Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2022-10-03
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2022): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Auktioner
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Privata Sedlar Charta Sigillata  
Svarskuponger Premieobligationer Leksakspengar
Polletter Stavning av kung Brevporto 18552022
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar Finlands sedlar Personer


e-post är ibland 2 veckor sen
Jag efterlyser bilder (skanna gärna med minst 200 dpi) och sedelnummer av 20 kr D, 100 kr J och 500 kr G. Hjälp mig att uppdatera mina sidor med information om dessa sedlar.
Även 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B).
(Ingen e-post skickas vidare till andra samlare. Bilder och fakta kan publiceras på min hemsida. Ingen personlig information avslöjas)

BLOGG: NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Delzanno Myntårsboken 2022 finns i TVÅ olika tryckningar

  

10 kr Lilla Riksvapnet saknade värderingspriser som finns med i tryckning 2

Någon som känner till andra ändringar i tryckning 2?

Myntårsboken 2022 - A5, pocket, färg - 512 sidor - Nominerad till bästa myntbok i världen av IAPN! - KAMPANJ - HALVA PRISET NU! - delzanno


Jämför med försäljningar på MISAB auktioner

MISAB 41 resultat från auktionen
NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 41 (1 Oct 2022): SEDLAR / BANK NOTES.

  
Transportsedel 1789 såld för 20 000 kr och 3 riksdaler banco 1836 såld för 26 000 kr

3 riksdaler specie 1832 såld för 14 000 kr

10 riksdaler banco 1854 såld för 11 500 kr

10 000 kr 1958 såld för 22 000 kr

Högst gick privatbankssedlar:
100 kr Göteborgs Enskilda Bank såld för 18 500 kr
50 kr Örebro Enskilda Bank såld för 33 000 kr
100 kr Smålands Enskilda Bank såld för 40 000 kr
50 kr Södermanlands Enskilda Bank såld för 48 000 kr
50 kr Sundsvalls Enskilda Bank såld för 58 000 kr

MISAB strular med bankgironumret 399-0090. Detta fungerar INTE med vissa banker. Prova då att lägga till en nolla före så att bankgirot blir 0399-0090.

     

MISAB numrerar medeltida mynt efter Lagerqvist Sveriges Mynt (LL) och senare mynt efter Sveriges mynt 1976 och 2021 (ingen numrering efter Delzanno)

Wallén Sveriges Sedlar     

MISAB numrerar äldre vita sedlar enligt SS, färgsedlar enligt SF och privatbankssedlar enligt Platbãrzdis.

Holmasto auktion 161 med svenska transportsedlar och 12 sk banco 1836

  
NumisBids: Holmasto Auction 161, Lot 381 : Sweden. Group of 3 notes 1761-1836.. Transportsedel: 9 daler 1761, 6...

6 daler kmt 1772, 9 daler kmt 1761 och 12 skilling banco 1836
Holmasto anger endast Pick A101 utan angivande av a eller b motsvarande SS typ 1 eller 2 (konturerade eller utfylla bokstäver i vattenmärke)


Typ 2 vm helt utfyllda bokstäver (typ 1 endast yttre konturen av bokstäverna)

Enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar I sid. 30: "Fr.o.m. 1837 tryckta i stereotyp". Detta betyder att man INTE använder enstaka typer utan man tillverkar en sammanhängande textmassa i ett stycke.

Även om sedeln är typ 2 är den intressant eftersom den INTE är i stereotyp. Man kan se skillnader i strafftextens placering. Under första bokstaven e i "efterapar" finns mellanrum medan för stereotyp finns bokstaven u.

Man skulle kunna dela upp i typ 1 år 1834-1836, typ 2a år 1836-1837 och typ 2b år 1838-1849 (osäkert hur 1837 ser ut)


Strafftext 1825 för 12 skilling specie liknar nedanstående med mindre skillnader t.ex. under s i som finns en istället för mellanslag


Strafftext 1835 för 12 skilling banco (samma text 1836 på Holmasto auktion)


Strafftext 1849 stereotyp utan punkt efter Kongl

P.S. Jag efterlyser flera bilder av 12 sk banco 1834-1839


12 sk banco 1838 typ 2b

Se även SNF auktion 147 år 2004 med bild av 12 sk banco 1837 (typ 2a) som har samma strafftext som 1835
(bilden är tydligt i den tryckta bilagan men OTYDLIG i den digitaliserade på webben)


Strafftext 1837 typ 2a med punkt efter Kongl.

16 skilling banco med ändrad straffsats


Strafftext 1834 för 16 skilling specie,  under u i "uptäcker" finns mellanslag t.h. om af


Strafftext 1835 för 16 skilling banco, under u i "uptäcker" finns mellanslag t.v. om af


satt med lösa typer, under u i "uptäcker" finns bokstaven a


stereotyp,  under u i "uptäcker" finns bokstaven e, typ 2b


stereotyp, under u i "uptäcker" finns bokstaven e, typ 2b


under bokstaven u i "upptäcker" finns mellanslag

Varianterna behöver undersökas mera noggrant

8 skilling specie och banco med ram runt straffsats


8 skilling specie typ 3
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 1 (vm konturerade bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (vm helt fyllda bokstäver)
93 mm bred ram, up under Sedel, text 83 mm bred

8 skilling banco typ 2 (Stereotyp)
90 mm bred ram, pt under Sedel, text 81 mm bred

Bredden på ramen är från början 93 mm men ändras senare till 90 mm. Samtidigt förskjuts texten så att bokstäverna i "uptäcker" under "Sedel" ändras från "up" till "pt".

Jag har sett bilder av 8 sk banco 1838 som har texten med "pt". Samtidigt är hela ramen något förskjuten åt höger.

Kan någon mäta bredden på ramen för år 18371839 för att se var gränserna mellan typerna finns. Eventuellt kan man dela upp 8 sk banco i typ 2a (1836) och typ 2b (18381849).

Enligt Platbãrzdis Sveriges Sedlar sid. 30: "Fr.o.m. 1837 tryckta i stereotyp". Detta betyder att man INTE använder enstaka typer utan man tillverkar en sammanhängande textmassa i ett stycke. Troligen är hela straffsatsen (utan ram?) tillverkad i ett stycke. Se även sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp_(tryckteknik).

100 kr J årtal 2022 med nytt högsta kända nummer

  
Den vänstra är mitt exemplar och den högra kom med e-post 2022-09-26 från en vänlig samlare
Observera närliggande sedelnummer men olika positionsnummer 41 och 42

        
Tidigare kända nummer

Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
100 kr 2014 B 0,5 milj.*
" 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
" 2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.
" 2022 J (0,5 - 0,0) × 50 = 25 milj.

*) Anger antalet sedlar i cirkulation. Totalt har 6 milj. sedlar tryckts som nu finns i beredskapslager.

Riksbankens budget för sedlar och mynt
Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019)
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
- inga sedlar levererades
mynt för 6 Mkr levererades sen fakturering av 2 kr 2020
2022 budget 12 Mkr
ev. öka enligt
prognos ovan
budget 9 Mkr - 100 kr J

Riksbankens budget för 2022 var 12 Mkr som motsvarar ca 24 milj. sedlar som stämmer bra för 100 kr J.

Dessutom hade man budgeterat 18 + 7 = 25 Mkr för år 2021 men inga sedlar levererades. Troligen blev faktureringen förskjuten till nästa år.

Min gissning är att det är 18 Mkr för 500 kr I och 7 Mkr för 50 kr J.

5 kr Gustav VI Adolf på auktion


NumisBids: Katz Coins Notes & Supplies Corp. E-Auction 68, Lot 2439 : Sweden 5 Kroner 1962 (ND) Proof Face P# 50x, N# 205840;...
Troligen manipulerad trots UNC, sedelnumret och årtal ser bortskrapat ut
Säkerhetsfibrer på baksidan men inga arbetsbokstäver på framsidan antyder att det är årtal 1959-1961 (inte 1962)

Synpunkter på denna auktion från intresserade sedelsamlare:
Sedelnumret ser ut att vara PB 819919 (1960)
Numret syns tydligt och det är också uppenbart att årtalet (1960) har skrapats bort då gravyrtrycket följt med bitvis.

  

Samma firma har även tre olika Insättningsbevis och tre olika 32 skilling banco

500 kr SPECIMEN på auktion


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio October 2022 Hong Kong Auction, Lot 44529 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 500 Kronor, ND (1989-92). P-59as....

Philea auktion 396 Sedlar - Auktion 396 - AB Philea


Insättningsbevis SS typ MM

Senare sedlar numrerade enligt Rosenqvist Sveriges Färgsedlar. Men man har glömt att skriva SF framför katalognumret. 

Mynt numreras nu endast enligt Delzanno Myntårsboken SMB och SG

Philea hade tidigare även numrering enligt MIS (Hamrin Mynten i Sverige) och SM (Sveriges Mynt 1976) som nu slopats

     

Bland ÖVRIGT finns ransoneringskuponger Lot 2024 - Övrigt material / Övrigt, Auktion 396 - AB Philea och lottsedlar

Bilder från Riksbanken Facebook

”Det här reportaget är verkligen unikt. Ingen annan hade gjort det och ingen kommer heller att kunna göra det”, skrev reportage- och vetenskapsfotografen Lennart Nilsson. Idag uppmärksammar vi att han skulle ha fyllt 100 år.

I mitten av 1950-talet fick Lennart Nilsson tillträde till stängda arbetsplatser, bland annat Riksbanken som då fanns på Helgeandsholmen, sedeltryckeriet på Kungsholmen och Tumba Bruk. Hans bilder visar dåtidens tillverkning och hantering av sedlar, mynt och sedelpapper, och bildreportagen publicerades därefter i tidskriften Se.

Bilderna visar bland annat vattenstämpelkontroll, tryckkontroll, sedeltrycksräkning och pricksskytteövning.

Erseus, Johan, Fjellström, Anne (2008). Lennart Nilsson Stockholm, Bokförlaget Max Ström.
Lennart Nilsson Stockholm - Lennart Nilsson, Johan Erséus - Bok (9789171260833) | Bokus


Tillträde förbjudet! - www.bokorder.se kan köpas för 30 kr

Statens historiska museer - www.bokorder.se Ett stort urval av numismatiska och historiska böcker.

Nya Sveriges Mynt 2021 OMNUMRERAD jämfört med 1976 års upplaga

Observera att tidigare nr 156 har ändrats till 166. Detta gör att alla hänvisningar till SM (1976 års upplaga) i Delzanno Myntårsboken 2022 är föråldrade. OBS!!!

Ändring av katalognummer gäller i första han mynt från Gustav Vasa --- Karl XI. Numren verkar i stort sett OFÖRÄNDRADE fr.o.m. Karl XII (behöver undersökas noggrannare). Enstaka ändringar förekommer senare. Fredrik I har många omnumreringar.

MISAB 41: Vikingatid och medeltid har i första hand hänvisning till Lagerqvist: Sveriges mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt (1970)

500 kr B med nytt tusen-nummer från Bankomat

  
Ocirkulerade från samma uttag i Bankomat 2022-09-15, samma tusen-nummer 287 men två olika postioner 48 och 49

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner för höga nummer
500 kr B 281 41
  282 32
  284 08, 25, 29, 36
  287 48, 49
  288 09
  289 28, 43
  290 21
  291 23
  292 16, 35, 37, 39
  293 32
  294 35, 36, 39, 49
  295 45
Valör Årtal Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
500 kr 2014 B 0,5 milj.*
" 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
" 2017 E (0,65 - 0,0) × 50  = 32,5 milj.
" 2018 F (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
" 2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.

*) Anger antalet sedlar i cirkulation. Totalt har 6 milj. sedlar tryckts som nu finns i beredskapslager.

MISAB 41 auktion NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 41 (1 Oct 2022): SEDLAR / BANK NOTES.

  
Transportsedel 1789 på handskriven/begärd valör Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) Wallén SS sid. 30 typ 9.

Observera att valören är tryckt på baksidan men 2 runstycken ser handskriven ut vid jämförelse med 25 skilling. Sedelnumret 39 handskrivet både på framsidan och baksidan.

Handskrivna valörer på auktioner
Auktion Nr Valör Årtal Nr   Kvalitet Resultat Utrop Ägare
MISAB 41 724 7 rd 25 sk 2 rst sp trp 1789 39 Begärd valör 1 20000 5000  
Ahlström 31 1582 10 rd sp trp 1820 24149 Begärd valör (1/1+)riss 19000 16000 SJ
Ahlström 66 0689 10 rd sp trp 1820 24149 Begärd valör 1/1+ 46000 40000  
Ahlström 64 0742 10 rd sp trp 1827 32753 Begärd valör (1?)förlust 2400 800 LW
Ahlström 19 0701 10 rd sp trp 1831 30709 Begärd valör (1?/1)hål 6200 6000  
Ahlström 53 0804 10 rd sp trp 1831 30709 Begärd valör (1?/1)hål 6600 6000  
Ahlström 37 1268 50 rd banco trp 1835 105260 Begärd valör (1+)inlöst 26000 10000 TL
Ahlström 39 1406 100 rd banco trp 1835 60160 Begärd valör (1+)makulerad 31000 15000 TL
Ahlström 38 1418 1000 rd banco trp 1835 1144 Begärd valör (1+/01)makulerad 26000 20000 TL

Transportsedlar med handskrivna/begärda valörer finns av TVÅ olika sorter. Handskrivna/Fasta jämna valörer tillverkades i förväg och cirkulerade som vanliga sedlar. Handskrivna/Begärda udda valörer tillverkades på begäran på valfritt belopp. Observera att alla övriga transportsedlar på auktion är FASTA JÄMNA valörer.

Minsta tillåtna valör för transportsedlar var 5 rd specie 1777-1815, 10 rd specie 1815-1834 och sedan 10 rd banco. Se även Transportsedel 50 daler kopparmynt 1775 Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum som var lägsta tillåtna valör 1723-1777.

Se även SLM 15637 - Transportsedel, 295 Daler Kopparmynt 1775 - Sörmlands museums samlingar (sormlandsmuseum.se) handskriven begärd udda valör 295 daler kopparmynt

50 daler kopparmynt 1775 P-A86 (banknote.ws) (inte 950 som texten anger)

Auktion Nr Valör Årtal Nr Kvalitet Resultat Utrop
Ahlström 35 0505 3 rd sp trp T2 1811 86570 1+/01 4200 5000
Ahlström 40 1762 3 rd sp trp T2 1811 86570 01/0 7400 8000
MISAB 41 727 3 rd sp trp T2 1811 86570 01 9000 5000

 

Auktion Nr Valör Årtal Nr Kvalitet Resultat Utrop
Ahlström 53 0797 3 rd sp T4 1832 73919 1/1+ 2900 1500
MISAB 41 729 3 rd sp T4 1832 73919 1+ 14000 5000

 

Auktion Nr Valör Årtal Nr Kvalitet Resultat Utrop
MISAB 33 0747 2 rd banco T2 1855 U 83700 1 1000 1000
MISAB 41 734 2 rd banco T2 1855 U 83700 1 1400 1000

5 kr 1914 MISAB 41 nr 738: Bild och text visar OLIKA sedelnummer, varning. Troligen är serie G i texten rätt medan bilden är fel serie A. MISAB 33 har samm 5 kr 1914 serie G.

Auktion Nr Valör Årtal Nr Kvalitet Resultat Utrop
Ahlström 54 1293 2 rd rgd E6 1827 15433 (01)fläck 900 1200
MISAB 41 740 2 rd rgd E6 1827 15433 01 6400 3000


50 daler kopparmynt 1775 handskriven fast valör (avbildning från Davidson 1896)

MISAB 41 har även många privatbankssedlar bl.a. tre stycken högvalörer 50-100 kr

Transportsedel handskriven med fast eller begärd valör


Fast valör 24 daler kmt (äkta sedel men falsk 1:a efter 24)
från MISAB 33, se även Facebook UNIK!!

Begärd valör 120 daler kmt Örtugar, penningar och riksdaler – om den svenska valutans historia | Kulturminnet (wordpress.com)

Det märkliga är att dessa "fasta valörer" (24 och 36 daler kmt typ 1) har handskriven valör både som text och siffror. Det finns väl ingen valör i vitstämpel eller vattenmärke? Något rörigt att skilja mellan "begärda valörer" och "fasta valörer" när de ser IDENTISKA ut. Med "fasta valörer" menar man tydligen valörer som skrevs ut i förväg innan kunden kom till banken. De lägre fasta valörerna 6-9-12 daler kmt har enklare utseende eftersom de INTE skulle transporteras.

Något ologiskt listar Wallén SS sid. 41 dessa handskrivna valörer (24 och 36 daler kmt typ 1) separat skilt från begärda valörer men redovisar INTE t.ex. 10 riksdaler specie separat från begärda valörer?

50 kr B saknade intervall


växel på ICA 2022-09-16 (nummer vid gränsen till saknat intervall)

50 kr B kända nummer i cirkulation
B0.0 23 ex nr 0.0000.098  
B0.1 22 ex nr 0.1010.184  
B0.2 21 ex

nr 0.200‒0.299

 
B0.3 16 ex

nr 0.326‒0.333

nr 0.370‒0.398
B0.4 29 ex nr 0.401‒0.491  
B0.5 24 ex nr 0.5000.596  
B0.6 0 ex

 
B0.7 7 ex nr 0.7600.798  
B0.8 8 ex nr 0.8150.816 nr 0.852, nr 0.8870.889
B0.9 0 ex

 
B1.0 10 ex nr 1.0721.099  
B1.1 30 ex nr 1.1001.199  

Det saknas drygt två hela 100 000-intervall som vardera motsvarar 60×0,1 = 6 milj. sedlar

Assignation 1662 Stockholms Banco på auktion


"SWEDEN. Lot of (2). Mixed Banks. Mixed Denominations, Mixed Dates. P-A29 & A46. Fine & Very Fine."
NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Maastricht September 2022 Auction, Lot 40486 : SWEDEN. Lot of (2). Mixed Banks. Mixed Denominations, Mixed Dates....
Detta är fel hänvisning till Pick A29 och A46. Sedlarna är assignationer 1662 Stockholms Banco SS sid. 16 typ I som INTE finns med i Pick.
Jag är osäker på den övre sedeln som också är daterad 1662. Troligen är det en handskriven assignation eller kassasedel. Jämför med Platbãrzdis Sveriges Sedlar I sid. 12 och fig. 11.

Samma firma säljer även två Insättningsbevis som felaktigt fått Pick-nummer. Dessa är Insättningsbevis SS sid. 21 typ MM.


Assignation 1663 från Ahlström 66 och MISAB 20 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 20, Lot 273 : SWEDEN - SEDLAR /NOTES: STOCKHOLMS BANCO: Assignation i Stockholms...

Lägg märke till att alla tre bilderna har en extra markering med en krumelur och "cassa" uppe till vänster. Eventuellt visar det att assignationen är inlöst?

