Ethelred II 990-talet
(Ethelred II från 990-talet CRVX)

Sveriges Sedlar Karl XIV Johan
© Sedelmynt (J.A.)
SAB-kod:
Kyh, Qae
 
 
Ändrad 2022-01-25
Numismatisk litteratur Måttsystem, penningvärde och kvalitetsklasser
Böcker
Tidskrifter Artiklar i SNT Artiklar i SKA
Historisk översikt Länkar (www) Egna upptäckter
Förordningar Broschyrer  
Äldre sedlar (1662‒1873): daler, riksdaler och skilling
Stockholms Banco Sedelsubstitut Kontributionsverket
Transportsedlar Riksgäldssedlar Specie och kopparskilje
Vita banco-sedlar Färgade banco-sedlar Riksmynt-sedlar
Kronor sedlar (1874‒2019): kronor
Kronor-sedlar Lilla Riksvapnet Sittande Svea
Övriga 19391973 Jubileums-sedlar 1965 års sedelserie
1985 års sedelserie 2015 års sedelserie Auktioner
SPECIMEN sedlar Provtryck sedlar Elektroniska pengar
Diverse:  Mynt Mynt/Sedel på frimärke Aktiebrev
Privata Sedlar Charta Sigillata  
Svarskuponger Premieobligationer Leksakspengar
Polletter Stavning av kung Brevporto 18552022
Datortips CD-bränning Digital fotografering
Eurosedlar Finlands sedlar Personer


Jag efterlyser bilder (skanna gärna med minst 200 dpi) och sedelnummer av 20 kr D, 100 kr B, 500 kr B och 500 kr G. Hjälp mig att uppdatera mina sidor med information om dessa sedlar.
Även 20 kr B xx 0 185 000 ‒ B xx 0 300 000 är extremt sällsynta (Testsedlar på samma sätt som 100 kr B och 500 kr B). Mynt år 2015 efterlyses.
(Ingen e-post skickas vidare till andra samlare. Bilder och fakta kan publiceras på min hemsida. Ingen personlig information avslöjas)

BLOGG: NUMISMATISKA NYHETER (Kyh & Qae)

Kvalitetsklassning av sedlar

I nedanstående tabell har jag jämfört beskrivningen av olika kvalitetsklasser från olika böcker och källor. Min egen beskrivning skrevs för ca 20 år sedan baserat på Wallén SS, men jag har nu lagt till beskrivningen av 01/0 som är nödvändig. Jag planerar att ändra kvalitet 1 genom att ta bort "enstaka hål" och istället införa "mitthål" för klass 1?. Samtidigt tar jag bort "pappersförluster" från klass 1? som överförs till klass 2. Jag inför även beskrivning av papperets styvhet där det bli mjukt och sladdrig för sämre kvaliteter.

Rosenqvist SF baseras i stort sett på www.banknotes.com (flera andra engelska sidor har liknande text). Dessa har snällare beskrivning av bättre kvaliteter än Wallén SS och min egen sida.

Delzanno Myntårsboken har den allra hårdaste beskrivning av kvalitetsklasserna avsevärt hårdare än Rosenqvist SF.

Det finns ett stort behov av harmonisering av de olika beskrivningarna speciellt viktigt är vad Delzanno bör skriva i nästa Myntårsboken 2023. Även min hemsida bör kanske ändras utöver vad jag flaggat för i första stycket. Flodberg, Wallén och Rosenqvist är historiska böcker där inga nyutgåvor kan förväntas.

Alla synpunkter och förslag till harmonisering tas tacksamt emot.

Klass Engelsk Sedelmynt Flodberg 1972 Wallén SS 1984 Rosenqvist SF 2009 Delzanno Myntårsboken Banknotes
0 UNC Ocirkulerad
och utan veck
Ocirkulerat, fräscht ex., utan någon vikning Ocirkulerad, utan veck eller vikningar Ocirkulerad
Perfekt bevarad sedel
En perfekt ovikt sedel med full krispig fräschör

A perfectly preserved note

01/0 AU Nästan ocirkulerad
med några små veck men inte mittvikt
- - Nästan ocirkulerad
Lätt hanterad, Små räkneveck i hörnen men som inte bryter papperet eller en svag mittböjning
En ovikt sedel med full fräschör, Räkneveck kan förekomma

A virtually perfect note, with some minor handling. May show very slight evidence of bank counting folds at a corner or one light fold through the center

01 EF(XF) Obetydligt cirkulerad
med enstaka veck men känns fräsch
Fräscht ex., en gång enkel- eller korsvikt Ser ny ut, men är obetydligt vikt Mycket bra exemplar
som varit lättare hanterad. Maximalt tre svaga böjningar eller ett kraftigt veck
En sedel lätt vikt en gång, dock får ej pappersfibrerna vara brutna

A very attractive note, with light handling. May have a maximum of three light folds or one strong crease. Paper is clean and bright with original sheen.

1+ VF Begagnad
och vikt flera gånger utan att vara genomnött eller trasig
Något använt ex., men fortfarande vackert och nästan fräscht, vikt ett fåtal (2 á 3) gånger Begagnad och vikt flera gånger, men vecken har ej nämnvärt nött igenom sedelytan Bra exemplar
Kan ha flera veck både lodrätt och vågrätt. Lätt "grådakigt" papper eller oskarpa färger
En sedel vikt två gånger. Pappersfibrerna brutna, dock är sedeln ganska fräsch

An attractive note, but with more evidence of handling and wear. May have several folds both vertically and horizontally. Paper may have minimal dirt, or possible colour smudging. There are no tears into the border area.

1 F Sliten
med många veck, förtunningar, enstaka hål och mindre riss
Bruksspår, ibland något skrynkligt ex., ett flertal vikningar Sliten och har många veck i olika riktningar och kan vara starkt förtunnad, ev. med ett ytterst litet nötningshål alternativt ett riss Acceptabelt exemplar
Många veck och krusningar. Mjukare papper. Mindre riss som inte får vara stora och sträcka sig mot mitten. Inga mitthål.
En sedel vikt flera gånger. Lätt solkighet i pappret kan förekomma. Ej riss i vecken.

A note which shows considerable circulation, with many folds, creases and wrinkling. Paper is not excessively dirty but may have some softness. Edges may show much handling, with minor tears in the border area. Tears may not extend into the design. There will be no center hole because of excessive folding.

1? VG Starkt sliten
och vikt med stora riss och mindre pappersförluster
Starka bruksspår, börjar bli trasigt i vecken Starkt sliten och vikt så mycket att det i vecken uppstått riss och pappersförluster Något slitet exemplar
Välcirkulerad och dåligt hanterad sedel. Små hack och riss kan sträcka sig längre in i sedeln. Sedel kan vara fläckig och ha ett mindre hål i mitten.
En sedel vikt många gånger. Papperets solkighet övergår till en löst sladdrig känsla. Mindre riss i vecken.

A well used note, abused but still intact. Corners may have much wear and rounding, tiny nicks, tears may extend into the design, some discoloration may be present, staining may have occurred, and a small hole may sometimes be seen at center from excessive folding. The note itself is quite limp but NO pieces of the note can be missing.

2 G Extremt sliten
och trasig med stora pappersförluster och fläckar
Trasigt, smutsigt ex. Extremt sliten och/eller har så stora pappersförluster att delar av valör, årtal, sb, nr och/eller text saknas. En trasig sedel kan vara uppklistrad Dålig exemplar
En kraftigt sliten och välcirkulerad sedel. Normalt slitage från långvarig cirkulation betyder vanligtvis många veck, riss, fläckar, häftklammer- och nålstick, smuts, missfärgning, riss, hål i mitten och ett allmänt otilltalande utseende. Inga större delar av sedeln får saknas. Klotter kan ofta ses.
En sedel vikt många gånger. Papperet sladdrigt. Större riss och pappersförluster. Sedeln hänger fortfarande ihop

A well worn and heavily used note. Normal damage from prolonged circulation will include strong multiple folds and creases, stains, pinholes and/or staple holes, dirt, discoloration, edge tears, center hole, rounded corners and an overall unattractive appearance. No large pieces of the note may be missing. Graffiti is commonly seen on notes in G condition.

