Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2022-08-18
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2022): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Auktioner
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Privata Sedlar Charta Sigillata  
Svarskuponger Premieobligationer Leksakspengar
Polletter Stavning av kung Brevporto 18552022
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar Finlands sedlar Personer


Jag efterlyser bilder (skanna gärna med minst 200 dpi) och sedelnummer av 20 kr D, 100 kr B, 100 kr J, 500 kr B, 500 kr F och 500 kr G. Hjälp mig att uppdatera mina sidor med information om dessa sedlar.
Även 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B). Mynt år 2015 och 2020 efterlyses.
(Ingen e-post skickas vidare till andra samlare. Bilder och fakta kan publiceras på min hemsida. Ingen personlig information avslöjas)

BLOGG: NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Svenska Numismatiska Föreningens Auktioner i egen regi numismatik.se/2auktioner

SNF är ägare till MISAB men har även auktioner i egen regi sedan 1935. Tidiga auktioner består endast av listor utan bilder och utan sedelnummer. Det är först med auktion 138 år 1998 som det finns bilder av utauktionerade sedlar.

Auktionskatalogen SNF 138 år 1998 finns som separat bilaga till SNT 1998/7 men denna katalog saknas digitalt hos SNF. Det finns endast en tabell SNF: Auktion 138, 5 dec 1998 (numismatik.se) där endast ett fåtal objekt har länkar till bilder. De flesta sedlar kommer från Sven Svenssons samling som donerades till SNF, dessa objekt är markerade med SS-nummer.

SNF auktion 138 år 1998

     
Katalog och 100 daler silvermynt transportsedel 1667 (bild från katalog och bild från digital länk av samma transportsedel)
Bilden av sedeln till vänster är överexponerad som kan undvikas genom att SAMTIDIGT skanna en modern sedel med många färger

     

SNF auktion 139 år 1999 (digitalt se tidskriften snt71999.pdf (numismatik.se))

  
100 riksdaler banco 1854 och 1000 kr 1874 prov

 SNF auktion 140 år 2000

  
10 riksdaler riksmynt 1859 (bild från SNT 7/2000) och Spinnhus 24 öre kopparmynt (bild från SNT 6/2000)

SNF auktion 143 år 2002 (digitalt se tidskriften snt72002.pdf (numismatik.se))

  
Pantsedel 1663 och 24 skilling riksgäld 1791 (typ E2)

SNF auktion 145 år 2003

  
Försäkringssedel 1719 (inlösen av nödmynt) och 1 riksdaler riksgäld 1791 (typ E2)

  
100 kronor 1875 och Spinnhus ½ öre kopparmynt

SNF auktion 147 år 2004

  
20 riksdaler banco Smedjebacken/Risingsbo 1842 (eller står det 1849?) och 1000 kronor 1876 Riksbankens avdelningskontor i Göteborg

SNF auktion 150 år 2005


Försäkringssedel 1719, 16 skilling specie 1829 och 2 riksdaler riksgäld 1791 (typ E2)

  
Riksdiskontverket Discont-Attest 1803 och Assignation 20 riksdaler banco Skånska Privatbanken

SNF auktion 151 år 2006


Assignation Stora Kopparberg 10 riksdaler riksgäld 1802

SNF auktion 153 år 2007

  
Skuld-Sedel 1749 och Assignation Götha Canal 1811 

P.S. Fortsättning följer senare på denna genomgång. Senare auktioner efter auktion 158 år 2009 saknar sedlar men det finns enstaka polletter.

Problem med att skanna moderna sedlar

  
Med mjukvara från CD-skiva och då kan jag även skanna upp till 4800 dpi med många olika inställningar

Jag provade idag att installera mjukvaran från CD-skiva till min nya Canon skanner på min gamla dator från 2012. Då får jag FELMEDELANDE när jag skannar hela sedlar. Det mesta jag kan skanna utan problem visas i bilderna ovan. Den nya 50-lappen kan jag bara skanna en liten del. En äldre 100-lapp går att skanna mycket mera!! Det ser ut som om 100-lappen begränsas av de gula ringarna medan 50-lappen begränsas av OSYNLIGT kopieringsskydd!!


50 kr skannad utan problem med min nya skanner med min nya dator UTAN installation av mjukvara från CD-skiva
men jag kan då skanna i högst 600 dpi med primitiv mjukvara utan inställningar, men valbar upplösning så 150 dpi och 175 dpi fungerar

Någon annan som har erfarenhet av nya sedlar och skanner?

Se även Counterfeit Deterrence System (frenchbanknotes.com)

"The CDS system implemented today consists of printing mechanisms invisible to the naked eye that can be found by anning and image editing (and printing, I suspect but haven't tested) software, which will then disallow further reproduction or manipulation of the banknote image. Largely this is seen by end users as either a message from their scanning software, or from their editing program, similar to the one at the top of the page. The banknote image is not loaded for editing.

 On first running into scanning problems, many folks think it is the graphic Omron Circles, or "Eurion Constellation," that started appearing on banknotes in 2002, which is causing their scanner to choke.. Eurion is an earlier anti-counterfeiting technique specific to copy machines, that will stop the photocopying of a banknote. You can see these five rings in with the naked eye on many modern banknotes."

Se även Counterfeit deterrence system (CDS) | Photoshop (adobe.com) och Why Can't You Photocopy Currency Notes? » Science ABC

Se även Digital watermarking - Wikipedia

100 kr 1972* med stjärna - dold raritet i en post om 7 sedlar på auktion i Danmark


NumisBids: Bruun Rasmussen Online Auction 2233, Lot 5437 : Banknotes World banknotes Sweden, collection of star notes, 50 kr...
Högre upplösning Sweden, collection of star notes, 50 kr 1965, 1970, Pick 53, 100 kr 1968, 1971, 1972, 1976, 1980, P 54, in total 7 pcs in cond. VF - AU – Bruun Rasmussen Auctioneers (bruun-rasmussen.dk)

100 kr 1972* med stjärna är extremt ovanlig eftersom den bara finns med slutsiffror 00 och 01. Bara denna sedel kanske är värd 2000-3000 kr.

1972* känd med serie Y och Z där båda finns med slutsiffror 00 och 01.

P.S. 5 kr 1972* med stjärna

finns endast med slutsiffror 01 och är mycket ovanlig. I min databas har jag bokfört 36 försäljningar med 28 unika sedelnummer. Så denna 5 kr 1972* är inte lika ovanligt som 100 kr 1972* trots att 5 kr 1972* stjärna har låg upplaga endast 1000 ex.

Det finns andra årtal där det både finns normala stjärnsedlar och stjärnsedlar med avvikande seriebokstav med slutsiffror 00/01 som är extremt ovanliga.

        
Extremt ovanliga med slutsiffror 00/01. Saknas i Rosenqvist SF. Kända exemplar 1965* G  2 ex, 1966* G 4 ex, 1979* Y 1 ex, 1979* Z 4 ex.

Märkligt nog finns det andra årtal där sedlar med slutsiffror 00/01 är ganska vanliga.

        
Vanliga med slutsiffror 00/01. Medtagna i Rosenqvist SF. Kända exemplar 1967* A-00 14 ex, A-01 25 ex, 1974* Y-00 30 ex, Y-01 6 ex. Jag har nu slutat att bokföra dessa i min databas så antalet kända är betydligt högre, men jag bokför fortfarande den något ovanligare 5 kr 1974* Y med slutsiffror 01.

10 kr Gustav VI Adolf stjärnsedlar med seriebokstav med endast slutsiffror 00 eller 01

  
Extremt ovanliga, endast känd i 5 ex: 2 ex med 00 och 3 ex med 01

Övriga 10 kr stjärna med slutsiffror 00/01 är ganska vanliga med undantag av 10 kr 1968* V med låga nummer som är känd i 3 ex (1968* V 845 000 - 900 000 är normala stjärnsedlar med alla slutsiffror!!)

           
1968* V lågt nr känd i 3 ex: 00 med 1 ex och 01 med 2 ex; 1968* Z känd i 3 ex; 1979* U Z känd i 2 ex

50 kr stjärna med seriebokstav med endast slutsiffror 00/01

              
1967* Z, 1974* Z och 1976* Z saknas i Rosenqvist SF

100 kr stjärna med seriebokstav med endast slutsiffror 00/01 (utöver 1972* som beskrivits tidigare)

                 
1965* W, 1972* Y, 1976* X och 1980* Z saknas i Rosenqvist SF

1985 års sedelserie med positionsnummer 98/99 och slutsiffror 00/01 - Rariteter

     
20 kr 1991* och 1997* (20 kr 1991* pn 99 saknas i Rosenqvist SF)

  
50 kr 1996* (pn 98/99 saknas i Rosenqvist SF)

  
100 kr 1986* och 1996*


500 kr 1985* (pn 99 saknas i Rosenqvist SF)

  
1000 kr 1989* (pn 98/99 saknas i Rosenqvist SF)

500 kr F år 2018 nytt lägsta kända nummer

     
e-post 2022-08-08 från Tyskland
UNC, NEU, TOP SCHWEDEN,SWEDEN,Sveriges Riksbank 500 Kronen, FEM Hundra Kronor | eBay

Observera tre sedlar med samma 090-tusen nummer men med tre olika positionsnummer: 27, 38, 42.

F0.0 5 ex

nr 0.0900.092

 
F0.1 4 ex nr 0.1310.139 nr 0.162
F0.2 3 ex

nr 0.202

nr 0.297‒0.299
F0.3 19 ex nr 0.303‒0.345 nr 0.393
F0.4 8 ex nr 0.436‒0.458  
F0.5 1 ex nr 0.579  

500 kr F årtal 2018 låga nummer


e-post 2022-08-03 från en vänlig samlare

Philea Auktion 395 Sedlar - Auktion 395 - AB Philea

  
Båda dessa osålda på tidigare auktion 394 Sedlar - Auktion 394 - AB Philea (ytterligare 10 kr sedlar osålda som återkommer)

Sedlar i cirkulation 1 augusti 2022

Efter en kraftig uppgång så har cirkulationen minskat något

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

500 kr G årtal 2019


e-post 2022-08-04 från en vänlig samlare

G0.0 4 ex nr 0.0940.096
G0.1 1 ex

nr 0.100

G0.2 0 ex
G0.3 1 ex

nr 0.333

G0.4 8 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 3 ex nr 0.532
G0.6 4 ex nr 0.606‒0.625
G0.7 2 ex nr 0.724‒0.749
Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr 2014 B 0,5 milj.*
" 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
" 2017 E (0,65 - 0,0) × 50  = 32,5 milj.
" 2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
" 2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.

*) Anger antalet sedlar i cirkulation. Totalt har 6 milj. sedlar tryckts som nu finns i beredskapslager.

Svenska SPECIMEN sedlar på auktion


NumisBids: Noonans Auction B46 (24-25 Aug 2022) England

Auktionen har totalt 8 SPECIMEN sedlar från Riksbanken

Även 1965: 5-50-100 kr; 10 kr 1968 jubileum; 20 kr 1991 Selma Lagerlöf typ 1

Du kan hitta liknande utländska auktioner med länken NumisBids: Search All Sales (bläddra förbi mynten till sedlar)


100 kr 1992 (den svåraste Carl von Linné med mycket låg upplaga) från Spanien
NumisBids: Aureo & Calicó S.L. Auction 394, Lot 2939 : Suecia. s/d (1992). Sveriges Riksbank. 100 coronas. (Pick 57a). Carl...

Hand- och Maskintillverkat papper för Sittande Svea

PENGAR Pengar Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder Bilder från sedeltryckeriet av sedelark med 4 st 50 kr (handtillverkat papper) och 18 st 5 kr sedlar (maskintillverkat papper).

Mycket intressant med buntar av sedelark 50 kr som är knöliga dvs. handtillverkade och 5 kr ark med 18 sedlar där bunten är helt plan. Handtillverkat ark med 8 små sedlar och maskintillverkat med 18 små sedlar (för 50/100 kr blir det 4 resp. 9 sedlar per ark).

Även 10 000 kr 1939 har handtillverkat papper. Eftersom dessa är 3 gånger större än 5/10 kr så går det inte jämnt upp med de små sedelarken.

Jämför med provtrycksark Riksdaler Riksmynt där arkens storlek motsvarar 12 små sedlar!! Kanske användes motsvarande arkstorlek för 10 000 kr 1939 med 4 stora sedlar per ark?

Auctionet.com pågående och avslutade auktioner med sedlar

Auctionet är en marknadsplats där många auktionshus säljer konst, design, möbler, samlarföremål och mycket mer. Även mynt och sedlar.

Pågående “sedel” - Auctionet eller “sedlar” - Auctionet

Avslutade “sedel” - Auctionet eller  “sedlar” - Auctionet

Sökningen kan ändras till mynt om så önskas.

50 kr B Evert Taube i infrarött ljus

  
50 kr i infrarött ljus, fram- och baksida

50 kr framsida med gravyrtryck (Intaglio) som ENDAST använder en tryckcylinder och tre infärgningsvalsar. Således tre färger som alla lämnar färg till den ensamma tryckcylindern. Det finns 2 synliga färger: mörkbrunt porträtt och oranga valörsiffror. Gravyrtrycket har en 3:e osynlig färg som endast märks i infrarött ljus. Övriga färger i offset.

50 kr baksida i infrarött ljus. Kolla det mörka området i IR sett i vanligt ljus. Det finns ett omotiverat uppehåll/skarv i våglinjerna vilket visar att det är TVÅ olika tryck i offset. Sedelnummer i boktryck.

  

P.S. Jag har nu uppdaterat mina sidor om 1985 års sedelserie med många bilder av sedlar i ultraviolett och infrarött ljus.

Nytt lägsta nummer för 100 kr B 225-tusen


e-post 2022-07-27 från en vänlig samalare

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner Tidigast känt datum
100 kr B 225 10 2022-07-27
  231 38 2022-01-19
  234 13, 32, 33, 38, 44 2022-01-07
  264 38, 42, 45, 47 2017-12-01
  265 03, 04, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 47, 50 2016-10-12
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 50 2016-10-12
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 39, 41, 49 2016-10-12
  268 01, 04, 09, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 44, 46 2016-10-12
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50 2016-10-21
  270 05, 06 2017-02-06
  275 07, 13 2019-05-15
  280 32, 37, 38 2017-04-21
  295 15 2016-10-21

100 kr B 264-tusen på Tradera med 8 sedlar i nummerföljd

Pengar - en tragikomisk saga med Nils Poppe
sändes tisdag 26 juli på SVT1 kl. 16.25

Pengar - en tragikomisk saga | SVT Play t.o.m. 21 augusti.

Pengar – en tragikomisk saga – Wikipedia

Pengar - en tragikomisk saga (1946) - SFdb (svenskfilmdatabas.se)


Fattig luffare där han ska bränna sedlar på Riksbanken (ugnen upptill höger)

  
31074.B_SNT.5_2003 (numismatik.se) Teatersedlar
Pengar spelades även på Malmö Stadsteater 1967 med Nils Poppe. Teater Sedel utgiven för detta.

Se även PENGAR Pengar Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder Bilder från sedeltryckeriet med sedelark med 4 st 50 kr (handtillverkat papper)  och 18 st 5 kr sedlar (maskintillverkat papper).

Se även Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook den 6 april 2022 om hur Riksbanken bränner sedlar i verkligheten.


Ovanstående tråd om att bränna sedlar fick en fortsättning idag (SE 1955 nr 14)

Tidningen finns på Tradera 7 stycken Se 1953-1955 | Köp på Tradera (526291795)


Idag makuleras sedlar på detta sätt


Secure and reliable banknote destruction systems (royaldutchkusters.com)

Se även Banknote Destruction Systems: secure and efficient | G+D (gi-de.com)

500 kr G på eBay

Ytterligare 100 kr J på Tradera


Tradera 2022-07-25 (avslutad UTAN affär, troligen någon som köpt 3 st 100 kr J utan att köpa 5 st 200 kr B)

Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
100 kr 2014 B 0,5 milj.*
" 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
" 2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.
" 2022 J (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.

*) Anger antalet sedlar i cirkulation. Totalt har 6 milj. sedlar tryckts som nu finns i beredskapslager.

        
100 kr J kända nummer årtal 2022

20 kr B 240-tusen med nytt positionsnummer


e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare

20 kr provtryckning nu i beredskapslager
Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000
Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  240 03, 04, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59

  
500 kr B, e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare


OBS 500 kr B 245-tusen nummer mycket nära SPECIMEN från Riksbanken med vit text.


e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare (högsta möjliga nummer 900 000)

100 kr J som växel på ICA 2022-07-19

Samma tusen-nummer som tidigare men nytt positionsnummer.

Transportsedlar från Digitalt Museum


DigitaltMuseum klicka vidare för att se sedlarna i större upplösning

Begärd handskriven valör 50 daler kopparmynt 1775 men valören tryckt på baksidan (enligt förordning är 50 daler minsta tillåtna valör för begärda valörer)

Transportsedel 6 daler kopparmynt typ 1 år 1745

Transportsedel 6 daler kopparmynt typ 2 år 1760

Transportsedel 2 riksdaler specie 1808

Transportsedel för potatis 1918, Ransoneringskort

Se även 1000 kr provtryck DigitaltMuseum

Se även 100 kr provtryck DigitaltMuseum

Se även 50 kr provtryck Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum

Mynt 2 kr 2020

  
Bilder från FaceBook Mynt & Sedlar - Sveriges Största Myntklubb - Välkommen! | Facebook

Riksbankens budget för sedlar och mynt
Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019)
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
- inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
(sen fakturering av 2 kr 2020 ??)
2022 budget 12 Mkr
ev. öka enligt
prognos ovan
budget 9 Mkr - 100 kr J

2019-04-26 Beställning nr 1 2019, mynt KNM (detta gäller 2 kr 2019) Upplaga 40 milj. ex enligt Riksbanken. 7 Mkr/40 milj. = 17,5 öre per mynt

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201027.pdf
(gäller troligen 2 kr 2020 som fakturerades år 2021 med 6 Mkr)

Upplagan för 2 kr 2020 blir då 6/0,175 = 34 milj. mynt.

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 45 och 85 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." 
Vad kostar det att tillverka sedlar och mynt? - Riksbanken - Sveriges riksbank (kundo.se)

Svenska sedlar på utländska auktioner

NumisBids: Green Apple Auction Summer 2022 Auction (29-30 Jul 2022): Sweden (från Turkiet)

Auktionen har samma startpris 10 USD för alla svenska sedlar oberoende av värde från 5 kr till 1000 kr sedlar


50 kr 1979 SPECIMEN med hålperforering och speciellt svart nummer på baksidan


1000 kr 1989 med stjärna

PMG med och utan positionsbokstav i serienumret - inkonsekvent

50 kr 1979 anges UTAN positionsbokstav medan 100 kr 1985 anges MED positionsbokstav

500 kr G ytterligare exemplar

  
e-post 2022-07-13 från en vänlig samlare

500 kr G har kommit ut i större antal i cirkulation under det senaste halvåret. Även 100 kr B och 500 kr B har ökat. Totalt känner jag till 21 exemplar av 500 kr G enligt nedanstående tabell.

G0.0 4 ex nr 0.0940.096
G0.1 0 ex
G0.2 0 ex
G0.3 1 ex

nr 0.333

G0.4 8 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 3 ex nr 0.532
G0.6 3 ex nr 0.606‒0.625
G0.7 2 ex nr 0.724‒0.749

Min tabell över 500 kr B uppdaterad med B203-tusen pos 28 och B273-tusen pos 27, se 500 kr

100 kr J sensationellt nytt årtal 2022 på Tradera

Sedelnumret visar att upplagan är minst (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj. sedlar. Budgeten 12 Mkr för år 2022 antyder en upplaga på ca 12/0,5=24 milj. sedlar.

Jämför med mina tidigare gissningar som verkar stämma

Riksbankens budget för sedlar och mynt
År Sedlar Mynt  
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr  

Leverans av sedlar skjuts till 2022 220203 protokollsbilaga A §3_Tertialuppföljning T3 2021 (riksbank.se)

Min tidigare gissning var:
18 Mkr för 20 kr I eller J
25-18 = 7 Mkr för 50 kr I eller J
12 Mkr för 100 kr J

Troligen måste Riksbanken utöka budgeten med kanske ytterligare 20 Mkr för 500 kr J

Vilken av dessa fyra sedelbeställningar gäller 100 kr J ?

2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue International Ltd

2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue International Ltd arendelista220609.pdf (riksbank.se)

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd Registreringsdatum (riksbank.se)

Min gissning är att "2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022" gäller 100 kr J. Sedelorder 2 och 3 ligger för nära i tiden. Min tidigare gissning var att "2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021" gäller 20 kr och 50 kr. Men Sedelorder 2 och 3 antyder att man bara har en valör per beställning.

100 kr B lågt nummer 234-tusen


Växel på ICA 2022-07-12

PostNord Spårbart brev eller Rekommenderat brev

Nyligen köpte jag en sedel på Tradera som jag trodde skulle skickas rekommenderat men brevet kom direkt i brevlådan och sedan kom ett SMS om att brevbäraren hade levererat. Så kolla noga vilken av följande tjänster hos PostNord som används. Priset på portot enligt nedan kanske avslöjar hur säljaren tänker skicka.

Skicka Hem – skicka något litet spårbart | PostNord kostar 51 kr, Läggs i brevlåda och sedan får du SMS om att brevet är levererat, oförsäkrat??

Brev Skicka Lätt – skicka större brev spårbart | PostNord kostar 66 kr, Avisering via SMS, Hämtas sedan hos ombud, oförsäkrat??

Rek inrikes – skicka rekommenderade brev & varor säkert | PostNord kostar 102 kr med frimärke (77 kr med skicka direkt), Hämtas hos ombud, Försäkring upp till 10 000 kr ingår (men endast 5 000 kr för giltiga sedlar)

Portotabell och priser för inrikes brev | PostNord

Exempel på Tradera annonser

Det står alltid "PostNord spårbart paket" oberoende av vilket porto som avses. Fråga säljaren i förväg om du vill att det ska vara REK.

1 Riksdaler 1875 | Köp på Tradera (503319344) 107 kr porto

500kr sedlar ovikta/nrföljd | Köp på Tradera (549577002) porto 78 kr

2 st 500 kronor sedlar | Köp på Tradera (546648240) 49 kr porto

Se produkter som liknar Ovikta svenska sedlar i olika.. på Tradera (547624489) 51 kr porto

Se produkter som liknar 3st Svenska 1000kr sedlar på Tradera (544711721) 51 kr porto

Se produkter som liknar 7 stycken ovikta 500 kronorse.. på Tradera (545246920) 51 kr porto

Se produkter som liknar Ovikta 200 kr sedlar B serie .. på Tradera (544457909) 51 kr porto

500 kr G med e-post från samlare


e-post 2022-07-06 från samlare

C1.1 19 ex nr 1.1011.199
C1.2 0 ex

C1.3 9 ex nr 1.363‒1.399
C1.4 19 ex nr 1.4001.491
C1.5 0 ex

C1.6 15 ex nr 1.6091.695

500 kr G i nummerföljd på Tradera

Se även 500 kr B SWEDEN 500 KRONOR 2015 UNC P-73a BIRGIT NILSSON | eBay

Se även 500 kr G SWEDEN 500 Kronor 2016, P-73, Scarce Higher Denomination, Pack Fresh UNC Grade | eBay

Senaste dumt certifierat av NGC

        

Kapsyl och mynt samtidigt. Går samlarna på vad som helst?

        
NGC MS70 2022 NGC Cook Islands Pickle Rick Colorized Shaped 1 oz Silver Proof Coin MS70 | eBay (grön gurka som mynt, cerifierad av NGC)

Se även Rolling Stones tunga som mynt BRAND NEW 10g Silver ROLLING STONES Tongue & Lips Coin w/ COA- Gibraltar 1 Pound (ebay.com) (hur dumt kan det bli?)