Unik sedelsamling visas på FaceBook

Sedelsamlare i Sverige Kjell William Riibe | Facebook

Rare Banknotes Kjell William Riibe | Facebook

World BankNoteSter Kjell William Riibe | Facebook

Du hittar bilder av sedlarna i hög upplösning genom dessa tre länkar. Vissa sedlar finns på alla tre men några sedlar finns bara via en av länkarna.

Sverige 150 riksdaler kopparmynt 1764 Skinnskatteberg Facebook

Detta är en assignation 150 daler kopparmynt 1764. Jämför med Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid 58 nr 28 och bild 52: 120 daler kopparmynt 1766.

Jacob Johan Gyllenborg betalar till "sedelhafaren" på Skinnskattebergs bruks uppdrag.

Ägare Fredrik Gyllenborg dog 1759. Dödsboet förvaltades av David Stierncrona, Henning Adolf Gyllenborg och Jacob Johan Gyllenborg. Konkurs 1766 (se Riksarkivet Fredrik Gyllenborg)

Platbãrzdis anger Skinnskattebergs bruk på greve Jacob J. Gyllenborg. Jag tror att detta är fel. Gyllenborg betalar på uppdrag av Skinnskattebergs stångjärns- och manufaktur.

Johan Erik Åkerberg sedelförslag 1845

Johan Erik Åkerberg – Wikipedia "Som gravör utförde han på Riksbankens uppdrag prov på nya sedlar 1843–1846"

Han utförde gravyrprov åt Rikets Ständers Bank år 1845 som han även visad upp vid kontakt med olika privatbanker.

Joh. E. Åkerberg har även erbjudit sina tjänster till Smålands Enskilda Bank snt4-51980.pdf (numismatik.se) och även Kopparbergs Enskilda Bank snt21983.pdf (numismatik.se)

"Utlåtande, angående afskrifning af Bankens fordran hos Gravören J. E. Åkerbergs konkursmassa" Utlåtande, angåendeo afskrifning af Bankens fordran hos Gra ...weburn.kb.se › riks › pdf › web › utl_1868___bu_8


Riibe Facebook (enkelsidigt tryck?)

  
från eBay 2021-01-10 där den såldes som kopia (osäkert om bilden är av original eller kopia)

Sedeln finns även avbildad i Ahlström 37 och i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1972 (där baksidans tryck lyser igenom)


Ahlström 37:1388

Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) 1972 sid. 112-120: Om sedlar av Ernst Nathorst-Böös avsnitt II, John. E. Åkerbergs förslag till sedel som presenterades för Örebro Privatbank år 1847


NNÅ 1972 finns på nordisk numismatisk 1972 | Bokbörsen (bokborsen.se)


LIBRIS - sökning: åkerberg 1811 (kb.se)

P.S. Flera nya bilder av sedlar från Riibe på FaceBook

Sedelsamlare i Sverige Kjell William Riibe | Facebook

Rare Banknotes Kjell William Riibe | Facebook

World BankNoteSter Kjell William Riibe | Facebook

5 kr 1888 Sittande Svea prov

5 kr G VI A 1952 prov

100 riksdaler silvermynt transportsedel 1867

24 daler kopparmynt transportsedel 1745

1000 riksdaler begärd/handskriven valör 1835

Riksdaler riksmynt provtryck ark


Riibe Facebook

Detta är INTE från Ahlström 71 år 2004 utan snarare från Philea Mynt auktion 01 år 2012 (röd färg) coinAuction1.pdf (philea.se)


Ahlström 71 nr 910 år 2004 såld för 36 000 kr (observera GRÖN färg)

Se även Sverige | Norden | Sedlar | Provtrycksark med hela serien av 1858/1864-års utgåva 1 riksdaler till 500 riksdaler, i svartvitt på tunt papper | AB Philea

Alvin Portal till äldre digitaliserade böcker om numismatik Alvin - Startsida (alvin-portal.org)

Elias Brenner Alvin - Sök: Inkludera: {Fritext:elias brenner} (alvin-portal.org)

  
Alvin - Thesaurus nummorum sveo-gothicorum, thet är en skatt af swen (alvin-portal.org) Brenner upplaga 1 år 1691

Alvin - Thesaurus nummorum sueo-gothicorum studio indefesso Eliæ Bre (alvin-portal.org) Brenner upplaga 2 år 1731

Se även Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) såld för 4200 kr

Nicolas Keder Alvin - Sök: Inkludera: {Fritext:nicolas keder} (alvin-portal.org)

     
Alvin - Nvmmi aliqvot diversi ex argento praestantissimi: nempi dece (alvin-portal.org) Mynt katalog år 1706

Alvin - Catalogus nummorum Sueo-Gothicorum usualium ac memorialium, (alvin-portal.org) Katalog över Brenners samling köpt av Walter Grainger år 1728

Carl Reinhold Berch Alvin - Sök: Inkludera: {Fritext:carl reinhold berch} (alvin-portal.org)

Alvin - Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, s (alvin-portal.org) utgåva 1773

Se även Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) såld för 1300 kr

Alvin - Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar, s (alvin-portal.org) utgåva 1787

Alvin - Namnkunniga svenska herrars och fruers skåde-penningar afrit (alvin-portal.org) år 1777

Adolph Modéer Alvin - Sök: Inkludera: {Fritext:adolph modéer} (alvin-portal.org)

   Detaljerad litteraturlista på flera sidor
Alvin - Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenni (alvin-portal.org) år 1796

Edvald Ziervogel Alvin - Sök: Inkludera: {Fritext:evald ziervogel} (alvin-portal.org)

Alvin - Utkast til offäntliga historiska föreläsningar öfwer swenska (alvin-portal.org) år 1753

  
Alvin - Trettio historiska afhandlingar öfwer swenska mynt och medai (alvin-portal.org) år 1755

5 kr 1942 har avvikande användning av namnteckningar (äldre information)

Normalt för alla 5 och 10 kr Sittande Svea är att fem serier i rad har samma vänstra namnteckning: A-E, F-K, L-P, Q-U, V-Z. Men för 5 kr 1942 gäller istället att följande serier har samma namn till vänster: A, B-F, G-L, M, Q. Dessutom saknas serie N, O, P. Jag efterlyser alla sedlar med dessa okända serier N-P. Även de ovanliga serierna M och Q efterlyses. Skicka e-post till mig, gärna med bilder skannade med 100 dpi (som använts i nedanstående bilder). Rosenqvist Sveriges Färgsedlar har kommit fram till samma slutsats att endast serie A-I, K-M, Q är kända, oberoende av mig.

           

Det saknas också alla arbetsbokstäver C-N som skulle ha kunna använts för serie N, O, P som helt saknas.

Arbetsbokstäverna trycks samtidigt som sedelns baksida. Numrering och namnteckningar kommer i en SENARE tryckning så att arbetsbokstäverna kan komma i oordning. First-in-First-out gäller inte alltid i tryckeriet.

Valör År Nummer Arbetsbokstav
5 kr 1942 L 197065 Z
5 kr 1942 L 499037 X
5 kr 1942 L 644731 B
5 kr 1942 L 826865  
5 kr 1942 L 845282  
5 kr 1942 L 879177  
5 kr 1942 M 113650 X
5 kr 1942 M 115502  
5 kr 1942 M 177936 A
5 kr 1942 M 252923 C
5 kr 1942 M 271079  
5 kr 1942 M 290902 B
5 kr 1942 M 301006 B
5 kr 1942 M 310770 B
5 kr 1942 M 320541  
5 kr 1942 M 365141  
5 kr 1942 Q 052643 P
5 kr 1942 Q 075721 Q
5 kr 1942 Q 134049 Q
5 kr 1942 Q 146470 Q
5 kr 1942 Q 217446  
5 kr 1942 Q 236910  
5 kr 1942 Q 260503  
5 kr 1942 Q 347790 U
5 kr 1942 Q 390474 V
5 kr 1942 Q 391466 V
5 kr 1943 A 208871 O
5 kr 1943 A 403742 Q

5 kr 1942 nya upptäckter

Alla serier A-L ser ut att vara kompletta med nr 000 001 - 900 000. Högsta kända nummer för serie L är 879 177. Men för serie M och Q så saknas högre nummer.

5 kr 1942 M högsta kända nr 372 537 (info från en insatt sedelsamlare)

5 kr 1942 Q högsta kända nr 411 781

  

200 kr B extremt ovanligt 100 000-nummer

Ytterligare ett exemplar inom det smala intervallet B xx 0 780 000 ‒ B xx 785 000. Resten av hundratusenintervallet saknas.


e-post 2019-06-27
B280780875

e-post 2018-09-14
(utan bild)


Bankomat 2022-09-06

växel på ICA 2019-08-22

e-post 2020-05-01

e-post 2016-10-12

Endast 6 kända exemplar av sedlar från intervallet B xx 0 700 001 -- B xx 0 800 000. Med 50 positioner gäller det 5 milj. sedlar som nästan helt saknas i cirkulation. Även föregående och efterföljande intervall saknar många nummer i cirkulation.

B0.6 7 ex nr 0.6010.662  
B0.7 6 ex nr 0.7800.784 sällsynta
B0.8 10 ex nr 0.817 och nr 0.874‒0.897

500 kr B, C, E, F, G

Ett antal sedelnummer från en samlare 2022-08-22.

500 kr 2014B 30 0 268302 nytt positionsnummer
500 kr 2015C 19 0 896208  
500 kr 2015C 34 1 000305  
500 kr 2015C 07 1 607438  
500 kr 2017E 15 0 302343  
500 kr 2017E 07 0 684911 högsta kända nummer
500 kr 2018F 27 0 051459 lägsta kända nummer
500 kr 2018F 13 0 094530  
500 kr 2018F 09 0 284344  
500 kr 2018F 18 0 301978  
500 kr 2019G 25 0 531465  

Övriga sedelnummer nytt lägsta eller högsta nummer inom ett 100 000-intervall

2 kr 2019 och 2020 upplaga enligt Riksbanken


Observera att man även markerat år 2021 med streck (-) eftersom inga mynt präglades det året.

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

Min tidigare beräkning av upplaga stämmer:

2019-04-26 Beställning nr 1 2019, mynt KNM (detta gäller 2 kr 2019) Upplaga 40 milj. ex enligt Riksbanken. 7 Mkr/40 milj. = 17,5 öre per mynt

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201027.pdf
(gäller 2 kr 2020 som fakturerades år 2021 med 6 Mkr)

Upplagan för 2 kr 2020 blir då 6/0,175 = 34 milj. mynt.

Sveriges Mynt 1521-2021 är nu klar Facebook


Ordinarie pris på Bokus, utgivningsdag 2022-09-12 Sveriges mynt 1521-2021 - Magnus Wijk, Dan Carlberg, Bengt Hemmingsson - Bok (9789198359855) | Bokus

Jämför priser Jämför priser: Sveriges mynt 1521-2021 - Magnus Wijk, Dan Carlberg, Bengt Hemmingsson - Bok 9789198359855 (bokfynd.nu) finns på Bokus men INTE på Adlibris

"Sveriges mynt 1521-2021" (SM). Boken ersätter referensverket med samma namn som gavs ut 1977. Mycket har ändrats sedan då och denna nya upplaga innehåller flera viktiga uppdateringar, dessutom är den försedd med rikliga bilagor, som den förra utgåvan saknade. Sveriges mynt 1521-2021 kommer att börja distribueras från och med nästa vecka.

Samtal mellan Carlberg och Delzanno om boken och rabattpriser vid köp på kommande myntmässor
Samtal med VD för MISAB - Dan Carlberg och förhandstitt på några vackra auktionsobjekt - Auktion 41 - YouTube


Sveriges mynt

Ordinarie pris på Sveriges mynt 1521-2021 är 750 kronor + frakt. I samband med myntmässorna i Lund (24/9), Stockholm Numismatica 2022 (2/10) och MØNTBØRS 2022/Copenhagen Coin Fair (30/10) samt vid bokreleasen i Uppsala (20/9) säljs boken för 650 kronor.

Alternativa myntböcker

     
Myntårsboken 2022 - A5, pocket, färg - 512 sidor - Nominerad till bästa myntbok i världen av IAPN! - KAMPANJ - HALVA PRISET NU! - delzanno

Delzanno Myntårsboken är det bästa valet för dig som ännu inte har någon modern myntbok. Myntårsboken innehåller även mynt från vikingatid och medeltid samt alla Riksbankens sedlar, men saknar de ovanliga transportsedlarna på begärda/handskrivna valörer som finns detaljerat i Wallén SS. Tonkin Myntboken är ett sämre alternativ.

Den uppmärksamme läsaren kan se att Myntårsboken ibland har bilder av extremt ovanliga beredskapssedlar och stjärnsedlar med slutsiffror 00/01. Dessa finns inte beskrivna i text i Myntårsboken eller i Sveriges Färgsedlar:
100 kr 1972 Z* slutsiffror 00
20 kr 1991* positionsnummer 99
10 kr 1940 O beredskapssedel serie F-P
10 kr 1963 D* slutsiffror 01
5 kr 1940 E beredskapssedel serie A-K
5 kr 1966 G* slutsiffror 01

För den mera avancerade samlaren LITTERATUR - delzanno

  

Sveriges Myntbok del 1: 995-1654 Olof Skötkonung - Karl X Gustav

Sveriges Myntbok del 2: 1654-2022 Karl XI - Carl XVI Gustaf

Sveriges Guldmynt 1512-2020

Delzannos böcker innehåller även Sveriges besittningsmynt som saknas i Myntårsboken.

Mera för sedelsamlaren

   Wallén Sveriges Sedlar
SVERIGES FÄRGSEDLAR NY | Köp på Tradera (557129938)

Sveriges Färgsedlar (SF) 1835-2008 har en detaljerad beskrivning av kända seriebokstäver och sedelnummer samt beräknade upplagor (som saknas i Myntårsboken).

Sveriges Sedlar (SS) 1984 är fortfarande en nödvändig katalog för alla äldre "vita" sedlar 1657‒1849: Stockholms Banco, Sedelsubstitut, Insättningsbevis, Transportsedlar, Kopparskilje, Vita Specie, Vita Banco, Myntsedlar, Försäkringssedlar (inlösen av nödmynt och myntsedlar), Fahnehielm sedlar, Riksgäldsedlar.
SS 1984 har även en översikt över alla Diskontkontor 1773‒1872 (statliga och privata) men endast katalog över statliga: Generaldiskontkontoret, Riksdiskontverket, Bankodiskontverket, Riksgäldskontorets Diskontverk, Riksbankens Afdelningskontor (för privata diskontverk se Platbãrzdis del II).

SS 1984 är mycket svår att få tag på så om du har ett slitet exemplar lägg ut det på Tradera. En nödlösning är SS 1979 som finns på Bokbörsen Sveriges sedlar del 1. Vä... | Ahlström Bjarne | 68 SEK (bokborsen.se). SS 1979 saknar dock Myntsedlar, Försäkringssedlar, Fahnehielm sedlar, Riksgäldsedlar, Diskontkontor. Du kan låna SS 1984 på många Bibliotek, kolla på ditt närmaste.

För den avancerade sedelsamlaren är även Platbãrzdis Sveriges Sedlar I-III av intresse sedlar | platbarzdis | Bokbörsen (bokborsen.se)
Del II innehåller privata diskontkontor (Götheborg, Malmö, Åbo, Götha Canal), brukssedlar (Skultuna, Östersund m.fl.), filialbankernas assignationer, enskilda sedlar (Alunbruket, Spinnhus m.fl.)
Del III innehåller privatbankssedlar

Elias Brenner - den svenska numismatikens fader Elias Brenner – Wikipedia

Elias Brenner (riksarkivet.se)

www.blf.fi/artikel.php?id=2463 Brenner (född i Finland 1647), biografiskt lexikon för Finland

Porträtt av en numismatiker Elias Brenner (18.4.1647-16.1.1717) snt81994.pdf (numismatik.se)

Elias Brenner Minnesutställningen 1947 – innehåll och planering snt42006.pdf (numismatik.se)

Den svenska numismatikens fader Elias Brenner (1647−1717) firas i Åbo av samlare och forskare snt22017.pdf (numismatik.se)

LIBRIS - sökning: AMNE:(Brenner Elias 1647 1717) (kb.se)


Delzanno Elias Brenner - Den svenska numismatikens fader - Allt du behöver vet om myntsamlandets ursprung - YouTube
Behandlar Brenner 1:a upplagan 1691 och 2:a upplagan 1731 samt Brenners myntsamling

  
Faksimileupplaga 1982 av Brenner 1:a upplagan 1691, Av misstag har man använt titelbladet från 2:a upplagan
finns antikvariskt på Bokbörsen Thesaurus nummorum Sveo -... | Brenner, Elias | från 299 (bokborsen.se)
Skriven på svenska men vissa delar på latin. Samma förord både på svenska och latin.
Omfattande "Förklaring till bilderna" av Nils Ludvig Rasmusson samt beskrivning av boken av Rasmusson och Ernst Nathorst-Böös

Torbjörn Sundquist: Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum Torbjorn_Sundquist.pdf (nku.nu)


Nytryck 2015 av Brenner 2:a upplagan 1731, finns bl.a. på Bokus, skriven på latin
Thesaurus nummorum sueo-gothicorum - Elias Brenner - Häftad (9785519156769) | Bokus


Köp boken om myntsamlingen i Moskva hos SNF

Elias Brenners myntsamling finns i Moskva
snt82002.pdf (numismatik.se)

Brenners myntsamling såldes 1721 till den engelska handelsmannen i Stockholm Walter Grainger. Denna samling såldes efter Graingers död 1729 till familjen Demidov och försvann till Ryssland för att så småningom hamna på Pushkinmuseet. Först på 1960-talet blev man klar över var åtminstone delar av Brenners samling befann sig och först nu har hela historien om Brenners myntsamlings öden blivit ordentligt kartlagd.
Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)
Idag finns äntligen Brenners samling vetenskapligt dokumenterad. Julia Krasnobaeva, verksam vid Pushkinmuseet, har ägnat många år av forskning kring Brenner och hans mynt, och hennes bok innehåller både Brenners träsnittsillustrationer och nya myntfotografier av hög klass.