Färgerna markerar beskrivning av samma slitage för en viss kvalitetsklass


MISAB 05 från september 2011, jfr 1000 kr 1938 på Tradera Se produkter som liknar 1000 kronor 1938 Lätt vikt .. på Tradera (522199579)

ANGE GÄRNA SLITAGET I FÖLJANDE ORDNIG I BESKRIVNINGEN

1. Veck, mjuka eller hårda

2. Riss, litet i kanterna eller större in i bilden

3. Mitthål orsakat av upprepade vikningar lodrätt och vågrätt (enklare nålstick kan jämföras med riss)

4. Papperets styvhet, mjukt sladdrigt papper

5. Fläckar

6. Pappersförlust

7. Reparationer


kopia från www.banknotes.com

GLOSOR

Fold = Svagt Veck

Crease = Starkt Veck

Wrinkling = Skryklig

Color Smudge = Blekare tryckfärg p.g.a. slitage

Dirt = Smuts

Stained = Fläck

Tear = Riss

SKADOR GENOM ÅVERKAN

Pressad

Klippta kanter (förekommer för t.ex. 32 sk banco)

Hålslag (Specimen och Privatbankssedlar kan ha detta genom bankens försorg)

Skrift

Rester av fastsättare på baksidan

Tejpad

Reparerad

Delad i två delar

Kemisk färgändring (saknar helt samlarvärde)

Synpunkter från andra samlare

Titta även på PMG Paper Money Grading Scale | PMG (pmgnotes.com)

Titta även på IBNS Grading Standards (theibns.org)

Kvalitetskrav på euro-sedlar

www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/fitness.sv.html
(lägre krav på kvalitet hos euro-sedlar än Riksbankens krav på kronor-sedlar)

Trasiga sedlar enligt ECB

1. Smuts, Hela sedeln är smutsig 
2. Fläckar, Smuts som är koncentrerad till ett ställe 
3. Klotter, Bild eller text som har skrivits eller markerats på sedeln 
4. Sedel som saknar färg, Avsaknad av färg på hela sedeln eller delar av en sedel, t.ex. en kemiskt tvättad sedel 
5. Riven sedel
6. Sedel med hål
7. Skadad sedel, Sedeln saknar en eller flera delar, längs minst en kant (till skillnad från hål) 
8. Lagad sedel, Delar av en eller flera sedlar har lagats med tejp, lim eller på annat sätt 
9. Skrynklig sedel, Diverse veck 
10. Sladdrig sedel, Försämrad struktur ger sedeln bristande stadga 
11. Sedel med veck
12. Vikta hörn

100 kr B med nytt lägsta nummer B 231-tusen


OCIRKULERAD obetydligt hanterad kvalitet 01/0, växel på ICA i mitten av januari

        

Två ocirkulerade exemplar med låga nummer hittade på ICA under januari (231- och 234-tusen)

Riksbankens budget 2022 för inköp av sedlar och mynt

protokollsbilaga-e3-direktionens-protokoll-211216-7.pdf (riksbank.se)

Observera att inga minnesmynt planeras.

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt
Tertial 1+2+3
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr 9*+16 Mkr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019) 4*+0 Mkr
2021 budget 18 Mkr
progn. 25 Mkr
budget 16 Mkr
progn. 7 Mkr
-   10* Mkr
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr -    

*) T1+T2

Min gissning är att 2021 mynt 7 Mkr är 2 kr-mynt 7/0,175 = 40 milj. mynt.

Min gissning är att 2021 sedlar är både 20 kr I och 50 kr I. Eftersom man bara budgeterat 18 Mkr skulle det kunna vara 20 kr I medan de tillkommande 7 Mkr enligt prognosen skulle kunna vara 50 kr I. Med en kostnad på 45 öre per sedel skulle då upplagan kunna vara 40 milj. 20 kr I och 15 milj. 50 kr I (antal exemplar).

Valör Antal nya i cirkulation
 1 nov. 2020
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
20 kr 50 milj. 2014 B (1,8 - 0,0) × 60 = 108 milj.
"   2016 D (0,9 - 0,0) × 60 = 54 milj.
50 kr 17 milj. 2014 B (1,2 - 0,0) × 60 = 72 milj.

Troligen är 2022 mynt 9 Mkr 5 kr-mynt 9/0,5 = 18 milj. mynt.

Troligen är 2022 sedlar 12 Mkr 100 kr J 12/0,5 = 24 milj. sedlar (alternativt 500 kr J)

Valör Antal nya i cirkulation
 1 nov. 2020
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
100 kr   2014 B (2×87×0,001)  = 0,17 milj.
" 28 milj. 2015 C (1,8 - 0,0) × 50 = 90 milj.
"   2016 D (0,3 - 0,0) × 50 = 15 milj.

 

Beräkning : Sedlarnas livslängd 2,5 år 20-200 kr och 5 år 500 kr            
kr Tryckt Cirk Beredskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rest milj. sedlar
20 162 50 25 20 20 20 20 20 20 -33 Underskott
50 72 17 10 7 7 7 7 7 7 3 Behov
100 105 28 15   11 11 11 11 11 7 Behov
200 120 23 10 9 9 9 9 9 9 33  
500 200 84 20   17 17 17 17 17 11 ???

I antalet tryckta sedlar har inte 2021 års tryckning räknats med eftersom valör och antal är okänt.

Lägg märke till att mynt budgeterades 2021 med 16 Mkr som ändrades till summan av 2021 och 2022: 7+9=16 Mkr. Så man har bara förskjutit till året därpå.

Flera intressanta sedelbilder från en samlare 2022-01-07


10 kr 1968 serie Z endast känd med slutsiffror 01, högre nummer än tidigare var känt

Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) (tusen) Position
1968 rotation A-R, S5-S8
(min S510)
A-X T4½-T8 (stjärna)
U4½-U845 (stjärna)
V848-V886 (stjärna)
X0-X8 (stjärna)
Y0-Y8 (stjärna)
Z2-Z4 (asterisk)
V4-V5 (asterisk)
V1 (asterisk)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (slut = 01)
X (slut = 01)
X (slut = 00)


500 kr B 292-tusen även med position 39
(tidigare var position 35 känd)

Samma samlare rapporterade även nya positionsnummer för 100 kr B och 500 kr B, för tidigare kända tusental (nu införda i mina tabeller). Ett stort tack för all information.

Ytterligare exemplar av 500 kr B 292-tusen position 39 men med att annat löpnummer på Tradera 500 Kronor B 2014 - Ovikt | Köp på Tradera (524328234)

100 kr 1986 Carl von Linné feltryck

  
e-post 2022-01-13 från en vänlig samlare

Framsidan har endast blått bakgrundstryck och sedelnummer. Baksidan är normalt tryckt.

Troligen kommer sedeln från början av en pappersrulle där man startat tryckningen en bit in på rullen men där de olika trycken inte startat på samma ställe. Början och slutet på den ofullständigt tryckta rullen skulle makuleras som visas med det svarta tuschstrecket. Någon som sett ett liknande feltryck? Alternativt kan en trasig pappersbit ha blockerat trycket?

P.S. Bra betalt på Tradera för 5 kr 1969 med otryckt baksida, 3805 kr. Se produkter som liknar UTAN TRYCK PÅ BAKSIDAN - OVIK.. på Tradera (521053085)

Jämför med 5 kr 1969 blank baksida på MISAB 12, resultat 800 kr. NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 12, Lot 344 : SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK: 5 kronor 1969. AZ I 799278. Blank...
Samma exemplar på Ahlström 43, resultat 650 kr.