Se även Silver Bullion Coins for sale | eBay (filtrera t.ex. på bottle)

Att samla vanliga kapsyler som suttit på riktiga flaskor

bottle cap collection – Google Sök

World Beer Bottle Cap Collection - Startsida (facebook.com)

KAPSYLSAMLING, Europeiska, 1980-tal. Övrigt - Övrigt - Auctionet

Blad för förvaring av kapsylsamling Blad A4 för kapsyler, 2-pack (safealbum.se)

Kapsyler på Tradera "kapsyler" i Breweriana | Köp & sälj på Tradera

WINGS certifierar redan certifierade NGC och PCGS mynt en extra gång

  

Finns 3 olika firmor med stickers: CAC, QA, WINGS CoinWeek IQ: A Guide to Certified Coin Stickers

Egentligen borde en "second opinion" (CAC, QA, WINGS) av klassificeringen göras UTAN kännedom om tidigare klassning (täck över klassningen av NGC och PCGS).

CAC och QA certifierar endast amerikanska mynt medan WINGS certifierar mynt från hela världen. Om firman är specialist på ett litet område som CAC kan det eventuellt vara motiverat. Men WINGS täcker in alla värdens mynt och då är de generalister på samma sätt som NGC och PCGS. CAC har en hemsida där man kan verifiera certifieringen. Jag har inte hittat detta för WINGS men finns hos QA QA✓ Cert Verification (qacoins.com)

WINGS har en fullständigt intetsägande hemsida wingscoingradingservice så man kan undra om firman är seriös. Den ursprungliga Internet-domänen för WINGS är borttagen (som anges i artiklar och på FaceBook). Något konstigt har inträffat? Någon som vet vad? WINGS gamla FaceBook konto är orört sedan september 2018 Wings Coins | Facebook (med hänvisning till ursprunglig domän).

Se även Coin Grading and Authentication Services (thesprucecrafts.com)

Se även Coin Grading Service Special Labels in the Postmodern Era (coinweek.com) Buy the coin, not the slab.

Hitta sedlar från äldre avslutade auktioner

Den bästa portalen som täcker många avslutade auktioner från ett stort antal auktionsföretag (Philea, Bruun Rasmussen, Heritage, Spink och CGB.fr finns med men inte MISAB och Holmasto):
acsearch.info - Auction research
Ovanstående sökning är filtrerad på banknote sweden och senaste auktioner först. Du kan bara se 1000 sedlar av ca 1700 i databasen. För att se resten måste du ändra Order till äldsta auktioner först. Alternativ kan du ändra Sweden till riksdaler eller kronor. Det går även att ändra sökningen till Coins.

Du kan även söka med Google med auktioner från Numisbids: sweden banknote site:numisbids.com
sweden banknote site:numisbids.com – Google Sök

Direktlänkar till avslutade auktioner på MISAB och Philea:
Auktioner (sedelmynt.se)

Hitta sedlar på pågående auktioner

Sök i Numisbids efter pågående auktioner filtrerade på Sweden (bläddra förbi mynten till sedlar):
NumisBids: Search All Sales

Sedlar på Tradera:
Svenska sedlar från 1874 & framåt | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera

Svenska sedlar på amerikanska eBay.com:
Swedish Paper Money for sale | eBay

Svenska sedlar på tyska eBay.de:
Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay

PMG anger felaktigt att Insättningsbevis är handskriven valör av Transportsedel


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2022 NYINC Auction, Lot 20461 : SWEDEN. Riksens Standers Wexel-Banco. Various Handwritten Values,...
WRONG by PMG this is not Pick A74.
This is Insättningsbevis Wallén SS p.21 type MM
(utan tillstånd att transportera)

 


Örtugar, penningar och riksdaler – om den svenska valutans historia | Kulturminnet (wordpress.com)
Wallén SS sid. 26 typ 4 (Pick A73)
snarlik typ 5 med bild i SS sid. 26 (Pick A74)
Pick har felaktig bild vid Pick A80
(som är Insättningsbevis)

Transportsedel med handskriven valör är extremt ovanlig (typ 4 endast känt i ett ex avbildat ovan) medan Insättningsbevis är mycket vanlig, värde ca 500-1500 kr.

Samma fel på denna auktion Sweden 2000 Rigsdaler 1736 | Katz Auction

Samma fel av PMG här NumisBids: Heritage World Coin Auctions Long Beach Signature Currency Sale 4006, Lot 28168 : World Currency Sweden Riksens Standers Wexel-Banco Handwritten Value...

P.S. Wallén SS beskriver fasta valörer av Transportsedlar i Daler Kopparmynt med TRE tydliga typer 1-2-3. Om man någon gång ska ge ut en ny katalog över äldre sedlar så borde man ändra begärda valörer:
Ny TYP 1 motsvarar Wallén SS typ 1-5 (eventuellt kanske NY TYP 0 motsvarar Wallén SS typ 1)
Ny TYP 2 motsvarar Wallén SS typ 6
Ny TYP 3 motsvarar Wallén SS typ 7

500 kr B lägsta nummer och 500 kr G lägsta nummer

500 kr B och 500 kr G med lägsta kända nummer från samma uttag i Bankomat i början på juli 2022.

  

Riksdaler Riksmynt Provtrycksark på Philea Shop Sverige | AB Philea


Sverige | Norden | Sedlar | Provtrycksark med hela serien av 1858/1864-års utgåva 1 riksdaler till 500 riksdaler, i svartvitt på tunt papper | AB Philea
Av bilderna att döma är detta samma exemplar som blev osålt på Philea Myntauktion 3 och 4 (jfr bilder längre ned på denna sida)

Urklipp från liknande provtrycksark SWEDEN - RIKSENS STÄNDERS BANKS (banknote.ws)
Observera att Insättningsbevis felaktigt fått Pick-nummer A72, A74, A80, A90.
Riksgäldskontorets Räntepollett (Wallén SS typ B) har felaktigt angivits som A106a (Wallén SS typ A)
Pick A106a beskriver egentligen Wallén SS typ A Kreditsedlar 3% (avbildad i Pick) och Pick A106b beskriver Wallén SS typ D1-D2 Handskriven valör

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 35, Lot 869 : RIKSENS STÄNDERS BANK Provtryck för 10 riksdaler...
10 riksdaler riksmynt 1859 Litt. U urklippt från ett liknande provtrycksark

Se även 50 riksdaler riksmynt 1861 urklippt från provtrycksark Sedel: 50 Riksdaler Riksmynt (Sverige(1858-1870 Issue) Wor:A-134r (colnect.com)

Se även Riibe 17 nr 2780: 50 riksdaler riksmynt 1861 blankett utan nummer


Philea Mynt Auktion 01 coinAuction1.pdf (philea.se) Såld för 30 000 kr


Philea Mynt Auktion 03 coinAuction3.pdf (philea.se) Osåld
Samma ex på Philea Mynt Auktion 04 nr 4507V Osåld


Ahlström 71 nr 910 såld för 36 000 kr


17.09.2015, HERITAGE AUCTIONS, INC., AUCTION 3538, LOT 26628, hacurrency3538catalog.pdf (archive.org)

P.S. Ett liknande provtryck av 1000 riksdaler riksmynt 1859 på tjockt papper


Philea Mynt Auktion 14 NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 14, Lot 262 : Sweden, SF 1:1 1000 riksdaler riksmynt 1859 Progressive proof of... Osåld
Även på Philea Mynt Auktion 15 Osåld

Leta efter sedlar i äldre auktioner


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2017 NYINC Auction, Lot 4512 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 50 Kronor, 1880-96. P-10p. Proof. PMG Gem... (okt. 2017)

Överklistrad grön lapp från auktionen år 2017!! Varför? På en senare auktion är lappen borttagen år 2020.


NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 48 - Banknotes, Lot 859 : Sweden: Sveriges Riksbank 50 Kronor 1880-96 reverse proof, P.10p, PMG... (okt. 2020)

acsearch.info - Auction research där följande auktionsfirmor finns med acsearch.info - Auction research (Philea finns med men inte MISAB. Övriga deltagare bl.a. Bruun Rasmussen, Heritage och Spink)

sweden banknote - page 1 | WorthPoint

Ovanstående länkar har sökning på sweden banknote. Ändra till mera detaljerat.

Har du tips på andra länkar där du kan söka på tidigare auktioner?


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio April 2022 Valkenburg Auction, Lot 30311 : SWEDEN. Sweriges Rikes Standers Bank. 500 Riksdaler, 1859. P-A136s....

Se även NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 874, Lot 412 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, Norrköpings Enskilda... 500 kr Norrköpings Enskilda Bank

Sök i numisbids genom Internet-sökning

Skriv in följande sträng i sökrutan

sweden banknote site:numisbids.com

sweden banknote site:numisbids.com – Google Sök

NumisBids: Holmasto Auction 157, Lot 635 : Sweden - banknotes 500 riksdaler riksmynt 1859 ? 000000, K....

NumisBids: Holmasto Auction 157, Lot 637 : Sweden - banknotes Provtryck / trial print: 1000 kronor 1881. Utan...

NumisBids: Holmasto Auction 158, Lot 577 : Sweden - banknotes Göteborg Banco Discont Contoir. 50 riksdaler...

NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 889, Lot 1090 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, 5 Kronor ND (1948), Pick...

Samtida förfalskade sedlar på 1700- och 1800-talet

  
Förfalskad samtida transportsedel på eBay. Den vänstra är äkta medan den högra är förfalskad. Texten har oregelbunden höjd.
1814 SWEDEN assignat from RIKSENS STÄNDERS BANK on fabric | eBay

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 719 : SEDLAR / BANKNOTES Samtida förfalskning (?) av...

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 545 : RIKETS STÄNDERS BANK / VITA BANCOSEDLAR2 riksdaler specie 1821....

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 616 : RIKSGÄLDSKONTORETRiksdaler 1791. Nr 12050. Samtida...

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 617 : RIKSGÄLDSKONTORETRiksdaler 1792. Nr 19. Samtida förfalskning....

Falska mynt värda mer än originalet

  
Gamla förfalskningar "Trollhätte-Svensson" värda att samla!! (värda mer än originalet!!)


ur Nordisk kriminalkrönika 1979 (som skriver fel efternamn)

Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

Auktioner med falska mynt:

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 789 : OSKAR II (1872-1907): Krona 1875. Förfalskning av den s.k....

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 635 : OSKAR II (1872-1907) 50 öre 1878. Samtida förfalskning...

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 792 : OSKAR II (1872-1907): 25 öre 1881. Förfalskning av den s.k....

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 27, Lot 814 : NORGE / NORWAY: Oskar II (1872-1905). Krone 1877. Samtida...

Falskmyntaren från Trollhättan [Carl Napoleon Svensson]. (antikvariat.net) Särtryck från nedanstående myntkatalog

Hogbergs myntkatalog nr 7 1955 Lagerkatalog | Bokbörsen (bokborsen.se) Innehåller artikel om Trollhätte-Svensson

snt21973.pdf (numismatik.se)   snt31973.pdf (numismatik.se)   snt82012.pdf (numismatik.se)


Page 23 - Swedish American Genealogist, Swenson Center (Augustana College) - CARLI Digital Collections (illinois.edu) page 23-25
Swedish American Genealogist Vol. 4, No. 1


Stranna-11-1.pdf (trollhattegillet.se) sid. 33

Falska 10 kr 1991

Falska 10 kr 1991 cirkulerade tidigare som s.k. rysstior, men de tillverkades i Ukraina. De är GRAVERADE inte bara mekaniska kopior. snt52002.pdf (numismatik.se)


10 kr 1991 falsk, från Sörmlands museum
SLM 35871 1-3 - Mynt, falsk så kallad "ryss-tia", 10 kronor, ca 1991-1994, Carl XVI Gustaf - Sörmlands museums samlingar (sormlandsmuseum.se)

500 kr G


Tradera 2022-06-27

Internationella auktioner med svenska sedlar


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70768 : SWEDEN. Rikes Standers Bank. 32 Skillingar Banco, 1840-58. P-A123c....
Observera att auktionsfirman har sitt namn på baksidan av slabben
Klantigt av PMG att inte ange exakt årtal, samma sedelnummer finns för flera olika årtal (beror det på att Pick inte listar kända årtal utan bara anger i klump 1840-58)

  
Samma sedel från PMG databas med PMG hologram på baksidan. Ovanstående auktion har firmanamnet ÖVERKLISTRAT på hologrammet, DÅLIGT!!!
Se även PMG Announces Next-Generation Holder and Label | PMG (pmgnotes.com)

Se även 5 kr 1878 NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70769 : SWEDEN. Sweriges Riksbank. 5 Kronor, 1878. P-2e. PMG Choice Fine 15. ...

Se även 1000 kr 1976 högt nummer NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70778 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 1000 Kronor, 1976. P-55a. About...


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70771 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 100 Kronor, 1950. P-36af. PMG Choice...
Observera sedelnummer nära gränsen 270 000 som är max enligt min tidigare utredning

P.S. Det är mycket struligare att verifiera PCGS sedlar. Jag provade med 1000 kr 2005 i PCGS Gold Shield som blev verifierat med text men utan bilder. Varumärket PCGS har använts under licens av olika företag och då kan det vara svårt att verifiera. Detta strul av PCGS gynnar PMG där verifiering fungerar.

  
Observera OPQ på bilden och PPQ i verifikationen (population är antalet certifierade sedlar av samma årtal uppdelat på olika graderingar)

PCGS Cert Verification

Cert Verification – Legacy Currency Grading, LLC (legacygrading.com)

Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com)

Höga priser på MISAB Internetauktion 40

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

  

Svensk sedelkarta såld för 18 500 kr

Lindgren Riksbankens sedelhistoria såld för 700 kr

Hildebrand Sedelsamlingen såld för 200 kr

Montelius Sedlarnas historia såld för 250 kr

Hyberg Enskilda banker såld för 750 kr

20 kr D för 6:e gången


Cirkulerad kvalitet ca 1+

Jag har bara fått 20 kr D sex gånger
20 kr 2016D 57 0 316672 2021-04-27 ICA
20 kr 2016D 60 0 319148 2019-01-04 köpt fr. samlare
20 kr 2016D 25 0 326875 2019-11-21 ICA 
20 kr 2016D 03 0 441320 2019-11-19 ICA 
20 kr 2016D 40 0 766433 2022-06-24 ICA
20 kr 2016D 32 0 814201 2019-12-17 ICA

Holmasto auction - svenska sedlar

NumisBids: Holmasto Auction 154, Lot 686 : Banknotes - other countries Sweden. 8 skillingar banco 1849. SS 17. ...
NumisBids: Holmasto Auction 155 (6 Mar 2021): Banknotes - other countries
NumisBids: Holmasto Auction 157 (9 Oct 2021): Sweden - banknotes
NumisBids: Holmasto Auction 158 (18 Dec 2021): Sweden - banknotes
NumisBids: Holmasto Auction 159 (12 Mar 2022): Sweden - Banknotes

Svenska sedlar på Numisbids.com utländska auktioner

Välj NumisBids: Your Portal for Numismatic Auctions sök på "Sweden" och bläddra förbi mynten till sedlar


Kvalitet VF, NumisBids: Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Auction 34, Lot 3387 : World Banknotes Szwecja. 32 skilling banco 1858 Sveriges Rikes...

  
Riksgäld, Kvalitet XF och VF NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 53, Lot 14310 : Sweden: Riksens Ständer Riksgälds Contor, very exciting lot with 4...
Observera spegelvänt tryck på baksidan och valören tryckt RÄTTVÄND upptill på baksidan

För att hitta avslutade auktion sök i Google efter "sweden banknote site:numisbids.com"

NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 32 - Banknotes, Lot 38520 : Alle Welt: Sweden: 50 Riksdaler 1870 Specimen Proof P. S103p "Bohus...

NumisBids: Holmasto Auction 159, Lot 542 : Sweden - Banknotes Insättningsbevis: Götheborgs Discont 5 riksdaler...

NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 889, Lot 1093 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, 1000 Kronor ND...

NumisBids: Green Apple Auction July 2020 Auction, Lot 1801 : Sweden, 500 Kronor, 2016, UNC, p73...

NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2020 NYINC Auction, Lot 30446 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 10,000 Kronor, 1958. P-49. Very Fine....

Se även Search Live Online Items - Archives International Auctions eller Search Live Online Items - Archives International Auctions

Stockholms Banco, Daler Sylvermynt “1666” Issue Banknote. - Archives International Auctions

500 kr G ytterligare exemplar


e-post 2022-06-21 från en vänlig samlare

MISAB Internetauktion 40 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Hildebrand 1915
Finns även på Bokbörsen Sedelsamlingen i Riksbank... | HILDEBRAND, OSCAR | 125 SEK (bokborsen.se)
 

Separat särtryck som även ingår i Hildebrand
Finns även digitaliserad OCR-skannad
www.sedelmynt.se/bok/Montelius.pdf

Sedelkarta som även ingår i Bukowski 1886 sid. 149
digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:18a_000548

Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria
MISAB porto 150 kr; Bokbörsen porto 64 kr
Finns billigare på Bokbörsen
riksbankens sedelhistoria | Bokbörsen (bokborsen.se)

Finns även digitaliserad, Hyberg Enskilda Banker
weburn.kb.se/eod/5340/NLS18A065340.pdf  
Finns även på Bokbörsen
De enskilda bankernas sed... | Hyberg J. redaktör | 820 SEK (bokborsen.se)

 

 


Selling lagerkatalog 1878 med mycket tidig kvalitetsskala (Conservationsgrad) Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

C1 = Vackert exemplar

C2 = Godt exemplar

C3 = Dåligt exemplar

P.S. Flera auktionskataloger från Bukowski finns digitaliserade OMNIA - mynt


Bukowski 98 från år 1896 anger C1, C2, C3 efter sedlarna utan förklaring, men det är nog Sellings Conservationsgrad.
Min gissning är att C1=Appelgren 01, C2=Appelgren 1, C3=Appelgren 2

Stockholmspolletter Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) innehåller även många papperspolletter som t.ex. Stockholms Spinnhus med bilder av alla 9 olika valörer (Platbãrzdis II sid. 63 saknar valören 7 öre)
Även Barnängens Fabrik med bilder av polletter undertecknade av Salander och Apiarie (Platbãrzdis II sid. 62 PL 3-5 utan bild) samt olika matpolletter

     

Stockholmspolletter beskriver även Lump-polletter och Tullsedlar. Mera om lumppolletter www.nph.nu/npht_2_2004.pdf 
Lumppolletter se även snt31990.pdf (numismatik.se) och snt42005.pdf (numismatik.se) samt snt22005.pdf (numismatik.se) Katrinedal

P.S. Liknande böcker om polletter finns på antikvariat: Skånepolletter (Alunbruket m.m.) och Göteborgspolletter.

Lumppolletter sålda på auktioner
Auktion     Bruk År   Kvalitet Resultat Utrop  
MISAB 29   Lumppollett Grycksbo 1819   1+/01 500 500  
Ahlström 52b 2244 Lumppollett Grycksbo 1827 samma ex 1+ 800 800 Carlsson
MISAB 12 386 Lumppollett Grycksbo 1827 samma ex 1+ 2200 1000  
MISAB 14 035 Lumppollett Katrinedal 1851   1/1+ 1000 1000  
MISAB 18 701 Lumppollett Lingonbacka 1807   1+ 0 1000  
Ahlström 25 1127 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex (01)förl 600 400  
Ahlström 52b 2284 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+/01 1300 1000 Carlsson
MISAB 07 374 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+ 3000  3000  
MISAB 18 702 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+/01 0 1000  
MISAB 08 176 Lumppollett Lingonbacka 1826   1+/01 1500 1500  
MISAB 08 177 Lumppollett Lingonbacka 1827   1+/01 1500 1500  
Ahlström 32 1438 Lumppollett Tumba 1829 samma ex 1+ 2500 2000  
Antikören 15 1065 Lumppollett Tumba 1829 samma ex 1/1+ 2300 500  

Ovanstående bild av lumppollett från Ahlström 32


Lumppollett Katrinedals pappersbruk NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 14, Lot 35 : SWEDEN: BOHUSLÄNUDDEVALLA. Katrinedals pappersbruk....
Saknas i tidigare översikt av 7 pappersbruk med lumppolletter, så nu är det totalt 8 bruk med lumppolletter

Lump: textil återvinning under det långa 1800-talet journals.lub.lu.se/scandia/article/download/21860/19887/54413

Se även www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1299870/FULLTEXT01.pdf

Tullsedlar och Tullstämplar

Stockholmspolletter beskriver tullsedlar (kvitto på betald tull) från 1600-talet medan Facit 2015 beskriver tullstämplar (intyg om betald tull att fästas på tyget) från 1800-talet (se även Per Sundberg: Svenska tullstämpelmärken 1822-1861, bok 2012, 57 sidor). Detta är olika typer av intyg från tullen.


17003 BAN 2225 27 - Tullsedel - Kristinehamns bildarkiv (kulturhotell.se)

Tullstämpel från wernersblogg.wordpress.com
Se även Facit 2015 sid. S-296
Stämpelmärket ska fästas på det tullade tyget med blyplomb

Tullsedel se även SAMLING DOKUMENT, 5 st, bl a s k bilbrev, tullsedel m m, 17/1800-tal. Böcker, Kartor & Handskrifter - Auctionet

500 kr G i Bankomat


Från Bankomat 2022-06-15, Nästan ocirkulerad kvalitet 01/ 0

Jag fick endast en 500 kr G, övriga var 500 kr C cirkulerade ca 1+/01

500 kr G kommer från 2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd (tidigare årtal tryckta hos Crane AB i Tumba)

200 kr B med extremt lågt nummer


Från Tradera 2022-05-28

     
Tidigare kända låga nummer

20 kr B 190-tusen ovikt från provupplagan


Från Tradera 2022-06-03

20 kr B 185-tusen --- B 300-tusen tillhör den första lilla provupplagan på ca 7 milj. sedlar. Tidigare bara känd med nr B 240-tusen --- 246-tusen.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  240 03, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59

           
  
Tidigare kända nummer inom intervallet B 185-tusen --- B 300-tusen

Kända sedlar med nummer strax före och strax efter intervallet för provupplagan


50 kr A provupplaga lågt nummer

20 kr och 50 kr har samma storlek på tryckarken 60 och då borde samma nummerintervall gälla för båda.

Jag efterlyser flera sedlar 20 kr B inom intervallet 0 185 001 ‒ 0 300 000

Valör Nummer för provtryckta sedlar
som nu är i beredskapslager
Upplaga
20 kr B 185 001 - 300 000 6,9 milj.
50 kr A 185 001 - 300 000 6,9 milj.
100 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.
200 kr A 180 001 - 300 000 6,0 milj.
500 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.

     
Dessa 1000 kr B antyder att intervallen för 100-200-500 kr kanske borde börja vid 175-tusen??

Riksbanken beställer nya sedlar hos De La Rue

Totalt FYRA olika beställningar vilket borde betyda fyra olika valörer. Tidigare har jag gissat på 20 kr, 50 kr och 100 kr. Nu har nog även tillkommit 500 kr. Eventuellt kan samma valör beställts två gånger.

arendelista220609.pdf (riksbank.se)

2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue International Ltd

2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue International Ltd

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd Registreringsdatum (riksbank.se)

Riksbankens budget för sedlar och mynt
År Sedlar Mynt  
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr  

Min tidigare gissning var:
18 Mkr för 20 kr I eller J
25-18 = 7 Mkr för 50 kr I eller J
12 Mkr för 100 kr J

Troligen måste Riksbanken utöka budgeten med kanske ytterligare 20 Mkr för 500 kr J

Inköp av sedlar Mkr
2017 14 Mkr 500 kr E
2018 13 Mkr 500 kr F
2019 21 Mkr 500 kr G
2020 0 Mkr

---

500 kr G på Tradera

Ytterligare 500 kr G som är mycket ovanlig har kommit ut i cirkulation under senare tid. Eftersom antalet sedlar i omlopp har ökat så har även 500 kr E och 500 kr F kommit ut med högre nummer än som tidigare varit känt.