Se även Elias Brenner, Ett trehundraårsminne av Boo von Malmborg (Ord och Bild / Femtiosjätte årgången. 1947)

OM ELIAS BRENNER, HANS MILJÖ OCH VERKSAMHET snt31979.pdf (numismatik.se)

  
Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum - Elias Brenner - Google Böcker Brenner 2:a upplagan 1731 med förord av Nils Keder, läs denna bok digitalt

  
Brenner 2:a upplagan: Olof Skötkonungs mynt

På auktion NUMISMATIK. ELIAS BRENNERS BERÖMDA MYNTBOK I ANDRA UPPLAGAN 1731. Böcker, Kartor & Handskrifter - Auctionet

Thesaurus nummorum sueo-gothicorum studio indefesso Eliæ Brenneri L. annorum spatio collectus, secundum seriem temporum dispositus, atqve e tenebris cum commentatione in apricum prolatus. [...] (antikvariat.net)

Brenners svenska numismatik 1731 - Stockholms Auktionsverk (auktionsverket.com)

Sökning på Google elias brenner – Google Sök efter upplaga 1731


Aspelin: Elias Brenner | Lorenz B. Hatt (dessin.se)

Niklas Keder Nicolas Keder – Wikipedia

Se även Nicolas Keder (riksarkivet.se) som bearbetade Brenner 2:a utgåvan 1731

LIBRIS - sökning: nicolas keder (kb.se)

Porträtt av en numismatiker Nicolaus Keder (20.3.1659-17 .4.1735) snt51995.pdf (numismatik.se)

Keder, N.: Catalogus Nummorum Sueo-Gothicorum Usualium ac Memoralium Veterum Recentiumque, in Museo Graingeriano ... 1728.
Beskrivning av Brenners samling som såldes till
Walter Grainger

  
206240 (alvin-portal.org) läs boken digitalt

Bokus Catalogus Nummorum Sueo-Gothicorum Usualium AC Memorialium, Veterum Recentiumque, in Museo Graingeriano Holmiae Curiose Asservatorum, Concinnatus a Nicolao Kedero, ... Accedunt Et Alii Nummi AB Eodem - Nils Keder - Häftad (9781140998846) | Bokus nytryck år 2010

Carl Reinhold Berch Carl Reinhold Berch – Wikipedia

Titta även på Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar: som til denna tid ... - Carl Reinhold Berch - Google Böcker år 1773

  
Observera hänvisning till Brenner och Keder.

Carl Reinhold Berch (riksarkivet.se)

Kring 1787 års upplaga av Berchs myntbeskrivning snt12003.pdf (numismatik.se)

LIBRIS - sökning: Carl Reinhold Berch (kb.se)

Nytt lägsta nummer för 500 kr B

  
e-post från en vänlig samlare 2022-08-18

  
Tidigare lägsta kända nummer

  
SPECIMEN sedlar med lägre nummer

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner för låga nummer
500 kr B 185 03, 21, 49
  186 10, 20
  192 12
  193 14, 20, 28
  195 28, 31, 36
  198 27
  199 48
  200 50

Antalet tryckta stjärnsedlar är ofta en multipel av 9000 för 5-10 kr och en multipel av 4500 för 50-100 kr sedlar

Denna observation kommer från en mycket intresserad samlare och verkar ofta stämma med mina gissade upplagor. Kolumnen "Antal sedlar" är troligen den verkliga upplagan.

           
1956 KB*, 1959 OB* och 1961 SG*

5 kr sedel Gustav VI Adolf
Årtal

Med stjärna

Lägsta nr Högsta nr Troligt lägsta Troligt högsta Antal sedlar Antal/9000
1954

Saknar stjärna

1955

Saknar stjärna

1956 KB 900 933* KB 910 810* KB 900 001 KB 911 000 11000 -
1959 OB 912 273* OB 928 392* OB 911 001 OB 929 000 18000 2
1960

Existerar inte

1961 SG 929 124* SG 946 717* SG 929 001 SG 947 000 18000 2

5 kr G VI A fortsatte två år till med stjärnsedlar i mycket större upplagor:
1962* kända nr TH 900 404* - TH 999 197* och TI 900 023* - TI 937 148* (antal sedlar ca 140 000)
1963* kända serier UP* - UV* och AA* - AH*, AJ* - AP*, AR* - AT* (18 olika positioner men inte I och Q) Antal sedlar ca 800 000
1963* US-UT-UV-UV troliga nummer 900 001 - 990 000 och 1963* AA-AT troliga nummer 928 001 - 950 000

        
5 kr 1962* med stjärna

              
5 kr 1963* med stjärna där UP* och UQ* är extremt ovanliga eftersom de endast finns med slutsiffror 00/01. UR* höga nr över 940 000 endast med slutsiffror 00/01.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 kr sedel Gustav Vasa
Årtal

Med stjärna

Lägsta nr Högsta nr Troligt lägsta Troligt högsta Antal sedlar Antal/9000 Vänster namn
1953

Saknar stjärna

1954

Saknar stjärna

1955

Saknar stjärna

1956 50 000 050* 50 019 913* 50 000 001 50 020 000 20000 - Sven Lampe
1957 50 020 997* 50 037 449* 50 020 001 50 038 000 18000 2 Sven Lampe
90 000 582* 90 017 502* 90 000 001 90 018 000 18000 2 Sture Laurén
1958 90 020 897* 90 035 752* 90 018 001 90 036 000 18000 2 Torgny Lindgren
90 036 703* 90 053 280* 90 036 001 90 054 000 18000 2 Karl Axel Lennart Olofsson
1959 90 054 181* 90 070 329* 90 054 001 90 072 000 18000 2 Eric Wahren
1960 90 073 141* 90 080 815* 90 072 001 90 081 000 9000 1 Karl Axel Lennart Olofsson
1962 90 081 250* 90 088 235* 90 081 001 90 090 000 9000 1 Sture Laurén
90 091 092* 90 096 372* 90 090 001 90 097 000 7000+ - Helge Borggren

   Philea Mynt Auktion 01

              

50 kr sedel Sittande Svea
Årtal Lägsta nr Högsta nr Troligt lägsta Troligt högsta Antal sedlar Antal/4500
1955

Saknar stjärna

1956 N 451 033* N 462 708* N 450 001 N 463 500 13500 3
1957

Okänd

1958 H 452 385* H 458 917* H 450 001 H 459 000 9000 2
1959 A 450 998* A 458 354* A 450 001 A 459 000 9000 2
1960

Okänd

1961 E 451 299* E 454 330* E 450 001 E 454 500 4500 1
1962 O 450 406* O 454 702* O 450 001 O 455 000 5000+ -

50 kr 1962* har för högt nummer som når strax över 4500

100 kr sedel Sittande Svea
Årtal Lägsta nr Högsta nr Troligt lägsta Troligt högsta Antal sedlar Antal/4500 Vänster namn
1955

Saknar stjärna

1956 F 454 778* F 456 230* F 450 001 F 459 000 9000 2 Sture Laurén
O 451 187* O 457 625* O 450 001 O 459 000 9000 2

Arne Callans

1957 D 460 169* D 468 000* D 459 001 D 468 000 9000 2

Eric Wahren

1958 C 450 676* C 463 488* C 450 001 C 463 500 13500 3 Åke Lundgren
1959

Okänd

1960 U 450 720* U 458 154* U 450 001 U 459 000 9000 2 Sven Joge
R 450 532* R 458 313* R 450 001 R 459 000 9000 2 Per Åsbrink
1961 E 450 463* E 458 316* E 450 001 E 459 000 9000 2 Sven Joge
1962 D 450 234* D 458 459* D 450 001 D 459 000 9000 2 Per Åsbrink
Z 450 886* Z 458 306* Z 450 001 Z 459 000 9000 2 Per Åsbrink
1963 N 451 966* N 452 470* N 450 001 N 453 000 3000+ - Sven Joge

100 kr 1959 numrerades i ordningen 1959 A-N Per Åsbrink och sedan 1959 O-R Sven Joge.

100 kr 1960 numrerades i ordningen 1960 T-Z Sven Joge och sedan 1960 A-T Per Åsbrink. Därför placerar jag U före R.

           

             

P.S. 10 kr 1962*, 50 kr 1962* och 100 kr 1963* är alla sista året för sedeltypen så en del av den tryckta upplagan kom aldrig till användning och makulerades. Jag har markerat detta med ett plustecken (+) efter antalet sedlar. Troligen trycktes för dessa 9000, 9000 och 4500 sedlar för respektive men makulerades.

Sedelkort - vykort med sedlar

Tradera har en särskild kategori "Penga- & frimärkskort". Om man där söker på sedel så kommer det upp olika bilder på vykort med mycket gamla sedlar från början av 1900-talet. Mycket intressant för att studera sedelnummer för högvalörer 50-100-1000 kr som är mycket ovanliga som riktiga sedlar.

"sedel" i Penga- & frimärkskort | Köp & sälj på Tradera

     

Svenska Numismatiska Föreningens Auktioner 1985-1995

  
SNF auktion 117 år 1986: 6 2/3 rd banco 1852 och 10 kr 1874

  
SNF auktion 131 år 1995: Insättningsbevis 1788 (SS typ MM) och Insättningsbevis Riksgäldskontoret 1790 (saknas i SS ??)
Jämför NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 25, Lot 459 : RIKSENS STÄNDERS BANK: Insättningsbevis för "Riksens...)


SNF auktion 114 år 1985: Waru-Pollett Båtwiks Ångsåg 10 rd rmt

SNF auktion 117 år 1986: Kolpollett Wikmanshytte Bruk 1873

Norsk storsamlare visar sällsynta svenska sedlar på offentliga FaceBook grupper

 www.facebook.com/groups/2660373427541785/user/100001132084678 Sedelsamlare i Sverige

www.facebook.com/groups/149620301015/user/100001132084678 Rare Banknotes

www.facebook.com/groups/297971471600994/user/100001132084678 WorldBankNoteSter

Samma sedel kan vara delad på flera FaceBook grupper där det kan finnas olika intressanta kommentarer, så kolla på alla länkarna

  
100 kr 1879 original från norsk samling

  
100 kr 1879 kopia på tjockt papper (kartong) av samma sedel, observera att baksidans namnteckningar inte stämmer med originalet, baksidan är spegelvänd framsida

Dessutom visas bl.a.
10-25-50-100 daler silvermynt 1666
36 daler kopparmynt 1757
Skinnskattebergs bruk 150 daler kopparmynt 1764 (se katalog Platbãrzdis II sid. 58 nr 28)
16 2/3 riksdaler banco 1855
33 1/3 riksdaler banco 1849
100 riksdaler banco 1854
1000 kr 1876 SPECIMEN
1000 kr 1907 provtryck
10 000 kr 1939
10 000 kr 1957 provtryck med blått årtal, nummer och namnteckningar
100 kr 1963 A 000 001
20 kr Selma Lagerlöf provtryck 1990
500 kr Norrköpings Enskilda Bank 1877


Norsk beredskapssedel som aldrig gavs ut

Svenska Numismatiska Föreningens Auktioner i egen regi 1998-2009 numismatik.se/2auktioner

Svenska Numismatiska Föreningen har sålt Myntauktioner i Sverige AB

Vid sitt styrelsemöte den 16 juni beslutade Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) att avyttra sitt helägda aktiebolag Myntauktioner i Sverige AB (MISAB)

www.coinauctions.se/wp-content/uploads/2022/08/Info%20om%20färsäljningen%20av%20MISAB.pdf 

SNF har auktioner i egen regi sedan 1935 för medlemmar som kommer att fortsätta även efter att MISAB har sålts. Tidiga auktioner består mest av listor utan bilder.

PL under nedanstående bilder är hänvisning till Platbãzdis Sveriges Sedlar del II och sidnummer. De flesta sedlar kommer från Sven Svenssons samling som donerades till SNF, dessa objekt är markerade med SS-nummer.

SNF auktion 138 år 1998

Auktionskatalogen SNF 138 år 1998 finns som separat bilaga till SNT 1998/7 men denna katalog saknas digitalt hos SNF. Det finns endast en tabell SNF: Auktion 138, 5 dec 1998 (numismatik.se) där endast ett fåtal objekt har länkar till bilder.

     
Katalog och 100 daler silvermynt transportsedel 1667 no 8 (bild från katalog och bild från digital länk av samma transportsedel)
Bilden av sedeln till vänster är överexponerad som kan undvikas genom att SAMTIDIGT skanna en modern sedel med många färger

     
Spinnhus 1 daler kopparmynt (PL II-63 nr 55), Alunbruket 1766 (PL II-62 nr 2) och Höganäs 10 skilling riksgäld. Finns ytterligare kolpollett och matpollett.

SNF auktion 139 år 1999 (digitalt se tidskriften snt71999.pdf (numismatik.se))

  
100 riksdaler banco 1854 och 1000 kr 1874 prov. Finns även 6 daler kopparmynt 1759 (SS typ 2) och 8 skilling Fahnehielm 1790 (SS sid. 157 typ 3)

 SNF auktion 140 år 2000

  
10 riksdaler riksmynt 1859 (bild från SNT 7/2000) och Spinnhus 24 öre kopparmynt (bild från SNT 6/2000). Finns även 5 kr 1874, riksgäldssedlar och 20 rd banco brukssedlar PL II-53-54

SNF auktion 143 år 2002 (digitalt se tidskriften snt72002.pdf (numismatik.se))

  
Pantsedel 1663 och 24 skilling riksgäld 1791 (SS typ E2). Finns även 24 sk rgd 1803 (SS typ E4)

SNF auktion 145 år 2003

  
Försäkringssedel 1719 (inlösen av nödmynt) och 1 riksdaler riksgäld 1791 (SS typ E2)

  
100 kronor 1875 och Spinnhus ½ öre kopparmynt (PL II-63 nr 62). Finns även privata assignationer/brukssedlar

SNF auktion 147 år 2004

  
20 riksdaler banco Smedjebacken/Risingsbo 1842 (eller står det 1849?, PL II-54 nr 76) och 1000 kronor 1876 Riksbankens avdelningskontor i Göteborg (SS sid. 204 typ 4)
Finns även 2 riksdaler riksgäld 1822 (SS typ E6) och 20 riksdaler banco 1842 Skultuna bruk (PL II-54 nr 64)

SNF auktion 150 år 2005


Försäkringssedel 1719, 16 skilling specie 1829 och 2 riksdaler riksgäld 1791 (SS typ E2) Finns även Assignation Riksgäldskontoret 1792

  
Riksgäldsdiskontkontoret 1803 (SS sid. 206) och Assignation 20 riksdaler banco Skånska Privatbanken (PL II-55 nr 13)

Jämför med bild Riksbanken (årtal 1799)

Jämför med snt31981.pdf (numismatik.se) där Riksgäldsdiskontkontoret även kallas "Rikets ständers diskontverk" !!
Slutsatsen är att SNF beskrivning av auktionen är felaktig, det är INTE Riksdiskontverket SS sid. 197

SNF auktion 151 år 2006


Assignation Stora Kopparberg 10 riksdaler riksgäld 1802 (PL II-55 nederst nr 8)
Finns även 3 riksdaler banco 1836 och 1 riksdaler riksgäld 1803 (SS typ E4)

SNF auktion 153 år 2007

  
Skuld-Sedel 1749 och Assignation Götha Canal 25 rd banco 1811 (PL II-45 nr 30) Finns även Kvitto Göheborgs Discont-Werk 1822 från Riksgäldskontoret

SNF auktion 156 år 2008

  
Assignation Götha Canal 10 rd banco 1811 (PL II-46 nr 75) och Götheborgs Låne-Contor 150 rd banco (SS sid. 202 typ 2b)
Finns även 2 rd riksgäld 1812 (SS typ E4) och Insättningsattest Riksens Ständer Banco


General Discont-Contoiret Revers 1801 (SS sid. 195)

Även auktion 158 år 2009 har sedlar snt_auk_158.pdf (numismatik.se)

Problem med att skanna moderna sedlar

  
Med mjukvara från CD-skiva och då kan jag även skanna upp till 4800 dpi med många olika inställningar

Jag provade idag att installera mjukvaran från CD-skiva till min nya Canon skanner på min gamla dator från 2012. Då får jag FELMEDELANDE när jag skannar hela sedlar. Det mesta jag kan skanna utan problem visas i bilderna ovan. Den nya 50-lappen kan jag bara skanna en liten del. En äldre 100-lapp går att skanna mycket mera!! Det ser ut som om 100-lappen begränsas av de gula ringarna medan 50-lappen begränsas av OSYNLIGT kopieringsskydd!!


50 kr skannad utan problem med min nya skanner med min nya dator UTAN installation av mjukvara från CD-skiva
men jag kan då skanna i högst 600 dpi med primitiv mjukvara utan inställningar, men valbar upplösning så 150 dpi och 175 dpi fungerar

Någon annan som har erfarenhet av nya sedlar och skanner?

Se även Counterfeit Deterrence System (frenchbanknotes.com)

"The CDS system implemented today consists of printing mechanisms invisible to the naked eye that can be found by anning and image editing (and printing, I suspect but haven't tested) software, which will then disallow further reproduction or manipulation of the banknote image. Largely this is seen by end users as either a message from their scanning software, or from their editing program, similar to the one at the top of the page. The banknote image is not loaded for editing.

 On first running into scanning problems, many folks think it is the graphic Omron Circles, or "Eurion Constellation," that started appearing on banknotes in 2002, which is causing their scanner to choke.. Eurion is an earlier anti-counterfeiting technique specific to copy machines, that will stop the photocopying of a banknote. You can see these five rings in with the naked eye on many modern banknotes."

Se även Counterfeit deterrence system (CDS) | Photoshop (adobe.com) och Why Can't You Photocopy Currency Notes? » Science ABC

Se även Digital watermarking - Wikipedia

Alternativ mjukvara för modern skanner

Scan modern notes without CDS problems – BanknoteNews

"If you already have a scanner that you like, but which refuses to scan some modern notes, you can likely replace the manufacturer’s provided scanning software with VueScan. This third-party scanning program works with almost all scanners and doesn’t prevent you from scanning troublesome notes. It costs $40, but you can try before you buy to ensure it meets your needs."

VueScan VueScan Scanner Software for macOS Big Sur, Windows 10, and Linux (hamrick.com)
Varning: Jag tar inget ansvar för om detta kan orsaka problem. Använd på egen risk. Skriv och berätta om du fått detta att fungera med en ny skanner som inte vill kopiera nya sedlar.

100 kr 1972* med stjärna - dold raritet i en post om 7 sedlar på auktion i Danmark


NumisBids: Bruun Rasmussen Online Auction 2233, Lot 5437 : Banknotes World banknotes Sweden, collection of star notes, 50 kr...
Högre upplösning Sweden, collecion of star notes, 50 kr 1965, 1970, Pick 53, 100 kr 1968, 1971, 1972, 1976, 1980, P 54, in total 7 pcs in cond. VF - AU – Bruun Rasmussen Auctioneers (bruun-rasmussen.dk)
Såld för 1850 DKK × 1,43 = 2646 SEK

100 kr 1972* med stjärna är extremt ovanlig eftersom den bara finns med slutsiffror 00 och 01. Bara denna sedel kanske är värd 2000-3000 kr.

1972* känd med serie Y och Z där båda finns med slutsiffror 00 och 01.

P.S. 5 kr 1972* med stjärna

finns endast med slutsiffror 01 och är mycket ovanlig. I min databas har jag bokfört 36 försäljningar med 28 unika sedelnummer. Så denna 5 kr 1972* är inte lika ovanligt som 100 kr 1972* trots att 5 kr 1972* stjärna har låg upplaga endast 1000 ex.

