ägdes av den holländska staten, men som såldes till den belgiska industrigruppen Heylen 2016) om prägling av svenska mynt. KNM tillverkade svenska mynt fram t.o.m. 2016. Enligt uppgifter från Riksbanken ska mynttillverkningen upphandlas på nytt under 2018."

Ytterligare exemplar av 20 kr D


e-post 2018-11-22 från en vänlig samlare


e-post 2018-04-24 (cirk. Uppsala)

e-post 2018-12-22 (cirk. Falun)

e-post 2018-11-22

e-post 2018-05-19 (finns på e-Bay)

e-post 2018-06-10

e-post 2018-01-06 (cirk. Sundbyberg)

e-post 2018-12-29
 

e-post 2017-11-07 (cirk. Uppsala)

e-post 2018-07-25
   
e-post 2018-05-19: "Jag hittade två 20 kr D sedlar på eBay från samma sedelbunt. Återigen samma smala intervall. Ett tips för att söka på eBay är att använda hemsidan ”picclick”, mycket lättare sökfunktion och man kan se vilka annonser man redan öppnat."  picclick.com/Sweden-20-Kronor-ND2015-P69-Uncirculated-Graded-263695363965.html

 

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 01 0.000‒0.184, 0.240‒0.246,
0.300‒0.999, 1.000‒1.198,
1.402‒1.498, 1.694‒1.699,
1.701‒1.797
0160
2016 D 0 0.31‒0.38, 0.81‒0.83 01‒60

Följande 100 000-tal saknas B1.2, B1.3, B1.5 och nästan hela B1.6. Även B0.185‒B0.300 är extremt ovanliga där bara ett snävt intervall finns.

Tryckta 20 kr B som saknas i cirkulation: [(0.300-0.185) + (1.400-1.200) + (1.697-1.500)] × 60 = [0,115 + 0,200 + 0,197] × 60 = 30,7 milj. sedlar. Troligen finns drygt 30 milj. sedlar i beredskapslager!!

Riksbanken kan vägra lösa in ogiltiga sedlar

www.svd.se/59-miljarder-kronor-pa-drift-efter-sedelbyten

"Under förra året var det 63 723 personer som ansökte och hittills i år är det runt 50 000 personer som ansökt. För de flesta går det bra att lösa in de ogiltiga pengarna. Men drygt 2 000 ansökningar har fått kalla handen av Riksbanken. Det lägsta beloppet som avslogs var 2 500 kronor – kanske inte någon större katastrof. Men det högsta beloppet var hisnande 1,9 miljoner kronor."

www.svd.se/hittade-325000-i-potatislada--forlorade-allt

Ett stort antal överklaganden har lämnats till Riksbanken angående "Inlösen av sedlar" där Riksbanken vägrat inlösen. Många överklaganden från privatpersoner.
www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista181031.pdf

Företag kan inte längre lösa in ogiltiga sedlar hos Riksbanken (RBFS 2017:1)

Företag som i sin löpande verksamhet hanterar kontanter kommer från 1 juni 2017 inte längre kunna lösa in ogiltiga sedlar. Privatpersoner påverkas inte av förändringen.
www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar.

På Tradera förekommer auktioner med stora mängder ogiltiga sedlar i cirkulerat skick från ca 19651985. Många 100 kr och 1000 kr till ett nominellt värde av flera 10 000 kr.

Dessa sedlar saknar samlarvärde om de är i cirkulerat skick och den stora mängden mättar marknaden så att det är OMÖJLIGT att hitta köpare till alla exemplar. Samtidigt kommer Riksbanken att vägra inlösen av sådan mängd sedlar med okänt ursprung (penningtvätt?).

Dokumentationskrav vid inväxling

www.expressen.se/dinapengar/okad-risk-for-svarta-pengar-efter-sedelbyte/

"Pengar som har blivit ogiltiga kan växlas in hos Riksbanken. Vid inväxlingen tillämpar Riksbanken penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att i vissa fall efterfråga kvitto eller annan dokumentation om var pengarna kommer ifrån. Om det är över 10 000 kronor så begär vi underlag för var pengarna kommer ifrån. Man kan inte heller dela upp summan genom att skicka in flera ärenden, det har vi koll på. Om något verkar misstänkt, exempelvis om någon skickat in flera ärenden, kan underlag begäras även för mindre belopp."

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6709939

www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/riksbanken-nekar-kristen-tv-kanal-att-losa-in-pengar
"Riksbanken nekar kristen tv-kanal att lösa gamla sedlar. Riksbanken har nekat företaget Kristen TV i Älmhult att lösa in ogiltiga svenska sedlar till ett värde av 24.000 kronor. Anledningen är att pengarna kan misstänkas komma från en brottslig verksamhet."

Ytterligare 500 kr B med låga nummer


e-post 2018-11-02 från en vänlig samlare (lägsta kända nummer)

e-post 2018-11-01 från en vänlig samlare

I samband med utgivningen av 500 kr i okt. 2016 kom ett mindre antal 500 kr B ut i cirkulation med nummer inom ett smalt intervall 265-tusen till 269-tusen. Troligen lånade man dessa från beredskapslagren i väntan på leveranser av 500 kr C från Riksbankens förråd i Märsta nära Arlanda. Samlare som gick till Forex m.fl. första dagarna fick ofta 500 kr B i nummerföljd. Senare fanns nästan bara 500 kr C.


e-post från en vänlig samlare 2016-10-21 (Proveniens Forex Bank, Helsingborg)

Under senaste året har det kommit ut lägre sedelnummer enligt nedanstående tabell:

500 kr 2014B 10 0 186771 e-post 2018-11-02
500 kr 2014B 12 0 192301 e-post 2017-11-08
500 kr 2014B 36 0 195178 e-post 2018-10-22
500 kr 2014B 50 0 200614 e-post 2019-01-13
500 kr 2014B 07 0 208464 e-post 2017-05-16
500 kr 2014B 15 0 260625 e-post 2018-11-01


e-post 2018-10-22

Första info (e-post) om 500 kr B 265-tusen till 269-tusen
265  2016-11
266  2017-03
267  2016-10
268  2016-10
269  2016-12

Har man fått brist på 500-lappar så att 500 kr B från beredskapslager behöver användas? Det finns 500 kr E i lager som bara kommit ut i mindre antal (själv har jag inte fått någon i Bankomat).

2018-06-15 Hanteringsrutin mellan Riksbanken och befintlig sedelleverantör angående hantering av RFID-påsar, sigill och plomber Riksbanken

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista180619.pdf

Eventuellt är detta nya rutiner för märkning av sedel-påsar som kan motivera att cirkulera sedlar i äldre sedel-påsar för att underlätta sedelinventering i framtiden.

        

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 186 10
  192 12
  195 36
  200 50
  208 07
  260 15
  265 30, 47
  266 48, 50
  267 24, 30, 36, 38, 41, 42
  268 25, 45
  269 06, 12, 20, 27, 35
  281 41
  290 21

        

Ytterligare exemplar av 500 kr E från år 2017


e-post 2018-10-22 från en samlare
nr 021-tusen (lågt nummer)

2019-01-09 Bankomat i Huddinge
nr 128-tusen

e-post 2018-11-02 från en samlare
nr 176-tusen

e-post 2018-07-09 från en samlare
nr 208-tusen (från Lidköping)

e-post 2018-07-09 från en samlare
nr 265-tusen (från Lidköping)

e-post 2018-01-03 från en samlare
nr 327-tusen (från Uppsala)

på e-Bay 2018-01-20 tips från samlare
nr 328-tusen

e-post 2018-02-19 från en samlare
nr 468-tusen (från Göteborg)

e-post 2018-07-25 från en samlare
nr 475-tusen

e-post 2018-10-11 från en samlare
nr 516-tusen (från Göteborg)

e-post 2018-03-25 från en samlare
nr 556-tusen (från Västervik)

e-post 2018-05-27 från en samlare
nr 565-tusen

e-post 2018-11-02 från en samlare
nr 568-tusen (högt nummer)
     

Enligt Riksbankens resultat för år 2017 trycktes sedlar för 14 Mkr. Med en kostad på ca 40 öre per sedel ger detta en trolig upplaga på ca 35 milj. sedlar. Det skulle motsvara sedelnummer Exx0 000 001 --> Exx0 700 000. Med kända nummer blir upplagan minst (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.

Se även riksbankens årsredovisning 2017.

Kända nummer med 500 kr E

500 kr 2017E 35 0 021138 2018-10-22 e-post
500 kr 2017E 49 0 021719 2018-12-xx Bankomat
500 kr 2017E 46 0 021733 2019-01-03 Bankomat
500 kr 2017E 02 0 128773 2019-01-09 Bankomat
500 kr 2017E 26 0 129080 2019-01-09 Bankomat
500 kr 2017E 50 0 174566 2018-09-14 e-post
500 kr 2017E 07 0 176508 2018-11-02 e-post
500 kr 2017E 12 0 207497 2018-12-xx Bankomat
500 kr 2017E 29 0 208653 2018-07-09 e-post
500 kr 2017E 47 0 265497 2018-07-09 e-post
500 kr 2017E 41 0 327849 2018-01-03 e-post
500 kr 2017E 10 0 328101 2018-01-20 e-Bay
500 kr 2017E 10 0 328115 2018-02-07
500 kr 2017E 07 0 328432 2018-01-22 Tradera
500 kr 2017E 06 0 468256 2018-02-19 e-post
500 kr 2017E 22 0 474541 2018-07-23 e-post
500 kr 2017E 17 0 516610 2018-10-11 e-post
500 kr 2017E 24 0 517511 2018-09-14 e-post
500 kr 2017E 27 0 556029 2018-03-25 e-post
500 kr 2017E 22 0 565001 2018-05-27 e-post
500 kr 2017E 09 0 568193 2018-11-02 e-post

Är Riksbanken färgblinda?

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/material-format-och-farger

Valör

Sedelserie 2015

Sedelserie 1985

1000 kronor

Gråbrun

Gråbrun

500 kronor

Röd

Röd

200 kronor Grön  

100 kronor

Blå

Blå

50 kronor

Gul/orange

Gul/orange

20 kronor

Violett

Violett


Huvudmotivet är tryckt i grön färg. Plantorna (han- och honplanta) är tryckta i rödbrun färg. Gravyrtryck.
Det övriga trycket på sedelns mittparti är i blå, brun och röd färg. Offset.

SFS 2001:713 (100 kr typ 3) rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/01/010713.PDF

P.S. 500 kr blå 1985 ändrades till 500 kr röd 1989 eftersom den blå färgen liknade den gröna 100-lappen.

Trots detta gav man ut 20 kr blå 1991 som ändrades till 20 kr violett 1997 !!!

Riksbanken har beställt sedlar från De La Rue

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista181016.pdf

2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd

Man tillfrågade tre olika leverantörer om anbud. Samma tre som vid tidigare upphandling lämnat anbud. Min gissning Oberthur (Frankrike) och D&G (Tyskland) förutom De La Rue (Gateshead och Debden, England).

www.di.se/nyheter/forsta-gangen-263-ar-har-trycks-sveriges-nya-sedlar (Fråga: har inte Riksbanken geografiska krav på varifrån man köper sedelpapperet)

In March 2018, De La Rue  sold the paper business which will now trade independently. De La Rue retains a 10% share in the new business, "Portals De La Rue".
www.currency-news.com/issues/february-2018

Under the terms of the new agreement, Epiris, together with management, will acquire a 90% shareholding in "Portals De La Rue". De La Rue will retain the remaining 10% interest and a seat on the Board.

Commercial print market 2018 by volume %
Source: De La Rue estimates

Security features market 2018 by volume %
Source: De La Rue estimates

De La Rue – 27%

ZSST (China) – 31%

G&D – 23% Crane – 17%
Oberthur – 17% G&D – 12%
Crane – 7% De La Rue – 7%
Goznak (Russia) – 7%

Kurz (Germany) – 5%

Other – 19%

Fabriano (Italy) – 3%

  Generic/Other – 25%

cdn2.hubspot.net/hubfs/2752422/De%20La%20Rue%20Feb%202017/PDF/De%20La%20Rue%20Annual%20Report%202018.pdf

Riksbankens sedelbeställning 2017

2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB

2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB

Nr 1 gäller troligen 500 kr E och Nr 2 gäller 500 kr F.

P.S. www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2018/bilaga-b-verksamhetsuppfoljning-tertial-2-20182.pdf
2018 Tertial 2 resultat inköp av sedlar.
Tertial 1 inköp sedlar kostnad 1 Mkr.
Tertial 2 inköp sedlar kostnad 12 Mkr.

Sedelupphandling från Crane

Riksbanksfullmäktiges möte 9 feb 2018 och Ärendelista 2018-01-30

"Mårten Gomer, avdelningen för betalningar och kontanter, informerade om Riksbankens upphandling av nytt avtal för inköp av sedlar."

2018-01-24 Korrespondens med Crane 2018 Crane AB

Riksbanken tecknade i februari 2018 ett nytt treårigt avtal med Crane AB om fortsatt sedeltillverkning. (Avtalet sades upp 19 juni av Riksbanken när Crane slutar trycka i Tumba).

Intressanta 1000 kr 1976 med lågt nummer (typ 1a nt Vinde & Wickman)


e-post 2018-10-09 från en vänlig samlare

  
MISAB 29 nr 688

Nummer mellan dessa är stjärnmärkta

  
typ 1a nt Vinde & Wickman

nr 0001000 Ahlström 64:833
nr 0171751 Auktion 2008-01
nr 0185792* e-post 2018-10-09, med stjärna
nr 0199989* e-Bay 2016-11-25, med stjärna
nr 0203448* Auktion 2016-01, med stjärna
nr 0217798* Tradera 2018-06-04, med stjärna
nr 0221083* Auktion 2015-02, med stjärna
nr 0237758* Auktion 2011-08, med stjärna
nr 0242489* Auktion 2010-03, med stjärna
nr 0262128* e-post 2012-02-18, med stjärna
nr 0310147 MSIAB 29 nr 688
nr 1229205 Auktion 2010-08

5 kr 1950 Sittande Svea utan röd färg

 
e-post 2018-10-02 från en samlare

Min gissning är att den röda färgen försvunnit med kemisk påverkan.

  
Jämför med 10 kronor utan röd färg samt helt utan all OFFSET tryck med röd och blå färg

Jag efterlyser flera bilder av 5-10-50-100 kr Sittande Svea utan röd färg. Finns den röda färgen kvar mycket svagt?

50-100-200-500-1000 kr SPECIMEN på Myntkabinettet från 2015

(intervju med Torbjörn Sundquist inspelad 2015 men redigerad och hopklippt feb. 2016 med bilder av 20 kr och 200 kr utan SPECIMEN)

youtu.be/NrjywpYKnmc?t=16m2s (tips från en vänlig samlare 2018-09-29)
Inspelat för Radio Fyris, Uppsala

Jag hittade en video om Myntkabinettet från den 11 februari 2016. Ca 16 minuter in i videoklippet visas specimensedlar från 2015-års sedelserie från utställningen i myntkabinettet inför sedelutbytet. Det är två sedlar av varje valör i utställningen så specimennumret på framsidan och sedelnumret på baksidan hör därför inte ihop då de tillhör olika sedlar, men sannolikt nummerföljd för sedlar med samma valör.

  

  

(OBS sedelnummer och SPECIMEN nummer från OLIKA sadlar, trligen närliggande nummer)

1000 kr B 07 0 250066 SPECIMEN nr 093

500 kr B 06 0 183495 SPECIMEN nr 096

200 kr B 25 0 430461 SPECIMEN nr 009

100 kr B 36 0 199876 SPECIMEN nr 096

50 kr B 04 0 102697 SPECIMEN nr 009

Märkligt nog har dessa SPECIMEN sedelnummer långt från tidigare kända SPECIMEN, utom för 500 kr B 183-tusen som är känd med närliggande nummer med annat positionsnummer. Det ser ut som om man tryckt SPECIMEN i flera omgångar. Är det Riksbanken eller Sedeltryckeriet som gjort påtrycket?


SPECIMEN

Projektet "Svenska privatbankssedlar"

numismatik.se/2projekt

"Arbetet med en bok om Sveriges privatbankssedlar startades upp under januari 2018. Publicering väntas ske under år 2020. Författare är Mats Jonsson, Christer Olsson, Martin Rosenqvist och Magnus Widell. Roger Svensson är projektledare."

Idag finns bara två kataloger som behandlar privatbankssedlar.

Enskilda bankers sedlar 1831‒1902, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar III (1965) eller World Paper Money Specialized Issues (2013).

SCB om enskilda banker sedlar www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Enskilda%20bankers%20uppgifter/Enskilda-bankers-uppgifter-1898.pdf

Böcker om enskilda bankers sedlar www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=enskilda++sedlar&qa=&qt=&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&_s=created_at&_d=desc

Privat fantasisedel med Sofia Helin

Kan betraktas som konstverk (inte sedel) av en konstnär Gabris. Ingen koppling till Riksbanken. Jämför med skillnad mellan Mynt och Medalj.

www.banknote24.eu/contents/en-uk/p5276_Sweden-5-Kronor-2017-Unc-Polymer-.html

www.banknote24.eu/contents/en-uk/d7375_Gabris-Banknote-World_01.html (många fantasisedlar för många länder)

Sofia Helin på Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_Helin

robertsworldmoney.com/swedenkronorbanknotes.php?funnote=1 (ytterligare fantasisedlar med svensk anknytning, t.ex. Ingrid Bergman)

De La Rue i England blir Riksbankens nya sedelleverantör

www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/pressmeddelande-de-la-rue-blir-riksbankens-nya-sedelleverantor.pdf

Riksbanken har tecknat avtal med brittiska sedeltillverkaren De La Rue om tryckning av svenska sedlar. Kontraktet gäller i tre år med en möjlig förlängning på upp till fyra år. De La Rue är en av världens största tillverkare av sedlar med många centralbanker som kunder, till exempel centralbankerna i Storbritannien och på Island. De svenska sedlarna kommer att tillverkas i Storbritannien.