Ytterligare en länk till äldre svenska sedlar

Banknotes from Sweden – Numista


Ganska lågt nummer av 1000 kr B från Numista

10 kr 1912 med högsta möjliga nummer 200 000


Från Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook

5 kr och 10 kr nummerintervall för Sittande Svea
Årtal Nummerintervall Detaljer för 5 kr Detaljer för 10 kr
1890-1908 00 001 - 99 900 fr.o.m. 1890 fr.o.m. 1892
1909-1918 00 001 - 200 000 1909 hade 6 siffror med inledande 0:a
Övriga årtal då istället 5-siffriga
1909 endast ett fåtal 6-siffriga med inledande 1:a
1918 fr.o.m. serie F alla 6-sifriga även med inledande 0:a
1919-1937 000 001 - 200 000    
1938-1939 000 001 - 400 000    
1940 000 001 - 999 900 t.o.m. 5 kr 1940 Q t.o.m. 10 kr 1940 W
1940-1952 000 001 - 900 000 fr.o.m. 5 kr 1940 AA existerar inte, nya 10 kr Gustav Vasa kom istället

Men hur högt har man numrerat år 1890-1908? Finns det max 99 900 eller t.o.m. 100 000 som ju kräver 6 siffror i numreringen.

  
5 och 10 kr Lilla Riksvapnet med högre nummer än 99 900 (från Tradera 2009-11 och Ahlström 42)

Någon som känner till Sittande Svea före år 1909 med högre nummer än 99 900 eventuellt upp till 100 000? Finns 10 kr 1940 med nummer högre än 999 900?


5 kr 1956, mindre än 100 från max nr
(från Tradera 2002-11-25)

  
5 och 10 kr med högsta möjliga nummer 900 000


10 kr 1940 med ganska högt nummer


50 kr 1996 serie 1 (högsta möjliga nummer)

Färgade Banco med höga nummer

  

Känner någon till ännu högre nummer närmare 100 000 ?

Riksdaler Riksmynt med höga nummer

Finns det högre nummer?

100 kr B lågt nummer B234-tusen på eBay från Kanada


SWEDEN 2016 : 100 Kronor - Serial #B130234859 - Greta Garbo | eBay

Kraftigt ökad cirkulation av sedlar

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

  
100 kr och 500 kr sedlar i cirkulation 1 juni 2022

Philea Auktion 394

Sedlar - Auktion 394 - AB Philea

     

Tumba Bruksmuseum om de första sedlarna

Tumba bruk – Sveriges sedelhistoria | Tumba Bruksmuseum

  
Richard Kjellgren om de första sedlarna och Tumba bruk

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: De första sedlarna | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Ett eget sedelpapper | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Pappersformar och vattenmärken | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Papperstillverkning vid Tumba bruk | UR Play

Se även Ekonomiska museet Europas första banksedlar - YouTube

Tumba bruksmuseum visar 25 daler kopparmynt 1663 medan Ekonomiska museet visar 5 daler kopparmynt 1662 (nuvarande placering av dessa två sedlar)

Besök museet Välkommen till Tumba bruksmuseum | Tumba Bruksmuseum


Tumba bruksmuseum


Pappersbruk Original år 1955

Pappersbruk Nytryck 1984

Pappersmästarna Utgåva 1994

Bokbörsen Riksbankens pappersbruk T... | Castegren, Erik | från 100 (bokborsen.se)

Bokbörsen Pappersmästarna : om holl... | Conradson, Birgitta | från 50 (bokborsen.se)

Bokus Pappersmästarna : om holländarna på 1700-talets Tumba bruk - Birgitta Conradson - Bok (9789171083654) | Bokus

Se även tumba2000-1.PDF (kulturarvstockholm.se) och pappersbruken | Sune Ambrosiani | Bokbörsen (bokborsen.se) (3:e häftet om Tumba)
samt Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. by AMBROSIANI, Sune.: Very Good | Centralantikvariatet (abebooks.com)

Ytterligare 500 kr F låga nummer


e-post 2022-05-29 från samlare

500 kr E högt nummer på Tradera

E0.0 20 ex nr 0.0210.094  
E0.1 23 ex nr 0.1000.194  
E0.2 18 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 8 ex

nr 0.311‒0.329

smalt intervall
E0.4 6 ex nr 0.446‒0.475 smalt intervall
E0.5 9 ex nr 0.516‒0.568  
E0.6 3 ex nr 0.6420.663  

Skanner för sedlar

Jag har nu köpt en ny fristående skanner från Canon som fungerar utmärkt även för nya sedlar med små gula ringar. Det har skrivits om problem men det kanske bara gäller kombinerade skrivare/skanner? Scan modern notes without CDS problems – BanknoteNews. Jag använder ett äldre bildredigeringsprogram från år 2004. Eventuellt sitter eventuella problem i redigeringsprogrammet men inte i själva skannern?

Förbättringar med en ny skanner:
- Endast en USB-sladd (USB 3.0 blå SuperSpeed) som också ger ström, ingen separat 230 V-anslutning
- Skannar upp till 4800 dpi mot tidigare 1200 dpi
- "plug-and-play" automatiskt, kräver ingen installation

Jag har även provat att skanna sedlar med en kombinerad skanner/skrivare HP 4485 som även kan skanna nya svenska sedlar.
Den kan skanna max 1200×2400 dpi men det går bara att välja diskreta värden 75, 100, 200, 300 dpi o.s.v.

Min nya Canon skanner klarar max 4800×4800 dpi (således samma vertikalt och horisontellt).
Jag kan ställa in valfri upplösning t.ex. 150 och 175 dpi som jag använder.

  
Sedel t.v. med min nya skanner och t.h. med min gamla skanner, kraftigt cirkulerad med riss, kvalitet ca 1?/1, nu för återanvändning

USB gränssnitt USB - Wikipedia

Det finns TRE olika snabba USB nämligen USB 1.0 vit kontakt, USB 2.0 svart kontakt och USB 3.0 blå kontakt (elektriska prestanda)

  
The original USB specification detailed standard-A and standard-B plugs and receptacles. The connectors were different so that users could not connect one computer receptacle to another.

Men dessa elektriska gränssnitt kan finnas med flera olika mekaniska kontakter:
- USB-A som är den vanliga kontakten på datorer och USB-minnen
- USB-B som jag har på min skrivare och gamla skanner
- USB-C ny mindre kontakt som ska bli standard för att ladda mobiler m.m. enligt beslut inom EU. Har totalt 24 pinnar.
- Mini-USB som jag har på min digitalkamera och fristående DVD-brännare. Har 5 pinnar.
- Micro-USB som jag har på min fristående hårddisk. Har 10 pinnar.

Oberoende av kontakt så medföljer det ALLTID en sladd som omvandlar till den större vanliga USB-A. Min nya skanner har USB-C på skannern och en sladd som omvandlar till USB-A blå.

MÄRKLIGT: Sladden till min nya Canon skanner har BLÅ kontakt mot datorn men endast FYRA pinnar som USB Svart i bilden ovan. Således är sladden Canon special som inte kan användas generellt (lurigt). Min dator och sladden till min fristående hårddisk har alla NIO pinnar enligt blå bild.

500 kr F på eBay.com - nytt högsta nummer


SWEDEN 500 KRONOR 2015(NEW) UNC P-73b.3 BIRGIT NILSSON | eBay

           

Inköp av sedlar Mkr
2017 14 Mkr 500 kr E
2018 13 Mkr 500 kr F
2019 21 Mkr 500 kr G

Kontrollräkning, kostnad per styck med Mkr och upplagan:
500 kr E styck 14/32,5 = 43 öre
500 kr F styck 13/30 = 43 öre
500 kr G styck 21/40 = 52 öre (eventuellt finns det högre nummer så att styckkostnaden blir lägre)

Swedish Paper Money for sale | eBay

500 kr G på eBay.com från USA


SWEDEN 500 Kronor 2016, P-73, Scarce Higher Denomination, Pack Fresh UNC Grade | eBay

200 kr B lågt nummer och 500 kr E högt nummer från Tyskland

Från en mycket intresserad samlare i Tyskland som har satt sig in i alla detaljer när det gäller numrering av nya svenska sedlar.

Se mera på Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay


Sensationellt nytt mycket högt nummer från tyska eBay

  
200 kr B och 500 kr E från tyska eBay

500 kr F från tyska eBay


Schweden / Sweden P.73 2X 500 Kronen (2016) SERIENDRUCK UNC. | eBay

Även 20 kr D Tjugo Kronor Schweden Astrid Lindgren 20 Kronen Schein Pipi Langstrumpf D2108… | eBay (tidigare känt tusen-nummer)

P.S. 500 kr F 393-tusen ocirkulerad fick jag själv i Bankomat 2022-06-10. Ytterligare F 393-tusen på Tradera 2022-06-09

500 kr 2018F 22 0 341186 2020-07-15 e-post
500 kr 2018F 25 0 341567 2020-08-12 Bankomat
500 kr 2018F 44 0 345576 2021-03-16 Bankomat
500 kr 2018F 06 0 393183 2022-05-25 eBay.de
500 kr 2018F 04 0 393290 2022-06-09 Tradera
500 kr 2018F 29 0 393884 2022-06-10 Bankomat

Färgade banco sedlar Litt. P


Sixteen Daler 32 Shilling Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture


Litt. L

Litt. P

Litt. Z

Färgade banco sedlar Litt. F år 1852


One Hundred Daler Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture (se även Wallén SS sid. 69)

Se även The Canary and Other Dangerous Birds — Google Arts & Culture och Five Hundred Daler Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture

Se även New Paper, Old Moulds — Google Arts & Culture


Litt. F år 1841

Litt. F år 1852

Litt. F år 1856

Litt. T

100 riksdaler banco 1854 såld på MISAB 25 för 335 000 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 25, Lot 445 : RIKSENS STÄNDERS BANK: 100 riksdaler banco 1854. H 21205. SF...

500 riksdaler banco 1854 såld på Høiland 129 för 270 000 DKK.

500 kr B nya tusen-nummer

  
Från The collectable you are looking for is on Delcampe efter tips från e-post från en samlare i Tyskland

Delcampe är en portal med massor med bilder av svenska sedlar till försäljning, även testsedlar och specimen

eBay.com närliggande nummer SWEDEN 500 KRONOR 2015 UNC P-73a BIRGIT NILSSON | eBay

Titta även på tyska eBay Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay t.ex. 500 kr B Schweden / Sweden P.073 500 Kronen (2016) (1) UNC | eBay


e-post 2022-05-23 från samlare

En översikt över fintech och kryptotillgångar från Riksbanken

En översikt över fintech och kryptotillgångar | Sveriges Riksbank

Fintech definieras i detta staff memo som när finansiella tjänster kombineras med ny teknik. Fintechområdet inkluderar många av de traditionella tjänsterna vi förknippar med det finansiella systemet som kreditgivning och betalningsförmedling men även helt nya aktiviter till exempel kopplade till kryptotillgångar.

Kryptotillgångar är ett slags digitala tillgångar och de största kryptotillgångarna sett till marknadsvärde är Bitcoin och Ethereum. Många kryptotillgångar har ett värde som fluktuerar mycket, men det finns också kryptotillgångar kallade stablecoins vars syfte är att hålla ett stabilt värde över tid. Marknaden för kryptotillgångar har växt snabbt men utgör fortfarande bara en bråkdel av det globala finansiella systemets storlek.

Eftersom alla Bitcointransaktioner behöver bekräftas av nätverket och detta görs med tiominutersintervall kan det ta upp till tio minuter innan transaktionen är verifierad. Därtill finns det en tumregel om att man bör vänta ett antal omgångar för att vara säker på att transaktionen verkligen har genomförts och finns på blockkedjan.

Det finns en inbyggd halveringstid för hur många Bitcoins som skapas för varje tillagt block och hur stor belöning den miner som snabbast löst problemet därmed får. Efter 210 000 block halveras mängden Bitcoins som skapas. Så småningom kommer därmed mängden nyskapade Bitcoins att minska till nära noll. Det innebär att det finns en övre gräns för hur många Bitcoins som totalt kan skapas, vilket är 21 miljoner. I mitten av maj 2022 var mängden cirkulerande Bitcoins ungefär 19 miljoner. Allt eftersom miners får färre nyskapade Bitcoin när de bekräftar transaktioner, kommer transaktionsavgifter att bli en viktigare del av nätverket. Med andra ord kommer transaktionsavgifter att utgöra ett allt viktigare incitament för miners att verifiera transaktioner i jämförelse med nuläget då miners även belönas med nyskapade Bitcoin.

Så kallade stablecoins är en typ av kryptotillgångar som är tänkta att hålla ett stabilt värde över tid, till exempel genom att de följer priset på en nationell valuta som amerikanska dollar. De skiljer sig därmed från många andra kryptotillgångar, som inte har någon mekanism för att behålla värdet stabilt så att det istället fluktuerar fritt.

Värdet på stablecoins är generellt sett uppbackat till en reserv som kan bestå av olika tillgångar och de kan då kallas stablecoins med säkerhet (eng. collateralised stablecoins). Säkerheterna kan till exempel vara finansiella tillgångar som företagscertifikat, bankinsättningar i en eller flera nationella valutor eller till och med andra kryptotillgångar.

Tre av de stablecoin som är störst – USD Tether (USDT), USD Coin (USDC) och Binance USD (BUSD) – är tänkta att förhålla sig 1 till 1 mot amerikanska dollar. Dessa utgör exempel på stablecoins med säkerhet.

Sammantaget utgör fallen i dessa stablecoins exempel på att stablecoins inte nödvändigtvis är stabila. Det visar också på att det kan vara svårt att upprätthålla ett stabilt pris på en stablecoin om tillgångarna i reserven inte har ett stabilt värde eller inte till fullo motsvarar utgivna stablecoins.

Se även om Riksbankens planer på en eventuell e-Krona E-krona | Sveriges Riksbank

Se även Kraschen som skakar om kryptovärlden 28 maj 2022 - Ekonomiekot Extra | Sveriges Radio

Se även Expert: Flera kryptovalutor kommer att försvinna - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio (Tidigare i maj kollapsade kryptovalutan Luna, och hundratals miljarder kronor i investeringar gick upp i rök.)

16 2/3 riksdaler banco och 33 1/3 riksdaler banco


P-A127 (banknote.ws) Tidigare såld på Ahlström 32 (observera att numret även är tryckt på baksidan)


SWEDEN OVERVIEW (banknote.ws)
Det finns ett mycket stort antal bilder av svenska sedlar från 1666 och fram till nutid där även baksidan visas
Fyrsidiga transportsedlar visas med sid.1 och sid.4 (blank) men INTE sid.2 som har tryckt valör och transporter


P-A128 (banknote.ws) Tidigare såld på Ahlström 38 från Torgny Lindgrens samling

     
P-A76 (banknote.ws) och P-A84 (banknote.ws) 24 daler kopparmynt 1758 tidigare såld på Ahlström 37 från Torgny Lindgrens samling

Daler kopparmynt sedlar 1662-1663

Finns endast bevarade exemplar på Myntkabinettet. Inga i privat ägo.


Från YouTube Ekonomiska Museet

Baksida: Från Platbãrzdis Sveriges Första Banksedlar Ill.71

Enligt Platbãrzdis finns endast två bevarade 5 daler kopparmynt 1662 och två bevarade 25 daler kopparmynt 1663:
5 daler kopparmynt 1662 nr 4700
5 daler kopparmynt 1662 nr 4705, se även Hildebrand 1915
25 daler kopparmynt 1663 nr 16599
25 daler kopparmynt 1663 nr 17269, se även Bukowski 1886 och Hildebrand 1915

Dessutom finns förfalskade 100 och 1000 daler kopparmynt (troligen samtida eftersom de redan finns med i Bukowski 1886 och Hildebrand 1915)


Sweden and Europe's First Banknote (spink.com)

Sedel: 5 Daler Koppermynt (Sverige(1662-1664 Issue) Wor:A-46 (colnect.com) FALSK

Nr 4700 äkta medan nr 4707 är falsk eftersom numret med bokstäver är identiskt samt att diverse prickar är identiska. Den falska nr 4707 saknar sedelnummer med siffror och bokstäver på baksidan (sigill ska endast synas på framsidan).

Läs mera om dessa sedlar "banksedlar" i Mynt & Sedlar | Köp & sälj på Tradera och platbarzdis | Bokbörsen (bokborsen.se)

Se även Europas första banksedlar - YouTube


25 daler kopparmynt 1663 (avbildning från Bukowski 1886)Från Bukowski 1886

Hildebrand Sedelsamlingen i Riksbankens myntkabinett 1915 har följande sedlar:
5 daler kopparmynt 1662 nr 4705
1000 daler kopparmynt 1663 nr 10812 den 9 juli med påskrift falsk (enligt Platbãrzdis ska detta nummer gälla för 12½ daler kopparmynt)
100 daler kopparmynt 1663 nr 9082 den 12 maj med påskrift falsk (enligt Platbãrzdis ska detta nummer gälla för 12½ daler kopparmynt)
25 daler kopparmynt nr 17269

Platbãrzdis har ytterligare en falsk 100 daler kopparmynt 1663 den 12 augusti nr 1389 på framsidan och nr 13809 på baksidan!! (klantig förfalskare)
Falsk 1000 daler kopparmynt 1663 nr 10474
Falsk 1000 daler kopparmynt 1663 nr 21707
Falsk 1000 daler kopparmynt 1662 nr 4732
Falsk 100 daler kopparmynt 1662 nr 6640

Mera bilder SWEDEN - EARLY BANKS (banknote.ws) Även bilder av baksidan för daler silvermynt 1666 och den falska 5 daler kopparmynt 1662
Det finns ett mycket stort antal bilder av svenska sedlar från 1666 och fram till nutid där även baksidan visas

Stocholms Banco hade även kontor utanför Stockholm t.ex. Åbo Bank of Finland 200 years part I – Imperial Cashier to Central Bank (suomenpankki.fi)

(Pick) World Paper Money om sedlar från Stockholms Banco

Man har tagit upp stort utrymme för sedlar som inte finns bevarade. Jag tycker att man bara ska lista 1662 (A46-A56) och 1666 (A57-A60) års utgåva samt transportsedel 1667 (A61). Följande borde strykas:

1661 Ducat A1 (Wallén SS typ F)
1661 Riksdaler specie A2-A12 (Wallén SS typ E)
1661 Daler silvermynt A13-A23 (Wallén SS typ C)
1661 Daler kopparmynt A24-A45 (Wallén SS typ A)

Sedelsubstitut 1658-1668


Kassasedel 1661 i Stockholms Banco, Wallén SS typ K, 4 tryckta årtalssiffror

Finns som Assignationer, Kassasedlar och Insättningsbevis.

500 kr B 199-tusen


e-post 2022-05-19 från samlare

Färgade banco sedlar Litt. F och T


Litt. F år 1841

Litt. F år 1856

Litt. T


Ahlström 19:728 osåld (från Göthrik Myhrmans sedelbok) och Tradera 2014-05

Enligt Rosenqvist SF finns 6 2/3 riksdaler banco 1841 med Litt. F, G, H, I (således inte med Litt. T)

Se även Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria bild 72: 6 2/3 rd b:co 1841 F 8994, med samma avvikande utseende på bokstaven F !!


Litt. I

Jämför med nedanstående bokstäver:


Calligraphystilsort typsnitt • Schablon till målning, alla bokstäver • köpa schabloner för väggar i Sverige (återanvändbar från plast) (schablonhuset.se)

Identifont - Old Fashion Script

Vilka sedlar kan finnas med tryckta bokstäver i gammal skrivstil Litt. F och T

Det är endast högre valörer 6 2/3 rd banco -- 500 rd banco som finns med dessa bokstäver.

6 2/3 rd banco -- 10 rd banco använder bokstäver som normala seriebokstäver och där kan endast följande finnas:
6 2/3 rd banco 1841 F och 1856 F
10 rd banco 1841 F

16 2/3 rd banco -- 500 rd banco använder samtliga 25 bokstäver A-Z för VARJE årtal som en kontrollbokstav bestämd av slutsiffrorna 01-25, 26-50, 51-75, 76-00. Jag har bara sett bild av 16 2/3 rd banco Litt. T. Jag efterlyser bilder av Litt. F från olika årtal. Troligen finns det olika utseende av Litt. F beroende på årtal.

När det gäller handskrivna bokstäver så finns 32 sk banco med samtliga 25 bokstäver A-Z och 2 rd banco med bokstav A-Z.

Philea Myntauktion 23: Osålda sedlar p.g.a. för högt utropspris

Sedlar, Sverige - Myntauktion 23 - AB Phile

   

16 skilling riksgäld 1829 kvalitet 1+ osåld

16 skillingar 1829 är FELAKTIGT beskriven av Philea. Detta är Riksgäldskontorets sedel 16 skilling riksgäld 1829, se Wallén SS sid. 179 typ E5 nr 55, motsvarande Pick A115c.

16 skillingar 1829 nr 5750 tidigare på Ahlström 25:1116 kvalitet 1+(med fastsättare) osåld med utrop 650 kr. Liknande sedel år 1832 såld på MISAB 13 för 1100 kr (kvalitet 1+) och år 1830 på MISAB 35 för 1300 kr (kvalitet 1/1+).

16 sk 1829 kvalitet 1+ enligt Wallén SS 1984 har värdet 1400 kr för Riksbanken medan Riksgäldskontoret är MYCKET billigare 650 kr. Således är Riksbanken drygt DUBBELT så dyr!! Jag brukar räkna 3 gånger högre pris än Wallén SS.

Rikets Ständers Bank (Riksbanken) anger ALLTID valutan i SPECIE eller BANCO medan Riksgäldskontoret skriver SKILLINGAR eller RIKSDALER utan angivande av valutan riksgäld.

MISAB 40 har 16 skillingar 1827 Riksgäldskontoret i högre kvalitet 1+/01 såld för 3000 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40, Lot 686 : RIKSGÄLDSKONTORET.16 skillingar 1827. Nr 44377. SS 53....

Samtidigt blev 8 skilling banco 1848 kvalitet 1/1+ såld för 500 kr. Wallén SS katalog 150 kr.

10 riksdaler banco 1854 osåld

TRE 10 riksdaler banco i nummerföljd sålda på olika auktioner med mycket varierande kvalitetsklassning.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Ahlström 40 1778 10 rd banco T2 1854 B 44888 1 1850 2000  
MISAB 20 284 10 rd banco T2 1854 B 44888 1+ 15000 8000  
MISAB 05 025 10 rd banco T2 1854 B 44889 2/1? 6800 2000  
MISAB 33 0744 10 rd banco T2 1854 B 44890 1 6200 3000  
Philea Mynt 23 550 10 rd banco T2 1854 B 44890 1/1+ osåld 10000  

Samma exemplar tidigare sålt på MISAB 33 för endast 6200 kr. Inte konstigt att den nu blev osåld. Rosenqvist SF kvalitet 1 katalog 11 000 kr (Wallén SS katalog 2000 kr).

Samtidigt blev 10 riksdaler banco 1855 kvalitet 1? såld för 3100 kr. Rosenqvist SF kvalitet 1? katalog 6000 kr (Wallén SS katalog 1100 kr).

Min egen schablon att räkna med 3 gånger priset i Wallén SS stämmer hyfsat. Enligt SCB har priserna ökat från 1984 så att 100 kr då motsvarar 257 kr idag Prisomräknaren (scb.se)

Jämför med 10 riksdaler banco 1854 kvalitet 1+ på MISAB 40, såld för 10 500 kr, SF katalog 20 000 kr, SS katalog 4000 kr (min schablon 3×4000 = 12 000 kr).