Det finns andra årtal där det både finns normala stjärnsedlar och stjärnsedlar med avvikande seriebokstav med slutsiffror 00/01 som är extremt ovanliga.

        
Extremt ovanliga med slutsiffror 00/01. Saknas i Rosenqvist SF. Kända exemplar 1965* G  2 ex, 1966* G 4 ex, 1979* Y 1 ex, 1979* Z 4 ex.

Märkligt nog finns det andra årtal där sedlar med slutsiffror 00/01 är ganska vanliga.

        
Vanliga med slutsiffror 00/01. Medtagna i Rosenqvist SF. Kända exemplar 1967* A-00 14 ex, A-01 25 ex, 1974* Y-00 30 ex, Y-01 6 ex. Jag har nu slutat att bokföra dessa i min databas så antalet kända är betydligt högre, men jag bokför fortfarande den något ovanligare 5 kr 1974* Y med slutsiffror 01.

10 kr Gustav VI Adolf stjärnsedlar med seriebokstav med endast slutsiffror 00 eller 01

  
Extremt ovanliga, endast känd i 5 ex: 2 ex med 00 och 3 ex med 01

Övriga 10 kr stjärna med slutsiffror 00/01 är ganska vanliga med undantag av 10 kr 1968* V med låga nummer som är känd i 3 ex (1968* V 845 000 - 900 000 är normala stjärnsedlar med alla slutsiffror!!)

           
1968* V lågt nr känd i 3 ex: 00 med 1 ex och 01 med 2 ex; 1968* Z känd i 3 ex; 1979* U Z känd i 2 ex

50 kr stjärna med seriebokstav med endast slutsiffror 00/01

              
1967* Z, 1974* Z och 1976* Z saknas i Rosenqvist SF

100 kr stjärna med seriebokstav med endast slutsiffror 00/01 (utöver 1972* som beskrivits tidigare)

                 
1965* W, 1972* Y, 1976* X och 1980* Z saknas i Rosenqvist SF

1985 års sedelserie med positionsnummer 98/99 och slutsiffror 00/01 - Rariteter

     
20 kr 1991* och 1997* (20 kr 1991* pn 99 saknas i Rosenqvist SF)

  
50 kr 1996* (pn 98/99 saknas i Rosenqvist SF)

  
100 kr 1986* och 1996*


500 kr 1985* (pn 99 saknas i Rosenqvist SF)

  
1000 kr 1989* (pn 98/99 saknas i Rosenqvist SF)

500 kr F år 2018 nytt lägsta kända nummer

     
e-post 2022-08-08 från Tyskland
UNC, NEU, TOP SCHWEDEN,SWEDEN,Sveriges Riksbank 500 Kronen, FEM Hundra Kronor | eBay

Observera tre sedlar med samma 090-tusen nummer men med tre olika positionsnummer: 27, 38, 42.

F0.0 5 ex

nr 0.0900.092

 
F0.1 4 ex nr 0.1310.139 nr 0.162
F0.2 3 ex

nr 0.202

nr 0.297‒0.299
F0.3 19 ex nr 0.303‒0.345 nr 0.393
F0.4 8 ex nr 0.436‒0.458  
F0.5 1 ex nr 0.579  

500 kr F årtal 2018 låga nummer


e-post 2022-08-03 från en vänlig samlare

Philea Auktion 395 Sedlar - Auktion 395 - AB Philea

  
Båda dessa osålda på tidigare auktion 394 Sedlar - Auktion 394 - AB Philea (ytterligare 10 kr sedlar osålda som återkommer)

Sedlar i cirkulation 1 augusti 2022

Efter en kraftig uppgång så har cirkulationen minskat något

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

500 kr G årtal 2019


e-post 2022-08-04 från en vänlig samlare

G0.0 4 ex nr 0.0940.096
G0.1 1 ex

nr 0.100

G0.2 0 ex
G0.3 1 ex

nr 0.333

G0.4 8 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 3 ex nr 0.532
G0.6 4 ex nr 0.606‒0.625
G0.7 2 ex nr 0.724‒0.749

Svenska SPECIMEN sedlar på auktion


NumisBids: Noonans Auction B46 (24-25 Aug 2022) England

Auktionen har totalt 8 SPECIMEN sedlar från Riksbanken

Även 1965: 5-50-100 kr; 10 kr 1968 jubileum; 20 kr 1991 Selma Lagerlöf typ 1

Du kan hitta liknande utländska auktioner med länken NumisBids: Search All Sales (bläddra förbi mynten till sedlar)


100 kr 1992 (den svåraste Carl von Linné med mycket låg upplaga) från Spanien
NumisBids: Aureo & Calicó S.L. Auction 394, Lot 2939 : Suecia. s/d (1992). Sveriges Riksbank. 100 coronas. (Pick 57a). Carl...

Hand- och Maskintillverkat papper för Sittande Svea

PENGAR Pengar Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder Bilder från sedeltryckeriet av sedelark med 4 st 50 kr (handtillverkat papper) och 18 st 5 kr sedlar (maskintillverkat papper).

Mycket intressant med buntar av sedelark 50 kr som är knöliga dvs. handtillverkade och 5 kr ark med 18 sedlar där bunten är helt plan. Handtillverkat ark med 8 små sedlar och maskintillverkat med 18 små sedlar (för 50/100 kr blir det 4 resp. 9 sedlar per ark).

Även 10 000 kr 1939 har handtillverkat papper. Eftersom dessa är 3 gånger större än 5/10 kr så går det inte jämnt upp med de små sedelarken.

Jämför med provtrycksark Riksdaler Riksmynt där arkens storlek motsvarar 12 små sedlar!! Kanske användes motsvarande arkstorlek för 10 000 kr 1939 med 4 stora sedlar per ark?

Auctionet.com pågående och avslutade auktioner med sedlar

Auctionet är en marknadsplats där många auktionshus säljer konst, design, möbler, samlarföremål och mycket mer. Även mynt och sedlar.

Pågående “sedel” - Auctionet eller “sedlar” - Auctionet

Avslutade “sedel” - Auctionet eller  “sedlar” - Auctionet

Sökningen kan ändras till mynt om så önskas.

50 kr B Evert Taube i infrarött ljus

  
50 kr i infrarött ljus, fram- och baksida

50 kr framsida med gravyrtryck (Intaglio) som ENDAST använder en tryckcylinder och tre infärgningsvalsar. Således tre färger som alla lämnar färg till den ensamma tryckcylindern. Det finns 2 synliga färger: mörkbrunt porträtt och orangea valörsiffror. Gravyrtrycket har en 3:e osynlig färg som endast märks i infrarött ljus. Övriga färger i offset.

50 kr baksida i infrarött ljus. Kolla det mörka området i IR sett i vanligt ljus. Det finns ett omotiverat uppehåll/skarv i våglinjerna vilket visar att det är TVÅ olika tryck i offset. Sedelnummer i boktryck.

  

P.S. Jag har nu uppdaterat mina sidor om 1985 års sedelserie med många bilder av sedlar i ultraviolett och infrarött ljus.

Nytt lägsta nummer för 100 kr B 225-tusen


e-post 2022-07-27 från en vänlig samlare

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner Tidigast känt datum
100 kr B 225 10 2022-07-27
  231 38 2022-01-19
  234 13, 32, 33, 38, 44 2022-01-07
  264 38, 42, 45, 47 2017-12-01
  265 03, 04, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 47, 50 2016-10-12
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 50 2016-10-12
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 39, 41, 49 2016-10-12
  268 01, 04, 09, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 44, 46 2016-10-12
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50 2016-10-21
  270 05, 06 2017-02-06
  275 07, 13 2019-05-15
  280 32, 37, 38 2017-04-21
  295 15 2016-10-21

100 kr B 264-tusen på Tradera med 8 sedlar i nummerföljd

Makulera sedlar

Se även PENGAR Pengar Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder Bilder från sedeltryckeriet med sedelark med 4 st 50 kr (handtillverkat papper)  och 18 st 5 kr sedlar (maskintillverkat papper).

Se även Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook den 6 april 2022 om hur Riksbanken bränner sedlar i verkligheten.


Ovanstående tråd om att bränna sedlar fick en fortsättning idag (SE 1955 nr 14)

Tidningen finns på Tradera 7 stycken Se 1953-1955 | Köp på Tradera (526291795)


Idag makuleras sedlar på detta sätt


Secure and reliable banknote destruction systems (royaldutchkusters.com)

Se även Banknote Destruction Systems: secure and efficient | G+D (gi-de.com)

500 kr G på eBay

Ytterligare 100 kr J på Tradera


Tradera 2022-07-25 (avslutad UTAN affär, troligen någon som köpt 3 st 100 kr J utan att köpa 5 st 200 kr B)

        
100 kr J kända nummer årtal 2022

20 kr B 240-tusen med nytt positionsnummer


e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare

20 kr provtryckning nu i beredskapslager
Bxx0 185 001 - Bxx0 300 000
Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  240 03, 04, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59

  
500 kr B, e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare


OBS 500 kr B 245-tusen nummer mycket nära SPECIMEN från Riksbanken med vit text.


e-post 2022-07-22 från en vänlig samlare (högsta möjliga nummer 900 000)

100 kr J som växel på ICA 2022-07-19

Samma tusen-nummer som tidigare men nytt positionsnummer.

Transportsedlar från Digitalt Museum


DigitaltMuseum klicka vidare för att se sedlarna i större upplösning

Begärd handskriven valör 50 daler kopparmynt 1775 men valören tryckt på baksidan (enligt förordning är 50 daler minsta tillåtna valör för begärda valörer)

Transportsedel 6 daler kopparmynt typ 1 år 1745

Transportsedel 6 daler kopparmynt typ 2 år 1760

Transportsedel 2 riksdaler specie 1808

Transportsedel för potatis 1918, Ransoneringskort

Se även 1000 kr provtryck DigitaltMuseum

Se även 100 kr provtryck DigitaltMuseum

Se även 50 kr provtryck Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum

Mynt 2 kr 2020

  
Bilder från FaceBook Mynt & Sedlar - Sveriges Största Myntklubb - Välkommen! | Facebook

Riksbankens budget för sedlar och mynt
Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019)
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
- inga sedlar levererades
mynt för 6 Mkr levererades sen fakturering av 2 kr 2020
2022 budget 12 Mkr
ev. öka enligt
prognos ovan
budget 9 Mkr - 100 kr J

2019-04-26 Beställning nr 1 2019, mynt KNM (detta gäller 2 kr 2019) Upplaga 40 milj. ex enligt Riksbanken. 7 Mkr/40 milj. = 17,5 öre per mynt

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201027.pdf
gäller 2 kr 2020 som fakturerades år 2021 med 6 Mkr

Upplagan för 2 kr 2020 blir då 6/0,175 = 34 milj. mynt.

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 45 och 85 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." 
Vad kostar det att tillverka sedlar och mynt? - Riksbanken - Sveriges riksbank (kundo.se)

Svenska sedlar på utländska auktioner

NumisBids: Green Apple Auction Summer 2022 Auction (29-30 Jul 2022): Sweden (från Turkiet)

Auktionen har samma startpris 10 USD för alla svenska sedlar oberoende av värde från 5 kr till 1000 kr sedlar


50 kr 1979 SPECIMEN med hålperforering och speciellt svart nummer på baksidan


1000 kr 1989 med stjärna

PMG med och utan positionsbokstav i serienumret - inkonsekvent

50 kr 1979 anges UTAN positionsbokstav medan 100 kr 1985 anges MED positionsbokstav

500 kr G ytterligare exemplar

  
e-post 2022-07-13 från en vänlig samlare

500 kr G har kommit ut i större antal i cirkulation under det senaste halvåret. Även 100 kr B och 500 kr B har ökat. Totalt känner jag till 21 exemplar av 500 kr G enligt nedanstående tabell.

G0.0 4 ex nr 0.0940.096
G0.1 0 ex
G0.2 0 ex
G0.3 1 ex

nr 0.333

G0.4 8 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 3 ex nr 0.532
G0.6 3 ex nr 0.606‒0.625
G0.7 2 ex nr 0.724‒0.749

Min tabell över 500 kr B uppdaterad med B203-tusen pos 28 och B273-tusen pos 27, se 500 kr

100 kr J sensationellt nytt årtal 2022 på Tradera

Sedelnumret visar att upplagan är minst (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj. sedlar. Budgeten 12 Mkr för år 2022 antyder en upplaga på ca 12/0,5=24 milj. sedlar.

Jämför med mina tidigare gissningar som verkar stämma

Riksbankens budget för sedlar och mynt
År Sedlar Mynt  
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr  

Leverans av sedlar skjuts till 2022 220203 protokollsbilaga A §3_Tertialuppföljning T3 2021 (riksbank.se)

Min tidigare gissning var:
18 Mkr för 20 kr I eller J
25-18 = 7 Mkr för 50 kr I eller J
12 Mkr för 100 kr J

Troligen måste Riksbanken utöka budgeten med kanske ytterligare 20 Mkr för 500 kr J

Vilken av dessa fyra sedelbeställningar gäller 100 kr J ?

2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue International Ltd

2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue International Ltd arendelista220609.pdf (riksbank.se)

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd Registreringsdatum (riksbank.se)

Min gissning är att "2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022" gäller 100 kr J. Sedelorder 2 och 3 ligger för nära i tiden. Min tidigare gissning var att "2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021" gäller 20 kr och 50 kr. Men Sedelorder 2 och 3 antyder att man bara har en valör per beställning.

100 kr B lågt nummer 234-tusen


Växel på ICA 2022-07-12

PostNord Spårbart brev eller Rekommenderat brev

Nyligen köpte jag en sedel på Tradera som jag trodde skulle skickas rekommenderat men brevet kom direkt i brevlådan och sedan kom ett SMS om att brevbäraren hade levererat. Så kolla noga vilken av följande tjänster hos PostNord som används. Priset på portot enligt nedan kanske avslöjar hur säljaren tänker skicka.

Skicka Hem – skicka något litet spårbart | PostNord kostar 51 kr, Läggs i brevlåda och sedan får du SMS om att brevet är levererat, oförsäkrat??

Brev Skicka Lätt – skicka större brev spårbart | PostNord kostar 66 kr, Avisering via SMS, Hämtas sedan hos ombud, oförsäkrat??

Rek inrikes – skicka rekommenderade brev & varor säkert | PostNord kostar 102 kr med frimärke (77 kr med skicka direkt), Hämtas hos ombud, Försäkring upp till 10 000 kr ingår (men endast 5 000 kr för giltiga sedlar)

Portotabell och priser för inrikes brev | PostNord

Exempel på Tradera annonser

Det står alltid "PostNord spårbart paket" oberoende av vilket porto som avses. Fråga säljaren i förväg om du vill att det ska vara REK.

1 Riksdaler 1875 | Köp på Tradera (503319344) 107 kr porto

500kr sedlar ovikta/nrföljd | Köp på Tradera (549577002) porto 78 kr

2 st 500 kronor sedlar | Köp på Tradera (546648240) 49 kr porto

Se produkter som liknar Ovikta svenska sedlar i olika.. på Tradera (547624489) 51 kr porto

Se produkter som liknar 3st Svenska 1000kr sedlar på Tradera (544711721) 51 kr porto

Se produkter som liknar 7 stycken ovikta 500 kronorse.. på Tradera (545246920) 51 kr porto

Se produkter som liknar Ovikta 200 kr sedlar B serie .. på Tradera (544457909) 51 kr porto

500 kr G med e-post från samlare


e-post 2022-07-06 från samlare

C1.1 19 ex nr 1.1011.199
C1.2 0 ex

C1.3 9 ex nr 1.363‒1.399
C1.4 19 ex nr 1.4001.491
C1.5 0 ex

C1.6 15 ex nr 1.6091.695

500 kr G i nummerföljd på Tradera

Se även 500 kr B SWEDEN 500 KRONOR 2015 UNC P-73a BIRGIT NILSSON | eBay

Se även 500 kr G SWEDEN 500 Kronor 2016, P-73, Scarce Higher Denomination, Pack Fresh UNC Grade | eBay

Senaste dumt certifierat av NGC

        

Kapsyl och mynt samtidigt. Går samlarna på vad som helst?

        
NGC MS70 2022 NGC Cook Islands Pickle Rick Colorized Shaped 1 oz Silver Proof Coin MS70 | eBay (grön gurka som mynt, cerifierad av NGC)

Se även Rolling Stones tunga som mynt BRAND NEW 10g Silver ROLLING STONES Tongue & Lips Coin w/ COA- Gibraltar 1 Pound (ebay.com) (hur dumt kan det bli?)

Se även Silver Bullion Coins for sale | eBay (filtrera t.ex. på bottle)

Att samla vanliga kapsyler som suttit på riktiga flaskor

bottle cap collection – Google Sök

World Beer Bottle Cap Collection - Startsida (facebook.com)

KAPSYLSAMLING, Europeiska, 1980-tal. Övrigt - Övrigt - Auctionet

Blad för förvaring av kapsylsamling Blad A4 för kapsyler, 2-pack (safealbum.se)

Kapsyler på Tradera "kapsyler" i Breweriana | Köp & sälj på Tradera

WINGS certifierar redan certifierade NGC och PCGS mynt en extra gång

  

Finns 3 olika firmor med stickers: CAC, QA, WINGS CoinWeek IQ: A Guide to Certified Coin Stickers

Egentligen borde en "second opinion" (CAC, QA, WINGS) av klassificeringen göras UTAN kännedom om tidigare klassning (täck över klassningen av NGC och PCGS).

CAC och QA certifierar endast amerikanska mynt medan WINGS certifierar mynt från hela världen. Om firman är specialist på ett litet område som CAC kan det eventuellt vara motiverat. Men WINGS täcker in alla värdens mynt och då är de generalister på samma sätt som NGC och PCGS. CAC har en hemsida där man kan verifiera certifieringen. Jag har inte hittat detta för WINGS men finns hos QA QA✓ Cert Verification (qacoins.com)

WINGS har en fullständigt intetsägande hemsida wingscoingradingservice så man kan undra om firman är seriös. Den ursprungliga Internet-domänen för WINGS är borttagen (som anges i artiklar och på FaceBook). Något konstigt har inträffat? Någon som vet vad? WINGS gamla FaceBook konto är orört sedan september 2018 Wings Coins | Facebook (med hänvisning till ursprunglig domän).

Se även Coin Grading and Authentication Services (thesprucecrafts.com)

Se även Coin Grading Service Special Labels in the Postmodern Era (coinweek.com) Buy the coin, not the slab.

Hitta sedlar från äldre avslutade auktioner

Den bästa portalen som täcker många avslutade auktioner från ett stort antal auktionsföretag (Philea, Bruun Rasmussen, Heritage, Spink och CGB.fr finns med men inte MISAB och Holmasto):
acsearch.info - Auction research
Ovanstående sökning är filtrerad på banknote sweden och senaste auktioner först. Du kan bara se 1000 sedlar av ca 1700 i databasen. För att se resten måste du ändra Order till äldsta auktioner först. Alternativ kan du ändra Sweden till riksdaler eller kronor. Det går även att ändra sökningen till Coins.