1000 kr 1980 med och utan fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus

1000 kr Karl XIV Johan 1976 - 1980 nr 8 500 000 saknar fluorescerande årtal och nummer

1000 kr Karl XIV Johan 1980 nr 9 000 000 - 1986 har alla fluorescerande årtal och nummer


1980 fluorescerande nummer

1980 fluorescerande nummer


1977-1980 utan och 1981-1984 med fluorescerande årtal och nummer i UV-ljus
även 1980 nr 8420424 saknar fluorescens

500 kr 1985-2014 med och utan fluorescerande nummer i UV-ljus


1985 utan och 1986 med fluorescerande nummer i UV-ljus

500 kr Karl XI 1985 saknar fluorescerande nummer

500 kr Karl XI 1986 - 2014 har alla fluorescerande nummer

Övriga valörer 20-50-100-1000 kr av 1985 år sedelserie har alla fluorescerande nummer

De nya sedlarna ur 2015 års sedelserie har alla sedelnummer UTAN fluorescens

  

Sensationellt lågt nummer av 100 kr B 234-tusen


OCIRKULERAD kvalitet 0, växel på ICA i början av januari

Det verkar som om Riksbanken nu har släppt ut en ny omgång ocirkulerade 100 kr B och 500 kr B. Så ett tips är att ta ut 600 kr ur Bankomaten och se vad man får (100 + 500 kr). Det verkar ännu svårare att hitta 500 kr G eftersom de bara släppts ut en gång, sommaren 2020.

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner Tidigast känt datum
100 kr B 231 38 2022-01-19
  234 32 2022-01-07
  264 42, 45 2017-12-01
  265 03, 04, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 47, 50 2016-10-12
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 50 2016-10-12
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 39, 41, 49 2016-10-12
  268 01, 04, 09, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 44, 46 2016-10-12
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50 2016-10-21
  270 05, 06 2017-02-06
  275 07, 13 2019-05-15
  280 32, 37, 38 2017-04-21
  295 15 2016-10-21

       

500 kr B med lågt nummer


e-post 2022-01-04 från en vänlig samlare

Nummer B 207-tusen är tidigare känt från Bankomat 2019-01-29

500 kr B med mycket högt nummer på Tradera

500 kr B (2014) ovikt | Köp på Tradera (521770180)


        
Kända sedlar med höga nummer

Kända höga nummer
500 kr B tusen-nr positions-nr datum
  281 41 2018-12-19
  282 32 2021-04-10
  284 08 2020-07-28
  290 21 2018-12-29
  291 23 2020-05-01
  292 35, 39 2022-01-03
  295 45 2020-10-09

           

Även 500 kr B tusen-nr 270-276 upptäcktes tidigast år 2019.

De först utkomna tusen-nr 265-269 kom ut redan oktober 2016.

Äldre numismatisk litteratur om sedlar

Anteckningar till svensk numismatisk och arkeologisk-historiografisk bibliografi (raa.se)Ytterliggare bilder av sedlar med e-post 2021-12-19


20 kr B nära nedre gräns

20 kr B nära övre gräns

20 kr B högt nummer 1.797

100 kr C lågt nummer

 20 kr B nr 0.1850.300 är sällsynta beredskapssedlar endast kända i ett smalt intervall 0.240‒0.246.

20 kr B kända nummer
B0.1 50 ex nr 0.1000.184 0.185‒0.200 saknas
B0.2 18 ex

nr 0.240‒0.246

mycket sällsynta 20 kr
B0.3 49 ex

nr 0.300‒0.399

 
B1.5 0 ex

 
B1.6 5 ex nr 1.6941.699 totalt 8 ex med olika pn
B1.7 29 ex nr 1.7011.797  
B1.8 0 ex

 

Många intressanta sedelnummer från en intresserad samlare 2021-12-17


50 kr B nr nära gräns

50 kr B kända nummer
B0.2 15 ex

nr 0.200‒0.299

B0.3 8 ex

nr 0.326‒0.397

B0.4 20 ex nr 0.401‒0.491


200 kr B nr 0.377

200 kr B kända nummer
B0.2 34 ex nr 0.200‒0.295  
B0.3 9 ex nr 0.306‒0.308 och nr 0.377‒0.399
B0.4 16 ex nr 0.400‒0.499  


100 kr C nr 1.380

100 kr C kända nummer
C1.2 0 ex  
C1.3 8 ex nr 1.3801.394  
C1.4  6 ex nr 1.4001.476  


100 kr C nr 0.893

100 kr C kända nummer
C0.7 17 ex nr 0.7050.799  
C0.8 17 ex nr 0.8000.893  
C0.9 0 ex  

 


20 kr D

100 kr C lågt nummer

100 kr C

100 kr C

100 kr C

100 kr D

500 kr B med nya positionsnummer

  
e-post 2021-12-26 från en vänlig samlare

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 186 10, 20
  192 12
  193 14, 20, 28
  195 28, 31, 36
  200 50
  202 04
  203 15, 31
  204 50
  207 22, 32
  208 07
  211 07
  212 06
  221 42
  222 01
  223 18
  260 01, 15
  264 01, 03
  265 28, 30, 33, 36, 37, 47
  266 01, 13, 34 ,36, 44, 45, 46, 48, 50
  267 07, 15, 16, 17, 19, 24, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44
  268 25,33, 40, 45, 48
  269 03, 06, 12, 15, 20, 22, 24, 27, 35, 36, 44
  270 43
  272 31, 35
  273 26
  276 15, 28, 49
  281 41
  282 32
  284 08
  290 21
  291 23
  292 35, 39
  295 45

50 kr 1965 C med smalt nummer 15 mm (mycket ovanligt)


smalt nr bredd 15,5 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Troligen har man misslyckats med numrering vid rotationstrycket och istället numrerat efter skärningen till ark. Eventuellt efter skärningen till enstaka sedlar.


nr bredd 17 mm

smalt nummer 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Smalt nummer 15 mm har något fetare siffror.


50 kr 1967 smalt nummer 15 mm

50 kr 1967 brett nummer 17 mm

100 kr 1970 F med smalt nummer 15 mm


nr bredd 17 mm

smalt nr bredd 15,5 mm

nr bredd 17 mm

Jag efterlyser ytterligare sedlar 50-100 kr med smalt nummer 15 mm.

Tonkin Myntboken 2022

     

Jämför priser: Myntboken 2022 Nr 52 - Archie Tonkin - Bok 9789172441224 (bokfynd.nu)

Tonkin Myntboken 2022 har nu kommit ut men den är redan överspelad av Delzanno Myntårsboken (512 sidor) som är MYCKET bättre. Om du vill ha en Tonkin så kan du fortfarande köpa Myntboken 2020 (50 år) som är mera omfattande med 401 sidor jämfört med 290 sidor för 2022 års utgåva. Jämför priser: Myntboken 2020 Nr 50 - Archie Tonkin - Bok 9789172441200 (bokfynd.nu) (har bl.a. ett bra avsnitt om Privatbankssedlar)

Tonkin Myntboken innehåller även svenska besittningsmynt som saknas hos Delzanno Myntårsboken men finns med i stora Delzanno Sveriges Myntbok.

Se även Delzanno Myntårsboken MYNTÅRSBOKEN 2022 - MYNT - SEDLAR - MEDALJER - 995-2021 - FÄRG - NOMINERAD TILL BÄSTA BOK - YouTube

Delzanno har åter Myntårsboken i lager (2:a upplagan innehåller rättelser bl.a. priser på 10 kr Lilla Riksvapnet som saknades) Myntårsboken 2022 - A5, pocket, färg - 512 sidor - Nominerad till bästa myntbok i världen av IAPN! - ÄNTLIGEN I LAGER IGEN! - delzan

Myntårsboken kan även köpas hos nätbokhandeln men är tillfälligt slut (kommer tillbaka om några dagar med 2:a upplagan när Delzanno distribuerat nytrycket till bokhandeln, 1000 ex reserveras för bokhandeln) Jämför priser: Myntårsboken 2022 - mynt - sedlar - medaljer - 995-2021 - Roberto Delzanno - Bok 9789163994692 (bokfynd.nu)

REA pris 299 kr på Delzanno Sveriges Guldmynt SVERIGES GULDMYNT 1512-2020 - Värderingskatalog med inventering och statistik - ca 450 sidor - Vinnare av IAPN:s "Book Prize" för bästa myntbok i världen 2020! - delzanno

Förhandsvisning av Delzanno Sveriges Kungliga Medaljer SVERIGES KUNGLIGA MEDALJER - Gustav II Adolf från Roberto Delzanno Numismatik - YouTube utkommer i slutet av år 2022.