Anvisning (assignation) på 33 1/3 riksdaler banco


Namn: G.A.Stierneld (svensk utrikesminister) och O.Jansson (lägg märke till att dubbla S skriv med kort + långt S)

Sweden, �stg�ta Hypotheks-F�rening, Banknote 33-1/3 Riksdaler 1846, P NL, Cut cancelled, hand signed - The Coinhouse Auctions (thecoinhouse-auctions.eu)

Fast valör fungerade i praktiken som en cirkulerande sedel. Jämför med brukssedlar på 20 riksdaler banco från 1820- till 1840-talet.

Jämför med Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 54 nr PL 98-99: Östgöta Hypoteks-Förening 20 och 50 riksdaler banco (saknar bild)


Namn: J.F.Nylander
NumisBids: The Coin House Auction 16, Lot 3205 : Sweden, Östgöta Hypotheks-Förening, Banknote 20 Riksdaler 1850, P...

Se även snt81999.pdf (numismatik.se) och snt32005.pdf (numismatik.se) med bild av 50 riksdaler banco. I artikeln anges att endast provtryck existerar men ovanstående bilder visar att de cirkulerat och sedan makulerats med avrivet hörn.

Minnesskrift LIBRIS - Östgöta hypoteksförening 1845... (kb.se)

Se även Hypoteksförening – Wikipedia


Östgötha Hypotheks Föreningen 4 % scripofili kanal samlare skatt aktieportfölj aktievärde (aktiesamlaren.se)

Finns även obligationer i valörerna 100-5000 riksdaler riksgäld (ovanstående bild visar 133 1/3 riksdaler banco = 200 riksdaler riksgäld = 50 riksdaler specie)

100 kr B 264-tusen med ganska lågt nummer


från samlare 2012-05-07

Kända 100 kr B med lägre nummer
År Pos Ser Nr Datum
100 kr 2014B 38 0 231100 2022-01-19
100 kr 2014B 32 0 234050 2022-01-07
100 kr 2014B 33 0 234234 2022-02-10
100 kr 2014B 44 0 234237 2022-02-23
100 kr 2014B 45 0 264116 2017-12-01
100 kr 2014B 42 0 264491 2020-04-25
100 kr 2014B 38 0 264572 2022-05-07
100 kr 2014B 47 0 264680 2022-02-02

100 kr B265-tusen -- B269-tusen kom ut redan vid introduktionen av 100 kr sedeln

MISAB auktion katalog och resultat

  

Vi har kännedom om följande sex exemplar i privat ägo av valören 33 1/3 riksdaler banco:

1843 1 ex.

1849 1 ex.

1852 2 ex.

1856 1 ex.

1857 1 ex.

Min komplettering av antalet 33 1/3 riksdaler banco:

1849 2 ex. från Ahlström Høiland 2007 och Riibe 17


Litt. L

Litt. Z

1854 1 ex. från MISAB 36 (även med fel angiven bokstav i Antikören 13 eftersom det är svårt att skilja på L och Z)

Rosenqvist Sveriges Färgsedlar sid. 40 anger av misstag Ahlström 13 auktion, ska vara Antikören 13. OBSERVERA att prisnivån i Rosenqvist SF för 33 1/3 rd banco är missvisande eftersom senare Høiland auktioner har kraftigt sänkta priser på samma exemplar av sedeln, se tabeller längre ned på min hemsida.

Auktion Katalog Resultat
MISAB 2 misab2.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 3 polletter m.m. misab3_1.pdf (coinauctions.se)  
MISAB 3 sedlar m.m. misab3_2.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 4 misab4.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 5 misab5_1.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 6 misab6.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 7 misab7.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 8 misab8.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 9 Omslag.indd (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)

MISAB hemsida med katalog och resultat fungerar nu igen Myntauktioner i Sverige - Arkiv (coinauctions.se) MISAB 10-40 länkar till Numisbids finns redan på min sida över Auktioner med bättre bilder.

2 riksdaler banco 1836 serie Y och Z högsta kända nummer

  
Litt. Y från Tradera 2011-10 och Litt. Z från Smålands Museum

Tidigare högsta kända serie var V enligt Hildebrand och Rosenqvist SF.


6 2/3 rd banco 1852 serie C (komplettering av Rosenqvist SF sid. 31 där serie C saknas)

OBS att 6 2/3 rd banco 1850 (B40-tusen)  finns med lägre nummer än år 1849 (B71-tusen). Eventuellt har år 1850 då börjat om med serie A ?

Handskrivna bokstäver för Färgade Banco sedlar


Kopia från Monica Golabiewski Lanneby Monica_Golabiewski_Lannby.pdf (nku.nu) se även Rosenqvist SF sid. 35

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Q R S T U V W X Y Z A

Slutsiffror 91 och bokstav Q ger serie A 000 001 enligt Rosenqvist SF. Bevisar att detta är bokstav Q
.

Jag har nu ändrat bokstav för nedanstående 2 rd banco 1836 Litt. Q nr 8569


Litt. S, Ahlström 28:1267 och Ahlström 66:728

Litt. C, Tradera 2010-09

Litt. Q, Tradera 2021-03 (osäkert vilken bokstav)
 

Litt. G, Tradera ???

Litt. S, MISAB 36:661

Jämför med nedanstående tryckta bokstäver:


Litt. L

Litt. Z

Litt. S

Litt. I

Litt. C

Litt. F

Litt. T

Litt. G

Litt. Q
 


Litt. I handskrivet
från 33 1/3 rd banco I 7159 (bokstav A motsvarar slutsiffror 51)

500 kr B ytterligare sedelnummer


e-post 2022-05-02 från en samlare

  
Tidigare nyligen upptäckta 500 kr B sedelnummer

500 kr F låga nummer


Från Bankomat 2022-04-29

  
Tidigare nyligen upptäckta 500 kr F låga sedelnummer

Bifogad bild av 500 kr F har lågt nummer F202-tusen. För några månader sedan dök det upp 131-132-tusen på Tradera och FaceBook. Tidigare var bara nummer 297-tusen och högre kända. Det ser ut som om Riksbanken nyligen släppt ut 500 kr F med lägre nummer.

Höga priser på MISAB 40 för Färgade Riksdaler Banco och Privatbankssedlar

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK

  

16 2/3 riksdaler banco 1855 kvalitet 1/1+ såld för 78 000 kr

100 kronor Smålands Enskilda Bank 1877 kvalitet 1+/01 såld för 60 000 kr

100 kronor Kopparbergs Enskilda Bank 1878 kvalitet 1 såld för 36 000 kr

50 riksdaler riksmynt Gefleborgs Enskilda Bank 1865 kvalitet 01 såld för 32 000 kr

50 kronor Smålands Enskilda Bank 1894 kvalitet 1+/01 såld för 25 000 kr

100 kronor Enskilda Banken i Wenersborg 1879 kvalitet 01/0 såld för 18 500 kr

Förtydligande av bokstäver för Färgade Banco Högvalörer:

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

Jag har nu korrigerat mina tabeller med 33 1/3 riksdaler banco 1852 Litt I No 81957. Tidigare hade jag felaktigt skrivit Litt S som även är FELSKRIVET i Ahlström Høiland auktion 2007.

Ytterligare 500 kr B från en samlare 2022-04-26


Nytt tusen-nummer 227

  
e-post 2022-04-26 från en vänlig samlare

Sedel- och myntvalörer blandat med räkning med och ¼ riksdaler (extremt rörigt)

På 1700-talet var 1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt men även 1 riksdaler (29,25 g) = 3 riksdaler silvermynt (9,75 g). Under Gustav III fr.o.m. 1775 angavs båda valutorna på samma mynt, 1 RD = 3 DSM. Senare angav man bara RD men valörerna var 1 RD, 2/3 RD, 1/3 RD, 1/6 RD, 1/12 RD och 1/24 RD. År 1830 angav man riksdalern som Riksdaler Specie men nu delad på 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 och 1/32 R Sp. Observera den udda valören 1/12.

Rikets Ständers Bank gav ut vita sedlar i följande valörer (Specie som senare blev Banco):
8 skilling = 1/6 riksdaler banco
12 skilling = 1/4 riksdaler banco
16 skilling = 1/3 riksdaler banco
(senare även färgade banco 32 skilling = 2/3 riksdaler och även 3 gånger högre än 32 sk nämligen 2 rd banco)
Valören 12 sk är UDDA eftersom den inte går jämnt upp med andra valörer!!

Riksgäldskontoret gav ut följande sedlar:
12 skilling = 1/4 riksdaler riksgäld
16 skilling = 1/3 riksdaler riksgäld
24 skilling = 1/2 riksdaler riksgäld
Valören 16 sk är UDDA eftersom den inte går jämnt upp med andra valörer!!

Det blir ännu krångligare när man använder Banco- och Riksgälds-sedlar parallellt, där kursen är 1 riksdaler banco = 1½ riksdaler riksgäld:
8 skilling banco = 12 skilling riksgäld, helt OK
16 skilling banco = 24 skilling riksgäld, helt OK
12 skilling banco = 18 skilling riksgäld, fungerar inte att blanda
16 skilling riksgäld = 10 2/3 skilling banco, mycket udda

Samtidigt cirkulerade mynt baserat på tredjedelar och fjärdedelar

  
Mynt från Philea Myntauktion 23

Philea Myntauktion 23 den 14 maj 2022 Sedlar, Sverige - Myntauktion 23 - AB Phile

  
10 riksdaler banco 1854 (kvalitet 1/1+) och 1855 (kvalitet 1?)

10 riksdaler banco 1854 tidigare såld på MISAB 33 (kvalitet 1, pris 6200 kr) NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 744 : SEDLAR / BANKNOTES 10 riksdaler banco 1854. B 44890. SF 5....

TRE 10 riksdaler banco i nummerföljd sålda på olika auktioner med mycket varierande kvalitetsklassning.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Ahlström 40 1778 10 rd banco T2 1854 B 44888 1 1850 2000  
MISAB 20 284 10 rd banco T2 1854 B 44888 1+ 15000 8000  
MISAB 05 025 10 rd banco T2 1854 B 44889 2/1? 6800 2000  
MISAB 33 0744 10 rd banco T2 1854 B 44890 1 6200 3000  
Philea Mynt 23 550 10 rd banco T2 1854 B 44890 1/1+ osåld 10000  

Jämför 5 kr 1916 på Philea Myntauktion 23 med närliggande sedelnummer på tidigare auktioner. Ser ut som om någon sparat ett antal ocirkulerade sedlar i nummerföljd.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop
Philea Mynt 23 581 5 kr 1916 Ff 06021 01/0 1000 1000
Ahlström 43 0542 5 kr 1916 Ff 06024 01/0 700 1000
Ahlström 43 0543 5 kr 1916 Ff 06146 01/0 700 1000
Tradera 2008-07 5 kr 1916 Ff 06148      

OBSERVERA att 16 skillingar 1829 är FELAKTIGT beskriven av Philea. Detta är Riksgäldskontorets sedel 16 skilling riksgäld 1829, se Wallén SS sid. 179 typ E5 nr 55, motsvarande Pick A115c. Märkligt nog är Pick RÄTT beskriven medan Wallén SS felaktigt beskrivits som Riksbankens sedel.

16 skillingar 1829 (Philea kvalitet 1+) nr 5750 tidigare på Ahlström 25:1116 kvalitet 1+(med fastsättare) osåld med utrop 650 kr. Liknande sedel år 1832 såld på MISAB 13 för 1100 kr (kvalitet 1+) och år 1830 på MISAB 35 för 1300 kr (kvalitet 1/1+).

16 sk 1829 kvalitet 1+ enligt Wallén SS 1984 har värdet 1400 kr för Riksbanken medan Riksgäldskontoret är MYCKET billigare 650 kr. Således är Riksbanken drygt DUBBELT så dyr!!

Rikets Ständers Bank (Riksbanken) anger ALLTID valutan i SPECIE eller BANCO medan Riksgäldskontoret skriver SKILLINGAR eller RIKSDALER utan angivande av valutan riksgäld.

P.S. Även MISAB 40 har 16 skillingar 1827 Riksgäldskontoret i högre kvalitet 1+/01 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): RIKSGÄLDSKONTORET

1000 kr Stående Svea 1952-1973 nya höga sedelnummer


Från Ahlström Høiland November 2007, högre nummer än tidigare känt

Se även FaceBook Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook med nya högsta nummer
1962 nr 09 375 800
1965 nr 16 466 545

Jag har nu kompletterat min beskrivning av 1000 kr Sittande Svea med dessa tre sedelnummer 1000 kr Sittande Svea samt detaljerat år 1971 uppdelat på serienummer 17-23 samt år 1973 serienummer 24-30

Det finns även riktigt höga nummer år 1973

Ytterligare högt nummer 1973 serie 29 dovaskulturarv: Image (wordpress.com)

500 kr B med nytt tusen-nummer och flera nya positionsnummer

  
e-post 2022-04-21 från en vänlig samlare

Nya sedlar markerade med gult i tabellen nedan. Speciellt intressant är 249-tusen med nummer långt ifrån tidigare kända nummer.

Beskrivning av kvalitetsklasser i Sverige, Norge och Danmark

USA Engelsk Svensk Høiland Danmark Riibe Norge Min egen beskrivning
UNC-70 UNC 0 0 0 Ocirkulerad och utan veck
UNC-65 AU 01/0 0-01 0/01 Nästan ocirkulerad med några små veck men inte mittvikt
AU-55 EF (XF) 01 01 01 Obetydligt cirkulerad med enstaka veck men känns fräsch
AU-50   1+/01 01-1+ 1+/01  
EF-40 VF 1+ 1+ 1+ Begagnad och vikt flera gånger utan att vara genomnött eller trasig
VF-30   1/1+ 1+-1 1/1+  
VF-20 F 1 1 1 Sliten med många veck, förtunningar, enstaka hål och mindre riss
F-15   1?/1 1-1- 1/1-  
F-12 VG 1? 1- 1- Starkt sliten och vikt med stora riss och mindre pappersförluster
G-4 G 2 2 2 Extremt sliten och trasig med stora pappersförluster och fläckar

Både Danmark och Norge använder kvalitetsskalan från Appelgren men med varierande skrivsätt. I Sverige skriver vi 1? medan DK/NO skriver 1-. Att skriva 1- är mera svårläst speciellt när man i Danmark använder bindestreck för att ange mellanliggande klasser. Själv skriver jag alltid mellanliggande klasser med den lägre klassen FÖRST t.ex. 01/0, 1+/01, 1/1+ och 1?/1. I Danmark och Norge varierar ordningsföljden.

Ahlström, MISAB och Philea följer skrivsättet "Svensk" i ovanstående tabell. Ibland kan man se omvänt skrivsätt för 1?/1 som blir 1/1? i Sverige se bl.a. Antikören Översättningstabell. Troligen tycker vissa mynthandlare att kvaliteten ser bättre ut om man först anger den högre kvaliteten men endast vid sämre kvalitet än 1 (1/1?, 1?/2)

Høiland 6 2/3 rd banco och 10 rd banco - återkommande sedlar på auktion

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop Valuta
Ahlstr-Höi 2007 9025 6 2/3 rd banco T1 1835 A 56094 1? 24000 7500 DKK
Höiland 129 2676 6 2/3 rd banco T1 1835 A 56094 1? 8800 7500 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9026 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558 1/1+ 10500 5000 DKK
Höiland 129 2677 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558 1/1+ 7500 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9027 6 2/3 rd banco T2 1848 B 16963 1? 26000 3000 DKK
Höiland 129 2699 6 2/3 rd banco T2 1848 B 16963 1? 4800 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9028 6 2/3 rd banco T2 1849 B 71922 1 26000 5000 DKK
Höiland 129 2700 6 2/3 rd banco T2 1849 B 71922 1 9500 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9029 6 2/3 rd banco T2 1851 C 77304 1? 29000 10000 DKK
Höiland 129 2697 6 2/3 rd banco T2 1851 C 77304 1? 25000 10000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9030 6 2/3 rd banco T2 1852 A 14446 1? 10000 2000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9031 6 2/3 rd banco T2 1854 B 87006 1 11000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9032 6 2/3 rd banco T2 1856 D 83705 1+ 13000 5000 DKK
Höiland 129 2698 6 2/3 rd banco T2 1856 D 83705 1+ 8500 5000 DKK
Höiland 131 2889 6 2/3 rd banco T2 1856 E 88562 1 6750 7500 DKK

Samma sedel återkommer på flera auktioner med kraftigt minskat resultat. Mycket märkligt att ett så stort antal sedlar återkommer på auktion. Är det någon bulvan som försökt trissa upp priset men misslyckats? Eller är det någon rik köpare som fått ekonomiska problem efter finanskrisen 2007-2008? Någon som vet mera? Se även min tabell över högvalörer riksdaler banco längre ned på denna sida.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop Valuta
Ahlstr-Höi 2007 9034 10 rd banco T1 1836 D 41431 1?/1 17000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9035 10 rd banco T2 1841 G 95541 1 12000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9036 10 rd banco T2 1848 M 37308 1? 10000 2500 DKK
Höiland 129 2703 10 rd banco T2 1848 M 37308 1? 4600 2500 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9037 10 rd banco T2 1850 O 89208 1 26000 5000 DKK
Höiland 129 2704 10 rd banco T2 1850 O 89208 1 10000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9038 10 rd banco T2 1852 A 98307 1 16000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9039 10 rd banco T2 1854 A 71424 1 14000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9040 10 rd banco T2 1855 B 31530 1/1+ 16000 5000 DKK
Höiland 129 2701 10 rd banco T2 1855 B 31530 1/1+ 10000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9041 10 rd banco T2 1857 A 25514 1+ 26000 5000 DKK
Höiland 129 2702 10 rd banco T2 1857 A 25514 1+ 9000 5000 DKK

Ahlström Høiland November 2007 - Ytterligare intressanta sedlar

  
Gustav II Adolf komplett blankett med baksida. Det är bara nummer och namnteckningar som saknas (inte utgiven)


Gustav V 5 kr Provtryck av den utgivna jubileumsfemman (se även Jubileums-sedlar 1948 och 1968 och 2005)

  
2 rd banco 1836 med handskrivet nummer och Förfalskning 2 rd banco 1851 av P.A.Sparre (jfr Rosenqvist SF sid. 27)
Mera om P.A.Sparre och falska 2 rd banco 1851 2001_3-21-60_Sylwan.pdf (postmuseum.se) se sid. 30-31 samt bild av sedel på sid. 33
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1972 sid. 102: P.A. Sparres sedelpatent (förfalskad 2 rd banco 1851 och redskap för att göra Sparres falska vattenmärken)

  
Riksgäldskontorets räntebärande anvisning 1915 (se mera om dessa anvisningar snt32013.pdf (numismatik.se))
Samma två anvisningar även sålda på Høiland 129

Høiland ytterligare auktioner med svenska sedlar


Høiland 113, Kassasedel 10 riksdaler 1790, se Wallén SS sid. 20 typ KK

Høiland 106, General Discont Contoiret Revers 150 rd specie 1799, se Wallén SS sid. 195

Høiland 113, Stockolms Banco 50 daler silvermynt 1666 nr 938,
se Wallén SS sid.13 typ D (kända nummer snt31999.pdf (numismatik.se))
Även såld på MISAB 37 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 523 : STOCKHOLMS BANCO / KREDITIVSEDLAR50 daler SM. Daterad den 26...

Høiland 98, Transportsedel 10 riksdaler specie 1827, se Wallén SS sid. 32 typ 11b


Høiland 31, Kongl. Rente-Kammer, Assignation 166 rd 32 sk 1821, Räntekammaren - Förvaltningshistorisk ordbok - SLS och 219-220 (Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 14. Ruff - Sockenstämma) (runeberg.org) Jfr Bukowski 1886 nr 744

Se även snt22013.pdf (numismatik.se) om Assignationer Räntekammaren och Skånska Privatbanken m.fl.

Høiland auktion 129, 131 och 133

Dessa tre auktioner innehåller många 16 2/3 rd banco, 33 1/3 rd banco, 500 rd banco och 100 kr 1880-1898.

Høiland 129 (apr. 2009) med resultat i Høiland 131

Høiland 131 (okt. 2009) med resultat i Høiland 133

Høiland 133 (apr. 2010) med resultat i Høiland 137

Även övriga Høiland auktioner kan innehålla flera svenska sedlar, men inte högvalörer riksdaler banco. Enligt auktionsvillkoren blir priset 90 % vid ensamt bud.

Enligt Mortensen är Høiland 137 (nov. 2010) den sista auktionen från Høiland. Høiland blev uppköpt 2011 av Bruun Rasmussen.

The acquisition of Thomas Høiland – Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art (bruun-rasmussen.dk)

Deras senaste auktion 2022 innehåller några danska sedlar men inga svenska. 26 April: Coin & medals › Page 7/7 – Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art (bruun-rasmussen.dk)

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop

Valuta

Ahlstr-Höi 2007 9042 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 52000 40000 DKK
Höiland 129 2679 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 36000 40000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9043 16 2/3 rd banco T2 1852 N 25761 1 25000 5000 DKK
Höiland 131 2890 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 1/1+ 19000 15000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9044 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 55000 10000 DKK
Höiland 129 2705 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 27000 10000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9046 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 260000 200000 DKK
Höiland 129 2706 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 0 200000 DKK
Höiland 133 3992 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 95000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9045 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 250000 200000 DKK
Höiland 129 2680 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 0 200000 DKK
Höiland 133 3990 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 92000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9047 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 280000 200000 DKK
Höiland 129 2707 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 180000 200000 DKK
Höiland 131 2891 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 95000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2006 876 33 1/3 rd banco T2 1852 W 74770 1?/1 145000 50000 SEK
Ahlstr-Höi 2007 9048 500 rd banco T2 1854 R 76492 1?/1 1000000 500000 DKK
Höiland 129 2708 500 rd banco T2 1854 R 76492 1 270000 300000 DKK

Flera sedlar har sålts flera gånger med LÄGRE resultat successivt. Mycket märkligt. 500 rd banco som såldes för 1 milj. DKK såldes två år senare för 270 000 DKK !!!

  

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop

Valuta

Ahlstr-Höi 2007 9283 100 kr 1880 A 000000 01 170000 75000 DKK
Höiland 129 2733 100 kr 1880 A 000000 0 67500 75000 DKK
Höiland 131 2907 100 kr 1880 A 000000 0 31500 35000 DKK
Höiland 133 4004 100 kr 1880 A 000000 0 0 25000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9284 100 kr 1885 V 037794 1+ 160000 75000 DKK
Höiland 129 2734 100 kr 1885 V 037794 1+ 67500 75000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9285 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 70000 75000 DKK
Höiland 129 2741 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 0 75000 DKK
Höiland 133 4005 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 0 40000 DKK

Ahlström Høiland Auktion 9.November 2007

Resultatlista se Høiland auktion 125 från april 2008

  
Numrerade sedelark 1 rd, övre rad 03030, 02030, nedre rad 01030, 00030; 5 rd övre rad 49409, 48409, nedre rad 51409, 50409

Observera undre raden upp-och-ned. 4:e siffran från höger är ett positionsnummer som visar placeringen i arket. Alla positionsnummer 00-99 används successivt.


Provtryck av 20 kr med samma sedelnummer, utan positionsnummer (00) med högt serienummer (9)


Wisby Låne-Contor assignation 100 rd banco


500 riksdaler banco 1854

Auktionen omfattar 10 rd banco 9 ex, 16 2/3 rd banco 3 ex, 33 1/3 rd banco 3 ex.