Du kan även söka med Google med auktioner från Numisbids: sweden banknote site:numisbids.com
sweden banknote site:numisbids.com – Google Sök

Direktlänkar till avslutade auktioner på MISAB och Philea:
Auktioner (sedelmynt.se)

Hitta sedlar på pågående auktioner

Sök i Numisbids efter pågående auktioner filtrerade på Sweden (bläddra förbi mynten till sedlar):
NumisBids: Search All Sales

Sedlar på Tradera:
Svenska sedlar från 1874 & framåt | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera

Svenska sedlar på amerikanska eBay.com:
Swedish Paper Money for sale | eBay

Svenska sedlar på tyska eBay.de:
Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay

PMG anger felaktigt att Insättningsbevis är handskriven valör av Transportsedel


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2022 NYINC Auction, Lot 20461 : SWEDEN. Riksens Standers Wexel-Banco. Various Handwritten Values,...
WRONG by PMG this is not Pick A74.
This is Insättningsbevis Wallén SS p.21 type MM
(utan tillstånd att transportera)

 


Örtugar, penningar och riksdaler – om den svenska valutans historia | Kulturminnet (wordpress.com)
Wallén SS sid. 26 typ 4 (Pick A73)
snarlik typ 5 med bild i SS sid. 26 (Pick A74)
Pick har felaktig bild vid Pick A80
(som är Insättningsbevis)

Transportsedel med handskriven valör är extremt ovanlig (typ 4 endast känt i ett ex avbildat ovan) medan Insättningsbevis är mycket vanlig, värde ca 500-1500 kr.

Samma fel på denna auktion Sweden 2000 Rigsdaler 1736 | Katz Auction

Samma fel av PMG här NumisBids: Heritage World Coin Auctions Long Beach Signature Currency Sale 4006, Lot 28168 : World Currency Sweden Riksens Standers Wexel-Banco Handwritten Value...

P.S. Wallén SS beskriver fasta valörer av Transportsedlar i Daler Kopparmynt med TRE tydliga typer 1-2-3. Om man någon gång ska ge ut en ny katalog över äldre sedlar så borde man ändra begärda valörer:
Ny TYP 1 motsvarar Wallén SS typ 1-5 (eventuellt kanske NY TYP 0 motsvarar Wallén SS typ 1)
Ny TYP 2 motsvarar Wallén SS typ 6
Ny TYP 3 motsvarar Wallén SS typ 7

500 kr B lägsta nummer och 500 kr G lägsta nummer

500 kr B och 500 kr G med lägsta kända nummer från samma uttag i Bankomat i början på juli 2022.

  

Riksdaler Riksmynt Provtrycksark på Philea Shop Sverige | AB Philea


Sverige | Norden | Sedlar | Provtrycksark med hela serien av 1858/1864-års utgåva 1 riksdaler till 500 riksdaler, i svartvitt på tunt papper | AB Philea
Av bilderna att döma är detta samma exemplar som blev osålt på Philea Myntauktion 3 och 4 (jfr bilder längre ned på denna sida)

Urklipp från liknande provtrycksark SWEDEN - RIKSENS STÄNDERS BANKS (banknote.ws)
Observera att Insättningsbevis felaktigt fått Pick-nummer A72, A74, A80, A90.
Riksgäldskontorets Räntepollett (Wallén SS typ B) har felaktigt angivits som A106a (Wallén SS typ A)
Pick A106a beskriver egentligen Wallén SS typ A Kreditsedlar 3% (avbildad i Pick) och Pick A106b beskriver Wallén SS typ D1-D2 Handskriven valör

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 35, Lot 869 : RIKSENS STÄNDERS BANK Provtryck för 10 riksdaler...
10 riksdaler riksmynt 1859 Litt. U urklippt från ett liknande provtrycksark

Se även 50 riksdaler riksmynt 1861 urklippt från provtrycksark Sedel: 50 Riksdaler Riksmynt (Sverige(1858-1870 Issue) Wor:A-134r (colnect.com)

Se även Riibe 17 nr 2780: 50 riksdaler riksmynt 1861 blankett utan nummer


Philea Mynt Auktion 01 coinAuction1.pdf (philea.se) Såld för 30 000 kr


Philea Mynt Auktion 03 coinAuction3.pdf (philea.se) Osåld
Samma ex på Philea Mynt Auktion 04 nr 4507V Osåld


Ahlström 71 nr 910 såld för 36 000 kr


17.09.2015, HERITAGE AUCTIONS, INC., AUCTION 3538, LOT 26628, hacurrency3538catalog.pdf (archive.org)

P.S. Ett liknande provtryck av 1000 riksdaler riksmynt 1859 på tjockt papper


Philea Mynt Auktion 14 NumisBids: Myntkompaniet/AB Philea Coin Auction 14, Lot 262 : Sweden, SF 1:1 1000 riksdaler riksmynt 1859 Progressive proof of... Osåld
Även på Philea Mynt Auktion 15 Osåld

Leta efter sedlar i äldre auktioner


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2017 NYINC Auction, Lot 4512 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 50 Kronor, 1880-96. P-10p. Proof. PMG Gem... (okt. 2017)

Överklistrad grön lapp från auktionen år 2017!! Varför? På en senare auktion är lappen borttagen år 2020.


NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 48 - Banknotes, Lot 859 : Sweden: Sveriges Riksbank 50 Kronor 1880-96 reverse proof, P.10p, PMG... (okt. 2020)

acsearch.info - Auction research där följande auktionsfirmor finns med acsearch.info - Auction research (Philea finns med men inte MISAB. Övriga deltagare bl.a. Bruun Rasmussen, Heritage och Spink)

sweden banknote - page 1 | WorthPoint

Ovanstående länkar har sökning på sweden banknote. Ändra till mera detaljerat.

Har du tips på andra länkar där du kan söka på tidigare auktioner?


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio April 2022 Valkenburg Auction, Lot 30311 : SWEDEN. Sweriges Rikes Standers Bank. 500 Riksdaler, 1859. P-A136s....

Se även NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 874, Lot 412 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, Norrköpings Enskilda... 500 kr Norrköpings Enskilda Bank

Sök i numisbids genom Internet-sökning

Skriv in följande sträng i sökrutan

sweden banknote site:numisbids.com

sweden banknote site:numisbids.com – Google Sök

NumisBids: Holmasto Auction 157, Lot 635 : Sweden - banknotes 500 riksdaler riksmynt 1859 ? 000000, K....

NumisBids: Holmasto Auction 157, Lot 637 : Sweden - banknotes Provtryck / trial print: 1000 kronor 1881. Utan...

NumisBids: Holmasto Auction 158, Lot 577 : Sweden - banknotes Göteborg Banco Discont Contoir. 50 riksdaler...

NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 889, Lot 1090 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, 5 Kronor ND (1948), Pick...

Samtida förfalskade sedlar på 1700- och 1800-talet

  
Förfalskad samtida transportsedel på eBay. Den vänstra är äkta medan den högra är förfalskad. Texten har oregelbunden höjd.
1814 SWEDEN assignat from RIKSENS STÄNDERS BANK on fabric | eBay

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 719 : SEDLAR / BANKNOTES Samtida förfalskning (?) av...

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 545 : RIKETS STÄNDERS BANK / VITA BANCOSEDLAR2 riksdaler specie 1821....

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 616 : RIKSGÄLDSKONTORETRiksdaler 1791. Nr 12050. Samtida...

Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 617 : RIKSGÄLDSKONTORETRiksdaler 1792. Nr 19. Samtida förfalskning....

Falska mynt värda mer än originalet

  
Gamla förfalskningar "Trollhätte-Svensson" värda att samla!! (värda mer än originalet!!)


ur Nordisk kriminalkrönika 1979 (som skriver fel efternamn)

Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

Auktioner med falska mynt:

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 789 : OSKAR II (1872-1907): Krona 1875. Förfalskning av den s.k....

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 635 : OSKAR II (1872-1907) 50 öre 1878. Samtida förfalskning...

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 792 : OSKAR II (1872-1907): 25 öre 1881. Förfalskning av den s.k....

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 27, Lot 814 : NORGE / NORWAY: Oskar II (1872-1905). Krone 1877. Samtida...

Falskmyntaren från Trollhättan [Carl Napoleon Svensson]. (antikvariat.net) Särtryck från nedanstående myntkatalog

Hogbergs myntkatalog nr 7 1955 Lagerkatalog | Bokbörsen (bokborsen.se) Innehåller artikel om Trollhätte-Svensson

snt21973.pdf (numismatik.se)   snt31973.pdf (numismatik.se)   snt82012.pdf (numismatik.se)


Page 23 - Swedish American Genealogist, Swenson Center (Augustana College) - CARLI Digital Collections (illinois.edu) page 23-25
Swedish American Genealogist Vol. 4, No. 1


Stranna-11-1.pdf (trollhattegillet.se) sid. 33

Falska 10 kr 1991

Falska 10 kr 1991 cirkulerade tidigare som s.k. rysstior, men de tillverkades i Ukraina. De är GRAVERADE inte bara mekaniska kopior. snt52002.pdf (numismatik.se)


10 kr 1991 falsk, från Sörmlands museum
SLM 35871 1-3 - Mynt, falsk så kallad "ryss-tia", 10 kronor, ca 1991-1994, Carl XVI Gustaf - Sörmlands museums samlingar (sormlandsmuseum.se)

500 kr G


Tradera 2022-06-27

Internationella auktioner med svenska sedlar


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70768 : SWEDEN. Rikes Standers Bank. 32 Skillingar Banco, 1840-58. P-A123c....
Observera att auktionsfirman har sitt namn på baksidan av slabben
Klantigt av PMG att inte ange exakt årtal, samma sedelnummer finns för flera olika årtal (beror det på att Pick inte listar kända årtal utan bara anger i klump 1840-58)

  
Samma sedel från PMG databas med PMG hologram på baksidan. Ovanstående auktion har firmanamnet ÖVERKLISTRAT på hologrammet, DÅLIGT!!!
Se även PMG Announces Next-Generation Holder and Label | PMG (pmgnotes.com)

Se även 5 kr 1878 NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70769 : SWEDEN. Sweriges Riksbank. 5 Kronor, 1878. P-2e. PMG Choice Fine 15. ...

Se även 1000 kr 1976 högt nummer NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70778 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 1000 Kronor, 1976. P-55a. About...


NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio Collector's Choice June 2022 Auction, Lot 70771 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 100 Kronor, 1950. P-36af. PMG Choice...
Observera sedelnummer nära gränsen 270 000 som är max enligt min tidigare utredning

P.S. Det är mycket struligare att verifiera PCGS sedlar. Jag provade med 1000 kr 2005 i PCGS Gold Shield som blev verifierat med text men utan bilder. Varumärket PCGS har använts under licens av olika företag och då kan det vara svårt att verifiera. Detta strul av PCGS gynnar PMG där verifiering fungerar.

  
Observera OPQ på bilden och PPQ i verifikationen (population är antalet certifierade sedlar av samma årtal uppdelat på olika graderingar)

PCGS Cert Verification

Cert Verification – Legacy Currency Grading, LLC (legacygrading.com)

Verify PMG Certification | PMG (pmgnotes.com)

Höga priser på MISAB Internetauktion 40

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

  

Svensk sedelkarta såld för 18 500 kr

Lindgren Riksbankens sedelhistoria såld för 700 kr

Hildebrand Sedelsamlingen såld för 200 kr

Montelius Sedlarnas historia såld för 250 kr

Hyberg Enskilda banker såld för 750 kr

20 kr D för 6:e gången


Cirkulerad kvalitet ca 1+

Jag har bara fått 20 kr D sex gånger
20 kr 2016D 57 0 316672 2021-04-27 ICA
20 kr 2016D 60 0 319148 2019-01-04 köpt fr. samlare
20 kr 2016D 25 0 326875 2019-11-21 ICA 
20 kr 2016D 03 0 441320 2019-11-19 ICA 
20 kr 2016D 40 0 766433 2022-06-24 ICA
20 kr 2016D 32 0 814201 2019-12-17 ICA

Holmasto auction - svenska sedlar

NumisBids: Holmasto Auction 154, Lot 686 : Banknotes - other countries Sweden. 8 skillingar banco 1849. SS 17. ...
NumisBids: Holmasto Auction 155 (6 Mar 2021): Banknotes - other countries
NumisBids: Holmasto Auction 157 (9 Oct 2021): Sweden - banknotes
NumisBids: Holmasto Auction 158 (18 Dec 2021): Sweden - banknotes
NumisBids: Holmasto Auction 159 (12 Mar 2022): Sweden - Banknotes

Svenska sedlar på Numisbids.com utländska auktioner

Välj NumisBids: Your Portal for Numismatic Auctions sök på "Sweden" och bläddra förbi mynten till sedlar


Kvalitet VF, NumisBids: Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk Auction 34, Lot 3387 : World Banknotes Szwecja. 32 skilling banco 1858 Sveriges Rikes...

  
Riksgäld, Kvalitet XF och VF NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 53, Lot 14310 : Sweden: Riksens Ständer Riksgälds Contor, very exciting lot with 4...
Observera spegelvänt tryck på baksidan och valören tryckt RÄTTVÄND upptill på baksidan

För att hitta avslutade auktion sök i Google efter "sweden banknote site:numisbids.com"

NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 32 - Banknotes, Lot 38520 : Alle Welt: Sweden: 50 Riksdaler 1870 Specimen Proof P. S103p "Bohus...

NumisBids: Holmasto Auction 159, Lot 542 : Sweden - Banknotes Insättningsbevis: Götheborgs Discont 5 riksdaler...

NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 889, Lot 1093 : Coins - Banknotes - World banknotes Sweden, 1000 Kronor ND...

NumisBids: Green Apple Auction July 2020 Auction, Lot 1801 : Sweden, 500 Kronor, 2016, UNC, p73...

NumisBids: Stack's Bowers & Ponterio January 2020 NYINC Auction, Lot 30446 : SWEDEN. Sveriges Riksbank. 10,000 Kronor, 1958. P-49. Very Fine....

Se även Search Live Online Items - Archives International Auctions eller Search Live Online Items - Archives International Auctions

Stockholms Banco, Daler Sylvermynt “1666” Issue Banknote. - Archives International Auctions

500 kr G ytterligare exemplar


e-post 2022-06-21 från en vänlig samlare

MISAB Internetauktion 40 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Hildebrand 1915
Finns även på Bokbörsen Sedelsamlingen i Riksbank... | HILDEBRAND, OSCAR | 125 SEK (bokborsen.se)
 

Separat särtryck som även ingår i Hildebrand
Finns även digitaliserad OCR-skannad
www.sedelmynt.se/bok/Montelius.pdf

Sedelkarta som även ingår i Bukowski 1886 sid. 149
digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:18a_000548

Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria
MISAB porto 150 kr; Bokbörsen porto 64 kr
Finns billigare på Bokbörsen
riksbankens sedelhistoria | Bokbörsen (bokborsen.se)

Finns även digitaliserad, Hyberg Enskilda Banker
weburn.kb.se/eod/5340/NLS18A065340.pdf  
Finns även på Bokbörsen
De enskilda bankernas sed... | Hyberg J. redaktör | 820 SEK (bokborsen.se)

 

 


Selling lagerkatalog 1878 med mycket tidig kvalitetsskala (Conservationsgrad) Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

C1 = Vackert exemplar

C2 = Godt exemplar

C3 = Dåligt exemplar

P.S. Flera auktionskataloger från Bukowski finns digitaliserade OMNIA - mynt


Bukowski 98 från år 1896 anger C1, C2, C3 efter sedlarna utan förklaring, men det är nog Sellings Conservationsgrad.
Min gissning är att C1=Appelgren 01, C2=Appelgren 1, C3=Appelgren 2

Stockholmspolletter Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) innehåller även många papperspolletter som t.ex. Stockholms Spinnhus med bilder av alla 9 olika valörer (Platbãrzdis II sid. 63 saknar valören 7 öre)
Även Barnängens Fabrik med bilder av polletter undertecknade av Salander och Apiarie (Platbãrzdis II sid. 62 PL 3-5 utan bild) samt olika matpolletter

     

Stockholmspolletter beskriver även Lump-polletter och Tullsedlar. Mera om lumppolletter www.nph.nu/npht_2_2004.pdf 
Lumppolletter se även snt31990.pdf (numismatik.se) och snt42005.pdf (numismatik.se) samt snt22005.pdf (numismatik.se) Katrinedal

P.S. Liknande böcker om polletter finns på antikvariat: Skånepolletter (Alunbruket m.m.) och Göteborgspolletter.

Lumppolletter sålda på auktioner
Auktion     Bruk År   Kvalitet Resultat Utrop  
MISAB 29   Lumppollett Grycksbo 1819   1+/01 500 500  
Ahlström 52b 2244 Lumppollett Grycksbo 1827 samma ex 1+ 800 800 Carlsson
MISAB 12 386 Lumppollett Grycksbo 1827 samma ex 1+ 2200 1000  
MISAB 14 035 Lumppollett Katrinedal 1851   1/1+ 1000 1000  
MISAB 18 701 Lumppollett Lingonbacka 1807   1+ 0 1000  
Ahlström 25 1127 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex (01)förl 600 400  
Ahlström 52b 2284 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+/01 1300 1000 Carlsson
MISAB 07 374 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+ 3000  3000  
MISAB 18 702 Lumppollett Lingonbacka 1808 samma ex 1+/01 0 1000  
MISAB 08 176 Lumppollett Lingonbacka 1826   1+/01 1500 1500  
MISAB 08 177 Lumppollett Lingonbacka 1827   1+/01 1500 1500  
Ahlström 32 1438 Lumppollett Tumba 1829 samma ex 1+ 2500 2000  
Antikören 15 1065 Lumppollett Tumba 1829 samma ex 1/1+ 2300 500  

Ovanstående bild av lumppollett från Ahlström 32


Lumppollett Katrinedals pappersbruk NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 14, Lot 35 : SWEDEN: BOHUSLÄNUDDEVALLA. Katrinedals pappersbruk....
Saknas i tidigare översikt av 7 pappersbruk med lumppolletter, så nu är det totalt 8 bruk med lumppolletter

Lump: textil återvinning under det långa 1800-talet journals.lub.lu.se/scandia/article/download/21860/19887/54413

Se även www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1299870/FULLTEXT01.pdf

Tullsedlar och Tullstämplar

Stockholmspolletter beskriver tullsedlar (kvitto på betald tull) från 1600-talet medan Facit 2015 beskriver tullstämplar (intyg om betald tull att fästas på tyget) från 1800-talet (se även Per Sundberg: Svenska tullstämpelmärken 1822-1861, bok 2012, 57 sidor). Detta är olika typer av intyg från tullen.


