Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2020-10-31
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2019): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Auktioner
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Privata Sedlar Charta Sigillata  
Svarskuponger Premieobligationer Leksakspengar
Polletter Stavning av kung Brevporto 18552020
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar Finlands sedlar Personer


Jag efterlyser bilder (skanna gärna med minst 200 dpi) och sedelnummer av 20 kr D, 100 kr B, 500 kr B och 500 kr G. Hjälp mig att uppdatera mina sidor med information om dessa sedlar.
Även 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B). Mynt år 2015 efterlyses.
(Ingen e-post skickas vidare till andra samlare. Bilder och fakta kan publiceras på min hemsida. Ingen personlig information avslöjas)

NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

100 kr B nytt positionsnummer 46 till känt tusen-nummer 268


e-post 2020-10-31

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
100 kr B 264 42, 45
  265 03, 04, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 40, 41, 43, 47, 50
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 50
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 39, 41, 49
  268 01, 04, 09, 10, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 44, 46
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50
  270 05, 06
  275 07, 13
  280 32, 37, 38
  295 15
Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 okt. 2020
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
100 kr     2014 B (2×86×0,001)  = 0,17 milj. RARITET
" 92 milj. 28 milj. 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj. år 2001: 205 milj.
"     2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.  

2 kr mynt 2019 fungerar inte med CashGuard hos ICA, för hög vikt?

Detta mynt 2 kr 2019 i perfekt skick (ca 01/0) med vikten 4,84 g sorteras bort flera gånger på ICA.

2 kr: Myntets vikt är nominellt 4,80 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 7,2 gram från 480 gram.

Detta betyder att ett 2 kr mynt normalt borde väga 4,73-4,87 g, men enstaka mynt kan ligga utanför. Tillverkare av myntmaskiner måste väja toleranser för att godkänna myntets vikt och då väljer man kanske 4,7-4,9 g, eventuellt något större.

För några månader sedan, samma problem: Maskinen på ICA vägrade att ta emot ett 2 kr mynt idag trots försök 10 gånger. Det var ett mynt 2 kr 2019 som väger 4,86 g som strulade (helt och rent med fin kvalitet ca 01). För hög vikt?

Toleranser för mynt

Gamla 1 kr i CuNi ska väga 7,00 g ± 2 %.

Nya mynt 1 kr och 2 kr toleranser ± 1,5 % och 5 kr tolerans ± 1,0 %, medan 10 kr enligt äldre förordning har ± 2,0 %.

Riksbankens Myntbeställning nr 1 2020

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201027.pdf

Inköp av nya bruksmynt 2020 är budgeterat till 24 Mkr. Dessutom har Riksbanken budgeterat 25 Mkr för inköp sedlar (min gissning 20 kr och 50 kr sedlar 2020 med årsbokstav H).

Riksbanken har ännu inte beställt sedlar under 2020. Med tanke på risken för en hård Brexit (med strul) borde man ha leveranser av nya sedlar före årsskiftet?

Upplagor för mynt 2016-2020

Nedanstående upplagor är min gissning baserat på mina tidigare beräkningar (se utredning längre ned på sidan)

Valör Årtal 2016 Årtal 2019 Årtal 2020 Cirkulation
1 okt. 2020
1 kr 292 milj. mynt* - - 194 milj. mynt
2 kr 152 milj. mynt* 40 milj. mynt 35 milj. mynt ? 170 milj. mynt
5 kr 120 milj. mynt* - 35 milj. mynt ? 97 milj. mynt
10 kr - - - 209 milj. mynt

*) Jag har lagt till 13 milj. mynt (för 1-2-5 kr) till antalet i miljö-utredningen eftersom Tonkin ökat både 1 kr och 2 kr med just 13 milj. mynt.


Provmynt årtal 2015 som ännu inte hittats i cirkulation

Ovanstående bild bevisar att nya mynt med årtal 2015 verkligen har tillverkats fysiskt.

500 kr B ovanligt tusen-nummer 264-tusen


e-post 2020-10-22

e-post 2020-10-26

Ytterligare en 500 kr B med något vanligare nummer, men ändå ovanligt. 265-tusen till 269-tusen kom ut i cirkulation mycket tidigt.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 186 10
  192 12
  193 28
  195 31, 36
  200 50
  202 04
  203 31
  207 32
  208 07
  211 07
  212 06
  222 01
  223 18
  260 01, 15
  264 01, 03
  265 30, 33, 47
  266 01, 13, 45, 46, 48, 50
  267 07, 19, 24, 30, 36, 38, 39, 41, 42
  268 25,40, 45
  269 06, 12, 15, 20, 22, 24, 27, 35, 36, 44
  270 43
  272 31
  273 26
  281 41
  284 08
  290 21
  291 23
  295 45
Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 okt. 2020
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
500 kr     2014 B (2×56×0,001)  = 0,11 milj. RARITET
" 114 milj. 84 milj. 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj. år 2001: 98 milj.
"     2017 E (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.  
"     2018 F (0,5 - 0,0) × 50  = 25 milj.  
"     2019 G ?  

500 kr E i Bankomat för 11:e, 12:e, 13:e och 14:e gången


Bankomat 2020-09-08

Bankomat 2020-09-15

Bankomat 2020-10-15

Bankomat 2020-10-22

 

E0.0 15 ex nr 0.0210.094  
E0.1 15 ex nr 0.1000.194  
E0.2 12 ex

nr 0.203‒0.272

 
E0.3 7 ex

nr 0.311‒0.329

smalt intervall
E0.4 6 ex nr 0.446‒0.475 smalt intervall
E0.5 8 ex nr 0.516‒0.568  

Ytterligare 500 kr E och F


e-post 2020-10-12

500 kr B med nytt högsta nummer B 295-tusen

  
e-post 2020-10-09 från en vänlig samlare

5 kr 1963 serie UQ med stjärna och slutsiffror 00 - tidigare okänd - extremt ovanlig

  
Tradera www.tradera.com/item/220302/405446400/5-kronor-1963-med-#view-item-main

  
Slutsiffror 00 ska ha signatur på baksidan uppe till höger www.tradera.com/item/220302/413466529/5-kronor-1963#view-item-main

  
5 kr 1963 med slutsiffror 00 men utan signatur på baksidan (e-post 2010-10-09 från en vänlig samlare)

5 kr 1963 slutsiffror 00 med och utan signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med 2 signaturer på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan
       

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

Nedanstående tabell visar stjärnsedlar från 1963/1965 med seriebokstav som ENDAST finns med slutsiffror 01 eller 00. Troligen finns även sedlar som markerats med okänd i tabellen. Skicka information med e-post om du känner till dessa (gärna bild).

Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00 baksida slutsiffror 00
5 kr
1963*
5 kr
1965*
Okänd  
10 kr
1963*
50 kr
1965*
100 kr
1965*
     

Tabellen visar bara sedlar från första tryckåret 1963/1965. Det finns även senare årtal med seriebokstäver som enbart finns med slutsiffror 01/00.

Spegelvänt svart tryck på sedlarnas baksida

Nästan alla gamla vita svenska sedlar har spegelvänt svart tryck på baksidan som ska sammanfalla med framsidan vid genomlysning. Spegeltryck på baksidan finns fr.o.m. Transportsedlar typ 3 år 1759. Tidiga Riksgäldssedlar saknar spegeltryck på baksidan men fr.o.m. typ E3 år 1992 har även dessa spegeltryck. Färgade banco-sedlar saknar spegeltryck medan riksmyntsedlarna har spegeltryck liksom kronor-sedlarna med samma utseende.

Även tryckta sedelnummer och tryckta namnteckningar finns med spegeltryck på baksidan utom för 1 kr 1914-1921 som har spegeltryck men INTE för nummer och namn.

  
Baksida på 1 kr 1875 och 1 kr 1915 (namnteckningar och sedelnummer saknas på den senare)

P.S. Jag blev osäker på om färgade banco har spegeltryck eller inte. Tidiga årtal av låga valörer ser ut att sakna spegeltryck medan senare årtal tycks ha tryck på baksidan. Papperet är mycket tunt så att de handskrivna namnteckningarna lyser igenom och syns tydligt på baksidan i spegeltryck!!

  
32 skilling banco baksida 1840 och 1857

  
2 riksdaler banco baksida 1849 och 1857

Troligen finns det inget spegelvänt baksidestryck på färgade banco-sedlar. Skillnaderna beror troligen på olika tjocklek på papperet som gör att trycksvärtan blöder igenom (gäller även handskrivna namnteckningar). Lägg märke till att den färgade bården lyser igenom på de högra bilderna.

  
1 kr 1920 feltryck med klichéskada (text saknas "lagen om rikets mynt av den")
Tradera www.tradera.com/item/220302/422168770/feltryckt-kotia-1920-med-klich%C3%A9skadan-extremt-sallsynt-

Mycket intressant att texten även saknas på baksidan. Detta tyder på att båda sidorna trycktes samtidigt.

Sveriges Myntbok - Nyheter från Delzanno delzanno.se/litteratur


Utkommer december 2020, A4-format

Utkommer december 2021, A5-format

Utkommer 2023

MYNTÅRSBOKEN: Pocketversionen är SVERIGES GULDMYNT 1512-2020 och SVERIGES MYNTBOK 995-2022 komprimerat. MYNTÅRSBOKEN utkommer årligen med de senaste prisuppdateringarna. OBS även sedlar som INTE finns i övriga böcker från Delzanno.

Se även Youtube www.youtube.com/watch?v=xUgLMaFi-Kc och www.youtube.com/watch?v=ptvdnyyScmM

Tonkin Myntboken nr 51 år 2021

     

www.bokus.com/bok/9789172441514/myntboken-2021-nr-51 Utkommer 2020-11-30

P.S. Av priset att döma verkar Myntboken 2021 (280 sidor) vara en KOMPRIMERAD version av Myntboken 2020 (402 sidor). Köp hellre den äldre versionen. Jämför med Myntboken 2019 som hade 258 sidor, men bara mynt fr.o.m. 1521 och bara sedlar fr.o.m. 1874.

Myntboken 2021 har 280-258 = 22 sidor fler än Myntboken 2019. Detta motsvarar i stort Vikingatid/Medeltid i Myntboken 2020 (25 sidor).

Min gissning av vad som finns i Myntboken 2020 men SAKNAS i Myntboken 2021

Svenska besittningsmynt

Provmynt

Danska, Norska och Finska mynt ca 1870-talet och framåt

Svenska sedlar före 1874

Privatbankssedlar

Carlberg/Hemmingsson/Wijk Sveriges Mynt 1521-2021

www.sverigesmynt.com

Beräknas utkomma i slutet av 2020?

Varning för förfalskade sedlar som säljs som REPRODUKTION men utan märkning

  
Kopior på Tradera utan märkning av sedlarna (KÖP INTE DESSA KOPIOR). Annonsen är märkt "NB !!!! Reproduksjon" men inte sedlarna.
(Dessa två auktioner är nu stoppade av Tradera 1 okt. kl. 15.43. Det går inte ens att länka till avslutad auktion)
Bildlänk img.tradera.net/medium/887/372667887_bcc9a3d1-be4a-4d6f-bf5d-8cc9b41fe00c.jpg och img.tradera.net/medium/568/372667568_62b9fc46-d4fa-4634-914a-04f46f62ac10.jpg

  

Ytterligare kopior från Internet. Sök på reproduksjon sedler. Många kopior på norska sidor. Annonserna är märkta reproduksjon, men inte själva sedlarna.

Norge kopior på e-Bay www.ebay.com/sch/90640/i.html?_from=R40&_nkw=reproduction&LH_TitleDesc=0

Finland kopior på e-Bay www.ebay.com/sch/90639/i.html?_from=R40&_nkw=reproduction&LH_TitleDesc=0

UK kopior på e-Bay www.ebay.com/sch/47398/i.html?_from=R40&_nkw=reproduction&LH_TitleDesc=0

Kopior på norska QXL www.qxl.no/search/search.asp?txtSearch=Reproduksjon&Catg=77989&onlynewauction=0&InTitleAndDesc=1&catalog=5&CategoryType=0&ArticleType=0&Zip=&ZipRange=&Adv=1&pagesize=50&ListingSort=1

KÖP INTE SEDLAR SOM ÄR KOPIOR utan tydlig märkning som INTE kan tas bort. Någon som sett dessa sedlar? Är det enkelt att avslöja kopian?

10 riksdaler riksmynt (enlig bild ovan) ska ha spegelvänt svart tryck på baksidan som ska sammanfalla med framsidans tryck om du håller upp sedeln för genomlysning (säkerhetsdetalj). Mycket svårt att få trycken att sammanfalla på en kopia. Även de nya svenska sedlarna 2015 har valören (nedtill vänster) delvis på framsidan och delvis på baksidan. Vid genomlysning sammanfaller dessa till kompletta valörsiffror.

Riksbankens försäljning av mynt 2020

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista200925.pdf

Ärendelista: 2020-09-25 Försäljning av mynt 2020 Riksbanken

Nedsmältning av gamla ogiltiga ordinarie mynt borde redan vara avklarat tidigare. Riksbanken löser fortfarande in jubileumsmynt (som är giltiga från 1897-) så en liten försäljning för nedsmältning av dessa behöver göras. Men varför anges årtalet 2020? Det finns ingen ny beställning av nya mynt i ärendelistorna men flera AMENDMENT (5 olika) till avtalet med KNM som jag trodde hade med logistik, förpackning och leveransadress att göra.


Riksbankens försäljning av mynt som skrot

Inköp av nya bruksmynt 2020 är budgeterat till 24 Mkr, så Riksbanken säljer mynt-skrot för större belopp än man köper nya bruksmynt för!!

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/191212/protokollsbilaga-b2-direktionens-protokoll-2019-12-12-4.pdf

10 daler silvermynt 1666 nr 349 original och kopior

"Credityf-Zedel. Från Palmstruchska banken anno 1666. H. (m. ram) 0,20. B. 0,238. På Tijo Daler Sölfwer Mynt. Datum Stockholms banco An. 1666 den 17 april. Infattad i fyrkantig, brun träram, med glas. Gm. testamentariskt förordnande af fröken Charlotta Catarina Crusenstolpe i Stockholm 10/2 1897". Nordiska museet.


ORIGINAL digitaltmuseum.se/011023508418/kreditivsedel (träramen kanske maskerar yttre marginalerna?)

Mamma till Charlotta Catarina Crusenstolpe hette Sophia Palmstruch !!! Kanske har den inramade sedeln varit i släkten Palmstruch ägo sedan 1600-talet?

Sophias pappa hette Johan Wilhelm Palmstruch (grafiker, kopparstickare) som gav ut planschverket "Svensk Botanik". Tänkbar bekantskap med Fredrik Boye som också var grafiker och fått låna originalet för att göra kopian.

  
10 daler kopior från tidskrift 1829 (nu på museum). Onödigt att klippa bort de breda marginalerna!! (Nordiska Museet)

   (Tradera något senare än nedanstående två länkar)
10 daler kopia från auktion auctionet.com/sv/947601-valor-kopia-efter-kopebrev-fran-stockholms-banco-an-1666-den-17-april

Samma objekt en gång till auctionet.com/sv/798487-kopebrev-stockholms-banco-sigill-den-17-april-1666

Släktträd för Palmstruch
Reinhold Witmacker (far till Johan P och Reinholdt P)
Reinholdt P 1612-1670 (bror till Johan P 1611-1671, Stocholms Banco)
Martin P 1648-1720
Georg Reinholdt P 1686-1757
Urban Reinhold P 1726-1795
Johan Wilhelm P 1770-1811 planschverket "Svensk Botanik"
Sophia P 1807-1865
Charlotta Catarina Crusenstolpe 1826-1896

Adliga ätten Palmstruch nr 657 † Adlad 1651-06-18. Utdöd i Sverige 1872-04-01.

Adliga ätten Crusenstolpe nr 2067 † Adlad 1770-01-23. Utdöd 1882-07-23.

Inventering av kända exemplar av Stockholms Banco 1666

numismatik.se/pdf/snt31999.pdf

10 dr nr 349 endast känd som kopia i inventeringen. Men nu hittad på Nordiska museet som original.

10 dr nr 340 Uppsala universitets myntkabinett

10 dr nr 361 HVB Stiftung Geldscheinsammlung

10 dr nr 382 Finlands nationalmuseum

10 dr nr 388

10 dr nr 945 Uppsala universitets myntkabinett

10 dr nr 987 MISAB 2:886 (Saknas i inventeringen)

10 dr nr 996 Finlands Bank? Länken har bild av sedeln men porträttet visar senare generations Johan Wilhelm Palmstruch

10 dr nr 1782 Göteborgs stadsmuseum (Saknas i inventeringen)

10 dr nr 1870 Auktion Hongkong 26 jan 2013 se även Spinks January 2017

10 dr nr 1870 MISAB 33:715 sept. 2019

10 dr nr 1870 Kopia graverad på silverplatta mindre format 40x52 mm, 25 g Ag, Franklin Mint

10 dr nr 1878 Mässa Myntklubben Skilling Banco www.mksb.se/?page_id=361

10 dr nr 2000 Finlands nationalmuseum

10 dr nr 2117 MISAB 30:900, mars 2019

25 dr nr 278 digitaltmuseum.se/021026707692/sedel Smålands Museum

25 dr nr 612 SEB

50 dr nr 938

100 dr nr 314 KMK/Riksbanken

100 dr nr 316

100 dr nr 321

100 dr nr 343

100 dr nr 1807

OBS listan är INTE fullständig över avbildade sedlar 1666, det finns mera bilder på Internet, men två sedlar hittade ovan som saknades i inventeringen.


10 dr sm 1666 nr 987 (MISAB 2:886 Saknas i inventeringen)


10 dr sm 1666 nr 1797 (Ahlström 66:684 Saknas i inventeringen)


10 dr sm 1666 nr 2231 (Ahlström 64:734 Saknas i inventeringen, ex. LW)

10 dr sm 1666 nr 2397 (Ahlström 31:1578 Saknas i inventeringen)

  

Sedlar i min databas

Auktion

No

Valör

Årtal

Nr

Referens

Inventering
Frim.huset 137 2013-05-18

10 dr sm

1666

347

   
Davidson 3

10 dr sm

1666

349

  Kopia

Ahlström 37

1264

10 dr sm

1666

349

TL

Kopia

Ahlström 22

1451

10 dr sm

1666

387

 

 

Ahlström 14

0550

10 dr sm

1666

394

 

 

Ahlström 51

1044

10 dr sm

1666

397

 

 
Inventering KMK 1979

10 dr sm

1666

945    

MISAB 02

886

10 dr sm

1666

987

 

Okänd

Ahlström 37

1263

10 dr sm

1666

1538

TL

 
Hildebrand 11

10 dr sm

1666

1704

   

Ahlström 66

0684

10 dr sm

1666

1797

text har fel nr

Okänd

Ahlström 32

1338

10 dr sm

1666

1807

 

 
Davidson 2

10 dr sm

1666

1866    

MISAB 33

0715

10 dr sm

1666

1870

 

 
Num Med XL sid. 194

10 dr sm

1666

1875

   

Ahlström 19

0699

10 dr sm

1666

2105

 

 

Ahlström 53

0780

10 dr sm

1666

2105

 

 

MISAB 30

0900

10 dr sm

1666

2117

 

 

Ahlström 24

1504

10 dr sm

1666

2210

 

 

Ahlström 64

0734

10 dr sm

1666

2231

LW

Okänd

Ahlström 31

1578

10 dr sm

1666

2397

 

Okänd

Ahlström 35

0500

100 dr sm

1666

88

 

 
Davidson 1

100 dr sm

1666

303    
Inventering KMK 1979

100 dr sm

1666

311    
Bukowski 12

100 dr sm

1666

314

   
Hildebrand 6

100 dr sm

1666

314

   

Ahlström 22

1452

100 dr sm

1666

315

 

 

Robert Myers

243

100 dr sm

1666

316

SNT 8/85

 

Ahlström 37

1262

100 dr sm

1666

317

TL

 

Ahlström 20

0761

100 dr sm

1666

325

 

 

Ahlström 35

0562

100 dr sm

1666

325

 

 

Ahlström 66

0686

100 dr sm

1666

325

 

 

Sth-Aukt-verk

 22-03-91

100 dr sm

1666

325

 Mortensen

 

Mörk Martin

 

100 dr sm

1666

347

 

 

Tumba museum

 

100 dr sm

1666

347

 

 

Wiséhn

 Schenkmanis

100 dr sm

1666

347

 

 

Sth-Aukt-verk

21-11-87

100 dr sm

1666

 ?

SNT 8/87

 
Inventering KMK 1979

25 dr sm

1666

590    

Ahlström 38

1416

25 dr sm

1666

607

TL

 

Ahlström 66

0685

25 dr sm

1666

607

 

 
Sth-Aukt-verk 22-03-91

25 dr sm

1666

607

Mortensen  
Hildebrand 9

25 dr sm

1666

612

   

Ahlström 39

1404

25 dr sm

1666

612

TL

 

SNT 3/99

sid. 58

25 dr sm

1666

612

 

 
Hildebrand 10

25 dr sm

1666

848

   

Ahlström 39

1403

50 dr sm

1666

285

TL

 
Inventering KMK 1979

50 dr sm

1666

741    
Hildebrand 8

50 dr sm

1666

927

   

Mera om 10 riksdaler banco 1830 Broling


Från Tradera 2002-08-15

Observera att denna sedel saknar tryck på baksidan. Eftersom de två olika bilagorna till tidskrifter 1829 enligt uppgift ska ha tryckt text på baksidan, så vad är detta? Kan det vara något exemplar som läckt från Riksbanken (eller ståndsriksdagen 1828). Enligt Hildebrand ska det finnas 11 exemplar (nr 1194-1204).


Torgny Lindgren SNT 8/1979 sid. 164

HJÄLP: Om du har denna typ av sedel (eller bilder) skicka gärna bilder av både fram- och baksida. Frågan gäller vare sig sedeln kommer från tidskrifter 1829 eller inte. Jag vill ha bilder som bekräftar eller dementerar uppgifter om tryck på baksidan. Ahlström 52:813 anger att nr2 på framsidan är bläckskrift och INTE tryckt.

Eventuellt är sedlarna tryckta separat och sedan inklistrade på en sida i tidskriften. Så det är viktigt att skilja på om texten är tryckt på själva sedeln eller på bladet i tidskriften.

 
10 daler sm 1666 inklistrad på en sida i "Konst och nyhetsmagasin för medborgare af alla klasser" (1823), baksida utan tryck


10 riksdaler banco 1830 från Magasin för konst, nyheter och moder (1829), sedeln tryckt på bladet, INTE inklistrad!!

Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828, 1829 och 1830.
Sjette samlingen, innehållande banco-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden.

weburn.kb.se/riks/metadata/56/21798256.html

Mycket läsvärd text om sedlar och tryckning av sedlar samt sedelpapper. Nedan följer bara en liten del klippt från DEL 1 i ovanstående länk. Du kan även söka efter ord i texten trots att det är inskannade bilder (använder PDF/A format om det har med sökning att göra?, en.wikipedia.org/wiki/PDF/A)
Det finns även en lång beskrivning av sedlarnas historiska utveckling från 1661 Palmstruch och framåt. Beskriver 1803 transportsedlar med begärda valörer med FYRA olika blanketter beroende på valör.


Transportsedlar med begärda valör endast på hela riksdaler (minimum 10 rd) utöver ovan undantag
Valörerna känns igen från kommande färgade banco-sedlar: 16 2/3 och 33 1/3 rd b:co

Observera att Broling levererar TVÅ graverade sedlar: 10 riksdaler för gravyrtryck fördjupad (Fol. 3 & 4) och 3 riksdaler för boktryck upphöjd (Fol. 4 & 5) samt ritningar för ytterligare valörer (500, 100, 25, 1 riksdaler).


 


 

(ytterligare sidor som jag inte kopierar)

P.S. Kolla även weburn.kb.se/riks/metadata/92/21798392.html DEL 3

Finns det 100 kr 2000 med folieband?

Fråga med e-post 2020-09-21: "Ska det inte finnas en 100 kr svensk sedel med folieband tryckt 2000 och namnteckningar Hulterström & Bäckström på baksidan?"


100 kr 2000 pn 65 (lägsta möjliga)
utan folieband

100 kr 2000 pn 96 (högsta möjliga)
utan folieband

100 kr 2010 pn 51 (lägsta möjliga)
med folieband

100 kr 2010 pn 95 (högsta möjliga)
med folieband

Jag har aldrig sett någon 100 kr 2000 med folieband. Årtal 2000 ska ha siffran 0 längst till vänster och sedan namnteckningarna Sven Hulterström & Urban Bäckström.
Det finns även 100 kr 2010 med siffran 0 till vänster men med namnteckningarna Johan Gernandt & Stefan Ingves.
Det luriga är att 100 kr 2010 delvis använder samma positionsnummer: 2000 pn 65-96 och 2010 pn 51-95. Men om man vill trycka 100 kr 2000 med folieband så borde man ha samma position 01-32-(40) som år 2001.


100 kr 2001 pn 01 (lägsta möjliga)

100 kr 2001 pn 32 (normalt högsta)

100 kr 2001 pn 40 och sn 7 (fr. England)

Det finns en mycket liten möjlighet att man tidigt gjorde en mindre provserie av 100 kr 2000 med folieband (jfr nuvarande 100 kr B) med nya positionsnummer 01-32 eller att man slarvade och använde numreringen från 100 kr 2000 typ 2 UTAN folieband med positionsnummer 65-96 (som delvis överlappar 100 kr 2010).

Men varför saknas serienummer 0 för 100 kr 2001, endast serie 1-7 finns. Alla övriga årtal 100 kr 1986-2014 använder alla även serie 0, med nedräkning från högsta nummer, så att serie noll ibland blir ofullständig (låga nummer finns inte).

Även 500 kr 1986 saknar serie 0, troligen beroende på att man fortsatte numreringen från 500 kr 1985. 500 kr 1991 har endast serie 1 (0 saknas). 1000 kr 1989 har serie 3-4 (0, 1, 2 saknas).


1000 kr 1989 sn.nr = 3.2 (lågt nummer)

1000 kr 1989 sn.nr = 4.9 (högt nummer)

Bukowski förteckning över samlingar av mynt och sedlar (andra än sina egna) digitalt inskannade

www.omnia.ie/index.php?navigation_function=3&europeana_query=mynt

     

     

Observera förkortningen "Bi" som hänvisar till liknande sedel i Bukowski, Henryk: Samling af svenskt och utländskt sedelmynt, 1886. Blygsamt nog anger Bukowski endast "H. Bi" som författare på omslaget. Även Davidson anger "Bi" som referens för liknande sedel.

Inventarium över mynt, medaljer och sedlar utställda i Myntkabinettet i mars 1979

www.alvin-portal.org/alvin/attachment/document/alvin-record:169123/ATTACHMENT-0001.pdf (totalt 9 sidor om sedlar)

  

10 daler silvermynt 1666 från Konst och nyhetsmagasin för medborgare af alla klasser (1823)

  

   sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/17435 Carl Deleen (1767-1850)

www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A155571&dswid=3977 Välj sida 98 och 99 i Alvin för att se dessa bilder. Sedelns baksida utan tryck, välj sida 100.

Äkta sedel med närliggande nummer www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0003&pid=alvin-record:47808

     
Magasinet "Konst och Nyhets" (1818-1823) ersattes senare av "Konst, Nyheter och Moder" (1823-1844). Ingenstans finns utgivaren Fredrik Boye nämnd.

Förslag till nya Banco-Sedlar från C.A.Broling 1830 från Magasin för konst, nyheter och moder (1829)


 

 

Text på baksidan av denna sedel:

Magasinets rubrik för aktuell månad:

Från "Magasin för konst, nyheter och moder. Årg. 6(1829)" Välj sida 152 och 161 i Alvin för att se dessa bilder. Sedelns baksida med tryck, välj sida 162.

  

Ovanstående två tidskrifter kallades även "Boyes Magasin" efter författaren/illustratören "Fredrik Boye" (Bukowski hänvisar till Boyes Magazin)

Se även numismatik.se/pdf/snt81979.pdf och numismatik.se/pdf/snt51995.pdf

Samma 10 rd banco 1830 finns även avbildad i "Arkif för Hushållningen och Näringarne 28 februari 1829" "Föreslagen modell till nya banko-sedlar" plansch 2. libris.kb.se/bib/829720


Observera "No2." i övre vänstra hörnet samt texten på baksidan (nedan och t.h.)