Hildebrand "Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespengar Praktmynt och Belöningsmedaljer" 1874-1875 Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer (runeberg.org) Katalog utan bilder och utan värderingspriser. Kan läsas gratis genom projekt Runeberg. Finns även på Bokbörsen Hildebrand bror emil | Bokbörsen (bokborsen.se)

500 kr B ytterliggare tre sedelnummer från en samlare 2021-11-24

500 kr C saknar stora intervall som inte finns ute i cirkulation

   C221366148 från en vänlig samlare 2021-11-19

C1.1 19 ex nr 1.1011.199
C1.2 0 ex

C1.3 9 ex nr 1.363‒1.399
C1.4 18 ex nr 1.4001.491
C1.5 0 ex

C1.6 15 ex nr 1.6091.695

  

Hela intervallen C xx 1 200 001 - C xx 1 299 999 och  C xx 1 500 001 - C xx 1 599 999 saknas i cirkulation. Även övriga närliggande intervall är ofullständiga. Alla dessa finns i beredskapslager tillsammans med 500 kr B.

Tryckta 500 kr B+C som saknas i cirkulation: [(0,30-0,18)  + (1,36-1,19) + (1,60-1,49)] × 50 = [0,120 + 0,170 +  0,110] × 50 = 20 milj. sedlar (både B och C). Troligen finns ca 20 milj. sedlar i beredskapslager!!

Eventuellt kan ytterligare sedlar 500 kr E och F finnas i beredskapslager. Vissa intervall är ovanligare i cirkulation.

E0.0 20 ex nr 0.0210.094  
E0.1 22 ex nr 0.1000.194  
E0.2 15 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 8 ex

nr 0.311‒0.329

smalt intervall
E0.4 6 ex nr 0.446‒0.475 smalt intervall
E0.5 9 ex nr 0.516‒0.568  

     

När jag uppdaterade siffrorna för 500 kr E så var det nästan bara i de tre första intervallen som det tillkom sedlar (E0.0 - E0.2). Även 311-tusen enligt bild ovan vid senaste bankomat uttag.

F0.0 0 ex  
F0.1 0 ex  
F0.2 2 ex

nr 0.297‒0.299

 
F0.3 14 ex nr 0.303‒0.345  
F0.4 7 ex nr 0.436‒0.458  

     

För 500 kr F är det endast intervallet F0.3 där det tillkommit sedlar. Observera att de två första intervallen saknas helt, motsvarar 10 milj. sedlar.

Tradera visar INTE årtal och sedelnummer i förhandsvisningen

Inget årtal eller sedelnummer visas. Man måste klicka på varje objekt för att se hela bilden. Tradera klipper all avlånga bilder till en kvadratisk yta (samma höjd och bredd).

En temporär lösning på problemet är att skanna/fota alla bilder KVADRATISKA, dvs. samma höjd och bredd. Det är bara avlånga objekt som klipps i kanterna så enstaka runda mynt går alltid bra. Så skanna/fota avlånga objekt KVADRATISKT.

Se även Antikören Mynt & Antikt | Facebook


Båda sidor visas i samma avlånga bild, då ser det ut så här!!

KLAGA PÅ TRADERA

Se även Omslagsbilder i kvadrat - Tradera


Du kan nu se hur många andra potentiella köpare på Tradera som sparat auktionen av en viss sedel

500 kr B med lågt nummer


e-post 2021-11-17 från en samlare som sett denna sedel på FaceBook

MISAB Internet Auktion 37 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Sedlar finns på sid. 9 och Alunbruket finns på sid. 11

  
Mycket lågt nummer med den ovanliga foldern med blågult snöre

Brevportot höjs till 13 kr 1 januari 2022

Fallande brevvolymer höjer portot | PostNord

  

Se även Brevporto (sedelmynt.se)

Märklig nyhet PORTOKOD: PostNord lanserar portokoder | PostNord kostar 1 kr mer än ett frimärke, kan köpas styckvis. Kanske måste man idag köpa hela häften med 10 frimärken??

  
Albert Engström Kolingen från Strix, och nu finns PORTOKOD utan frimärke

500 kr 2000* med stjärna - högsta kända nummer


e-post 2021-11-15 från en vänlig samlare

500 kr 2000* stjärna har mycket låg upplaga och är det ovanligaste årtalet av alla 500 kr Karl XI med stjärna

Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1985* 29 5 00 0 096 166 - 5 00 0 249 231, 5 00 0 588 548 - 5 00 0 994 884 Sträng & Dennis 491 000 ex
1989* 15 9 00 0 638 136 - 9 00 0 995 263 Åsbrink & Dennis 358 000 ex
1994* 7 4 00 0 607 631 - 4 00 0 680 264 Burenstam & Bäckström 74 000 ex
1999* 15 9 00 1 136 276 - 9 00 1 279 548, 9 00 1 917 809 - 9 00 1 929 628 Hulterström & Bäckström 157 000 ex
2000* 3 0 00 0 918 974 - 0 00 0 954 325 Hulterström & Bäckström 37 000 ex

     

Det finns även extremt ovanliga 500 kr med positionsnummer 98 eller 99 som endast har slutsiffror 00 eller 01.


500 kr 1985 med position 99

Det finns även uppgifter om 500 kr 1989 med positionsnummer 98 och slutsiffror 01, men där saknar jag bild (EFTERLYSES).

Numrering av 50 kr och 100 kr Sittande Svea 1947-1950

Jag har tidigare felaktig antagit att man numrerade 000 001 - 450 000 när man började med sexsiffriga nummer men detta gäller INTE de första åren.

  

50 kr 1947 är känd med högsta nummer B269-tusen

50 kr 1948 är känd med högsta nummer Q269-tusen

50 kr 1949 är känd med nr C010-tusen till C221-tusen. Sveriges Färgsedlar anger 225-tusen. 50 kr 1950 begränsar till C268-tusen. Så garanterat låg upplaga.

        

50 kr 1950 C-R är känd med högsta nummer C269-tusen

50 kr 1950 S-Y är känd med högsta nummer T438-tusen (även S275-tusen finns)

       

Det finns ett flertal kända nummer 266-tusen till 269-tusen, så gränsen är ganska säker

  

100 kr 1947 är känd med högsta nummer Q268-tusen

100 kr 1948 är känd med högsta nummer Z268-tusen

     

100 kr 1949 är känd med högsta nummer H246-tusen

100 kr 1950 K-Z är känd med högsta nummer L269-tusen

100 kr 1950 A-I är känd med högsta nummer A428-tusen (även D446-tusen finns)

     

Jämför med upplagor i Sverige Färgsedlar (SF)

50 kr 1947 A-B upplaga 600 000 ex dvs. 300 000 ex per serie

50 kr 1948 C-Z-A-B upplaga 6 875 000 ex dvs. 275 000 ex per serie

50 kr 1950 C-Y upplaga 6 600 000 ex dvs. 300 000 ex per serie

50 kr 1953 A-W upplaga 9 900 000 ex dvs. 450 000 ex per serie

100 kr 1947 A-R upplaga 4 250 000 ex dvs. 250 000 ex per serie
SF skrivfel: även 100 kr 1947 O finns

100 kr 1948 S-Z-A-D upplaga 3 300 000 ex dvs. 275 000 ex per serie
Finns även med 1948 serie E, saknas i SF

100 kr 1949 E-I upplaga 1 250 000 ex dvs. dvs. 250 000 ex per serie

100 kr 1950 K-Z-A-I upplaga 8 125 000 ex dvs. 325 000 ex per serie

100 kr 1951 K-T upplaga 4 500 000 ex dvs. 450 000 ex per serie

Rosenqvist Sverige Färgsedlar har detaljerat analyserat det begränsade antal sedelnummer som var kända för 15 år sedan och kommit fram till upplagor som ligger ganska nära verkligheten. Bättre än vad jag var medveten om vid den tidpunkten.