17003 BAN 2225 27 - Tullsedel - Kristinehamns bildarkiv (kulturhotell.se)

Tullstämpel från wernersblogg.wordpress.com
Se även Facit 2015 sid. S-296
Stämpelmärket ska fästas på det tullade tyget med blyplomb

Tullsedel se även SAMLING DOKUMENT, 5 st, bl a s k bilbrev, tullsedel m m, 17/1800-tal. Böcker, Kartor & Handskrifter - Auctionet

500 kr G i Bankomat


Från Bankomat 2022-06-15, Nästan ocirkulerad kvalitet 01/ 0

Jag fick endast en 500 kr G, övriga var 500 kr C cirkulerade ca 1+/01

500 kr G kommer från 2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd (tidigare årtal tryckta hos Crane AB i Tumba)

200 kr B med extremt lågt nummer


Från Tradera 2022-05-28

     
Tidigare kända låga nummer

20 kr B 190-tusen ovikt från provupplagan


Från Tradera 2022-06-03

20 kr B 185-tusen --- B 300-tusen tillhör den första lilla provupplagan på ca 7 milj. sedlar. Tidigare bara känd med nr B 240-tusen --- 246-tusen.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
20 kr B 190 15
  240 03, 47
  241 02, 12
  242 34
  243 09
  244 okända
  245 13, 17, 42, 43, 44
  246 26, 33, 38, 45, 51, 57, 59

           
  
Tidigare kända nummer inom intervallet B 185-tusen --- B 300-tusen

Kända sedlar med nummer strax före och strax efter intervallet för provupplagan


50 kr A provupplaga lågt nummer

20 kr och 50 kr har samma storlek på tryckarken 60 och då borde samma nummerintervall gälla för båda.

Jag efterlyser flera sedlar 20 kr B inom intervallet 0 185 001 ‒ 0 300 000

Valör Nummer för provtryckta sedlar
som nu är i beredskapslager
Upplaga
20 kr B 185 001 - 300 000 6,9 milj.
50 kr A 185 001 - 300 000 6,9 milj.
100 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.
200 kr A 180 001 - 300 000 6,0 milj.
500 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.

     
Dessa 1000 kr B antyder att intervallen för 100-200-500 kr kanske borde börja vid 175-tusen??

Riksbanken beställer nya sedlar hos De La Rue

Totalt FYRA olika beställningar vilket borde betyda fyra olika valörer. Tidigare har jag gissat på 20 kr, 50 kr och 100 kr. Nu har nog även tillkommit 500 kr. Eventuellt kan samma valör beställts två gånger.

arendelista220609.pdf (riksbank.se)

2022-06-08 Sedelorder 3-2022 De La Rue International Ltd

2022-06-08 Sedelorder 2-2022 De La Rue International Ltd

2022-03-28 Sedelorder nr 1 – 2022 De La Rue International Ltd arendelista220328.pdf (riksbank.se)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd Registreringsdatum (riksbank.se)

Riksbankens budget för sedlar och mynt
År Sedlar Mynt  
2021 budget 18 Mkr
prognos 25 Mkr
resultat 0 Mkr
budget 16 Mkr
prognos 7 Mkr
resultat 6 Mkr
inga sedlar levererades men mynt för 6 Mkr levererades
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr  

Min tidigare gissning var:
18 Mkr för 20 kr I eller J
25-18 = 7 Mkr för 50 kr I eller J
12 Mkr för 100 kr J

Troligen måste Riksbanken utöka budgeten med kanske ytterligare 20 Mkr för 500 kr J

Inköp av sedlar Mkr
2017 14 Mkr 500 kr E
2018 13 Mkr 500 kr F
2019 21 Mkr 500 kr G
2020 0 Mkr

---

500 kr G på Tradera

Ytterligare 500 kr G som är mycket ovanlig har kommit ut i cirkulation under senare tid. Eftersom antalet sedlar i omlopp har ökat så har även 500 kr E och 500 kr F kommit ut med högre nummer än som tidigare varit känt.

Ytterligare en länk till äldre svenska sedlar

Banknotes from Sweden – Numista


Ganska lågt nummer av 1000 kr B från Numista

10 kr 1912 med högsta möjliga nummer 200 000


Från Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook

5 kr och 10 kr nummerintervall för Sittande Svea
Årtal Nummerintervall Detaljer för 5 kr Detaljer för 10 kr
1890-1908 00 001 - 99 900 fr.o.m. 1890 fr.o.m. 1892
1909-1918 00 001 - 200 000 1909 hade 6 siffror med inledande 0:a
Övriga årtal då istället 5-siffriga
1909 endast ett fåtal 6-siffriga med inledande 1:a
1918 fr.o.m. serie F alla 6-sifriga även med inledande 0:a
1919-1937 000 001 - 200 000    
1938-1939 000 001 - 400 000    
1940 000 001 - 999 900 t.o.m. 5 kr 1940 Q t.o.m. 10 kr 1940 W
1940-1952 000 001 - 900 000 fr.o.m. 5 kr 1940 AA existerar inte, nya 10 kr Gustav Vasa kom istället

Men hur högt har man numrerat år 1890-1908? Finns det max 99 900 eller t.o.m. 100 000 som ju kräver 6 siffror i numreringen.

  
5 och 10 kr Lilla Riksvapnet med högre nummer än 99 900 (från Tradera 2009-11 och Ahlström 42)

Någon som känner till Sittande Svea före år 1909 med högre nummer än 99 900 eventuellt upp till 100 000? Finns 10 kr 1940 med nummer högre än 999 900?


5 kr 1956, mindre än 100 från max nr
(från Tradera 2002-11-25)

  
5 och 10 kr med högsta möjliga nummer 900 000


10 kr 1940 med ganska högt nummer


50 kr 1996 serie 1 (högsta möjliga nummer)

Färgade Banco med höga nummer

  

Känner någon till ännu högre nummer närmare 100 000 ?

Riksdaler Riksmynt med höga nummer

Finns det högre nummer?

100 kr B lågt nummer B234-tusen på eBay från Kanada


SWEDEN 2016 : 100 Kronor - Serial #B130234859 - Greta Garbo | eBay

Kraftigt ökad cirkulation av sedlar

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

  
100 kr och 500 kr sedlar i cirkulation 1 juni 2022

Philea Auktion 394

Sedlar - Auktion 394 - AB Philea

     

Tumba Bruksmuseum om de första sedlarna

Tumba bruk – Sveriges sedelhistoria | Tumba Bruksmuseum

  
Richard Kjellgren om de första sedlarna och Tumba bruk

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: De första sedlarna | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Ett eget sedelpapper | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Pappersformar och vattenmärken | UR Play

UR Samtiden - Papperstillverkning och sedelhistoria: Papperstillverkning vid Tumba bruk | UR Play

Se även Ekonomiska museet Europas första banksedlar - YouTube

Tumba bruksmuseum visar 25 daler kopparmynt 1663 medan Ekonomiska museet visar 5 daler kopparmynt 1662 (nuvarande placering av dessa två sedlar)

Besök museet Välkommen till Tumba bruksmuseum | Tumba Bruksmuseum


Tumba bruksmuseum


Pappersbruk Original år 1955

Pappersbruk Nytryck 1984

Pappersmästarna Utgåva 1994

Bokbörsen Riksbankens pappersbruk T... | Castegren, Erik | från 100 (bokborsen.se)

Bokbörsen Pappersmästarna : om holl... | Conradson, Birgitta | från 50 (bokborsen.se)

Bokus Pappersmästarna : om holländarna på 1700-talets Tumba bruk - Birgitta Conradson - Bok (9789171083654) | Bokus

Se även tumba2000-1.PDF (kulturarvstockholm.se) och pappersbruken | Sune Ambrosiani | Bokbörsen (bokborsen.se) (3:e häftet om Tumba)
samt Dokument rörande de äldre pappersbruken i Sverige. by AMBROSIANI, Sune.: Very Good | Centralantikvariatet (abebooks.com)

Ytterligare 500 kr F låga nummer


e-post 2022-05-29 från samlare

500 kr E högt nummer på Tradera

E0.0 20 ex nr 0.0210.094  
E0.1 23 ex nr 0.1000.194  
E0.2 18 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 8 ex

nr 0.311‒0.329

smalt intervall
E0.4 6 ex nr 0.446‒0.475 smalt intervall
E0.5 9 ex nr 0.516‒0.568  
E0.6 3 ex nr 0.6420.663  

Skanner för sedlar

Jag har nu köpt en ny fristående skanner från Canon som fungerar utmärkt även för nya sedlar med små gula ringar. Det har skrivits om problem men det kanske bara gäller kombinerade skrivare/skanner? Scan modern notes without CDS problems – BanknoteNews. Jag använder ett äldre bildredigeringsprogram från år 2004. Eventuellt sitter eventuella problem i redigeringsprogrammet men inte i själva skannern?

Förbättringar med en ny skanner:
- Endast en USB-sladd (USB 3.0 blå SuperSpeed) som också ger ström, ingen separat 230 V-anslutning
- Skannar upp till 4800 dpi mot tidigare 1200 dpi
- "plug-and-play" automatiskt, kräver ingen installation

Jag har även provat att skanna sedlar med en kombinerad skanner/skrivare HP 4485 som även kan skanna nya svenska sedlar.
Den kan skanna max 1200×2400 dpi men det går bara att välja diskreta värden 75, 100, 200, 300 dpi o.s.v.

Min nya Canon skanner klarar max 4800×4800 dpi (således samma vertikalt och horisontellt).
Jag kan ställa in valfri upplösning t.ex. 150 och 175 dpi som jag använder.

  
Sedel t.v. med min nya skanner och t.h. med min gamla skanner, kraftigt cirkulerad med riss, kvalitet ca 1?/1, nu för återanvändning

USB gränssnitt USB - Wikipedia

Det finns TRE olika snabba USB nämligen USB 1.0 vit kontakt, USB 2.0 svart kontakt och USB 3.0 blå kontakt (elektriska prestanda)

  
The original USB specification detailed standard-A and standard-B plugs and receptacles. The connectors were different so that users could not connect one computer receptacle to another.

Men dessa elektriska gränssnitt kan finnas med flera olika mekaniska kontakter:
- USB-A som är den vanliga kontakten på datorer och USB-minnen
- USB-B som jag har på min skrivare och gamla skanner
- USB-C ny mindre kontakt som ska bli standard för att ladda mobiler m.m. enligt beslut inom EU. Har totalt 24 pinnar.
- Mini-USB som jag har på min digitalkamera och fristående DVD-brännare. Har 5 pinnar.
- Micro-USB som jag har på min fristående hårddisk. Har 10 pinnar.

Oberoende av kontakt så medföljer det ALLTID en sladd som omvandlar till den större vanliga USB-A. Min nya skanner har USB-C på skannern och en sladd som omvandlar till USB-A blå.

MÄRKLIGT: Sladden till min nya Canon skanner har BLÅ kontakt mot datorn men endast FYRA pinnar som USB Svart i bilden ovan. Således är sladden Canon special som inte kan användas generellt (lurigt). Min dator och sladden till min fristående hårddisk har alla NIO pinnar enligt blå bild.

500 kr F på eBay.com - nytt högsta nummer


SWEDEN 500 KRONOR 2015(NEW) UNC P-73b.3 BIRGIT NILSSON | eBay

           

Inköp av sedlar Mkr
2017 14 Mkr 500 kr E
2018 13 Mkr 500 kr F
2019 21 Mkr 500 kr G

Kontrollräkning, kostnad per styck med Mkr och upplagan:
500 kr E styck 14/32,5 = 43 öre
500 kr F styck 13/30 = 43 öre
500 kr G styck 21/40 = 52 öre (eventuellt finns det högre nummer så att styckkostnaden blir lägre)

Swedish Paper Money for sale | eBay

500 kr G på eBay.com från USA


SWEDEN 500 Kronor 2016, P-73, Scarce Higher Denomination, Pack Fresh UNC Grade | eBay

200 kr B lågt nummer och 500 kr E högt nummer från Tyskland

Från en mycket intresserad samlare i Tyskland som har satt sig in i alla detaljer när det gäller numrering av nya svenska sedlar.

Se mera på Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay


Sensationellt nytt mycket högt nummer från tyska eBay

  
200 kr B och 500 kr E från tyska eBay

500 kr F från tyska eBay


Schweden / Sweden P.73 2X 500 Kronen (2016) SERIENDRUCK UNC. | eBay

Även 20 kr D Tjugo Kronor Schweden Astrid Lindgren 20 Kronen Schein Pipi Langstrumpf D2108… | eBay (tidigare känt tusen-nummer)

P.S. 500 kr F 393-tusen ocirkulerad fick jag själv i Bankomat 2022-06-10. Ytterligare F 393-tusen på Tradera 2022-06-09

500 kr 2018F 22 0 341186 2020-07-15 e-post
500 kr 2018F 25 0 341567 2020-08-12 Bankomat
500 kr 2018F 44 0 345576 2021-03-16 Bankomat
500 kr 2018F 06 0 393183 2022-05-25 eBay.de
500 kr 2018F 04 0 393290 2022-06-09 Tradera
500 kr 2018F 29 0 393884 2022-06-10 Bankomat

Färgade banco sedlar Litt. P


Sixteen Daler 32 Shilling Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture


Litt. L

Litt. P

Litt. Z

Färgade banco sedlar Litt. F år 1852


One Hundred Daler Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture (se även Wallén SS sid. 69)

Se även The Canary and Other Dangerous Birds — Google Arts & Culture och Five Hundred Daler Bank Note - Rikets Ständers Bank — Google Arts & Culture

Se även New Paper, Old Moulds — Google Arts & Culture


Litt. F år 1841

Litt. F år 1852

Litt. F år 1856

Litt. T

100 riksdaler banco 1854 såld på MISAB 25 för 335 000 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 25, Lot 445 : RIKSENS STÄNDERS BANK: 100 riksdaler banco 1854. H 21205. SF...

500 riksdaler banco 1854 såld på Høiland 129 för 270 000 DKK.

500 kr B nya tusen-nummer

  
Från The collectable you are looking for is on Delcampe efter tips från e-post från en samlare i Tyskland

Delcampe är en portal med massor med bilder av svenska sedlar till försäljning, även testsedlar och specimen

eBay.com närliggande nummer SWEDEN 500 KRONOR 2015 UNC P-73a BIRGIT NILSSON | eBay

Titta även på tyska eBay Papiergeld aus Schweden online kaufen | eBay t.ex. 500 kr B Schweden / Sweden P.073 500 Kronen (2016) (1) UNC | eBay


e-post 2022-05-23 från samlare

En översikt över fintech och kryptotillgångar från Riksbanken

En översikt över fintech och kryptotillgångar | Sveriges Riksbank

Fintech definieras i detta staff memo som när finansiella tjänster kombineras med ny teknik. Fintechområdet inkluderar många av de traditionella tjänsterna vi förknippar med det finansiella systemet som kreditgivning och betalningsförmedling men även helt nya aktiviter till exempel kopplade till kryptotillgångar.

Kryptotillgångar är ett slags digitala tillgångar och de största kryptotillgångarna sett till marknadsvärde är Bitcoin och Ethereum. Många kryptotillgångar har ett värde som fluktuerar mycket, men det finns också kryptotillgångar kallade stablecoins vars syfte är att hålla ett stabilt värde över tid. Marknaden för kryptotillgångar har växt snabbt men utgör fortfarande bara en bråkdel av det globala finansiella systemets storlek.

Eftersom alla Bitcointransaktioner behöver bekräftas av nätverket och detta görs med tiominutersintervall kan det ta upp till tio minuter innan transaktionen är verifierad. Därtill finns det en tumregel om att man bör vänta ett antal omgångar för att vara säker på att transaktionen verkligen har genomförts och finns på blockkedjan.

Det finns en inbyggd halveringstid för hur många Bitcoins som skapas för varje tillagt block och hur stor belöning den miner som snabbast löst problemet därmed får. Efter 210 000 block halveras mängden Bitcoins som skapas. Så småningom kommer därmed mängden nyskapade Bitcoins att minska till nära noll. Det innebär att det finns en övre gräns för hur många Bitcoins som totalt kan skapas, vilket är 21 miljoner. I mitten av maj 2022 var mängden cirkulerande Bitcoins ungefär 19 miljoner. Allt eftersom miners får färre nyskapade Bitcoin när de bekräftar transaktioner, kommer transaktionsavgifter att bli en viktigare del av nätverket. Med andra ord kommer transaktionsavgifter att utgöra ett allt viktigare incitament för miners att verifiera transaktioner i jämförelse med nuläget då miners även belönas med nyskapade Bitcoin.

Så kallade stablecoins är en typ av kryptotillgångar som är tänkta att hålla ett stabilt värde över tid, till exempel genom att de följer priset på en nationell valuta som amerikanska dollar. De skiljer sig därmed från många andra kryptotillgångar, som inte har någon mekanism för att behålla värdet stabilt så att det istället fluktuerar fritt.

Värdet på stablecoins är generellt sett uppbackat till en reserv som kan bestå av olika tillgångar och de kan då kallas stablecoins med säkerhet (eng. collateralised stablecoins). Säkerheterna kan till exempel vara finansiella tillgångar som företagscertifikat, bankinsättningar i en eller flera nationella valutor eller till och med andra kryptotillgångar.

Tre av de stablecoin som är störst – USD Tether (USDT), USD Coin (USDC) och Binance USD (BUSD) – är tänkta att förhålla sig 1 till 1 mot amerikanska dollar. Dessa utgör exempel på stablecoins med säkerhet.

Sammantaget utgör fallen i dessa stablecoins exempel på att stablecoins inte nödvändigtvis är stabila. Det visar också på att det kan vara svårt att upprätthålla ett stabilt pris på en stablecoin om tillgångarna i reserven inte har ett stabilt värde eller inte till fullo motsvarar utgivna stablecoins.

Se även om Riksbankens planer på en eventuell e-Krona E-krona | Sveriges Riksbank

Se även Kraschen som skakar om kryptovärlden 28 maj 2022 - Ekonomiekot Extra | Sveriges Radio

Se även Expert: Flera kryptovalutor kommer att försvinna - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio (Tidigare i maj kollapsade kryptovalutan Luna, och hundratals miljarder kronor i investeringar gick upp i rök.)

16 2/3 riksdaler banco och 33 1/3 riksdaler banco


P-A127 (banknote.ws) Tidigare såld på Ahlström 32 (observera att numret även är tryckt på baksidan)


SWEDEN OVERVIEW (banknote.ws)
Det finns ett mycket stort antal bilder av svenska sedlar från 1666 och fram till nutid där även baksidan visas
Fyrsidiga transportsedlar visas med sid.1 och sid.4 (blank) men INTE sid.2 som har tryckt valör och transporter


P-A128 (banknote.ws) Tidigare såld på Ahlström 38 från Torgny Lindgrens samling

     
P-A76 (banknote.ws) och P-A84 (banknote.ws) 24 daler kopparmynt 1758 tidigare såld på Ahlström 37 från Torgny Lindgrens samling

Daler kopparmynt sedlar 1662-1663

Finns endast bevarade exemplar på Myntkabinettet. Inga i privat ägo.