Sedan Riksens Ständer vid 1823 års Riksdag uppdragit åt Banko-Styrelsen, att besörja beredandet af ett segare och bättre Sedelpapper, och att äfven i afseende på Sedlarnes formater m.m. göra afseende på mera beqvämlighet samt säkrare controller mot efterapning och förfalskning, har det ändtligen lyckats nämnde Styrelse, att i denna del öfvervinna alla svårigheter.

Herr Professor Pasch visade sig, efter hemkomsten från en utländsk resa, äga en utmärkt kännedom af hvad till papperstillverkningens förbättrande erfordrades, och Herr Myntproberaren Broling befanns ega en stor Talang i Stålgravur och noga kännedom såväl i anordnandet som i utförandet af så kallad konstgravur; och då Banko-Fullmäktige alltså kunde hoppas sakens framgång, samt till en Ledamot ibland sig, Öfverste-Löjtnant G. Hjerta, uppdragit att äga inseende öfver denna detalj, och söka i allt befordra ett snart och ändamålsenligt Resultat, har man nu det nöjet, att se prof till nya Sedlar utaf ett segt och fast papper med ovanliga sorter pappersmärken inuti sjelfva papperet, samt med vacker text och medelst konstgravur anbringade prydnader, hvilka blifvit tillvägabringande, i alla delar, genom inländskt arbete.

Genom desse omnämnde egenskaper af papperet och anordning af texten m.m. synes all fruktan för efterapning förfalla. Genom olika färgor och olika storlek för hvarje valör, är all förfalskning förekommen. En ej obetydlig förenkling af Bankens vexlingsrörelse synes således numera möjlig, och allmänhetens fördel af ett bättre, mera uthållande och beqvämt Sedelmynt behörigen vunnen.

Efter Banko-Styrelsens förslag, skulle hädanefter endast följande valörer brukas, nemligen Sedlar å 1, 3, 10, 25, 100 & 500 Rdr ― gjorde af Hamp- eller Humlepapper; de fyra lägre valörer med upphöjd gravur och de 2 högsta med nedsänkt. Färgorne skulle blifva: hvita, blå, röda; hvita med dragning i blått och hvita med dragning i gult.

För att gifva ett begrepp om dessa nya Sedlars utseende, meddelas ett prof på en Sedel af 10 Rdr. hvarvid dock anmärkes, att den här brukade nedsänkta gravuren är den, som, enligt hvad nämnt är, blott skulle begagnas till högsta valören, likasom att papperet icke liknar det föreslagna.

Årstadagboken 1826-1839, del 3 (1985), sid. 114 (se även SNT 2/2013 sid. 40):
"Arkif för Hushållningen och Näringarne, n:o 9 för lördagen den 28 februari 1829 innehåller en redogörelse för ett förslag till förbättrat sedelmynt och därtill ett avtryck av två stålplåtar tillverkade av C. A. Broling enligt den engelska konstsvarvningsgravyren, som innebar ett betydande skydd mot efterapning."

Efterlysning: Någon som sett eller kan kopiera bilden av dessa två sedlar ur "Arkif för Hushållningen och Näringarne".

Se även "Prof på Konst-Gravure till Nya Banco-Sedlar. Grav:t af C. A. Broling. libris.kb.se/bib/13426480?vw=full (7 planscher varav två även publicerade i ovanstående "Arkif för ... ")

numismatik.se/pdf/snt51995.pdf Har bilder av fem olika sedelförslag från Broling. Det troliga är att nedanstående bild visar den andra sedeln från "Arkif för Hushållningen och Näringarne". Den har behandlats ovarsamt av personer som INTE är numismatiker vilket antyder att den kommer från en tidning som nått allmänheten. Vore mycket intressant att se baksidan.


På Tradera augusti 2018 (såld för 1650 kr)

Broling sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Abraham_Broling och sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16992

SNT 1979-8.164 Provsedlar på avvägar numismatik.se/pdf/snt81979.pdf
SNT 1995-5.125 Sedelförslag av Carl Abraham Broling numismatik.se/pdf/snt51995.pdf
SNT 1998-6.136 Brolings förslag till nya och förbättrade bankosedlar, numismatik.se/pdf/snt61998.pdf
SNT 2007-8.180 Carl Brolings engelska sedelprover – ett minne från 1820-talet numismatik.se/pdf/snt82007.pdf
SNT 2013-2.038 Sedeltryckaren Brolings samling av säkerhetstryck och förlagor till sedlar numismatik.se/pdf/snt22013.pdf
SNT 2013-2.040 Fet-Tisdag och nya bancosedlar "Arkif för Hushållningen och Näringarne"

Se även Ahlström 29:1439: 3 rd 1830 Broling såld för 1100 kr.

Hildebrand

1221

Sedelförslag

1 rd banco

1830

Broling

 

SNT 5/1995 bild 5

Ahlström 37

1386

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

   

Ahlström 37

1387

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

   

Ahlström 52

0813

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

bläck nr2

 

Hildebrand

1194

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

   

MISAB 07

248

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

No2

 

SNF2000-11

0140

Sedelförslag

10 rd banco

1830

Broling

   

Hildebrand

1192

Sedelförslag

100 rd banco

1830

Broling

   

Hildebrand

1193

Sedelförslag

25 rd banco

1830

Broling

   

Ahlström 29

1439

Sedelförslag

3 rd banco

1830

Broling

   

Hildebrand

1205

Sedelförslag

3 rd banco

1830

Broling

TRE

SNT 5/1995 bild 2

Hildebrand

1220

Sedelförslag

3 rd banco

1830

Broling

III

 

Hildebrand

1222

Sedelförslag

3 rd banco

1830?

Broling?

vitt ppr

 

Hildebrand

1191

Sedelförslag

500 rd banco

1830

Broling

 

SNT 5/1995 bild 6

3 rd banco 1830 finns med TVÅ snarlika varianter: höger oval med TRE (vanligast) eller höger oval med III (romerska siffror)

Gamla digitaliserade böcker av Henryk Bukowski


100 daler silvermynt 1666 (avbildning från Bukowski 1886)

36 daler kopparmynt 1748 typ 2 (avbildning från Bukowski 1886)

Bukowski, Henryk: Samling af svenskt och utländskt sedelmynt, 1886 digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:18a_000548 (tidigare länk till pdf fungerar inte längre)


12 daler kopparmynt 1747 typ 1 (avbildning från Bukowski 1886)

Riksgäldskontoret 5 riksdaler 1789 (avbildning från Bukowski 1886)

Bukowski, Henryk: Förteckning på K. plakat, förordningar, bref och cirkulär samt böcker och skrifter rörande riksgäld, banko- och sedelväsen, enskilda banker, charta sigillata m.m. dylikt, tryckta i Sverige weburn.kb.se/eod_best/eod/8740/NLS18A068740.pdf (Särtryck i 25 exemplar som även ingår i ovanstående  Bukowski 1886)

Se även Anton Stiernman "Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen" 1775 digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:17a_000309 och 1766 digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:17a_000308 (finns ytterligare 4 delar längre bakåt i tiden, före 1689). Märkligt nog saknar Bukowski dessa referenser till Anton Stiernman (istället finns förteckning över riksdagsbeslut mera allmänt). Se även Quiding "Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862" runeberg.org/svallmforf

P.S. Davidson weburn.kb.se/eod_best/eod/5410/NLS17A055410.pdf (Digitaliserad av Kungliga Biblioteket) Oförändrad länk.

Davidson har oftast samma (men färre) bilder som Bukowski, trots att samlingen beskriver ett annat sedelnummer!! Men några bilder är unika för Davidson.


50 daler kopparmynt 1775 begärd valör (avbildning från Davidson 1896)

2 riksdaler riksgäld 1791 typ E2 (avbildning från Davidson 1896)

Davidson har även avbildningar av 16 skilling specie 1802, 3 riksdaler specie 1808, 14 skilling koppar 1803 och 2 riksdaler riksgäld 1799 (som alla saknas i Bukowski)

Mera digitaliserat: De enskilda bankernas sedlar

Hyberg, J.: De enskilda bankernas Sedlar [1902], 33 sidor. weburn.kb.se/eod/5340/NLS18A065340.pdf (många bilder av sedlar)

MISAB auktion 34 Resultat mya.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20200815_1521

Både utrop och resultat syns direkt i auktionen ovan. För sedlar bläddra till sidan 14.

Du kan även se förhandsbuden men dessa visar bara varje budgivare en gång (högsta bud), så upprepade budgivning mellan två köpare syns INTE i detalj. Antalet förhandsbud som syns visar antalet budgivare.

Resultatlistan använder de gamla katalognumren som för sedlar börjar med 995. www.myntauktioner.se/resultat


5 kr 1878 kval. 01/0, slutresultat 34 000 kr, katalogvärde SF ca 14 000 kr.

Jfr 5 kr 1877 kval. 1+/01 på MISAB 30, resultat 9000 kr. Katalogvärde SF ca 9500 kr. www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3087&lot=952

   
Slutresultat 8000 kr resp. 31 000 kr.


1000 kr 1973 kval. 01/0, utrop 1500 kr, katalogvärde SF ca 4000 kr. Slutresultat 8600 kr, inga bud i salen.

Jfr 1000 kr 1973 kval. 01 på MISAB 33, resultat 4400 kr. Katalogvärde SF 3000 kr. www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3429&lot=765


10 kr 1876 kval. 1+/01, utrop 5000 kr, katalogvärde SF ca 9000 kr. Slutresultat 26 000 kr.

Jfr 10 kr 1875 kval. 1+ på MISAB 30, resultat 6600 kr. Katalogvärde SF 6500 kr.  www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3087&lot=948


Många och höga bud på 100 kr Smålands Enskilda Bank. Slutresultat 52 000 kr.

P.S. Du kan alltid hitta länkar till tidigare auktioner på min sida om Auktioner (enligt publicering på Numisbids). Dessa direktlänkar till auktioner på MISAB och Philea kommer att ligga överst även när jag uppdaterar med resultat längre ned. Dessutom finns alltid auktionskatalogerna på firmornas hemsidor, men mina länkar (direkt till sedlar) har större upplösning på bilder samt både utropspris och resultat.

Bok om Charta Sigillata finns på Tradera

www.tradera.com/item/342712/417021653/svenska-belaggningsstamplar-eller-charta-sigillata-1811-1880-jukka-makinen-o

Boken är ett måste för alla som samlar Charta Sigillata. Innehåller allt om beläggnings-charta men INTE skrivnings-charta (hela blad med stämpel).

Boken placerad under kategorin "Antika Böcker" där den knappast hittas.

500 kr B med nytt tidigare okänt tusen-nummer 270


e-post 2020-08-30 från en vänlig samlare

500 kr F i Bankomat för 4:e gången


Bankomat 2020-08-25, nr F 40 0 303 697, där 40 är position i tryckarket
gul markering är nummer i nedanstående tabeller, där F betyder årtal 2018

Under 6 uttag under augusti har jag fått 3 st C + 1 st E + 2 st F.

F0.0 0 ex  
F0.1 0 ex  
F0.2 2 ex

nr 0.297‒0.299

 
F0.3 10 ex nr 0.303‒0.341  
F0.4 7 ex nr 0.439‒0.458  

Låga nummer av 500 kr F okända (efterlyses).

500 kr E i Bankomat för 10:e gången


Bankomat 2020-08-19, nästan ocirkulerad kvalitet 01/0

Vanligast att få lägre nummer av 500 kr E.

Vikt och toleranser för 1-2-5 kr kr mynt

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/riksbankens-foreskrifter-201484-om-nya-mynt-av_sfs-2014-84

1 kr: Myntets vikt är 3,60 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 5,4 gram från 360 gram.

2 kr: Myntets vikt är 4,80 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 7,2 gram från 480 gram.

5 kr: Myntets vikt är 6,10 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 6,1 gram från 610 gram.

Detta betyder att ett 2 kr mynt normalt borde väga 4,73-4,87 g, men enstaka mynt kan ligga utanför. Tillverkare av myntmaskiner måste väja toleranser för att godkänna myntets vikt och då väljer man kanske 4,7-4,9 g, eventuellt något större.

Maskinen på ICA vägrade att ta emot ett 2 kr mynt idag trots försök 10 gånger. Det var ett mynt 2 kr 2019 som väger 4,86 g som strulade (helt och rent med fin kvalitet ca 01). För hög vikt?

Troligen visar min myntvåg något för höga värden. Vägde tidigare 10 st gamla 1 kr mynt som 7,023 g i genomsnitt (nominellt ska vara 7,0 g).  Kanske 0,3 % för högt.

lagen.nu/1989:61 Gamla 1 kr i CuNi ska väga 7,00 g ± 2 %. Jfr med KMK www.myntkabinettet.se/fakta/visste_du_att

Nya mynt 1 kr och 2 kr toleranser ± 1,5 % och 5 kr tolerans ± 1,0 %, medan 10 kr enligt äldre förordning har ± 2,0 %.

P.S. Hittade bild av myntvåg identisk med min egen: www.safealbum.se/myntvagar/myntvag-max-100g-1319329992.html Anger noggrannhet på ± 0,01 g, men menar man antalet decimaler på displayen eller mätnoggrannhet? Myntvågen har möjlighet till kalibrering men då måste man ha en 100 g exakt vikt.

Kalibreringsvikter finns att köpa www.vagexperten.se/kalibreringsvikt-kern-m1-347.html?gclid=EAIaIQobChMI5IDk2vun6wIVGiwYCh10vAHUEAQYAiABEgJGVvD_BwE 100 g ± 5 mg (M1)

Det är samma pris på kalibreringsvikter oberoende av om det är kvalitetsklass M1, M2 eller M3, så det är lika bra att köpa M1. Klass M1-M2-M3 tillverkas i mässing medan M1 även tillverkas i rostfritt stål (något dyrare). Ännu bättre klasser som F1 tillverkas endast i rostfritt stål.

Mitt tips: Köp två olika vikter. Dels 100 g för kalibrering samt ytterligare en vikt på 5-10 g motsvarande de mynt du brukar väga. Efter kalibreringen vill man nog kontrollera noggrannheten inom normalt område.

Kolla även vikter med olika noggrannhet www.vagexperten.se/kalibreringsvikter.html

Klasser med noggrannhet för kontrollvikter (mg)
Vikt E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3
10 g 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16 50

svenskavag.se/ovrigt/vikter

Gorgons myntsida om att väga mynt www.gorgon.n.nu/vademecum

Våg med noggrannhet ± 0,01 g www.vagexperten.se/fickvagpro-px100.html

Våg med noggrannhet ± 0,001 g www.vagexperten.se/precisionsvag-kern-tgd.html

P.S. Jag funderar även på att skaffa ett digitalt skjutmått som mäter ± 0,01 mm www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/matverktyg/digitalt-skjutmatt-p40131 men mätnoggrannheten är troligen  ± 0,03 mm.
Behövs för att mäta diameter och tjocklek hos mynt, men var försiktig så att du inte repar myntet. Idag har jag bara ett gammalt mekaniskt skjutmått som mäter ± 0,1 mm noggrannhet.

Troligen ännu bättre med digital mikrometer smaskin.se/matverktyg/mikrometrar/digitala-3/digital-mikrometer. Man skruvar istället för skjuter som ger mycket bättre precision.
Avläsning ± 0,001 mm och mätnoggrannhet ± 0,003 mm. Utväxlingen på skruven kanske ger den så stark kraft att den krossar myntet. Jag rekommenderar skjutmått istället. Någon som provat mikrometer?

SNT artiklar om att mäta mynt med mikrometer: numismatik.se/pdf/snt4-51990.pdf och numismatik.se/pdf/snt72011.pdf. (sök sedan på mikrometer):
SNT/Myntkontakt,1977:9 och 1978:2, bland annat beskriver hur mynt som slås med alltför högt tryck kan få en för hög kant. Detta är särskilt problematiskt för mynt i högre valörer som skall fungera i automater.

20 kr 1991 och 1997 tryckark

20 kr typ 1 pos-nr 90-talet

64

56

48

40

63

55

47

39

62

54

46

38

61

53

45

37

60

52

44

36

59

51

43

35

58 50 42 34

57

49

41

33

20 kr typ 2 pos-nr 90-talet

40

32

24

16

08

39

31

23

15

07

38

30

22

14

06

37

29

21

13

05

36

28

20

12

04

35

27

19

11

03

34 26 18 10 02
33

25

17

09

01

  

Kända nummer 1991 med stjärna 1 00 4 015 288* - 1 00 4 994 387*.

Eftersom position 64 finns för vanliga sedlar medan position 33 saknas, blir slutsatsen att stjärnsedlarna 1991* tryckts i position 33 som ändrats till position 00.


20 kr 2008 position 43 motsvarar position 03 under 1990-talet för typ 2

Tryckning av ersättningssedlar med stjärna 1985-2000 (*)

Under åren 1985-2000 tryckte Riksbanken speciella sedlar med stjärna efter numret för att ersätta trasiga sedlar i vanliga sedelbuntar. Man tryckte stjärnsedlar i endast en position i arket medan övriga positioner trycktes med vanliga sedlar utan stjärna. På detta sätt kommer denna position att saknas bland vanliga sedlar. Stjärnsedlarna har positionsnummer 00 (extremt ovanligt även 98 och 99) som ersätter en av de vanliga positionerna.

500 kr pos-nr 80-talet

28

21

14

07

27

20

13

06

26

19

12

05

25

18

11

04

24

17

10

03

23

16

09

02

22

15

08

01

500 kr pos-nr 90-talet

56

49

42

35

55

48

41

34

54

47

40

33

53

46

39

32

52

45

38

31

51

44

37

30

50

43

36

29

500 kr pos-nr 00-talet

84

77

70

63

83

76

69

62

82

75

68

61

81

74

67

60

80

73

66

59

79

72

65

58

78

71

64

57

  
500 kr 1985 pn 27 och 500 kr 1986 pn 28

  

Kända nummer 1985 med stjärna 5 00 0 096 166* - 5 00 0 249 231*, 5 00 0 588 548* - 5 00 0 994 884*.

Eftersom position 01 finns för vanliga sedlar medan position 28 saknas, blir slutsatsen att stjärnsedlarna 1985* tryckts i position 28 som ändrats till position 00.

  
500 kr placering i tryckarket

Återkommer med analys av 500 kr 1989-2000 där mycket talar för att det kanske är tvärtom så att stjärnsedlar kommer från låga positioner 01, 29 och 57.

500 kr B ytterligare sedel med nytt tusen-nummer (203)


e-post 2020-08-12 från en vänlig samlare

500 kr F för 3:e gången i Bankomat


Bankomat 2019-07-25, 1:a gång

Bankomat 2020-03-12, 2:a gång

Bankomat 2020-08-12, 3:e gång

Den senaste 500 kr F inom samma intervall som tidigare är känt och samma tusen-nummer (341) som tidigare var känt.

Det är 13 månader mellan dessa datum under vilka jag troligen gjort 80 uttag av 500-lappar. Min tidigare intervallberäkning antyder att 1 sedel på 30 har 500 kr F. Mina 3 exemplar av 500 kr F antyder att  1 sedel på 26 har 500 kr F (men för litet antal sedlar för att beräkna antalet sedlar under intervallet).

100 kr 2005 minnessedel med intressant lågt nummer 001001

Denna bild finns på Tradera i TVÅ olika annonser från en mynthandlare. Av texten framgår att ett annat sedelnummer levereras.

Nr 001001 är det lägsta nummer som kommer från den vanliga foldern. Lägre nummer kommer från en folder i 1000 ex som gavs ut i samarbete med posten.

Sedlar med nr 000001-001000 har denna typ av folder

Sedlar med nr 001001 - 030000 har den vanliga foldern

  
Sedel och folder numrerad med samma nummer

Se vidare min sida om Jubileumssedlar

Provtryck av sedlar med årsbokstav A

"Det föreliggande provtrycket på de två återstående valörerna, 100 och 500 kronor, visar sedlarnas slutliga utformning med undantag av vattenmärke och säkerhetstråd som läggs in när sedlarna trycks. Vattenmärket baseras på personporträttet på respektive sedels framsida. Säkerhetstråden är inbäddad i sedelpappret och synlig enbart mot en ljus bakgrund." OBS datum 2013-12-05.

archive.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_D_131220.pdf

  

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/2016/pk_bilder_lansering_161003_sve.pdf

Bilder av provtryck av 100 kr A och 500 kr A samt 1-2-5 kr 2015. Är det verkliga sedlar eller fotomontage?

Tidigare info archive.riksbank.se/Documents/Pressmeddelanden/2015/Bilagor/Presskonferens_sedlar_mynt_151001.pdf

Provmynt hade tillverkats av Riksbankens tidigare myntleverantör Mint of Finland. De hade använts för kvalitetskontroll och avstämning med leverantörer av teknisk utrustning.

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/utvardering-sedel--och-myntutbytet-i-sverige.pdf


Provtryck av hela ark med positionsnummer och årtalsbokstav B

Delzanno Sveriges Myntbok 2022, Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, på Tradera

     

www.tradera.com/item/220115/411518587/adolf-fredrik-s-mynt-ny-varderingskatalog-sveriges-myntbok-995-2022

10 kr 1968 Jubileum uttagen ur festprogram (folder) så att ett hörn revs av, nu på Tradera

  

www.tradera.com/item/220302/411019391/10-kronor-1968-jubileums

Alla 10 kr Jubileum 1968 med nummer under ca 0003700 kommer från ett festprogram (folder) från Riksbankens jubileumsmiddag. Alla sedlar är inklistrade med TEJP i två hörn. I ovanstående exemplar har man tagit ur sedeln från foldern så slarvigt att ett hörn rivits bort där den var tejpad. Tag aldrig bort sedeln ur foldern. Om sedeln sitter kvar så har den ett hyfsat samlarvärde. Det finns ett extremt ÖVERSKOTT av sparade jubileumssedlar i perfekt skick så cirkulerade eller trasiga sedlar saknar normalt samlarvärde. En specialsamlare kan nog vilja ha något uttaget exemplar som varnande exempel, men då vill man nog se tejp i båda hörnen (se nedanstående bild).

  

När en sedel tas ur foldern sitter tejpens kladd kvar så att smuts samlas på hörnet.

P.S. Varning för festprogram utan sedel där något efteråt placerat en vanlig jubileumssedel med högre nummer. Detta är en förfalskning som saknar värde.

Riksbanken 350 år 2018

Man tillverkade en folder med text innehållande en ordinarie 20 kr sedel. Upplaga några tusen exemplar.

Sedelfolder – en trycksak som innehöll en 20-kronorssedel och som fungerade som gåva till svenska och internationella gäster under jubileumsåret.

I december fick medarbetarna också en julklapp med 350-tema. Det var en strandhandduk och ett exemplar av sedelfoldern.

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/bilaga-c2-riksbanken-350-ar.pdf

www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/digital-skrift/sveriges-riksbank-en-resa-under-350-ar.pdf

www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/riksbankens-350-arsjubileum/jubileumsbok

www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/pengarna-och-makten---boken-om-riksbankens-historia

EFTERLYSNING: Finns det någon som sett denna folder och kan beskriva innehållet. Gärna med bilder av foldern och sedeln. Vilka nummer hade sedlarna?

Sveriges Riksbank 250 år

Sveriges Riksbank 1668–1918: Bankens tillkomst och verksamhet, 230 + 149 + 388 + 212 sidor, 21 x 28 cm, trådbundna, hårda pärmar.

www.tradera.com/item/111001/410298048/sveriges-riksbank-1668-1918

Endast två delar ingår men sidnumreringen börjar om efter halva boken:
I, Brisman, Sven: Den palmstruchska banken och Riksens Ständers Bank under den karolinska tiden. 230 sidor text + 149 sidor Bilagor.
II, Hallendorff, Carl: Riksens Ständers Bank 1719-1766. 388 sidor text + 212 sidor Bilagor.

Del III, IV och V saknas:

III-I, Montgomery, Arthur: Riksbanken och de valutapolitiska problemen 1719-1778.
III-II, Hallendorff, Carl: Bankens öden från mössväldet till den andra realisationen 1766-1803.

IV-I, Brisman, Sven: Tiden 1803-1834.
IV-II, Davidson, David: Tiden 1834-1860.
IV-III, Brisman, Sven: Den stora reformperioden 1860-1904.
IV-IV, Simonsson, K.G.: Riksbanken som centralbank 1904-1924.

V-I, Riksbankens statistiska avdelning: Statistiska tabeller 1668-1924. www.historia.se/TabellbilaganSverigesRiksbank1668_1924.pdf
V-III, Simonsson, K.G.: Riksbankens sedeltryckeri och pappersbruk.
V-II, Löfström, Karl: Fullmäktige i Riksbanken (personhistoriska uppgifter) 1668-1924.
V-IV, Montelius, Oscar: Mynt och sedlar (omarbetad version 1921, jfr 1915 Hildebrand).

Jag hittar 5 delar i libris libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=bankens+tillkomst+och+verksamhet&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

     
Medalj Riksbanken 250 år

Ytterligare 500 kr B med nytt positionsnummer 36


e-post 2020-08-04 från en samlare

50 kr Gustav III och 100 kr Gustav II Adolf tryckark

Bilden med position R nedtill vänster i tryckarket visar att positionsbokstäverna ökar vågrätt enligt nedanstående tabell.

100 kr positionsbokstäver
A B C
E-N F-O G-P
R S T

Kända positioner för 100 kr med stjärna 1968-1981 är C, P, R, S, T. Av dessa förekommer P, R, S, alltid samtidigt som T finns för årtalet. 100 kr 1965* finns med position A och K (mitt i arket).

10 kr positionsbokstäver
A B C
E-R F-S G-T
U V X

Kända positioner för 10 kr med stjärna 1968-1983 är A, U, X. 10 kr 1966* finns med position O mitt i arket. Jag saknar bilder som bekräftar tabellen men stjärnsedlarna placeras i hörnen på arket.

P.S. 100 kr 1965* position K hamnar exakt mitt i tryckarket. Även om man räknar bokstäverna lodrätt så hamnar position K i exakt samma ruta i arket!!! 10 kr 1966* position O hamnar i mitten (något längre ned) även om man räknar bokstäverna lodrätt, men då hamnar INTE position U i något hörn längre. Min slutsats är att ovanstående två tabeller gäller för 10 kr, 50 kr och 100 kr.

Tryckning av ersättningssedlar med stjärna (*)

Under åren 1956-2000 tryckte Riksbanken speciella sedlar med stjärna efter numret för att ersätta trasiga sedlar i vanliga sedelbuntar. I början tryckte man alla sedlar i arket med stjärna. 5 kr 1963 och 10 kr 1963 finns med alla positionsbokstäver i arket. Eftersom man behövde ganska få stjärnsedlar så måste man avbryta tryckningen efter ett kort stund. Man kom då på att istället trycka stjärnsedlar i endast en position medan övriga positioner trycktes med vanliga sedlar utan stjärna. På detta sätt kommer denna position att saknas bland vanliga sedlar. Man valda oftast en position nedtill höger i tryckarket t.ex. EZ, FK, X, T.

5 kr positionsbokstäver
AS BS-DS ES
AT-AY BT-DY ET-EY
AZ BZ-DZ EZ

Observera att tabellen i Platbãrzdis Supplement sid. 5 är felaktig. Det ska vara få sedlar på bredden men många på höjden!!

Man byter även ut seriebokstaven på stjärnsedlarna till en högre bokstav, ofta X, Y, Z. De vanliga sedlarna har flera olika seriebokstäver så det gäller att klura ut vilken serie (A, B, C, ...) som har använts för att trycka stjärnsedlar (X, Y, Z, ...). Ofta är det den första serien (A) som använts för stjärna (X) men inte alltid.

     
Extra papper visar placeringen av AS, AZ och EZ i tryckarket.

Om man kan hitta vanliga sedlar med samma positionsbokstav som stjärnsedlarna så kan man försöka hitta sedelnummer strax över och strax under intervallet med stjärnsedlar. Då kan man bestämma maximalt antal stjärnsedlar medan kända sedelnummer anger minimalt antal stjärnsedlar. Under de sista åren för en sedeltyp så kommer inte alla tryckta stjärnsedlar ut i cirkulation, så att luckor finns bland kända nummer.

5 kr 1965 med stjärna

Kända nummer för stjärnsedlar H136-tusen till H148-tusen och H255-tusen till H299-tusen (enligt bilder ovan).