100 kr 1947 serie O saknas i SF

     
100 kr 1948 serie E saknas i SF

Min egen slutsats

50 kr 1947 - 1950 R numreras 000 001 - 270 000

50 kr 1950 S - 1962 numreras 000 001 - 450 000

100 kr 1947 - 1950 Z numreras 000 001 - 270 000

100 kr 1950 A - 1963 numreras 000 001 - 450 000

Matematik: 30% × 900 = 270 och 50% × 900 = 450 (5 kr 1940-1952 numreras 000 001 - 900 000)

Riksbankens inköp av sedlar och mynt

Protokollsbilaga C, Uppföljning tertial 2 2021 (riksbank.se)

Jag har INTE hittat tertialuppföljning från Riksbanken de senaste åren. Siffrorna visar summan av T1+T2 i Mkr.
EFTERLYSNING: Någon som hittat tertial 1 och 2 de senaste åren? Se även Bilaga B, Tertialuppföljning T2 2019 (riksbank.se)

Årtal Sedlar Bruksmynt Minnesmynt Utgivna sedlar Sedlar & Mynt
Tertial 1+2+3
2001 236 Mkr 96 Mkr ? 20 kr, 100 kr, 500 kr  
2002 202 Mkr 120 Mkr ? 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2003 131 Mkr 99 Mkr 14 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr, 500 kr  
2004 64 Mkr 84 Mkr 12 Mkr 50 kr  
2005 87 Mkr 76 Mkr 15 Mkr 20 kr, 1000 kr  
2006 6 Mkr 54 Mkr 5 Mkr 20 kr, 100 kr  
2007 33 Mkr 114 Mkr 7 Mkr 20 kr, 500 kr  
2008 30 Mkr 75 Mkr 8 Mkr 20 kr, 50 kr, 100 kr  
2009 80 Mkr 37 Mkr - 100 kr, 500 kr  
2010 36 Mkr 2 Mkr 18 Mkr 100 kr  
2011 9 Mkr - 1 Mkr 50 kr  
2012 17 Mkr 1 Mkr - 500 kr  
2013 34 Mkr 17 Mkr - nya inläsningssedlar 50 kr A, 200 kr A, nya inläsningsmynt samt äldre 1 kr kung i 40 år  
2014 138 Mkr 14 Mkr - gamla 100 kr, 500 kr, nya inläsningssedlar, nya 20 kr B, 50 kr B, 200 kr B, 1000 kr B 37+35+80 Mkr
2015 83 Mkr 36 Mkr - 100 kr C, 500 kr C 53+16+50 Mkr
2016 47 Mkr 41 Mkr - 20 kr D, 100 kr D 69+8+11 Mkr
2017 14 Mkr - - 500 kr E 0+5+9 Mkr
2018 13 Mkr - - 500 kr F 1+12+0 Mkr
2019 21 Mkr 4 Mkr - 500 kr G, mynt 2 kr 9*+16 Mkr
2020 - 3 Mkr - inga sedlar eller mynt (3 Mkr är sen fakturering av 2 kr 2019) 4*+0 Mkr
2021 budget 18 Mkr
progn. 25 Mkr
budget 16 Mkr
progn. 7 Mkr
    10* Mkr
2022 budget 12 Mkr budget 9 Mkr      

*) T1+T2

Minnessedel 2005 kostnad 1 Mkr. Nya mynt med årtal 2016 tillverkades under tre år 2014‒2016 (med samma präglade årtal 2016)

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 45 och 85 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." Vad kostar det att tillverka sedlar och mynt? - Riksbanken - Sveriges riksbank (kundo.se)

Enligt Riksbanken präglades 40 milj. mynt med årtal 2019. Uträkning: (4+3 Mkr)/40 milj. = 17,5 öre kostnad per 2 kr mynt.

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM (mynten borde levereras tidigare än sedlarna)

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd

500 kr B med lägsta kända nummer

  
e-post 2021-11-06 från en vänlig samlare

Svenska skilling specie sedlar transporterade för användning i Svenska Pommern 1806-1807

    

SNT 1979-2.038 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern, 8 sk sp 1802 nr 90592, transport von Platen
SNT 1983-7.167 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [2], 8 sk sp 1802 nr 17703 transport von Platen
SNT 2021-7.157 Svenska Bankosedlar i Svenska Pommern [3], 8 sk sp 1802 transport von Platen

Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 49, bild av kontramarkering från baksidan, Transport von Platen

Platbãrzdis Sveriges Sedlar I fig.43, visar framsidan av 8 sk sp 1802 nr 90592, författaren omedveten om transporten på baksidan som lyser igenom, så inget skrivet om Pommern

BILDER AV SEDLAR med Transporteras generalkrigskommissarie A.C. von Platen: (två olika släktingar med samma förnamn A.C. deltog i pommerska kriget, detta är den äldre)

Blm 1221 - Sedel - Blekinge museums samlingsdatabas (kulturhotell.se)

Blm 2192 - Sedel - Blekinge museums samlingsdatabas (kulturhotell.se)


Svenska Akademins Ordbok

Se även Platbãrzdis Sveriges Sedlar II sid.37 och fig.30, Kungl. Fältproviantmagasinet i Pommern 2 sk P.Nyberg

5 kr Sittande Svea med lamelligt papper i 3 skikt

  
En femma från 1940 på betydligt tunnare sedelpapper, e-post 2021-11-02 från en vänlig samlare
Troligen ENDAST det yttersta av tre skikt!!Från Kungliga Bibliotekets digitalisering av dagstidningar, Dagens Nyheter 1890-05-29 sid. 2
Sök bland svenska dagstidningar


Castegren "Riksbankens Pappersbruk Tumba 1955" sid. 105‒156

SID. 108  och SID. 109 (läs hela texten om hur man tillverkar lamellerat papper, förstora sidorna så att de går att läsa, är skannade 200 dpi)
Sidorna förstoras när du klickar mitt på den öppnade sidan

Einar Lagrelius dagbok Einars krigsdagbok vers 12 feb 16 (lagrelius.com)

Onsdag, 2 september 1938
Björnsson meddelade, att Tumba kommer att framställa enlamelligt provpapper för 10- och 5-kr.
(eftersom enlamelligt är en nyhet så borde det normala vara tre lameller även 1938)
(även diskussioner om 2-lamelligt papper till 10 000 kr 1939)

50 kr Jenny Lind 2011 med extra papper

Observera att 50 kr typ 1 1996 har högsta position upptill vänster medan 50 kr typ 2 2011 har högsta position nedtill vänster.


Från en vänlig samlare 2021-10-19, 50 kr 2011 har positionsnummer 51-98
50 kr typ 2 pos-nr 2011
91 83 75 67 59 51
92 84 76 68 60 52
93 85 77 69 61 53
94 86 78 70 62 54
95 87 79 71 63 55
96 88 80 72 64 56
97 89 81 73 65 57
98 90 82 74 66 58

 


Från auktion 2006, 50 kr 1996 har positionsnummer 21-55
50 kr typ 1 pos-nr 1996-1999  
55 48 41 34 27
54 47 40 33 26
53 46 39 32 25
52 45 38 31 24
51 44 37 30 23
50 43 36 29 22
49 42 35 28 21

Rättelse: Jag har tidigare felaktigt ritat in 100 kr 2010 position 87 nederst. Position 87 ska vara upptill vänster.