”Vi är glada att det gick så fort att få en ny leverantör på plats”, säger Ann Fridell, chef för enheten för analys och utveckling av betalningar. ”De La Rue är ett väl- renommerat företag med stor erfarenhet som varit i branschen i 200 år, så det känns tryggt att de kommer att trycka de svenska sedlarna.”

I våras sa Riksbanken upp kontraktet med den tidigare leverantören, Crane, eftersom företaget beslutade att stänga tryckeriet i Tumba och förlägga tillverkningen till Malta. Enligt Riksbankens krav ska tillverkning ske i norra eller mellersta Europa.

Observera att inga andra länder i Norden trycker egna sedlar nationellt:
Finland slutade 2003 (sedan har man tryckt i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland)
Norge slutade 2007 (sedan har man tryckt i Storbritannien och Frankrike)
Danmark slutade 2016 (sedan har man tryckt i Frankrike)


Världsmarknaden år 2011 (enligt De La Rue). Crane är på 4.e plats jämsides med Orell, Schweiz.
De La Rue har sålt papperstillverkningen så att man måste köpa detta från utomstående firma ("Portals De La Rue", ägs endast till 10 %).
portalspaper.com/our-history
www.currency-news.com/issues/february-2018 

Riksbanken tryckte en mindre del av upplagan för 100 kr 2001 i England (se SNT 8·2003 sid. 185, numismatik.se/pdf/snt82003.pdf ). Alla sedlar med serienummer 7 och positionsnummer 0140 är tryckta i England.


100 kr 2001 serie 7 och position 40

100 kr 2001 sedlar tryckta i Tumba har position 0132.

Även beredskapssedlar har tryckts av De La Rue www.antus.org/Beredskapssedlar.html

Sedeltryckeriet i Tumba läggs ned

www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lwdOW/sveriges-sedeltryckeri-flyttar-till-malta

Sedeltryckeriet flyttar till Malta. 170 anställda har varslats. Pappersbruket, designteamet och supportfunktionerna kommer att fortsätta sin verksamhet i Tumba.

Riksbankens sedeltryckeri låg mellan åren 1737 till 1906 i Norra Bancohuset vid Järntorget i Gamla stan. 1906 flyttades tryckeriet till Helgeandsholmen varifrån det flyttade till Norr Mälarstrand på Kungsholmen 1936. Här låg tryckeriet fram till 1974 då hela verksamheten flyttade ut till Tumba. Sedelryckeriet och pappersbruket övertogs av Crane år 2002.

app.tt.se/bildobjekt/image/sdlsx8c7792 (bild Norr Mälarstrand 6)

Norge trycker sedlar i utlandet

Inntil juni 2007 ble norske sedler produsert i Norges Banks Seddeltrykkeri i Oslo. Men siden den gang er det De La Rue International Limited i England og François-Charles Oberthur Fiduciairei Frankrike som har tatt seg av denne oppgaven. Men vi vil fortsatt ha kontrakter med to trykkerier. www.nettavisen.no/na24/sparer-millioner-pa-a-trykke-disse/3493195.html

Den Norske Mønt har dog selv vundet prægningen af norske kroner siden udliciteringen, så denne del af produktionen er indtil videre forblevet inden for landets grænser. www.ugebreveta4.dk/den-danske-krone-flytter-til-udlandet_20012.aspx

Seddeltrykkeriet – en 190 års historie static.norges-bank.no/contentassets/e37c3eee40e5490794b1d8652200d1e9/seddeltrykkeriet.pdf?v=03/09/2017123244&ft=.pdf Trykkeriet stenges 29. juni 2007.

Danmark slutade trycka sedlar nationellt 2016

nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-20-i-dag-trykkes-de-sidste-pengesedler-i-danmark-kommer-aldrig-tilbage

I dag trykkes (20 dec 2016) de sidste pengesedler i Danmark: Kommer aldrig tilbage Nationalbankens ledelse har nemlig besluttet at udlicitere den 1.000 år gamle danske tradition med at producere danske mønter og pengesedler. Fremover skal det blandt andet foregå i Finland.

finans.dk/erhverv/ECE10331846/fransk-firma-skal-trykke-fremtidens-danske-kroner/?ctxref=ext

Nationalbanken har valgt franske Oberthur Fiduciaire SAS som leverandør af danske pengesedler. Kontrakten er på fire år med mulighed for forlængelse med yderligere to år. I 2016 blev Finland valgt til at producere danske mønter.

Inga sedlar trycks i Finland sedan 2003

www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-SetecOy

Tidigare trycktes eurosedlar av Setec i Finland. Dessa finska eurosedlar har printerkod D.

Tryckningen av sedlar i Finland upphörde 2003

en.wikipedia.org/wiki/Euro_banknotes

Varje euroland beställer och betalar för tryckning av de eurosedlar som behövs inom landet (enligt överenskommelse med ECB).

De sedlar som Finland beställer har bokstaven L i sedelnumret. Man har beställt sedlar i Europa:
Frankrike (Oberthur)
Nederländerna (Joh. Enschedé)
Storbritannien (De La Rue)
Tyskland (Giesecke & Devrient)
Tyskland (Bundesdruckerei)

Nya typer av eurosedlar började ges ut 2013 där det saknas någon landskod. Det finns printerkod men igen landskod. Eventuellt kan man i Finland identifiera ocirkulerade sedlar i nummerföljd som bör komma från Finlands beställning av sedlar. Inte helt vattentätt eftersom de nationella bankerna hjälper varanda när det uppstår brist på sedlar.

1 kr 1940 med högt pris på auktion MISAB nr 29

Auktion www.coinauctions.se/wp-content/uploads/2018/09/Misab-29.pdf

Resultat www.myntauktioner.se/resultat/Misab29.pdf

Se även Numisbids www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2725&cid=75387 (stora bilder, utrop och resultat)


Utrop 5000 kr, såld för 22 000 kr. Även 1 kr 1924, 1938 och 1939 gick högt 21 000 kr.

Märkligt höga priser:
100 kr 1963 lågt nummer såld för 11 500 kr !!!
10 kr 1963 lågt nummer såld för 7 800 kr !!!

5 kr Sittande Svea med lamellerat papper

  
e-post 2018-09-15 från en vänlig samlare (från Kungliga Bibliotekets digitalisering av dagstidningar) Dagens nyheter 1890-05-29 sid. 2
tidningar.kb.se/8224221/1890-05-29/edition/0/part/1/page/2/?q=Fiebelkorn%201890&newspaper=DAGENS%20NYHETER

5 kr Sittande Svea har lamellerat papper i 3 skikt (vitt – färg+vm – vitt). Även äldre färgade bancosedlar är lamellerade. Hur är det med mellanliggande sedeltyper: Stora Riksvapnet och Lilla Riksvapnet.

Hur länge trycktes Sittande Svea med lamellerat papper. Från 5 kr 1940 AA tryckte man på maskintillverkat papper som väl knappast är lamellerat?

Du kan söka i KB:s databas över dagstidningar tidningar.kb.se/?q=sedlar

Papper till nya sedelserien www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/material-format-och-farger


Castegren "Riksbankens Pappersbruk Tumba 1955" sid. 105‒156

www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=riksbankens+pappersbruk&qa=&qt=&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&_s=created_at&_d=desc (boken på Antikvariat)
 

SID. 108  och SID. 109 (läs hela texten om hur man tillverkar lamellerat papper, förstora sidorna så att de går att läsa, är skannade 200 dpi)
Sidorna förstoras när du klickar mitt på den öppnade sidan

20 kr MAKULATUR


 

e-post 2018-10-9 från en samlare (troligen bild i UV-ljus) från samma källa

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQkpWwQ-UEZESZVY8FFEqQ7yWyWpAf66AHCtX2AccdG3yDIKJ4QA
Hittad på Internet www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/6075/607505/Circulation-simulator-method-for-evaluating-bank-note-and-optical-feature
(pdf gåt inte att öppna. Sök på Google med ovanstående bild www.google.se/imghp?hl=sv )

SPECIMEN på utländska sedlar tryckta i Tumba

Med två olika typsnitt som använts på Riksbankens SPECIMEN sedlar.

  
e-post 2018-09-12 från en vänlig samlare

Se även Kroatien notafilia-kp.com/catnew/25-dinara-1991-specimen-lang_en-p-37911.html

Kroatien 25 dinar är tryckt på samma gula papper med vattenmärke som Sverige 5 kr Gustav Vasa 1965-1981.

Se även Kongo catalog.u-n-c.org/congo-d-r-50-centimes-1997-specimen-printer-tumba-bruk-sweden

20 kr B intervall 242-tusen och 246-tusen


e-post 2018-09-12: nytt tusental 242-tusen

  
växel på ICA under augusti‒september: 246-tusen

20 kr B xx 0 185 000 B xx 0 300 000 är mycket sällsynta. Jag känner bara till nummer mellan 240-tusen och 246-tusen. Skicka gärna bilder av 20 kr med nummer inom intervallet 185-tusen till 300-tusen. Observera att dessa ovanliga 240-246-tusen har kommit ut mycket tidigt (okt. 2015) i cirkulation på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B (okt. 2016). Troligen sedlar i beredskapslager.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 240 03, 47
  241 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 33, 38, 51, 59

           

Enligt Riksbanken tryckte man först en liten provserie av alla nya sedlar med en upplaga på ca 5 milj. sedlar. Detta resulterade i ungefär detta (max - min för kända nummer i cirkulation eller från Riksbanken): I tabellen har jag lagt till alla kända nummer från cirkulation och bilder från Riksbanken (inkl. Specimen). Sannolikt har man tryckt alla nummer mellan 185-tusen till 300-tusen vilket ger en tryckning på 67 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar.

valör kända 1000-nr minsta tryckning
max-nr - min-nr
300 - min-nr 2050 kr: 300 - 185
100500 kr: 300 - 180
20 kr B 205 240246 275 4,3 milj. 5,5 milj. 6,9 milj.
50 kr A 185 296 6,7 milj. 6,9 milj. 6,9 milj.
100 kr B 185186 199 264270 280 295 5,6 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.
200 kr A 220 245 255 260 2,0 milj. 4,0 milj. 6,0 milj.
500 kr B 183 186 192 195 208 210 245 260‒269 281 285 290 5,2 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.

Alla dessa är extremt ovanliga och 50 kr A och 200 kr A okända i cirkulation. Sedlarna kanske är sparade i ett beredskapslager som inte kommer att användas på flera år.

SPECIMEN med olika typsnitt

Tips med e-post 2018-09-08 från en vänlig samlare


Bokstav S ganska öppen: 5 kr 1962, 5 kr 1965, 10 kr 1963, 100 kr 1965, 100 kr 1986-2001, 500 kr 1985, 1000 kr 1989, Ny sedelserie 2015


Bokstav S mera sluten: 20 kr 1991, 50 kr 2004, 100 kr jubileum, 1000 kr 2005

Katalogisering av SPECIMEN sedlar

SPECIMEN sedlar trycks i flera hundra exemplar. De lämnas till centralbanker i hela världen för att de ska veta hur en äkta sedel ser ut. De är tryckta på äkta sedelpapper med alla säkerhetsdetaljer som vattenmärke och metalltråd.

Jag har nu gjort en detaljerad katalogisering av dessa sedlar som fått en egen sida: SPECIMEN (klicka på länken)

Speciellt intressant är att man tryckt en större upplaga (max 500 ex) SPECIMEN vid utgåva av ny sedeltyp. Senare år har man tryckt kompletterande SPECIMEN i mycket låg upplaga (några 10-tal sedlar).

  

  

  
Höger bild e-post 2018-08-31 från en vänlig samlare

Första utgåvan av SPECIMEN trycks med nummer med bara nollor.

För kompletterande tryckning senare har använts stjärnmärkta sedlar med vanliga nummer. Upplagan är troligen extremt låg för dessa senare tryckningar.

Jag efterlyser flera bilder av SPECIMEN så att min katalogisering kan förbättras.

Provtryck 20 kr och 50 kr

  
e-post 2018-09-03 från en vänlig samlare (20 kr typ 1)
Observera ändrad färg på stor bokstav Ä på högra bilden
Äkta koppartryck och sedelpapper med äkta vattenmärken

  
Aucionet auctionet.com/sv/798080-sedel-20-kronor-provtryck-1995-numrerad-062 och auctionet.com/sv/799390-sedel-50-kronor-provtryck-1995-numrerad-062
Auktion maj 2018 men osålda (20 kr typ 2 och 50 kr typ 1)

20 kr: Provtryck på förenklat vis på riktigt sedelpapper.122 x 67 mm. Saknar säkerhetsdetaljer såsom vattenmärke, säkerhetstråd, mikrotext och koppartryck.

50 kr: Provtryck med ihopklistrade fotokopior, ej riktigt sedelpapper.120 x 76 mm. Saknar säkerhetsdetaljer såsom vattenmärke, säkerhetstråd, mikrotext och koppartryck.

Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 1859‒1898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. Även lördag räknas som vardag t.ex. Lördag 2 januari 1875. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Ta reda på veckodag www.kalkyleramera.se/kalendern/veckodag-for-visst-datum

Almanacka för alla år även 1800-talet www.dinstartsida.se/almanacka.asp?datum=1866-01-01

10 riksdaler 1866

Av misstag fortsatte man 1866 med samma datum som för 1859. Alla av mig kända 10 rd rmt 1866 har 3:e januari (gäller serie G och K).

10 riksdaler 1872


Kopia från Tradera 2012-04 med första kända felaktiga datum 3:e januari

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:


A 070344 från Tradera 2011-08 med datum 2:a januari
A 073214 från Tradera 2010-06 med datum 2:a januari
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).


B 076009 från Tradera 2012-04 med 3:e januari
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" och Ahlström 66 datum 3:e januari.
C 092640 med datum 3:e januari. digitaltmuseum.se/021026707970/sedel/media?slide=0


Ahlström 68 nr 173: 100 rd rmt 1872 datum 2 januari

Datum för Färgade Banco sedlar


Söndag 28 januari 1855 (från Ahlström 31 och Tradera 2015-02)

Datum för 6 2/3 rd banco är 1 december för alla årtal (även söndag 1850)

Datum för 10‒500 rd banco är 28 januari för alla årtal (även söndag 1844, 1849 och 1855)

1000 kr B med låga nummer

20-100-500 kr B med nummer 185-tusen till 300-tusen är extremt ovanliga beredskapssedlar  För 1000 kr B är det tvärtom. Nästan alla sedlar i cirkulation har nummer 178-tusen till 297-tusen. Endast tre exemplar kända med lägre nummer (alla från okt. 2015).

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 0 0.080, 0.127, 0.178‒0.297 0150

 


Tradera 2015-10-16

e-Bay 2015-10-21

Nyheter24, 2015-10-16

1000 kr B med låga nummer, 080-tusen från e-Bay och Tradera okt. 2015 (extremt tidigt). Jag efterlyser flera låga nummer


Banknotenews 2015-11-02

Bank 2015-12-03

  
kopia från Nyheter24 nyheter24.se/geddit/814236-9-bevis-pa-att-de-nya-sedlarna-ar-illuminati

Jämför med sedelnummer för 200 kr SPECIMEN från Riksbanken. Troligen kommer båda ovanstående bilder från de sedlar som journalister kunde växla till sig i okt. 2015 på Riksbanken.

1000 kr B med olika färger från olika upplagor

www.riksbank.se/sv/sedlar-och-mynt/fragor-och-svar "Sedlar framställs i en tryckprocess och det kan därför, även om det är ovanligt, förekomma avvikelser. En sådan mindre färgavvikelse finns på baksidan av vissa 1 000-kronorssedlar där det lila färgtrycket är något svagare än normalt."

Troligen har 1000 kr tryckts i en liten provserie på ca 5 milj. sedlar som med 180-tusen till 300-tusen ger 6 milj. sedlar. Fråga: Kan det vara olika nyans på baksidan för 080-180-tusen resp. 180-300-tusen. Jag efterlyser någon samlare som kan rapportera vilka sedelnummer som har olika lila nyans på baksidan och om den är tillräckligt stor för att motivera en samlare att skaffa båda. Det ser ut som om det finns två tryckupplagor på 6 milj. resp. 5 milj. sedlar (totalt ca 11 milj. sedlar). Även om det är liten skillnad så kanske man kan identifiera två olika tryckupplagor

På Tradera: Sedelförslag av Carl Abraham Broling 1830


Tradera www.tradera.com/item/220301/318126894/-sveriges-rikesstanders-bank3-rdr-bco-1830-hittar-inte-i-mynt-boken (såld för 1650 kr)

Sedelförslag. 3 riksdaler banko 1830. De dekorativa elementen består av guillocher i såväl ramverket som i olika rundlar i mittpartiet. På höger och vänster sidor finns lilla riksvapnet. Det finns plats för ett handskrivet nummer samt två namnteckningar.