Kända nummer för stjärnsedlar I110-tusen till I148-tusen (enligt bilder nedan).

Eftersom serie A finns med nr A131-tusen kan INTE stjärnsedlar serie I komma från serie A, utan serie B har fått några nummer bytta från serie B till serie I. Dessutom är högsta nummer för serie B209-tusen vilket inte passar med serie H som har högre nummer.

        

Jag efterlyser 5 kr 1965 serie A och B med positionsbokstäver EZ, så nära stjärnsedlarnas nummer som möjligt. Ovanstående 5 kr 1965 A ligger före, mellan och efter intervallen för 5 kr 1965 serie H med stjärna.

5 kr 1966 med stjärna

 

Kända nummer för stjärnsedlar F405-tusen till F-448-tusen.

     

Eftersom serie E finns med nr E447-tusen kan INTE stjärnsedlar serie F komma från serie E, utan serie C har fått några nummer bytta från serie C till serie F.

Jag efterlyser 5 kr 1966 serie C med positionsbokstäver EZ, så nära stjärnsedlarnas nummer som möjligt. Ovanstående 5 kr 1966 C ligger före och efter intervallen för 5 kr 1966 serie F med stjärna.

5 kr 1967 med stjärna

        

Kända nummer för stjärnsedlar B503-tusen till B539-tusen.

5 kr 1967 finns bara med serie F så att vissa nummer från serie F har bytts ut mot 5 kr 1967 B med stjärna.

Jag efterlyser 5 kr 1967 serie F med positionsbokstäver EZ, så nära stjärnsedlarnas nummer som möjligt.

5 kr 1974 med stjärna

Kända nummer för stjärnsedlar Z006-tusen till Z221-tusen.

5 kr 1974 P finns med lägsta nummer 438-tusen vilket inte passar stjärnsedlar serie Z. 5 kr 1974 U finns med position AS-CY så att position DY saknas.

  

5 kr 1974 S och 1974 T har nummer inom intervallet för stjärnsedlar så dessa serier kan inte vara aktuella för stjärnsedlar.

Återstår 5 kr 1974 R som måste ha använts för att trycka stjärnsedlar med serie Z.

5 kr 1979 med stjärna

Kända nummer för stjärnsedlar X890-tusen till X897-tusen.

Det är osäkert om stjärnsedlarna kommer från serie A eller B, men om de kommer från serie A så finns ett nummer strax under som begränsar antalet tryckta stjärnsedlar till 10 000 ex med nummer X890-tusen till X900-tusen där de högsta 2 000 ex aldrig kom ut i cirkulation.

500 kr B med mycket lågt nummer 195-, 202- och 212-tusen

     
e-post 2020-07-29 från en vänlig samlare (samma som högt nedanstående)

500 kr B cirkulerande upplaga ca 0,1 milj. sedlar RARITET

500 kr B med mycket högt nummer 284-tusen


e-post 2020-07-28 från en vänlig samlare

Philea Online Myntauktion 1 den 1 aug 2020

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4034&cid=123798

  
Sedeln blev osåld medan Gustav Vasa daler såldes för utropspriset 11 000 kr


2000 kr 2007 såld för utropspriset 5000 kr (guldvärde 6023 kr)

Ingen fart på budgivningen. Flera objekt osålda.

20 kr Selma Lagerlöf med stjärna, typ 1 och typ 2

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1991* 56 1 00 4 015 288 - 1 00 4 994 387 Borg & Dennis 980 000 ex
1997* 30 7 00 2 802 536 - 7 00 2 996 107 Feldt & Bäckström 195 000 ex

  
20 kr 1991*

  
20 kr 1997*

20 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99


20 kr 1991 pn 98 med stjärna(*), slut = 01
(e-post 2007-07-15 från en samlare)

20 kr 1991 pn 98 med stjärna(*), slut = 01
(e-post 2017-07-23 från en samlare)

20 kr 1991 pn 99 med stjärna(*), slut = 00
(Tradera 2011-02-26)

20 kr 1991 pn 99 med stjärna(*), slut = 00
(Tradera 2008-12-20)

Position 98 beräknad upplaga minst 8080-0743 = 7337 ex. Upplaga beräknad med hela 100-buntar blir 8100-0700 = 7400 ex

Position 99 beräknad upplaga minst 1194-0037 = 1157 ex. Upplaga beräknad med hela 100-buntar blir 1200-0000 = 1200 ex

Eftersom 20 kr 1991* tryckts i närmare 1 milj. ex så borde position 98 och 99 vara tryckta i en hundradel av detta dvs. 10 000 ex vardera.


20 kr 1997 pn 98 lägre nummer
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

20 kr 1997 pn 98 med stjärna (*)
(e-post 2000-10-19 från en samlare i Falun)

Position 98 beräknad upplaga minst 9575-2901 = 6674 ex. Upplaga beräknad med hela 100-buntar blir 9600-2900 = 6700 ex

Jag efterlyser bilder av alla stjärnsedlar med positionsnummer 98 eller 99.

50 kr 1989 Gustav III och 1996 Jenny Lind med stjärna

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1989* 41 9 00 0 902 505 - 9 00 0 996 728, 9 00 1 903 856 - 9 00 1 991 883 Åsbrink & Dennis 184 000 ex
1996* 26 6 00 0 907 131 - 6 00 0 999 020 Feldt & Bäckström 93 000 ex

        
50 kr 1989* uppdelat på två intervall

  
50 kr 1996*

50 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99


50 kr 1996 pn 98 med stjärna(*)
(e-post 2009-06-25 från samlare i Holmsund)

50 kr 1996 pn 99 med stjärna(*)
(e-post 2009-06-25 från samlare i Holmsund)

Jag efterlyser bilder av alla stjärnsedlar med positionsnummer 98 eller 99.

Delzanno Sveriges Myntbok 2022, Fredrik I, förhandskopior på Tradera

     

www.tradera.com/profile/items/795328/robertosantik?sortBy=AddedOn

500 kr E för 7:e, 8:e och 9:e gången i Bankomat


Bankomat 2020-07-02

Bankomat 2020-07-09

Bankomat 2020-07-21

Idag fick jag 500 kr E för 9:e gången och för tredje gången under juli månad. Troligen har 500 kr E nu kommit ut i större antal? Observera alla tre med låga nummer.

Totalt 8 uttag av 500 kr från Bankomat under juli månad varav 5 st C och 3 st E. Man kan nu förvänta sig 500 kr E varannan gång?

100 kr 1986-1996 Carl von Linné med stjärna, typ 1 och typ 2

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1986* 45 6 00 7 014 950 - 6 00 7 957 121 Åsbrink & Dennis 944 000 ex
1988* 50 8 00 1 515 901 - 8 00 1 991 841 Åsbrink & Dennis 477 000 ex
1996* 14 6 00 1 804 550 - 6 00 1 994 965 Feldt & Bäckström 191 000 ex

Man kan skilja på 1986* och 1996* med namnteckningarna eller serienummer (7 resp. 1, markerade med gult) samt olika vattenmärke.

  
100 kr vm stort och litet (upprepat) för 1986 resp. 1996

  
100 kr 1986*

  
100 kr 1988*

  
100 kr 1996*

100 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99


100 kr 1986 pn 99 med stjärna (*)
(e-post 2000-10-19 från en samlare i Falun)

100 kr 1996 pn 98 med stjärna (*)
 

Jag efterlyser bilder av alla stjärnsedlar med positionsnummer 98 eller 99.

500 kr G årtal 2019, sensationellt nytt årtal


e-post 2020-07-14 från en vänlig samlare

Sedeln har ett ganska högt nummer vilket antyder att upplagan är lika hög som för 500 kr E: (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj. sedlar. Sedeln är tryckt hos De La Rue i England. Troligen är dock sedelpapperet fortfarande tillverkat i Tumba hos Crane (det är bara tryckeriet som är nedlagt medan pappersbruket finns kvar).

Min tidigare gissning om man skulle trycka 20 kr och 50 kr under år 2019 är tydligen felaktig.

Enligt Riksbanken fakturerade man sedeltryckning med 21 Mkr (+ 4 Mkr i början på 2020?). Med ett pris på 50 öre per sedel ger det 42 + 8 = 50 milj. sedlar. Kanske är de resterande 10 Mkr från tryckning av 20 kr eller 50 kr?

500 kr sedlar
Årtal Bokstav Sedelbeställning Första kända sedel i cirkulation
2014 B 2013-09-11 Beställning inläsningssedlar 2013 Crane AB 2016-10
2015 C 2015-01-26 Sedelbeställning nr 1 – 2015 Crane AB 2016-10
2017 E 2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB 2018-01-03
2018 F 2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB 2018-12-28
2019 G 2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd 2020-07-14

P.S. Skicka gärna flera bilder av 500 kr G till min e-post adress. Alla bilder uppskattas, även 500 kr B, E och F.

Ytterligare 500 kr E och F med e-post 2020-07-15

  

500 kr F något utanför tidigare intervall.

Uttag av 4 sedlar på olika bankomater gav 2x500 kr C, 1x500 kr E och 1x500 kr F (bilder ovan).

100 kr B 268-tusen med nytt positionsnummer 01 på Tradera

Dålig kvalitet (ca 1) saknas samlarvärde.

500-lappar cirkulerar INTE runt-runt-runt mellan affärer-kunder-affärer-kunder-..., utan affären skickar in alla 500 kr till Bank/Bankomat för sortering och bortplockning av trasiga sedlar. Det gör att man aldrig ser mycket trasiga sedlar. Alla 500 kr jag får har minst kvalitet 1+. Däremot kan 100-lappar cirkulera länge innan det kommer in till Bank/Bankomat. Detta kan förklara att man fortfarande kan hitta 100 kr B, men i mycket dålig kvalitet. Då kan 500 kr B vara nästan omöjliga att hitta eftersom Bank/Bankomat har sorterat bort trasiga sedlar.

1000 kr 1989-1991 Gustav Vasa med stjärna, typ 1

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1989* 47 9 00 4 608 700 - 9 00 4 989 798 Åsbrink & Dennis 382 000 ex
1991* 5 1 00 0 804 708 - 1 00 0 854 634 Borg & Dennis 51 000 ex

  
1000 kr 1989*

  
1000 kr 1991*

1000 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99

 
1000 kr 1989 pn 98 med stjärna (*)
(e-post 2015-05-08 från en vänlig samlare)

1000 kr 1989 pn 99 med stjärna (*)
(e-post 2013-12-03 från en vänlig samlare)

Jag efterlyser bilder av alla stjärnsedlar med positionsnummer 98 eller 99.

500 kr 1985-2000 Karl XI med stjärna, typ 1 och typ 2

        
500 kr 1985* uppdelat på två intervall

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1985* 29 5 00 0 096 166 - 5 00 0 249 231, 5 00 0 588 548 - 5 00 0 994 884 Sträng & Dennis 491 000 ex
1989* 15 9 00 0 638 136 - 9 00 0 995 263 Åsbrink & Dennis 358 000 ex
1994* 7 4 00 0 607 631 - 4 00 0 680 264 Burenstam & Bäckström 74 000 ex
1999* 15 9 00 1 136 276 - 9 00 1 279 548, 9 00 1 917 809 - 9 00 1 929 628 Hulterström & Bäckström 157 000 ex
2000* 2 0 00 0 918 974 - 0 00 0 942 190 Hulterström & Bäckström 25 000 ex

Man kan skilja på 1989* och 1999* med namnteckningarna eller serienummer (0 resp. 1, markerade med gult)

  
500 kr 1989* (jag saknar bilder av lägsta och högsta nummer i tabellen)

  
500 kr 1994* (högre nummer 4 00 0 680 264* se bild i Sveriges Färgsedlar SF)

        
500 kr 1999* uppdelat på två intervall

  
500 kr 2000*

Jag efterlyser bilder av stjärnsedlar utanför ovanstående intervall. Även alla stjärnsedlar 1994* och 2000* är av STORT intresse oberoende av intervall.

500 kr stjärna med positionsnummer 98 eller 99


500 kr 1985 pn 99 med stjärna

Jag efterlyser bilder av alla stjärnsedlar med positionsnummer 98 eller 99.

Man har uppenbarligen tryckt 3 olika upplagor av stjärnsedlar:

Man vill alltid ha rätt slutsiffror på översta och understa sedeln i en bunt, så att banktjänstemannen ska känna att han har fått en komplett 100-bunt.

Upplagor för 100 kr B och 500 kr B

Valör Antalet unika positionsnummer × 1000 Antalet tusen-nummer med 50 kompletta positioner
100 kr B 81×0,001 = 0,08 milj. sedlar 10×0,05 = 0,5 milj. sedlar
500 kr B 52×0,001 = 0,05 milj. sedlar 22×0,05 = 1,1 milj. sedlar

Jag har tidigare räknat med alla 50 positioner för varje tusen-nummer. Om man istället endast tar med kända positioner för varje tusen-nummer blir den cirkulerande upplagan mycket mindre (vänster kolumn). Detta är i underkant så min gissning är nu att dubblera dessa siffror:

100 kr B cirkulerande upplaga ca 0,2 milj. sedlar

500 kr B cirkulerande upplaga ca 0,1 milj. sedlar

Observera att de flesta av dessa 100 kr B (265-269-tusen) och 500 kr B (265-269-tusen) kom ut tidigt i okt. 2016 och borde nu vara så slitna att många är makulerade. 500 kr B (186-223-tusen och 272-291-tusen) kom ut senare ca hösten 2018.

500-lappar cirkulerar INTE runt-runt-runt mellan affärer-kunder-affärer-kunder-..., utan affären skickar in alla 500 kr till Bank/Bankomat för sortering och bortplockning av trasiga sedlar. Det gör att man aldrig ser mycket trasiga sedlar. Alla 500 kr jag får har minst kvalitet 1+. Däremot kan 100-lappar cirkulera länge innan det kommer in till Bank/Bankomat. Detta kan förklara att man fortfarande kan hitta 100 kr B, men i mycket dålig kvalitet. Då kan 500 kr B vara nästan omöjliga att hitta eftersom Bank/Bankomat har sorterat bort trasiga sedlar.

Man släpper fortfarande ut många ocirkulerade 500 kr C från förråden eftersom 500 kr E och F fortfarande är ganska ovanliga.

Delzanno Sveriges Myntbok 2022, ytterligare kapitel

    

www.tradera.com/profile/items/795328/robertosantik?sortBy=LowestPrice

Beställ förhandskopia i pdf-format av ovanstående kapitel och många fler för 20-100 kr styck. Många bilder av mynt och medaljer.

  

Sveriges Myntbok del 1: 995-1654 Olof Skötkonung - Kristina (se provtryck ovan)

Sveriges Myntbok del 2: 1654-2022 Karl X Gustav - Carl XVI Gustaf

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157393606244130&id=124733829129

500 kr E i Bankomat för 4:e, 5:e, 6:e och 7:e gången


Bankomat 2019-12-16

Bankomat 2020-02-20

Bankomat 2020-04-21

Bankomat 2020-07-02

Ligger innanför eller nära tidigare känt intervall.

Jag har fått 500 kr E en gång var annan månad. Jag har nu kollat mina bankomatuttag dec.-juni (7 månader) då jag gjorde 47 uttag av 500-lappar, d.v.s. 13,4 sedlar per 2 månader.

500 kr E flera intervall: [(0,28-0,02) + (0,33-0,31) + (0,48-0,44) + (0,57-0,51)] × 50 = 19 milj. sedlar i cirkulation av totalt 30 milj. tryckta. Endast 1 sedel på 6 har bokstav E.

Denna senare intervallberäkning verkar ge överdrivit antal sedlar. Mina egna uttag antyder att 1 sedel på 13 är 500 kr E.

20 kr D ny beräkning av cirkulation

Jag har nu smalnat av beräknade intervall så antalet 20 kr D i cirkulation blir lägre.

20 kr D [(0,34-0,31) + (0,39-0,38) + (0,42-0,41) + (0,46-0,44) + (0,65-0,64) + (0,70-0,69) + (0,77-0,76) + (0,84-0,81)] × 60 = 7,8 milj. sedlar i cirkulation av 36 milj. tryckta. Endast en sedel på 18 har 20 kr D.

Excel gillar inte ovanstående formel, man måste först radera alla mellanslag!!

I ovanstående formel är det endast tre längre intervall. Om jag tar bort övriga korta intervall (som endast består av en enstaka sedel) så blir cirkulationen 4,8 milj. sedlar så att en sedel på 30 har 20 kr D.

Jag har fått 20 kr D endast 3 gånger i dålig kvalité ca 1/1+. Gissningsvis får jag 2 st 20-lappar per vecka under ca 2 år blir det 52x2x2 = 208 st 20-lappar. Då blir en sedel på 70 med 20 kr D.


2019-11-19 växel på ICA 1:a

2019-11-21 växel på ICA 2:a

2019-12-17 växel på ICA 3:e

Observera att jag inte fått någon 20 kr D under hela året 2020 medan jag fått både 500 kr E och F.

Riksbankens inlösen av ogiltiga sedlar, höjd avgift 200 kr (RBFS 2020:1)

Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs.

www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/55-miljarder-kronor-i-ogiltiga-sedlar---los-in-dem-innan-avgiften-hojs

www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken/forfattningssamling/lista-rbfs-sve/riksbankens-foreskrifter-om-inlosen-av-sedlar-och-mynt-rbfs-2020_1.pdf (RBFS 2020:1)

100 kr B nytt 270-tusen nummer

Från Stockholmsområdet juni 2020, kraftigt cirkulerad med riss, kvalitet ca 1?/1

  

Endast två kända exemplar med positionsnummer intill varandra. Tyder på få sedlar i cirkulation.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
100 kr B 264 42, 45
  265 03, 04, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 40, 41, 43, 47, 50
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 50
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 35, 39, 41, 49
  268 01, 04, 10, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 44
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50
  270 05, 06
  275 07, 13
  280 37, 38
  295 15

Sola växel eller check

  

Sola Växel Riksbanken och Check Enskilda Banken. Båda i checkhäften med många blanketter.


Assignation 3 riksdaler riksmynt 1861, Herman Frisk på Hudiksvall "Sola vexel", Platbãrzdis II sid. 56 PL 2, fig.49 (från MISAB 17:869) Se även MISAB 20:341
Se även dms-cf-01.dimu.org/image/022s7YfKBvM6?filename=NM.0049539A-F.jpg&dimension=max
Ett stort antal exemplar med olika nummer men samma datum 12 aug 1861 och samma "Till Herr Johan Lidén" (kronobefallningsman och ledamot av Hudiksvalls Filialbank)

Växlar utan och med stämpelavgift


Prima Växel utan avgift 1911, det syns INGA streck över valören i siffror/bokstäver i dagsljus men syns tydligt med skannern, märkligt!!


Sola Växel utan avgift 1911, det syns INGA streck över valören i siffror/bokstäver i dagsljus men syns tydligt med skannern, märkligt!!

  
Sola Växel med 20 öre stämpelmärke 1911, baksida med protest

  
Sola Växel med 1 kr "Bank- och växelstämpel" 1922, baksida med inkasso

Troligen beror strecken över valören på raster som inte skannern klarar av?

Jämför med nedanstående 75 öre riksmynt Charta Sigillata liknande stor stämpel.

Jag efterlyser ytterligare bilder på växlar med och utan avgift!!

Växlar från utlandet: Sola, First, Second, Third

  

  

historic definition...

First, second and third of exchange -- It is the practise of bankers who are sellers of foreign exchange to draw their bills (bills of exchange or drafts) in sets, so-called sometimes in duplicate and sometimes in triplicate. The entire set is delivered by the seller to the buyer of exchange. The first of exchange (the original bill) is forwarded to the payee (the one to whom the amount of the bill is to be paid) by one steamer, while the second of exchange (a copy of the bill) is sent by another steamer for use in case the original bill is lost or materially delayed in transit. If a third of exchange (another copy) is made out it is sent to the payee by a still different steamer or it may be retained by the buyer of the exchange as a voucher. The payment of any one of the bills extinguishes the set, or in other words, cancels the others.

P.S. En SOLA VÄXEL finns endast i ett exemplar.

FRÅGA: Är "PRIMA VÄXEL" på svenska samma som "first of exchange"? Finns det SEKUNDA växlar på svenska?


SAOB


SEKUNDA SÄKERHET i Finland!!

Prima tändstickor i Sverige

P.S. En SEKUNDA växel är lika bra som en PRIMA växel. Den växel som först blir betald annullerar den andra. När en SEKUNDA växel blir betald så blir den PRIMA växeln värdelös!!

Philea auktion 377 med Charta Sigillata avslutad

"Esbjörn Jansons samling" resultat

Katalog www.philea.se/pdf/auction377.pdf och resultat www.philea.se/pdf/results377.pdf


Sverige 2 öre sm Charta Sigillata
sign Öller
såld för 2200 kr

Sverige 2 daler sm Charta Sigillata
sign Schantz
såld för 2500 kr
 

Svensk besittning Estland
1 daler silvermynt
såld för 15500 kr

Svensk besittning Livland
8 öre silvermynt
såld för 6200 kr


Bankväxel 75 öre avgift, såld för 4600 kr (3 exemplar)

Se även Mäkinen/Sundberg sid. 5 om dessa blanketter (finns i både skilling och öre)
Efterlysning: Finns det någon annan beskrivning eller katalogisering av dessa bankväxlar?

  
Charta Sigillata 33⅓ rd komplett med nr1 och nr2, såld för 3100 kr

Eftersom 2 rd banco = 3 rd riksgäld, blir tydligen 3/2×33⅓ = 50 rd riksgäld. Således är valutan för Charta Sigillata skilling banco och riksdaler banco. Detta gäller på samma sätt Riksbankens sedlar och Postverkets frimärken. Man skriver banco men tänker/räknar i riksgäld. Riksdaler riksgäld blev senare riksdaler riksmynt = krona.

  
100 rd såld för 2100 kr och 13 rd såld för 2100 kr

10 kr 1981 med extra papper på Tradera

www.tradera.com/item/220302/399803427/10-kr-1981-feltryck-felskuren-extra-papper-

Visar att position FK finns längst ned till höger på tryckarket. Position FK används ibland för stjärnmärkta sedlar år 1980 och 1984. Observera strecket utanför sedeln där man ska skära vågrätt.

10 kr Gustav VI Adolf makulerad med tusch-streck

  

Högra bilden av 10 kr 1977 kom med e-post 2020-05-13 från en samlare, medan 10 kr 1972 fanns på Tradera år 2003.

Tusch-strecken ser identiska ut och kommer troligen från sedeltryckeriet. Men det borde vara något TRYCKFEL på sedlarna som motiverar strecket.

Felskuren 100 kr 2001 på Tradera

www.tradera.com/item/220302/398951899/100-kr-sedel-carl-von-linn%C3%A9-felskuren-vid-tillverkningen

Avslöjar att position 08 finns i övre högra hörnet på tryckarket.

20 kr B högsta kända nummer

20 kr B 07 1 797 719 fick jag som växel på ICA 2020-05-08


växel på ICA 2018-12-21

e-post 2017-02-20

växel på ICA 2020-05-08

Ökat cirkulation av 500 kr sedlar

Ny statistik visar att antalet 500-lappar i cirkulation har ökat från 78 till 85 milj. sedlar under senaste månaderna www.riksbank.se/sv/statistik/betalningar-sedlar-och-mynt/sedlar-och-mynt

Cirkulationen av 2 kr mynt ökade även från 160 till 166 milj. mynt.

Alla övriga valörer av mynt och sedlar var oförändrade.

500 kr sedlar i cirkulation
2018-12-31 79 milj. ex.
2019-12-31 84 milj. ex.
2020-01-31 78 milj. ex.
2020-07-01 85 milj. ex

Tidigare har cirkulationen av 500-lappar ökat varje månad, men nu blev det en kraftig minskning under januari månad. Det gör att det fortfarande blir svårt att hitta 500 kr E och F. Minusräntan försvann 2020-01-08 !!

100 kr 1980 på Tradera

  

100 kr 1980 serie Y med slutsiffror 01, tidigare okänd. www.tradera.com/item/220302/396499421/100-kr-1980-med-stjarna Såld för 3328 kr.

100 kr 1980 serie U position R visar tydligt var position R sitter i tryckarket. www.tradera.com/item/220302/396969738/100-kronor-1980-feltryck-extra-papper Såld för 1880 kr.

100 kr B och 500 kr B mycket ovanliga nummer

  
e-post 2020-05-04 från en mycket intresserad samlare

100 kr B 275-tusen tidigare bara känt med ett positionsnummer och 500 kr B 211-tusen med tidigare okänt tusen-nummer. Ett stort tack för alla intressanta sedelnummer.

Flera 500 kr E med e-post 2020-05-03

Ytterligare 500 kr B och 500 kr E

  
e-post 2020-05-01 från en vänlig samlare

500 kr B 267-tusen med nytt positionsnummer och 500 kr E inom tidigare känt intervall.

500 kr B högsta kända nummer

Ytterligare tre intressanta sedelnummer från en samlare 2020-05-01.


500 kr B 291-tusen (högsta kända)


200 kr B 782-tusen (smalt intervall)

B0.6 7 ex nr 0.6010.662  
B0.7 5 ex nr 0.7800.784 sällsynta
B0.8 10 ex nr 0.817 och nr 0.874‒0.897


100 kr B 266-tusen pos 07

20 kr B och D

  
e-post 2020-04-29 från en vänlig samlare

Egna exemplar av 20-100-500 kr B från affär eller Bankomat

     

20 kr 2014B 26 0 246342 2019-03-07   ICA
20 kr 2014B 59 0 246356 2018-09-04   ICA
20 kr 2014B 51 0 246935 2018-08-09   ICA

  

100 kr 2014B 49 0 267160 2019-11-28 ICA
100 kr 2014B 33 0 269148 2017-10-12 Bankomat

     

500 kr 2014B 32 0 207157 2019-01-29   Bankomat
500 kr 2014B 18 0 223603 2019-02-24   Bankomat
500 kr 2014B 39 0 267403 2019-03-24   Bankomat

Mycket märkligt att jag bara har fått 500 kr B tre gånger med en månads mellanrum!! Dessutom två av dessa med de extremt ovanliga låga numren.

500-lapparna har cirkulerat under ca 3 år. Antar att jag tar ut ca 10 st per månad så blir det 10×12×3 = 360. Betyder att jag fått en 500 kr B på 100 uttag.

100 kr B och 500 kr B samt 20 kr B 241-tusen

e-post 2020-04-25 från en samlare som gått igenom ett stort antal sedlar, varav 1000 st 500-lappar (varav en B) och 50 st 20-lappar (varav en B 241-tusen)


20 kr B 241-tusen

100 kr B 264-tusen

De mest intressanta är ovanstående två sedlar. 100 kr B-264 tusen är mycket lågt nummer där det tidigare bara fanns ett känt exemplar. Alla 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 tillhör en mycket ovanlig testupplaga.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 240 03, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59

Antalet sedlar inom dessa 6 kända intervall är 6×0,06 = 0,36 milj. sedlar. Således är endast en sedel på 300 i cirkulation med dessa nummer. Reservation för att det är svårare att få information från samlare när övriga intervall av 20 kr B är dominerande. Det är lättare med 100 kr B och 500 kr B som alla tillhör en testupplaga.

Även 100 kr B och 500 kr B kommer från en testupplaga som kom ut i cirkulation MYCKET tidigt. Eftersom de cirkulerat länge kan en stor mängd av dessa vara kasserade.

Nedanstående sedlar har tidigare okända positionsnummer men kända tusen-nummer (nedanstående tabeller har kompletterats). 

  

     

500 kr E med nytt nummer nära tidigare intervall


e-post 2020-04-20 från en samlare

Tillägg till avtal om mynttillverkning med KNM

2020-04-17 Tillägg till avtal - Amendment number 4 to the Agreement on the supply of coins between Sveriges Riksbank and Koninlijke Nederlandse Munt - KNM KNM

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista200417.pdf

Riksbanken gör ny prognos för mynt och sedlar under 2020

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista200409.pdf Ärendelista

2020-04-01 Prognoser 2020 sedlar och mynt Riksbanken

Tidigare budget för sedlar och mynt


Utfall 2019: 21 milj. kr för sedlar och endast 4 milj. kr för mynt (2 kr). Troligen har ytterligare sedlar och mynt tillverkats men faktureras 2020. Min gissning är att sedlar 4 Mkr och mynt 3 Mkr tillkommer. Intressant om tillverkningen är förskjuten till 2020, kommer man då att ändra årtalet till 2020? OBS att 40 milj. 2kr-mynt tillverkades med årtal 2019, så inga präglade med årtal 2020 i början på året.