100 kr typ 3 pos-nr 2001-2006
32 24 16 08
31 23 15 07
30 22 14 06
29 21 13 05
28 20 12 04
27 19 11 03
26 18 10 02
25 17 09 01
100 kr typ 3 pos-nr 2010-2014  
87 78 69 60 51
88 79 70 61 52
89 80 71 62 53
90 81 72 63 54
91 82 73 64 55
92 83 74 65 56
93 84 75 66 57
94 85 76 67 58
95 86 77 68 59

  

Crane anskaffade år 2007 ny bredare tryckpress med arktryck (tidigare rotationstryck). Troligen skedde då ändringen av högsta position från upptill till nedtill på tryckarket.

5 kr Gustav Vasa UTAN vattenmärke

I min databas har jag tre exemplar av sedlar utan vattenmärke enligt säljaren på Tradera. Jag är osäker på om dessa bara har extremt svaga vattenmärken eller saknar dessa helt. Någon som känner till ytterligare sedelnummer UTAN vattenmärke?

5 kr

1979-B

BS B 215229

utan vm

egen

5 kr

1979-B

BS B 564201

utan vm

bild

5 kr

1979-B

CU B 215081

utan vm

bild


Ytterligare ett ex UTAN vattenmärke från Tradera 2012-11-14

Philea Myntauktion 3: 6845 SF Q11c 19 5 kronor 1979. B 564204. Sedel utan vattenmärke. 0 300:-

Se även UTAN VATTENMÄRKE 5 kronor 1979 - utan vattenmärke | Köp från Wallinmynt1 på Tradera (506142854) 5 kr 1979 CU B 215243


Sedel med vattenmärke "Rutnät av diagonala våglinjer med siffran 5 inlagd i rutorna"

Philea Myntauktion 21 Myntauktion 21 - AB Philea

Mäkligt nog finns två olika 5 kr 1903 på samma auktion båda i kvalitet 01. Jämför med Sedlar - Auktion 386 - AB Philea där ytterligare två exemplar 5 kr 1903 fanns med närliggande nummer. Således nya sedlar inte samma.

På Philea Auktion 386 blev resultatet 3300 kr och 6800 kr för de två exemplaren både i kvalitet 1+.

  

  

Ytterligare exemplar av 500 kr B


e-post 2021-10-26 från en vänlig samlare

Det vanligaste tusen-numret med ytterligare en position

Riksbanken 300 år 1968

Det finns ett antal dokument med anknytning till jubileumsmiddagen utöver foldern med 10 kr sedel. Jubileumsmiddag hölls på flera platser i Sverige utöver Stockholm.

  

  

  

Sveriges första banksedlar - föredrag från Ekonomiska museet

  

Europas första banksedlar - YouTube

Se även museets YouTube portal med många olika föredrag Ekonomiska museet - YouTube

Även Historiska Museet har en YouTube portal Historiska museet - YouTube

1000 kr 1976 med mycket låga nummer

  


typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

typ 1a nt Vinde & Wickman

1000 kr 1976* typ 1a har nr 0 185 001 - 0 270 000 så det 2:a och 5:e numret omringar kända nummer för stjärnsedlar


Lägsta kända nummer för 1000 kr 1976

500 kr B med ganska lågt nummer


e-post 2021-09-16 från en vänlig samlare

Enstaka sedlar dyker upp med nästan alla tusen-nummer. Jämför med 100 kr B där det INTE rapporterats om exemplar de senaste åren.

500 kr B 266-tusen position 34 finns på Tradera 500 kronors sedel serie B | Köp på Tradera (504563843) Cirkulerad kvalitet ca 1+

100 kr B mindre vanliga

Inga låga nummer kända i cirkulation. Alla kända 100 kr B kom ut i oktober 2016 vid sedelutgivningen. De flesta av dessa är nu slitna och makulerade. 500 kr B 265-tusen till 269-tusen kom också ut i oktober 2016 medan övriga låga och höga nummer kom ut ett par år senare så det är bara dessa låga/höga nummer av 500 kr B som nu kan hittas i cirkulation.

  
Lägsta och högsta kända nummer av 100 kr B

UV-A med TVÅ OLIKA våglängder: 365 nm och 395 nm

Snabbtest: Två UV-ficklampor | Klocksnack


Synligt ljus, UV-A 365 nm och UV-A 395 nm (kopierat från KLOCKSNACK)

Kolla att du får en sedeldetektor för 365 nm

Synligt ljus våglängder ca 400-780 nm

Se även What is the Difference Between 365 nm and 395 nm UV LED Lights? | Waveform Lighting

500 kr G i ultraviolett ljus (UV)

Mitt exemplar av 500 kr G (tryckt i England) har märkbart svagare UV-ljus från den blå färgen i "Tre Kronor" än övriga årtal 500 kr B - 500 kr F. 500 kr G är även märkbart flammig med många fläckar som lyser blått i UV-ljus, där det inte finns säkerhetsfibrer. Jag misstänker att det finns någon förorening som följer med när man hanterar säkerhetsfibrerna. Eventuellt kan tidigare årtal ha samma fläckar men MYCKET MINDRE. Den gula färgen i "Tre Kronor" och "500" lyser lika starkt för 500 kr G som för 500 kr B-F.

  
500 kr G i UV-ljus (observera svagare blått i ramen runt kronorna)

  
500 kr C i UV-ljus

Olika våglängder med ultraviolett ljus: UV-A och UV-C

UV-A ca 365 nm (ljus i vanlig sedeldetektor enligt ovanstående bilder)

UV-C ca 254 nm

     
10 euro i UV-A, UV-C och IR ljus

The €10 banknote of the Europa series 10 euro sedel med bilder i UV-A, UV-C och IR.

Se även Europa Series: 100 Euro Banknote Security Features - YouTube


FOI rapport FOI-R--02266--SE om ögonskador vid laser

Se även Om UV-strålning - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)

UV-C strålning är mycket energirik. Solens UV-C strålning når inte jordytan eftersom all UV-C absorberas av atmosfären. UV-C strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier. Ju mer energi desto större är risken för skador, till exempel hudrodnader, solsveda och brännskador.

UV-lampa, kort- och långvågigt ljus för mineraler (även för sedlar)

UV-lampa, kort- och långvågigt ljus för mineraler - AstroSweden 254 och 375 nm, pris 850 kr (butik och postorder i Sverige)

Den kortvågiga UV-lampan består av ett lysrör med extra hög intensitet i våglängden 254 nanometer. Framför lysröret finns ett filter som tar bort onödigt ströljus av andra våglängder vilket är nödvändigt för att inte få dubbel excitering av mineraler som annars kan uppvisa fel färger. Förutom för mineraler kan denna lampa användas för frimärkssamlare, vetenskapliga experiment, sedelkontroll, pass etc. Köp ingen kortvågig UV-lampa som är ofiltrerad. Den dyraste delen på denna lampa är faktiskt filtret som är specialtillverkat för att rena UV-ljuset från lysröret.

P.S. Någon som kan fixa bilder av svenska sedlar i 254 nm ljus ??

Avancerade UV-lampor (SuperBright 3)

 SuperBright 3 – UV Systems, Inc. Prisklass ca 10 000 kr (endast en av dessa fyra våglängder levereras per detektor)

Mera om fluorescerande mineral Fluorescenta svenska mineral (geonord.org)

Varning för falska 5 kr 1977 SPECIMEN på Tradera

  

Se produkter som liknar 5 Kronor 1977 , C 626955 på Tradera (494694948)

Samma sedel annonserades  först UTAN SPECIMEN och sedan MED SPECIMEN hålstansning


Jämför med en ÄKTA SPECIMEN, med grövre hål (observera även tresiffrigt svart nummer på baksidan)

Varning för kuriosa SPECIMEN med höga priser på Tradera

  
Inga äkta sedlar: Leksakspengar i mindre format respektive kinesiska kopior för utbildning (INTE äkta SPECIMEN)
Nyligen sålda för 315 kr respektive 230 kr

Betala INTE höga priser för dessa. Äkta SPECIMEN är vanliga sedlar med påtryck SPECIMEN av Riksbanken.