Från YouTube Ekonomiska Museet

Baksida: Från Platbãrzdis Sveriges Första Banksedlar Ill.71

Enligt Platbãrzdis finns endast två bevarade 5 daler kopparmynt 1662 och två bevarade 25 daler kopparmynt 1663:
5 daler kopparmynt 1662 nr 4700
5 daler kopparmynt 1662 nr 4705, se även Hildebrand 1915
25 daler kopparmynt 1663 nr 16599
25 daler kopparmynt 1663 nr 17269, se även Bukowski 1886 och Hildebrand 1915

Dessutom finns förfalskade 100 och 1000 daler kopparmynt (troligen samtida eftersom de redan finns med i Bukowski 1886 och Hildebrand 1915)


Sweden and Europe's First Banknote (spink.com)

Sedel: 5 Daler Koppermynt (Sverige(1662-1664 Issue) Wor:A-46 (colnect.com) FALSK

Nr 4700 äkta medan nr 4707 är falsk eftersom numret med bokstäver är identiskt samt att diverse prickar är identiska. Den falska nr 4707 saknar sedelnummer med siffror och bokstäver på baksidan (sigill ska endast synas på framsidan).

Läs mera om dessa sedlar "banksedlar" i Mynt & Sedlar | Köp & sälj på Tradera och platbarzdis | Bokbörsen (bokborsen.se)

Se även Europas första banksedlar - YouTube


25 daler kopparmynt 1663 (avbildning från Bukowski 1886)Från Bukowski 1886

Hildebrand Sedelsamlingen i Riksbankens myntkabinett 1915 har följande sedlar:
5 daler kopparmynt 1662 nr 4705
1000 daler kopparmynt 1663 nr 10812 den 9 juli med påskrift falsk (enligt Platbãrzdis ska detta nummer gälla för 12½ daler kopparmynt)
100 daler kopparmynt 1663 nr 9082 den 12 maj med påskrift falsk (enligt Platbãrzdis ska detta nummer gälla för 12½ daler kopparmynt)
25 daler kopparmynt nr 17269

Platbãrzdis har ytterligare en falsk 100 daler kopparmynt 1663 den 12 augusti nr 1389 på framsidan och nr 13809 på baksidan!! (klantig förfalskare)
Falsk 1000 daler kopparmynt 1663 nr 10474
Falsk 1000 daler kopparmynt 1663 nr 21707
Falsk 1000 daler kopparmynt 1662 nr 4732
Falsk 100 daler kopparmynt 1662 nr 6640

Mera bilder SWEDEN - EARLY BANKS (banknote.ws) Även bilder av baksidan för daler silvermynt 1666 och den falska 5 daler kopparmynt 1662
Det finns ett mycket stort antal bilder av svenska sedlar från 1666 och fram till nutid där även baksidan visas

Stockholms Banco hade även kontor utanför Stockholm t.ex. Åbo Bank of Finland 200 years part I – Imperial Cashier to Central Bank (suomenpankki.fi)

(Pick) World Paper Money om sedlar från Stockholms Banco

Man har tagit upp stort utrymme för sedlar som inte finns bevarade. Jag tycker att man bara ska lista 1662 (A46-A56) och 1666 (A57-A60) års utgåva samt transportsedel 1667 (A61). Följande borde strykas:

1661 Ducat A1 (Wallén SS typ F)
1661 Riksdaler specie A2-A12 (Wallén SS typ E)
1661 Daler silvermynt A13-A23 (Wallén SS typ C)
1661 Daler kopparmynt A24-A45 (Wallén SS typ A)

Sedelsubstitut 1658-1668


Kassasedel 1661 i Stockholms Banco, Wallén SS typ K, 4 tryckta årtalssiffror

Finns som Assignationer, Kassasedlar och Insättningsbevis.

500 kr B 199-tusen


e-post 2022-05-19 från samlare

Färgade banco sedlar Litt. F och T


Litt. F år 1841

Litt. F år 1856

Litt. T


Ahlström 19:728 osåld (från Göthrik Myhrmans sedelbok) och Tradera 2014-05

Enligt Rosenqvist SF finns 6 2/3 riksdaler banco 1841 med Litt. F, G, H, I (således inte med Litt. T)

Se även Torgny Lindgren Riksbankens sedelhistoria bild 72: 6 2/3 rd b:co 1841 F 8994, med samma avvikande utseende på bokstaven F !!


Litt. I

Jämför med nedanstående bokstäver:


Calligraphystilsort typsnitt • Schablon till målning, alla bokstäver • köpa schabloner för väggar i Sverige (återanvändbar från plast) (schablonhuset.se)

Identifont - Old Fashion Script

Vilka sedlar kan finnas med tryckta bokstäver i gammal skrivstil Litt. F och T

Det är endast högre valörer 6 2/3 rd banco -- 500 rd banco som finns med dessa bokstäver.

6 2/3 rd banco -- 10 rd banco använder bokstäver som normala seriebokstäver och där kan endast följande finnas:
6 2/3 rd banco 1841 F och 1856 F
10 rd banco 1841 F

16 2/3 rd banco -- 500 rd banco använder samtliga 25 bokstäver A-Z för VARJE årtal som en kontrollbokstav bestämd av slutsiffrorna 01-25, 26-50, 51-75, 76-00. Jag har bara sett bild av 16 2/3 rd banco Litt. T. Jag efterlyser bilder av Litt. F från olika årtal. Troligen finns det olika utseende av Litt. F beroende på årtal.

När det gäller handskrivna bokstäver så finns 32 sk banco med samtliga 25 bokstäver A-Z och 2 rd banco med bokstav A-Z.

Philea Myntauktion 23: Osålda sedlar p.g.a. för högt utropspris

Sedlar, Sverige - Myntauktion 23 - AB Phile

   

16 skilling riksgäld 1829 kvalitet 1+ osåld

16 skillingar 1829 är FELAKTIGT beskriven av Philea. Detta är Riksgäldskontorets sedel 16 skilling riksgäld 1829, se Wallén SS sid. 179 typ E5 nr 55, motsvarande Pick A115c.

16 skillingar 1829 nr 5750 tidigare på Ahlström 25:1116 kvalitet 1+(med fastsättare) osåld med utrop 650 kr. Liknande sedel år 1832 såld på MISAB 13 för 1100 kr (kvalitet 1+) och år 1830 på MISAB 35 för 1300 kr (kvalitet 1/1+).

16 sk 1829 kvalitet 1+ enligt Wallén SS 1984 har värdet 1400 kr för Riksbanken medan Riksgäldskontoret är MYCKET billigare 650 kr. Således är Riksbanken drygt DUBBELT så dyr!! Jag brukar räkna 3 gånger högre pris än Wallén SS.

Rikets Ständers Bank (Riksbanken) anger ALLTID valutan i SPECIE eller BANCO medan Riksgäldskontoret skriver SKILLINGAR eller RIKSDALER utan angivande av valutan riksgäld.

MISAB 40 har 16 skillingar 1827 Riksgäldskontoret i högre kvalitet 1+/01 såld för 3000 kr NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40, Lot 686 : RIKSGÄLDSKONTORET.16 skillingar 1827. Nr 44377. SS 53....

Samtidigt blev 8 skilling banco 1848 kvalitet 1/1+ såld för 500 kr. Wallén SS katalog 150 kr.

10 riksdaler banco 1854 osåld

TRE 10 riksdaler banco i nummerföljd sålda på olika auktioner med mycket varierande kvalitetsklassning.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Ahlström 40 1778 10 rd banco T2 1854 B 44888 1 1850 2000  
MISAB 20 284 10 rd banco T2 1854 B 44888 1+ 15000 8000  
MISAB 05 025 10 rd banco T2 1854 B 44889 2/1? 6800 2000  
MISAB 33 0744 10 rd banco T2 1854 B 44890 1 6200 3000  
Philea Mynt 23 550 10 rd banco T2 1854 B 44890 1/1+ osåld 10000  

Samma exemplar tidigare sålt på MISAB 33 för endast 6200 kr. Inte konstigt att den nu blev osåld. Rosenqvist SF kvalitet 1 katalog 11 000 kr (Wallén SS katalog 2000 kr).

Samtidigt blev 10 riksdaler banco 1855 kvalitet 1? såld för 3100 kr. Rosenqvist SF kvalitet 1? katalog 6000 kr (Wallén SS katalog 1100 kr).

Min egen schablon att räkna med 3 gånger priset i Wallén SS stämmer hyfsat. Enligt SCB har priserna ökat från 1984 så att 100 kr då motsvarar 257 kr idag Prisomräknaren (scb.se)

Jämför med 10 riksdaler banco 1854 kvalitet 1+ på MISAB 40, såld för 10 500 kr, SF katalog 20 000 kr, SS katalog 4000 kr (min schablon 3×4000 = 12 000 kr).

Anvisning (assignation) på 33 1/3 riksdaler banco


Namn: G.A.Stierneld (svensk utrikesminister) och O.Jansson (lägg märke till att dubbla S skriv med kort + långt S)

Sweden, �stg�ta Hypotheks-F�rening, Banknote 33-1/3 Riksdaler 1846, P NL, Cut cancelled, hand signed - The Coinhouse Auctions (thecoinhouse-auctions.eu)

Fast valör fungerade i praktiken som en cirkulerande sedel. Jämför med brukssedlar på 20 riksdaler banco från 1820- till 1840-talet.

Jämför med Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid. 54 nr PL 98-99: Östgöta Hypoteks-Förening 20 och 50 riksdaler banco (saknar bild)


Namn: J.F.Nylander
NumisBids: The Coin House Auction 16, Lot 3205 : Sweden, Östgöta Hypotheks-Förening, Banknote 20 Riksdaler 1850, P...

Se även snt81999.pdf (numismatik.se) och snt32005.pdf (numismatik.se) med bild av 50 riksdaler banco. I artikeln anges att endast provtryck existerar men ovanstående bilder visar att de cirkulerat och sedan makulerats med avrivet hörn.

Minnesskrift LIBRIS - Östgöta hypoteksförening 1845... (kb.se)

Se även Hypoteksförening – Wikipedia


Östgötha Hypotheks Föreningen 4 % scripofili kanal samlare skatt aktieportfölj aktievärde (aktiesamlaren.se)

Finns även obligationer i valörerna 100-5000 riksdaler riksgäld (ovanstående bild visar 133 1/3 riksdaler banco = 200 riksdaler riksgäld = 50 riksdaler specie)

100 kr B 264-tusen med ganska lågt nummer


från samlare 2012-05-07

Kända 100 kr B med lägre nummer
År Pos Ser Nr Datum
100 kr 2014B 38 0 231100 2022-01-19
100 kr 2014B 32 0 234050 2022-01-07
100 kr 2014B 33 0 234234 2022-02-10
100 kr 2014B 44 0 234237 2022-02-23
100 kr 2014B 45 0 264116 2017-12-01
100 kr 2014B 42 0 264491 2020-04-25
100 kr 2014B 38 0 264572 2022-05-07
100 kr 2014B 47 0 264680 2022-02-02

100 kr B265-tusen -- B269-tusen kom ut redan vid introduktionen av 100 kr sedeln

MISAB auktion katalog och resultat

  

Vi har kännedom om följande sex exemplar i privat ägo av valören 33 1/3 riksdaler banco:

1843 1 ex.

1849 1 ex.

1852 2 ex.

1856 1 ex.

1857 1 ex.

Min komplettering av antalet 33 1/3 riksdaler banco:

1849 2 ex. från Ahlström Høiland 2007 och Riibe 17


Litt. L

Litt. Z

1854 1 ex. från MISAB 36 (även med fel angiven bokstav i Antikören 13 eftersom det är svårt att skilja på L och Z)

Rosenqvist Sveriges Färgsedlar sid. 40 anger av misstag Ahlström 13 auktion, ska vara Antikören 13. OBSERVERA att prisnivån i Rosenqvist SF för 33 1/3 rd banco är missvisande eftersom senare Høiland auktioner har kraftigt sänkta priser på samma exemplar av sedeln, se tabeller längre ned på min hemsida.

Auktion Katalog Resultat
MISAB 2 misab2.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 3 polletter m.m. misab3_1.pdf (coinauctions.se)  
MISAB 3 sedlar m.m. misab3_2.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 4 misab4.pdf (coinauctions.se) MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 5 misab5_1.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 6 misab6.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 7 misab7.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 8 misab8.pdf (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 9 Omslag.indd (coinauctions.se) MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)

MISAB hemsida med katalog och resultat fungerar nu igen Myntauktioner i Sverige - Arkiv (coinauctions.se) MISAB 10-40 länkar till Numisbids finns redan på min sida över Auktioner med bättre bilder.

2 riksdaler banco 1836 serie Y och Z högsta kända nummer

  
Litt. Y från Tradera 2011-10 och Litt. Z från Smålands Museum

Tidigare högsta kända serie var V enligt Hildebrand och Rosenqvist SF.


6 2/3 rd banco 1852 serie C (komplettering av Rosenqvist SF sid. 31 där serie C saknas)

OBS att 6 2/3 rd banco 1850 (B40-tusen)  finns med lägre nummer än år 1849 (B71-tusen). Eventuellt har år 1850 då börjat om med serie A ?

Handskrivna bokstäver för Färgade Banco sedlar


Kopia från Monica Golabiewski Lanneby Monica_Golabiewski_Lannby.pdf (nku.nu) se även Rosenqvist SF sid. 35

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Q R S T U V W X Y Z A

Slutsiffror 91 och bokstav Q ger serie A 000 001 enligt Rosenqvist SF. Bevisar att detta är bokstav Q
.

Jag har nu ändrat bokstav för nedanstående 2 rd banco 1836 Litt. Q nr 8569


Litt. S, Ahlström 28:1267 och Ahlström 66:728

Litt. C, Tradera 2010-09

Litt. Q, Tradera 2021-03 (osäkert vilken bokstav)
 

Litt. G, Tradera ???

Litt. S, MISAB 36:661

Jämför med nedanstående tryckta bokstäver:


Litt. L

Litt. Z

Litt. S

Litt. I

Litt. C

Litt. F

Litt. T

Litt. G

Litt. Q
 


Litt. I handskrivet
från 33 1/3 rd banco I 7159 (bokstav A motsvarar slutsiffror 51)

500 kr B ytterligare sedelnummer


e-post 2022-05-02 från en samlare

  
Tidigare nyligen upptäckta 500 kr B sedelnummer

500 kr F låga nummer


Från Bankomat 2022-04-29

  
Tidigare nyligen upptäckta 500 kr F låga sedelnummer

Bifogad bild av 500 kr F har lågt nummer F202-tusen. För några månader sedan dök det upp 131-132-tusen på Tradera och FaceBook. Tidigare var bara nummer 297-tusen och högre kända. Det ser ut som om Riksbanken nyligen släppt ut 500 kr F med lägre nummer.

Höga priser på MISAB 40 för Färgade Riksdaler Banco och Privatbankssedlar

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK

  

16 2/3 riksdaler banco 1855 kvalitet 1/1+ såld för 78 000 kr

100 kronor Smålands Enskilda Bank 1877 kvalitet 1+/01 såld för 60 000 kr

100 kronor Kopparbergs Enskilda Bank 1878 kvalitet 1 såld för 36 000 kr

50 riksdaler riksmynt Gefleborgs Enskilda Bank 1865 kvalitet 01 såld för 32 000 kr

50 kronor Smålands Enskilda Bank 1894 kvalitet 1+/01 såld för 25 000 kr

100 kronor Enskilda Banken i Wenersborg 1879 kvalitet 01/0 såld för 18 500 kr

Förtydligande av bokstäver för Färgade Banco Högvalörer:

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

Jag har nu korrigerat mina tabeller med 33 1/3 riksdaler banco 1852 Litt I No 81957. Tidigare hade jag felaktigt skrivit Litt S som även är FELSKRIVET i Ahlström Høiland auktion 2007.

Ytterligare 500 kr B från en samlare 2022-04-26


Nytt tusen-nummer 227

  
e-post 2022-04-26 från en vänlig samlare

Sedel- och myntvalörer blandat med räkning med och ¼ riksdaler (extremt rörigt)

På 1700-talet var 1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt men även 1 riksdaler (29,25 g) = 3 riksdaler silvermynt (9,75 g). Under Gustav III fr.o.m. 1775 angavs båda valutorna på samma mynt, 1 RD = 3 DSM. Senare angav man bara RD men valörerna var 1 RD, 2/3 RD, 1/3 RD, 1/6 RD, 1/12 RD och 1/24 RD. År 1830 angav man riksdalern som Riksdaler Specie men nu delad på 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 och 1/32 R Sp. Observera den udda valören 1/12.

Rikets Ständers Bank gav ut vita sedlar i följande valörer (Specie som senare blev Banco):
8 skilling = 1/6 riksdaler banco
12 skilling = 1/4 riksdaler banco
16 skilling = 1/3 riksdaler banco
(senare även färgade banco 32 skilling = 2/3 riksdaler och även 3 gånger högre än 32 sk nämligen 2 rd banco)
Valören 12 sk är UDDA eftersom den inte går jämnt upp med andra valörer!!

Riksgäldskontoret gav ut följande sedlar:
12 skilling = 1/4 riksdaler riksgäld
16 skilling = 1/3 riksdaler riksgäld
24 skilling = 1/2 riksdaler riksgäld
Valören 16 sk är UDDA eftersom den inte går jämnt upp med andra valörer!!

Det blir ännu krångligare när man använder Banco- och Riksgälds-sedlar parallellt, där kursen är 1 riksdaler banco = 1½ riksdaler riksgäld:
8 skilling banco = 12 skilling riksgäld, helt OK
16 skilling banco = 24 skilling riksgäld, helt OK
12 skilling banco = 18 skilling riksgäld, fungerar inte att blanda
16 skilling riksgäld = 10 2/3 skilling banco, mycket udda

Samtidigt cirkulerade mynt baserat på tredjedelar och fjärdedelar

  
Mynt från Philea Myntauktion 23

Philea Myntauktion 23 den 14 maj 2022 Sedlar, Sverige - Myntauktion 23 - AB Phile

  
10 riksdaler banco 1854 (kvalitet 1/1+) och 1855 (kvalitet 1?)

10 riksdaler banco 1854 tidigare såld på MISAB 33 (kvalitet 1, pris 6200 kr) NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 33, Lot 744 : SEDLAR / BANKNOTES 10 riksdaler banco 1854. B 44890. SF 5....