Eventuellt kommer ny prognos öka inköpet av sedlar och mynt med tanke på långa transporter från England och Nederländerna. Troligen tillverkas sedelpappret i Tumba och blanka myntrondeller i Spanien eller Tyskland. Det underlättar att Sverige har samma legeringar (och plätering) som euro-mynten.

Riksbanken anger upplaga för 2 kr 2019 till 40 milj. exemplar

www.riksbank.se/sv/statistik/betalningar-sedlar-och-mynt/sedlar-och-mynt

Riksbanken anger inte upplagan för 1-2-5 kr 2016 av säkerhetsskäl, men information om upplagor finns i miljökonsekvensutredningen.
www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

Inget tyder på att årtal 2015 finns i cirkulation.

Euronäs - Lokal valuta för Höganäs 

www.hoganas.se/euronas

Du kan handla för Euronäs i många butiker och restauranger i hela Höganäs kommun. Euronäs finns i valörerna 5, 10, 20 och 50 och gäller i 3 år från utskriftsdatum. 5 Euronäs finns både som sedel och mynt, övriga valörer finns som sedlar. Växelkurs: 10 Euronäs = 100 SEK.

www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kommunen-skanker-bort-lokala-valuta-euronas-ska-starka-lokala-handeln

www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/kommunanstallda-i-hoganas-far-coronabonus-i-pahittad-valuta

www.hd.se/2017-10-30/ny-euronassedel-borjar-galla-i-december

Flera sedelnummer av 500 kr E och F

     
e-post 2020-03-18 från en vänlig samlare

500 kr F inom samma intervall som tidigare var känt. Även 500 kr E med tidigare känt tusen-nummer. Tyder INTE på någon ökad cirkulation.

500 kr F i Bankomat för 2:a gången (cirkulerad kval. ca 1+)

Samma smala intervall som tidigare var känt. Bankomat 2020-03-12.

500 kr F endast i två smala intervall så beräknad cirkulation blir [(0,35-0,29) + (0,46-0,43)] × 50 = 4,5 milj. sedlar i cirkulation av totalt 25 milj. tryckta. Endast en sedel på 30 har bokstav F

Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 2 år 2020

Bli medlem så får du 8 nummer av tidskriften numismatik.se/2om_oss/medlemskap.php


Artikel på 2½ sida med flera bilder
bl.a. Charta Sigillata 13 riksdaler 1869 (sällsynt)

Nyhet att boken delas i TVÅ band

Se även min sida om Charta Sigillata

P.S. Delzanno planerar även en Medaljbok i 4 delar (utgivning 2023-2024) med bilder baserat på Hildebrand "Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer" del I och II, myntbloggen.se/2014/01/20/hildebrand-online (läs som htm eller pdf).

Troligen ingår även Hildebrand "Minnespenningar Öfver Enskilda Svenska Män Och Qvinnor", Kan läsas gratis som htm eller pdf archive.org/stream/minnespenningar00hild#page/n3/mode/2up

Del I: Finns som nytryck 2010 www.adlibris.com/se/bok/sveriges-och-svenska-konungahusets-minnespenningar-praktmynt-och-beloningsmedaljer-9781143642609 357 kr

Del II: Finns som nytryck 2012 www.adlibris.com/se/bok/sveriges-och-svenska-konungahusets-minnespenningar-praktmynt-och-beloningsmedaljer-volume-2-9781278375267 357 kr

Nytryck 2012: Hildebrand "Minnespenningar Öfver Enskilda Svenska Män Och Qvinnor" www.adlibris.com/se/bok/minnespenningar-ofver-enskilda-svenska-man-och-qvinnor-9781274781390 318 kr

Se även Hildebrand på Libris libris.kb.se/hitlist?q=minnespenningar&r=;pers:(Hildebrand+Bror+Emil+1806+1884)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=libris

Mera digitaliserat www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A179035&dswid=8787 Anglosachsiska mynt i Svenska kongl. myntkabinettet, funna i Sveriges jord / ordnade och beskrifna av Bror Emil Hildebrand.

     

www.tradera.com/item/220110/387525130/karl-x-gustav-medaljer-ny-varderingskatalog-sveriges-myntbok-995-2022 Karl X Gustav medaljer från Delzanno.

Bältespännaren nr 1 år 2020

Artikel på 2 sidor av Lars Liwendahl om samlingen som säljs på Philea, med 6 bilder. www.sff.nu/sfb

Se även sid. 15 (felnumrerat 16): Bild av Charta Sigillata 100 riksdaler

Se även sid. 16: Gammalt stämpelmärke (utseende och text som kvitto) av Per Sundberg (jfr med lumpkvitto, jag återkommer med synpunkter på relevans för detta)

Esbjörn Janson (1927-2019)

libris.kb.se/bib/12308557

Riksbankens årsredovisning 2019

"Av den totala kostnaden för sedlar och mynt på 25 miljoner kronor (13) avser 21 miljoner kronor (13) brukssedlar. Inga minnesmynt köptes in under 2019 och 2018." www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/svenska/arsredovisning-for-sveriges-riksbank-2019.pdf

Således 21 milj. kr för sedlar och endast 4 milj. kr för mynt (2 kr). Troligen har ytterligare sedlar och mynt tillverkats men faktureras 2020. Min gissning är att sedlar 4 Mkr och mynt 3 Mkr tillkommer. Intressant om tillverkningen är förskjuten till 2020, kommer man då att ändra årtalet till 2020?

Min gissning är att det är ytterligare 20 kr sedlar och 2 kr mynt som hamnar på båda sidor om årsskiftet. Intressant att se om den slutgiltiga budgeten för 2020 hamnar på 25+7 = 32 Mkr?

Det är 500 kr som är helt dominerande när det gäller värdet för cirkulerande sedlar. De gamla 500-lapparna drogs in under 2017 och som ger det stora hoppet nedåt. Sedan har antalet cirkulerande 500-lappar ökat hela tiden, men i januari 2020 kom en kraftig minskning (inte med i ovanstående figur). Kan detta bero på att minusräntan nu försvunnit (0 % från 2020-01-08) så att det inte längre lönar sig för banker och företag att spara på 500-lappar?

Postens Internationella Svarskuponger

Postens internationella svarskuponger berättigade till ett frimärke för utlandsbrev i alla länder anslutna till UPU. Dessa kuponger cirkulerade ofta utan att lösas in mot ett frimärke. Medlemmar i ideella föreningar och radioamatörer använde dessa i sina internationella kontakter. Posten i Sverige har nu slutat sälja dess kuponger men är väl tvungna att lösa in utländska kuponger? Se vidare min nya sida om SVARSKUPONGER.

Jag har tidigare av misstag trott att en kupong med valören 250 öre kommer från Sverige, men den kommer från Danmark trots att man normalt skriver valören som øre.

  
typ E, 250 öre, lodrätt vattenmärke, Danmark
valören överskriven av posten till 350 och 400 öre

  
Ändrad valör från øre till öre för kuponger från Danmark. Varför? Kan tryckeriet i Schweiz bara hantera tyska alfabetet?


Varför har Norge öre ?

Sverige och Norge anger valören som Skr och Nkr för senare typer.

  

Litteratur om svarskuponger

Bältespännaren 2/1986 sid. 43: Att samla Internationella svarskuponger, katalog över typ A-F

Bältespännaren 2/1987 sid. 22: Mera om Internationella svarskuponger

"SFF Sverige Katalogen 1988-89 Specialkatalog", sid. 441. Detaljerad katalog med priser och varianter (bl.a. vattenmärke, tysk text, fransk text, m.m.)

Mycket sena svarskuponger från Sverige

  
aérienne sista franska ord, C22 och CN01, kan numreras internationellt type XXVI och type XXIX

Nedanstående två tabeller visar de fem varianter som kan finnas av ovanstående svarskuponger. Känner någon till om övriga varianter finns från Sverige?


Type XXX finns även år 2001 med landsnamnet obligatoriskt. Sverige har ju redan landsnamn från type XXVI.

www.stampboards.com/viewtopic.php?t=9461

Jag efterlyser flera bilder av svenska svarskuponger senare än år 1980.

(artikel i DN)

Uppföljning för Riksbanken 2019

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2020/protokollsbilaga-a-direktionens-protokoll-2020-01-24.pdf


Märkligt att man ändrat kraftigt från rapporten från Tertial 2.


Har mynten inte blivit fakturerade eller har man inte tryckt nya sedlar?

Se även www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/191212/protokollsbilaga-b2-direktionens-protokoll-2019-12-12-4.pdf

Fällgaller (Portcullis) som myntortsmärke och symbol

  
Symbol för Westminster en.wikipedia.org/wiki/Portcullis


Portcullis House en.wikipedia.org/wiki/Portcullis_House (fasaden har likheter med fällgaller!!)

  
Myntortsmärke Fällgaller - Mynt Henrik VIII (upptill) och Brexit 2020 Sovereign (till vänster om årtalet)

      
Fällgaller (Portcullis) finns även på gamla engelska kantiga 3 pence och nya 1 pence mynt samt Elizabeth I


HM Customs and Excise (collection of customs duties, excise duties, and other indirect taxes)

        
Tullverkets nya och gamla emblem. Observera att det finns olika i färg och svart-vitt (för Tullverkets författningssamling och i Tullverkets stämplar).

Föreskrifter år 2002 www.tullverket.se/webdav/files/Styrdokument/TFS/2002/2002014.htm

Märkligt att man bytt från "Tre Kronor" till Lejon med Fällgaller. Har man kopierat den brittiska myndigheten? Finns det något historiskt ursprung i Sverige? Någon som är insatt i heraldik?

P.S. Svenska Wikipedia har en FELAKTIG bild av emblemet!! Någon som kan stryka detta. Ovanstående bilder är de rätta.

  
Märkliga skyltar!! Färgläggning av svart-vitt emblem är väl INTE meningen att man ska göra!! Krona saknas t.v.

Se även Uniformer i Tullverket under 200 år svenskhistoria.se/uniformer-i-tullverket-under-200-ar

Brexit 50 pence mynt i guld, silver och nickel

"As many as 10m Brexit 50p coins will enter circulation throughout 2020. The Royal Mint also announced it will put three coins up for sale on Friday (31 January). They are available in gold, silver and brilliant uncirculated - with just 1,500 gold coins for sale for £945."

  
www.royalmint.com/register-interest/register-your-interest-brexit

"In addition, a number of gold Sovereigns will be struck on the day and these particular coins will feature a portcullis privy mark."

Tillägg till avtal med KNM om leveranser av mynt

2020-01-28 Tillägg till avtal - Amendment number 3 to the Agreement on the supply of coins between Sveriges Riksbank and KNM Enligt sändlista

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista-200128.pdf

2020-01-17 Upphandling - 3PL Tredje parts leverantör tjänster mynt Riksbanken

Se även "Instruktioner för Riksbanken" www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken/lagar-regler--policy/2020/instruktion-for-sveriges-riksbank-januari-2020.pdf

Albert Einstein på mynt - Världens minsta mynt!!

  
diameter 3 mm!!, vikt 0,06 g!!, 1/500 once Au!!
www.swissmint.ch/e/aktuell/neuheiten/klein-gold.php

"After all, neither image on the minted sides can be discerned with the naked eye. So Swissmint has commissioned special packaging complete with magnifying lenses and light, ensuring that you can examine the smallest gold coin while still keeping it safely stored."

Brexit 31 januari 2020

     
50 pence mynt

Myntsamlare eller metallsamlare?

Många silver- och guldmynt säljs i stora partier som vänder sig till samlare som bara är intresserade av metallvärdet. Eftersom det finns så många mynt på marknaden så räcker inte myntsamlarna till utan man vänder sig i första hand till skrotsamlarna som bara är intresserade av silver- och guldvärdet. Normalt borde mynten säljas styckvis eller i årtalsserier, men det finns inte tillräckligt med köpare bland myntsamlarna.

  
50 st 1 kr 40 % Ag på Tradera för 650 kr OCH 100 st 5 kr 1952 för 6995 kr www.tradera.com/gustaf-vi-adolf-1950-73-c3_220124?sortBy=HighestPrice
Även 100 st 5 kr 1962 för 7495 kr


10 st 10 kr guld 1901 på Tradera för 29000 kr OCH 10 st 10 kr guld 1874 för 26900 kr
www.tradera.com/guldmynt-c3_220128?sortBy=HighestPrice

1 kr 40 % Ag säljs för 13 kr styck. Metallvärde 16 kr och inköpspris hos mynthandel 10 kr.

5 kr 1952 säljs för 70 kr styck. Metallvärde 50 kr.

10 kr guld 1901 säljs för 2900 kr styck. Metallvärde 1950 kr.


10 st 1000 kr guld 1988 säljs på Tradera för 28000 kr.

1000 kr guld 1988 säljs för 2800 kr styck. Metallvärde 2500 kr.

P.S. Se även Investeringsmynt (bullionmynt) sv.wikipedia.org/wiki/Investeringsmynt Kända investeringsmynt är sydafrikanska Krugerrand, kanadensiska Gold Maple Leaf. Bullionmynt är ofta baserade på troy ounce (31,10 gram). Investeringsmynt i guld är momsbefriade i hela EU.

     

Kurser på 1 oz guldmynt www.libertysilver.se/kopa/guldmynt (ca 500 kr/g guld)

1000 kr guld Sverige: köpkurs 2262 kr och säljkurs 2617 kr (501 kr/g guld) www.libertysilver.se/kopa/produkt/1000krvarious

Danmark 20 kr guld, säljkurs 4004 kr (496 kr/g guld) www.libertysilver.se/kopa/produkt/dk20krvarious

Delzanno Sveriges Myntbok delzanno.se/litteratur

     

Du kan beställa förhandsexemplar av dessa kapitel (som pdf) till den kommande kompletta boken "SVERIGES MYNTBOK 995-2022" (ersätter troligen det tidigare namnet "NYA SVERIGES MYNT").

Ges ut 2020-12-01 enligt Bokus www.bokus.com/bok/9789163994685/sveriges-myntbok-995-2022

Kvalitetsklasser listade från vänster till höger i tabeller: Kvalitetsklasser Valör ordning
World Coins och World Paper Money F  VF  XF  UNC (stigande) Stigande
Seaby´s Coins of England 1976 F  VF  EF  UNC (stigande) Fallande
Coincraft´s UK Coins 1995 F  VF  EF  UNC (stigande) Fallande
Norske Pengesedler 2004 1  1+  01  0 (stigande) Stigande
Sieg´s Møntkatalog 1994 0  01  1+  1 (fallande) Stigande
Sieg´s Seddelkatalog 1976 0  01  1+  1 (fallande) Stigande
Holmasto Suomi Finland 1989 (mynt och sedlar) 1  1+  01  0 (stigande) Stigande
Wallén Sveriges Sedlar 1984 (SS) 0  01  1+  1 (fallande) Stigande
Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009 (SF) 0  01  1+  1 (fallande) Stigande
Myntboken 2020 10  8   6    4 (även 10-gradig skala)
0   01  1+  1 (fallande)
Fallande: Mynt
Stigande: Sedlar
Sveriges Mynt 1977 0  01  1+  1 (fallande) Fallande
Harry Glück Årtalsförteckning 1980 0  01  1+  1 (fallande) Fallande
Hamrin Svensk Myntförteckning 1988 0  01  1+  1 (fallande) Fallande
Delzanno Sveriges Myntbok 1  1+  01  0 (stigande) Fallande

Ska vi i fortsättningen följa internationellt sätt att lista kvalitetsklasser på samma sätt som Delzanno? Hur kommer "Sveriges Mynt 1521-2021" att lista kvalitetsklasser?

Myntboken 2020 anger kvalitet med 10-gradig skala överst på sidan och även "0  01  1+  1" nederst på sidan.
På vissa sidor (t.ex. medeltidsmynt, jubileumsmynt och privatbankssedlar) finns endast den 10-gradiga skalan (10  8  6  4  2).
Myntboken 1986 anger tvärtom så att "0  01  1+  1" finns ÖVERST på sidan och den 10-gradiga nederst på sidan.
Den vanliga skalan enligt Appelgren (0  01  1+  1) är så etablerad att det är meningslöst att försöka ändra.
Fundera dock på om den ska vara fallande eller stigande.
Den Appelgrenska skalan används ju även i de nordiska länderna.
Det enda möjliga alternativet är den engelska/amerikanska skalan.
Se även nedanstående länkar.
numismatik.se/2nyheter/Kvalitet_konserveringsgrad.php och sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsbed%C3%B6ming_av_mynt
samt ingemars.se/myntsidan/samla-4/samla-2.html

En annan egenhet är att t.ex. Sveriges Mynt 1977 listar myntvalörer i fallande valör (1 kr-50 öre-25 öre-10 öre)

Delzanno Sveriges Myntbok listar fallande valör.

Myntboken 2020 listar MYNT i fallande valör medan SEDLAR listas i stigande valör!!

Både SS och SF listar sedlar i stigande valör.

Historisk prisutveckling för skilling specie och vita skilling banco

Priser på sedlar i kvalitet 1+
Sedel Pedersen 1952 Platbãrzdis 1962 Platbãrzdis 1972 Wallén SS 1984 Myntboken 2020 MISAB 2019
10 sk kop 1804 10 kr 20 kr 225 kr 500 kr 900 kr 900 kr
14 sk kop 1803 16 kr 20 kr 225 kr 500 kr 850 kr 1300 kr
8 sk specie 1817   25 kr 225 kr 750 kr 1150 kr 1800 kr
16 sk specie 1808   35 kr 250 kr 1200 kr 1900 kr 1800 kr
2 rd specie 1815   60 kr 300 kr 2000 kr 4000 kr 6400 kr
8 sk banco 1847 10 kr 8 kr 175 kr 200 kr 375 kr 600 kr
16 sk banco 1848 15 kr 10 kr 200 kr 400 kr 900 kr 1200 kr

Historisk prisutveckling för skilling och riksdaler banco

Priser på sedlar i kvalitet 1+
Sedel Pedersen 1952 Platbãrzdis 1962 Platbãrzdis 1972 Ahlström 1975/76 Wallén SS 1984 Färgsedlar 2009 Myntboken 2020
32 sk banco 1855 8 kr 15 kr 225 kr 160 kr 300 kr 1100 kr 1400 kr*
2 rd banco 1849 12,50 kr 30 kr 275 kr 210 kr 500 kr 3200 kr 3250 kr*
10 rd banco 1852 75 kr 150 kr 600 kr 1950 kr 4000 kr 20000 kr 23500 kr*

*) Omräknat från kvalitet 1/1+ till kvalitet 1+ genom att multiplicera med 25/18 = 1,39 gånger (enligt min lista om dubbelt pris från 1 till 1+ (eller 1+ till 01)

Jfr 32 rd banco 1852 kval. 1+ på MISAB 29 pris 850 kr.

Jfr 2 rd banco 1848 kval. 1+ på MISAB 13 pris 3400 kr.

Jfr 10 rd banco 1854 kval. 1+ på MISAB 20 pris 15000 kr och 10 rd banco 1855 kval. 1+/01 på MISAB 25 pris 26000 kr.

10 kr Jubileum sedel 1968 Folder (utan nitar och utan blågult band) Mycket lågt nummer

Denna jubileumssedel finns i en folder men UTAN blå-gult band och UTAN nitar. Troligen har någon klippt bort det blå-gula bandet så att inlagan sitter helt löst i foldern. Jag efterlyser andra exemplar med lägre nummer än 0 000 400 (finns alla dessa med blå-gult band?).


Folder med blå-gult band, kända nummer 0 000 430 - 0 000 635


Folder med nitar, kända nummer 0 001 001 - 0 003 700

  
Lägsta kända nummer av en lös sedel uttagen ur foldern (se tejp-rester vänster-upp och höger-ned) Alla sedlar i folder ser ut på detta sätt.
(från Tradera 2012-11-20)

P.S. Nyligen såldes en lös sedel nr 0 003 273 på Tradera (lägg märke till tejprester i kanterna från tidigare montage i folder)
www.tradera.com/item/220302/372695440/2-st-sveriges-riksbank-jubileum-1668-1968-10-kronor-nr-0003273-1677103-#view-item-main

Tidiga resultat från auktioner 1975 och 1976

Auktion Nummer Valör Årtal Kvalitet Pris
Ahlström 09 0700 10 rd banco T1 1836 1/1+ 1700
Ahlström 09 0701 10 rd banco T2 1852 1+ 1950
Ahlström 09 0702 10 rd banco T2 1855 1 950
Ahlström 09 0703 10 rd banco T2 1857 1+/01 2650
Ahlström 09 0704 6 2/3 rd banco T2 1856 1 875
Ahlström 09 0705 2 rd banco T2 1849 1+ 210
Ahlström 09 0706 32 sk banco T2 1849 01 240
Ahlström 09 0707 32 sk banco T2 1857 1+/01 180
Ahlström 09 0708 32 sk banco T2 1858 1+/01 170
Ahlström 12 0525 25 dr sm 1716 1+/01 800
Ahlström 12 0526 10 dr sm 1717 1+ 600
Ahlström 12 0527 5 dr sm 1717 1+/01 700
Ahlström 12 0528 9 dr km trp T3 1761 1 500
Ahlström 12 0529 3 rd sp trp T2 1810 (1?/1)rep 240
Ahlström 12 0530 10 sk kop 1803 01 300
Ahlström 12 0531 10 sk kop 1803 1+ 160
Ahlström 12 0532 12 sk banco T2 1847 1+/01 250
Ahlström 12 0533 8 sk banco T2 1849 1+/01 250
Ahlström 12 0534 6 2/3 rd banco T2 1854 1 1500
Ahlström 12 0535 2 rd banco T2 1857 1+ 210
Ahlström 12 0536 32 sk banco T2 1855 1+ 160
Ahlström 12 0537 1 rd rmt T1 1859 1+ 190
Ahlström 12 0538 10 rd rmt T2 1872 1+ 1150
Ahlström 12 0539 1 rd rmt T4 1873 1+/01 180

 

Auktion Nummer Valör Årtal Kvalitet Pris
Ahlström 12 0542 1 kr 1875 01/0 210
Ahlström 12 0547 1 kr 1914 0 110
Ahlström 12 0540 10 kr 1874 1+ 900
Ahlström 12 0544 10 kr 1899 1+ 700
Ahlström 12 0545 10 kr 1910 (1/1+)bläck 250
Ahlström 12 0548 10 kr 1918 (1+)bläck 700
Ahlström 12 0549 10 kr 1929 0 230
Ahlström 12 0550 10 kr JUB 1968 0 20
Ahlström 12 0541 5 kr 1877 1/1+ 900
Ahlström 12 0543 5 kr 1889 1 650
Ahlström 12 0546 5 kr 1906 0 1000
Ahlström 12 0551 5 kr JUB 1948 0 100

Historiska priser å sedlar

Flodberg Sveriges Sedlar 1972 är den första riktiga värderingskatalogen för sedlar med priser för alla årtal i flera kvalitetsklasser. Tidigare fanns bara Platbãrzdis Sveriges Sedlar I 1962 och uppdaterade priser i Supplement 1972. Både 1962 och 1972 kommer priserna i Platbãrzdis från Sven Flodberg. Platbãrzdis anger endast priser i kvalitet 1+ för ett helt årtalsintervall (inte enstaka årtal). I stort sett samma priser i Platbãrzdis 1972 som i Flodberg 1972.

Priser på sedlar i kvalitet 1+
Sedel Platbãrzdis 1962 Platbãrzdis 1972 Flodberg 1972 Wallén SS 1984 Färgsedlar 2009 Myntboken 2020 MISAB 2019
1 rd rmt 1861 25 kr 150 kr 120 kr 400 kr 1250 kr 1250 kr* 1800 kr
5 rd rmt 1870 30 kr 300 kr 300 kr 2500 kr 5500 kr 5550 kr* 6000 kr
10 rd rmt 1873 120 kr 650 kr 625 kr 2500 kr 7250 kr 6950 kr* 10500 kr
1 kr 1874 10 kr 90 kr 75 kr 200 kr 1000 kr 700 kr  
5 kr 1877 30 kr 450 kr 450 kr 1750 kr 6750 kr 5700 kr 3200 kr**
10 kr 1875 50 kr 750 kr 750 kr 2000 kr 6500 kr 5200 kr 6600 kr
10 kr 1889 50 kr 600 kr 600 kr 3200 kr 6300 kr 5300 kr 12000 kr
10 kr 1940 medaljong 300 kr 800 kr 800 kr 1000 kr 1400 kr 1550 kr  
10 kr 1956 stjärna 12 kr 75 kr 75 kr 250 kr 700 kr 180 kr  
50 kr 1918 65 kr 175 kr 250 kr 750 kr 4200 kr 3650 kr  
100 kr 1915 150 kr 350 kr 300 kr 1500 kr 8000 kr 7000 kr 7400 kr

*) Omräknat från kvalitet 1/1+ till kvalitet 1+ genom att multiplicera med 25/18 = 1,39 gånger (enligt min lista om dubbelt pris från 1 till 1+ (eller 1+ till 01)

**) 5 kr 1877 kvalitet 1+/01 såldes samtidigt för 9000 kr. Slutsatsen är att du kan fynda på auktion om du bjuder på en sedel med kvalitet strax under bästa kvalitet. Det bästa exemplaret kan ge budstrid mellan två storsamlare som vill ha bästa möjliga exemplar.

Lägg märke till den extremt överdrivna tidiga värderingen av 10 kr 1940. Dåligt köp år 1962 jämfört med andra sedlar!!

Myntboken 2020 har ojämn prissättning där 10 kr 1956 stjärna är något lågt prissatt. Märkligt nog har Tonkin reklam prissatt den till hela 1000 kr (Myntboken 2020 sid. 287 och sid. 368). Myntboken 2020 har krånglat till prissättningen för riksdaler riksmynt genom att ange kvalitet 1/1+ så att det INTE går att jämföra enkelt med andra kataloger.

Myntboken har en brantare stigning av priser för nyare sedlar i högre kvalitet. Normala samlare vill ha minst kvalitet 01 (eller 0) för 5-10 kr efter år 1920, och då kan 1+ få ganska låga priser:
10 kr 1956* stjärna i Myntboken: 2100-425-180-85 kr (kvalitet 0, 01, 1+, 1)
10 kr 1956* stjärna i Färgsedlar:  2500-1300-700-350 kr

Före 1962 finns endast förteckningar över sedelsamlingar (utan priser): Bukowski, Davidson och Hildebrand. Det finns även lagerlistor från mynthandlare med priser t.ex. Pedersen 1952.

Flodberg se libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Flodberg,%20Sven

Behov av nyprägling av mynt

Valör Antal präglade
Miljö-utredning
Antal präglade
enl. Tonkin
Antal i cirkulation
1 jan. 2018
Antal i cirkulation
1 jan. 2019
Antal i cirkulation
1 jan. 2020
Antal i lager Lagerminskning
 per månad
1 kr 279 milj. mynt 292 milj. mynt 129 milj. mynt 167 milj. mynt 184 milj. mynt 108 milj. mynt (184-129)/24 = 2,3
2 kr 139 milj. mynt 152 milj. mynt 91 milj. mynt 134 milj. mynt 158 milj. mynt (slut) (158-91)/24 = 2,8
5 kr 107 milj. mynt 120 milj. mynt* 67 milj. mynt 88 milj. mynt 95 milj. mynt 25 milj. mynt (95-67)/24 = 1,2
10 kr 267 milj. mynt   210 milj. mynt 214 milj. mynt 212 milj. mynt 55 milj. mynt (212-210)/24 = 0,1

*) Jag har lagt till 13 milj. mynt till antalet i miljö-utredningen eftersom Tonkin ökat både 1 kr och 2 kr med just 13 milj. mynt

www.riksbank.se/sv/sedlar-och-mynt/statistik (sedel- och myntstatistik)

Det är 2 kr och 5 kr som behöver upphandlas. I samband med myntbytet kom det in många 10 kr mynt till bankerna så att någon nyprägling inte behövs.