  
Provtryck 5 kr och 10 kr Sittande Svea

P.S. Tidigare auktioner Ahlström Høiland:

8 Oktober 2005, anbud  lämnas i SEK: bl.a. 10 000 kr sedel 1939 utrop 90 000 SEK, resultatlistan visar 81 000 kr eftersom priset blir 90 % av utrop vid enstaka bud. Resultatlistan finns tryckt i katalog nov. 2006 men där är sedeln utan pris (osåld?). Priset 81 000 kr finns i en datautskrift 2005-11-11.

25 November 2006, anbud lämnas i SEK: bl.a. 33 1/3 rd banco 1852 resultat 145 000 SEK, 50 kr 1877 resultat 230 000 SEK; Resultatlistan i separat RESULTATLISTE November December 2006 men även i nedanstående katalog 2007.

9 November 2007, anbud lämnas i DKK: bl.a. 500 riksdaler banco 1854, Resultatlista i Høiland 125 auktion April 2008. Extremt omfattande katalog med svenska Färgsedlar!!

Enligt Mortensen finns det 4 auktioner Ahlström Høiland, men jag känner bara till 1-3. Scandinavian Coin Price Yearbooks 1990-2013 (numisbooks.dk) (lång lista över auktionskataloger på slutet)

MISAB Auktion 40

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK

Se även Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) där du kan se nuvarande budgivning, sedlar börjar på sidan 14.

Posten har tre olika tjänster för försändelser med värde:

- REK max 10 000 kr

- REK Extra max 25 000 kr

- VÄRDE max 50 000 kr (lämnas och hämtas på Företagscenter)

MISAB borde vara mera konkret i villkoren och ange 10 000, 25 000 eller 50 000 kr enligt PostNords nuvarande villkor med reservation för ändringar. 

16 2/3 rd banco 1855 S 48715 proveniens Ahlström 25 (år 1982) nr 1086 kvalitet 1+ såld för 5600 kr, Samma sedel nu på MISAB 40 kvalitet 1/1+

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
S T U V W X Y Z A B C D

Enlig Rosenqvist SF gäller serie D 000 001 vilket stämmer för denna sedel (slutsiffror 01-25 motsvarar bokstav D-Z-A-C, räkna bokstäver till slutsiffror 01, 26, 51, 76)

Kända exemplar av 16 2/3 riksdaler banco
Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Lindgren 070 16 2/3 rd banco T1 1836 H 50083        
Wallén SS sid.67 16 2/3 rd banco T1 1836 H 50083        
Hildebrand 1157 16 2/3 rd banco T1 1836 K 99261        
Ahlström 37 1309 16 2/3 rd banco T1 1836 L 26936 (1)avrivet 12000 7000 TL
Hildebrand 1156 16 2/3 rd banco T1 1836 N 1738        
Ahlström 63 1278 16 2/3 rd banco T1 1836 O 1813 (1)riss 11000 7000 LW
Hildebrand 1158 16 2/3 rd banco T2 1844 A 26151        
Ahlstr-Höi 2007 9042 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 52000 40000 DKK
Höiland 129 2679 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 36000 40000 DKK
Ahlström 62 1354 16 2/3 rd banco T2 1852 F 40029 1/1+ 13000 7000 LW
Ahlström 20 0788 16 2/3 rd banco T2 1852 G 72805 (1+)förlust 6600 6000  
SNT 1989-02 039 16 2/3 rd banco T2 1852 K 74808        
Ahlström 22 1469 16 2/3 rd banco T2 1852 L 58809 (1/1+)nål 4600 5000  
Ahlstr-Höi 2007 9043 16 2/3 rd banco T2 1852 N 25761 1 25000 5000 DKK
Hildebrand 1359 16 2/3 rd banco T2 1852 P 91363        
Ahlström 68 0160 16 2/3 rd banco T2 1855 D 51651 1+/01 34000 20000  
Ahlström 39 1433 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 (1)riss 7000 3000 TL
Höiland 131 2890 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 1/1+ 19000 15000 DKK
Ahlström 38 1531 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1)förlust 5600 3000  
Ahlström 49 0910 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1?/1) förlust 12000 12000  
Ahlström 66 0748 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1)förlust 10500 10000  
Hildebrand 1360 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936        
Ahlström 32 1381 16 2/3 rd banco T2 1855 O 55636 (1?/1)riss 4500 2000  
Riibe 17 2759 16 2/3 rd banco T2 1855 R 49589 1+   16000 NOK
Ahlström 25 1086 16 2/3 rd banco T2 1855 S 48715 1+ 5600 5000  
MISAB 40 663 16 2/3 rd banco T2 1855 S 48715 1/1+ 78000 20000  
Ahlstr-Höi 2007 9044 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 55000 10000 DKK
Höiland 129 2705 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 27000 10000 DKK
MISAB 25 446 16 2/3 rd banco T2 1855 T 50556 1/1+ 49000 20000  
Ahlström 35 0526 16 2/3 rd banco T2 1855 Y 32721 1 7800 2500  
MISAB 30 0925 16 2/3 rd banco T2 1855 Y 32721 1 46000 15000  
Mortensen   16 2/3 rd banco T2 1855 Y 32721 (1+/1)förl 4000 4500  

DKK = priser i danska kronor; TL = Torgny Lindgren och LW = Lennart Wallén; Hildebrand = Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett 1915


Sittande Svea i nummerföljd och nästan nummerföljd

5 kr 1911 på MISAB 40 har närliggande nummer till två sedlar från Lennart Walléns samling. Troligen ocirkulerade men delvis ovarsamt hanterade.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Ahlström 64 788 5 kr 1911 N 106746 01/0 2100 2000 LW
MISAB 40 680 5 kr 1911 N 106749 01 3400 1000  
Ahlström 62 1380 5 kr 1911 N 106750 0 3800 2500 LW

5 kr 1914 (kvalitet 01) på MISAB 40 har ett nummer som är 12 nummer ifrån tidigare 5 kr 1914 på Ahlström 64 från Lennart Walléns samling, kvalitet 0, resultat 1600 kr.


Detta är INTE en privatbanksedel trots att MISAB anger denna kategori. Det är en assignation (check) utställd av Malmö Låne-Contor på 100 riksdaler banco. Den saknas i Platbãrzdis Sveriges Sedlar II men finns beskriven i Supplement 1972 sid. 7 (bilden i fig. 78 visar en senare utgåva Riksbankens Afdelingskontor Göteborg 1000 kronor)
Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Ovanstående sedel finns beskriven i Wallén SS sid. 202 typ 2b: Bankodiskontverkets assignationer, Lånekontoren i Götheborg, Malmö och Wisby. Finns i valörerna 100, 150, 500 och 1000 rd banco.

Jämför med Ahlström 31 nr 1652: Lånekontoret i Göteborg, såld för 1750 kr


SNF Auktion 155(156)  nr 29 den 3 maj 2008, såld för 2100 kr SNT_Auktion155(felnumrerad).pdf (numismatik.se) Götheborgs Låne-Contor


1872 119 (Administratif och statistisk handbok såsom bihang till Sveriges statskalender) (runeberg.org)

Observera FYRA kontor utöver huvudkontoret i Stockholm:
Lånekontor i Göteborg, Malmö och Visby (bytte senare namn till Avdelningskontor)
Avdelningskontor i Luleå öppnades år 1872 senare än de tre övriga, Se Wallén SS sid. 203

Se även Första lokalkontoret startar | Sveriges Riksbank när lokalkontoren startade och slutade


Typ 4 enligt Wallén SS sid. 204, Assignation från Riksbankens Afdelningskontor i Göteborg på Riksbankens Hufvudkontor

Privata diskontkontor och banker

Wallén SS sid. 195-204 beskriver ENDAST statliga diskontkontor. Platbãrzdis Sveriges Sedlar II beskriver liknande privata företag.

  

Diskontverk Götheborg, Malmö, Åbo och Götha Canal, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 40-46. Finns både som Reverser och Assignationer.

Filialbankernas assignationer, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 55.

Filialbankerna och deras sedlar snt71977.pdf (numismatik.se)

Det finns även assignationer från privatbanker på Riksbanken, t.ex. Skånska Privatbanken, se Platbãrzdis II sid. 55 och fig. 46.

  
Skånska Privatbanken Assignation och Depositionsbevis (kopia från Minnesskrift 1931)
Assignation se även Platbãrzdis II fig. 46; Depositionsbevis se även Platbãrzdis III fig. 117.

Riktiga privatbankssedlar, se Platbãrzdis Sveriges Sedlar III.

  
Skånska Privatbanken Sedlar (kopia från Minnesskrift 1931)
Sedlar se även Platbãrzdis III fig. 118-120

Minnesskrift på Bokbörsen skanska privatbanken. Minnesskrift | Bokbörsen (bokborsen.se)

Ny FaceBook grupp om sedlar

Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Grupper | Facebook

Gruppens syfte är att vara ett numismatiskt diskussionsforum samt en plats för att köpa och sälja svenska sedlar. Inlägg i gruppen ska behandla riksbankens och privatbankernas sedlar från äldsta tid till idag, litteratur, kuriosa, historia m.m. som knyter an till Sveriges sedlar.

  

500 kr G med mycket lågt nummer och 500 kr B med lågt nummer

  
e-post 2022-03-30 från en vänlig samlare

50 och 100 kr Lilla Riksvapnet - Bilder från Bukowski 1886

  

Bilderna inskannade från originalet med 400 dpi

50 kr 1883 serie A 000 001. Enligt Rosenqvist SF nummer 75 000 - 99 990, vilket stämmer.

100 kr 1882 serie B 000 001 enligt SF nummer 00 001 - 20 000, vilket stämmer.

Hur räknar man ut serien från sedelnumret?

100 kr 1882 har slutsiffror 10. Man ska räkna bokstäver framåt eller bakåt tills man kommer till 01, 26, 51 eller 76 och se vilken bokstav som motsvarar dessa slutsiffror:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C D E F G H I K L

Bokstav B ska då ha slutsiffrorna 01 och detta betyder att serien kallas B 000 001, men alla 25 bokstäver A-Z (utom J) förekommer beroende på slutsiffrorna i sedelnumret.

50 kr 1883 har slutsiffror 47.

47 48 49 50 51
W X Y Z A

Detta ger serie A 000 001 eftersom slutsiffror 51 ger bokstav A.

Samliga högvalörer 50-100-1000 kr fram till ca 1948-1950 använder ett liknande system för numrering.


100 kr 1943 kb X sedlar i nummerföljd 86479-86480. Lägg märke till att bokstaven före numret också ändras

Rosenqvist SF kallar bokstaven till vänster (L, M) för nummerbokstav. Bokstaven till höger (X) kallas kontrollbokstav i Wallén SS och seriebokstav i Rosenqvist SF.

Riksbanken beställer nya sedlar

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se)

Troligen gäller beställningen 100 kr J år 2022 för 12 Mkr enligt budget. Med en kostnad på 50 öre per sedel blir det 24 milj. sedlar.

År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
2014 B 0,30 milj.
2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.

Jag anger endast antalet 100 kr B som kommit ut i cirkulation. Den tryckta upplagan av 100 kr B är ca 6 milj. sedlar som nu finns i beredskapslager.

     

2022-03-22 Försäljning av testsedlar Riksbanken arendelista220322.pdf (riksbank.se)

Troligen gäller det en fråga från en privatperson, så det är nog inte aktuellt att sälja några testsedlar (50 kr A och 200 kr A)

  

P.S. Läs om kvalitetsbedömning Kvalitet & Värde … | Myntbloggen.se av Ulf Ottosson

500 kr F låga nummer

  

10 stycken ovikta 500-lappar i nummerföljd. Ser.. | Köp på Tradera (533991838)

Beräknade cirkulerande upplagor för 100 kr B och 500 kr B

Vid mina tidigare beräkningar har jag utgått från varje att tusennummer har 1000 sedlar för varje position. Detta var i underkant så min gissning var att dubblera dessa siffror för 100 kr B (94×2×0,001=0,188 milj.). Jag gör nu en ny beräkning där jag ser att man kan dela tusennumren i tre kategorier: enstaka, några få och många positioner. Alla med några få positioner är inte utsprida utan ganska koncentrerade.

Enstaka positioner upplaga 2×1000 = 2 000 sedlar

Några få positioner upplaga 10×1000 = 10 000 sedlar

Många positioner upplaga 50×1000 = 50 000 sedlar

Totalt 2×0,002 + 5×0,010 + 5×0,050 = 0,304 milj. sedlar 100 kr B

  

Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2022
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
100 kr     2014 B 0,30 milj. RARITET
" 92 milj. 26 milj. 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj. år 2001: 205 milj.
"     2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.  

Observera att de flesta av dessa 100 kr B (265-269-tusen) och 500 kr B (265-269-tusen) kom ut tidigt i okt. 2016 och borde nu vara så slitna att många är makulerade. 500 kr B (186-223-tusen och 272-291-tusen) kom ut senare ca hösten 2018. Ytterligare 500 kr B höga nummer kom ut i slutet av år 2021 samt 100 kr B låga nummer i början av år 2022.

  

500-lappar cirkulerar INTE runt-runt-runt mellan affärer-kunder-affärer-kunder-..., utan affären skickar in alla 500 kr till Bank/Bankomat för sortering och bortplockning av trasiga sedlar. Det gör att man aldrig ser mycket trasiga sedlar. Alla 500 kr jag får har minst kvalitet 1+. Däremot kan 100-lappar cirkulera länge innan det kommer in till Bank/Bankomat.

Man släpper fortfarande ut många ocirkulerade 500 kr C från förråden eftersom 500 kr F fortfarande är ganska ovanliga.

PCGS kan vara flera olika firmor


Grading Services Contest Ended (Winner announced) - Catalog of grading service holders - Paper Money Forum
Mycket tidig PCGS slab från augusti 2006

Collectors Universe, Inc., parent company of PCGS, operated PCGS Currency from 2005 until 2009 when it sold the banknote grading division to another company and licensed the trademark and brand name for 10 years until January, 2019 when the name and license returned to Collectors Universe.

Collectors Universe - Wikipedia

How grading services changed the paper money market (coinworld.com)

Mycket rörigt. Jag försöker att ta reda på mera så detta kommer att uppdateras vartefter jag tar reda på fakta.

The “blue” PCGS Gold Shield Grading holders are a bit more complex to understand. Collectors Universe (CU) owns PCGS coin. CU started a service called PCGS Currency - but exited the currency market by selling the PCGS name to a company called K3B – which has been the subject of many articles on this forum.

There were then disputes between K3B and Collector’s Universe. Collector’s Universe subsequently re-eneterd the currency grading market with “PCGS Banknote Grading” holders. Because of legal reasons their offices were located in Europe and Asia only – so many of these notes,  but not all,  are non-US notes. Again after disputes between Collector’s Universe and K3B the name of their grading service was changed to PCGS Gold Shield Grading – the Gold Shield to reference their coin holders.

List of grading companies - Paper Money Forum

  
PCGS Currency i egen regi av Collectors Universe 2005-2009, såld till fristående 2009-2019 med licens under 10 år, bytte 2019 namn till Legacy Currency Grading

  
International Currency Grading baserat i Madrid år 2013, bytte namn till PCGS Currency International Grading efter samgående år 2015 

  
PCGS startade 2016 gradering i Europa/Asien med namnet PCGS Banknote Grading och PCGS Gold Shield Grading, började gradering även i USA år 2020 med namnet PCGS Banknote

  
Detta är en tidigare version (observera OPQ inte PPQ)
Observera kinesiska/japanska tecken på baksidan av slabben för PCGS Banknote Grading

Kolla noga PCGS Currency Grading - Any New Info? - Coin Community Forum Det finns flera olika PCGS under licens från ägaren till namnet PCGS.

Kolla även After PCGS Currency Breakup Bradford Launches Legacy Currency Grading (coinweek.com) OCH Jason W. Bradford Launches Legacy Currency Grading | CoinNews

PCGS Currency firm ceases grading operations (coinworld.com)

PCGS Banknote Grading

Se även Grading Paper Money - discussion on companies that grade currency - PCGS Banknote & PMG (NGC) - YouTube

PCGS Banknote nu med NFC chip PCGS Announces Groundbreaking NFC Technology Included in all Holders och PCGS NFC Anti-Counterfeiting Technology - YouTube
NFC symbol på baksidan av slabben, tidigare QR kod
  

PMG och NGC

  

Numismatic Guaranty Company - Wikipedia

About PMG | PMG (pmgnotes.com)

PMG (sedlar) och NGC (mynt) är systerföretag.

PMG grundades år 2005. Använder beteckningen  "Exceptional Paper Quality" (EPQ) som motsvarar PCGS PPQ.

ICG grading - TVÅ olika firmor med samma förkortning

Independent Coin Graders ICG Coin | Independent Coin Graders (detta är den firma som eBay godkänner) Endast mynt?

International Currency Grading ICG (International Currency Grading) Paper Money TPG? - Coin Community Forum och PCGS & ICG | Coin Talk Endast sedlar?

  
Mycket vilseledande med samma förkortning för TVÅ olika firmor (båda bilder från eBay)

Trots att jag skrivit mycket om mynt och sedlar i "slab" så är det inget jag rekommenderar att man använder men eftersom det förekommer så gäller det att förstå.

World Banknote Grading på eBay


Sweden 8 Schillingar Banco P-A100b 1838 WBG 30 | eBay

Paper Money Grading for Banknotes, Currency | World Banknote Grading Service (gradering kostar 25 dollar per sedel)

Seriösa firmor enligt eBay: "Listings for graded coins and currency must have been graded by an eBay-approved company such as NGC, PCGS, ANACS, ICG, PMG, or Legacy Currency Grading" (de vanligaste  firmorna har jag markerat med gult). PMG är endast för sedlar och är där den dominerande firman. Collectible currency policy | eBay

Så hur kommer det sig att WBG certifierad sedel finns på eBay? Är WBG seriös? WBG är INTE godkänd av eBay!!

Se även World Banknote Grading accepting submissions of U.S., world notes (coinworld.com)

Här en auktion med certifiering från PMG, PCGS och WBG NumisBids: VAuctions Pars Coins Sale 3 (7 Oct 2019): PMG Certified World & US Currency & Bank Notes

Norge WBG certifierad sedel Norway ... P-10c ... 100 Kroner ... 1940 ... Choice *VF* ... Prefix "B". | eBay

Se olika firmor för gradering av sedlar Currency Graders | Banknote News:
Banknote Certification Service
Currency Grading & Authentication
Paper Money Guaranty
PCGS Currency
World Banknote Grading

Assignationer med avriven nedre höger del

Eventuellt har man rivit av nedre högra delen med namnunderskrift (ev. även sigill) för att göra assignationen ogiltig så att den inte kan lösas in? Jämför med privatbankssedlar där man klippt bort namnteckningarna.

  

Sedlar på YouTube


BANKNOTES SWEDEN 1879-1896 ISSUE - YouTube


The world's largest coin and the first banknote! - YouTube OBS att assignationen till vänster om sedeln har både sigill och namnteckningar
Samma assignation 1669 finns avbildad i Platbãzdis I fig. 12, senare assignation 1697 utan sigill Platbãzdis I fig. 14


Vad gör Riksbanken - YouTube

Se även YouTube portaler

Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

Ekonomiska museet - YouTube

AgAuBug - YouTube

Historiska museet - YouTube

100 kr C nr 1.590 tusen vid gränsen till en lucka bland kända sedelnummer

  
100 kr C 1.590 från Bankomat 2022-03-14 cirkulerad kvalitet 1+ samt 100 kr C 1.529 från växel på ICA 2022-03-16 kraftigt cirkulerad kvalitet 1

C1.4  13 ex nr 1.4001.476  
C1.5 12 ex nr 1.5001.529 1.5901.599
C1.6 17 ex nr 1.6071.688  
C1.7 19 ex nr 1.700 och 1.7461.784

           

500 kr B och 500 kr F

  
Från en vänlig sedelsamlare 2022-03-12 som sett dessa på FaceBook

Kända höga nummer
500 kr B tusen-nr positions-nr datum
  281 41 2018-12-19
  282 32 2021-04-10
  284 08 2020-07-28
  289 43 2022-02-10
  290 21 2018-12-29
  291 23 2020-05-01
  292 35, 37, 39 2022-01-03
  293 32 2022-01-26
  294 49 2022-03-08
  295 45 2020-10-09

Ytterligare ett sedelnummer B292-tusen men med nytt positionsnummer

500 kr F132-tusen lägsta kända nummer med bred marginal

           

Se även Tradera 10 stycken ovikta 500-lappar i nummerföljd. Ser.. | Köp på Tradera (533991838)

Vilseledande snarlika namn på amerikanska graderingsföretag

Seriösa firmor enligt eBay: "Listings for graded coins and currency must have been graded by an eBay-approved company such as NGC, PCGS, ANACS, ICG, PMG, or Legacy Currency Grading" (de vanligaste  firmorna har jag markerat med gult). PMG är endast för sedlar och är där den dominerande firman.

Det förekommer ett antal firmor med snarlika namn:

NCC Morgan dollar 1886-P | Köp på Tradera (530556278)

NNC NNC Coin Grading - National Numismatic Certification och Review of National Numismatic Certification | Coin Update (certifiering kostar 10 dollar per mynt)

NGS NGS Checking authenticity of a coin | Coin Talk

Någon som vet om dessa snarlika namn är seriösa?

Se även Coin Grading Information (thecoinminer.com)

Se även Third-party grading - Wikipedia:

Acceptable to include in its listings: PCGS, NGC, ANACS, and ICG. Experts consider these to be the most credible and popular services.

 In 2007, the rare coin industry's leading dealer association, the Professional Numismatists Guild (PNG), released the results of a survey of major coin dealers who gave their professional opinions about 11 certification services. PCGS and NGC were rated "Superior" overall, with ANACS and ICG deemed "Good". PCI and SEGS were listed as "Poor", while called "Unacceptable" were Accugrade (ACG), Numistrust Corporation (NTC), Hallmark Coin Grading Service (HCGS), American Coin Club Grading Service (ACCGS), and Star Grading Services (SGS)

Certified Acceptance Corporation (CAC) is a coin certification service which certifies—and makes a market in—certain high-end coins already certified by PCGS or NGC. A more recent development has been the advent of "stickering" services, such as Certified Acceptance Corporation (CAC). These companies do not slab coins themselves, but rather provide a second opinion on already slabbed coins, adding a sticker to slabs that they consider to be on the high end of their grade.

  
"Slab" med NGC och PCGS certifiering med tillägg av CAC certifiering (ENDAST för amerikanska mynt, INTE SVENSKA)

The term "slab" is slang for any type of holder that third-party grading services use after they professionally authenticate and grade your coin.

Philea Myntauktion 22 Resultat

  
32 sk banco 1853 kvalitet 1, Resultat 400 kr (förmånligt köp) och 1000 kr 1984 kvalitet 0, Resultat 8 600 kr (katalog SF 4 500 kr)

  
50 kr 1916 kvalitet 1/1+, Resultat 10 500 kr (katalog SF 3 700 kr), bra betalt och 10 kr 1963 kvalitet 01/0 lågt nummer, Resultat 1 400 kr (katalog SF 35 kr), extremt bra betalt

10 kr 1963 numreras med nedräkning A 900 000 --> A 000 001, ..., o.s.v. och då är det nr A 900 000 som är den tidigaste tryckta sedeln.