Varning för falska 500 kr med falska "Tre Kronor" i UV-ljus


Stor ökning av falska sedlar | Nationellt forensiskt centrum (polisen.se)

Avancerad förfalskning som inte bara kommer från en enkel bläckstråleskrivare. Den falska sedeln har "500" i UV-ljus på baksidan och "Tre Kronor" på framsidan i GRÖNT LJUS, där äkta "Tre Kronor" ska visa gult och blått i UV-ljus.

     
Äkta 500 kr i UV-ljus: Tre Kronor, 500 och säkerhetsfibrer

Äkta sedlar har papper UTAN vitmedel medan enklare förfalskningar kanske har papper med vitmedel där hela papperet lyser vitt i UV-ljus.

500 kr B med lågt nummer


e-post 2021-10-03 från en vänlig samlare

Valör Antal i cirkulation
2014
Antal nya i cirkulation
 1 nov. 2020
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
Upplaga 1:a år föregående sedlar
500 kr     2014 B (2×60×0,001)  = 0,12 milj. RARITET
" 114 milj. 84 milj. 2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj. år 2001: 98 milj.
"     2017 E (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.  
"     2018 F (0,5 - 0,0) × 50  = 25 milj.  
"     2019 G (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.  

Jag anger endast antalet 500 kr B som kommit ut i cirkulation. Den tryckta upplagan av 500 kr B är ca 6 milj. sedlar som nu finns i beredskapslager.

Valör Nummer för provtryckta sedlar
som nu är i beredskapslager
Upplaga
20 kr B 185 001 - 300 000 6,9 milj.
50 kr A 185 001 - 300 000 6,9 milj.
100 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.
200 kr A 180 001 - 300 000 6,0 milj.
500 kr B 180 001 - 300 000 6,0 milj.

Observera att 20 kr B även har en stor normal upplaga nedanför och över intervallet i tabellen. Total upplaga för 20 kr B är 108 milj. sedlar.

           

För 1000 kr B är det tvärtom. Vanliga nummer är 178 001 - 300 000. Medan det endast finns tre kända exemplar med lägre nummer, alla från oktober 2015 vid utgivningen.

  
1000 kr B låga nummer (ordinarie tryckning ?)

           
1000 kr normala och vanliga nummer (provtryckning ?)

Slutresultat från MISAB 37 auktion

Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) Gå till sidan 11 där sedlar börjar. Se även under polletter: Alunbruket (sid. 10) och Spinnhus (sid. 11)

Resultat v4_rpt_MISAB_slutpriser_small (myntauktioner.se)

25 daler sm 1666 nr 864, ex. auktion i Finland 15/5 1973, slutresultat 100 000 kr

50 daler sm 1666 nr 938, ex. Merita Helsingfors, slutresultat 125 000 kr

100 daler sm 1666 nr 317, ex. Ahlström 37:1262 kvalitet 1+, Torgny Lindgrens samling, MISAB kvalitet 1+/01, slutresultat 280 000 kr

20 riksdaler Assignation från Götheborgs diskontverk, se Platbãrzdis II sid. 43
Dessa "sedlar" från diskontverken är föregångare till privatbankssedlarna som kom ut senare under 1800-talet, slutresultat 3000 kr

32 skilling banco 1836 med handskrivet nummer, slutresultat 500 kr (fyndpris)


Mycket tidigt årtal 50 kr 1903, ovanlig, kvalitet 1?, slutresultat 100 000 kr !! Nästan rekord för 1900-talssedel (10 000 kr 1939 har gått högre)
MISAB anger ofullständig referens till Rosenqvist SF. Ska vara SF T5-1, med båda namnteckningarna tryckta. SF anger alla 50 kr med bokstav T (och sedan 100 kr med U). Så T betyder INTE typ.

590. 50 kronor 1940. C,84565x, D,84566x (par i nummerföljd), slutresultat 1000 kr

Mycket tidig Wattrang sedel år 1724 (kopia från Ryssland)

Observera namnet: Carl Johansson Wattrang. På senare insättningsbevis anges Carl Johan Wattrang men det är samma person 1689-1749.

Carl Wattrang 440 000 daler kopparmynt Insättningsbevis


from the collection of Ilya Dityatovskiy, Russia, Moscow (Илья Дитятовский)

Det ser ut som om 440 000 daler kopparmynt användes för köp av Forsmarks Bruk år 1735 som senare år 1737 såldes för samma summa. Ett exempel på PENNINGTVÄTT?

Rungarns Arkiv: Registerämne Främmande verk och egendomar (leufstabruksarkiv.se)


Observera 440 000 daler kopparmynt, samma summa som är den största valören för Insättningsbevis


Observera LIKVIDATION av Wattrang sept. 1737
Ovanstående Insättningsbevis är daterat 13 juli 1737 och motsvarar FÖRSÄLJNING av Forsmarks Bruk

 

Forsmark – Wikipedia

Wattrang sedlar (Insättningsbevis)

Jag efterlyser andra källor som kan bekräfta Wattrangs inblandning i mutor.


Svenska sedlar 1661-1873 | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera

Insättningen gjordes av: Carlos Grill (1681-1736) för Carl Johan Wattrang (1689-1749)
Det Grillska handelshuset grundades 1716 av bröderna Abraham och Carlos Grill. Abraham död 1725 så kanske "Abraham & Carlos" syftar på firmanamnet. Det finns  även en annan släkting Abraham Grill (1707-1763)??

Observera att Insättningsbeviset har en TRANSPORT från Grill till Wattrang (insättning för annans räkning)


from the collection of Ilya Dityatovskiy, Russia, Moscow (Илья Дитятовский)
Ytterligare en Transport från Grill till Wattrang på hela 50 000 daler kopparmynt

Mera om Wattrang Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal (diva-portal.org)

Claes och Carlos Grill FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Se även Handelshuset Carlos & Claes Grill (leufstabruksarkiv.se)

Carl Wattrang om inlösen av nödmynt och myntsedlar


112 (Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män / 22. Wachenfelt-Wässelius) (runeberg.org)

Philea Auktion 388 Auktion 388 - AB Philea

  

50 kr 1967 serie Z med slutsiffror 00


e-post 2021-09-18 från en vänlig samlare

Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) Position
1967 A-C, E8
(min E824)
A-T X378-X639 (stjärna)
Y450-Y603 (stjärna)
Y613-Y867 (asterisk)
Z170 (asterisk)
T (alla slut)
T (alla slut)
T (alla slut)
T (slut = 00)

        

Sedlarna numreras med nedräkning: A 900 000 --> A 000 001, ..., E 900 000 --> E 824 000 (ungefär)


smalt nummer 15,5 mm

Dessutom har en mycket liten del av upplagan tryckts med smalare nummer (15,5 mm mot normalt 17 mm). Smalt nummer kommer från tryckning av nummer separat, kanske styckvis?

Mera om Sedelsubstitut: Kassasedlar (KK) och Insättningsbevis (MM)

Kassasedlar är extremt ovanliga. Jag har INTE sett något exemplar på auktioner eller Tradera. Däremot är Insättningsbevis mycket vanliga. Wallén SS värdering på sid. 22 underskattar värdet på kassasedlar som borde värderas till minst 8000 kr, jämfört med Insättningsbevis 500-1500 kr. Insättningsbevis från 1600-talet kan värderas något högre.