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

Metallpriser på silver och guld stiger

Metallpriser jan. 2020: 1 g Ag = 5,63 kr och 1 g Au = 484 kr

Det är nog INTE läge att köpa till dessa priser men om du vill sälja så ta reda på metallvärdet innan du förhandlar med en uppköpare eller mynthandlare.

     

1 kr 1942-1968 vikt 7 g varav 2,8 g Ag, metallvärde 16 kr

2 kr 1942-1966 vikt 14 g varav 5,6 g Ag, metallvärde 32 kr

5 kr 1954-1971 vikt 18 g varav 7,2 g Ag, metallvärde 41 kr

10 kr 1972 vikt 18 g varav 15 g Ag, metallvärde 84 kr

50 kr 1975-1976 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 140 kr

100 kr 1983-1988 vikt 16 g varav 14,8 g Ag, metallvärde 83 kr

200 kr 1980-2008 vikt 27 g varav 25 g Ag, metallvärde 140 kr

1000 kr guld 1988-1998, vikt 5,8 g varav 5,22 g Au, metallvärde 2500 kr

2000 kr guld 2001-2008, vikt 12 g varav 10,8 g Au, metallvärde 5200 kr

1kr/2kr före 1942 har 80 % Ag och då gäller dubbla priset

www.metallpris.se/coin%20value/#.VjBl_f-FNjo

Jämför med mynthandlare hwmynt.se

P.S. Myntboken 2020 har värderingspriser för guldmynt under metallvärdet!! Det gäller alla guldmynt 1000-4000 kr samt Oskar II i lägre kvalitet. Gamla 5-10-20 kr guld har metallvärde 975-1950-3900 kr (värdering borde vara minst 1000-2000-4000 kr).

Vad heter "United Kingdom" på svenska?

sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien

    

Själv har jag tidigare felaktigt använt namnet Storbritannien på hela statsbildningen: England, Wales, Skottland, Nordirland. Men i engelskt språkbruk är Great Britain endast England, Wales, Skottland. Vad ska man kalla invånarna i "United Kingdom"? Hur är det med kanalöarna Jersey och Guernsey samt Isle of Man, ingår dessa i United Kingdom? Svar NEJ eftersom de betraktas som kronbesittningar!!

Ovanstående länk om kronbesittningar anger "medborgarna är inte medborgare i EU". Se dock ovanstående pass med rubriken "European Union" för dessa kronbesittningar!!!

Se även en.wikipedia.org/wiki/External_relations_of_Jersey#Relations_with_the_European_Union
"British citizens who only have a bloodline connection to Jersey, and not with the United Kingdom or another Member state of the European Union, were not considered to be European Union citizens within the sphere of the freedom of movement of persons. They have 'Islander status' and their Jersey-issued British passports are endorsed with the words the holder is not entitled to benefit from EU provisions relating to employment or establishment."

Ytterliggare detaljer som komplicerar Brexit!!

Registreringsskyltar för bilar sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_nationalitetsm%C3%A4rken_f%C3%B6r_motorfordon

GB Storbritannien Eng. Great Britain (Storbritannien), men nationalitetsmärket används även i Nordirland (varför inte UK som på Internet?)

Kuriosa i ovanstående länk: Republiken Irland hade SE Saorstát Éireann (Irländska fristaten) 1922-1937.

Se även en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_registration_plates_of_the_United_Kingdom (komplicerat med stor valfrihet)

500 kr E är nu ganska vanliga

     
e-post 2020-01-04 från en intresserad samlare (alla nummer är inom de intervall jag listat tidigare)

Ytterligare intressanta sedelnummer från en samlare 2019-12-30


500 kr B nr 0.260

500 kr E nr 0.034 (lågt)

500 kr E nr 0.059 (lågt)

500 kr F nr 0.317

500 kr B nr 260-tusen utanför ursprungliga intervallet 265-tusen till 269-tusen. Tidigare känt med ett exemplar nr 260-tusen (e-post 2018-11-01). Alla 500 kr B utanför det ursprungliga intervallet är extremt ovanliga.

500 kr E har nu börjat bli ganska vanliga. 500 kr F är fortfarande ovanlig och ovanstående 500 kr F har samma tusen-nummer (317) som tidigare är känt.

Med kostnaden 14 Mkr för 500 kr E blir kostnaden 14/30 = 47 öre per sedel.

Sedelnummer från en intresserad samlare 2019-12-26


20 kr B

20 kr D

100 kr B

100 kr B

500 kr E nr 0.048 (lågt)

500 kr E nr 0.145 (ganska lågt)

500 kr E nr 0.311
 

Det är en bra tid att hitta nya sedelnummer, kanske ocirkulerade, efter julhelgen. Många sedlar har kommit ut i omlopp utan att ha kommit tillbaka till Bankomat.

20 kr B xx 0 185 001 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B). 20 kr B xx 0 300 271 är mycket nära gränsen för testsedlar, men är en vanlig tryckning.

        
20 kr Testsedlar endast kända inom ett smalt intervall nr 0 240 001 ‒ 0 247 000.

P.S. Jag fick ytterligare två stycken 2 kr mynt 2019 på ICA 2019-12-27

Det vänstra ocirkulerat och det högra något cirkulerat ca 01.

Nya mynt och sedlar 2019 och 2020 (Riksbankens budget 2020)


www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/191212/protokollsbilaga-b2-direktionens-protokoll-2019-12-12-4.pdf
och
www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/191212/protokollsbilaga-b3-direktionens-protokoll-2019-12-12-4.pdf

Bruksmynt 2019 är 2 kr 2019. Enligt Riksbanken kostar dessa 20 öre styck så antalet präglade 2 kr 2019 blir ca 7/0,2 = 35 milj. mynt.

Bruksmynt 2020 är troligen 2 kr och 5 kr där en 5 kr kostar 50 öre att tillverka. Antalet mynt 2020 blir då 24/(0,2 + 0,5) = 35 milj. mynt av vardera valören.

År Sedlar Mynt Valörer Kostnad per tertial
2016 47 Mkr 41 Mkr 20 kr D, 100 kr D 69+8+11 Mkr
2017 14 Mkr - 500 kr E 0+5+9 Mkr
2018 13 Mkr - 500 kr F 1+12+0 Mkr
2019 21 Mkr 4 Mkr 500 kr G
2 kr mynt
9 Mkr för T1+T2
16 Mkr för T3
2020 25 Mkr
(+4 Mkr?)
24 Mkr
(+3 Mkr?)
20 kr H ??
50 kr H ??
2 kr, 5 kr mynt ??
 

Behovet under en 2 års-period av 20 kr och 50 kr är ca 50 milj. sedlar resp. 20 milj. sedlar.

Philea Auktion 373 avslutad

Två sedlar 100 kr 1945 i nummerföljd: A 93785 g och B 93786 g såldes för 1700 kr (Nummerbokstaven till vänster ändras samtidigt som slutsiffrorna. Intressant par som visar den komplicerade numreringen).

  

20 kr guld Oskar II såldes endast för skrotvärdet 3700 kr. Märkligt att 1800-talsmynt inte har något samlarvärde utöver guldvärdet!!

Mynt 2 kr 2019 på ICA för 1:a gången


Växel på ICA 2019-12-19

Tidigare rapporterat från en samlare med e-post 2019-11-10.

2 kr mynt

Valör Antal i cirk.
1 maj 2019
Antal i cirk.
1 juni 2019
Antal i cirk.
1 juli 2019
Antal i cirk.
1 aug 2019
Antal i cirk.
1 sept. 2019
Antal i cirk.
1 okt. 2019
Antal i cirk.
1 nov. 2019
Antal i cirk.
1 dec. 2019
Antal i cirk.
1 jan. 2020
2 kr 139 milj. mynt 142 milj. mynt 144 milj. mynt 148 milj. mynt 149 milj. mynt 151 milj. mynt 154 milj. mynt 156 milj. mynt 158 milj. mynt

Enligt miljökonsekvensutredningen har man präglat 139 milj. 2 kr-mynt. Tonkin Myntboken 2019 anger 152 milj. 2 kr-mynt 2016 (13 milj. ex. högre hos Tonkin!!)

Antingen har fler 2 kr 2016 präglats än vad som angavs i miljökonsekvensutredningen eller så har man satt provmynt 2 kr 2015 i cirkulation (tillverkade i Finland). Jämför med angivna upplagor i Tonkin. www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/miljokonsekvenser-av-myntbytet-2016

Om du hittar mynt 1-2-5 kr med annat årtal än 2016 så hör av dig, gärna med bild.

Enligt Riksbanken kostar en 2-krona 20 öre att tillverka. Den extra kostnaden på 7 Mkr (utöver budget) motsvarar då 35 milj. mynt. Med en ökad cirkulation på 2,5 milj. mynt per månad skulle detta räcka i 14 månader.
www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/fragor-och-svar

Jämför med gamla stora 1 kr-mynt 2001‒2009 då det präglades 3,1 milj. mynt per månad i genomsnitt (motsvarande 1992‒2009 präglades 2,7 milj. mynt per månad).

Tydligen försvinner det 2-3 milj. mynt varje månad av lägre valörer (INTE ökad cirkulation?). Troligen borttappade eller gömda/glömda i burkar i hemmet.

Jämför med 10 kr-mynt som nästan INTE ökar i cirkulation: 2017 - 210 milj., 2018 - 214 milj., 2019 - 212 milj. mynt i cirkulation. Svinnet är bara 0,08 milj. mynt per månad!! Slutsatsen är att småmynten 1kr-2kr försvinner p.g.a. att allmänheten tappar bort eller gömmer/glömmer små mynt.

20 kr D på ICA för 3:e gången


Cirkulerad 2019-12-17

Samma 814-tusental som tidigare är känt och samma 814-tusental som först upptäcktes 2017-11-07

Myntboken 2020, mina synpunkter

Myntboken 2020 passar utmärkt till nybörjaren som samlar mynt och sedlar. Många nybörjare samlar litet av varje och då får man ett stort område inom numismatiken samlat i en bok. Man får mycket numismatik för pengarna så jag rekommenderar att du köper Myntboken 2020 vare sig du är nybörjare eller erfaren samlare av mynt eller sedlar.

För sedelsamlaren som kommit litet längre är även två andra böcker nödvändiga: Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009 (SF) och Wallén Sveriges Sedlar 1984 (SS).

Wallén Sveriges Sedlar  

FORMAT på sedlar: Längd (x-led) och Höjd (y-led)
World Paper Money anger Längd×Höjd.
I SS anger Wallén Höjd×Längd medan SF anger Längd×Höjd. Jag har hela tiden skrivit Längd×Höjd och SF kan vara inspirerad av min hemsida som fanns innan SF.

Myntboken 2020 anger Längd×Höjd för de flesta sedlar utom i några fall med Höjd×Längd för:
Vita Banco 8 sk banco och 12 sk banco (16 sk banco med liggande format blir kuriöst nog Längd×Höjd !!)
3 rd specie med liggande format 1812-1836.

Det som strular till det för Myntboken är att man ändrat formatet på vissa högvalörer från STÅENDE till LIGGANDE så att de ska skilja sig från lägre valörer: 16 skilling specie och banco samt 3 riksdaler specie och banco.
(Det är lämpligt att alltid skriva STÅENDE eller LIGGANDE i klartext när det kan finnas båda formaten och inte bara Längd×Höjd)

Trots att Myntboken listar alla kända årtal för sedlarna så saknas det tydlig uppdelning på typer. Myntboken betraktar bara typer som varianter på ett enstaka årtal. Verkligheten är ofta att en sedel kan ha typer som täcker ett längre intervall av årtal. Oftast samlar man på typer innan det blir alla årtal. Transportsedlar kan delas upp på tre typer.

     
Transportsedlarnas tre olika typer där varje typ finns med flera årtal. Myntboken anger bara utan och med straffsats för att skilja på typ 2 och 3 för de få årtal där båda finns.
Skillnaden mellan typ 1 och 2 finns varken beskriven i text eller bild.

På liknande sätt saknar Myntboken uppdelning på typer för skilling specie (2-3 typer), riksdaler specie (4 typer) och skilling banco (2 typer med olika vattenmärken).


typ 1 straff enligt lag 1754


typ 2 straff enligt lag 1818


typ 3 straff inom ram (8 skilling specie)

typ 3 liggande format (16 skilling specie)
  


8 skilling specie typ 2

8 skilling specie typ 3

2 och 3 riksdaler specie finns med 4 typer (Typ 1-2 är Transportsedel och Typ 3-4 är Banksedel):
Typ 1: Vitstämpel på båda bladen (3 rd specie stående format för typ 1 och 2)
Typ 2: Vitstämpel endast på första bladet
Typ 3: Tryckt på endast ett blad (3 rd specie liggande format för typ 3 och 4)
Typ 4: Ändrad straff enligt lag 1818

  
3 rd specie stående (165×195 mm) och liggande format (180×165 mm)
Dessa format varierar några mm så runda av till närmaste 5 mm

Myntboken har dock en tydlig uppdelning på typer för Färgade Banco och Riksdaler Riksmynt (utmärkt!!)

Platbãrzdis Sveriges Sedlar  
Platbãrzdis och World Paper Money

Avsnittet om Privatbanksedlar är helt nytt och ersätter tidigare Platbãrzdis III och World Paper Money Specialized Issues. Myntbokens beskrivning av Privatbankssedlar är en MYCKET stor förbättring av de tidigare två katalogerna, så Myntboken 2020 är helt nödvändig även för den avancerade samlaren av Privatbankssedlar. OBS att Håkan Westerlund är en av två medförfattare till avsnittet om Sedlar inkl. Privatbankssedlar. Samma Håkan som är en av tre mynthandlare som bidragit med värderingspriser i Sverige Sedlar 1984 (SS).

Myntboken saknar uppdelning på olika vattenmärken där man ändrat bild, storlek eller upprepning av vattenmärket. Detta saknas för 5 kr 1954-1963 (vm G VI A eller Tegnér, även säkerhetsfibrer resp. säkerhetstråd), 50 och 100 kr 1965-1985 (litet eller stort vattenmärke), 100 kr 1986-2000 (placerat enstaka eller upprepat vattenmärke). Är vattenmärken överkurs för Myntboken?

  
5 kr Gustav VI Adolf med vattenmärke G VI A (placerat) eller Esaias Tegnér (upprepat)

Myntboken anger 5 kr 1977 orange årtal men inte att det även finns 5 kr 1977 med rött årtal. Rött årtal gäller 1965-1977, så det är inget nytt med 1972.

  
5 kr 1977 rött och orange årtal

10 kr 1952 finns uppdelad på två typer där den andra är offset medan den första är något annat utan förklaring. Det riktiga är att sedeln baksida finns med antingen gravyrtyck eller offsettryck. Framsidan har alltid gravyrtryck för alla år 1940-1962.

 
10 kr 1952 baksida med gravyrtryck respektive offsettryck

Sedeln 10 kr Gustav Vasa 1952 finns med två olika tryck på baksidan: Gravyr eller Offset. Offset har en yttre ram runt siffrorna som saknas vid gravyrtryck. Vid gravyrtryck syns även färgsprut nedtill på siffrorna. Man ser även skillnaden genom att titta på den tjocka mörka kanten till höger om 1:an och till vänster om hålet mitt i 0:an. Vid kraftig förstoring (med lupp) ser man lodräta gravyrlinjer (tätt packade) medan offset har en slät och enfärgad täckt yta.

10 kr Gustav VI Adolf 1963-1990 har alltid säkerhetstråd för ALLA ÅRTAL så ingen typskillnad p.g.a. detta.

Det finns ytterligare flera sedlar där man inte delat upp på typer, t.ex. 50 kr Gustav III.

  
50 kr Gustav III med rött och svart nummer

Myntboken 2020 anger årtal för sedlar 1985-2005 utan att beskriva hur man läser av årtalet. Det finns inget årtal i klartext.
Den första siffran i numret är densamma som sista siffran i tryckåret. Andra och tredje siffran visar vilket decennium sedeln är tryckt enligt en speciell kod. Den andra och tredje siffran i sedelnumret brukar kallas positionsnummer (pn) i tryckarket. Följande tabell visar hur man kan identifiera årtiondet för sedlar utan stjärna.


20 kr 1991

20 kr 1992

20 kr 1994

20 kr 1995

20 kr 1997

20 kr 1998

20 kr 1999

20 kr 2007
Positionsnummer (2:a och 3:e siffran från vänster i nr)
Sedelvalör Tryck-
teknik
Årtionde
1980-talet
Årtionde
1990-talet
Årtionde
2000-talet
Årtionde
2010-talet
20 kr 1991-1995 - - 33-64 - -
20 kr 1997-2006 - - 01-40 41-80 -
20 kr 2007-2008 arktryck - - 41-94 -
50 kr 1982-1984 - 01-15 - - -
50 kr 1986 - 01-21 - - -
50 kr 1989-1990 - 01-28 29-56 - -
50 kr 1996-2003 - - 21-55 56-90 -
50 kr 2004 - - - 01-35 -
50 kr 2008-2011 arktryck - - 01-48 51-98
100 kr 1986-2000 - 01-32 33-64 65-96 -
100 kr 2001-2006 - - - 01-32 -
100 kr 2001 serie 7 - - - 01-40 -
100 kr 2008-2014 arktryck - - 01-45 51-95
500 kr 1985-2003 - 01-28 29-56 57-84 -
500 kr 2007-2014 arktryck - - 57-96 01-40
1000 kr 1989-1992 - 01-21 22-42 - -
1000 kr 2005 - - - 01-21 + 22-42 -

Stjärnmärkta sedlar 1985-2000 använder INTE positionsnummer enligt ovanstående tabell. Istället har man position 00 (eller extremt ovanligt 98, 99, RARITET). Eftersom samma positionsnummer används för alla årtionden, blir man tvungen att använda namnteckningarna för att identifiera årtiondet. Den vanliga årtalssiffran finns dock även hos stjärnsedlarna.


100 kr 1986, stort placerat vm

100 kr 1992

100 kr 1996, litet upprepat vm

100 kr 2000

100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

100 kr 1986 pn 99 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

100 kr 1996 pn 00 och stjärna (*)
nt Feldt & Bäckström

100 kr 1996 pn 98 med stjärna (*)
nt Feldt & Bäckström

Den avancerade samlaren kan även se årtalet för stjärnsedlarna med sedelnumren som har helt olika intervall, utan hjälp av namnteckningarna.


500 kr 1985
 

500 kr 1986
 

500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)
nt Hulterström & Bäckström

1000 kr 1989

1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 98 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 99 med stjärna (*)

Myntboken har en otydlig uppdelning på typer för Sittande Svea.


Typ 1 med röd och grön rundad mittrosett

Typ 2 med grön strålig mittrosett

5 kr Sittande Svea 1890-1905 har röd och grön rundad mittrosett medan 5 kr 1906-1917 har grön strålig mittrosett.

10 kr Sittande Svea finns med 3 olika bilder, den översta är år 1892-1905 (röd och blå mittrosett) medan den mellersta är år 1906-1917 (grön mittrosett).
Alla övriga valörer för Sittande Svea har liknande ändring av mittrosetten, vilket Myntboken 2020 inte anger för alla valörer.


Typ 1 med röd och blå mittrosett

Typ 2 med grön mittrosett

50 kr Sittande Svea 1896-1906 har röd och grön mittrosett medan 50 kr 1907-1917 har röd, grön och gul mittrosett.

50 kr Sittande Svea 1918-1962 har blå, röd och gul mittrosett. Texten under bilden anger felaktigt "gul, grön & blå". Samma fel finns i SS medan SF anger rätt färger.

  
Mittrosett för 50 kr 1907-1917 resp. 50 kr 1918-1962

50 kr 1959 är av mig (och SS och SF) endast känd med "mindre stil" så stryk årtalet närmast före där större årtal och sedelnummer avslutas med år 1958.


50 kr 1958 serie O (ab QH)
Stort årtal och nummer
    

       ab SH

       ab TH

      ab UH

50 kr 1959 serie A (ab WH)
Litet årtal och nummer
 
Jag efterlyser 50 kr 1958 serie P som finns i SF men som är okänd för mig. Med ca 30 000 ex per arbetsbokstav blir det inte mycket utrymme för serie P (efterlyses).

100 kr Sittande Svea 1898-1906 har röd och blå mittrosett medan 100 kr 1907-1917 har röd, blå och gul mittrosett.

100 kr 1959 finns uppdelad på två typer där den andra är "mindre stil" medan den första är något annat utan förklaring.

    
100 kr 1959 med större och mindre årtal resp. sedelnummer

1000 kr 1894-1907 ska vara Sittande Svea, så text och bild är felaktiga. 1000 kr Lilla Riksvapnet (som har STORA riksvapnet) finns endast som provtryck 1881 med flera olika design. 1000 kr 1894-1907 har blåaktigt papper medan 1000 kr 1909-1950 har rödaktigt papper. 1000 kr 1894-1917 har svart valör medan 1000 kr 1918-1950 har röd valör (uppdelningen saknas och bilden visar röd valör). Missvisande ord "blå" i rubrik.

Funderingar:
En normalsamlare kan knappast få tag på 50-100-1000 kr med varierande mittrosett så man kanske skulle inskränka variantbeskrivningen till endast svarta och röda valörsiffror som ändrades 1918. För 5-10 kr är det lättare att få tag på äldre sedlar med ändrad mittrosett. Det är viktigt att det som skrivs är riktigt och att beskrivningen är lika för 50-100-1000 kr.

1000 kr 1918-1929 har handskrivna namnteckningar och nummer utan kontrollbokstav medan 1000 kr 1932-1950 har tryckta namnteckningar och med kontrollbokstav efter numret. Detta beskrivs INTE i Myntboken 2020.

  

1000 kr Stående Svea är uppdelad på två grupper med olika bilder, UTAN FÖRKLARING. Skillnaden är säkerhetsfibrer resp. säkerhetstråd.

5 kr 1959 beskrivs som att arbetsbokstäverna uteslöts. Trots detta beskriver Myntboken inte tidiga Sittande Svea UTAN arbetsbokstav. Inte heller nämns 50-100 kr Sittande Svea med en STOR eller två små arbetsbokstäver. Inga Sittande Svea beskrivs med och utan kontrollbokstav EFTER sedelnumret.

  
En stor eller två små arbetsbokstäver för 50-100 kr Sittande Svea

        
50 kr och 100 kr med och utan kontrollbokstav efter numret

Bilder av vissa stjärnsedlar är oriktiga:
sid. 261 bild av 50 kr 1967 visar INTE en äkta stjärnsedel (rubriken borde vara 1956-2000)
sid. 287 och sid. 368: 10 kr 1956 visar INTE en äkta stjärnsedel


Äkta 10 kr 1956* med stjärna har nummer 50 000 001-50 020 000 och vänster namn Sven Lampe

     
Äkta 50 kr 1967* med stjärna har serie X eller serie Y samt positionsbokstav T.

P.S. Se även sid. 395: Stopp Press, "Nya 2 kronor med årtal 2019 är på gång". "Finns mynt med årtal 2015 ?"

ÖNSKEMÅL:
Jag ser gärna att man även beskriver originalförpackningar till mynt, sedlar och medaljer.
Ofta finns det en kassett eller etui samt ett litet informationsblad. Hårdplastkassetter (Sandhill) har en liten tunn plastpåse utanpå. De flesta kassetter skall vara plomberade men inte alla (Hur är det med silvermynt ?). Mynt kan på senare tid ligga i en rund plastkapsel.

Ovanstående information vill jag gärna ha i Myntboken i framtiden och i kommande kataloger "Sveriges Mynt" och "Nya Sveriges Mynt". Det räcker med en bokstav vid varje objekt om vad som borde följa med.

  
50 kr 2002 Astrid Lindgen med rund plastkapsel, plastförpackning och informationsblad

  
50 kr 2005 Sveriges Frimärke med etui och informationsblad (myntet i rund plastkapsel)


Informationsblad till Special Hårdplast 1995: FN-myntet, ordinarie 10 kr, 1 kr, 50 öre samt miniatyrmedalj 1000-talet i silver ur "Myntorter genom seklen". Upplaga 5 000 ex. Litet faktablad på fyra sidor medföljer.
(skall vara plomberad och har medföljande anpassad tunn plastpåse)

Originalförpackning med röd text
5 kr 1948 Jubileum, Text på cellofan-förpackningen.


Jubileumssedeln 10 kr 1968 finns dels som lös sedel och dels med festprogram. Sedlarna i festprogrammet har alltid låga nummer, troligen 0 001 001 - 0 003 700.


100 kr Jubileum 2005 såldes alltid i folder.

Nya mynt i Myntboken 2020

Myntboken anger andra upplagor (än miljökonsekvensutredningen) för 2016 (5 kr uppenbarligen felskrivet medan både 1 kr och 2 kr är 13 milj. ex. högre hos Tonkin!!)
1 kr    292 milj. mynt
2 kr    152 milj. mynt
5 kr    7 milj. mynt

Tonkin anger felaktigt 5 kr "gulpläterat stål". 5 kr är homogent "nordic gold" d.v.s. 89% Cu, 5% Al, 5% Zn, 1% Sn legering. sv.wikipedia.org/wiki/Nordiskt_guld
web.archive.org/web/20171024205117/http://copperalliance.eu/se/koppars-anv%C3%A4ndning/mynt/hur-nordic-gold-utvecklades

www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/material-format-och-farger (Sedel- och myntbytet)

Tonkin Myntboken 2020

Nya Myntboken 2020 levererades igår (2019-12-11) som påse på dörren från Bokus (helt OK).

Den har hela 400 sidor jämfört med 2019 som bara hade 256 sidor.

Utökat innehåll med äldre sedlar:

Intressant att gruppera ihop alla Riksdaler Specie oberoende av om de är Transportsedlar (4 sidor) eller Vanliga Banksedlar (2 sidor). Jag funderar på att ändra min hemsida så att alla Riksdaler Specie samlas under ett kapitel. SS har ju redan numrerat typerna 1-2-3-4.

Sveriges mynt finns med från år 995-2016 (även besittningsmynt). Det finns även Danmarks och Norges kronor-mynt samt finska mark-mynt. Även 8 sidor med svenska polletter och Myntverkets årsset 1973-2009.

Myntbloggen ‒ nytt kåseri varje dag under december myntbloggen.se

Från Ulf Ottosson

1.         Samla Mynt – Varför det?

2.         Samla Mynt – Hur? & Vad?

3.         Samla Mynt – Hitta din nisch!

4.         Samla Mynt – Årtalsvis

5.         Samla Mynt – Varianter

6.         Samla Mynt – Utveckling

7.         Samla Mynt – Litteratur!

8.         Samla Mynt – World Coins

P.S. Både Sverige och Finland gav ut guldmynt enligt den latinska myntunionen!!

  
Bilder från Tradera

Sverige 1 carolin (2,90 g Au) = 10 francs enligt latinska myntunionen 1868-1872
Finland 10 mark (2,90 g Au) och 20 mark guld enligt samma myntunion år 1878-1913

P.P.S. Skånes numismatiska förening anger finvikten till 0,9×1000/310 = 2,90323 g. Har finnarna höjt vikten till 2,905 g för att garantera att alla mynt kom över den nominella vikten. Kraven är endast ställda på 1000 mynt, inte på enstaka exemplar www.sknf.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Info0906.pdf
(tillverkningstoleranser och slitage för mynt gör att de sista decimalerna saknar betydelse)

List of banknote printers (sedeltryckerier)

en.wikipedia.org/wiki/List_of_banknote_printers

Listan är inte uppdaterad med nedläggning av flera sedeltryckerier i Europa. Behöver redigeras!

List of mints (myntverk)

en.wikipedia.org/wiki/List_of_mints

Eventuellt är några av dessa i Europa nedlagda. Behöver redigeras!

UK banknote printer De La Rue fears for its future (enligt BBC)

 www.bbc.com/news/business-50557097

"De La Rue, the company that prints the UK's banknotes, has said there is a risk that the firm will collapse if its turnaround plan fails to work. De La Rue prints cash for about 140 central banks and employs more than 2,500 people globally. Shares in De la Rue fell 20% on Tuesday morning."

  
www.ft.com/content/e5aa4342-101b-11ea-a225-db2f231cfeae

FT: "The group has suffered a torrid two years, including the high-profile loss of the contract to print British passports to a French company last year and an £18m hit after the Venezuelan central bank failed to pay its bills."