   Carl Abraham Broling (17981851) fotografi!! Daguerreotyp
kopia från SNT 5/1995 sid. 125 numismatik.se/pdf/snt51995.pdf

Broling sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Abraham_Broling och sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16992

SNT 1995-5.125 Sedelförslag av Carl Abraham Broling numismatik.se/pdf/snt51995.pdf
SNT 1998-6.136 Brolings förslag till nya och förbättrade bankosedlar, numismatik.se/pdf/snt61998.pdf
SNT 2007-8.180 Carl Brolings engelska sedelprover – ett minne från 1820-talet numismatik.se/pdf/snt82007.pdf
SNT 2013-2.038 Sedeltryckaren Brolings samling av säkerhetstryck och förlagor till sedlar numismatik.se/pdf/snt22013.pdf

Se även Ahlström 29:1439: 3 rd 1830 Broling såld för 1100 kr.

Kopiera sedlar med skanner

Oturligt kunde inte en samlaren skanna in sedlar. Det beror på att alla nya program för bildbehandling upptäcker att det är en sedel genom att läsa av mönstret med små gula ringar.

en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation
"The EURion constellation (also known as Omron rings[1] or doughnuts[2]) is a pattern of symbols incorporated into a number of banknote designs worldwide since about 1996. It is added to help imaging software detect the presence of a banknote in a digital image. Such software can then block the user from reproducing banknotes to prevent counterfeiting using colour photocopiers"

Du kan kopiera en halv sedel genom att maskera höger del av bilden på baksidan. De gula ringarna finns vid Sverige-kartan och namnteckningarna på baksidan.

Du kan även använda en äldre skanner som INTE har dessa begränsningar. Spara alltid en gammal skanner om den fungerar hjälpligt. Jag har en gammal skanner som INTE fungerar med 64-bitars operativsystem så jag har anslutit den till en äldre dator med Windows XP som bara används för skannern. Sedan flyttar jag bilderna med USB-minne till min nya dator.

Tertial 1 och 2 uppföljning 2017

Under år 2017 tryckte man sedlar för en kostnad av 14 Mkr fördelat på tre tertial: 0 + 5 + 9 Mkr. Troligen startade man under andra halvåret med 500 kr E.

2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB avser troligen 500 kr E.

/www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2017/probil_dir_b_170612.pdf

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2017/probil_dir_a_171019.pdf

Inköp sedlar 2017, utfall 14 Mkr.

Tertial 1 uppföljning 2018

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2018/bilaga-a-verksamhets--och-budgetuppfoljning-tertial-1.pdf

Endast 1 Mkr inköp av sedlar (budget 25 Mkr för helåret). Troligen endast slutleverans av 500 kr E från år 2017. Totalt 15 Mkr för 500 kr E.

Resterande budgeterade 24 Mkr avser troligen 500 kr F.

2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB avser troligen 500 kr F.

Tertial 1 + 2 + 3 år 2016

År 2016 köptes mynt för 41 Mkr. Troligen under 1:a tertialet. Sedelköpen blir då 28+8+11 Mkr

2016-02-04 Sedelbeställning nr 1 – 2016 Crane AB avser troligen 20 kr D.

Röda Korset sedel 1 riksdaler riksmynt 1873

Se artikel av Widell "Röda Korset - sedeln" (publicerad två gånger): Myntkontakt 5/1974 sid. 15 (numismatik.se/pdf/snt51974.pdf) och Örtendahl "Senaste Nytt" - prislista Nr 91 Hösten 1996 sid. 22.

  
trycktes i häfte om 25 st lottsedlar med talong till vänster och text om Röda Korset på baksidan

Sedeln gavs ut 1953 av Röda Korset som en lottsedel. Det är en kopia av en äkta sedel från 1873 som hade Litt. K.

  
1 rd 1873 Litt. K med samma vänstra namn men höger namn är annat. Spegelvänt svart tryck på baksidan (det gröna lyser igenom men är INTE tryckt på baksidan)

Det finns provtryck utan rött kors och med blank baksida med Litt. K.

  
Utan rött kors. Jfr med Ahlström auktion 19 nr 736 och Auktion 2006-05 (med sb K).


Provtryck med Litt. R /www.cgbfr.com/1-riksdaler-suede-1873-p-a139c-pr-tb,b77_0788,a.html


1 rd 1873 Röda Korset Litt. K currency.ha.com/itm/world-currency/sweden-riksbank-1-riksdaler-1873-pick-a139cx/a/3530-28201.s?ic16=ViewItem-BrowseTabs-Auction-Archive-ThisAuction-120115

1873 K 306095
1873 K 410151
1873 K 805564

Jag har tidigare sett Litt. K på e-Bay år 2008-2010. Men jag har ALDRIG sett Litt. K i Sverige på Tradera. Där har bara funnits Litt. R !!! Har någon sett Litt. K i Sverige?

  
1 rd 1873 Litt. K med Nr resp. No före nummer.

Broschyrer från riksbanken

Jag har nu uppdaterat min sida med Broschyrer från riksbanken (många nya bilder)

Broschyr 100 kr   Broschyr 1000 kr   Broschyr 20 kr     

        

P.S. Min sida om mynt är nu uppdaterad med 7 olika broschyrer om mynt MYNT

        

Riksbanken 350 år 2018

Riksbanken firade 350 års jubileum med jubileumsmiddag 25 maj 2018.

www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Arsredovisning/2017/rap_rb_arsred_2016_forslag_vinstdisposition_170213_sve.pdf
"Gruppens förslag var att en minnessedel i form av en 100-kronorssedel skulle ges ut i samband med jubileet. Förslaget presenterades för och diskuterades med direktionen. Direktionen valde slutligen att inte ge ut någon minnessedel utan att i stället låta ta fram en sedel-folder med en presentation av Riksbankens sedelhistoria."

www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_A_160518.pdf
"Riksbanken bör för detta ändamål i stället ta fram en trycksak med sedelinnehåll. Utformningen av trycksaken föreslås ske i samverkan med fullmäktige."

www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_A4_160518.pdf
Jubileumsbok samt "Riksbankens sedelhistoria Trycksak med sedelinnehåll" "Innehålla ordinarie 20-kronorssedel Föreslås tas fram i samverkan med fullmäktige." "Kostnad beräknad på 3 000 ex"

Utställning Riksbanken 350 år

www.tumbabruksmuseum.se/pressmeddelande%20sveriges%20riksbank%20350%20år.pdf

År 2018 fyller världens äldsta centralbank, Sveriges riksbank, 350 år. Med anledning av detta visas en liten jubileumsutställning på Tumba Bruksmuseum.

Utställningen på Tumba Bruksmuseum kan ses från 27 feb 2018 till mars 2019.

www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/riksbanken-play/2018/utstallning-pa-tumba-bruksmuseum/?autoplay=true

Sveriges riksbank – en resa under 350 år

www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/digital-skrift/sveriges-riksbank-en-resa-under-350-ar.pdf

Sveriges riksbank 16682018 (14 min 33 sek) www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/riksbanken-play/2018/sveriges-riksbank-1668-2018/?autoplay=true

Gunnar Wetterberg, historiker och författare beskriver Riksbankens historia med sina egna ord och tar oss på en resa genom vår 350-åriga historia. Filmen tar avstamp i Stockholms Bancos krasch och Riksens Ständers Banks grundande 1668. Därefter fortsätter resan genom avsnitten: Riksbanken under krigsåren, Riksbanken under fredstiden, En modern centralbank och Riksbanken i den globala ekonomin.

Sedel- och myntutbytet

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/utvardering-sedel--och-myntutbytet-i-sverige.pdf

Mynten tillverkades i Holland av KNM

För tillverkning av mynt hade Riksbanken avtal med holländska statens myntverk Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Avtalet specificerade pris, volymer och leveransvillkor för de nya mynten. För att säkerställa att Riksbanken skulle ha tillräckliga volymer i lager vid utgivningen planerades tillverkningen i god tid före utgivningsdatum. Provmynt hade innan dess tillverkats av Riksbankens tidigare myntleverantör Mint of Finland. De hade använts för kvalitetskontroll och avstämning med leverantörer av teknisk utrustning.

Den fullskaliga produktionen startade 2015 vid KNM:s anläggning i Utrecht. Provmynt togs ut löpande från produktionen, som Riksbanken använde för att kontrollera att mynten uppfyllde den tekniska specifikationen.

Mot bakgrund av de stora volymerna var lagerbehovet en viktig fråga vid planeringen. Lösningen blev att mynten levererades successivt till ett nytt lager i Sverige som Riksbanken anskaffade. Transporterna skedde fortlöpande med sjötransport från Holland under 2015 och 2016.

Specifikationen för mynten omfattar material, tjocklek, storlek, pläteringstjocklek och elektromagnetiska signaler/konduktivitet. De första stegen i specifikationen fastställdes 2010 i samarbete med Mint of Finland och var underlag för produktionen.

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2018/arendelista180521.pdf

2018-05-21 Tilläggsavtal av hyra av lagerlokal samt tjänst för hantering och inventering av myntpallar, Södertälje Hamn AB

Södertälje hamn nämns även som samarbetspartner i utvärderingen av myntutbytet. Mynten skeppas med båt till Sverige från Nederländerna. Allt detta tyder på att Riksbankens myntlager finns i Södertälje. Huvudlagret för sedlar finns i Broby, Märsta nära Arlanda (sedlarna skickas med flyg).

Riksbankens kontor och sedelförråd www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/1800-1899/forsta-lokalkontoret-startar

2018-05-15 Rutinbeskrivning kvartalsinventering, Rikskassan och Broby, Riksbanken

Vad är Rikskassan? Kan det vara ett sedelförråd för statens egna utgifter vid kriser? (kanske placerad i riksbankshuset i Stockholm?)

2017-03-01 Förordnande att inventera myntlagren - Akalla - Södertälje - Göteborg, Riksbanken (Har Riksbanken 3 olika förråd med mynt?)

Eventuellt bygga nytt myntlager utreds 2018 www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2017/probil_dir_a4_171214.pdf (Inga mynt tillverkas 2017‒2018)

Riksbankens upphandling av mynt

Den 12 november 2007 slöt Riksbanken avtal med myntleverantören Mint of Finland Ltd. Avtalet har föregåtts av en urvalsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet omfattar tillverkning och leverans av mynt, framtagning av eventuella nya mynt och en option för destruktion av mynt. Avtalet gäller till och med 31 december 2010. Därefter har Riksbanken möjlighet att förlänga avtalet ett år i taget tre gånger. Första leverans av mynt väntas ske under första halvåret 2008.

Riksbanken gjorde under 2013 en upphandling av leverantör för tillverkning av mynt. Det holländska myntverket Koninklijke Nederlandse Munt blev det företag som fick uppdraget att tillverka svenska mynt från och med 2014. mb.cision.com/Public/1460/9533828/b3eb589ec9ce764d.pdf

www.mercell.com/sv-se/upphandling/37042631/upphandling-av-mynt-for-sveriges-riksbank-upphandling.aspx

20 kr 1925 guldmynt

www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/information-om-guldmynt-fran-1925

Det har kommit till Riksbankens kännedom att det förekommer obekräftade uppgifter i myntguider om att Riksbanken har ett stort lager av 20-kronorsmynt i guld från 1925 med Gustav V som motiv. Riksbanken har endast 47 stycken sådana mynt kvar. Resterande mynt har smälts ner eller sålts på auktioner runt om i världen. Detta skedde under 1980- och 1990-talen.

Signatur på baksidan på understa sedeln i en 100-bunt

Man slutade under år 1965 med att skriva signatur på baksidan av understa sedeln i en 100-bunt. Det kan finnas sedlar med signatur (tidiga serier) och sedlar UTAN signatur (senare serier).

De tre sedlar som finns med årtal 1965 gavs ut i följande ordnig:
50 kr den 26 apr. 1965
100 kr den 25 okt. 1965
5 kr den 24 jan. 1966


50 kr 1965 serie A med signatur
 

  
100 kr 1965 serie B med signatur på baksidan

  
100 kr 1965 serie F UTAN signatur på baksidan

  
5 kr 1965 serie A UTAN signatur på baksidan

Man slutade med signaturer under slutet av år 1965 så att det kan finnas 00-sedlar både med och utan signatur på baksidan.

Skicka gärna bilder av 00-sedlar med och utan signatur. Från vilken seriebokstav slutade man med signatur? 5 kr 1965 är okänd med signatur.

100 kr 1986 med serienummer 9


100 kr 1986 sn.nr = 9.065 (extremt högt nummer)

100 kr 1986 sn.nr = 9.079 (extremt högt nummer)
100 kr 1986 13 9 065512
100 kr 1986 15 9 079083
100 kr 1986 07 9 082074
100 kr 1986 22 9 086468

Det lägsta kända nummer för serie 9 kom med e-post från Norge 2018-05-02 (bild till vänster ovan). Endast fyra kända nummer för serie 9 (4:e siffran från vänster). Skicka gärna flera bilder av 100 kr 1986 serie 9.


50 kr 1986 pn 00 med stjärna
(e-post 2018-05-02 från Norge)

50 kr 1996 sn.nr = 0.099 (mycket lågt nummer)
(e-post från Norge 2018-05-02)

50 kr 1997 sn.nr = 0.99 (mycket högt numer)
(e-post 2018-05-02 från Norge)

 


20 kr 1991 sn.nr = 4.996
Mycket högt nummer
(e-post 2018-05-02 från Norge)

20 kr 1991 sn.nr = 0.679
Mycket lågt nummer
(e-post 2018-05-02 från Norge)

20 kr 1992 sn.nr = 1.999
Mycket högt nummer
(e-post 2018-05-02 från Norge)

20 kr 1994 sn.nr = 1.950
Mycket högt nummer
(e-post 2018-05-02 från Norge)

20 kr 1995 sn.nr = 0.982
Mycket högt numer
(e-post 2018-05-02 från Norge)
 

Myntset i hårdplastförpackning före 1973

  

  

Alla dessa hårdplastförpackningar såldes TOMMA av mynthandlare så att samlare kunde montera sina egna mynt. Dessa förpackningar har INTE sålts av Myntverket eller Riksbanken. Myntens kvallitet kan variera beroende på hur noggrann samlaren varit. Med denna vetskap har de ett visst samlarvärde. Se även ingemars.se/vmv.htm.

"SNF hade ju tidigare en tjänst där man sålde årsset i s.k. SM-kvalitet, och det var sådana som jag ville ha" www.infoom.se/mysite/index.php?sida=29938
EFTERLYSNING: Någon som vet hur länge dessa sk SM-mynt såldes??
Jfr årsset på Tradera:
www.tradera.com/item/220123/305529620/1943-sh-myntset-i-shandhillkasett och www.tradera.com/item/220124/305529352/1959-sh-myntset-i-shandhillkasett-sm samt www.tradera.com/item/220124/305545649/1968-sh-myntset-se-bild-
Kan dessa vara i den speciella SM-kvaliteten. Samlaren har fått mynten från SNF i SM-kvalitet och sedan självt monterat dessa i kassett??

"Dom flesta av mina årsset från 50- och 60-talet kommer från en gammal samlare som köpte dem av SNF i så kallad SM-kvalitet. Det var en service som SNF på den tiden gav sina medlemmar" www.falcoin.se/pages/min-blogg.php?p=320

Tomma Sandhill kassetter för svenska mynt numismatik.se/pdf/snt11972.pdf (blädra till sid. 9):

Text i guld på blå mynthållare (16×11 cm)
SW1 före 1971 Äldre mynt 1 öre ‒ 2 kr  
S62 1962 1 öre ‒ 2 kr med två olika 10 öre  
S68 1968 1 öre ‒ 2 kr med två olika 1 kr  
S71 1971 1 öre ‒ 5 kr (17,5×12 cm) SISTA ÅRSET ENLIGT 1873 ÅRS LAG
S71     variant utan tryckt årtal lämplig för år 1954 och 1955
S72 1972 5 öre ‒ 5 kr FÖRSTA ÅRSSET ENLIGT 1971 ÅRS LAG
S73 1973 5 öre ‒ 5 kr KONUNG GUSTAV VI ADOLF's SISTA ÅRSSET
S73     variant utan tryckt årtal lämplig för år 1974 ‒ 1984
S5K 1935‒1966 5 kr jubileum  
S2J 1897‒1938 2 kr jubileum  

S71 och S73 finns tillverkad i två olika varianter med och utan tryckt årtal. S71 har bred yttre ram på en knapp cm (troligen äldre tillverkning än övriga ramar).

P.S. Alla äldre Myntkontakt/SNT fr.o.m. 1972 finns nu som pdf på numismatik.se/2publikationer

10 kr 1963 serie H med smalt och brett nummer (nytt högsta och lägsta nummer)

10 kr 1963 H266 med smalt nummer 15,5 mm (arknumrering) och 10 kr 1963 H288 med brett nummer 17 mm (rotationsnumrering)

Smalt nummer har något fetare seriebokstav och nummer.

Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) (tusen) Position
aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q, W W D, I, J, M, Q, W
typ 1a nummer i arktryck, bredd 15,5 mm
1963 ark G3 (363)
H1-H2 (192-266)
A-X A9 (900-972-tusen)
B9 (900-940-tusen)
H9 (900-960-tusen)
D8 (814-887-tusen)
D8 (836-862-tusen)
(stjärna)
A-X (alla slut)
A-X (alla slut)
A-X (alla slut)
N R (slut = 01)
K P (slut = 00)
1966 ark G0 (084-093) A-X

Saknar stjärna

1968 ark S4-S5 (497-506) A-X

Saknar stjärna

1971 ark L4 (473 övertryck) A-X

Saknar stjärna

10 kr 1963* med stjärna och serie D (ytterliggare ett exemplar funnet)


e-post 2018-04-17 från samlare
UTAN signatur på baksidan 

sb D med stjärna och slut = 00
UTAN signatur på baksidan

sb D med stjärna och slut = 01
 

e-post 2012-02-18 från samlare
 

Extremt ovanlig 10 kr 1963* serie D funnen med både slutsiffror 00 och 01. Se 10 kr sidan för Gustav VI Adolf.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Årtal Serie Slutsiffror Antal kända ex Anmärkning
1963 D 00 2  
  D 01 2  
1968 X V 00 1 med asterisk
  X V 01 2 med asterisk
  X Z 01 2  
1971 X Z 00 13  
  X X 01 5  
  X Z 01 7  
1972 X Y 01 17  
1975 X Y 00 20 med asterisk
  X Y 01 8 med asterisk
1976 X Z 01 11  
1979 X Z 00 3  
  U Z 01 2  
  X Y 01 6  
1980 FK Z 00 4  
  EK Y 01 3  
1983 X Z 00 3  
  X Y 01 6  

Tabellen visar vilka 10 kr sedlar med slutsiffror 00 eller 01 som är sällsynta. Alla dessa är ovanliga men de som är markerade med gult är extremt ovanliga.

           

10 kr 1968 X V och 1975 X Y finns även som vanliga stjärnsedlar med normal stjärna.

  
stjärna och asterisk

1000 kr 1976‒1988 Högsta kända nummer

        
        
     

Årtal Kända nummer utan * Nummer med stjärna
1976-1a 0 000 112 ‒ 0 171 751
0 310 147 ‒ 9 350 865
0 185 001 0 270 000
9 870 001 9 900 000
1976-1b 1 524 217 ‒ 9 559 142 0 410 001 0 440 000
0 675 001 0 720 000
1977 0 014 621 ‒ 0 632 320
1 451 888 ‒ 9 829 140
0 770 001 0 850 000
1978 1 022 279 ‒ 4 398 960
6 135 290 ‒ 9 479 207
4 510 001 4 560 000
9 700 000 9 750 000
1980 0 006 248 ‒ 9 340 323 saknas
1981 0 079 292 ‒ 5 335 468 9 000 001 9 090 000
1983 0 246 624 ‒ 6 730 124 8 002 426
9 000 001 9 100 000
1984 0 303 938 ‒ 5 726 217 saknas
1985 0 023 436 ‒ 5 733 916 9 000 001 9 100 000
1986 0 320 757 ‒ 5 767 229 saknas
1988 0 009 099 ‒ 8 846 650 saknas


1976 typ 1a har namnteckningar Pierre Vinde & Krister Wickman


1976 typ 1b har namnteckningar Carl-Henrik Nordlander & Torsten Bengtson

Hör gärna av dig med sedelnummer och/eller bild som kompletterar ovanstående tabell (så att intervallen breddas)

Bankkontor med kontanter

www.svd.se/bara-tre-kontantkontor-kvar-for-swedbank-ynkligt

Storbankerna har minskat antalet kontor som hanterar sedlar och mynt. Det är bara Handelsbanken som har kvar kontanter på alla sina kontor.

Swedbank har 3 kontor med kontanter.

SEB har 7 kontor med kontanter

Nordea har 15 kontor med kontanter

Handelsbanken har 270 kontor med kontanter.

Bland de mindre bankerna har Forex Bank kontanter på alla sina kontor.

Dessutom finns Insättningsautomater på flera orter där bankkontoren inte hanterar kontanter. Många av dessa automater hanterar INTE mynt utan bara sedlar. Det är bara Swedbank som har insättningsautomater för mynt: bankomat.se/wp-content/uploads/2018/02/Sverigekarta_myntautomater_180205_1.pdf

Några av bankerna (endast Swedbank, Handelsbanken och Länsförsäkringar) har avtal med ICA om att man kan ta ut kontanter på ICA, dock maximerat till 2000 kr.

www.icabanken.se/fragor-och-svar/insattning-och-uttag

Stefan Ingves om kontanter www.svd.se/ingves-skydda-vara-svenska-kronor

Modernisering av äldre lagar som påverkar Riksbankens beredskapsansvar (2016-05-30), www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_C2_160530.pdf

Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar? www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2018/ar-bitcoin-och-andra-kryptotillgangar-pengar

Varje gång du tar ett lån från en bank skapar banken pengarna och sätter in dem på ditt konto. Det enda banken behöver se till är att hålla tillräckligt med totala reserver. www.svd.se/den-latta-konsten-att-gora-pengar
(OBSERVERA att pengar SKAPAS i första hand av banker genom att låna ut pengar. Endast en liten del av pengarna skapas av Riksbanken!!!)

www.gd.se/opinion/debatt/bankerna-skapar-pengar-ur-luft Bankerna skapar pengar ur luft.

5 kr 1979* med stjärna

Nu har 5 kr 1979* hittats med serie X, Y och Z. Serie Y och Z är extremt ovanliga eftersom de endast använts för att ersätta en trasig sedel överst resp. underst i en sedelbunt med 100 sedlar.


 

 
 
Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (tusen) Position
1979 A0-A8
B0-B8 (min 074)
AS-CZ (21 olika)
AS-CZ
X8 (890-897)
Y7 (719)
Z8 (802-824)
CS (alla slut)
CS (slut = 01)
CS (slut = 00)

Riksbankens guldreserv

www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/prm_180219_sve_2.pdf

Riksbanken har en guldreserv som totalt uppgår till 125,7 ton guld. Att förvara allt guld på ett ställe skulle innebära en för stor säkerhetsrisk, därför förvarar Riksbanken guldreserven på olika ställen i världen. Nästan hälften av guldreserven förvaras i Storbritannien. En del av guldreserven finns även i Sverige.

Ett fåtal guldtackor som har särskild betydelse för Sveriges ekonomiska historia och det kulturarv som svenska myndigheter förvaltar har bevarats i sin ursprungliga form. Dessa guldtackor förvaras numera i Sverige.

Totalt är det 5 olika platser: www.libertysilver.se/kc/news?id=334

Bank of England  61,4 ton (48,8%)
Bank of Canada   33,2 ton (26,4%)
Federal Reserve Bank of New York   13,2 ton (10,5%)
Swiss National Bank

 2,8 ton (2,2%)

Sveriges Riksbank 15,1 ton (12,0%)

Märkligt nog har Finland en större del av guldreserven i Sverige än vad Sveriges Riksbank har
dokodoc.com/finlands-banks-rsberttelse-2013.html

51 % i Storbritannien (brittiska centralbanken)
20 % i Sverige (Sveriges riksbank)
18 % i USA (amerikanska centralbanken)
7 % i Schweiz (schweiziska centralbanken)
4 % i Finland (Finlands Bank)

Böcker om sedlar

Nästan alla intressanta böcker om sedlar är slut på förlagen men kan köpas antikvariskt.

Tradera: www.tradera.com/search?q=sedlar&categoryId=220408&expanded=1 (endast enstaka böcker men spara sökningen som BEVAKNING).

Bokbörsen: www.bokborsen.se/?_p=1&f=1&q=sedlar (sök på sedlar)
Ett mycket stort antal böcker om sedlar t.ex.
Wallén Sveriges Sedlar 1979.
Lindgren, Torgny: Riksbankens sedelhistoria 16681968, 1968.
Platbãrzdis, Aleksandrs: Sveriges första banksedlar, Stockholms Bancos sedelutgivning 16611668, 1960.
Platbãrzdis, Aleksandrs: Sveriges Sedlar.
del I, Riksbankens sedlar 16611961, 1963.
del II, Statliga och enskilda institutioners och företags samt privatpersoners sedlar 16201934, 1964.
del III, De enskilda bankernas sedlar 18311902, 1965.
"Sedlar i beredskap, Sveriges pengar i krigstider", Författare Widell och Wiséhn, 111 sidor.Lindgren, Torgny: »Til finska allmogens mera trygghet», En studie kring finska språket på Rikets Ständers Banks sedlar, 1961.De enskilda bankernas sedlar (1902) av Hyberg J. redaktör.
En återblick på den enskilda sedelutgivningen i Sverige av Langenskiöld, Karl, Uppsala 1923.
Greve Adolf Fredrik Munck och de Fanehjelmska sedlarna av Donner, Harry Aktiebolaget Lilius & Hertzberg, Helsingfors 1918. 148 sid.+planscher..
Från myntkabinettet i Växjö Kronobergsboken 1987.

Platbãrzdis Sveriges Sedlar        

Sedlar i beredskapslager

Riksbanken sedlar. Lagerhållning sker såväl centralt som på beredskapslager i landet så att sedlar av rimlig kvalitet till rätt mängd av rätt valör kan levereras till rätt plats vid rätt tid.

Riksbanken skall se till att sedlar och mynt finns i den utsträckning som marknaden efterfrågar. Banken har vad som traditionellt kallas ansvaret för penningmedelsförsörjningen. Detta gäller både i fred, vid kriser och i krig. För denna uppgift har Riksbanken beredskapslager av sedlar och mynt runt om i landet.

data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1993/1993_116%28librisid_17210033%29.pdf

Framställning om modernisering av äldre lagar som påverkar Riksbankens beredskapsansvar

Sedlarnas livslängd

Valör kr Livslängd år
20

 2,3

50 2,1
100 1,9
500 3,8

1 000

17,0

Riksbankens målsättning: Låga (20100 kr?) valörer minst 2 år och höga (200500 kr?) minst 4 år.

20 kr B med olika styrka på UV-bilden av Tre Kronor


UV-bild av 20 kr B 184-tusen, 240-tusen och 301-tusen

Sedeln (mittersta bilden) från det extremt ovanliga intervallet Bxx0185001‒Bxx0300000 har markant ljusare/lysande gul färg än de andra två sedlarna strax utanför intervallet. Detta kan ses som ytterligare ett indicium på att detta intervall har tryckts separat. Men UV-bilden kan variera mellan olika sedelnummer så att jag har sett att mycket höga nummer av 20 kr B har mera ljust lysande gult än mycket låga nummer. Märkligt att man fortsatt tryckningen med både lägre och högre nummer.

Riksbankens kostnader för tillverkning av sedlar och mynt

Se uppgifter i årsredovisningar (sök på myntkostnader)

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt Tertial 1+2+3
2001 236 Mkr 96 Mkr ? 20 kr, 100 kr, 500 kr  
2002 202 Mkr 120 Mkr ? 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2003 131 Mkr 99 Mkr 14 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2004 64 Mkr 84 Mkr 12 Mkr 50 kr  
2005 87 Mkr 76 Mkr 15 Mkr 20 kr, 1000 kr  
2006 6 Mkr 54 Mkr 5 Mkr 20 kr, 100 kr  
2007 33 Mkr 114 Nkr 7 Mkr 20 kr, 500 kr  
2008 30 Mkr 75 Mkr 8 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr  
2009 80 Mkr 37 Mkr - 100 kr, 500 kr  
2010 36 Mkr 2 Mkr 18 Mkr 100 kr  
2011 9 Mkr - 1 Mkr 50 kr  
2012 17 Mkr 1 Mkr - 500 kr  
2013 34 Mkr 17 Mkr - nya inläsningssedlar 50 kr A, 200 kr A, nya inläsningsmynt samt äldre 1 kr kung i 40 år  
2014 138 Mkr 14 Mkr - gamla 100 kr, 500 kr, nya inläsningssedlar, nya 20 kr B, 50 kr B, 200 kr B, 1000 kr B 37+35+80 Mkr
2015 83 Mkr 36 Mkr - 100 kr C, 500 kr C 53+16+50 Mkr
2016 47 Mkr 41 Mkr - 20 kr D, 100 kr D 69+8+11 Mkr
2017 14 Mkr - - 500 kr E 0+5+9 Mkr
2018 budget
25 Mkr
- - 500 kr F 1+12+? Mkr
2019 budget
25 Mkr
-      

Minnessedel 2005 kostnad 1 Mkr. Nya mynt med årtal 2016 tillverkades under tre år 2014‒2016 (med samma präglade årtal 2016)

Inköp sedlar 2017, utfall 14 Mkr.

Budget 2018
Under 2014-2016 gjordes stora inköp inför introduktionen av den nya sedel- och myntserien. För 2018 budgeteras Inköp av nya sedlar till 25 mkr (43). OBS inga mynt 2017-2018??

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 40 och 75 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar

Budget 2019

 

Nytt lägsta nummer för 100 kr B 264-tusen

Hittad i affär i Stockholmområdet i november 2017.

Frimärken Riksbanken 350 år 2018

Gavs ut 4 januari 2018 i rullar 10 kr och 20 kr.

Inga svenska frimärken trycks nu i Sverige. Fr.o.m. andra halvåret 2017 tryck alla frimärken hos Cartor, Frankrike. kjell.smult.com/Utlandstryckta_Frim.htm

Frimärke Svartstämpel från Transportsedel 1727   Frimärke Sittande Moder Svea 1890    
Frimärke Gustav Vasa daler 1547   Gustav Vasa daler   Frimärke Blodsklipping 1568   Carl XIV Johan riksdaler   Frimärke Handelsskepp år 825  
Tidigare frimärken med motiv från Riksbanken eller svenska mynt.

Riksbankens sedelbeställning 2017

2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB

2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB

2017-03-16 Upphandling av sedlar 2017 Riksbanken

2017-01-12 Ny ägare till Royal Dutch Mint Groep Heylen

2016-02-04 Sedelbeställning nr 1 – 2016 Crane AB

2015-06-15 Förlängning av avtal the supply of banknotes Crane AB

2015-06-15 Beställning nr 2 2015 sedlar Crane AB

2015-04-23 Tilläggsavtal avseende leveransinstruktion sedlar Crane AB

2015-01-26 Sedelbeställning nr 1 – 2015 Crane AB

2014-11-10 Beställning av mynt 2014 Royal Dutch Mint (nya mynt 1 kr, 2 kr, 5 kr)

2014-02-11 Sedelbeställning nr 4 2014 Crane AB

2014-02-11 Sedelbeställning nr 3 2014 Crane AB

2014-01-30 Sedelbeställning nr 2 – 2014 Crane AB

2013-12-03 Sedelbeställning nr 1 – 2014 Crane AB

2013-12-03 Sedelbeställning nr 1 2013 Crane AB

2013-09-11 Beställning inläsningssedlar 2013 Crane (5 milj. sedlar av valörerna 20 kr B, 1000 kr B, 100 kr B, 500 kr B)

2013-07-09 Avrop – Spridd plockning av inläsningssedlar 50 och 200 sek Crane AB, (50 kr A och 200 kr A)

2013-05-28 Beställning av leverans av inläsningsmynt 2013 Riksbanken, (nya mynt från Finland ? )

2013-05-14 Beställning av mynt 2013 Mint of Finland Ltd (1 kr 2013 minnesmynt)

2012-03-20 Beställning nr 1 sedlar 2012 Crane AB

Riksbanken har kanske beställt sedlar på följande sätt (ändrats nu med 2015 års beställningar)

2012 nr 1 gäller 500 kr 2012
2013 nr 1 gäller gamla 100 kr och 500 kr 2014
2014 nr 1 gäller 200 kr B
2014 nr 2 gäller 50 kr B
2014 nr 3 gäller 20 kr B
2014 nr 4 gäller 1000 kr B
2015 nr 1 gäller 500 kr C
2015 nr 2 gäller 100 kr C+D
2016 nr 1 gäller 20 kr D
2017 nr 1 gäller 500 kr E
2017 nr 2 gäller 500 kr F
2018 nr 1 gäller ???

Jag använde båda sökmotorerna Google och Bing för att hitta ärendelistor 2015.

Ärendelistor

CashGuard för sedlar på ICA m.fl.

www.strongpoint.se/wp-content/uploads/2017/03/StrongPoint-CashGuard-Produktblad-Note-Recycler-S4V-S5V.pdf

     

CashGuard har 4 fack som normalt konfigureras så att 50/100 kr och 500/1000 kr delar fack. Detta medför att en 50-lapp INTE kan betalas ut om en 100-lapp ligger överst i facket. Jag har observerat att man ofta får 3-4 stycken 20-lappar i växel eftersom 50-lapp inte kan matas ut. Troligen fyller ICA bara på med 20 kr och 100 kr. Eventuella 50-lappar kommer från kunder som fått dessa i andra affärer. De affärer som har manuella kassor kanske fyller på med nya 50-lappar?

e-post 2017-12-07: I min livsmedelsaffär finns egna fack för alla ”växel-sedlar” dvs 100, 50 och 20. Så när jag betalade med en 100-kronorssedel fick jag en 50-kronorssedel i växel. Notera att 1000, 500 och 200 delar fack!


Olika möjligheter att konfigurera CashGuard

Problem okt. 2015 med de nya sedlarna

www.expressen.se/dinapengar/nya-sedlar-orsakar-problem-i-matbutiker

"Bara en dryg vecka efter att de nya sedlarna släppts märker många matbutiker av problem. Det är systemet Cashguard som på grund av tekniska problem ger tillbaka 20-lappar när man betalar med nya sedlar, i stället för 50-lappar. Samtidigt skyller företaget på Riksbanken, för att den har varit otydlig i antalet nya 200-lappar som skulle släppas, vilket i sin tur har gett upphov till problemet med växelsystemet."

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6272820

"Men det är Riksbanken som skapat problemen. Den första informationen sade att det skulle släppas stora mängder nya 200-sedlar. Sen kom nya besked att det bara skulle bli begränsade mängder av just den sedeln. Då fungerade inte förinställningarna i Cashguardsystemet."

PROBLEM: Eftersom cirkulationen av 200-lappar var liten i början så fick man fortfarande många gamla 100-lappar i Bankomaterna. Alla dessa 100-lappar blockerar 50-lapparna i det delade facket 50/100 !!!