100 kr C nr 898-tusen vid gränsen till en lucka bland kända sedelnummer


100 kr C från Bankomat 2022-03-10 mycket kraftigt cirkulerad med 15 mm reva och mitthål samt sladdrigt papper, kvalitet ca 1?
Så dålig kvalitet brukar bara gälla 20 kr sedlar medan man brukar få ca kvalitet 1+ i Bankomat

C0.8 25 ex nr 0.8000.898  
C0.9 0 ex

 
C1.0 7 ex nr 1.050‒1.068 1.0931.097
C1.1 14 ex nr 1.1001.197  
C1.2 0 ex

 
C1.3 10 ex nr 1.3801.394  

        

500 kr B med nytt mycket högt nummer 294-tusen


e-post från samlare 2022-03-08

20-50-100-200-500-1000 kr nya sedlar visade 2015-10-01

Run on the Central Bank ;-) - YouTube från YouTube AgAuBug AgAuBug - YouTube

Tips 2022-03-07 från en mycket intresserad samlare

  

  

  

Alla dessa sedelnummer kommer från den mindre provtryckningen av ca 6 milj. sedlar per valör. Dessa nya sedelnummer är INTE samma som jag tidigare visat på mina sidor. Trots att 1000 kr kommer från provtryckningen så är det dessa som cirkulerar medan den senare ordinarie tryckningen hamnade i beredskapslager. 50 kr A och 200 kr A finns endast i beredskapslager, okända i cirkulation.

200 kr A kända nr alla med slutsiffror 037 !!!
200 kr 2013A 12 0 215037 AgAuBug YouTube
200 kr 2013A 49 0 220037 Riksbanken Specimen
200 kr 2013A 12 0 245037 Riksbanken pdf
200 kr 2013A 33 0 255037 Utställning Gotland

     
200 kr A med samma slutsiffror 037

500 kr (3 ex med slutsiffror 017) nummer
SPECIMEN rött tryck 097 B16 0 183443
SPECIMEN rött tryck 096  ?? B06 0 183495
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug B31 0 200017
Foto från Riksbankens visning 2015-04-23 !!! B31 0 210017
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B35 0 245046
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida B21 0 285017

 

1000 kr (3 ex med slutsiffror 035 och pn 37) nummer
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb B40 0 132216
SPECIMEN rött tryck 141 B49 0 195013
SPECIMEN rött tryck 095 B12 0 195063
Riksbanken Utställning Abisko 27 aug - 20 sep 2015 B37 0 220035
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida B37 0 225035
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug B37 0 245035
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B11 0 245036
SPECIMEN rött tryck 093  ?? B07 0 250066

Svensk, europeisk och amerikansk kvalitetsklassning av mynt och sedlar

MS = Mint State för mynt används INTE för sedlar, istället anger jag motsvarande UNC för PCGS klasserna.

Kvalitetsklasser för sedlar och mynt

Min egen översättning Sedelmynt Sverige Antikören Norge
Numisma
UK chards Europa
PCGS
USA
PCGS
Frankrike
UNC 0 0 Toppex. FDC   UNC-70 FB/BE
AU 01/0 01/0 01/0 BU FDC UNC-65 FDC/BU
        UNC UNC UNC-63 SPL
      01 EF   AU-58 SUP
EF (XF) 01 01   aEF EF AU-55  
  1+/01 1+/01 1+/01 VF   AU-50  
VF 1+ 1+ 1+ gFine VF EF-40 TTB
  1/1+ 1/1+       VF-30  
F 1 1 1/1+ gFine F VF-20 TB
  1?/1 1?/1 1     F-15  
VG 1? 1? 1?/1 Fine   F-12  
    2/1? 2/1? aFine G VG-8 B
G 2 2 2 Good AG G-4 AB

Den svenska och europeiska klassningen är mycket hårdare än den amerikanska. De två första kolumnerna är min egen tolkning av engelsk och svensk kvalitet eftersom UK och US inte är överens om översättning mellan USA och England.

How International Grading Scales Compare to PCGS (pcgseurope.com)

UK and US Coin Grading and Explanation | CGS | PCGS | NGC (chards.co.uk)

French and English gradation : equivalency and translation – Numista

International Coins Grading Chart (comptoir-des-monnaies.com)

Numisma Mynthandel

Kvalitetsbedömning – Antikören Mynthandel (antikoren.se)

Kvalitet & Värde … | Myntbloggen.se av Ulf Ottosson

Gradering – Norsk Numismatisk Forening

Kvalitetsbedömning (ingemars.se)

Delzanno jämförelse mellan amerikansk NGC-klassning och svensk klassning av mynt En serie NGC-certifierade mynt för jämförelse - en film av Roberto Delzanno - YouTube


Observera NGC klassad AU58 (svenskt 01/0) klassas av Philea som endast 1+/01, stor skillnad på amerikansk och svensk klassning

Flera av de MS-klassade mynten har Philea nedklassat till kvalitet 01/0 eller 01.

Jämför med certifierade svenska mynt på eBay Sweden in Certification:PCGS|NGC|ANACS|ICG | eBay

Titta även på Coin Grading PCGS Grading Standards med bilder av USA dollar från MS-70 (Mint State, Uncirculated) till G-4 (Good), AG-3 (Almost Good), FR-2 (Fair), PO-1 (Poor).

500 kr B ganska högt nummer


e-post 2019-04-16 fr. samlare

e-post 2022-03-05 fr. samlare

 

50 kr 1956* med stjärna högt nummer


e-post 2022-02-28 från samlare

Högsta kända nummer för 50 kr 1956 N med stjärna gör att beräknad upplaga blir ca 13 000 ex.

20 kr B med ovanligt 100-tusen-nummer


e-post 2022-02-28 från samlare nr 1.697

B1.2 0 ex

B1.3 0 ex

B1.4 26 ex nr 1.4021.498
B1.5 0 ex

B1.6 6 ex nr 1.6941.699
B1.7 34 ex nr 1.7011.797

        
Tidigare kända nummer

50 kr B uppdatering av saknade intervall

     
e-post 2022-03-02 från en vänlig samlare samt 2022-03-11

50 kr B kända nummer
B0.0 23 ex nr 0.0000.098  
B0.1 21 ex nr 0.1010.182  
B0.2 21 ex

nr 0.200‒0.299

 
B0.3 16 ex

nr 0.326‒0.333

nr 0.370‒0.398
B0.4 29 ex nr 0.401‒0.491  
B0.5 24 ex nr 0.500‒0.596  
B0.6 0 ex

 
B0.7 7 ex nr 0.7600.798  
B0.8 8 ex nr 0.8150.816 nr 0.852, nr 0.8870.889
B0.9 0 ex

 
B1.0 10 ex nr 1.0721.099  
B1.1 30 ex nr 1.1001.199  

          

Jag hade bokfört en del av dessa sedelnummer i min databas utan att observera luckorna som nu anges i tabellen. Jag behöver flera bilder av sedlar vid gränsen mellan intervallen.


 

e-post 2022-02-10 fr. samlare

 

e-post 2018-10-27 fr. samlare

Tryckta 50 kr A+B som saknas i cirkulation: [(0.300-0.185) + (0.75-0.60)] × 60  + (1.00-0.90)] × 60  = [0,115 + 0,150 + 0.100] × 60 = 21,9 milj. sedlar i beredskapslager

20 kr Astrid Lindgren med färgförändringar

  
Bilder från Internet och FaceBook: Den violetta färgen ändrad till svart för en del av bilden med valören 20.

Sedlarna är kemiskt manipulerade med kemtvätt eller klorin. Den violetta färgen är egentligen TVÅ olika färger som syns olika i infrarött ljus enligt bild av 200 kr i IR-ljus. Eftersom det är två olika violetta färger så har de påverkats olika vid kemtvätt.

  

Det är ännu mera intressant eftersom IR-bilden visar att BÅDE violett (20-valör) och mörkviolett (porträtt) finns i TVÅ olika färger. Totalt FYRA olika tryckfärger i gravyrtryck. Gravyrtryck brukar tryckas med EN tryckcylinder och TRE infärgningsvalsar. Postverket hade tidigare lyckats få fram FYRA olika färger med TRE infärgningsvalsar 1992_3-23-39_Ehren-Jagerback.pdf (postmuseum.se):
"När vi kom till Lantbruk, 1979, tillämpade vi dubbelinfärgning en igen. Vi hade tre mustiga färger: gult, rött och grönt. På flera av märkena samtryckte vi den röda och den gröna och fick en djup brun färg. Se tillexempel på trädstammen i vinterbilden, på korna och åkermyllan."


Dubbelinfärgning för att ge fyra färger i gravyrtryck
De nytryckta frimärkena Postverket 300 år har fyra färger: röd, grön, blå och brun (genom att blanda rött och grönt)

Troligen är 20 kr sedlarna tryckta med tre färgvalsar: violett, mörkviolett och osynlig IR-färg. Sedan har man med dubbelinfärgning fått fram två varianter av violett/mörkviolett som ser olika ut i IR-ljus. Såldes totalt FYRA olika färger i gravyrtrycket.

Jag efterlyser en bättre beskrivning av hur man trycker fyra färger i gravyrtryck. Någon som vet?

Senare har posten haft en tryckpress för sex färger med gravyrtryck och 2000_10_153-166_Jagerback.pdf (postmuseum.se) (läs om frimärket Gåslisa i 6 färger gravyrtryck Frimärke - Postmuseum / DigitaltMuseum). Men Postens tryckning med 6 färger verkar för komplicerat för sedlar.

5 kr 1965-1981 Gustav Vasa med färgförändringar

  

Bilder från Tradera 2018-11-29: Tryckfärgen i orange är kraftigt blekt för årtalet och bildens färg i orange. Troligen orsakad av kemisk blekning. Observera ljusare papper för översta sedeln serie A (samma gäller nedanstående länk till FaceBook)

Bild från Tradera 2018-10-03: Tryckfärgen i orange har blivit gul. Troligen orsakad av kemisk blekning.

Observera att 1978 trycktes årtalet med samma offset tryck som sedelbilden medan 1972 trycktes årtalet i boktryck medan bilden var i offset.

Jämför med två diskussioner på FaceBook:

Mynt , Sedlar , Frimärken , Mm Köpes Säljes | här kommer en bild på 2 gröna femmor , en utan årtal , vad kan de vara värda | Facebook

 Mynt , Sedlar , Frimärken , Mm Köpes Säljes | Här är en till utan årtal med helt korrekt baksida som är ocirkulerad | Facebook

20 kr D ovanlig sedel i cirkulationen

  
e-post 2022-02-23 från en vänlig samlare

De två sedlarna med nummer på tidigare kända tusen-nummer, tyder på att ganska få 20 kr D finns ute i cirkulation.

Ytterligare 100 kr B 234-tusen med lågt nummer i Bankomat


Från Bankomat 2022-02-23, Ocirkulerad kvalitet 0

Riksbankens årsredovisning för år 2021

Årsredovisning för Sveriges riksbank 2021

Årsredovisning 2021 innehåller även mängden cirkulerande sedlar 2021-12-31 uppdelat på nya sedlar och gamla ogiltiga (mina tabeller uppdaterade med detta)

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019)
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
- inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
2022 budget 12 Mkr
ev. öka enligt
prognos ovan
budget 9 Mkr -  

Osäkert om sedlar kanske tillverkades år 2021 med bokstav I men levereras först år 2022. Mina gissningar om nya sedlar kvarstår:

20 kr I som kanske ändras till 20 kr J med 18 Mkr

50 kr I som kanske ändras till 50 kr J med 7 Mkr

100 kr J kvarstår med 12 Mkr

P.S. Ovanstående budgetsiffror för år 2022 är preliminära. Den slutgiltiga budgeten för sedlar borde utökas med de 25 Mkr som inte belastade år 2021.

100 kr Lilla Riksvapnet 1880 provtryck på Tradera med utrop 100 000 kr

Lilla Riksvapnet 100kr 1880 | Köp på Tradera (528446677) Svagt mittvikt, auktionen avslutad

Vid så dyra objekt måste du förvissa dig om att den är äkta.

  

Jämför med bilder av 100 kr 1880 med samma svarta prick på baksidan uppe till höger. Även fläck på framsidan upptill vänster närmare mitten. Slutsatsen blir samma sedel är avbildad.
100 Kronor - Sweden – Numista

Samma sedel en gång till Sedel: 100 Kronor (Sverige) (1879-1891 Issues) Wor:P-11 (colnect.com)

Alla svenska sedlar är tryckta med boktryck eller gravyrtryck (utom 5 kr 1965-1981 Gustav Vasa med offset). Provtryck är inte alltid tryckta på ordinarie sedelpapper men trycket är riktigt boktryck eller gravyrtryck. 100 kr 1880 är tryckt med boktryck som syns som relief på baksidan av framsidestrycket. En förfalskning är oftast tryckt med plantryck/offset.

Aurum auktion 2 år 2006 hade 100 kr 1880 provtryck utan vattenmärke, såld för 12 000 kr.

Jämför med Philea NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 15, Lot 214 : Sweden, SF 2:1 100 kronor 1880 Proof of front on hard cardboard. Also...

Se även Smålands museum 100 kr 1880 provtryck Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum

Se även Ahlström Høiland auktion 9.november 2007

Tradera auktionen ser ut att ha identiskt utseende med nedanstående provtryck från Ahlström Høiland. Svart prick upptill vänster och två små svaga prickar till höger.


100 kr 1880 provtryck
resultat från auktionen 170 000 DKK

100 kr 1885 ANNULLERAD hålperforerad
resultat från auktionen 160 000 DKK

100 kr 1898 samtida förfalskning
resultat från auktionen 70 000 DKK

Se mera om falska 100 kr 1898 snt72010.pdf (numismatik.se)

     

Jämför med Hildebrand 1448-1451 med nr K 076 531, K 076 538, K 563 506, K 685 447 (troligen är alla fyra falska enligt ovanstående artikel)

K 563 506 avbildad i Platbãrzdis I fig. 69

K 803 564 avbildad i Platbãrzdis I fig. 70

K 076 531 avbildad i Delzanno Myntårsboken

År 1898 borde ha datum 3 januari men förfalskningarna har datum 2 januari


Äkta sedel
4 hela kronor

Falsk sedel
Översta kronan stympad
Bilden av falsk sedel gäller endast samtida förfalskning
Eventuell nutida förfalskning är fotografiskt riktig som fig. t.v.

Enligt Rosenqvist SF kan det finnas 2 serier för 100 kr 1898:
K 000 001, L 000 002, M 000 003, ..., H 000 024, I 000 025, K 000 026, o.s.v. (eftersom K 000 001 även fanns år 1897 så börjar egentligen serien en bit in i numreringen för 100 kr 1898)
L 000 001, M 000 002, N 000 003, ..., I 000 024, K 000 025, L 000 026, o.s.v.

Slutsiffrorna bestämmer bokstaven så att bokstav K endast kan ha slutsiffrorna 00-01, 25-26, 50-51, 75-76. Såldes är alla 100 kr 1898 falska eftersom slutsiffrorna inte stämmer.

Alla 25 bokstäver A-Z är lika vanliga för alla årtal!!

Lägg speciellt märke till att alla sexsiffriga sedelnummer 1858-1898 endast använder fem siffror så att siffran längst till vänster alltid är en nolla!! (även här missade förfalskaren)

Upplagor och serier i Rosenqvist SF bygger i stort sett på Lindgren Riksbankens sedelhistoria tabell sid. 207. För år 1898 anges 303 000 exemplar med okänd uppdelning på de två typerna: Lilla Riksvapnet och Sittande Svea. Rosenqvist SF anger 100 000 respektive 250 000 exemplar.

Det ackumulerade antalet sedlar 1880-1897 är 958 300 ex, om man drar bort 25 000 ex enligt Rosenqvist SF för Stora Riksvapnet 1880 så blir det 933 300 ex för Lilla Riksvapnet 1880-1897. Med 100 000 ex per serie så tar 900 000 ex alla nio bokstäver A-I. De resterande 33 300 ex tillhör då 1897 K-serien så att 100 kr 1898 borde börja på ca K 033 301 med totalt 67 000 ex. Enligt ovanstående bokcitat så slutade man L-serien med 88 000 ex. Totalt blir det 155 000 ex för Lilla Riksvapnet 1898 samt 303-155= 148 000 ex för Sittande Svea 1898 och då borde C-serien INTE finnas för Sittande Svea 1898. Inga 100 kr sedlar trycktes eller levererades år 1899.

Jämför med 100 kr 1885 med känt nummer V 037 794
Enligt Rosenqvist SF finns endast serie C 000 001, ..., C 000 076, ..., V 000 094, ..., B 000 100, C 000 101, o.s.v. (stämmer)

Jämför med 50 kr 1886 med känt nummer Z 070 424
Enligt Rosenqvist SF finns endast serie B 000 001, ..., Y 000 023, Z 000 024, A 000 025, B 000 026, o.s.v. (stämmer)

Mera om sedelförfalskarna Melander och Norberg 147 (Sundsvalls Tidning / Årgång 1888) (runeberg.org)

Sedelförfalskning i svensk press FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) förfalskaren Johan Alfred Skog


Expressen 2022-01-13 Mysteriet med de falska 100-lapparna – svensken... | amelia (expressen.se) om sedelförfalskaren Johan Alfred Skog

  
Hvad nytt i dag 21 juli 1899: Teckning med bild av äkta sedelnummer 1898 med bokstaven S och slutsiffror 34 vilket stämmer för år 1898.

Se även Johan Alfred Skogh – Wikipedia (osäkert om dödsår: Wikipedia anger 1901 medan Stig Linnell anger 1899, enligt "Hvad nytt i dag" 30 april 1901 dog han den 17 april 1901)

Falskmyntarnas konung: Johan Alfred Skog, USA, 1893-1899. - Flashback Forum

Falskmyntarnas konung nr. 2: Axel Nordlander, Stockholm, 1910, 1913 och 1927. - Flashback Forum och Axel William - Riksarkivet - Sök i arkiven
SC238306.jpg | Sedelförfalskning - Sjöberg Bildbyrå - Ett av Sveriges största bildarkiv (sjobergbildbyra.se) samt 18 (Svenska Dagbladets Årsbok / Femte årgången (händelserna 1927)) (runeberg.org)
Minnenas Journal (rssing.com)

Böcker om sedelförfalskare

Bengt-Erik Olsson: Petter Stenberg Falskmyntare, recension snt12001.pdf (numismatik.se) och antikvariat Petter Stenberg 1821-1906... | Olsson, Bengt-Erik | från 80 (bokborsen.se)
Stenberg som förfalskade privatbankssedlar m.m. Död 1913 enligt Riksarkivet Facebook


inbunden utgåva 1995

häftad pocket utgåva 2002

e-Bok utgåva 2021

bl.a. om Johan Alfred Skog och falska 100 kr 1898 utprånglade i USA
varav 16 sidor Amerikapengar om Johan Alfred Skog och falska 100 kr 1898 i USA och Sverige
Källor: Lidberg Detektivchefens berättelser, Bernhardsson Brottes krönika del I, Svenska Dagbladet 1899, Stockholms polismuseums arkiv (foto av falsk 100 kr baksida)

     

Svenska skurkar - Stig Linnell - ebok (9788726910179) | Adlibris Bokhandel 99 kr

Svenska skurkar - Ebok - Stig Linnell (9788726910179) | Bokus 99 kr

skurkar | linnell stig | Bokbörsen (bokborsen.se) pappersbok på antikvariat

Svenska skurkar - Stig Linnell - Google Böcker

Se även Erik Carlegrim Johan Alfred Skog: Skrukebypojken med världsrykte (1993)

Den ursprungliga berättelsen om Skog kommer från Gustaf Lidberg Detektivchefens berättelser (1918-1919) OBS i 2 band

  

  
Gustaf Lidberg / DETEKTIVCHEFENS BERÄTTELSER 1918 true crime 3rd Edition | eBay 1918 kom 1:a bandet
Sidan 1-75 Jakten över Atlanten efter "Förfalskarnas Kung" handlar om Johan Alfred Skog och falska 100 kr 1898 i USA

  
Gustaf Lidberg band 1 och 2 med olika berättelser

50 kr 1938 kontrollbokstav h (till höger om numret)


e-post 2022-02-16 från samlare

50 kr 1938 kb h saknas i Rosenqvist SF men jag saknar bild av 50 kr 1939 kb h (efterlyses) som listas i SF

20 kr D nytt högsta nummer D834-tusen från en vänlig samlare 2022-02-18

        
Högsta kända nummer för 20 kr D

Gunnar Nehls: Så togs de nya sedlarna fram 2015

Så togs de nya sedlarna fram - YouTube

Tidigare har alla sedlar handgraverats men år 2007 började man framställa alla porträtt och bilder helt digitalt.

Titta även på Gunnar Nehls Intaglio pages

Philea Myntauktion 22 Sedlar, Sverige - Myntauktion 22 - AB Philea

  
32 sk banco 1853 kvalitet 1 och 10 kr 1889 kvalitet 1

  
50 kr 1916 kvalitet 1/1+ och Gustav Vasa daler 1550 kvalitet 1/1+

Svenska sedlar numrerade enligt Rosenqvist SF (inte Delzanno DSS eller Wallén SS)

Många mynt är certifierade av PCGS eller NGC. Detta är en möjlighet att skaffa sig referenser till amerikansk klassificering av svenska mynt. Är klassningen slappare än den svenska?

Filtrerade på PCGS certifierade Sök - AB Philea och NGC certifierade Sök - AB Philea

Det finns endast en PMG certifierad sedel på Philea: 50 kr 1962 graderad 64 EPQ (Choice Uncirculated) Lot 580 - Sedlar / Sedlar, Sverige, Myntauktion 22 - AB Philea


Observera NGC klassad AU58 (svenskt 01/0) klassas av Philea som endast 1+/01, stor skillnad på amerikansk och svensk klassning

Flera av de MS-klassade mynten har Philea nedklassat till kvalitet 01/0 eller 01.

Jämför med certifierade svenska mynt på eBay Sweden in Certification:PCGS|NGC|ANACS|ICG | eBay

Titta även på Coin Grading PCGS Grading Standards med bilder av USA dollar från MS-70 (Mint State, Uncirculated) till G-4 (Good), AG-3 (Almost Good), FR-2 (Fair), PO-1 (Poor).

Titta även på Delzanno YouTube kanal om PCGS och NGC certifierade mynt Certifiering av Mynt - NGC & PCGS fördelar och nackdelar av Roberto Delzanno - YouTube

Delzanno har en nya intressant video på sin YouTube kanal nästan varje dag Roberto Delzanno Numismatik - YouTube Det är INTE alltid han lägger ut dessa på FaceBook så titta regelbundet på YouTube.


Numismatics for FUN | Facebook
Planerad ännu inte utgiven: "I boken kommer jag dels att förklara alla begrepp och exemplifiera med pedagogiska illustrationer, dels bygga upp kalibrerade kvalitetslikare enligt Appelgrens kvalitetsskala för ett stort antal mynttyper."

Bokus 129 kr e-Bok för nedladdning
Bokus 249 kr för pappersbok 
Adlibris 210 kr för pappersbok

Ny video från Delzanno om Graderingsboken Arbetet med kommande bok - Stora graderingsboken för Sveriges mynt av Roberto Delzanno - YouTube

Appelgrens kvalitetsskala för mynt och sedlar


LITTERATUR. Selling, H. Lagerkatalog 27 (1879) | Köp på Tradera (250908526)
Mycket tidig klassificering av mynt långt före Appelgren 1909 och före Holmberg 1886
(Selling förteckning 1878 har INGEN kvalitetsskala)

C1 = Vackert exemplar

C2 = Godt exemplar

C3 = Dåligt exemplar

Kvalitetsklassningen av mynt och sedlar kan bestå av tre delar:

De svepande omdömena från olika källor kan ibland peka på helt olika närliggande kvalitetsklasser. Även Appelgren enligt nedanstående bilder är INTE konsekvent utan samma omdöme kan peka på OLIKA kvalitetsklasser.