FT: "To some, this second warning in five months appeared to be a “Kodak moment” — an example of a market leader in an old, physical technology failing to adapt to a digitising world, just like the US photographic film company."

www.theguardian.com/business/2019/nov/26/de-la-rue-warns-there-is-significant-doubt-about-its-future

The Guardian: "The latest statement follows a series of setbacks including two profit warnings, an investigation into suspected corruption in South Sudan and its failure to win a £490m contract to print the UK’s post-Brexit blue passport. In May, it wrote off £18m after Venezuela’s central bank failed to pay its bills."

De La Rue trycker nu alla Riksbankens sedlar.

www.edisongroup.com/publication/keeping-it-real/8248

  
Print Market and Security Features Market


Från Google: min 75 GBX år 1998, max 1050 GBX år 2012
1 GBP = 100 GBX (dvs. pence i stället för pund). Ibland skrivs GBX som GBp (litet p som i pence)

Se även en.wikipedia.org/wiki/De_La_Rue

ASSA ABLOY förvärvar De La Rues verksamhet inom nationella ID-handlingar

"2019-06-12: ASSA ABLOY har tecknat avtal med De La Rue, en ledande brittisk tillverkare av pass, om förvärv av deras internationella verksamhet inom nationella ID-handlingar."

www.assaabloy.com/sv/com/press-news/pressreleaser/press-release/2019/6/ASSA_ABLOY_frvrvar_De_La_Rues_verksamhet_inom_nationella_ID-handlingar/2036359/3334634/?tabindex=1

"The UK passport contract is outside the scope of the agreement." (enligt De La Rue)

www.delarue.com/media-center/de-la-rue-announces-sale-of-identity-solutions-business

P.S. Flera avknoppningar:

In March 2018, De La Rue sold the paper business which will now trade independently. De La Rue retains a 10% share in the new business, "Portals De La Rue".
www.currency-news.com/issues/february-2018

Under the terms of the new agreement, Epiris, together with management, will acquire a 90% shareholding in "Portals De La Rue". De La Rue will retain the remaining 10% interest and a seat on the Board.

Tonkin Myntboken 2020


Kolla baksidans bild av 1-2-5 kr 2015 (text och bild). Finns dessa i cirkulation eller bara som PROVMYNT? (normalt har alla mynt årtalet 2016)

Se några utvalda sidor ur Myntboken 2020 www.tonkin.se/index.php?page=484d13ae8f6b2&&lang_id=0

Innehåller nu även Enskilda Bankers sedlar och Besittningsmynt (samt Vikingatid och Medeltid)

Jämför priser på Myntboken 2020 www.bokfynd.nu/9789172441200/myntboken-2020-nr-50 (Observera portofritt från de billigaste, 289 kr!!)
Kolla noga att alternativet "fri frakt" och "gratis faktura" är ikryssat (ibland kan ett dyrare alternativ vara default)

Många konsumenter riskerar att bli lurade när de ska betala för varorna på nätet. Detta eftersom det i förväg valda betalningsalternativet ofta kan innebära extra kostnader, till exempel räntekostnader vid en avbetalning. Man vill nu att det billigaste alternativet, vilket ofta är en direktbetalning av hela beloppet, ska vara förstaalternativet för konsumenten.
www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-vill-skarpa-reglerna-for-betalningar-pa-natet

P.S. CDON är en ganska märklig firma men helt OK. Om du beställer boken från CDON så levereras den av Adlibris!!

Jag beställde nyligen en lökhållare och en grytsked från CDON eftersom det var det billigaste porto (29 kr) för båda två tillsammans. Leveransen kom mycket snabbt i två separata brev från eStore och Cervera. Om jag istället beställt direkt från firmorna så hade porto blivit 19 + 49 = 68 kr. Visserligen blev lökhållaren 10 kr dyrare men jag tjänade på att få leveransen i två separata paket!! Om du endast vill ha lökhållaren är det billigast att köpa från eStore.

100 kr B 49 0 267 xxx (nytt positionsnummer 49)


växel på ICA 2019-11-28 (cirkulerad och kraftigt vikt flera gånger)

500 kr B med lågt nummer

  
e-post 2019-11-26 från en vänlig samlare

500 kr B nr 222-tusen ligger utanför det vanligare intervallet 265-tusen till 269-tusen (cirkulation okt. 2016). Har troligen kommit ut i cirkulation för drygt ett år sedan.

500 kr E 469-tusen mycket nära tidigare känt nummer.

FRÅGA: Är 500 kr B så pass ovanlig att du skulle spara den, även fast den är rejält cirkulerad?

SVAR: 500 kr B inom intervallet 265-269-tusen bör man nog bara spara ocirkulerade eller möjligen kvalitet 01. Dessa kom ut tidigt i okt. 2016 och sparades då som ocirkulerade.
500 kr B övriga intervall (låga eller höga) sparar jag tills vidare alla sedlar. Mycket svårt att hitta ocirkulerade. Om jag hittar bättre så kanske jag återcirkulerar dessa.

20 kr D årtal 2016 hittad för första och andra gången av mig


2019-11-19 växel på ICA

2019-11-21 växel på ICA

Det tog två år från första rapporten (2017-11-07) om 20 kr D tills jag själv fick TVÅ exemplar i cirkulation (kraftigt cirkulerade men hela, kvalitet ca 1/1+)

Totalt 20 kr D tryckt i 36 milj. ex. Jämfört med 20 kr B tryckt i 108 milj. ex.

Ytterligare 20 kr D med e-post 2019-11-19 från en samlare

     

Jag ändrar nu min prognos av upplagan för 20 kr D till 36 milj. sedlar: (0,9 - 0,3) × 60 = 36 milj. Inga låga nummer under D xx 0 300 000 har hittats men de kan eventuellt finnas i beredskapslager. Även hela 100-tusentalet D xx 0 5xx xxx saknas samt att D xx 0 7xx xxx är sällsynt (ett känt ex.)


100 kr B från samma samlare

20 kr 2016D 57 0 316725 e-post 2019-11-19
20 kr 2016D 33 0 317743 e-post 2018-04-24
20 kr 2016D 60 0 319101 e-post 2018-12-22
20 kr 2016D 25 0 326875 ICA 2019-11-21
20 kr 2016D 30 0 335491 e-post 2018-11-22
20 kr 2016D 09 0 336097 e-post 2019-01-13
20 kr 2016D 06 0 336160 e-post 2018-05-19
20 kr 2016D 41 0 339191 e-post 2018-09-14
20 kr 2016D 21 0 339323 e-post 2018-06-10
20 kr 2016D 31 0 339884 e-post 2018-01-06
20 kr 2016D 16 0 339919 e-post 2018-03-09
20 kr 2016D 20 0 388173 e-post 2018-12-29
20 kr 2016D 03 0 441320 ICA 2019-11-19
20 kr 2016D 33 0 441590 e-post 2019-05-25
20 kr 2016D 36 0 458033 e-post 2019-05-26
20 kr 2016D 26 0 458770 e-post 2019-03-22
20 kr 2016D 01 0 645352 e-post 2019-11-19
20 kr 2016D 42 0 698073 e-post 2019-05-15
20 kr 2016D 50 0 698777 e-post 2019-02-28
20 kr 2016D 32 0 767445 e-post 2019-05-15
20 kr 2016D 56 0 811202 e-post 2019-11-19
20 kr 2016D 54 0 813416 e-post 2018-09-14
20 kr 2016D 32 0 814201 ICA 2019-12-17
20 kr 2016D 04 0 814608 e-post 2017-11-07
20 kr 2016D 42 0 814657 e-post 2019-01-13
20 kr 2016D 29 0 829861 e-post 2019-03-27
20 kr 2016D 48 0 830665 e-post 2018-07-23
20 kr 2016D 12 0 834128 e-post 2018-03-09


Sällsynt 100 000-nummer

2 kr med nytt årtal 2019 nu i cirkulation


e-post 2019-11-10

Räkneövning

Idag cirkulerar det 156 milj. 2kr-mynt. Om man räknar med ett svinn på 2,5 milj. mynt per månad så ska man räkna bort 3×12×2,5 = 90 milj. mynt för 3 år 2017-2019. Resultat 156-90 = 66 milj. 2 kr-mynt i aktiv cirkulation.

2017-12-31 cirkulerade 91 milj. 2kr-mynt. Om man räknar svinn ett år blir det 12×2,5 = 30 milj. mynt som ska dras bort. Resultat 91-30 = 61 milj. 2kr-mynt i aktiv cirkulation.

Om det präglas 35 milj. 2kr-mynt 2019 så blir de mycket vanliga eftersom det bara återstår 66 milj. 2kr-mynt 2016 i aktiv cirkulation.

Philea Myntauktion 17 den 9 nov. 2019

Myntauktion 17 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107153 Sedlar
  www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107154 Privatbanker
  www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107187 Utländska sedlar

Låga priser och många osålda sedlar.

OSÅLDA bl.a.: 500 kr 1985 med stjärna, Specimen 50 kr och Specimen 1000 kr (högt utropspris!!).


Philea Myntauktion 17: 32 skilling banco 1858, kval. 1/1+, resultat 330 kr, jfr med SF som anger 640 kr.


MISAB 33: 32 skilling banco 1855, kval. 1, resultat 1600 kr, jfr med SF som anger 575 kr.

Phileas sedel har två mycket störande veck trots bättre klassificering. MISAB:s sedel har ett trevligare utseende.

Jämför även 2 riksdaler banco 1855 med Philea pris 430 kr och MISAB 33 pris 1000 kr.

Observera att Philea har SVART bakgrund medan MISAB har VIT bakgrund (som lättare döljer ofullkomligheter!!!)

Jag har nu flyttat alla länkar till gamla auktioner till www.sedelmynt.se/auktion/index.htm

SF = Rosenqvist Sveriges Färgsedlar

100 kr B och 500 kr B samt F

100 kr B och 500 kr B inom ursprungligt intervall 265-tusen till 269-tusen men med nya positionsnummer. 500 kr F nära tidigare känt nummer.

     
Bankomat i Stockholmstrakten november 2019

Delzanno Nya Sveriges Mynt 995‒2022

www.youtube.com/watch?v=oK7hV5nA7zw

NYA SVERIGES MYNT 995-2022 - Vikingatid, Medeltid, Modern tid från Roberto Delzanno Mynthandel

Publicerades den 1 nov. 2019

 NYA SVERIGES MYNT 995-2022

The catalogue comprices of all silver- and copper coins from following areas: • Sweden 995-2021 (Viking age, medieval period, modern period) • The Swedish Possessions 1561-1878 (including Germany and Baltic states) • Fredrik I - Count of Hesse-Cassel 1730-1751 • A selection of Royal medals 1512 - 2019 • Valuation prices • Statistics from 50 years of auction sales, auction prices, rarity survey with statistics • Historical- and numismatic articles • Presentation of a selection of coin- and medal engravers • Enlargements with explanations • Moneyers, Engravers, Mints with historical context • Written in three languages: Swedish, German and English • Hardcover, color, 1.000 pages

 

Kolla länken från Youtube med bild av mynt från vikingatiden. Kommer den tidigare annonserade boken att utökas med vikingatid och medeltid?

Provtryckning av sedlar hos De La Rue

De svenska provsedlar som tryckts har papper från Crane i Tumba men med ett annat typsnitt på sedelnumret (e-post 2019-11-01 från en samlare som pratat med insatta personer). Troligen får de färdiga sedlarna samma typsnitt som tidigare eftersom De La Rue tidigare har tryckt euro-sedlar med samma typsnitt som svenska sedlar. Även år 2001 trycktes en mindre del av upplagan i England.


100 kr 2001 serie 1 och position 32
Tryckt i Tumba

100 kr 2001 serie 7 och position 40
Tryckt i England (troligen De La Rue)


euro sedelnummer

500 kr E år 2017 ytterligare sedelnummer

De två vänstra bilderna nedan kommer från samma uttag i Bankomat, där sedlarna var ocirkulerade i nummerföljd men från TVÅ olika intervall!!


e-post 2019-10-30 från en samlare

e-post 2019-10-30 från en samlare

e-post 2019-10-27 från en samlare

Riksbanken Tertial 2 år 2019: Beräknas 8 Mkr över budget (25 Mkr) p.g.a. behov av 2-kronor

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/bilaga-b-tertialuppfoljning-t2-2019.pdf

P.S. Jag har inte lyckats hitta Tertial 1 år 2019.

2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd
2019-02-27 Bekräftelse av testleverans De La Rue International Ltd
2019-04-09 Korrespondens med De La Rue 2019 De La Rue International Ltd

Troligen var brevet i april godkännande av testleverans med eventuella ändringar så först i maj kan tryckningen börja.

2019-04-26 Beställning nr 1 2019, mynt KNM

500 kr B med nytt högt tusen-nummer


e-post 2019-10-27 från en samlare

Brexit 50 pence mynt uppskjutet

www.aftonbladet.se/nyheter/a/GG8vJQ/uppskjuten-brexit-ger-paus-i-myntpragling

  

www.dailymail.co.uk/news/article-7613865/Plans-release-THREE-MILLION-Brexit-Day-50p-coins-October-31-paused-Treasury.html


30 mm och 13,5 g

medlem i EU 1973

30 mm och 13,5 g 

ordförandeskap i EU

27,3 mm och 8,0 g (mindre storlek)

medlem i EU under 25 år

news.coinupdate.com/united-kingdom-announces-that-a-commemorative-50-pence-coin-will-be-issued-to-mark-brexit

en.wikipedia.org/wiki/Fifty_pence_(British_coin) 

MISAB Internetauktion 21 www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=20191006_2049

Wallén Sveriges Sedlar 1984 www.auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=212


Resultat 350 kr (då ingick även Rosenqvist Sveriges Färgsedlar)

Platbãrzdis: Sveriges Sedlar I-III auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=148 (resultat 300 kr, fyndpris jämfört med tidigare auktioner)

Hygberg: De enskilda bankernas sedlar 1902 www.auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=97 (resultat 850 kr)

Nya kataloger över Sveriges Mynt i konkurrens

  

Sveriges Mynt ges ut i slutet av 2020 (men kan beställas nu till extrapris)

Sveriges Guldmynt är färdig och kan köpas nu delzanno.se/litteratur/sveriges-guldmynt-1512-2020-varderingskatalog-med-inventering-och-statistik
Omslagsbilden visar Sveriges dyraste mynt www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/har-ar-sveriges-dyraste-mynt-6683243 Sålt för 2,34 milj. kr år 2011.

Svensk recension numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-76/Man-litt-76.php

Se även myntbloggen.se och utländsk recension www.coinworld.com/news/precious-metals/gold-coins-of-sweden-book-is-first-new-research-in-40-years

Sveriges Guldmynt på Youtube www.youtube.com/watch?v=dDwRHpk2F0E

NYA SVERIGES MYNT 15122022 (silver och koppar)

Just nu pågår arbetet med nästa stora värderingskatalog "NYA SVERIGES MYNT 1512-2022". Arbetet sker områdesvis och varje sektion kan laddas ner närmast kostnadsfritt (swisha 5:-). Den färdiga katalogen kommer att omfatta silver- och kopparmynt. Även Sveriges Besittningsmynt ingår i katalogen (Hur är det med Sveriges Mynt 1521-2021 ??, ingår besittningsmynt ??)

     
delzanno.se/litteratur/gustav-vasas-myntning-ny-varderingskatalog-nya-sveriges-mynt-1512-2022

Se även Bokus www.bokus.com/bok/9789163994678/nya-sveriges-mynt-1512-2022 (ges ut 2020-09-15 enligt Bokus men 2021 enligt författaren!!)

Se även www.tradera.com/item/220408/363368528/gustav-vasas-myntning-ny-varderingskatalog-nya-sveriges-mynt-1512-2022 (Gustav Vasa) och
www.tradera.com/item/220408/365272682/erik-xiv-s-myntning-ny-varderingskatalog-nya-sveriges-mynt-1512-2022 (Erik XIV)

Roberto Delzanno Mynthandel drivs som ett enmansföretag med mångårig erfarenhet av professionell mynthandel från bland andra Hirsch Mynthandel & Ahlströms Myntauktioner under åren 1980-1998. Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening (SMF) och följer de högt ställda kraven på professionalism som stipuleras.
Jag har varit medförfattare till flera värderingsböcker bla: Sveriges Mynt 1987, Svenska Mynt 1997 & 1998 och även redaktör för den numismatiska och historiska tidskriften Myntrapport under 1990-talet. 2018 utgav jag en specialkatalog över Fredrik I:s mynt från Hessen - Kassel 1730 - 1751 och 2019 på eget förlag "Sveriges Guldmynt 1512-2020".

Tonkin Myntboken

  
www.tonkin.se/index.php?page=4ba9185fe9542&link_id=4ba9181aca286&lang_id=0

Myntboken ges ut varje år med mynt från 1521 och framåt. Vart 5:e år kommer den med mynt från 995 och framåt (utgåva år 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020 finns med mynt från 995).

Mynten i Sverige 1818-2018 Bernadotte-dynastin (Christian Hamrin)

collectia.se/mynten-i-sverige-1818-2018#.XZXtQGeP7IU

numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-69/Man-litt-69.php

Se även recension i SNT 6/2019 sid. 140.

Den Svenska Mynthistorien

  

Sedan några år tillbaka pågår ett projekt vars uppdrag är att skapa ett heltäckande standardverk över Den svenska mynthistorien, från Olof skötkonung till och med Carl XVI Gustaf. Sammanlagt skall det bli sex volymer: vikingatiden, medeltiden, vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden och den gustavianska perioden och slutligen den bernadotteska dynastin. numismatik.se/publikationer/pub_mynthistorien.php

Äldre myntkataloger

  

Sveriges Mynt 15211977 (SM) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-28/Man-litt-28.php

Sveriges Besittningsmynt 1980 (SB) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-29/Man-litt-29.php

  

Harry Glück & Jan Hyllengren: Årtalsförteckning 1980 (21:a uplagan) www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=harry&qt=mynt*&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Christian Hamrin & Jan Hyllengren: Svensk Myntförteckning www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=hamrin&qt=svensk+mynt*&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

  

Örtendahl Mynt & Sedlar www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=raoul&qt=mynt&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Prisguide över Sveriges Mynt 1818-1984 www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=prisguide+mynt&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

  

Hildebrand Samlingen af Svenska Mynt 1889 www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=samlingen+svenska+mynt&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Torgny Lindgren: Sveriges mynt 1719-1776 (1953) Detaljerade beskrivningar upplagor och vikter. Även planscher med bilder av mynt.

Bertel Tingström: Svensk Numismatisk Uppslagsbok www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=tingstr*&qt=mynt*&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Tingström Swedish Coins www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=tingstr*&qt=coins&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc (samma som ovanstående svenska)

Tingström innehåller bl.a. ett stort antal planscher med bilder av alla mynt från Gustav Vasa till Gustav VI Adolf samt kastpenningar och plåtmynt (endast stämplarna inte hela plåtmynt). Det finns även detaljerade förteckningar över myntens diameter, vikt och silver/guld-halt samt tabeller över myntens upplagor. Före ca 1970 fanns ovanstående Harry Glück endast som förteckning UTAN bilder. Tingström var då ett nödvändigt komplement till Harry Glück.

Se även Myntkatalogen 200 år www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=myntkatalogen&qi=&qs=Antikvariat+Per+Larson&f=1&fi=&fd=&sid=257421&_ug=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc 

P.S. Sökningar på Bokbörsen kan INTE sparas om de innehåller åäö !!!

Harry Glück (19091971) Årtalsförteckning olika upplagor och författare

Historik om myntkataloger www.gorgon.n.nu/den-moderna-myntkatalogens-foregangare

     
Bilder från Bokbörsen: HG 1953-1969 endast med text medan HG 1971-1980 är med bilder av mynten.

  

Gustav V:s mynt med förteckning över varianter

  

Svenska Mynthandboken 1972 (Lembit, Olof Andersin): Innehåller mynt 1844-1972 samt bilder av mynt från Fredrik I UTAN katalogbeskrivning!!

Myntlexikon Coinlex 1972 (Timo Jouhila): Innehåller mynt 1860-1972 (tidigare mynt endast med årtalsintervall och ett pris för alla årtal)

  
Mynthandboken 1 kr Gustav V med detaljerad beskrivning av varianter (OBS felaktig vikt för 1 kr 40 % som ska vara 7,0 g medan 1 kr 80 % är 7,5 g)

  
Coinlex 1 kr Gustav V med ännu fler varianter än ovanstående Mynthandboken.

  1 kr 1940 varianter 1 kr 1941 varianter
Myntförteckning 2 st 2 st
Mynthandboken 4 st 2 st
Myntlexikon Coinlex 6 st 5 st

Mynt från medeltiden

Ovanstående beskrivna böcker beskriver inte mynt före ca år 1500 med undantag av Tonkin Myntboken 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020. Övriga år med Tonkin har mynt från 1521 och framåt.

Se även www.gorgon.n.nu/klassisk-litteratur-om-svenska-medeltidsmynt

Litteratur Medelltidsmynt numismatik.se/2artiklar/Ref-litt-med-mynt.php

Hildebrand: Mynt från Sveriges medeltid 1887 www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=mynt+medeltid&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Lars O. Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid och medeltid (1970) numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-31/Man-litt-31.php

500 kr B nytt positionsnummer men med tidigare känt tusen-nummer


e-post 2019-10-01 från samlare

100 kr D år 2016 med mycket högt nummer

Idag 2019-10-01 fick jag 100 kr D med högsta kända nummer. Tryckt i nummer upp till D xx 0 300 000.

500 kr F nytt lägsta nummer i tidigare känt intervall


e-post 2019-09-23 från samlare

500 kr E ytterligare sedelnummer


e-post 2019-09-23 från samlare
Tidigare intervall

e-post 2019-09-20 från samlare
Tidigare intervall

e-post 2019-09-14 från en samlare
Nytt intervall!!

e-post 2019-09-10 från en samlare
Tidigare intervall

P.S. 20 kr B med låga nummer


 

e-post 2019-09-20 från samlare

 

5 kr 1948 signerade av kung Gustav V efterlyses

     
Ur Vecko-Journalen 23/1948.

Finns det någon samlare som har sett någon av dessa signerade cellofan omslag till 5 kr 1948 jubileum?

Synpunkter från en mycket intresserad samlare 2019-09-13 (nedan):

Stort tack för sidorna ur veckans journaler. Intressant läsning, känner du till något signerat exemplar av kungafemman? Vilken slags penna kan ha används för att skriva på cellofanförpackningen 1948? Fanns det någon typ av markeringspenna då? Andra varianter av pennor som fanns då verkar otänkbara (bläckpenna, blyerts, kulspetspennan kom kommersiellt omkring 1950-talet) Jag har som hastigast läst igenom en Wikipediaartikel och markeringspennor/tuschpennor blev också först populära i slutet av 1950-talet. (engelska) en.wikipedia.org/wiki/Marker_pen

Plast absorberar ju knappt någonting av varken bläck eller sprit från pennor till skillnad från papper vilket borde göra signaturerna mycket fragila, inte minst efter 70 år?

Det som normalt användes under 1940-talet och början av 1950-talet var "bläckpenna med bläckhorn" eller "reservoarpenna med fylld patron". Kulspetspennan kom i bruk under andra halvan av 1950-talet. Troligen använde kungen normalt en reservoarpenna om den gick att skriva med på cellofan. Risken är väl att bläcket faller av från cellofan som inte suger upp så bra.

Wikipedia-artikeln om bläckpennor är vilseledande. I början av 1950-talet fanns fortfarande bläckhorn på postkontor och skolbänkar. Bild av stålpenna. Skolbänk med fack för bläckhorn.

Gustav V 1948 signatur (är den skriven bläck eller tusch?)

500 kr E i Bankomat

Idag 2019-09-16 fick jag 500 kr E för 3:e gången (cirkulerad). Tidigare i år den 3 januari och 9 januari (ocirkulerade i nummerföljd).

500 kr C ytterligare sedelnummer


e-post 2019-09-15 från samlare

Nästan hela intervallet 800-tusen till 899-tusen är nu känt

5 kr jubileum 1948 fortsättning

Hittade följande text i SNT5/1994 numismatik.se/pdf/snt51994.pdf (e-post 2019-08-31)
"Sedlarna skulle gälla i den allmänna rörelsen för 5 kronor. Sedlar, som från allmänheten inkom i kassorna, fick inte återigen försäljas eller utges."
Kan det vara förklaringen till att man makulerade sedlarna med stjärna?

"Kassorna" är troligen Riksbankens lokalkontor? Det är väl inte bankernas kassorna man menar?

"Riksbankens Cirkulärskrivelse angående försäljning av jubileumssedeln å 5 kronor" beskriver detaljerna. Någon som sett denna?

Se även artikel i Vecko-Journalen 23/1948  veckojournalen.zip (3,84 Mbytes)

Stig Kjellander (1919‒1994) och Charta Sigillata

Charta Sigillata - Stämpelpapper - Stämpelmärken: Information och kort beskrivning till i första hand Riksarkivets ämnessamling Charta Sigillata och omfattande samling prover på stämpelpapper, Stig Kjellander, 1992, 45 sidor. libris.kb.se/bib/1545830?vw=full

Skrivningsstämplar 1661‒1929 (första modellen ‒ nionde modellen)

Stormaktstiden (Reval, Pommern och Bremen-Verden)

Beläggningsstämplar 1811 ‒ 1875 (charta sigillata 1811, 1845, 1858, 1865, 1875)

Stämpelmärken (frimärkstyp 1880, 1895, 1909, 1967)

Överlåtelse-/ fondstämpel

Växelstämpel

Inteckningskontrollstämpel


Lantbruksnämnderna (fullständigt namn)


Troligen försäljning av Stig Kjellanders samling av Charta Sigillata (boken är bara bonus). Någon som har mera info om detta?

Gunnar Joos 1924‒2000

Charta Sigillata finns beskrivna av Gunnar Joos Svenska Charta Sigillata och revenue stämpelmärken, 1997, 40 sidor (tryckt i 250 numrerade exemplar). Här beskrivs både skrivnings-charta (helark, namn lodrätt) och beläggnings-charta (löst stämplat papper som anbringades på handlingen efteråt, namn vågrätt). Förkortad beskrivning jämfört med Kjellander.
(Märkligt nog finns inte denna i LIBRIS. Har man glömt att skicka in plikt-exemplar till Kungliga Biblioteket?)


www.bokborsen.se/?g=0&c=0&q=gunnar+joos&qa=&qt=&qi=&qs=&f=1&fi=&fd=&fs=&new=&_s=created_at&_d=desc

Info 2019-08-26 från en intresserad släktforskare:
Kjell Gunnar Jos  f. Mattsson. Född 1924-08-14 i Karlskoga (T), Död 2000-02-18 i Kungsholm (AB). Tog efternamnet Jos mellan 1945-1950, ett gårdsnamn från Malung som bars av hans farmors farfar och förfäder till denne.

Grav: gravar.se/forsamling/vastermalms-fors-kungsholms-kyrkogard/minneslund/0/ml/page/32/kjell-gunnar-jos (Kjell Gunnar Jos)

Henryk Bukowski (1839‒1900)
Samling af Svenskt och utländskt Sedelmynt (1886) sid 77-80 Charta Sigillata


Min gissning: "Hilmer Johansson" Mölndal (född 1887) med dottern "Aisa Sandeblad" (född 1919)

Charta Sigillata (4 sidor) orginal Bukowski och reviderad  Bukowski-rev (ett stort nya antal valörer är skrivna med bläck)

Ovanstående två länkar visar de fyra sidorna med Charta Sigillata i Bukowskis bok. Den reviderade versionen kommer från mitt eget exemplar av boken där försättsbladet visar två olika namn på tidigare ägare. Någon som vet om någon av dessa är samlare av Charta Sigillata.

Observera att modellnumren är en siffra högre hos Kjellander och Joos eftersom man lagt till en tidigare modell från 1661.

Min egen översikt om Charta Sigillata www.sedelmynt.se/charta/index.htm

Aktiebrev med påtryckta stämpelmärken (helsaker)

Sensationellt finns det även aktiebrev med påtryckta stämpelmärken på färdiga aktiebrev. Nedanstående bilder visar stämpelmärken från 1880 års serie. Dessa typer av påtryck (helsaker) har tidigare aldrig beskrivits i litteratur för samlare. Jag efterlyser information om tidigare beskrivningar av dessa påtryck.


bredare årtal
 

 

 

smalare årtal

Det finns även påtryck med 1895 års serie. Sensationellt är dessa utförde med det mycket avancerade gravyrtrycket på samma sätt som lösa stämpelmärken.