Uttag kr 100 kr 200 kr 500 kr
100 1    
200   1  
300 1 1  
400   2  
500     1
600 1   1
700   1 1
800 1 1 1
900   2 1
Antal 4 8 5

Vid uttag av godtyckligt belopp från Bankomat blir det DUBBELT så många 200 kr som 100 kr (om 200 kr finns tillgängliga) !!! Men detta förutsätter väl att man medvetet fyller CashGuard med 20 kr och 50 kr. Någon som jobbar på ICA m.fl. som vet om man fyller det delade facket 50/100 med 50 kr eller 100 kr? Många tar nog ut större belopp på 500 kr och 1000 kr, så antalet 500-lappar blir ännu större, men de blockerar ju inte 50-lapparna. När CashGuard ska ge växel på en 500-lapp är behovet DUBBELT så många 200 kr som 100 kr !!!

Slutna Kontanthanteringssystem 2009 gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21965/1/gupea_2077_21965_1.pdf CashGard marknadsledande med 72 % av marknaden. Övriga är iCASH och SafePay med vardera 14 %.

Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN)

20 kr nummer
SPECIMEN rött tryck 541 B58 0 205060
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B03 0 275038

  

Min hypotes är att 20 kr B 185-tusen till 300-tusen är lika SÄLLSYNTA som 100 kr B och 500 kr B. All information om sedelnummer för 20 kr mellan 180-tusen och 300-tusen är av intresse.

Enligt Riksbanken tryckte man först en liten provserie av alla nya sedlar med en upplaga på ca 5 milj. sedlar. Detta resulterade i ungefär detta (max - min för kända nummer i cirkulation eller från Riksbanken): I tabellen har jag lagt till alla kända nummer från cirkulation och bilder från Riksbanken (inkl. Specimen). Sannolikt har man tryckt alla nummer mellan 185-tusen till 300-tusen vilket ger en tryckning på 67 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar.

valör kända 1000-nr minsta tryckning
max-nr - min-nr
300 - min-nr 2050 kr: 300 - 185
100500 kr: 300 - 180
20 kr B 205 240246 275 4,3 milj. 5,5 milj. 6,9 milj.
50 kr A 185 296 6,7 milj. 6,9 milj. 6,9 milj.
100 kr B 185186 264270 280 295 5,6 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.
200 kr A 220 245 255 260 2,0 milj. 4,0 milj. 6,0 milj.
500 kr B 183 186 192 195 208 210 245 260‒269 281 285 290 5,2 milj. 5,8 milj. 6,0 milj.

Alla dessa är extremt ovanliga och 50 kr A och 200 kr A okända i cirkulation. Sedlarna kanske är sparade i ett beredskapslager som inte kommer att användas på flera år.

"Nu har våra politiker vaknat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varvat upp sin planering för kris och även andra myndigheter har fått i uppgift att se till sin beredskapsplanering och sina behov. En ny försvarsberedning är tillsatt för att lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport senast den 14 maj 2019. Rapporten kan tyckas komma alldeles för sent, då de flesta beredskapstyckarna i vårt land nog anser att vi redan borde vara igång med beredskapsarbetet". www.forsvarsforbundet.se/om-oss/forbundet-tycker/ledare/2017-nr-1-det-ser-inte-ljust-ut-for-vart-totalforsvar S e även www.regeringen.se/4b02ef/contentassets/0f4c260cae774a999ae0e5b280fd6926/oversyn-av-det-penningpolitiska-ramverket-och-riksbankslagen-dir.-2016114

Modernisering av äldre lagar som påverkar Riksbankens beredskapsansvar (2016-05-30), www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2016/probil_dir_C2_160530.pdf

hjak.se/2012/02/27/beredskapssedlarna/ Äldre beredskapssedlar

På motsvarande sätt kan man betrakta 20 kr B 0,3 0,185 = 6,9 milj. sedlar. Övriga nummer med 20 kr B är helt vanliga som cirkulerar i mängder.

10 kr 1963 med smalt nummer 15,5 mm arknumrering

  

10 kr 1963 G 363-tusen har smalt nummer (15,5 mm) medan 10 kr G 376-tusen har brett nummer (17 mm). På samma sätt finns 1963 H med smalt H 229 och brett H 293.

10 kr 1963 K G 363686 osåld på Tradera https://www.tradera.com/item/220302/295704138/10-kr-1963-ovikt-svagt-gemmarke 

10 kr 1963 började tryckas med rotationstryck, så man trycker både bild och sedelnummer direkt på en rulle sedelpapper. Först därefter skär man till sedelark. Detta gäller nästan alla 10 kr 19631990. Av någon anledning fungerade inte sedelnumreringen ibland så att man fick numrera sedlarna efter att de blivit skurna till ark (arknumrering). Vid arknumrering blir numrets bredd 15,5 mm jämfört med tidigare 17 mm vid rotationsnumrering. Seriebokstaven blir något fetare och siffrorna något lägre vid arknumrering.


fet resp. tunn seriebokstav

10 kr 1963* med stjärna har nästan alltid smalt nummer 15,5 mm för 1963* sb=A-H utom för 10 kr 1963* A 975-tusen till A 989-tusen som har brett nummer. Extremt sällsynt finns även smalt nummer vid låga nummer för högsta seriebokstaven: 1963 G, 1963 H, 1966 G, 1968 S, 1971 L. Eftersom man numrerar med nedräkning har dessa med smalt nummer tryckts allra sist.


nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm
 

Även 50 kr och 100 kr finns med smalt nummer15,5 mm: 50 kr 1965 C 503, 1967 E 813; 100 kr 1970 F 470.


smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nummer bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

Bjarne Ahlström 1938‒2017

SNT 8 • 2017 sid. 190: Personalia: Bjarne Ahlström 1938‒2017.

SNT 1 • 2009 sid. 24: Personalia: 70 år 30 nov. 2008, www.numismatik.se/pdf/snt12009.pdf

Se även www.gorgon.n.nu/blog och Skandinaviska Myntmagasinet, nr 1, 1986, sid. 6.

     

Totalt 71 auktioner 19722004.

Bjarne Ahlström var även utgivare av mynt- och sedelkataloger:

  

Sveriges Mynt 15211977 (SM) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-28/Man-litt-28.php

Sveriges Besittningsmynt 1980 (SB) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-29/Man-litt-29.php

Sveriges Sedlar 1979 och 1984 (SS)

  
SS 1979 saknar Myntsedlar, Försäkringssedlar och Riksgäldsedlar

Sveriges Sedlar (SS) 1984 är fortfarande en nödvändig katalog för alla äldre "vita" sedlar 1657‒1849: Stockholms Banco, Sedelsubstitut, Insättningsbevis, Transportsedlar, Kopparskilje, Vita Specie, Vita Banco, Myntsedlar, Försäkringssedlar (inlösen av nödmynt och myntsedlar), Riksgäldsedlar.
SS 1984 har även en översikt över alla Diskontkontor 1773‒1872 (statliga och privata) men endast katalog över statliga: Generaldiskontkontoret, Riksdiskontverket, Bankodiskontverket, Riksgäldskontorets Diskontverk, Riksbankens Afdelningskontor (för privata diskontverk se Platbãrzdis).

För nyare sedlar 18352008 använd istället Rosenqvist Sveriges Färgsedlar (SF): www.pilegaard-coins.dk/images/upload/sveriges%20sedlar.pdf och issuu.com/siegs/docs/sveriges_sedlar

Dessa kataloger saknar dock sedlar utgivna av privata (enskilda) banker, privata företag och privatpersoner:
Enskilda bankers sedlar 1831‒1902, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar III (1965) eller World Paper Money Specialized Issues (2013).
Lokala Diskontverk (Götheborg, Malmö, Åbo, Götha Canal-Bolag) 1783‒1817, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 38.
Assignationer (anvisningar) från allmänna verk och kassor, se Bukowski Samling av svenskt och utländskt sedelmynt (1886) sid. 26 (t.ex. Kongl. Commerce Collegium)
Brukssedlar på valören 20 rd banco (assignationer på innehavaren) 18201860, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 47 (t.ex. Lindesberg, Rud, Skultuna Hammarsköld, Östersund)
Assignationer på enskilda banker och enskilda företag 1790‒1859, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 56 (t.ex. SJW Ruda på Östgötha Bank)
Enskilda företags sedlar (t.ex. Alunbruket, Spinnhus), se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II (1964) sid. 59.

Observera att det är undertecknaren som är utgivare även om texten inleds med "Rikets Ständers Bank behagade betala till sedelhafvaren" (asignation = check).

100 kr 1980* stjärna serie Z med slutsiffror 01


Observera den ovanliga positionsbokstaven R (vanliga 1980* har pb S och T)

E-post 2017-08-11 från en vänlig samlare med bild av 100 kr 1980* stjärna serie Z med slutsiffror 01. Tidigare okänd. Jag har tidigare felaktigt listat serie Y med slutsiffror 01 (stryk info om detta). I min databas finns en sedel med serie Y med hänvisning till Riibe 2006 men utan bild (osäker info). Högst osannolikt att 1980 skulle ha två olika serier med samma slutsiffror 01!! Troligen är 1980* serie Y skrivfel som ska vara 1981* serie Y med slutsiffror 01 enligt bild nedan. Jag efterlyser alla sedlar med nummer T Y 231 501* oberoende av årtal.

När det gäller sedlar med serie som ENDAST finns med slutsiffror 00/01 måsta man alltid undersöka om det även finns sedelnummer med andra slutsiffror. Om man hittar andra slutsiffror så är det bara en vanlig stjärnsedel.

                          

Ovanstående 10 bilder visar alla av mig kända serier som ENDAST finns med slutsiffror 00 eller 01. Hör av dig om du sett dessa serier med andra slutsiffror. Som du ser är det mest slutsiffror 01 medan 00 är ovanligare. Det finns troligen ytterligare 00/01 sedlar som är okända. Både 00 och 01 måste bokföras var för sig. Alla sedlar som bara har slutsiffror 00 eller 01 är av intresse.

Flera av ovanstående sedlar saknas i "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar"(SF) som kan kompletteras med ovanstående avbildade sedlar. Katalogen SF listar aven 1974* Y stjärna och 1980* Y stjärna. Dessa är nu okända för mig, så jag efterlyser info. Den felaktiga informationen från mig om 1980* Y stjärna kan eventuellt vara källa till SF.

Seriebokstav för stjärnsedlar (oberoende av slutsiffror) tas från bokstäver sent i alfabetet t.ex. X Y Z. Man har plockat dessa i olika ordning. De ovanliga 00/01 sedlarna kommer då alltid på slutet!!
19651970 stjärna X Y Z V W
19711976 stjärna Z Y X (omvänd ordning)
19781981 stjärna X Y Z

Men 1980* stjärna har X för normala stjärnsedlar och Z för sedlar med slutsiffror 01. Detta talar för att serie Y borde finnas eller blev man förvirrad av att X förekommer 2 gånger med olika positionsbokstäver med S och T. Alla övriga årtal numreras i ordningen i min tabell (utan bokstavslucka).

"Wallén Sveriges Sedlar 1984" (SS)

I förordet på sidan 5 anges att Riksbankens Sedeltryckeri lämnat uppgifter om stjärnmärkta sedlar. På sidan 118 finns en lista över bokstäver och nummer för stjärnsedlar. Det finns några felaktigheter och många tveksamma bokstäver. 50 och 100 kr stjärna 19561963 har alltid nummer över 450 000. Listan är identisk med tidigare utgåva 1979 för stjärnsedlar 19561974. Detta antyder att 19781981 kommer med information från Sedeltryckeriet.

197476 anges pb T och sb Y. Jag listar 1974 C Z och 1976 T Z, T Y och T X.
1978 anges pb T och sb X, Y, Z. Jag listar T X, T Y och T Z.
1980 anges pb T, S och sb X, Y, Z. Jag listar 1980 T X, S X och R Z.
1981 anges pb T och sb X, Y, Z. Jag listar T X och T Y.

1000 kr 1957 finns även med nummer som börjar med 03

Per Edvin Sköld ordförande i riksbanksfullmäktige 1957, finansminister 19491955, född 1891.

Åke Lundgren bankdirektör 1951, född 1913.

Sedelnummer som börjar med 03 var tidigare okända och då var det även osäkert om 03 tillhör 1952 eller 1957. Ny information från en intresserad samlare visar att det åtminstone finns fem exemplar med inledande siffror 03 och årtal 1957 för 1000-lapparna:
1000 kr 1957 nr 03 008 724
1000 kr 1957 nr 03 009 902
1000 kr 1957 nr 03 145 887
1000 kr 1957 nr 03 170 015
1000 kr 1957 nr 03 217 198

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931 01 418 269
02 011 301 02 312 327
00 861 100 01 = Conrad Jonsson & Mats Lemne
02 = David Hall & Hjalmar Ekengren
1957 03 008 724 03 217 198
04 001 116 04 221 230
05 027 968 05 136 549
06 038 488 06 119 658
00 783 400 03 = Per Edvin Sköld & Åke Lundgren
04 = Per Åsbrink & Lennart Hammarskiöld
05 = Ragnar Persson & Åkermalm
06 = Ragnar Persson & Sven Joge
1962 07 037 605 ‒ 07 361 668
08 014 263 ‒ 08 354 149
09 043 555 09 277 464
01 155 400 07 = Per Edvin Sköld & Åkermalm
08 = Per Åsbrink & Sven Joge
09 = Ragnar Persson & Hjalmar Ekengren
1965 10 054 888 10 392 837
11 001 995 ‒ 11 334 030
12 012 500 ‒ 12 398 113

13 079 097 ‒ 13 403 947
14 002 223 ‒ 14 365 813
15 089 898 ‒ 15 393 866

16 053 210 16 410 325
03 036 800 Krister Wickman & Per Åsbrink

        
     

        
        
             

Jag efterlyser lägre och högre nummer för dessa 1000-lappar. Har man tryckt sedelnummer upp till 450 000 på samma sätt som 50 och 100 kr Sittande Svea??

1000 kr 1973 finns dock även med högre nummer:
24 575
25 506
26 541
27 526
28 520

  
Höga nummer med inledande 30

50 kr 1946 med hand- eller maskin-tillverkat papper

  
Handtillverkat resp. maskintillverkat papper

Troligen kan man dela upp sedelnumren på följande sätt (kontrollbokstav till höger om nummer):
handtillverkat        kontrollbokstav TZ, ab
maskintillverkat     kontrollbokstav cz, AD

Det kan dock finnas enstaka sedlar med handtillverkat papper som numrerats sent, känt i 2 exemplar är 50 kr A: W 18137 A ab I och I 17051 A ab V.

Ovanstående lista visar att handtillverkat papper är något ovanligare.

Maskintillverkat papper har slätare yta, mindre antal säkerhetsfibrer och suddigare vattenmärke. Det maskintillverkade papperet har nästan alla säkerhetsfibrer orienterade i lodrät riktning och en tydlig gräns där fibrerna saknas.


stor kb T, upplaga 14, ab E
(mycket tidig 1946)

stor kb Z, upplaga 14, ab G
 

liten kb z, upplaga 15, ab N
 

stor kb A, upplaga 16, ab I
 

stor kb D, upplaga 16, ab Q
(mycket sen 1946)

100 kr 1946 med hand- eller maskin-tillverkat papper

Troligen kan man dela upp sedelnumren på följande sätt (kontrollbokstav till höger om nummer):
handtillverkat        kontrollbokstav m‒z, A‒N
maskintillverkat     kontrollbokstav PS
(observera att kontrollbokstav O aldrig används, detta alfabet har endast 24 bokstäver)

Ovanstående lista visar att maskintillverkat papper är sällsynt med endast 4 kontrollbokstäver.


liten kb m, ab S (mycket tidig 1946)
nt Lennart Hammarskiöld

liten kb z, ab U
nt Simonsson

stor kb A, ab Z
nt Simonsson

stor kb N, ab B
handtillverkat papper

stor kb P, ab V
maskintillverkat papper

stor kb S, ab D (mycket sen 1946)
nt Harald Magnusson
   

HJÄLP: Skicka gärna sedelnummer + hand/maskin + arbetsbokstav till min e-post adress för alla 50 och 100 kr 1946.

50 kr 1965* serie H med stjärna och slutsiffror 01


e-post 2017-07-24 från en vänlig samlare (serie H tidigare bara känd med slutsiffror 00, se tabell långt ned på sidan)

Ytterligare exemplar av 20 kr 1991* stjärna med position 98


e-post 2017-07-23 från en vänlig samlare (se vidare tabell längre ned)

Skicka gärna bilder med andra sedlar med position 98 och 99 som är extremt ovanliga. Även 1965 års sedelserie med seriebokstäver som endast är kända med slutsiffror 01 eller 01.

5 kr Sittande Svea hittade med högre nummer

  
e-post 2017-07-24 från en intresserad samlare

5 kr 1936 med nytt högsta nummer (tidigare känd med LL). 5 kr 1942 med högre nummer än tidigare känt.

5 kr 1942 L 845282
5 kr 1942 L 879177
5 kr 1942 L 926865
5 kr 1942 M 113650
5 kr 1942 M 177936
5 kr 1942 M 271079
5 kr 1942 M 301006
5 kr 1942 M 320541
5 kr 1942 M 365141
5 kr 1942 Q 052643
5 kr 1942 Q 075721
5 kr 1942 Q 134049
5 kr 1942 Q 146470
5 kr 1942 Q 217446
5 kr 1942 Q 347790

Kända nummer för 5 kr 1942 visar att M nu slutat med M365-tusen och att N, O, P SAKNAS och Q finns upp till Q347-tusen.