Appelgren kvalitet 2: nästan fullgodt (1909), ej fullgodt (1913), nästan fullgott (1919), ej fullgott (1935), ej fullgott (1945)


1909 LITTERATUR. Appelgren. Lagerlista, sept 1909 (O.. | Köp på Tradera (250898056)
Ursprunglig skala Fdc-0-1-2-3


1913 LITTERATUR. Appelgren. Katalog 2. Lagerlista, d.. | Köp på Tradera (250898163)
Mellanliggande kvaliteter 0-1 (dagens 1+/01) och 1-2 (dagens 1?)
Observera hänvisning till franska kvalitetsklasser som INTE motsvarar dagens franska beteckningar

è
1919 LITTERATUR. Appelgren. Katalog 4. Lagerlista, j.. | Köp på Tradera (250898137)
Kvalitet 01 införd som kvalitet mellan 0 och 1 (skulle motsvara dagens 1+/01)
Det finns en förfining av kvalitet 1 genom uppdelning på god 1 = 1+ och svag 1 = 1? (dessa ska ses som små avvikelser från kvalitet 1 och inga fulla kvalitetssteg)


1935 LITTERATUR. Appelgren. Katalog 59. Auktion, 21 .. | Köp på Tradera (250898052)
Den fullständiga moderna svenska kvalitetsskalan
Observera glidningen från 1919 till 1935: 2 nästan fullgott blir 1? nästan fullgott; 3 ej fullgott blir 2 ej fullgott; nya 3 dåligt tillkommer


1945 LITTERATUR. Appelgren. Lagerlista, jan 1945 (On.. | Köp på Tradera (250898140)
Här har kvalitet 3 försvunnit. Misstag eller fanns inga mynt till salu i den kvalitén?


1949 LITTERATUR. Appelgren. Katalog 81. Lagerlista, .. | Köp på Tradera (250898114)
Här finns åter kvalitet 3 dåligt ex.

Christian Hamrin Kvalitetsbedömning Christian_Hamrin.pdf (nku.nu) Beskriver äldre kvalitetsbedömning från 1800-talet och framåt (Holmberg 1886, Appelgren 1909 och Hirsch 1966)

Ovanstående klassning hittade jag i en lagerkatalog från Pedersen 1952 som innehåller mest sedlar men även mynt. I själva prislistan används endast de engelska beteckningarna U-EF-VF-F-P och ibland även EF/U. Troligen skrivfel eftersom VF = 1+. Här ser det ut som om Appelgren kvalitet 3 blivit P = 2 = Poor på samma sätt som för MISAB 37 nedan.


1953 LITTERATUR. Palmlund, Göte. Katalog Nr 5. Jan 1.. | Köp på Tradera (250907662)
Även här saknas kvalitet 1? men 3 dåligt finns med


1958 LITTERATUR. Hirsch Mynthandel. Lagerlista 16, 1.. | Köp på Tradera (250900885)
Här blev 2 dåligt medan 3 saknas


1972 LITTERATUR. Hirsch Mynthandel. Lagerlista 70, 1.. | Köp på Tradera (250904769)
Här saknas kvalitet 3 medan kvalitet 2 blev Dåligt exemplar = Poor (inte G = Good)
Observera avvikande franka benämningar jämfört med nedanstående Wikipedia
Hirsch och Appelgren hänvisar till en äldre fransk skala: assez bien conservé - bien conservé - très bien conservé - beau - très beau
Appelgren har angett 2 - 1? - 1 - 01 - 0 för ovanstående fem franska graderingar
Hirsch ligger snäppet LÄGRE än Appelgren med enbart de tre högsta franska som 1? - 1 - 1+
Således blev très bien conservé (TBC) Appelgren kvalitet 1 och Hirsch kvalitet 1?
Troligen ändrade Frankrike skalan när man ville förkorta och då var det olämpligt med två ord som började på B: bien och beau


État de conservation numismatique — Wikipédia (wikipedia.org) franska Wikipedia
Nuvarande franska benämningar stämmer inte med ovanstående Hirsch 1972
Franska skalan är nu B - TB - TTB - SUP motsvarande engelska G -F - VF - SUP (men VG = 1? saknas)


Coin grading - Wikipedia engelska Wikipedia
Här är engelska VG = B medan den franska har G =B (vad är det som gäller)

Titta även i Nathorst-Böös Myntkatalogen i tvåhundra år (1966), finns på antikvariat myntkatalogen | Bokbörsen (bokborsen.se)
Boken saknar kataloger från Pedersen och Palmlund men beskriver bl.a. tidiga Holmberg 1879


MISAB 05 från september 2011, jfr 1000 kr 1938 på Tradera Se produkter som liknar 1000 kronor 1938 Lätt vikt .. på Tradera (522199579)


MISAB 37 kvalitetsgrader, observera kommentar om att svensk klassning är mycket strikt, observera 2 = Poor (inte G = Good)

Se även History of Coin Grading (govmint.com)

Se även Coin grading - Wikipedia

500 kr G år 2019 mycket ovanlig

  
E-post från en vänlig samlare 2022-02-10 med G 532-tusen mycket nära tidigare kända nummer

Ytterligare 500 kr B från samma samlare


500 kr B med ett nytt 289-tusen nummer

Bild från Internet från samma samlare

20 kr D mycket ovanlig


20 kr D från ICA butik från samma samlare

           
Kända lägsta nummer för 20 kr D, så lägre nummer är okända

Ytterligare 100 kr B lågt nummer


NÄSTAN OCIRKULERAD obetydligt mittveck kvalitet 01/0, växel på ICA i början på februari

        
Fyra olika 100 kr B sedlar i växel på samma ICA butik söder om Stockholm under år 2022

Philea Auktion 391 Sedlar - Auktion 391 - AB Philea


Kvalitet 1

Kvalitet 1?, vanligt utseende för färgade banco

Se även Insättningsbevis (SS typ MM) och Assignationer (SS typ II) Lot 4806 - Numismatik, m.m. / Aktiebrev, Auktion 391 - AB Philea (något udda placering av auktionen under Aktiebrev)

  
Assignationer Wallén SS typ II

För äldre vita sedlar använder Philea endast nummer från Delzanno Myntårsboken DSS men för Kronor-sedlar används både Rosenqvist SF och Delzanno DSS. Inga referenser till Wallén SS.

För äldre mynt använder Philea nummer från SM och Delzanno SMB men för Bernadotte använder man MIS (Hamrin Mynten i Sverige).

              

Utländska sedlar numreras enligt "World Paper Money" med förkortningen KM (Krause Mishler) vilket är felaktigt när det gäller sedlar (men OK för mynt) eftersom Mishler INTE har med sedlar att göra. Den normalt använda förkortningen på t.ex. eBay är P eller Pick (utgivare av tidigare utgåvor). Ibland används förkortningen SCWPM (Standard Catalog of World Paper Money).

Kolla även Charta Sigillata Lot 4817 - Övrigt material / Övrigt, Auktion 391 - AB Philea

50 kr Gustav III Specimen

  
Sweden, 50 Kronor, 1979, UNC (-), p53s, SPECIMEN - Green Apple Paper Money Auctions (bidinside.com)

Ursprungligen tillverkade man 50 kr 1965 SPECIMEN nr A 000000 i några hundratal exemplar för att skicka till andra centralbanker i världen. När dessa tog slut tillverkade man ett mindre antal med hålperforering av normalt numrerade sedlar. Observera den svarta numreringen på baksidan unik för SPECIMEN. Slutsatsen är att de hålperforerade sedlarna är ovanligare än de med rött påtryck SPECIMEN (i de fall båda typerna finns).

Se vidare Specimen Sedlar

5 kronor 1923 SPECIMEN med texten MAKULERAD


Sweden, 5 Kronor, P33fs, 1923, Specimen, Choice Unc, PCGS 64, RARE | eBay

  
Senare 5 kr med stämpel MAKULERAD och SPECIMEN samt hålperforerade ANNULLERAD

Riksbanken öppnar kontantdepåer

Riksbanken öppnar kontantdepåer | Sveriges Riksbank

Riksbankens direktion fattade den 28 januari beslut om att öppna depåer på olika platser i Sverige för lagring och ut- och inlämning av sedlar till banker. Depåerna, som blir minst fem, ska ligga i Stockholm, Jönköping, nedre respektive övre Norrland samt på ytterligare en plats i södra eller mellersta Sverige.

Depåerna i Stockholm, Jönköping och övre Norrland planeras att öppna under 2022 medan de andra två beräknas ta mer tid att få på plats. Nu pågår ett arbete för att hitta lämpliga lokaler och för att upphandla de depåtjänster som behövs.

Bakgrunden till den nya depåstrukturen är det ökade ansvaret för kontanthanteringen, som Riksbanken föreslås få i den nya riksbankslagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Syftet med de nya depåerna är att se till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning över hela Sverige.

Tydligen depåer i Riksbankens egen regi till skillnad mot nuvarande depåer som drivs av Bankomat. Min gissning är att Riksbanken tidigare hyrt in sig i förråden som ägs av Bankomat. Det nya beslutet innebär kanske omflyttning av befintligt beredskapslager och då kan eventuellt 50 kr A och 200 kr A dyka upp i cirkulationen. Troligen innebär de nya lagarna om beredskap att mängden sedlar i LAGER ökar så att det kommer att ta mycket långt tid innan sedlar tryckta 2021 och 2022 kommer ut i cirkulation.

Ny Riksbankslag 1 januari 2023 Förslag till ny riksbankslag | Sveriges Riksbank

Se även Flödet av kontanter | Sveriges Riksbank (Bankomat har 5 depåer)

Jämförelse av kvalitetsklassning för IBNS och PMG

    IBNS PMG
0 UNC

UNCIRCULATED (UNC): A perfectly preserved note, never mishandled by the issuing authority, a bank teller, the public or a collector. Paper is clean and firm, without discoloration. Corners are sharp and square, without any evidence of rounding. (Rounded corners are often telltale sign of a cleaned or “doctored” note.) An uncirculated note will have its original natural sheen.

Uncirculated 60
A note with problems that may include toned paper, a small stain or fading. There will be handling issues but there will be no folds through the design.

01/0 AU

ABOUT UNCIRCULATED (aUNC or AU): A virtually perfect note, with some minor handling. May show evidence of bank counting folds at a corner or one light fold through the center, but not both. An AU note cannot be creased, a crease being a hard fold which has usually “broken” the surface of a note. Paper is clean and bright with original sheen.  Corners are not rounded.

About Uncirculated 50
The note has two heavier folds or light horizontal and vertical folds. The handling can be significant.

01 EF/XF

EXTREMELY FINE (EF or XF): A very attractive note, with light handling. May have a maximum of three light folds or one strong crease. Paper is clean and bright with original sheen. Corners may show only the slightest evidence of rounding. There may also be the slightest sign of wear where a fold meets the edge.

Extremely Fine 40
There are three or more folds, one of which may be horizontal.

1+ VF

VERY FINE (VF): An attractive note, but with more evidence of handling and wear. May have a number of folds both vertically and horizontally. Paper may have minimal dirt, or possible color smudging. Paper itself is still relatively crisp and not floppy. There are no tears into the border area, although the edges do show slight wear. Corners also show wear but not full rounding.

Very Fine 30
This note will be lightly circulated and may have light soiling. There will typically be seven to ten folds.

1 F

FINE (F): A note which shows considerable circulation with many folds, creases and wrinkling. Paper is not excessively dirty, but may have some softness. Edges may show much handling with minor tears in the border area. Tears may not extend into the design. There will be no center hole because of folding. Colors are clear but not bright. A staple hole or two would not be considered unusual wear in a Fine note. Overall appearance is still on the desirable side.

Fine 12
The evidence of circulation is considerable with rounded corners, margin splits and other issues. The note must be whole with solid paper.

1? VG

VERY GOOD (VG): A well used note, abused but still intact. Corners may have much wear and rounding, tiny nicks, tears may extend into the design, some discoloration may be present, staining may have occurred, and a small hole may be seen at center from excessive folding. Staple and pinholes are usually present, and the note itself is quite limp but NO pieces of the note can be missing. A note in VG condition may still have an overall not unattractive appearance.

Very Good 8
The note is heavily circulated but is intact. Some small pieces may be missing. Soiling, light stains or splits are common for this grade. The note is limp.

2 G

GOOD (G): A well worn and heavily used note. Normal damage from prolonged circulation will include strong multiple folds and creases, stains, pinholes, and/or staple holes, dirt, discoloration, edge tears, center hole, rounded corners and an overall unattractive appearance. No large pieces of the note may be missing. Graffiti is commonly seen on notes in Good condition.

Good 4
A very heavily circulated note with numerous problems. It is totally limp with impaired visual appeal. Notes in this grade are commonly seen with pieces missing.

IBNS klassning är i stort sett identisk med banknotes.com och Rosenqvist SF som jag citerat tidigare.

PMG har mycket snällare klassning för UNC och AU än vad IBNS har. Hur kan man tillåta fläckar och blekning för UNC? Hur kan man tillåta två hårda veck för AU?

Övriga klassningar är snarlika men inte identiska men VG har snällare klassning av PMG eftersom man tillåter mindre pappersförluster.

Se även PCGS Banknote Grading Standards

Se även Collectible currency policy | eBay

Se även Banknotes Grading Scale - Paper Money Forum

Se även eBay Sverige sedlar certifierade (PMG, PCGS) Sweden in Certification:PCGS Banknote Grading|PCGS Currency|PMG | eBay

100 kr B med ganska lågt nummer


100 kr B 264-tusen hittad i handeln i slutet av januari, cirkulerad kvalitet ca 1 mycket kraftigt mittveck

     

PMG kvalitetsklassning av sedlar PMG Paper Money Grading Scale | PMG (pmgnotes.com)

Alla nedanstående bilder är sparade i mycket hög upplösning så du kan förstora ca 200 % för att se alla detaljer. PMG tillåter många fler skador för AU50 än motsvarande svenska 01/0 enligt de flesta svenska bedömare. Även PMG EF40 motsvarande svenska 01 tillåter fler skador än min egen klassning. Kom gärna med synpunkter på PMG klassningen.

Jämför med IBNS grading:

ABOUT UNCIRCULATED (aUNC or AU): A virtually perfect note, with some minor handling. May show evidence of bank counting folds at a corner or one light fold through the center, but not both. An AU note cannot be creased, a crease being a hard fold which has usually “broken” the surface of a note. Paper is clean and bright with original sheen.  Corners are not rounded.

  
Sweden 100 Kronor 1962 PMG 50 Pick # 48d | eBay mycket kraftigt veck på baksidan och början till riss i vecket

  
SWEDEN 50 Kronor 1958 P44d PMG50 AU EPQ | eBay bättre kvalitet än ovanstående 100 kr

Jämför även med 1000 kr 1939 PMG AU50 NumisBids: Heritage World Coin Auctions Long Beach Signature Currency Sale 4006, Lot 28169 : World Currency Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kronor 1939 Pick 38d. ... med TVÅ mycket kraftiga veck trots motsvarande svensk kvalitet 01/0

Jämför med IBNS grading:

EXTREMELY FINE (EF or XF): A very attractive note, with light handling. May have a maximum of three light folds or one strong crease. Paper is clean and bright with original sheen. Corners may show only the slightest evidence of rounding. There may also be the slightest sign of wear where a fold meets the edge.

  
Sweden 10 Kronor 1915 PMG 40 Pick # 27lj PMG Population 1/1 | eBay mycket kraftigt veck på baksidan

  
 Sweden 10 Kronor 1925 PMG 40 Pick # 34h PMG Population 1/1 | eBay bättre kvalitet än ovanstående 10 kr 1915

  
Sweden One Krona 1875 Pick-1b Extremely Fine PMG 45 EPQ | eBay

Mindre bra att PMG alltid skriver bokstäverna med VERSALER i serienumret. Det spelar ingen roll för 1 kr sedlarna men 5 och 10 kr Sittande Svea kan ha både Ii och II. Även 50 och 100 kr 1940-1948 använder både gemener och VERSALER som betyder olika sedelnummer.


(Approximate note dimensions: 13.8cm x 8.0cm) enligt eBay annonsen
Klantigt av PMG som missat årtalet 1851, anger istället intervallet 1840-57 och då blir ju numret inte unikt
1851 Sweden - Sveriges Rikes Standers Bank 2 Riksdaler, P-A124b, PMG CF-15. | eBay
Sedeln är klippt längs alla kanter vilket borde ha angivits. Nominellt format 5 ¾ × 3 ½ verktum = 142 × 87 mm

2 rd banco 1857 på min hemsida har formatet 143 × 87 mm, mycket nära nominellt format
32 sk banco 1836 på min hemsida har formatet 142 × 85 mm, mycket nära nominellt format

Ovanstående 2 rd banco 1851 är 142-138 = 4 mm kortare och 87-80 mm = 7 mm mindre på höjden (detta bevisar att den är klippt vilket sänker värdet)

P.S. Wallén SS och Rosenqvist SF anger ett avrundat format 145 × 90 mm, men mina siffror för nominellt format är mera exakta vilket är viktigt när man vill avslöja klippta/manipulerade sedlar.

Den tryckta ramens bredd för 2 rd banco är 130 mm, ett värde att utgå ifrån när du tittar på bilder på Tradera och eBay. Ramen för 32 sk banco är 126 mm bred.

  
Exempel på 32 sk banco med klippta kanter


Här var det också klippt
Rare Sweden 2 Riksdaler Banco 1836-57 A124b Banknote - b07 | eBay

Jämför med en normal sedel med riktiga marginaler
Sweden Sveriges Rikes Standers Bank 2 Riksdaler Banco 1855 VF P#A124b | eBay

Det finns även 6 2/3 riksdaler banco som är klippt (beskuren) NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 21, Lot 665 : SEDLAR - PRIVATBANKSEDLAR :SEDLAR :6 2/3 riksdaler banco...

500 kr B med nytt högt tusen-nummer 293


e-post 2022-01-26 från en vänlig samlare

Kvalitetsklassning av sedlar

I nedanstående tabell har jag jämfört beskrivningen av olika kvalitetsklasser från olika böcker och källor. Min egen beskrivning skrevs för ca 20 år sedan baserat på Wallén SS, men jag har nu lagt till beskrivningen av 01/0 som är nödvändig. Jag planerar att ändra kvalitet 1 genom att ta bort "enstaka hål" och istället införa "mitthål" för klass 1?. Samtidigt tar jag bort "pappersförluster" från klass 1? som överförs till klass 2. Jag inför även beskrivning av papperets styvhet där det bli mjukt och sladdrig för sämre kvaliteter.

Rosenqvist SF baseras i stort sett på www.banknotes.com/grading.htm (flera andra engelska sidor har liknande text). Dessa har snällare beskrivning av bättre kvaliteter än Wallén SS och min egen sida.

Delzanno Myntårsboken har den allra hårdaste beskrivning av kvalitetsklasserna avsevärt hårdare än Rosenqvist SF.

Det finns ett stort behov av harmonisering av de olika beskrivningarna speciellt viktigt är vad Delzanno bör skriva i nästa Myntårsboken 2023. Även min hemsida bör kanske ändras utöver vad jag flaggat för i första stycket. Flodberg, Wallén och Rosenqvist är historiska böcker där inga nyutgåvor kan förväntas.

Alla synpunkter och förslag till harmonisering tas tacksamt emot.

Klass Engelsk Sedelmynt Flodberg 1972 Wallén SS 1984 Rosenqvist SF 2009 Delzanno Myntårsboken Banknotes
0 UNC Ocirkulerad
och utan veck
Ocirkulerat, fräscht ex., utan någon vikning Ocirkulerad, utan veck eller vikningar Ocirkulerad
Perfekt bevarad sedel
En perfekt ovikt sedel med full krispig fräschör

A perfectly preserved note

01/0 AU Nästan ocirkulerad
med några små veck men inte mittvikt
- - Nästan ocirkulerad
Lätt hanterad, Små räkneveck i hörnen men som inte bryter papperet eller en svag mittböjning
En ovikt sedel med full fräschör, Räkneveck kan förekomma

A virtually perfect note, with some minor handling. May show very slight evidence of bank counting folds at a corner or one light fold through the center

01 EF(XF) Obetydligt cirkulerad
med enstaka veck men känns fräsch
Fräscht ex., en gång enkel- eller korsvikt Ser ny ut, men är obetydligt vikt Mycket bra exemplar
som varit lättare hanterad. Maximalt tre svaga böjningar eller ett kraftigt veck
En sedel lätt vikt en gång, dock får ej pappersfibrerna vara brutna

A very attractive note, with light handling. May have a maximum of three light folds or one strong crease. Paper is clean and bright with original sheen.

1+ VF Begagnad
och vikt flera gånger utan att vara genomnött eller trasig
Något använt ex., men fortfarande vackert och nästan fräscht, vikt ett fåtal (2 á 3) gånger Begagnad och vikt flera gånger, men vecken har ej nämnvärt nött igenom sedelytan Bra exemplar
Kan ha flera veck både lodrätt och vågrätt. Lätt "grådaskigt" papper eller oskarpa färger
En sedel vikt två gånger. Pappersfibrerna brutna, dock är sedeln ganska fräsch

An attractive note, but with more evidence of handling and wear. May have several folds both vertically and horizontally. Paper may have minimal dirt, or possible colour smudging. There are no tears into the border area.

1 F Sliten
med många veck, förtunningar, enstaka hål och mindre riss
Bruksspår, ibland något skrynkligt ex., ett flertal vikningar Sliten och har många veck i olika riktningar och kan vara starkt förtunnad, ev. med ett ytterst litet nötningshål alternativt ett riss Acceptabelt exemplar
Många veck och krusningar. Mjukare papper. Mindre riss som inte får vara stora och sträcka sig mot mitten. Inga mitthål.
En sedel vikt flera gånger. Lätt solkighet i pappret kan förekomma. Ej riss i vecken.

A note which shows considerable circulation, with many folds, creases and wrinkling. Paper is not excessively dirty but may have some softness. Edges may show much handling, with minor tears in the border area. Tears may not extend into the design. There will be no center hole because of excessive folding.

1? VG Starkt sliten
och vikt med stora riss och mindre pappersförluster
Starka bruksspår, börjar bli trasigt i vecken Starkt sliten och vikt så mycket att det i vecken uppstått riss och pappersförluster Något slitet exemplar
Välcirkulerad och dåligt hanterad sedel. Små hack och riss kan sträcka sig längre in i sedeln. Sedel kan vara fläckig och ha ett mindre hål i mitten.
En sedel vikt många gånger. Papperets solkighet övergår till en löst sladdrig känsla. Mindre riss i vecken.

A well used note, abused but still intact. Corners may have much wear and rounding, tiny nicks, tears may extend into the design, some discoloration may be present, staining may have occurred, and a small hole may sometimes be seen at center from excessive folding. The note itself is quite limp but NO pieces of the note can be missing.

2 G Extremt sliten
och trasig med stora pappersförluster och fläckar
Trasigt, smutsigt ex. Extremt sliten och/eller har så stora pappersförluster att delar av valör, årtal, sb, nr och/eller text saknas. En trasig sedel kan vara uppklistrad Dålig exemplar
En kraftigt sliten och välcirkulerad sedel. Normalt slitage från långvarig cirkulation betyder vanligtvis många veck, riss, fläckar, häftklammer- och nålstick, smuts, missfärgning, riss, hål i mitten och ett allmänt otilltalande utseende. Inga större delar av sedeln får saknas. Klotter kan ofta ses.
En sedel vikt många gånger. Papperet sladdrigt. Större riss och pappersförluster. Sedeln hänger fortfarande ihop
(översatt till Poor INTE G=Good)

A well worn and heavily used note. Normal damage from prolonged circulation will include strong multiple folds and creases, stains, pinholes and/or staple holes, dirt, discoloration, edge tears, center hole, rounded corners and an overall unattractive appearance. No large pieces of the note may be missing. Graffiti is commonly seen on notes in G condition.