TRE 10 riksdaler banco i nummerföljd sålda på olika auktioner med mycket varierande kvalitetsklassning.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Ahlström 40 1778 10 rd banco T2 1854 B 44888 1 1850 2000  
MISAB 20 284 10 rd banco T2 1854 B 44888 1+ 15000 8000  
MISAB 05 025 10 rd banco T2 1854 B 44889 2/1? 6800 2000  
MISAB 33 0744 10 rd banco T2 1854 B 44890 1 6200 3000  
Philea Mynt 23 550 10 rd banco T2 1854 B 44890 1/1+ osåld 10000  

Jämför 5 kr 1916 på Philea Myntauktion 23 med närliggande sedelnummer på tidigare auktioner. Ser ut som om någon sparat ett antal ocirkulerade sedlar i nummerföljd.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop
Philea Mynt 23 581 5 kr 1916 Ff 06021 01/0 1000 1000
Ahlström 43 0542 5 kr 1916 Ff 06024 01/0 700 1000
Ahlström 43 0543 5 kr 1916 Ff 06146 01/0 700 1000
Tradera 2008-07 5 kr 1916 Ff 06148      

OBSERVERA att 16 skillingar 1829 är FELAKTIGT beskriven av Philea. Detta är Riksgäldskontorets sedel 16 skilling riksgäld 1829, se Wallén SS sid. 179 typ E5 nr 55, motsvarande Pick A115c. Märkligt nog är Pick RÄTT beskriven medan Wallén SS felaktigt beskrivits som Riksbankens sedel.

16 skillingar 1829 (Philea kvalitet 1+) nr 5750 tidigare på Ahlström 25:1116 kvalitet 1+(med fastsättare) osåld med utrop 650 kr. Liknande sedel år 1832 såld på MISAB 13 för 1100 kr (kvalitet 1+) och år 1830 på MISAB 35 för 1300 kr (kvalitet 1/1+).

16 sk 1829 kvalitet 1+ enligt Wallén SS 1984 har värdet 1400 kr för Riksbanken medan Riksgäldskontoret är MYCKET billigare 650 kr. Således är Riksbanken drygt DUBBELT så dyr!!

Rikets Ständers Bank (Riksbanken) anger ALLTID valutan i SPECIE eller BANCO medan Riksgäldskontoret skriver SKILLINGAR eller RIKSDALER utan angivande av valutan riksgäld.

P.S. Även MISAB 40 har 16 skillingar 1827 Riksgäldskontoret i högre kvalitet 1+/01 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): RIKSGÄLDSKONTORET

1000 kr Stående Svea 1952-1973 nya höga sedelnummer


Från Ahlström Høiland November 2007, högre nummer än tidigare känt

Se även FaceBook Sveriges sedlar - Numismatiskt forum och marknadsplats | Facebook med nya högsta nummer
1962 nr 09 375 800
1965 nr 16 466 545

Jag har nu kompletterat min beskrivning av 1000 kr Sittande Svea med dessa tre sedelnummer 1000 kr Sittande Svea samt detaljerat år 1971 uppdelat på serienummer 17-23 samt år 1973 serienummer 24-30

Det finns även riktigt höga nummer år 1973

Ytterligare högt nummer 1973 serie 29 dovaskulturarv: Image (wordpress.com)

500 kr B med nytt tusen-nummer och flera nya positionsnummer

  
e-post 2022-04-21 från en vänlig samlare

Nya sedlar markerade med gult i tabellen nedan. Speciellt intressant är 249-tusen med nummer långt ifrån tidigare kända nummer.

Beskrivning av kvalitetsklasser i Sverige, Norge och Danmark

USA Engelsk Svensk Høiland Danmark Riibe Norge Min egen beskrivning
UNC-70 UNC 0 0 0 Ocirkulerad och utan veck
UNC-65 AU 01/0 0-01 0/01 Nästan ocirkulerad med några små veck men inte mittvikt
AU-55 EF (XF) 01 01 01 Obetydligt cirkulerad med enstaka veck men känns fräsch
AU-50   1+/01 01-1+ 1+/01  
EF-40 VF 1+ 1+ 1+ Begagnad och vikt flera gånger utan att vara genomnött eller trasig
VF-30   1/1+ 1+-1 1/1+  
VF-20 F 1 1 1 Sliten med många veck, förtunningar, enstaka hål och mindre riss
F-15   1?/1 1-1- 1/1-  
F-12 VG 1? 1- 1- Starkt sliten och vikt med stora riss och mindre pappersförluster
G-4 G 2 2 2 Extremt sliten och trasig med stora pappersförluster och fläckar

Både Danmark och Norge använder kvalitetsskalan från Appelgren men med varierande skrivsätt. I Sverige skriver vi 1? medan DK/NO skriver 1-. Att skriva 1- är mera svårläst speciellt när man i Danmark använder bindestreck för att ange mellanliggande klasser. Själv skriver jag alltid mellanliggande klasser med den lägre klassen FÖRST t.ex. 01/0, 1+/01, 1/1+ och 1?/1. I Danmark och Norge varierar ordningsföljden.

Ahlström, MISAB och Philea följer skrivsättet "Svensk" i ovanstående tabell. Ibland kan man se omvänt skrivsätt för 1?/1 som blir 1/1? i Sverige se bl.a. Antikören Översättningstabell. Troligen tycker vissa mynthandlare att kvaliteten ser bättre ut om man först anger den högre kvaliteten men endast vid sämre kvalitet än 1 (1/1?, 1?/2)

Høiland 6 2/3 rd banco och 10 rd banco - återkommande sedlar på auktion

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop Valuta
Ahlstr-Höi 2007 9025 6 2/3 rd banco T1 1835 A 56094 1? 24000 7500 DKK
Höiland 129 2676 6 2/3 rd banco T1 1835 A 56094 1? 8800 7500 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9026 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558 1/1+ 10500 5000 DKK
Höiland 129 2677 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558 1/1+ 7500 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9027 6 2/3 rd banco T2 1848 B 16963 1? 26000 3000 DKK
Höiland 129 2699 6 2/3 rd banco T2 1848 B 16963 1? 4800 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9028 6 2/3 rd banco T2 1849 B 71922 1 26000 5000 DKK
Höiland 129 2700 6 2/3 rd banco T2 1849 B 71922 1 9500 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9029 6 2/3 rd banco T2 1851 C 77304 1? 29000 10000 DKK
Höiland 129 2697 6 2/3 rd banco T2 1851 C 77304 1? 25000 10000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9030 6 2/3 rd banco T2 1852 A 14446 1? 10000 2000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9031 6 2/3 rd banco T2 1854 B 87006 1 11000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9032 6 2/3 rd banco T2 1856 D 83705 1+ 13000 5000 DKK
Höiland 129 2698 6 2/3 rd banco T2 1856 D 83705 1+ 8500 5000 DKK
Höiland 131 2889 6 2/3 rd banco T2 1856 E 88562 1 6750 7500 DKK

Samma sedel återkommer på flera auktioner med kraftigt minskat resultat. Mycket märkligt att ett så stort antal sedlar återkommer på auktion. Är det någon bulvan som försökt trissa upp priset men misslyckats? Eller är det någon rik köpare som fått ekonomiska problem efter finanskrisen 2007-2008? Någon som vet mera? Se även min tabell över högvalörer riksdaler banco längre ned på denna sida.

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop Valuta
Ahlstr-Höi 2007 9034 10 rd banco T1 1836 D 41431 1?/1 17000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9035 10 rd banco T2 1841 G 95541 1 12000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9036 10 rd banco T2 1848 M 37308 1? 10000 2500 DKK
Höiland 129 2703 10 rd banco T2 1848 M 37308 1? 4600 2500 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9037 10 rd banco T2 1850 O 89208 1 26000 5000 DKK
Höiland 129 2704 10 rd banco T2 1850 O 89208 1 10000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9038 10 rd banco T2 1852 A 98307 1 16000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9039 10 rd banco T2 1854 A 71424 1 14000 3000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9040 10 rd banco T2 1855 B 31530 1/1+ 16000 5000 DKK
Höiland 129 2701 10 rd banco T2 1855 B 31530 1/1+ 10000 5000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9041 10 rd banco T2 1857 A 25514 1+ 26000 5000 DKK
Höiland 129 2702 10 rd banco T2 1857 A 25514 1+ 9000 5000 DKK

Ahlström Høiland November 2007 - Ytterligare intressanta sedlar

  
Gustav II Adolf komplett blankett med baksida. Det är bara nummer och namnteckningar som saknas (inte utgiven)


Gustav V 5 kr Provtryck av den utgivna jubileumsfemman (se även Jubileums-sedlar 1948 och 1968 och 2005)

  
2 rd banco 1836 med handskrivet nummer och Förfalskning 2 rd banco 1851 av P.A.Sparre (jfr Rosenqvist SF sid. 27)
Mera om P.A.Sparre och falska 2 rd banco 1851 2001_3-21-60_Sylwan.pdf (postmuseum.se) se sid. 30-31 samt bild av sedel på sid. 33
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1972 sid. 102: P.A. Sparres sedelpatent (förfalskad 2 rd banco 1851 och redskap för att göra Sparres falska vattenmärken)

  
Riksgäldskontorets räntebärande anvisning 1915 (se mera om dessa anvisningar snt32013.pdf (numismatik.se))
Samma två anvisningar även sålda på Høiland 129

Høiland ytterligare auktioner med svenska sedlar


Høiland 113, Kassasedel 10 riksdaler 1790, se Wallén SS sid. 20 typ KK

Høiland 106, General Discont Contoiret Revers 150 rd specie 1799, se Wallén SS sid. 195

Høiland 113, Stockolms Banco 50 daler silvermynt 1666 nr 938,
se Wallén SS sid.13 typ D (kända nummer snt31999.pdf (numismatik.se))
Även såld på MISAB 37 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37, Lot 523 : STOCKHOLMS BANCO / KREDITIVSEDLAR50 daler SM. Daterad den 26...

Høiland 98, Transportsedel 10 riksdaler specie 1827, se Wallén SS sid. 32 typ 11b


Høiland 31, Kongl. Rente-Kammer, Assignation 166 rd 32 sk 1821, Räntekammaren - Förvaltningshistorisk ordbok - SLS och 219-220 (Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 14. Ruff - Sockenstämma) (runeberg.org) Jfr Bukowski 1886 nr 744

Se även snt22013.pdf (numismatik.se) om Assignationer Räntekammaren och Skånska Privatbanken m.fl.

Høiland auktion 129, 131 och 133

Dessa tre auktioner innehåller många 16 2/3 rd banco, 33 1/3 rd banco, 500 rd banco och 100 kr 1880-1898.

Høiland 129 (apr. 2009) med resultat i Høiland 131

Høiland 131 (okt. 2009) med resultat i Høiland 133

Høiland 133 (apr. 2010) med resultat i Høiland 137

Även övriga Høiland auktioner kan innehålla flera svenska sedlar, men inte högvalörer riksdaler banco. Enligt auktionsvillkoren blir priset 90 % vid ensamt bud.

Enligt Mortensen är Høiland 137 (nov. 2010) den sista auktionen från Høiland. Høiland blev uppköpt 2011 av Bruun Rasmussen.

The acquisition of Thomas Høiland – Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art (bruun-rasmussen.dk)

Deras senaste auktion 2022 innehåller några danska sedlar men inga svenska. 26 April: Coin & medals › Page 7/7 – Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art (bruun-rasmussen.dk)

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop

Valuta

Ahlstr-Höi 2007 9042 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 52000 40000 DKK
Höiland 129 2679 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 36000 40000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9043 16 2/3 rd banco T2 1852 N 25761 1 25000 5000 DKK
Höiland 131 2890 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 1/1+ 19000 15000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9044 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 55000 10000 DKK
Höiland 129 2705 16 2/3 rd banco T2 1855 S 49590 1+ 27000 10000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9046 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 260000 200000 DKK
Höiland 129 2706 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 0 200000 DKK
Höiland 133 3992 33 1/3 rd banco T2 1849 H 46006 1 95000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9045 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 250000 200000 DKK
Höiland 129 2680 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 0 200000 DKK
Höiland 133 3990 33 1/3 rd banco T2 1843 R 5292 1 92000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9047 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 280000 200000 DKK
Höiland 129 2707 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 180000 200000 DKK
Höiland 131 2891 33 1/3 rd banco T2 1852 I 81957 1 95000 100000 DKK
Ahlstr-Höi 2006 876 33 1/3 rd banco T2 1852 W 74770 1?/1 145000 50000 SEK
Ahlstr-Höi 2007 9048 500 rd banco T2 1854 R 76492 1?/1 1000000 500000 DKK
Höiland 129 2708 500 rd banco T2 1854 R 76492 1 270000 300000 DKK

Flera sedlar har sålts flera gånger med LÄGRE resultat successivt. Mycket märkligt. 500 rd banco som såldes för 1 milj. DKK såldes två år senare för 270 000 DKK !!!

  

Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop

Valuta

Ahlstr-Höi 2007 9283 100 kr 1880 A 000000 01 170000 75000 DKK
Höiland 129 2733 100 kr 1880 A 000000 0 67500 75000 DKK
Höiland 131 2907 100 kr 1880 A 000000 0 31500 35000 DKK
Höiland 133 4004 100 kr 1880 A 000000 0 0 25000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9284 100 kr 1885 V 037794 1+ 160000 75000 DKK
Höiland 129 2734 100 kr 1885 V 037794 1+ 67500 75000 DKK
Ahlstr-Höi 2007 9285 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 70000 75000 DKK
Höiland 129 2741 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 0 75000 DKK
Höiland 133 4005 100 kr 1898-L K 685447 1/1+ 0 40000 DKK

Ahlström Høiland Auktion 9.November 2007

Resultatlista se Høiland auktion 125 från april 2008

  
Numrerade sedelark 1 rd, övre rad 03030, 02030, nedre rad 01030, 00030; 5 rd övre rad 49409, 48409, nedre rad 51409, 50409

Observera undre raden upp-och-ned. 4:e siffran från höger är ett positionsnummer som visar placeringen i arket. Alla positionsnummer 00-99 används successivt.


Provtryck av 20 kr med samma sedelnummer, utan positionsnummer (00) med högt serienummer (9)


Wisby Låne-Contor assignation 100 rd banco


500 riksdaler banco 1854

Auktionen omfattar 10 rd banco 9 ex, 16 2/3 rd banco 3 ex, 33 1/3 rd banco 3 ex.

  
Provtryck 5 kr och 10 kr Sittande Svea

P.S. Tidigare auktioner Ahlström Høiland:

8 Oktober 2005, anbud  lämnas i SEK: bl.a. 10 000 kr sedel 1939 utrop 90 000 SEK, resultatlistan visar 81 000 kr eftersom priset blir 90 % av utrop vid enstaka bud. Resultatlistan finns tryckt i katalog nov. 2006 men där är sedeln utan pris (osåld?). Priset 81 000 kr finns i en datautskrift 2005-11-11.

25 November 2006, anbud lämnas i SEK: bl.a. 33 1/3 rd banco 1852 resultat 145 000 SEK, 50 kr 1877 resultat 230 000 SEK; Resultatlistan i separat RESULTATLISTE November December 2006 men även i nedanstående katalog 2007.

9 November 2007, anbud lämnas i DKK: bl.a. 500 riksdaler banco 1854, Resultatlista i Høiland 125 auktion April 2008. Extremt omfattande katalog med svenska Färgsedlar!!

Enligt Mortensen finns det 4 auktioner Ahlström Høiland, men jag känner bara till 1-3. Scandinavian Coin Price Yearbooks 1990-2013 (numisbooks.dk) (lång lista över auktionskataloger på slutet)

MISAB Auktion 40

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 40 (30 Apr - 1 May 2022): SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK

Se även Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) där du kan se nuvarande budgivning, sedlar börjar på sidan 14.

Posten har tre olika tjänster för försändelser med värde:

- REK max 10 000 kr

- REK Extra max 25 000 kr

- VÄRDE max 50 000 kr (lämnas och hämtas på Företagscenter)

MISAB borde vara mera konkret i villkoren och ange 10 000, 25 000 eller 50 000 kr enligt PostNords nuvarande villkor med reservation för ändringar. 

16 2/3 rd banco 1855 S 48715 proveniens Ahlström 25 (år 1982) nr 1086 kvalitet 1+ såld för 5600 kr, Samma sedel nu på MISAB 40 kvalitet 1/1+

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
S T U V W X Y Z A B C D

Enlig Rosenqvist SF gäller serie D 000 001 vilket stämmer för denna sedel (slutsiffror 01-25 motsvarar bokstav D-Z-A-C, räkna bokstäver till slutsiffror 01, 26, 51, 76)

Kända exemplar av 16 2/3 riksdaler banco
Auktion   Valör År Nr Kval Resultat Utrop  
Lindgren 070 16 2/3 rd banco T1 1836 H 50083        
Wallén SS sid.67 16 2/3 rd banco T1 1836 H 50083        
Hildebrand 1157 16 2/3 rd banco T1 1836 K 99261        
Ahlström 37 1309 16 2/3 rd banco T1 1836 L 26936 (1)avrivet 12000 7000 TL
Hildebrand 1156 16 2/3 rd banco T1 1836 N 1738        
Ahlström 63 1278 16 2/3 rd banco T1 1836 O 1813 (1)riss 11000 7000 LW
Hildebrand 1158 16 2/3 rd banco T2 1844 A 26151        
Ahlstr-Höi 2007 9042 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 52000 40000 DKK
Höiland 129 2679 16 2/3 rd banco T2 1844 M 4787 1+ 36000 40000 DKK
Ahlström 62 1354 16 2/3 rd banco T2 1852 F 40029 1/1+ 13000 7000 LW
Ahlström 20 0788 16 2/3 rd banco T2 1852 G 72805 (1+)förlust 6600 6000  
SNT 1989-02 039 16 2/3 rd banco T2 1852 K 74808        
Ahlström 22 1469 16 2/3 rd banco T2 1852 L 58809 (1/1+)nål 4600 5000  
Ahlstr-Höi 2007 9043 16 2/3 rd banco T2 1852 N 25761 1 25000 5000 DKK
Hildebrand 1359 16 2/3 rd banco T2 1852 P 91363        
Ahlström 68 0160 16 2/3 rd banco T2 1855 D 51651 1+/01 34000 20000  
Ahlström 39 1433 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 (1)riss 7000 3000 TL
Höiland 131 2890 16 2/3 rd banco T2 1855 H 53155 1/1+ 19000 15000 DKK
Ahlström 38 1531 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1)förlust 5600 3000  
Ahlström 49 0910 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1?/1) förlust 12000 12000  
Ahlström 66 0748 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936 (1)förlust 10500 10000  
Hildebrand 1360 16 2/3 rd banco T2 1855 O 20936        
Ahlström 32 1381 16 2/3 rd banco T2 1855 O 55636 (1?/1)riss 4500 2000  
Riibe 17 2759 16 2/3 rd banco T2 1855 R 49589 1+   16000 NOK
Ahlström 25 1086 16 2/3 rd banco T2 1855 S 48715 1+ 5600 5000  
MISAB 40 663 16 2/3 rd banco T2 1855 S 48715