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: AE, FK, LP, QU, VZ. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, BF, GL, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Ytterligare nummer med serie MQ efterlyses.

           

"Hemliga" uppgifter om upplagan för de nya mynten

Riksbankschefen Stefan Ingves intervjuades om de nya mynten: "det är inte lämpligt att ange mängden mynt". Riksbanken Statistik anger: "Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl"

Den verkliga upplagan finns angiven i utredning om miljökonsekvenser 2015-12-11.www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

1 kr upplaga 279 milj. mynt
2 kr upplaga 139 milj. mynt
5 kr upplaga 107 milj. mynt

De opräglade rondellerna tillverkas i Freiberg i Tyskland och i Madrid i Spanien. Mynten präglas vid Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) i Utrecht.

Växel kr 1 kr 2 kr 5 kr
1 1    
2   1  
3 1 1  
4   2  
5     1
6 1   1
7   1 1
8 1 1 1
9   2 1
Antal 4 8 5

2 kr mynt är vanligare som växel än 1 kr mynt, enligt egen erfarenhet på ICA. I tabellen ovan har jag räknat ut optimal växel när summan godtyckligt slutar på 19 kr. Det blir dubbelt så många 2 kr mynt. Riksbanken har nog räknat fel i produktionen så det kommer att dröja länge innan 1 kr får nya årtal. Mynten har en livslängd på minst 2530 år. Priser i klädbutiker slutar ofta på 99 så då behövs 1 kr mynt. Affärer med manuella kassor (inte CashGuard) kanske bara beställer 1 kr mynt istället för 2 kr? Troligen beställer mindre affärer bara 1 kr och 5 kr mynt (inte 2 kr och 10 kr). Jag fick tre 5 kr mynt i växel på en Pizzeria.

På motsvarande sätt kan man förvänta sig dubbelt så många 200-lappar som 100-lappar vid uttag av godtyckligt belopp från bankomat. Men affärer inkl. ICA beställer nog bara 100-lappar som växel (inga 200-lappar). Uttag av 500-lappar dominerar troligen i bankomater eftersom man väljer högre jämna belopp på 500 kr, 1000 kr och 2000 kr.

Svenska mynt tillverkades tidigare vid Myntverket i Eskilstuna t.o.m. 2007 med myntortsmärke E. Alla ordinarie mynt 20082013 har myntortsmärke S (=Stockholm säte för Riksbanken) men tillverkade i Finland. Jubileumsmynt 2008 har E för Eskilstuna men 2010 har myntortsmärke S. Enligt Riksbankens beskrivning är de tillverkade i Eskilstuna!!?? Jag efterlyser kopia på det datablad som följde med 2010 års jubileumsmynt. De är säkert packade i etui i Eskilstuna men var är de präglade?

  
Myntortmärke 2008 är E och 2010 är S

Årsset t.o.m. 2007 har texten "präglade och förpackade i Eskilstuna" men 2008 ändrades texten till "packade i Eskilstuna" (men tillverkade i Finland).

  

Myntverket i Eskilstuna som tidigare köpts av finska myntverkat lades ned år 2011 sv.wikipedia.org/wiki/AB_Myntverket. Se även sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=4535014

Se även pdf om Kontanthantering 2014 i Sverige där det anges att: Sedlar beställs hos Crane i Tumba och Mynt beställs hos Koninklijke Nederlandse Munt.

Stjärnsedlar med positionsnummer 98 och 99


SNT 3/87 sid. 56, från artikel av Lennart Wallén: Den nya 100-kronorsedeln utgiven 1987

Följande lista visar alla sedelnummer som jag känner till med de extremt ovanliga positionsnumren 98 och 99. Normala stjärnsedlar har istället positionsnummer 00.

valör år pn sn löp-nr källa
20 kr 1991* 98 0 074301* e-post 2007-07-15
20 kr 1991* 98 0 808001* e-post 2017-07-23
20 kr 1991* 99 0 119400* Tradera 2008-12-20
           
20 kr 1997* 98 0 290100* e-post 2015-05-08
20 kr 1997* 98 0 957500* e-post 2000-10-19
           
50 kr 1996* 98 0 146901* e-post 2009-06-25
50 kr 1996* 99 0 379900* e-post 2009-06-25
           
100 kr 1986* 98 7 840100* Tumba Bruk
100 kr 1986* 99 6 250201* SNT 3/87 s 56
100 kr 1986* 99 7 364901* e-post 2000-10-19
           
100 kr 1996* 98 0 988201* Tradera 2008-01-13
           
500 kr 1985* 99 0 738301* Tradera 2013-04-09
           
500 kr 1989* 98 0 201501* e-post 2013-04-03
           
1 000 kr 1989* 98 0 472601* e-post 2015-05-08
1 000 kr 1989* 99 0 012300* e-post 2013-12-03
Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00
20 kr
1991*
20 kr
1997*
Okänd
50 kr
1996*
100 kr
1986*
Saknar bild,
fanns tidigare på Tumba Bruks webb
100 kr
1996*
Okänd
500 kr
1985*
Okänd
500 kr
1989*
Saknar bild, endast e-post Okänd
1000 kr
1989*

Om du känner till andra nummer eller har bilder av 98/99-sedlar så skicka gärna information till min e-post adress.

Upplaga för 500 kr Karl XI stjärnsedlar med positionsnummer 00

Antalet kända exemplar av dessa 500 kr stjärna är ganska litet men här kommer en lista med intervall och antalet av mig kända exemplar.

500 kr 1985* position 00: nr 0.110.18, 0.580.99, kända ex 2 + 13 = 15, upplaga ca 500 000 ex

500 kr 1989* position 00: nr 0.630.99, kända ex 10, upplaga ca 400 000 ex

500 kr 1994* position 00: nr 0.600.65, kända ex 4, upplaga ca 60 000 ex

500 kr 1999* position 00: nr 1.171.27, 1.911.92, kända ex 8 + 2 = 10, upplaga ca 100 000 ex

500 kr 2000* position 00: nr 0.910.94, kända ex 2, upplaga ca 50 000 ex

Jag efterlyser flera exemplar så att intervallet kan beräknas mera noggrant. Speciellt saknas 500 kr 1994* och 2000* där upplagan ser ut att vara mycket liten jämfört med övriga årtal.

  

P.S. Du kan skilja på 1989* och 1999* genom att bara titta på sedelnumret på framsidan, serienummer 0 resp. 1. Dessutom är namnteckningarna olika för dessa årtal (om baksidan visas).

Nya mynt tillverkades 2015 med årtal 2016 i Nederländerna (inte Finland)

(efter tips från en intresserad samlare)

  
5 kr mynt med årtal 2016 men tillverkade redan 2015-06-23 !!! Observera "TIJD" och "Nederlandse Munt" på person som hanterar tillverkning av svenska 5 kr mynt !!!

"De nya mynten kommer att tillverkas i Nederländerna av Koninklijke Nederlandse Munt." sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_mynt (info på Wikipedia)

Belgian Groep Heylen buys the Royal Dutch Mint from the Dutch Government 2016-11-22 www.knm.nl/CmsData/Mediabrowser/Files/NieuwsEnInformatie/Press%20release%20-%20Groep%20Heylen%20buys%20Royal%20Dutch%20Mint.pdf

Alla nya mynt har årtalet 2016 präglat oberoende av om de tillverkades 2015 eller 2016. Några cirkulerande mynt 2015 finns inte men det finns provmynt med prägel 2015 som inte var avsedda för cirkulation. Provmyntet har gravörinitialerna EN till vänster medan 2016 har EN till höger om kungens hals..

Ogiltiga mynt 2017

        

Äldre mynt blir ogiltiga efter den 30 juni 2017 enlig SFS 2014:1031: rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/141031.PDF
(ogiltiga blir även alla 1 kr minnesmynt 2000, 2009 och 2013)
(ordinarie 5 kr silver 19541971 blir också ogiltiga men silvervärdet överstiger det nominella)

Följande mynt blir giltiga även i fortsättningen

        

Alla jubileumsmynt i silver 2 kr, 5 kr, 10 kr, 50 kr, 100 kr, 200 kr och 300 kr, från 18972010

5 kr 1995 FN 50 år i kopparnickel (28,5 mm, 9,5 g)

10 kr aluminiumbrons 1991-2009, kommer att ges ut i fortsättningen med nya årtal

50 kr aluminiumbrons: Astrid Lindgren 2002 och Frimärket 150 år 2005 (36 mm, 22 g)

Guldmynt 1000 kr, 2000 kr och 4000 kr, från 19882010

        

Ny info från riksbanksfullmäktige: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2014/probil_fullm_bilaga_B2_140822.pdf: "De minnesmynt som Riksbanken gett ut kommer dock att fortsätta att vara lagliga betalningsmedel, trots att vissa av dem har samma valörer som de som nu är aktuella för indragning!!!"

Riksbanken löser in minnesmynt (utan avgift)

RBFS 2015:1 om inlösen av giltiga och ogiltiga sedlar samt minnesmynt: www.riksbank.se/Documents/Riksbanken/Forfattningssamling/2015/RBFS_2015-1_sve.pdf

Beslutsunderlag: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2015/probil_dir_A_150518.pdf

"Minnesmynt utgivna av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. De betraktas dock inte som betalningsmedel av handeln, vilket gör att det i praktiken inte är möjligt att betala med dem. Ägare till minnesmynt som inte längre vill ha kvar sina mynt har dessutom svårt att få sina minnesmynt inlösta."

Inlösen av giltiga minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/Att-losa-in-minnesmynt (silvervärdet är oftast högre än nominellt värde)

Observera att det INTE finns någon expeditionsavgift för inlösen av minnesmynt medan man tar 100 kr per ärende för ogiltiga sedlar. Alla ogiltiga sedlar från 1874 och framåt kan lösas in av riksbanken: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Att-losa-in-ogiltiga-sedlar

Det är endast äkta minnesmynt som kan lösas in på detta sätt. Man löser inte in 5 kr 1954, 1955, 1971 eller ordinarie 2 kr-mynt. Men du kan gå till en mynthandel som betalar mer än det nominella värdet eftersom mynten innehåller mycket silver.

1 kr 19421968 vikt 7 g varav 2,8 g Ag, metallvärde 13 kr

2 kr 19421966 vikt 14 g varav 5,6 g Ag, metallvärde 26 kr

5 kr 19541971 vikt 18 g varav 7,2 g Ag, metallvärde 33 kr

10 kr 1972 vikt 18 g varav 15 g Ag, metallvärde 70 kr

50 kr 19751976 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 117 kr

100 kr 19831988 vikt 16 g varav 14,8 g Ag, metallvärde 69 kr

200 kr 19802008 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 117 kr

1000 kr guld 19881998, vikt 5,8 g varav 5,22 g Au, metallvärde 1833 kr

2000 kr guld 19992008, vikt 1312 g varav 11,710,8 g Au, metallvärde 39303627 kr

1kr/2kr före 1942 har 80 % Ag och då gäller dubbla priset.

1 kr 1968 finns i både silver och kopparnickel. Silver ser mycket vitare ut medan kopparnickel har en hårdare blåaktig färg. 1 kr 1968 kopparnickel har en kärna med 97% Cu + 3% Ni samt en pläterad yta med 75% Cu + 25% Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på randen (ses bäst med förstoringsglas eller lupp).

Observera att 2 kr 19681971 består av kopparnickel med försumbart metallvärde. Här gäller enbart eventuellt samlarvärde.

Broschyr över alla minnesmynt från 1700-talet och framåt t.o.m. 2004: www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_sedlar/mynt_till_ara_och_minne.pdf

Senare minnesmynt: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Mynt/Minnesmynt/2000-talet

10 kr 1940 beredskapssedel serie G

  

Ytterligare ett exemplar av 10 kr 1940 G hittat (e-post 2017-06-03 från samlare). Alla 10 kr 1940 serie FP är extremt ovanliga med en upplaga av kanske 10 000 ex per serie. Övriga serier har en upplaga på ca 1 milj. sedlar. Serie GI har samma kontrollbokstav G på baksidan.

Se vidare 10 kr

Provsedel SCAN COIN

Viktigt: 50 och 100 finns med två olika format avsedda för olika sedelserier.

   Tumba Paper Mill - Bank note paper

Dessa provsedlar har använts av reparatörer av automater (sedelräknare och sorteringsmaskiner) för att testa att automaten fungerar efter reparationen. Provsedel 10 i formatet 120×68 mm har blått offsettryck på vitt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus): PROVSEDEL (på guilloche-mönster), SCAN COIN, 10, AB Tumba Bruk. Provsedeln har dessutom ett relieftryck (gravyrtryck) utan färg med texten TUMBA PAPER MILL, BANK-NOTE PAPER SECURITY PAPER samt ett handgraverat porträtt av Jonas Bagge med maskingraverat guilloche-mönster. Samma relieftryck finns på en provsedel i formatet 148×108 mm med brunt gravyrtryck inklistrad i boken Lagerqvist/Nathorst-Böös Sedlar (1971) på sidan 213.

Provsedlar vitt papper (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
10 68×120 mm Gustav VI Adolf
50 82×130 mm Gustav III
50 72×130 mm 20 kr Selma Lagerlöf !!!
100 82×140 mm Gustav II Adolf
100 72×140 mm Carl von Linné
500 82×150 mm Karl XI
1000 82×160 mm Gustav Vasa


50 kr provsedel 130×72 mm som aldrig kom ut som sedel. Valören ändrades till 20 kr.

Sedelvalören 50 kr planerades ursprungligen att ingå i 1985 års sedelserie med Selma Lagerlöf som motiv. I Riksbankens broschyrer om de nya sedlarna på 500 och 100 kr anges att en ny 50 kr-sedel med röd färg och måtten 130×72 mm planeras. I broschyren för 1000 kr-sedeln 1989 har man slopat all beskrivning av sedlar under 100 kr och år 1992 utgavs istället Selma Lagerlöf med valören 20 kr.


20 kr provsedel 130×72 mm.

20 kr gult papper med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna". Samma papper som 5 kr 19651981 med röda och blå säkerhetsfibrer. Dessutom finns färglöst relieftryck med "Tumba Bruk Sweden".

Provsedlar gult papper och Tel.nr (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
20 72×130 mm Selma Lagerlöf typ 1
100 72×140 mm Carl von Linné
1000 82×160 mm Gustav Vasa

Jag efterlyser ytterligare provsedlar. Om du känner till andra valörer eller storlekar så hör gärna av dig till min e-post adress. Det saknas 50 kr Jenny Lind 120×77 mm. Finns det även 500 kr med gult papper? Finns 20 kr typ 2 (mindre format)?

SCAN COIN 100 Specimen 140×75 mm

  
140×75 mm, Turning Torso och Öresundsbron (Malmö)

Denna SPECIMEN motsvarar inga svenska sedlar. Höjden 75 mm ligger mellan Gustav II Adolf och Carl von Linné, 82 mm resp. 72 mm.
Tryckt på tjockt papper utan vitmedel (violett i UV-ljus) men med fluorescerande säkerhetsfibrer i flera färger. Det finns även ett mönstrat vattenmärke över hela sedeln.
Huvudkontoret för SCAN COIN ligger i Malmö.

5 kr 1963 UR* med stjärna (saknade nummer)

            (UTAN signatur trots slutsiffror 00)

I min databas har jag 20 st sedelnummer UR 901-tusen t.o.m. UR 939-tusen. Sedan saknas alla nummer mellan 940-tusen och 979-tusen. Högsta nummer är avbildat nummer UR 980-tusen med slutsiffror 00 (utan signatur på baksidan). Eventuellt kan höga nummer vara ersättningssedlar för understa sedeln i en bunt?

Om du känner till nummer högre än UR 940 000 så hör av dig till min e-post adress med sedelnummer (och info om baksidan vid slutsiffror 00).

För övriga 1963* stjärna US, UT, UU, UV så känner jag till alla 10 000-tal utom några enstaka: UU 95x och UV 97x (alla övriga kända t.o.m. 98x).

Jag är även intresserad av alla 5 kr 1963 med slutsiffror 00 för att se om de har handskriven signatur på baksidan (gäller både med och utan stjärna).


5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med 2 signaturer på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

10 kr 1963 med slutsiffror 00

10 kr 1963 med signatur på baksidan

Skicka gärna in bilder till mig av 5 kr 1963 med slutsiffror 00 (framsida och baksida).

5 kr 1963 UP* med stjärna och slutsiffror 01

Sensationellt fynd av 5 kr 1963 UP med stjärna och slutsiffror 01 som ersättningssedel för översta sedeln i en bunt. Tidigare helt okänt för 5 kr Gustav VI Adolf. Jämför med 10 kr 1963 där det finns både slutsiffror 00 och 01. Kan det finnas 5 kr 1963 UQ* med stjärna och slutsiffror 00?

Myntauktion 21 www.coinauctions.se

6 2/3 rd banco 1852 nr A 46517

Ahlström 32:1378 (år 1985), kvalitet (1+)klippt, utrop 1500 kr, resultat 1150 kr.

Myntauktion 21:665, kvalitet 1 beskuren, utrop 1000 kr, resultat 1800 kr (fyndpris?)

Katalogvärde kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

Katalogvärde kvalitet 1? är SS = 1200 kr och SF = 4100 kr.

10 rd banco 1850 nr N 5238

Myntauktion 21:664, kvalitet 1, utrop 5000 kr, resultat 11500 kr.

Katalogvärde SS = XR och SF = 35000 kr.

Betalas inte extra för XR. Jämför katalog för 1849 och 1852 som är 13000 kr resp. 8000 kr.