årtal med punkt
 

årtal med punkt
 

årtal med punkt

 
datum på en rad
 
 

årtal utan punkt

årtal utan punkt

årtal utan punkt

ändrat typsnitt
 

Även makuleringen med datum görs med påtryck. Eftersom man i många fall måste stämpla 1000-tals aktiebrev samtidigt så blir dessa typer av påtryck mycket enklare.

5 kr 1948 jubileum hålmakulerad


e-post 2019-08-21 från en vänlig samlare (5-uddig stjärnmakulering)

Jag har sett liknande makulering på privatbankssedlar från 1800-talet men inte på sedlar från 1940-talet (som finns makulerade med runda hål).

Någon som vet om ovanstående makulering gjorts av Riksbanken eller är det privat åverkan?

Kan ovanstående stjärnformade hålslagning använts för att klippa biljetter?


MISAB 30 nr 999 (6-uddig stjärnmakulering)


Jämför med makulerad sedel från Tradera


Från Internet

FRÅGA: Är det lättare att makulera en hel bunt med stjärnformigt hål istället för ett runt hål?

200 kr B extremt ovanligt 100 000-nummer

Ytterligare ett exemplar inom det smala intervallet B xx 0 780 000 ‒ B xx 785 000 som jag fick som växel på ICA. Resten av hundratusenintervallet saknas (och litet till).


e-post 2019-06-27
B280780875

e-post 2018-09-14
(utan bild)


växel på ICA 2019-08-22

e-post 2016-10-12

Endast 4 kända exemplar av sedlar från intervallet B xx 0 700 001 -- B xx 0 800 000. Med 50 positioner gäller det 5 milj. sedlar som nästan helt saknas i cirkulation. Även föregående och efterföljande intervall saknar många nummer i cirkulation enligt nedanstående tabell.

        

Kända nummer
200 kr 2014B 18 0 633194
200 kr 2014B 40 0 640715
200 kr 2014B 19 0 662735
200 kr 2014B 28 0 780351
200 kr 2014B 28 0 780875
200 kr 2014B 48 0 782044
200 kr 2014B 17 0 784475
200 kr 2014B 34 0 817973
200 kr 2014B 29 0 874532
200 kr 2014B 03 0 881427
200 kr 2014B 29 0 884658
B0.6 8 ex nr 0.6010.662  
B0.7 4 ex nr 0.7800.784 sällsynta
B0.8 9 ex nr 0.817 och nr 0.874‒0.891
B0.9 17 ex nr 0.901‒0.989  

Äldre tryckark med omvända sedlar

  
Sedelark med omvända sedlar, 10 kr Ahlström 40:1786 och Finland 1946 (Finlands Banks Sedeltryckeri)


5 kr 1948 jubileum från Vecko-Journalen nr 23 år 1948
Mittenkolumnen med omvända sedlar


10 kr 1953, alla sedlar rättvända, SNT 2011-3.058

Min gissning är att man tidigare numrerade en kolumn åt gången. Sedan vände man på arket och numrerade nästa kolumn, utan att skära arket först. Funderar på om man kan se skillnader på var man numrerar. Gravyrtrycket kan ha skrapmärken (och sprut) som blir olika om man vänder sedeln upp-och-ned.

Jag efterlyser flera bilder av sedelark före år 1960. Senare tryckte man endast ark med rättvända sedlar.

Enligt Einar Lagrelius dagbok fanns det tre olika storlekar på tryckark: 8, 10 och 18 sedlar. Bilder som bekräftar detta är intressanta. 50-100 kr blir då med 4, 5 och 9 sedlar.

10 kr 1939 bunt med 100 sedlar med banderoll

  
Tradera 2019-07-08 www.tradera.com/item/220302/360404073/obruten-forpackning-100-st-sedlar-valor-10-kr-ar-1939-hog-kvalitet-#view-item-main (tips från samlare om extremt kort auktion)

Mycket gammal sedelbunt 10 kr 1939 med handskriven signatur både på sedeln och banderollen (upp-och-ned). Den äldsta bunt jag känner till.

Mera om sedelbuntar www.sedelmynt.se/1965/banderoll.htm

Även senare sedelbuntar har ofta signatur även på banderollen, nästan alltid på kanten som syns otydligt med bild framifrån och bakifrån. Skicks gärna in bilder av buntar med kant, fram och bak.


5 kr 1963 UI banderoll kant med handskriven text (signatur??)

200 kr B lågt nummer


e-post 2019-07-28 från en samlare

Bankomat 2016-09-20

Nytt lägsta nummer. Obetydligt lägre än tidigare kända. Inga extremt låga nummer 200 kr B är kända. Övriga nya sedlar 20-50-100-500 kr kända med mycket låga nummer.


20 kr 2014 lågt nummer 0 000 819

50 kr 2014 lågt nummer 0 000 012

100 kr 2015 lågt nummer 0 000 025

500 kr 2015 lågt nummer 0 000 443

Skicka gärna in bilder av ännu lägre nummer. Saknar även 100 kr D med låga nummer.

        
100 kr D: endast ett lågt nr 024-tusen, övriga kända nummer 095-tusen och uppåt. Efterlyser alla nr under 095-tusen

Ytterligare 500 kr B (ny position för tidigare tusen-nummer)


e-post 2019-07-27 från en samlare

500 kr F år 2018 med lågt nummer


Första gången jag fått 500 kr F i Bankomat 2019-07-25 (ett nummer överhoppat trots uttag i en följd!!)

500 kr B nytt positionsnummer till känt tusen-nummer


e-post 2019-07-18 från en samlare

e-post 2019-04-28 från en samlare

e-post 2019-04-15 från en samlare

Alla 500 kr B är mycket ovanliga eftersom nästan alla kända är 500 kr C.

500 kr B nytt lågt nummer


e-post 2019-06-29 från en samlare

500 kr B 264-tusen (nytt tusental)


e-post 2019-05-18 från en samlare

Kraftigt cirkulerad och troligen från de få sedlar (265-tusen till 269-tusen) som kom ut tidigt under hösten 2016.

500 kr B med högt nummer 273-tusen


e-post 2019-04-16 från en samlare

Max "Olle" Mirowsky sedelgravör (1894‒1969)

  
Sedelgravör som bl.a. graverat 5 kr 1948 jubileum (utom Gustav V porträtt). OBS att Max har smeknamnet "Olle" !!!

Det finns en annan frimärksgravör med samma namn: Max Mirowsky (18581939) kulturnav.org/d99ed8dc-8390-4f25-bf5b-3997eedf5ccf
Han graverade Sittande Svea sedlar i slutet på 1800-talet och frimärken med Oskar II.


gravör Max Mirowsky
Frimärken graverade av Max Mirowsky

digitaltmuseum.org/021036009657/mirowsky-max-1858-1939

 

 
gravör Max Mirowsky

Folkräkning 1910: Far och son Max.
sok.riksarkivet.se/?Sokord=mirowsky&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=Folk_126513830&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab
Ferdinand Julius Max Mirowsky (1858‒1939)
Max Arvid Paul Mirowsky (1894‒1969)
www.geni.com/people/Ferdinand-Mirowsky/6000000050773234842

Max Arvid Paul Olle Mirowsky (VM silver och brons i skytte 1949 och 1952)
en.wikipedia.org/wiki/Discontinued_ISSF_shooting_events

Felaktig frankering vid Tradera köp

  

Frimärkena är klistrade på varandra så att det inte går att se om de är använda. Troligen klassar posten frimärkena som tidigare använda vilket INTE är tillåtet. Eftersom det är fel antal märken så måste posten ta ut hela beloppet (250 g kräver 3 rabattfrimärken).

Brevet saknade avsändare så att mottagaren fick betala lösen porto + 14 kr. Annars krävs lösen av avsändaren porto + 35 kr. www.postnord.se/ta-emot/utdelning-av-post/eftertaxering
Skriv alltid AVSÄNDARE när du skickar objekt från auktioner på Tradera. Det är oförskämt att tvinga mottagare att betala lösen. I detta exempel har säljaren betalat tillbaka 50 kr.

www.andersserier.se/files/rabattmarken.pdf Postens plansch över giltiga rabattfrimärken.

Idag säljs begagnade tvättade frimärken utan stämpel på Tradera som NOMINALVARA www.tradera.com/nominalvara-c3_150147. VARNING köp INTE dessa tvättade frimärken utan gummering.

  
Tvättade begagnade ostämplade utan gummering på Tradera. Ett stort antal liknade objekt säljs och får BUD.

Om du vill köpa nominalvara så se till att du får hela häften, större block eller längre stripp. Samt att frimärkena är postfriska eller med gummering.

P.S. Exempel på ogiltiga frankeringar: "ogiltigt frimärke" och återanvänt frimärke".
kjell.smult.com/fusk_forgeries1.htm

P.P.S. Posten tömmer många brevlådor redan kl. 13 alla vardagar sedan 1 juli (ingen tömning på söndagar)

Tryckning av sedlar år 2015 (Svensk papperstidning NR 7, 2015)

spt.spci.se/edition/141-NR_7 (3 olika artiklar med nedanstående rubriker)

Nu får vi nya sedlar!

Crane AB: Sedelpapper kräver säkerhet och kvalitet

Så fick vi mynt och sedlar

(gratis nedladdning, utan registrering)

100 kr 1986 eller 1996 med stjärna

www.tradera.com/item/220302/352567996/100-kr-1986-med-stjarna-o-vikt#view-item-main
Denna auktion på Tradera gäller år 1996 (inte 1986 som i rubriken)


100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)
 

100 kr 1996 pn 00 med stjärna (*)
 

100 kr år 1986 och 1996 har helt olika nummer enligt bilder och tabell. Även om man inte ser namnteckningarna så kan man avgöra årtal.

Årtal Med stjärna (slutsiffror)
Serie sn.nr Position Namnteckningar
1986 7 7.01-7.95 00 Åsbrink & Dennis
1996 1 1.84-1.99 00 Feldt & Bäckström

500 kr 1989 eller 1999 med stjärna


500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)
Årtal Med stjärna
Serie sn.nr Position Namnteckningar
1989 0 0.63-0.99 00 Åsbrink & Dennis
1999 1 1.13-1.27, 1.91-1.92 00 Hulterström & Bäckström

För sedlar utan stjärna kan årtalet entydigt bestämmas med 1:a siffran och positionsnumer: www.sedelmynt.se/1985/index.htm

20 kr B intervall som saknas

valör år pn sn nummer  
20 kr 2014B 22 1 491201 2015-11-01 Tradera
20 kr 2014B 32 1 493617 2016-12-02 e-post
20 kr 2014B 40 1 496255 2015-10-21 e-Bay
20 kr 2014B 28 1 496877 2015-10-13 Tradera
20 kr 2014B 16 1 498484 2016-02-11 Clas Ohlson
          Alla saknas här
20 kr 2014B 32 1 694839 2018-02-21 e-post
20 kr 2014B 17 1 696419 2019-06-14 e-post
20 kr 2014B 31 1 697344 2017-01-11 e-post
20 kr 2014B 32 1 698184 2017-07-03 e-post
20 kr 2014B 32 1 698185 2017-04-24 e-post
20 kr 2014B 29 1 698639 2016-10-04 e-post
20 kr 2014B 55 1 698889 2016-10-04 e-post
20 kr 2014B 26 1 699382 2017 ICA
20 kr 2014B 40 1 701927 2017-12-17 e-post
20 kr 2014B 51 1 702296 2016-12-02 e-post
20 kr 2014B 35 1 707989 2019-02-27 ICA
20 kr 2014B 26 1 708086 2017 ICA
20 kr 2014B xx 1 709753 2016-05-14 e-post


e-post 2019-06-14 från samlare

       

B1.0 30 ex nr 1.0001.097  
B1.1 20 ex nr 1.1001.198  
B1.2 0 ex

 
B1.3 0 ex

 
B1.4 24 ex nr 1.4021.498  
B1.5 0 ex

 
B1.6 5 ex nr 1.6941.699 totalt 8 ex med olika pn
B1.7 29 ex nr 1.7011.797  

 

2014 B 01 0.000‒0.184, 0.240‒0.246, 0.300‒0.999,
1.000‒1.198, 1.402‒1.498, 1.694‒1.699,
1.701‒1.797
0160
2016 D 0 0.31‒0.38, 0.440.45, 0.690.64, 0.76, 0.81‒0.83 01‒60

Följande 100 000-tal saknas B1.2, B1.3, B1.5 och nästan hela B1.6. Även B0.185‒B0.300 är extremt ovanliga där bara ett snävt intervall finns.

Tryckta 20 kr B som saknas i cirkulation: [(0.300-0.185) + (1.400-1.200) + (1.697-1.500)] × 60 = [0,115 + 0,200 + 0,197] × 60 = 30,7 milj. sedlar. Troligen finns drygt 30 milj. sedlar i beredskapslager!

Betalningssystem – bakgrund och utmaningar

www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/svenska/2019/190613/pv-2019_1-betalningssystem--bakgrund-och-utmaningar.pdf

Riksbankens organisering och verksamhet – en historisk tillbakablick

www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/svenska/2019/190613/pv-2019_1-riksbankens-organisering-och-verksamhet--en-historisk-tillbakablick.pdf

100-bunt med sedlar 5 kr 1947 och ersättningssedel


e-post 2019-06-10 från en mycket intresserad samlare
En 100 bunt av 5 kr 1947 som legat i bankfack hela sitt liv, men tydligen har man ersatt en sedel med en annan, finns det några uppgifter att man kunde göra så på den tiden?
Alla är i nummerordning utom en som avviker, sista sedel har slutsiffrorna 00
Nr P 676925 saknas och ersatts med L 773090 (något tidigare nummer men samma vänstra namnteckning)

Enligt Torgny Lindgren: Tidigare tryckte man samma nummer på en ny sedel och senare använde man stjärnsedlar. Någonstans mellan dessa principer kunde man stoppa in en sedel med ett annat nummer mitt i nummerföljden enligt nedanstående citat (observera att tryckt meddelande lades in i bunten om att nummerföljen var bruten)


Torgny Lindgren "Stjärnsedlar", Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad Augusti 1957


Baksidan på ovanstående bunt. Observera signatur upptill höger samt ett kryss på banderollen nedtill vänster


Banderollens kant har samma signatur som sedelns baksida!!!

Min gissning är att det är en ÄKTA bunt med ersättningssedel från tiden före stjärnsedlarna. Tråkigt att det inte fanns något infogat tryckt meddelande. De påskrivna siffrorna 500 kommer troligen INTE från sedeltryckeriet utan från någon banktjänsteman.

Mera om banderoller www.sedelmynt.se/1965/banderoll.htm

EFTERLYSNING: Någon annan samlare som sett en liknande bunt eller sett den bifogade lappen med skrivet/tryckt meddelande om bruten nummerföljd.

Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria", sid. 193. Lägg speciellt märke till att före år 1956: "dylika defekta och ur nummerföljden uttagna sedlar ersattes med sedlar med exakt samma nummer, som alltså måste tryckas till extra. Detta ytterst kostnadskrävande förfaringssätt tillämpas fr.o.m. år 1956 inte när det gäller sedlar å 100 kronor och lägre valör."
MYCKET MÄRKLIGT att Torgny Lindgren år 1968 INTE beskriver att man före 1956 ersatte trasig sedel med annat sedelnummer (enligt ovanstående citat från år 1957 !!!!)

500 kr F fortfarande mycket ovanligt årtal 2018

Ytterligare en bild med e-post 2019-06-09: nr F 27 0 458064. Ett stort tack för bilden men mitt svar med e-post kommer INTE fram.
(Undeliverable: Sorry to have to inform you that your message could not be delivered). Kanske beror det på adressen innehåller mms och telefonnummer ??

        
        

När ska sedlar makuleras

Sedlar som är sämre än nedanstående SKA makuleras enligt Riksbanken:

Pappersförlust valörerna 20, 50 och 1000 kronor: mer än 1,3 cm² (20 kr: 130/(120×66) = 1,6 %)

Pappersförlust valörerna 100, 200 och 500 kronor: mer än 1 cm² (100 kr: 100/(133×66) = 1,1 %)

Tejp 18 mm

Reva 4 mm

Hål 4 mm² (dvs. 2×2 mm)

www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken/forfattningssamling/lista-regelverk-sedlar-mynt-sve/rbfs_2013-2_161003_sve.pdf

Det finns inget om smutsiga och skrynkliga sedlar!!!

Kvalitetskrav på euro-sedlar: www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/fitness.sv.html
(lägre krav på kvalitet hos euro-sedlar än Riksbankens krav på kronor-sedlar)

Trasiga sedlar enligt ECB

1. Smuts, Hela sedeln är smutsig 
2. Fläckar, Smuts som är koncentrerad till ett ställe 
3. Klotter, Bild eller text som har skrivits eller markerats på sedeln 
4. Sedel som saknar färg, Avsaknad av färg på hela sedeln eller delar av en sedel, t.ex. en kemiskt tvättad sedel 
5. Riven sedel
6. Sedel med hål
7. Skadad sedel, Sedeln saknar en eller flera delar, längs minst en kant (till skillnad från hål) 
8. Lagad sedel, Delar av en eller flera sedlar har lagats med tejp, lim eller på annat sätt 
9. Skrynklig sedel, Diverse veck 
10. Sladdrig sedel, Försämrad struktur ger sedeln bristande stadga 
11. Sedel med veck
12. Vikta hörn

Riksbanken använder papperstugg för att makulera sedlar:
www.aftonbladet.se/nyheter/a/opKQWj/fel-pa-sedelmaskin--plockades-ut-med-pincett

Kvalitetsklasser för sedlar
Svensk Engelsk Beskrivning Värde
0 UNC Ocirkulerad och utan veck 100 %
01/0      (AU)   70 %
01 EF (XF) Obetydligt cirkulerad med enstaka veck men känns fräsch 50 %
1+/01     35 %
1+ VF Begagnad och vikt flera gånger utan att vara genomnött eller trasig 25 %
1/1+     18 %
1 F Sliten med många veck, förtunningar, enstaka hål och mindre riss 12 %
1?/1     9 %
1? VG Starkt sliten och vikt med stora riss och mindre pappersförluster 6 %
2 G Extremt sliten och trasig med stora pappersförluster och fläckar 3 %

Av Riksbanken och ECB klassade sedlar som obrukbar/makulatur har kvalitetsklass 1? (kvalitet 2 förekommer INTE i cirkulation)

Ovanstående klassning utgår från normalt slitage som successivt gör sedeln mera sliten. Det kan förekoma onormal åverkan på en sedel i bättre kvalitet. Detta brukar anges med klartext efter klassningen t.ex.
(01)riss, (1+/01)fläck eller (1+)skrift: Klassningen väljs utan hänsyn till skadan men VÄRDET sjunker oftast en hel klass dvs. till hälften. Bättre kvaliteter sjunker mera i värde än lägre.

För kvalitet 1 och 1? kan man räkna med mindre fläckar och något klotter samt riss, som INTE sänker värdet ytterligare.

Tejp eller pappersförlust ger klassning 1?.

Kemiskt missfärgad sedel eller hoptejpad (längs hela höjden) ger klassning 2.

Kom gärna med sypunkter på mitt försök att beskriva och klassa onormala skador.


Samma 1 rd 1869 såldes på två olika Ahlström auktioner med helt olika klassning (utan info om någon skada, utan bild):

Ahlström 14:573 klassning 01, såld för 850 kr
Ahlström 64:761 klassning 1/1+, såld för 200 kr (Lennart Walléns samling)

Det finns en liten fläck till höger om kronan i riksvapnet. Jag skulle klassa sedeln som 1+/01.


Anvisning 1741 från MISAB 25:454. Kvalitet 1+/01 med text "Stora pappersförluster" (värde som kvalitet 2)
(utan bild eller text om skadan hade det blivit kvalitetsklass 2)

20 kr B med grå ruta på baksidan istället för fluorescerande ruta

  
e-post 2019-02-29 från en mycket observant samlare

Baksidan har en GRÅ ruta synlig i vanligt ljus istället för en OSYNLIG ruta som endast syns i ultraviolett ljus enlig bilden till höger.

EFTERLYSNING: Någon mer samlare som sett något liknande? Själv har jag inte sett en sådan sedel.

Det troliga är att man av misstag råkat skvätta någon av de andra färgerna till behållaren för UV-färgen. Det är okänt om den grå rutan även är fluorescerande.

FRÅGA: Kan man kemiskt påverka UV-färgen så att den ändrar färg till något synligt? Jämför med gröna 10 kr sedlar som blir gula av kemisk påverkan.

20 kr D ytterligare tre exemplar


e-post 2019-05-26 från samlare

e-post 2019-05-25 från en samlare

e-post 2019-05-15 från en samlare

Beredskapslager av sedlar

FOI = Totalförsvarets forskningsinstitut

www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4644--SE

Se avsnitt 7.2 Finans- och betalningssystem –beredskapslagring av kontanter

"Utgångspunkten för sedellagring var under 1990-talet att lagren skulle hållas vid cirka 1,5 årsbehov av sedlar. Den här studien har inte kunnat kartlägga hur dagens beredskapslagring av kontanter är utformad."

Källhänvisning nr 90 till "Sedelmynt (1), http://www.sedelmynt.se/  (läst 2018-06-05)". Angående information om att inga sedlar trycks i de nordiska länderna:
Observera att inga andra länder i Norden trycker egna sedlar nationellt:
Finland slutade 2003 (sedan har man tryckt i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland)
Norge slutade 2007 (sedan har man tryckt i Storbritannien och Frankrike)
Danmark slutade 2016 (sedan har man tryckt i Frankrike)

Eftersom rapporten är från januari 2019 så borde man ha information om att mynten präglas i Nederländerna sedan år 2014.

Se även SOU 1993:116 data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1993/1993_116%28librisid_17210033%29.pdf (Riksbankens beredskapsansvar)

P.S. Jag har nu tagit bort en länk till "Beredskapssedlar" som blockerat Google och Bing. Mitt antivirus-program blockerar sidan. Tidigare var länken OK med bra information.

100 kr B med nytt tusen-nummer 275


e-post 2019-05-15 från en samlare

100 kr B 275-tusen är den intressantaste 100-lappen på flera år. Övriga ovanligare nummer hittades:

        

264-tusen 2017-12-01
270-tusen 2017-02-06
280-tusen 2017-04-21
295-tusen 2016-10-21

Sedelkopior som kan vara intressanta för en samlare

Inga av dessa är äkta nytryck med originalplåtar utan fotografiska kopior där även handskriven text blivit tryckt. Trots detta är de värda att samla enligt mitt tycke, men du väljer själv.

Av dessa sedlar är Alunbruket lurigast eftersom det INTE finns någon text om kopia på själva sedeln. Alunbruket ska alltid sparas tillsammans med medföljande folder där texten om kopia finns.

  
Sedelkopia framställd av Rundqvist Boktryckeri till Antikmässan 1978 (röd text på baksidan)

  
Se även Skandinavisk Numismatik 2/1972 sid. 11: Varning för förfalskade sedlar: Alunbruket 8 öre nr 5424 (riksbankskopia).

  
Se även SNT 6·91 sid. 124: Ett axplock ur Stockholms spinnhus ekonomiska historia (bild av 6 olika valörer)

  
Se även Myntkontakt 5/74 sid. 15: Röda Korset - sedeln, Litt.R Nº788875, numismatik.se/pdf/snt51974.pdf


Kopia från Platbärzdis "Sveriges första bankosedlar" Ill.80


Ahlström 37: 1264 (såld för 500 kr)

Ny upphandling av mynt från "Koninklijke Nederlandse Munt" (KNM)

2019-04-26 Beställning nr 1 2019, mynt KNM

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2019/arendelista190426.pdf

The products and services now being procured by the Riksbank include the following: — manufacture of Swedish circulation coins, — transport, — manufacture of any new Swedish circulation coins, — design, manufacture, marketing, sales and distribution management of commemorative coins, — option regarding destruction of worn and invalid circulation coins and of commemorative coins.

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527299-2018:TEXT:EN:HTML&src=0 (11.1.2019)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

"Myntverket i Eskilstuna, som var en del AB Tumba Bruk, såldes 2002 till det finska statsägda myntverket Suomen Rahapaja Oy, Mint of Finland, som präglade svenska mynt i Eskilstuna fram till 2007 då tillverkningen flyttade till företagets anläggning i Finland. I slutet av 2013 tecknade Riksbanken avtal med det holländska myntverket KNM (som vid det tillfället ägdes av den holländska staten, men som såldes till den belgiska industrigruppen Heylen 2016) om prägling av svenska mynt. KNM tillverkade svenska mynt fram t.o.m. 2016. Enligt uppgifter från Riksbanken ska mynttillverkningen upphandlas på nytt under 2018."

Inläsningsmynt 2013

2013-05-28 Beställning av leverans av inläsningsmynt 2013 Riksbanken, (nya provmynt från Finland, präglade med årtal 2015?? )

Tillverkare av sensorer till myntmaskiner behöver ha tillgång till riktiga mynt av alla valörer i god tid före utbytet. Sådana så kallade inläsningsmynt finns därför tillgängliga för lån hos Riksbanken sedan juli 2013. Mynten hade dessförinnan testats hos större sensortillverkare för att säkerställa att de fungerar vid maskinell hantering.

archive.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_G_131129.pdf

Fråga: Kommer dessa inläsningsmynt att komma ut i cirkulation, kanske med årtal 2015? Kan den extra upplagan i Tonkin på 13 milj. mynt vara inläsningsmynt med årtalet 2015?

     

HJÄLP: Har någon samlare hittat årtal 2015 i cirkulation?

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2019/arendelista190521.pdf

2019-05-21 Beslut om ev. omfördelning av differens i äldre mynt lagrade i Södertälje hamn Riksbanken

Vad betyder "äldre mynt"? Kan det vara "inläsningsmynt" tillverkade i Finland år 2013, kanske med präglat årtal 2015?

Polletter från Televerket och Gatukontoret (samma diameter och vikt som svenska mynt)

Dessa polletter användes av reparatörer för att kontrollera att automaterna fungerade. Därför måste de ha samma diameter och vikt som mynt.

Vikt på svenska mynt (nominellt) årtal gäller 10 öre
Valör Diameter Ag 40-80 % Ag 40 % CuNi CuNi CuNi Nord Gold
    1874-1942 1942-1961 1920-1947 1962-1973 1973-1991  
10 öre 15,0 mm 1,45 g 1,44 g 1,50 g 1,35 g 1,44 g -
25 öre 17,0 mm 2,42 g 2,32 g 2,40 g 2,18 g - -
50 öre 22,0 mm 5,00 g 4,80 g 4,80 g 4,50 g - -
1 kr 25,0 mm 7,50 g 7,00 g - 7,00 g - -
5 kr 28,5 mm - - - 9,50 g - -
10 kr 20,5 mm - - - - - 6,60 g

10 kr "Nordic Gold" 89 % Cu + 5 % Al + 5 % Zn + 1 % Sn.

5 kr mynt är svagt magnetiska (kärna av Ni omgivet av CuNi). 7 % av vikten är Ni och 93 % av vikten är omagnetiskt CuNi.

1 kr 1968-1981 har en kärna med 97 % Cu + 3 % Ni samt en pläterad yta med 75 % Cu + 25 % Ni. 80 % av vikten är kärnan och 20 % av vikten är ytskiktet. Vikt 7 g ± 0,14 g.
Fr.o.m. 1982 har detta ändrats till homogent 75 % Cu + 25 % Ni. Det är mycket enkelt att skilja dessa åt eftersom den pläterade varianten har en tydlig brun skarv på randen.


15 mm och 1,45 g, typ 10.1a Cu

15 mm och 1,41 g, typ 10-nickel?

15 mm och 1,45 g, typ 10.5b

15 mm och 1,43 g, typ 10.6
Televerkets polletter vikt
Valör Tele Tele Tele
  Mässing Cu Mässing
10 öre - 1,45 g 1,41-1,49 g
25 öre - 2,87 g 2,51-2,78 g
50 öre 4,83 g 4,53-4,56 g -
1 kr 7,42-7,46 g 7,03-7,13 g -
5 kr - 9,57-9,65 g -

1 kr Gatukontoret 25 mm, 6,11 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 6,25 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 7,13 g

1 kr Gatukontoret 25 mm, 7,04 g

De tidigare polletterna från Gatukontoret har lägre vikt än mynt medan de senare i brun koppar har samma vikt som mynt.