Färgerna markerar beskrivning av samma slitage för en viss kvalitetsklass

ANGE GÄRNA SLITAGET I FÖLJANDE ORDNIG I BESKRIVNINGEN

1. Veck, mjuka eller hårda

2. Riss, litet i kanterna eller större in i bilden

3. Mitthål orsakat av upprepade vikningar lodrätt och vågrätt (enklare nålstick kan jämföras med riss)

4. Papperets styvhet, mjukt sladdrigt papper

5. Fläckar

6. Pappersförlust

7. Reparationer


kopia från www.banknotes.com/grading.htm

GLOSOR

Fold = Svagt Veck

Crease = Starkt Veck

Wrinkling = Skrynklig

Color Smudge = Blekare tryckfärg p.g.a. slitage

Dirt = Smuts

Stained = Fläck

Tear = Riss

Limp = Sladdrigt mjukt papper

SKADOR GENOM ÅVERKAN

Pressad

Klippta kanter (förekommer för t.ex. 32 sk banco)

Hålslag (Specimen och Privatbankssedlar kan ha detta genom bankens försorg)

Skrift

Rester av fastsättare på baksidan

Tejpad

Reparerad

Delad i två delar

Kemisk färgändring (saknar helt samlarvärde)

Synpunkter från andra samlare

Titta även på PMG Paper Money Grading Scale | PMG (pmgnotes.com)

Titta även på IBNS Grading Standards (theibns.org)

Kvalitetskrav på euro-sedlar

www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/fitness.sv.html
(lägre krav på kvalitet hos euro-sedlar än Riksbankens krav på kronor-sedlar)

Trasiga sedlar enligt ECB

1. Smuts, Hela sedeln är smutsig 
2. Fläckar, Smuts som är koncentrerad till ett ställe 
3. Klotter, Bild eller text som har skrivits eller markerats på sedeln 
4. Sedel som saknar färg, Avsaknad av färg på hela sedeln eller delar av en sedel, t.ex. en kemiskt tvättad sedel 
5. Riven sedel
6. Sedel med hål
7. Skadad sedel, Sedeln saknar en eller flera delar, längs minst en kant (till skillnad från hål) 
8. Lagad sedel, Delar av en eller flera sedlar har lagats med tejp, lim eller på annat sätt 
9. Skrynklig sedel, Diverse veck 
10. Sladdrig sedel, Försämrad struktur ger sedeln bristande stadga 
11. Sedel med veck
12. Vikta hörn

100 kr B med nytt lägsta nummer B 231-tusen


OCIRKULERAD obetydligt hanterad kvalitet 01/0, växel på ICA i mitten av januari

        

Två ocirkulerade exemplar med låga nummer hittade på ICA under januari (231- och 234-tusen)

Riksbankens budget 2022 för inköp av sedlar och mynt

protokollsbilaga-e3-direktionens-protokoll-211216-7.pdf (riksbank.se)


Observera att inga minnesmynt planeras.

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt
Tertial 1+2+3
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr 9*+16 Mkr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019) 4*+0 Mkr
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
- inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades 10* Mkr ???
obegripligt
2022 budget 12 Mkr
ev. öka enligt
prognos ovan
budget 9 Mkr -    

*) T1+T2

Min gissning är att 2021 mynt 7 Mkr är 2 kr-mynt 7/0,175 = 40 milj. mynt.

Min gissning är att 2021 sedlar är både 20 kr I och 50 kr I. Eftersom man bara budgeterat 18 Mkr skulle det kunna vara 20 kr I medan de tillkommande 7 Mkr enligt prognosen skulle kunna vara 50 kr I. Med en kostnad på 45 öre per sedel skulle då upplagan kunna vara 40 milj. 20 kr I och 15 milj. 50 kr I (antal exemplar).

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2022
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
20 kr 48 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj.
"   2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.
50 kr 16 milj. 2014 B (1,2 - 0,0) × 60 = 72 milj.

Troligen är 2022 mynt 9 Mkr 5 kr-mynt 9/0,5 = 18 milj. mynt.

Troligen är 2022 sedlar 12 Mkr 100 kr J 12/0,5 = 24 milj. sedlar (alternativt 500 kr J)

Valör Antal nya i cirkulation
 1 jan. 2022
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
100 kr   2014 B (2×87×0,001)  = 0,17 milj.
" 26 milj. 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
"   2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.

 

Beräkning : Sedlarnas livslängd 2,5 år 20-200 kr och 5 år 500 kr            
kr Tryckt Cirk Beredskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rest milj. sedlar
20 162 50 25 20 20 20 20 20 20 -33 Underskott
50 72 17 10 7 7 7 7 7 7 3 Behov
100 105 28 15   11 11 11 11 11 7 Behov
200 120 23 10 9 9 9 9 9 9 33  
500 200 84 20   17 17 17 17 17 11 ???

I antalet tryckta sedlar har inte 2021 års tryckning räknats med eftersom valör och antal är okänt.

Lägg märke till att mynt budgeterades 2021 med 16 Mkr som ändrades till summan av 2021 och 2022: 7+9=16 Mkr. Så man har bara förskjutit till året därpå.

Flera intressanta sedelbilder från en samlare 2022-01-07


10 kr 1968 serie Z endast känd med slutsiffror 01, högre nummer än tidigare var känt

Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) (tusen) Position
1968 rotation A-R, S5-S8
(min S510)
A-X T4½-T8 (stjärna)
U4½-U845 (stjärna)
V848-V886 (stjärna)
X0-X8 (stjärna)
Y0-Y8 (stjärna)
Z2-Z4 (asterisk)
V4-V5 (asterisk)
V1 (asterisk)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (slut = 01)
X (slut = 01)
X (slut = 00)


500 kr B 292-tusen även med position 39
(tidigare var position 35 känd)

Samma samlare rapporterade även nya positionsnummer för 100 kr B och 500 kr B, för tidigare kända tusental (nu införda i mina tabeller). Ett stort tack för all information.

Ytterligare exemplar av 500 kr B 292-tusen position 39 men med att annat löpnummer på Tradera 500 Kronor B 2014 - Ovikt | Köp på Tradera (524328234)

100 kr 1986 Carl von Linné feltryck

  
e-post 2022-01-13 från en vänlig samlare

Framsidan har endast blått bakgrundstryck och sedelnummer. Baksidan är normalt tryckt.

Troligen kommer sedeln från början av en pappersrulle där man startat tryckningen en bit in på rullen men där de olika trycken inte startat på samma ställe. Början och slutet på den ofullständigt tryckta rullen skulle makuleras som visas med det svarta tuschstrecket. Någon som sett ett liknande feltryck? Alternativt kan en trasig pappersbit ha blockerat trycket?

P.S. Bra betalt på Tradera för 5 kr 1969 med otryckt baksida, 3805 kr. Se produkter som liknar UTAN TRYCK PÅ BAKSIDAN - OVIK.. på Tradera (521053085)

Jämför med 5 kr 1969 blank baksida på MISAB 12, resultat 800 kr. NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 12, Lot 344 : SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK: 5 kronor 1969. AZ I 799278. Blank...
Samma exemplar på Ahlström 43, resultat 650 kr.

1000 kr 1980 med och utan fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus

1000 kr Karl XIV Johan 1976 - 1980 nr 8 500 000 saknar fluorescerande årtal och nummer

1000 kr Karl XIV Johan 1980 nr 9 000 000 - 1986 har alla fluorescerande årtal och nummer


1980 fluorescerande nummer

1980 fluorescerande nummer


1977-1980 utan och 1981-1984 med fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus
även 1980 nr 8420424 saknar fluorescens

500 kr 1985-2014 med och utan fluorescerande nummer i UV-ljus


1985 utan och 1986 med fluorescerande nummer i UV-ljus

500 kr Karl XI 1985 saknar fluorescerande nummer

500 kr Karl XI 1986 - 2014 har alla fluorescerande nummer

Övriga valörer 20-50-100-1000 kr av 1985 år sedelserie har alla fluorescerande nummer

De nya sedlarna ur 2015 års sedelserie har alla sedelnummer UTAN fluorescens

  

Sensationellt lågt nummer av 100 kr B 234-tusen


OCIRKULERAD kvalitet 0, växel på ICA i början av januari

Det verkar som om Riksbanken nu har släppt ut en ny omgång ocirkulerade 100 kr B och 500 kr B. Så ett tips är att ta ut 600 kr ur Bankomaten och se vad man får (100 + 500 kr). Det verkar ännu svårare att hitta 500 kr G eftersom de bara släppts ut en gång, sommaren 2020.

       

500 kr B med lågt nummer


e-post 2022-01-04 från en vänlig samlare

Nummer B 207-tusen är tidigare känt från Bankomat 2019-01-29

500 kr B med mycket högt nummer på Tradera

500 kr B (2014) ovikt | Köp på Tradera (521770180)


        
Kända sedlar med höga nummer

Kända höga nummer
500 kr B tusen-nr positions-nr datum
  281 41 2018-12-19
  282 32 2021-04-10
  284 08 2020-07-28
  289 43 2022-02-10
  290 21 2018-12-29
  291 23 2020-05-01
  292 35, 37, 39 2022-01-03
  293 32 2022-01-26
  294 49 2022-03-08
  295 45 2020-10-09

           

Även 500 kr B tusen-nr 270-276 upptäcktes tidigast år 2019.

De först utkomna tusen-nr 265-269 kom ut redan oktober 2016.

Äldre numismatisk litteratur om sedlar

Anteckningar till svensk numismatisk och arkeologisk-historiografisk bibliografi (raa.se)50 kr 1965 C med smalt nummer 15 mm (mycket ovanligt)


smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Troligen har man misslyckats med numrering vid rotationstrycket och istället numrerat efter skärningen till ark. Eventuellt efter skärningen till enstaka sedlar.


nr bredd 17 mm

smalt nummer 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Smalt nummer 15 mm har något fetare siffror.


50 kr 1967 smalt nummer 15 mm

50 kr 1967 brett nummer 17 mm

100 kr 1970 F med smalt nummer 15 mm


nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Jag efterlyser ytterligare sedlar 50-100 kr med smalt nummer 15 mm.

Tonkin Myntboken 2022

     

Jämför priser: Myntboken 2022 Nr 52 - Archie Tonkin - Bok 9789172441224 (bokfynd.nu)

Tonkin Myntboken 2022 har nu kommit ut men den är redan överspelad av Delzanno Myntårsboken (512 sidor) som är MYCKET bättre. Om du vill ha en Tonkin så kan du fortfarande köpa Myntboken 2020 (50 år) som är mera omfattande med 401 sidor jämfört med 290 sidor för 2022 års utgåva. Jämför priser: Myntboken 2020 Nr 50 - Archie Tonkin - Bok 9789172441200 (bokfynd.nu) (har bl.a. ett bra avsnitt om Privatbankssedlar)

Tonkin Myntboken innehåller även svenska besittningsmynt som saknas hos Delzanno Myntårsboken men finns med i stora Delzanno Sveriges Myntbok.

Se även Delzanno Myntårsboken MYNTÅRSBOKEN 2022 - MYNT - SEDLAR - MEDALJER - 995-2021 - FÄRG - NOMINERAD TILL BÄSTA BOK - YouTube

Delzanno har åter Myntårsboken i lager (2:a upplagan innehåller rättelser bl.a. priser på 10 kr Lilla Riksvapnet som saknades) Myntårsboken 2022 - A5, pocket, färg - 512 sidor - Nominerad till bästa myntbok i världen av IAPN! - ÄNTLIGEN I LAGER IGEN! - delzan

Myntårsboken kan även köpas hos nätbokhandeln Jämför priser: Myntårsboken 2022 - mynt - sedlar - medaljer - 995-2021 - Roberto Delzanno - Bok 9789163994692 (bokfynd.nu)

Tradera visar INTE årtal och sedelnummer i förhandsvisningen

Inget årtal eller sedelnummer visas. Man måste klicka på varje objekt för att se hela bilden. Tradera klipper all avlånga bilder till en kvadratisk yta (samma höjd och bredd).

En temporär lösning på problemet är att skanna/fota alla bilder KVADRATISKA, dvs. samma höjd och bredd. Det är bara avlånga objekt som klipps i kanterna så enstaka runda mynt går alltid bra. Så skanna/fota avlånga objekt KVADRATISKT.

Se även Antikören Mynt & Antikt | Facebook


Båda sidor visas i samma avlånga bild, då ser det ut så här!!

KLAGA PÅ TRADERA

Se även Omslagsbilder i kvadrat - Tradera


Du kan nu se hur många andra potentiella köpare på Tradera som sparat auktionen av en viss sedel

500 kr B med lågt nummer


e-post 2021-11-17 från en samlare som sett denna sedel på FaceBook

MISAB Internet Auktion 37 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Sedlar finns på sid. 9 och Alunbruket finns på sid. 11

  
Mycket lågt nummer med den ovanliga foldern med blågult snöre

Brevportot höjs till 13 kr 1 januari 2022

Fallande brevvolymer höjer portot | PostNord

  

Se även Brevporto (sedelmynt.se)

Märklig nyhet PORTOKOD: PostNord lanserar portokoder | PostNord kostar 1 kr mer än ett frimärke, kan köpas styckvis. Kanske måste man idag köpa hela häften med 10 frimärken??

  
Albert Engström Kolingen från Strix, och nu finns PORTOKOD utan frimärke

500 kr 2000* med stjärna - högsta kända nummer


e-post 2021-11-15 från en vänlig samlare

500 kr 2000* stjärna har mycket låg upplaga och är det ovanligaste årtalet av alla 500 kr Karl XI med stjärna

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1985* 29 5 00 0 096 166 - 5 00 0 249 231, 5 00 0 588 548 - 5 00 0 994 884 Sträng & Dennis 491 000 ex
1989* 15 9 00 0 638 136 - 9 00 0 995 263 Åsbrink & Dennis 358 000 ex
1994* 7 4 00 0 607 631 - 4 00 0 680 264 Burenstam & Bäckström 74 000 ex
1999* 15 9 00 1 136 276 - 9 00 1 279 548, 9 00 1 917 809 - 9 00 1 929 628 Hulterström & Bäckström 157 000 ex
2000* 3 0 00 0 918 974 - 0 00 0 954 325 Hulterström & Bäckström 37 000 ex

     

Det finns även extremt ovanliga 500 kr med positionsnummer 98 eller 99 som endast har slutsiffror 00 eller 01.


500 kr 1985 med position 99

Det finns även uppgifter om 500 kr 1989 med positionsnummer 98 och slutsiffror 01, men där saknar jag bild (EFTERLYSES).

Numrering av 50 kr och 100 kr Sittande Svea 1947-1950

Jag har tidigare felaktig antagit att man numrerade 000 001 - 450 000 när man började med sexsiffriga nummer men detta gäller INTE de första åren.

  

50 kr 1947 är känd med högsta nummer B269-tusen

50 kr 1948 är känd med högsta nummer Q269-tusen

50 kr 1949 är känd med nr C010-tusen till C221-tusen. Sveriges Färgsedlar anger 225-tusen. 50 kr 1950 begränsar till C268-tusen. Så garanterat låg upplaga.

        

50 kr 1950 C-R är känd med högsta nummer C269-tusen

50 kr 1950 S-Y är känd med högsta nummer T438-tusen (även S275-tusen finns)

       

Det finns ett flertal kända nummer 266-tusen till 269-tusen, så gränsen är ganska säker

  

100 kr 1947 är känd med högsta nummer O-268-tusen och Q268-tusen

100 kr 1948 är känd med högsta nummer Z268-tusen

     

100 kr 1949 är känd med högsta nummer H246-tusen

100 kr 1950 K-Z är känd med högsta nummer L269-tusen

100 kr 1950 A-I är känd med högsta nummer A428-tusen (även D446-tusen finns)

     

Jämför med upplagor i Sverige Färgsedlar (SF)

50 kr 1947 A-B upplaga 600 000 ex dvs. 300 000 ex per serie

50 kr 1948 C-Z-A-B upplaga 6 875 000 ex dvs. 275 000 ex per serie

50 kr 1950 C-Y upplaga 6 600 000 ex dvs. 300 000 ex per serie

50 kr 1953 A-W upplaga 9 900 000 ex dvs. 450 000 ex per serie

100 kr 1947 A-R upplaga 4 250 000 ex dvs. 250 000 ex per serie
SF skrivfel: även 100 kr 1947 O finns

100 kr 1948 S-Z-A-D upplaga 3 300 000 ex dvs. 275 000 ex per serie
Finns även med 1948 serie E, saknas i SF

100 kr 1949 E-I upplaga 1 250 000 ex dvs. dvs. 250 000 ex per serie

100 kr 1950 K-Z-A-I upplaga 8 125 000 ex dvs. 325 000 ex per serie

100 kr 1951 K-T upplaga 4 500 000 ex dvs. 450 000 ex per serie

Rosenqvist Sverige Färgsedlar har detaljerat analyserat det begränsade antal sedelnummer som var kända för 15 år sedan och kommit fram till upplagor som ligger ganska nära verkligheten. Bättre än vad jag var medveten om vid den tidpunkten.


100 kr 1947 serie O saknas i SF

     
100 kr 1948 serie E saknas i SF

Min egen slutsats

50 kr 1947 - 1950 R numreras 000 001 - 270 000

50 kr 1950 S - 1962 numreras 000 001 - 450 000

100 kr 1947 - 1950 Z numreras 000 001 - 270 000

100 kr 1950 A - 1963 numreras 000 001 - 450 000

Matematik: 30% × 900 = 270 och 50% × 900 = 450 (5 kr 1940-1952 numreras 000 001 - 900 000)

Riksbankens inköp av sedlar och mynt

Protokollsbilaga C, Uppföljning tertial 2 2021 (riksbank.se)


Jag har INTE hittat tertialuppföljning från Riksbanken de senaste åren. Siffrorna visar summan av T1+T2 i Mkr.
EFTERLYSNING: Någon som hittat tertial 1 och 2 de senaste åren? Se även Bilaga B, Tertialuppföljning T2 2019 (riksbank.se)

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt
Tertial 1+2+3
2001 236 Mkr 96 Mkr ? 20 kr, 100 kr, 500 kr  
2002 202 Mkr 120 Mkr ? 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2003 131 Mkr 99 Mkr 14 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2004 64 Mkr 84 Mkr 12 Mkr 50 kr  
2005 87 Mkr 76 Mkr 15 Mkr 20 kr, 1000 kr  
2006 6 Mkr 54 Mkr 5 Mkr 20 kr, 100 kr  
2007 33 Mkr 114 Mkr 7 Mkr 20 kr, 500 kr  
2008 30 Mkr 75 Mkr 8 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr  
2009 80 Mkr 37 Mkr - 100 kr, 500 kr  
2010 36 Mkr 2 Mkr 18 Mkr 100 kr  
2011 9 Mkr - 1 Mkr 50 kr  
2012 17 Mkr 1 Mkr - 500 kr  
2013 34 Mkr 17 Mkr - nya inläsningssedlar 50 kr A, 200 kr A, nya inläsningsmynt samt äldre 1 kr kung i 40 år  
2014 138 Mkr 14 Mkr - gamla 100 kr, 500 kr, nya inläsningssedlar, nya 20 kr B, 50 kr B, 200 kr B, 1000 kr B 37+35+80 Mkr
2015 83 Mkr 36 Mkr - 100 kr C, 500 kr C 53+16+50 Mkr
2016 47 Mkr 41 Mkr - 20 kr D, 100 kr D 69+8+11 Mkr
2017 14 Mkr - - 500 kr E 0+5+9 Mkr
2018 13 Mkr - - 500 kr F 1+12+0 Mkr
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr 9*+16 Mkr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019) 4*+0 Mkr
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
  inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades 10* Mkr
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr      

*) T1+T2

Minnessedel 2005 kostnad 1 Mkr. Nya mynt med årtal 2016 tillverkades under tre år 2014‒2016 (med samma präglade årtal 2016)

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 45 och 85 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." Vad kostar det att tillverka sedlar och mynt? - Riksbanken - Sveriges riksbank (kundo.se)

Enligt Riksbanken präglades 40 milj. mynt med årtal 2019. Uträkning: (4+3 Mkr)/40 milj. = 17,5 öre kostnad per 2 kr mynt.

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM (mynten borde levereras tidigare än sedlarna)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd

500 kr B med lägsta kända nummer

  
e-post 2021-11-06 från en vänlig samlare

Svenska skilling specie sedlar transporterade för användning i Svenska Pommern 1806-1807

    

SNT 1979-2.038 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern, 8 sk sp 1802 nr 90592, transport von Platen
SNT 1983-7.167 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [2], 8 sk sp 1802 nr 17703 transport von Platen
SNT 2021-7.157 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [3], 8 sk sp 1802 transport von Platen

Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 49, bild av kontramarkering från baksidan, Transport von Platen

Platbãrzdis Sveriges Sedlar I fig.43, visar framsidan av 8 sk sp 1802 nr 90592, författaren omedveten om transporten på baksidan som lyser igenom, så inget skrivet om Pommern

BILDER AV SEDLAR med Transporteras generalkrigskommissarie A.C. von Platen: (två olika släktingar med samma förnamn A.C. deltog i pommerska kriget, detta är den äldre)

Blm 1221 - Sedel - Blekinge museums samlingsdatabas (kulturhotell.se)

Blm 2192 - Sedel - Blekinge museums samlingsdatabas (kulturhotell.se)


Svenska Akademins Ordbok

Se även Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid.37 och fig.30, Kungl. Fältproviantmagasinet i Pommern 2 sk P.Nyberg

5 kr Sittande Svea med lamelligt papper i 3 skikt

  
En femma från 1940 på betydligt tunnare sedelpapper, e-post 2021-11-02 från en vänlig samlare
Troligen ENDAST det yttersta av tre skikt!!Från Kungliga Bibliotekets digitalisering av dagstidningar, Dagens Nyheter 1890-05-29 sid. 2
Sök bland svenska dagstidningar


Castegren "Riksbankens Pappersbruk Tumba 1955" sid. 105‒156

SID. 108  och SID. 109 (läs hela texten om hur man tillverkar lamellerat papper, förstora sidorna så att de går att läsa, är skannade 200 dpi)
Sidorna förstoras när du klickar mitt på den öppnade sidan

Einar Lagrelius dagbok Einars krigsdagbok vers 12 feb 16 (lagrelius.com)

Onsdag, 2 september 1938
Björnsson meddelade, att Tumba kommer att framställa enlamelligt provpapper för 10- och 5-kr.
(eftersom enlamelligt är en nyhet så borde det normala vara tre lameller även 1938)
(även diskussioner om 2-lamelligt papper till 10 000 kr 1939)

5 kr Gustav Vasa UTAN vattenmärke

I min databas har jag tre exemplar av sedlar utan vattenmärke enligt säljaren på Tradera. Jag är osäker på om dessa bara har extremt svaga vattenmärken eller saknar dessa helt. Någon som känner till ytterligare sedelnummer UTAN vattenmärke?

5 kr

1979-B

BS B 215229

utan vm

egen

5 kr

1979-B

BS B 564201

utan vm

bild

5 kr

1979-B

CU B 215081

utan vm

bild


Ytterligare ett ex UTAN vattenmärke från Tradera 2012-11-14

Philea Myntauktion 3: 6845 SF Q11c 19 5 kronor 1979. B 564204. Sedel utan vattenmärke. 0 300:-

Se även UTAN VATTENMÄRKE 5 kronor 1979 - utan vattenmärke | Köp från Wallinmynt1 på Tradera (506142854) 5 kr 1979 CU B 215243


Sedel med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna"

Philea Myntauktion 21 Myntauktion 21 - AB Philea

Mäkligt nog finns två olika 5 kr 1903 på samma auktion båda i kvalitet 01. Jämför med Sedlar - Auktion 386 - AB Philea där ytterligare två exemplar 5 kr 1903 fanns med närliggande nummer. Således nya sedlar inte samma.

På Philea Auktion 386 blev resultatet 3300 kr och 6800 kr för de två exemplaren både i kvalitet 1+.

     

R