Jämför Ahlström 38:1530 kvalitet 1, resultat 9200 kr och Ahlström 66:747 kvalitet 1+, resultat 16000 kr.

Sedelnummer: Årtal, Position och Serie

Sedel Bild Årtal Position Serie Löpnummer
(6 siffror)
5 kr 1963 1963 J B 560405
10 kr 1990 1990 AC E 899944
100 kr 2014 4 57 0 000980
20 kr 2014 B 13 1 796581

Årtalet för 100-lappen är sista siffran i årtalet (201)4 medan positionsnumret har ett intervall 51-95 som anger årtionde. Se vidare www.sedelmynt.se/1985/index.htm.

Årtalet för 20-lappen anges med bokstaven B = år 2014.

Position är placeringen i tryckarket. Alla sedlar i ett ark har samma löpnummer men olika positionsnummer/bokstav.


Tre sedlar från samma ark med olika positionsbokstäver men med samma nummer

5 kr 1963 serie A och B har har en 2:a bokstav (höger) som egentligen är en positionsbokstav A-T (18 olika) i tryckarket där alla bokstäver utom I och Q används. Jämför med 10 kr 1963 som också har 18 positionsbokstäver A-X där följande inte används: D, I, J, M, Q, W.

8 skilling specie och banco med ram runt straffsats


8 skilling specie typ 3
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 1 (vm konturerade bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (vm helt fyllda bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (Stereotyp)
90 mm bred ram, pt under Sedel, text 81 mm bred

Bredden på ramen är från början 93 mm men ändras senare till 90 mm. Samtidigt förskjuts texten så att bokstäverna i "uptäcker" under "Sedel" ändras från "up" till "pt".

Jag har sett bilder av 8 sk banco 1838 som har texten med "pt". Samtidigt är hela ramen något förskjuten åt höger.

Kan någon mäta bredden på ramen för år 18371839 för att se var gränserna mellan typerna finns. Eventuellt kan man dela upp 8 sk banco i typ 2a (1836) och typ 2b (18381849).

Enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar sid. 30: "Fr.o.m. 1837 tryckta i stereotyp". Detta betyder att man INTE använder enstaka typer utan man tillverkar en sammanhängande textmassa i ett stycke. Troligen är hela straffsatsen (utan ram?) tillverkad i ett stycke. Se även sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp_(tryckteknik).

Ahlström går igen på Tradera: 8 skilling banco 1849 nr 13051

hur ska man tyda detta nummer?

Ahlström 31:1593, kvalitet (01/0)fläckar, resultat 350 kr, Sten Johanssons samling.

Tradera 2016-12-05, kvalitet god 1+fläckar, resultat 1300 kr (mycket bra betalt för vanligaste årtalet).

Katalogvärde 1+ SS = 200 kr, 01 SS = 400 kr.

Jämför med Ahlström 46:1252, kvalitet 01, resultat 375 kr, nummer 13095, kanske är det samma sedel?

50 kr 1940 hittad med stor kontrollbokstav A (höger om nummer)

  
stor kb A, ab F (e-post 2016-12-16 från en vänlig samlare)

Jag har tidigare efterlyst 50 kr 1940 med kontrollbokstav A-E eftersom de kunde misstänkas vara ovanliga beredskapssedlar. Ett stort TACK till den samlare som skickat bilderna. Sedeln har samma vänstra namn som 50 kr 1940 z (liten bokstav).


liten kb y, ab Y

liten kb z, ab D

stor kb F, ab M

stor kb G, ab Q

liten kb v, ab F (tidig tryckning)

liten kb w, ab N

stor kb H, ab B

stor kb I, ab G

Avståndet mellan kb y och z är 5 arbetsbokstäver (Y-D) och mellan z och A är det 2 arbetsbokstäver (D-F). Det tomma intervallet kontrollbokstav B-E har plats för 6 arbetsbokstäver (F-M). Svårt att dra någon slutsats. Jag efterlyser information om 50 kr B-C-D-E (kontrollbokstav efter numret).

Se vidare min sida om 50 kr Sittande Svea där indicierna talar för att A-E har samma vänstra namn.

50 kr 1940 har numrerats i följande ordning: v-z, A-Z, a-d. Först tryckt blev kontrollbokstav v och sist kom bokstav d beroende på den rullande numrering som gjordes oberoende av årtal.

Sedlar med proveniens på Internetauktion 4 ordnade av "Myntauktioner i Sverige AB"

www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161118_1815

6 daler KM 1776 nr 82291, kvalitet 1?

Ahlström 31:1584, resultat 280 kr.

Internetauktion 4:11003, resultat 550 kr.

Katalogvärde SS = 300 kr.

12 skilling specie 1825 nr 96785

Ahlström 63:1260, kvalitet (1)riss, resultat 350 kr, Lennart Walléns samling.

Internetauktion 4:11006, kvalitet (1/1+)reva, resultat 850 kr.

Katalogvärde kvalitet 1, SS = 450 kr.

16 skilling specie typ 2 år 1819 XR nr 25451, kvalitet 1?/1 (första årtalet med ny straffsats)

typ 2 straff enligt lag 1818

Internetauktion 4:11005, resultat 850 kr.

Katalogvärde SS = XR (extremt sällsynt, utan angivet värde). Katalogvärde för årtal 1818 är ca 500 kr för kvalitet 1?/1. XR har INTE gett ett högre pris (FYND?).

100 kr 1965* serie W hittad (sensation)

En samlare rapporterar att 100 kr 1965* finns med nummer K W 242900* enligt ovanstående bild.

100-lappar utan stjärna finns med högsta serie 1980 V042 så ingen möjlighet till serie W. För 10 kr 1968* stjärna finns serie T, U, V, X, Y, Z. Således inte W. För 100 kr 1965* stjärna finns serie V, X, Y, Z. Serie Z finns bara med slutsiffror 01 för utbyte av trasig sedel överst i en 100-bunt. Serie W är en sensation med slutsiffror 00 för utbyte av trasig sedel underst i en 100-bunt. Det finns 10 kr 1963* med serie D och slutsiffror 01 eller 00. Serie D finns inte för några andra sedlar av 1965 års sedelserie.

Om du känner till flera sedlar med serie W så skicka gärna en bild till min e-post adress.

Nedanstående tabell visar stjärnsedlar från 1965 års sedelserie med seriebokstav som ENDAST finns med slutsiffror 01 eller 00. Troligen finns även sedlar som markerats med okänd i tabellen. Skicka information med e-post om du känner till dessa (gärna bild).

Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00
5 kr
1963*
Okänd
5 kr
1965*
Okänd
10 kr
1963*
50 kr
1965*
100 kr
1965*

Tabellen visar bara sedlar från första tryckåret 1963/1965. Det finns även senare årtal med seriebokstäver som enbart finns med slutsiffror 01/00.

 

5 kr 1967* med otryckt baksida

  
(2016-11-08 från en vänlig samlare)

5 kr 1965-1981 Gustav Vasa är tidigare känd med otryckt baksida för flera olika årtal. Ovanstående sedel har otryckt baksida med tryck längst till höger. Sedeln är helt ocirkulerad. Troligen har två tryckark klibbat ihop så att sedeln fick otryckt baksida. Samtidigt har detta ark kommit snett eller blivit vikt så att trycket till höger kom rätt. Alla 5 kr sedlar har trycks med arktryck så att pappersrullen skärs till ark före tryckningen. För 10 kr-sedlar sker tryckningen med rotationstryck och arken skärs till efter tryckningen.

  
Normalt tryckt framsida och baksida

Sedlar med proveniens på Myntauktion 20

www.coinauctions.se

6 ⅔ riksdaler banco 1852 nr B 55521 kvalitet (1)pappersförlust är känd sedan tidigare

Hildebrand 1369 Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett 1915.

Ahlström 31:1602, pris 1500 kr, Sten Johanssons samling.

Ahlström 33:926, pris 1250 kr.

Myntauktion 20:285, pris 4600 kr.

Katalogvärde för kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

10 riksdaler banco 1854 nr B 44888

Ahlström 40:1778, kvalitet 1, pris 1850 kr.

Myntauktion 20:284, kvalitet 1+, pris 15000 kr.

Observera höjd kvalitet på den senare auktionen!!!

Katalogvärde SS = 2000-4000 kr och SF = 11000-20000 kr beroende på om man väljer kvalitet 1 eller 1+.

10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 033158, kvalitet 1/1+

Ahlström 17:843, pris 2000 kr.

Myntauktion 20:288, pris 9800 kr.

Katalogvärde 1/1+, SS = 1850 kr och SF = 5500 kr.

5 kr 1879 med blå baksida nr A 71387, kvalitet 01

Ahlström 32:1272, pris 6200 kr.

Myntauktion 20:317, pris 21000 kr.

Katalogvärde SS = 7000 kr och SF = 20000 kr.


Bild från en vänlig samlare 2016-08-21

Raka rör från Riksbanken

I mitten på 1980-talet var det stor brist på 10-öringar trots Myntverkets stora årliga produktion. Man delade då ut plaströr som kunde fyllas med 50 stycken 10-öringar. Dessa fyllda plaströr användes sedan som betalningsmedel i affärer och banker. En myntsamlare bör samla dessa glömda plaströr. Då fanns det "RAKA RÖR I PLÅNBOKEN". År 1980 tillverkades 108 milj. 10-öringar.

Plaströr med 5 kr i 10-öringar

Rättelse och komplettering av 100 kr Sittande Svea (i Sveriges Färgsedlar 1835-2008)

Numreringen av 100 kr Sittande Svea är ganska komplicerad. Sedlarna numreras löpande i nummerfölj utan hänsyn till årtal så att vid årsskiften kan närliggande nummer ha olika årtal. Sedelnumret har en prefix-bokstav och en suffix-bokstav t.ex. Q 97822 E. Prefix-bokstaven Q räknas ut med hjälp av slutsiffrorna 22 så att

prefixbokstav=REST(nummer+kontroll-upplaga;25) i Excel

Ovanstående exempel blir prefixbokstav=REST(22+5-11;25). Resultat=16 d.v.s. prefix-bokstav Q eftersom bokstav J inte används som prefix. Se detaljerat www.sedelmynt.se/1890/numrering.htm.

Prefix-bokstaven brukar kallas Nummerbokstav och Suffix-bokstav kallas Kontrollbokstav (eller Seriebokstav). Således är det kontrollbokstaven på slutet som används vid numrering i mina tabeller. Kontrollbokstäver är gemena: a-i, k-n, p-z (inte j och o) och versala/kapitäla: A-H, J-N, P-Z (inte I och O). Således används 24 kontrollbokstäver (höger om nr) och 25 nummerbokstäver (vänster om nr).

I min databas i Excel lagrar jag det kompletta sedelnumret t.ex. Q 97822 E. Jag har skapat två extra kolumner där jag filtrar fram kontrollbokstaven med =EXTEXT([@[Serie-Nr]];9;1) och löpnumret med =HÖGER([@[Serie-Nr]];7)  Sedan sorterar jag på Valör, Årtal, Kontrollbokstav, Löpnummer.

Alla 100-lappar 1937-1958/59 har alltid samma vänster namnteckning för två bokstäver i följd vilket gör att man enkelt kan spåra om ett sedelnummer kommer i början eller slutet av årtalet. Med hjälp av detta har jag kommit fram till att 100 kr 1940 numrerats med kontrollbokstav F-H, J-N, P-Z, a-i, k-n, p-z, A-E. "Rosenqvist Sveriges Färgsedlar" anger 1940 E-I, K-Z, a-i, k-z, A-F. Mina ändringar är gulmarkerade. Nedanstående bilder bevisar mina slutsatser. Eftersom den exakta gränsen mellan årtalen är flytande så skulle det kunna finnas bokstäver jag missat men det gäller att namnteckningarna stämmer. Om du har information som motsäger/kompletterar mina slutsatser så hör av dig till min e-post adress. Även år 1939, 1943, 1946, ska ändras så att bokstav o och O stryks.

              

Eftersom två bokstäver i rad har samma vänstra namn så får följande samma namn: B+C, D+E, ..., M+N, P+Q, R+S, ..., X+Y, Z+a. Lägg märke till att O saknas medan M+N och P+Q är par med samma namnteckning.

              

Märkligt nog har 50 kr 1940 bokstav I medan 50 kr 1941 bokstav J.

Även 100 kr 1960-1961 har numrerats på ett invecklat sätt. Nedanstående bilder visar numreringen i tidsföljd som bevisas av arbetsbokstäverna på baksidan. Numreringen blir:

1960 T-Z, A-I, K-T och 1961 U-Z, A-I, K-R, S-T, U-Y. Jämför med "Sveriges Färgsedlar" som anger 1960 T-Z, A-I, K-X och 1961 S-Z, A-I, K-Y. Mina ändringar är markerade med gult. 1961 S-T har märkligt nog annan namnteckning än bokstäverna före och efter.


nt2 serie T med ab PF

nt2 serie Z med ab AK

nt1 serie A med ab QK

nt1 serie T med ab RH

nt1 serie U med ab SH

nt1 serie Z med ab UL

nt2 serie A med ab UL

nt2 serie R med ab SU

nt1 serie S med ab AV

nt1 serie T med ab AW

nt2 serie U med ab GW

nt2 serie Y med ab VY

Lägg märke till att vissa sedelnummer kan finnas två gånger men med olika namnteckningar: 1960 T, 1961 U-Y.

Utöver dessa rättelser finns ett antal kompletteringar med tidigare okända bokstäver. Se www.sedelmynt.se/1890/100kr.htm. I mina tabeller har jag nu även angett lägsta och högsta nummer: kontrollbokstav + 2 högsta siffror i löpnumret. Om du kan komplettera tabellen så hör av dig till min e-post adress, gärna med bild av nummer + namnteckning.

Låga och höga sedelnummer

1 kr 1914 sedelnummer
1 kr 1914 mycket tidig
lågt nummer
       

högt nummer där max är
ca 200 000 ?

högt nummer där max är
ca 400 000 ?

högt nummer där max är
ca 999 900 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal 
10 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
400 000 ?

senast kända tryckta nummer
för detta årtal

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
Aa 029 000
5 kr Sittande Svea

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
999 900 ?
5 kr Gustav VI Adolf
1954-1963
 

 En samlare kan vara intresserad av mycket höga och mycket låga sedelnummer så att han kan vara beredd att betala extra för lågt/högt nummer. Det samlaren är ute efter är tidigast och senast tryckta sedel av ett visst årtal. Fram till ca år 1962 trycktes alla sedlar med uppräkning från 000 001 --> 900 000. Högsta talet kan vara lägre beroende på sedeltyp. Sedlarna numreras med seriebokstav A, B, C, D o.s.v. Då är det lägsta numret A 000 001 och högsta nummer t.ex. Q 406 500 (gäller 5 kr 1940). Höga och låga nummer för mellanliggande serier är mindre intressanta. Men högsta sedelnummer för alla serier kan vara av intresse t.ex. 900 000.

Sedlar från 1963 och framåt har ofta numrerats med nedräkning från 900 000 --> 000 001 och i detta fall är A 900 000 tidigaste sedeln!!! Det finns undantag för 5 kr 1965-1981 som omväxlande numrerats med uppräkning och nedräkning.


högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

sent tryckt årtal där max är
500 000
5 kr Gustav Vasa
1965-1981

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000

högt nummer där max är
900 000
10 kr Gustav VI Adolf
1963-1990

lägsta möjliga nummer
000 001

högsta möjliga nummer
900 000
     

Med början ca 1985 har sedlarna ett 10-siffrigt nummer som börjar (till vänster) med årtalssiffra och positionsnummer (2 siffror) samt serienummer + löpnummer.


lägsta kända nummer 0 099 708

högt nummer 0 996 760

högsta möjliga nummer 1 000 000
50 kr Jenny Lind 1996  

  
50 kr 2008 lågt nummer och 500 kr 2009 sn.nr = 0.000 (extremt lågt nummer)
(e-post-2016-05-18 från en samlare)

10 kr 1984* med stjärna

    

10 kr 1984* med stjärna är den ovanligaste 10:an Gustav VI Adolf med stjärna. Upplagen är troligen mindre än vad man tidigare trott. Jag uppskattar nu upplagan till ca 250 000 ex. Kända nummer:

X 132 001* - X 342 000* (detaljerat -X 192 281*, X 206 975*-X 299 474*, X303 857*-)
X 526 001* - X 550 000*
X 841 101* - X 841 400*

Om du känner till sedlar utanför dessa intervall så hör av dig, gärna med bild av sedelnumret.

De höga numren är mycket ovanliga och endast två exemplar kända med närliggande nummer. Av mig kända exemplar med nummer som börjar på:

X1 9
X2 17
X3 7
X4 0
X5 6
X8 2

Eftersom 1984* med stjärna kommer sist bland stjärnmärkta 10:or så har troligen inte hela den tryckta upplagan kommit i cirkulation. Eventuellt har 900 000 ex tryckts men bara 250 000 ex kommit i cirkulation.

Nya svenska sedlarna i UV-C, UV-A och IR (ungersk sida)

Följande ungerska sida har en komplett bild av alla giltiga svenska sedlar (1985 års och 2015 års serie) med bilder av både framsida och baksida i dagsljus, UV-A, UV-C och IR. Du kan flytta markören på bilden i dagsljus till de olika rutorna och se intressanta detaljer (valörsiffrorna ändras mellan dagsljus och infrarött). Om du markerar en ruta med UV-bild ändrar den sig mellan UV-A och UV-C.