1993 slogs de dåvarande förvaltningarna fastighetskontoret, gatukontoret och fritidsförvaltningens parkverksamhet samman till en gemensam förvaltning som fick namnet Gatu- och fastighetskontoret (GFK).  

Parkeringspolletter vikt
Valör GK STH m. hål GK STH utan GK STH Solna Sundbyberg Globen Göteborg
  Mässing Mässing Cu Cu Cu Mässing Mässing
10 öre - - - - - - -
25 öre 1,87-1,97 g 2,09-2,16 g - - - - 2,11 g
50 öre - 4,22 g - - - - -
1 kr 6,12-6,20 g 6,25-6,34 g 7,04-7,13 g - - -- 6,24 g
5 kr - - 9,54-9,74 g 9,52 g 9,60 g 9,68 g -
10 kr - - 6,60-6,81 g - - - -

5 kr Gatukontoret är svagt magnetiska som 5 kr mynt. 10 kr Gatukontoret har räfflor på samma sätt som 10 kr-mynt där det är uppehåll på kanten mellan räfflorna. Globen parkering i mässing är inte magnetisk.

Parkeringspolletter i mässing är tillverkade av Sporrong med tillverkarens emblem på baksidan.


Gatukontoret polletter baksida med text Sporrong

Men var är det nyare polletterna med brun kopparyta tillverkade? De har alla rätt vikt och 1 kr pollett har räfflad kant som ett 1 kr mynt. Kan de vara tillverkade av Myntverket? Räfflad kant på 1 kr och 10 kr pollett är verkar nästan överdrivet för att passa i automaterna. Polletterna 1 kr Televerket och Gatukontoret har uppenbarligen CuNi under den bruna ytan. 1 kr mynt före 1982 har en kärna av koppar pläterat med CuNi för att de elektriska egenskaperna ska likna silver. Det enklaste för Myntverket borde vara att använda samma blanka rondeller som användes för mynt 1-5-10 kr som får koppar på ytan, och sedan prägla dessa som polletter. Om man förkopprar ytan så borde polletterna vara något tyngre än mynt.

Jag har nu vägt 10 st 1 kr mynt och 10 st GK polletter:
Mynt väger 7,023 g i genomsnitt
GK polletter väger 7,058 g i genomsnitt

Ytterligare bilder finns nu på min sida om polletter www.sedelmynt.se/mynt/polletter.htm

Se vidare den utmärkta katalogen: www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf

Internationell katalog över parkeringspolletter (inkl. svenska) www.parkingtokens.com/tokens.php
(välj land Sweden och sedan Select)

Utredning angående pollettmissbruk

svjt.se/svjt/1961/754

 I slutet av år 1959 uppdrog chefen för finansdepartementet att dels verkställa utredning rörande vissa ändringar i lagstiftningen om mått och vikt dels och klarlägga behovet av åtgärder till förhindrande av missbruk av polletter i myntautomater. Myntverket föreslog därför, att polletter icke skulle få tillverkas, importeras och försäljas, om icke diametern med minst 0,8 mm avvek från närmaste myntdiameter.

Därutöver finnes cirka 20 000 polletter i enkronas storlek, varav 12 000 användas internt för kontroll av telefon- och parkeringsautomater och återstoden inom ett enda trafikföretag. Vid sidan av gaspolletterna förekomma cirka 188 000 andra polletter i 25-örings storlek. Slutligen finns cirka 131 000 polletter i samma storlek som en 10-öring, samtliga inom televerket.

Ny myntserie 1966

data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1966/1966_4%28librisid_13881844%29.pdf

10-öringen är ett av de vanligast förekommande och mest använda mynten. Myntet brukas också såsom automatmynt, framför allt i televerkets telefonautomater. Verket har f.n. i bruk ca 13 000 automater med inkast för enbart 10-öringar och ca 14 000 med inkast för 10-öringar, 25-öringar och 1-kronor. Dessa automater kommer att finnas kvar åtminstone under de närmaste tio åren.

Lag om rikets mynt 1970

SOU 1969:17 Nya mynt, Ändring av myntserien  weburn.kb.se/sou/253/urn-nbn-se-kb-digark-2528813.pdf

Förarbeten filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/prop/1970/prop-1970-190.pdf (anger bl.a. 1 kr Cu med pläterad CuNi)

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19701028om-rikets-mynt_sfs-1970-1028 (anger bl.a. 5 kr legering med magnetisk Ni kärna)

100 kr 1965 serie Z med slutsiffror 00

www.tradera.com/item/220302/345964499/2-st-stjarnmarkta-100-kr-sedlar#view-item-main Såld på Tradera för 3 748 kr efter intensiv budgivning bland flera pålästa samlare.


 

 

 

Tidigare fanns två kända exemplar av 1965 Z och 1965 W med slutsiffror 01 resp. 00 som användes som ersättningssedel för översta och understa sedeln i en bunt. Mycket märkligt att slutsiffror 00 finns med både serie Z och W. Avbildade 3 exemplar är de enda kända. Om du har 1965 serie Z eller W med andra nummer så hör gärna av dig med bild av sedeln.

Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) Position
aldrig D, I, J, M, Q, W, ?9 D, I, J, M, Q   D, I, J, M, Q
1965 A-G, H2-H8
(min H267)
A-T V304-V495 (ast.)
X435-X875 (ast.)
X062-X418 (ast.)
Y013-Y849 (ast.)
Z4 (asterisk)
Z7 (asterisk)
W2 (stjärna)
K (alla slut)
A (alla slut)
K (alla slut)
K (alla slut)
A (slut = 01)
A (slut = 00)
K (slut = 00)

Serie V, X och Y är normala stjärnsedlar medan serie Z och W är extremt ovanliga ersättningssedlar för översta och understa sedeln i en bunt.

Se detaljer om stjärnsedlar för övriga årtal www.sedelmynt.se/1965/100kr.htm (vanliga stjärnsedlar och ovanliga med slutsiffror 01 och 00 för alla årtal 1965‒1981).

10 kr 1940‒1962 komplett med bilder av ALLA namnteckningar


e-post 2019-03-31 från samma samlare som år 2007 ordnade bilder av ett stort antal namn

10 kr 1950 namn

10 kr Gustav Vasa 1957 och 1959 med namnteckningar


Alla 3 bilder kom med e-post 2019-03-28 från Norge

Jag efterlyser även flera bilder av 10 kr 1942 intervall 03,6-04,5 som kan ha 2 olika uppsättningar av namnteckningar. Var går gränsen mellan dessa två?

Om du hittar bilder av högre sedelnummer än det högsta bland bilderna så är det även av intresse. Längst ned på sidan av varje årtal vill jag ha en bild av en sedel med högsta nummer.

www.sedelmynt.se/1940/10kr-namn.htm (namnteckningar 10 kr 1940‒1962)

P.S. Nu finns även 10 kr 1952 med namnteckningar för alla intervall. Bilder kom med e-post 2007-03-28 från en mycket intresserad samlare som skannat in bilder av nästan alla 0,9 milj.-intervall för alla årtal 19401962. Ett STORT TACK.

10 kr 1952 namn (se vilka sedlar som har baksida med gravyr eller offset)

500 kr B i Bankomat för tredje gången på tre månader


2019-03-24 fick jag 500 kr B för tredje gången


Bankomat 2019-03-24

Bankomat 2019-02-24

Bankomat 2019-01-29

50 kr 2003 mycket lågt nummer


e-post 2019-03-21 från en vänlig samlare

Jag har nu uppdaterat min sida med 50 kr Jenny Lind 19962011 med flera nya bilder över höga och låga nummer (e-post från två olika samlare och äldre sparade bilder från Tradera)

Se www.sedelmynt.se/1985/50kr.htm Skicka gärna in bilder med lägre eller högre nummer.

Årtal Utan stjärna Med stjärna (slutsiffror)
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position
1996 0 0.09-0.99 21-55 0
0
0
0.90-0.99
(slut = 01)
(slut = 00)
00
98
99
1997 0 0.56-0.99 21-55

Saknar stjärna

1999 0 0.71-0.99 21-55

Saknar stjärna

2000 0 0.70-0.99 56-90

Saknar stjärna

2002 0 0.14-0.99 56-90

Saknar stjärna

2003 0 0.00-0.01, 0.22-0.99 56-90

Saknar stjärna

Observera att det saknas låga nummer för 50 kr 2003 som efterlyses. Se kända lägre nummer i nedanstående tabell. Alla nummer 50 kr 3 xx 0 015 000 ‒ 3 xx 0 210 000 SAKNAS.

50 kr 2003 77 0 000024
50 kr 2003 84 0 000200
50 kr 2003 74 0 003229
50 kr 2003 82 0 004490
50 kr 2003 72 0 005286
50 kr 2003 74 0 007367
50 kr 2003 85 0 008359
50 kr 2003 88 0 009022
50 kr 2003 74 0 009121
50 kr 2003 66 0 012227
50 kr 2003 87 0 014657
50 kr 2003 89 0 225057
50 kr 2003 81 0 293249
50 kr 2003 87 0 299130
50 kr 2003 56 0 299850

1000 kr 1992 mycket lågt nummer


e-post 2019-03-18 från en vänlig samlare

Jag har nu uppdaterat min sida med 1000 kr Gustav Vasa 1989‒1992 med flera nya bilder över höga och låga nummer (e-post från samlare och äldre sparade bilder från Tradera)

Se www.sedelmynt.se/1985/1000kr.htm  Skicka gärna in bilder med lägre eller högre nummer.

Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a svagt vitt fluorescerande halvmåne på baksidan
1989 3-4 3.20-4.95 01-21 4
0
0
4.60-4.98
0.4
0.0
00
98
99
Åsbrink & Dennis
(slut = 01)
(slut = 00)
typ 1b kraftigt gulgrönt fluorescerande halvmåne på baksidan
1990 0 0.54-0.94 22-42

Saknar stjärna

1991 0-1 0.42-1.98 22-42 0 0.80-0.85 00 Borg & Dennis
1992 0-1 0.65-0.68
0.91-1.99
22-42

Saknar stjärna

Observera att det saknas låga nummer för 1000 kr 1992 som efterlyses. Se kända lägre nummer i nedanstående tabell. Alla nummer 1000 kr 2 xx 0 690 000 ‒ 2 xx 0 910 000 SAKNAS.

1000 kr 1992 22 0 651693
1000 kr 1992 22 0 651701
1000 kr 1992 34 0 652546
1000 kr 1992 27 0 652715
1000 kr 1992 29 0 664531
1000 kr 1992 24 0 672582
1000 kr 1992 40 0 680747
1000 kr 1992 34 0 685976
1000 kr 1992 36 0 917245
1000 kr 1992 40 0 928570
1000 kr 1992 38 0 932603
1000 kr 1992 27 1 043619
1000 kr 1992 38 1 046378
1000 kr 1992 37 1 073901

10 kr 1941 nytt högsta nummer med samma namn som avvikande intervall 10 kr 1942

Tidigare okänt högsta intervall 10 kr 1941 nr 09,0-09,9. Samma två namnteckningar finns 10 kr 1942 nr 03,6-04,5 som finns med två helt olika namnteckningar.


e-post 2019-03-11 från en vänlig samlare

03,6-04,5
OBSERVERA


från Internet 2019-03-10


från Tradera 2006-01-04

20 kr B intervall 240-tusen till 246-tusen


Växel på ICA 2019-03-07 (mycket kraftigt cirkulerad)


växel på ICA 2019-03-07

e-post 2019-01-30 fr. samlare

e-post 2018-09-12 fr. samlare

växel på ICA 2018-09-04

växel på ICA 2018-08-09

e-post 2017-11-16 fr. samlare

20 kr B xx 0 185 000 B xx 0 300 000 är mycket sällsynta. Jag känner bara till nummer mellan 240-tusen och 246-tusen. Skicka gärna bilder av 20 kr med nummer inom intervallet 185-tusen till 300-tusen. Observera att dessa ovanliga 240-246-tusen har kommit ut mycket tidigt (okt. 2015) i cirkulation på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B (okt. 2016). Troligen sedlar ur beredskapslager.

        

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 240 03, 47
  241 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 51, 57, 59

Det är 245- och 246-tusen som är vanligast.

Enligt Riksbanken tryckte man först en liten provserie av alla nya sedlar med en upplaga på ca 5 milj. sedlar. Detta resulterade i ungefär detta (max - min för kända nummer i cirkulation eller från Riksbanken): I tabellen har jag lagt till alla kända nummer från cirkulation och bilder från Riksbanken (inkl. Specimen). Sannolikt har man tryckt alla nummer mellan 185-tusen till 300-tusen vilket ger en tryckning på 67 milj. sedlar beroende på om tryckarket har 50 eller 60 sedlar.

valör kända 1000-nr 2050 kr: 300 - 185
100500 kr: 300 - 180
20 kr B 205 240246 275 6,9 milj.
50 kr A 185 296 6,9 milj.
100 kr B 185186 199 264270 280 295 6,0 milj.
200 kr A 220 245 255 260 6,0 milj.
500 kr B 183 186 192-195 200 207-210 222‒223 245 260‒273 281 285 290 6,0 milj.

Alla dessa är extremt ovanliga och 50 kr A och 200 kr A okända i cirkulation. Sedlarna kanske är sparade i ett beredskapslager som inte kommer att användas på flera år.

Testleverans från De La Rue

2019-04-09 Korrespondens med De La Rue 2019 De La Rue International Ltd

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2019/arendelista190301.pdf

2019-02-27 Bekräftelse av testleverans De La Rue International Ltd

 År 2019 trycks sedlar med bokstaven G.

2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd

Min beräkning: Tryckt - Cirkulation - Beredskap - Årlig makulering (= Cirkulation/Livslängd) = Resterande Lager

Sedlarnas livslängd 2 år 20-100 kr och 4 år 200-500 kr
(antal milj. sedlar)

 
kr Tryckt Cirkulation Beredskap 2016 2017 2018 Rest  
20 162 51 25 26 26 26 10   Tryckning
50 79 18 25 9 9 9 9   Tryckning
100 111 29 25   15 15 28  
200 126 25 25 6 6 6 57  
500 166 74 25   19 19 30  

Detta talar för att man kanske trycker både 20 kr G och 50 kr G. Budget för 2019 är 25 Mkr för tryckning av sedlar (motsvarar ca 60 milj. sedlar)

Nuvarande restlager räcker i 5 månader för 20 kr och 12 månader för 50 kr.

År 2020 kan det vara dags för 500 kr H.

500 kr E levererades i slutet av 2017 så om jag beräknar antalet tryckta sedlar utan 500 kr E och F så får jag följande uträkning:

Beräkning slutet av 2017 (antal milj. sedlar)

 
kr Tryckt Cirk Beredskap 2016 2017   Rest  
500 111 74 25   19   -7   Underskott

Samma beräkning i slutet av september 2017:

Beräkning slutet av sept. 2017 (antal milj. sedlar)                          

kr Tryckt Cirk Beredskap 2016 2017   Rest  
500 111 74 25   14   -2   Underskott

Dessa beräkningar visar att man var tvungen att ta av beredskapslagret under 2017. Detta är anledningen till att 500 kr B kommit ut i större antal. Man tog både 500 kr B och 500 kr C från beredskapslager, så underskottet täcktes inte bara av 500 kr B.

Jag har utgått från att alla sedelnummer har tryckts från lägsta till högsta nummer. Kan vara något osäkert om alla 200 kr nummer tryckts mellan B xx 1 800 001 ‒ B xx 2 000 000. Om 200 kr har tryckts i två omgångar är det möjligt att man hoppat över dessa nummer (förekommer hos 1985 års sedelserie). Om man räknar bort dessa 10 milj. sedlar och ändrar livslängden till 2 år så ökar makuleringen med 18 milj. sedlar. Då blir restupplagan för 200 kr B bara 29 milj. sedlar.

2019-03-08 Rutinbeskrivning oberoende kvartalsinventering Rikskassan och Broby - uppdatering Riksbanken

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2019/arendelista190308.pdf

Broby är Riksbankens centralförråd i Märsta nära Arlanda. Rikskassan är troligen ett mindre sedelförråd avsedd för staten vid stora kriser. Troligen placerad i Riksbankshuset vid Brunkebergstorg i Stockholm. Kassorna vid husets ingång finns fortfarande kvar och användes första dagen när nya sedlar kom ut 2015 och 2016.

5 kr Sittande Svea 1942 serie L, M och Q

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: A-E, F-K, L-P, Q-U, V-Z. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, B-F, G-L, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Jag efterlyser alla sedlar med dessa okända serier N-P. Även de ovanliga serierna M och Q efterlyses. Rosenqvist Sveriges Färgsedlar har kommit fram till samma slutsats att endast serie A-I, K-M, Q är kända, oberoende av mig.

           

Enligt nedanstående tabell finns serie M och Q bara med låga nummer.

1942 serie M med 9 sedelnummer där högsta nummer är M 365141.

1942 serie Q med 10 sedelnummer där högsta nummer är Q 391466.

Det saknas också alla arbetsbokstäver C-N som skulle ha kunna använts för serie N, O, P som helt saknas.

Arbetsbokstäverna trycks samtidigt som sedelns baksida. Numrering och namnteckningar kommer i en SENARE tryckning så att arbetsbokstäverna kan komma i oordning. First-in-First-out gäller inte alltid i tryckeriet.

Valör År Nummer Arbetsbokstav
5 kr 1942 L 197065 Z
5 kr 1942 L 499037 X
5 kr 1942 L 644731 B
5 kr 1942 L 826865  
5 kr 1942 L 845282  
5 kr 1942 L 879177  
5 kr 1942 M 113650 X
5 kr 1942 M 115502  
5 kr 1942 M 177936 A
5 kr 1942 M 252923 C
5 kr 1942 M 271079  
5 kr 1942 M 290902 B
5 kr 1942 M 301006 B
5 kr 1942 M 310770 B
5 kr 1942 M 320541  
5 kr 1942 M 365141  
5 kr 1942 Q 052643 P
5 kr 1942 Q 075721 Q
5 kr 1942 Q 134049 Q
5 kr 1942 Q 146470 Q
5 kr 1942 Q 217446  
5 kr 1942 Q 236910  
5 kr 1942 Q 260503  
5 kr 1942 Q 347790 U
5 kr 1942 Q 390474 V
5 kr 1942 Q 391466 V
5 kr 1943 A 208871 O
5 kr 1943 A 403742 Q

Ytterligare 500 kr B från Bankomat


2019-02-24 fick jag 500 kr B för andra gången i Bankomat

     

Dessutom har jag fått ocirkulerade sedlar från intervallet C0.8 vid två olika tillfällen. Detta intervall kom ut senare än övriga.

10 kr 1940‒1952 alla 0,9 milj.-intervall med bild av namnteckningarna

10 kr 1940‒1941 namn

10 kr 1942 namn

10 kr 1943 namn

10 kr 1944 namn

10 kr 1945 namn

10 kr 1946 namn

10 kr 1947 namn

10 kr 1948 namn

10 kr 1949 namn

10 kr 1950 namn

10 kr 1951 namn

10 kr 1952 namn

Det finns flera avvikelser från regeln om 5 intervall med samma vänster namn.

1942 intervallet 03,6-04,5 finns med två OLIKA namnteckningar.


från Internet 2019-03-10

03,6-04,5
OBSERVERA


från Tradera 2006-01-04

10 kr 1957 alla 0,9 milj.-intervall med bild av namnteckningarna

10 kr 1957 namn Totalt 61 olika intervall med bilder.

Alla bilder kom med e-post 2007-03-28 från en mycket intresserad samlare som skannat in bilder av nästan alla 0,9 milj.-intervall för alla årtal 1940-1962. Ett STORT TACK.

Några få saknas som efterlyses. Normalt ska fem intervall ha samma vänstra namn, men man börjar med 4 och sedan 6 intervall. Därefter är det 5 intervall med samma vänstra namn.

Jag har kompletterat med intervallet 53,1-54,0.

10 kr 1953‒1962 alla 0,9 milj.-intervall med bild av namnteckningarna

1953 10 kr 1953 namn

1954 10 kr 1954 namn

1955 10 kr 1955 namn

1956 10 kr 1956 namn

1957 10 kr 1957 namn

1958 10 kr 1958 namn

1959 10 kr 1959 namn

1960 10 kr 1960 namn

1962 10 kr 1962 namn

10 kr 1957 nr 50 000 001 ‒ 50 100 000 med och utan stjärna


e-post 2019-02-15 från en vänlig samlare

Tradera 2019-02-17

Ny information visar att 10 kr 1957 med stjärna numrerades från 50 020 001 omedelbart efter nummer för 1956 med stjärna. Troligen trycktes dessa stjärnsedlar samtidigt som nummer 09 900 00110 800 000 (enligt bild till höger). Namnteckningar Sven Lampe och Ragnar Linder runeberg.org/statskal/1955/0277.html

10 kr 1957 med och utan stjärna använder samma nummer så att det bör finnas SAMMA SEDELNUMMER både med och utan stjärna. Åtminstone finns tre kända nummer utan stjärna inom det intervall som användes för 1957 med stjärna (se gulmarkerade nummer i tabellen).

10 kr 1957 utan stjärna 10 kr 1957 med stjärna (och 1956 högt nr)

nr 49 500 001 ‒ 50 400 000
samma namnteckningar

10 kr 1957 49569901
10 kr 1957 50008365
10 kr 1957 50008737
10 kr 1957 50012546
10 kr 1957 50012549
10 kr 1957 50023609
10 kr 1957 50024057
10 kr 1957 50035870
10 kr 1957 50102924
10 kr 1957 50199825

(kända nummer)

10 kr stj 1956 * 50019913*
10 kr stj 1957 * 50020997*
10 kr stj 1957 * 50024880*
10 kr stj 1957 * 50026378*
10 kr stj 1957 * 50026567*
10 kr stj 1957 * 50026567*
10 kr stj 1957 * 50027081*
10 kr stj 1957 * 50027958*
10 kr stj 1957 * 50030995*
10 kr stj 1957 * 50031983*
10 kr stj 1957 * 50031983*
10 kr stj 1957 * 50033787*
10 kr stj 1957 * 50037449*
10 kr stj 1957 * 50037449*

(kända nummer)


10 kr 1956 (50-nr) med stjärna och vänster namn Sven Lampe


10 kr 1957 utan stjärna (0,9 milj-intervall 49,5-50,4 milj.): Riktiga stjärnsedlar har avvikande namnteckningar.


10 kr 1957 (50-nr) med stjärna och vänster namn Sven Lampe (från en sedelsamlare i Umeå)


10 kr 1957 (90-nr) med stjärna och vänster namn Sture Laurén


från Tradera 2006-05-28

  
e-post 2019-02-14 från en vänlig samlare

  
900 000 sedlar numrerade 49 500 001 ‒ 50 400 000 har alla samma två namnteckningar

Se även www.sedelmynt.se/1940/10kr.htm

Samma namn med och utan stjärna

Samma namn med och utan stjärna

Högsta kända nummer för 500 kr C


500 kr C från Bankomat 2019-02-07.

Svensk Numismatik Tidskrift 2019

Nytt nummer av SNT utkommet (februari 2019). Bli medlem i SNF så får du 8 nummer av tidskriften numismatik.se/Hur-du-blir-medlem-v2.jpg

SNT nr 1/2019 innehåller en 6 sidor lång artikel (med många bilder) Sveriges Sedlar under 1900-talet Del 1 av 4. Beskriver 5 kr‒1000 kr Sittande Svea, 1 kr 19141940 samt 10 000 kr 1939 och 1958.

Läs även sidan 23: "Ny sedel- och myntserie 2015‒2017", Listar ett stort antal av Riksbankens dokument från Projektbeskrivning till Författningssamlingar.

Annons på baksidan visar sedeln 10 daler silvermynt 1666 nr 2117 (MISAB auktion 30 den 30-31 mars).

  

SNT nr 2/2019 har nu kommit ut med bl.a. numismatik.se/pdf/snt22019.pdf
Sveriges Sedlar under 1900-talet Del 2 av 4. Beskriver 10 kr Gustav Vasa 1940‒1962, 5 kr jubileum 1948, 10 kr jubileum 1968, 1000 kr Stående Svea 1952‒1973 och 5 kr Gustav VI Adolf 1954‒1963 (många bilder).

SNT nr 3/2019 finns nu med bl.a.
Sveriges Sedlar under 1900-talet Del 3 av 4. Beskriver 5 kr Gustav Vasa 19651981, 10 kr Gustav VI Adolf 19631990, 50 kr Gustav III 19651990, 100 kr Gustav II Adolf 19651985 och 1000 kr Karl XIV Johan 19761988.
(Av misstag har årtalen under bilderna tagits från Wallén SS. Rätt årtal markerat med gult ovan)

SNT nr 4/2019 finns nu med bl.a.
Sveriges Sedlar under 1900-talet Del 4 av 4. 500 kr Karl XI, 100 kr Carl von Linné, 1000 kr Gustav Vasa, 20 kr Selma Lagerlöf, 50 kr Jenny Lind och Beredskapssedlar.

Hugo Davidson (1855‒1934)


Inledningen av en längre artikel på 1 sida ur boken Theodor Högberg "Svenska Numismatiker ..." (farfar hette Isak och klädesfabrikör, sammanblandning?)

Författare till "Förteckning öfver en samling svenska sedelmynt, anvisningar, insättningsbevis samt tullsedlar m. m. tillhöriga Hugo Davidson. Stockholm, 1897, 68 sidor. Tryckt i 100 exemplar"

Summering av Hugo Davidson (efterforskning från en mycket intresserad släktforskare):
Hugo Mejer Davidson f. 1855-10-09 i Norrköping (E), d. 1934-01-07 i Göteborgs Domkyrkoförsamling (O). Gift med Agnes Delbanco 1897-07-28 i Göteborg. 1912 var han VD för Kilsunds aktiebolag som tillverkade tyger :” Att drifva fabrik för tillverkning af väfnader äfvensom utöfva annan i samband därmed stående verksamhet”. Han satt även i styrelsen för Aktiebolaget Svenska möbeltygs-och mattfabriken :”Att bedrifva tillverkning och försäljning af möbeltyger, mattor o.d.” Bodde i Stockholm 1873-1875. Fanns i Göteborg mellan 1878-1897, 1900-1934?, i Stockholm 1897-1900.

Folkräkning 1900: sok.riksarkivet.se/person?Namn=hugo+davidson&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=1&postid=Folk_114449905&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tabKristinehamnstidningen 1892-12-15 tidningar.kb.se/2755970/1892-12-15/edition/154477/part/1/page/3.jpg
(e-post 2019-01-29 från en intresserad sedelsamlare)


Ur bouppteckning från betaltjänsten Arkivdigital (e-post 2019-01-29 från en samlare och släktforskare)

Jag letade vidare på Geni och hittade sedelsamlaren själv.

 

Theodor Högberg (1893‒1968): Svenska numismatiker under fyra sekler; en biografisk-bibliografisk handbok catalog.hathitrust.org/Record/009052368
(du kan INTE läsa texten men kolla om vissa ord finns med i texten t.ex. Hugo Davidson)

Ytterligare 500 kr B i Bankomat

2019-01-29 fick jag för första gången 500 kr B i Bankomat (cirkulerad)

  

Andreas Bernström (1845‒1925) numismatiker och en av grundarna av SNF


Inledningen av en längre artikel på 2 sidor ur boken Theodor Högberg "Svenska Numismatiker ..."

Folkräkning 1890: sok.riksarkivet.se/person?Namn=andreas+bernstr%C3%B6m&AvanceradSok=True&PageSize=20&page=2&postid=Folk_106882746&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab

Äldre böcker om sedlar

     

Nu har jag äntligen fått tag på alla dessa gamla sedelböcker. Kanske inget för normalsamlaren, men man kan hitta  uppgifter om kända sedelnummer.

Boken av Davidson hittade jag hos "Samlarförbundet Nordstjärnan" nyligen. Den innehåller 875 katalognummer över statliga sedlar från 1666‒1894 (41 sidor) samt Enskilda bankers sedlar (24 sidor). Sedelnummer anges endast för vita sedlar t.o.m. skilling banco. Inga sedelnummer för färgade sedlar eller Enskilda bankers sedlar. Det finns några få bilder (totalt 15 bilder) av äldre vita sedlar där de tidigaste bilderna