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@valuta=5.htm (meny över alla svenska sedlar)

www.interbooks.hu/interbooks.hu/a14.php@cimlet=310&fajta=uvc&oldal=h.htm (den nya 50 kr sedeln i UV-C)

Du kan för varje sedel välja framsida/baksida och UV-A eller UV-C eller Infra. Färgerna i UV-C stämmer inte med andra bilder av samma sedel i UV-C (jämför 10 euro nedan med ungerska bilderna). Ungerska UV-C liknar dagsljus för mycket så de använder kanske fel våglängd jämfört med centralbankerna t.ex. ECB.

Den nya 50-lappens framsida i UV-A ljus har en UV-lysande bild av sedelnumret bakvänt

Till höger finns valutakoder SEK, NOK, DKK, EUR, GBP, USD, m.fl. Där kan du välja andra valutor och se dess sedlar.

Du kan INTE högerklicka och spara bilderna. Använd istället PRINT SCREEN.

EFTERLYSNING: Kan någon ungersktagande översätta de viktigaste orden för de olika säkerhetsdetaljerna. Vad betyder t.ex. "UV-A jelzőrostok" (=fibrer??)

NYTT: demo.icpress.ru/en/demo/countries/222/index.html. En rysk sida (engelsk text) med bilder av svenska sedlar i IR-ljus från 1985 års sedelserie (de nya sedlarna finns inte med). Bättre bilder en de ungerska sidorna. Både fram- och baksida i IR och UV (inte UV-C).

Kuriosa: Den ryska SPECIMEN av äldre 50-lapp och 1000-lapp har löpnumret på baksidan grönt lysande i UV-ljus medan alla ungerska SPECIMEN har baksida nummer som INTE lyser i UV-ljus.

Hemliga säkerhetsdetaljer hos de nya sedlarna


200 kr i infrarött ljus

www.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/Presskonferens_sedlar_mynt_151001.pdf innehåller följande text dold bakom bilderna: "IR-färger. Magnetisk tråd. Magnetiskt nummer. Magnetisk färg. UV-tryck". Om du söker med Google så att du får träff på ovanstående länk och ser denna text. Den kompletta texten som är dold:

2. Handel och bank

Mini- och mikrotexter

Icke UV-fluorescerande papper

UV-fluorescerande tryck

UV-fluorescerande fibrer

3. Maskiner

IR-färger

Magnetisk tråd

Magnetiskt nummer

Magnetisk färg

UV-tryck

4. Riksbanken

(text saknas under denna rubrik)

Konfidentiella detaljer

Ytterliggare en länk med sedel i IR-ljus dayviews.com/jim/520608521/ Klicka på bilden så kan du även se baksidan där bara numret syns i IR-ljus.

Äldre 20 kr i IR-ljus www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=103168

     
10 euro äldre och nyare i IR-ljus

  
nya 10 euro i UV-A respektive UV-C ljus

Sedlar i infrarött ljus (IR)

Det kom 2016-02-07 e-post från en samlare med IR-kamera: "För några år sedan hade jag tillgång till en IR-kamera som kunde detektera ljus i några olika våglängdsområden. Jag passade då på att ta bilder på några av de svenska sedlarna. Bilderna är tagna i våglängdsområdet 1,5-1,8µm (NIR). Alla baksidor var helt vita, men delar av framsidorna var tryckt med färg som kunde ses i IR-ljus."

Som synes nedan består färgen på porträttet av två olika färger som ser olika ut i IR-ljus.

  
50 kr Jenny Lind typ 1 och typ 2

 
100 kr Carl von Linné och 500 kr Karl XI (med folieband)

Jämför med euro-sedlar: www.nya-eurosedlar.eu/Eurosedlar/Säkerhetsdetaljer/KÄNN/DEN-NYA-10-EUROSEDELN (välj ANDRA EGENSKAPER). "På framsida under infrarött ljus syns bara den smaragdgröna siffran, den högra sidan av huvudbilden och den silverfärgade remsan. På baksidan är bara valörsiffran och det vågräta serienumret synliga." Se även www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/Guide-for-cash-handlers-Discover-the-new-10-banknote-SV/files/assets/basic-html/page5.html samt www.nya-eurosedlar.eu/press/pdfonline/ECB_CASHIER_DEP_SV/files/assets/basic-html/page5.html

10 kr sedel ändrad till gul färg (manipulerad)


(kopia från Auktion)

Det förekommer ibland 10 kr sedlar på Tradera med gul färg istället för grön. Troligen har den gröna färgen ändrats kemiskt genom tvätt i något blekande medel. Det finns inga kända samlare som erkänner detta som en riktig variant. De gula sedlarna är nästan alltid skrynkliga och kraftigt cirkulerade. Det är bara den gröna färgen i gravyrtryck som ändrats medan offsettryck är oförändrat (baksida och namnteckningar i offset 1980-1990). Äldre 10:or har namnteckningar i gravyrtryck. Gula 10:or har inget samlarvärde men kan sparas som kuriosa.

Finns det någon sedelsamlare eller frimärkssamlare som vet vilket kemiskt medel som gör sedlarna gula. Jag misstänker kemtvätt eller klorin. Kan man fixa en 3 sk banco gul från en grön?!!

Se även SNT 2013-4.085: Orange tia (10 kr 1977 orange istället för grön) och SNT 2013-5.105: Svar på frågan om orange tia (kemtvättad)

numismatik.se/pdf/snt42013.pdf och numismatik.se/pdf/snt52013.pdf

10 kr 1987 serie F är mycket ovanlig

             
  

Sedlarna numreras med nedräkning från A 900 000 --> A 000 001 o.s.v. och avslutas med G 900 000 --> ca G 300 001. Det märkliga är att nästan hela serie F saknas. Jag känner bara till tre sedlar med serie F nämligen F 865772, F 886 301 och F 894971. Troligen har man av misstag börjat trycka serie F 900 000 --> F 865 775 och sedan fortsatt med E 865 706 --> E 000 001.

1000 kr 1989* funnen med positionsnummer 98

 


1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
 

1000 kr 1989 pn 98
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1989 pn 99
(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnmärkta 1000 kr 1989 finns med tre olika positionsnummer: 00, 98, 99. Position 00 är vanligast medan pn 98 och 99 är extremt ovanliga.

Facit 2015 med Charta Sigillata och Stämpelmärken m.m.

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar(nytt),  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

Nyheter är att avsnittet om vita beläggningsstämplar har utökats med de tre olika namnteckningarna för varje valör samt omstämplade med valörer med både 2 och 3 stämplar (dock utan katalognummer). Prisangivelserna känns något höga. 5 och 6 schilling Ygberg värderas till 100 kr men såldes nyligen på Tradera för 25 kr styck. Många av de Charta Sigillata som markeras med R är inte så ovanliga utan borde nog värderas till ca 200 kr. Det är ovanligt att något objekt säljs för över 100 kr på Tradera.

Beskriver INTE helsaker som skrivnings-charta, radiolicens med påtryckt märke samt stämpelmärken påtryckta direkt på aktiebrev. Se vidare min sida om Charta Sigillata.

 

"FACIT 2015 Special" är den sista katalogen komplett med alla nordiska länderna specialiserat med alla varianter. P.g.a. dess tjocklek har den nu delats på 2 delar: www.facit.se/index.html

FACIT Special Classic 2017: Norden t.o.m. 1950 detaljerat med alla varianter.

FACIT Norden 2017: Norden detaljerat fr.o.m. 1951 samt översiktligt (utan varianter) t.o.m. 1950.


2 schilling Borgstedt som markerats som R men går att få tag på.

Omstämplad Charta Sigillata 1811, sign. Borgstedt+Borgstedt+Nordvall (nu katalogiserad i Facit 2015)

Se även ett stort antal bilder på Charta Sigillata 1845-1880: www.fiskal-philatelie.de/moreu6lf.html (på tyska)

10 kr Sittande Svea 1892-1940 med nya kända seriebokstäver

                    

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen. Om du känner till andra årtal med obeskrivna seriebokstäver så skicka gärna årtal, bokstav och bild (150 dpi) till min e-post adress längst ned på denna sida.

Läs mera om 10 kr Sittande Svea på min detaljerade sida.

Trots att 10 kr 1940 är mycket vanlig så finns det vissa serier som är extremt ovanliga. Det gäller serie F-P som troligen är en beredskapsutgåva med låg upplaga. Övriga serier har en upplaga på 1 miljon. Du som känner till nummer för serie F-P, skicka gärna information till mig så att det går att beräkna upplagan. Troligen är upplagan 10 000 ex per serie. Av mig kända nummer visar att upplagan är minst:

serie I min upplaga 8 639 ex
serie K min upplaga 8 185 ex
serie L min upplaga 7 572 ex
serie N min upplaga 8 715 ex

        

Ett annat mysterium är numreringen av sedlarna som inte stämmer med den låga upplagan. Man tycks ha börjat numreringen av en serie slumpmässigt. Numreringen börjar inte från ett och fortsätter inte heller där föregående serie slutar. Ett annat bevis för låg upplaga är arbetsbokstaven på baksidan som är lika för tre serier i följd.

5 kr Sittande Svea 1890-1952 med nya kända seriebokstäver

              

Här kommer en komplettering till Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar". Ovanstående bilder av årtal visar senare seriebokstav än som beskrivs i katalogen.

Även 5 kr 1940 serie A-K är beredskapssedlar med en upplaga på 10 000 ex per serie.

        

10 kr 1909 nu funnen med 6 siffror i sedelnumret


10 kr 1909 med 5 siffror

10 kr 1909 med 6 siffror, 1:a

10 kr 1910 med 6 siffror, 1:a

10 kr Sittande Svea har från början numrerats med 5 siffror och seriebokstäver A-Z (25 stycken men inte J) som gav max 2,5 milj. sedlar. Senare utökade man med Aa-Zz och AA-ZZ så att totalt 7,5 milj. sedlar kunde numreras. Enligt Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" sid. 207 levererades år 1909 totalt 8,8564 milj. sedlar från riksbankens kassa. Bland dess kan även ingå några med årtal 1908 samt att några med årtal 1909 levererades först 1910. Eftersom alla åren 1908-1910 har stort antal levererade sedlar så bör det jämna ut sig. Tryckning började med 5-siffriga nummer serie A-Z, Aa-Zz, AA-ZZ, och sedan 6-siffriga nummer med inledande 1:a serie A-N. Högsta kända serie med 6 siffror är serie I (högre efterlyses). Mycket finns att undersöka. Hur är det med namnteckningar för 5-siffriga och 6 siffriga nummer med serie A-N? Är det samma namn på dessa eller inte? Du som har 10 kr 1909 serie A-N, skicka gärna inskannade bilder av sedlarna i 150 dpi. En annan fråga är om det finns sedlar med serie XX-YY-ZZ. Katalogen "Sveriges Färgsedlar" anger högsta serie XX för 10 kr 1909. Jag efterlyser även bilder av alla sedlar med serie XX-ZZ. Senare började man tryckningen av 5 kr 1909 där alla sedlar fick 6 siffror, både med inledande 0:a och 1:a. År 1910-1917 gick man tillbaka till 5-siffra nummer istället för 6 siffror med inledande 0:a.


5 kr 1909 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1916 med 5 siffror
 

Först 1918 återkom 6-siffriga nummer med inledande nolla, men några få serier 10 kr 1918 fick 5-siffriga nummer.


10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 nr med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, 0:a

5 kr 1918 med 5 siffror

Samtliga 5 kr 1918 har 5-siffriga nummer istället för 6-siffriga med inledande 0:a. Dessutom finns naturligtvis 6-siffriga nummer med inledande 1:a.

1000 kr 1989 finns även med positionsnummer 99


(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Stjärnsedlar med slutsiffror 00 för utbyte av sista (understa) sedeln i en bunt. Avvikande positionsnummer. Vanliga sedlar utan stjärna har positionsnummer 01-21 medan stjärnsedlar normalt har position 00. Det är bara stjärnsedlar med slutsiffror 00/01 som kan ha position 98/99.

Samma sedelsamlare har även hittat två tusenlappar med samma nummer från 1992.

Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

10 kr 1968* med stjärna serie V finns även med asterisk och slutsiffror 00

10 kr 1968* serie V med asterisk har använts för att ersätta trasiga sedlar överst och underst i en sedelbunt, med slutsiffror 01 respektive 00. Dessutom har man tryckt vanliga sedlar med stjärna och serie V. Eftersom de har tryckts med nedräkning har man troligen börjat med X V 900 000* --> X V 847 501* och sedan av misstag fortsatt med X U 847 500*--> X U 450 001*. Gränsen mellan serie V och U är något osäker.


(e-post 2008-04-17 från en samlare)

 
     

 

högsta kända nummer serie U

lägsta kända nummer serie V

 

 

10 kr 1971 med övertryckt nummer

Numreringen i rotationstryck (17 mm bredd) har tydligen misslyckats men man kan se delar av numret. Sedan har man tryckt ett komplett nummer med arktryck med bredden 15 mm.


smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

smalt nr bredd 15,5 mm
övertryck på 17 mm nummer

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

nr bredd 17 mm

500 kr 1985 har sensationellt hittats med serienummer 1

Tidigare var 500 kr 1985 endast känd med serienummer 0. Även den nyupptäckta sedeln har sedelnummer utan fluorescens. Troligen har man tryck sedlarna med nedräkning: 500 kr 1985 nr 1 000 000 -- 0 000 001 och sedan nr 2 000 000 -- ca 1 960 001. Sedan kom 500 kr 1986 nr ca 1 960 000 -- 1 100 001 (med fluorescerande nummer i UV-ljus).


500 kr 1985 sn.nr = 0.01 (lågt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 0.96 (högt nr)

500 kr 1985 sn.nr = 1.99 (högsta nr)

500 kr 1985 pn 99 med stjärna
Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a sedelnummer utan fluorescens (i UV-ljus)
1985 0-1 0.01-0.97
1.99
01-28* 0

0
0.1,
0.5-0.99
0.7
00

99
Sträng & Dennis

(slut = 01)
typ 1b sedelnummer med fluorescens (i UV-ljus)
1986 1 1.18-1.97 01-28

Saknar stjärna

*) kända positionsnummer är 01-27 medan 28 är okänd. Det troliga är att alla stjärnsedlar har tryckts i position 28 som då bytts mot pn 00 med stjärna. Men kan man verkligen ha tryckt hela 1 miljon stjärnsedlar? Stjärnsedlar är kända med både höga och låga nummer medan mellanliggande nummer är okända (sn.nr = 0.0, 0.2-0.4, 0.6). Jag efterlyser vanliga sedlar 500 kr 1985 med position 28 och stjärnsedlar med sn.nr = 0.0, 0.2-0.4 och 0.6.

500 kr hittad med positionsnummer 98 och 99

500 kr 1985 finns sensationellt med positionsnummer 99 och slutsiffror 01 med stjärna. Även 500 kr 1989 röd finns med pn 98 och nummer 9980201501* (namnteckningar Åsbrink & Dennis).

5 kr 1965* och 1966* serie G med stjärna

  
(e-post 2013-04-29 från en samlare)

5 kr 1965 har nu hittats med seriebokstav G med stjärna och slutsiffror 00. Nyligen hittades även 5 kr 1966 serie G med stjärna, som finns med både slutsiffror 00 och 01.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Ytterligare en sedel med slutsiffror 01 och avvikande serie funnen. 5 kr 1966 utan stjärna finns bara med serie C och E.

           

5 kr 1960 serie QI funnen

5 kr 1960 finns med serierna OI, PA-PI, QA-QI. Serie QI är mycket ovanlig och finns bara med nr QI 000 001 - QI 019 400. Totalupplagan för 5 kr 1960 är 16,2 milj. sedlar så QI är endast 0,1 % av dessa. Den är då med stor säkerhet mycket svårare än stjärnsedlar 1956-1961 med upplagor på ca 15 000 ex. (eftersom stjärnsedlar sparas oftare än vanliga sedlar). Se vidare 5 kr sidan för Gustav VI Adolf.


5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

Andra serier med låg upplaga i förhållande till det totala antalet sedlar är:

5 kr 1952 serie Aa med 29 000 ex av totalt 22,5 milj. ger 0,1 %

5 kr 1956 serie OA med 182 000 ex av totalt 40,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1961 serie TF med 95 600 ex av totalt 20,7 milj. ger 0,5 %

5 kr 1963 serie VZ med 292 000 ex av totalt 43,1 milj. ger 0,7 %

        

Mycket av informationen är egenhändigt "framforskad" med mig själv som enda källa. Således behövs även kritisk granskning av mina upptäckter. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor om svenska sedlar till min nya e-post-adress:

 Jag är mycket intresserad av information som kompletterar eller motsäger mina uppgifter.

Mina webbsidor har funnits på Passagen sedan augusti 1998 och från maj 2007 på webbhotell med egen domän. Bilderna har skannats in med 75-100 dpi och sedelnummer med 150-175 dpi.

Tryckteknik för sedlar www.filateli.se/images/content/pdf/Peter_Larsson/graverade.pdf

Gravyrtryck (koppartryck, ståltryck, djuptryck): graveras eller etsas. Bilden blir upphöjd och känns som relief.

Offset (plantryck, yttryck)

Boktryck (högtryck): bild och text med upphöjda typer. Numrering av nya sedlar görs med denna metod. Äldre sedlar har oftast denna teknik även för bilden i form av klichéer.

sv.wikipedia.org/wiki/Tryckteknik

Säkerhetstryck: www.consilium.europa.eu/prado/sv/prado-glossary/prado-glossary.pdf

Security Features in World Banknotes: www.pjsymes.com.au/articles/security.htm