Kassasedlar SS typ KK (Remitteras till bokhållaren/bokhålleriet)

Kassasedel 1669, kopia från Platbãrzdis I fig. 15, SS typ KK

Kassasedel 1692, kopia från Wallén SS sid. 20, SS typ KK

Kassasedel 1706, kopia från Platbãrzdis I fig. 16, SS typ KK
 

 

Insättningsbevis SS typ MM

Insättningsbevis 1669, kopia från Platbãrzdis I fig. 13, SS typ MM
inget förbud att transportera

Insättningsbevis 1682, SS typ MM
utan tillstånd att transportera eller förhandla, 3 tryckta årtalssiffror

Insättningsbevis 1768, SS typ MM
utan tillstånd att transportera eller förhandla, 2 tryckta årtalssiffror

Insättningsbevis 1818, SS typ MM
Depositions Contoir (från MISAB 25:459)

Insättningsbevis 1839, SS typ MM
Depositions Afdelning

Insättningsbevis 1845 från Nordiska Museet, SS typ MM
Insättningsbevis - Nordiska museet / DigitaltMuseum

 

Insättningsbevis SS typ MM på MISAB auktioner
MISAB 20 275 Insättningsbevis MM 566 caroliner 1693 1 5000
MISAB 20 276 Insättningsbevis MM   1704 1?/1 2600
MISAB 16 311 Insättningsbevis MM 2097 dr km 1728 1+/01 1300
MISAB 34 0996 Insättningsbevis MM 1465 dr 4 öre km 1731 1+/01 1700
MISAB 04 456 Insättningsbevis MM 800 dr km 1734 01 2000
MISAB 34 0997 Insättningsbevis MM 3647½ dr km 1736 1+ 1700
MISAB 25 455 Insättningsbevis MM 30000 dr km 1747 1/1+ 1200
MISAB 33 717 Insättningsbevis MM 7133 dr km 1747 1+/01 1000
MISAB 25 456 Insättningsbevis MM 20000 dr km 1748 1+/01 500
MISAB 04 457 Insättningsbevis MM 18042 dr km 1751 1/1+ 500
MISAB 30 0904 Insättningsbevis MM   1751 1+ 750
MISAB 34 0998 Insättningsbevis MM 3002 dr 16 öre km 1751 1/1+ 500
MISAB 20 277 Insättningsbevis MM 2712 dr 16 öre km 1754 1+ 2200
MISAB 30 0905 Insättningsbevis MM   1785 1+/01 950
MISAB 25 459 Insättningsbevis MM 800 rd 1818 01 1800
MISAB 25 458 Insättningsbevis MM 4000 rd banco 1847 1+ 1600

500 kr B nytt positionsnummer 44 för 266-tusentalet


e-post 2021-09-10 från en vänlig samlare

MISAB 37 auktion NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 37 (2 Oct 2021): SEDLAR/NOTES

Uppnådda slutpriser v4_rpt_MISAB_slutpriser_small (myntauktioner.se)

  

25 daler sm 1666 nr 864, ex. auktion i Finland 15/5 1973, slutresultat 100 000 kr

50 daler sm 1666 nr 938, ex. Merita Helsingfors, slutresultat 125 000 kr

100 daler sm 1666 nr 317, ex. Ahlström 37:1262 kvalitet 1+, Torgny Lindgrens samling, MISAB kvalitet 1+/01, slutresultat 280 000 kr

20 riksdaler Assignation från Götheborgs diskontverk, se Platbãrzdis II sid. 43
Dessa "sedlar" från diskontverken är föregångare till privatbankssedlarna som kom ut senare under 1800-talet, slutresultat 3000 kr

Inventering av kända exemplar daler silvermynt 1666 snt31999.pdf (numismatik.se)

Kassasedlar och Insättningsbevis

INSÄTTNING Kontanter --> Kassasedel --> Bokförd --> Insättningsbevis

MISAB 37 nr 519-521 tolkar jag som INSÄTTNINGSBEVIS SS typ MM. Kassasedlar har längre text (se SS sid. 20) eller rubriken "Wexel Banks Cassa Zedel" (se bild i Platbãrzdis I fig. 17). Kassasedlar avslutas alltid med texten "Remitteras till Bokhållaren/Bokhålleriet". Oturligt har SS ingen bild på typ MM men anger texten "förbud att transportera eller förhandla till någon annan".


SS typ MM (MISAB 37 anger felaktigt SS typ KK)

MISAB 34 anger liknande sedel som Insättningsbevis SS typ MM NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 34, Lot 997 : RIKSENS STÄNDERS BANK: Insättningsbevis om 3647,5 daler...

50 kr Sittande Svea


Mycket tidigt årtal 50 kr 1903, ovanlig, kvalitet 1?, slutresultat 100 000 kr !!

32 skilling banco 1836 med handskrivet nummer


Ovanligt med handskrivet nummer, slutresultat 500 kr (fyndpris)

Återkommande sedlar från tidigare auktioner

MISAB 37 nr 565, 6 2/3 rd banco 1850 nr B 91056; tidigare MISAB 34 nr 1027 pris 16 000 kr; MISAB 37 slutresultat 19 500 kr

590. 50 kronor 1940. C,84565x, D,84566x

Skrivfel: Av bilden framgår det att de två sedlarna i NUMMERFÖLJD har vänster bokstav C och D. Intressant par.

1000 kr 1976 med låga nummer (under 1 milj.)

1000 kr 1976 finns med TVÅ olika uppsättningar namnteckningar som fungerar som två olika serier, typ 1a (Pierre Vinde & Krister Wickman) och typ 1b (Carl-Henrik Nordlander & Torsten Bengtson)

  

typ 1a (Pierre Vinde & Krister Wickman)


Ahlström 64:833, lägsta kända nummer

1000 kr 1976-1 0001000 Vinde  Wickman
1000 kr 1976-1 0088960 Vinde  Wickman
1000 kr 1976-1 0144126 Vinde  Wickman
1000 kr 1976-1 0171751 Vinde  Wickman
1000 kr 1976-1 0310147 Vinde  Wickman

 


Tradera 2021-08

Tradera 2021-05

Tradera 2008-01

MISAB 29:688

 

1000 kr stj 1976 *a 0185792* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0203448* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0221083* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0221084* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0237758* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0242489* Vinde   Wickman
1000 kr stj 1976 *a 0262128* Vinde   Wickman

 

 typ 1b (Carl-Henrik Nordlander & Torsten Bengtson)


Tradera 2021-06, nummer mitt i nedanstående med stjärna!!

1000 kr stj 1976 *b 0411083* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0422245* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0438080* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0677950* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0686075* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0698043* Nordlander  Bengtson
1000 kr stj 1976 *b 0717963* Nordlander  Bengtson

  
Stjärnsedlar på båda sidor om ovanstående utan stjärna

Min slutsats är att följande gäller för stjärnsedlarnas nummer:

Övriga nummer borde då vara UTAN stjärna upp till högsta kända nummer:

1976 typ 1a nt Vinde & Wickman max nr 9,35 milj.
1976 typ 1b nt Nordlander & Bengtson max nr 9,62 milj.

500 kr G år 2019 med mycket högt nummer

        

Inköp av sedlar Mkr
2017 14 Mkr 500 kr E
2018 13 Mkr 500 kr F
2019 21 Mkr 500 kr G

Kontrollräkning, kostnad per styck med Mkr ovan och upplaga nedan:
500 kr E styck 14/30 = 47 öre
500 kr F styck 13/25 = 52 öre
500 kr G styck 21/40 = 52 öre

500 kr upplaga antal sedlar
År Bokstav max-nr minus min-nr
× arkstorlek = upplaga
2014 B (2×60×0,001)  = 0,12 milj.
2015 C (2,1 - 0,0) × 50  = 105 milj.
2017 E (0,6 - 0,0) × 50  = 30 milj.
2018 F (0,5 - 0,0) × 50  = 25 milj.
2019 G (0,8 - 0,0) × 50  = 40 milj.

Sveriges Färgsedlar 1835-2008 (SF) finns på Tradera och antikvariat i Danmark

Denna katalog Sveriges Färgsedlar (SF) är nödvändig för alla sedelsamlare. SF är mycket mera detaljerad än Delzanno Myntårsboken med bl.a. kända seriebokstäver och upplagor för alla årtal samt positionsbokstäver/nummer.

Tradera Sveriges Färgsedlar utg av Sveriges Riksbank REA .. | Köp från HFfrimärken på Tradera (489413253)

Antikvariat Danmark Sveriges färgsedlar utgivna av Riksbanken 1835-2008. Swedish Coloured Banknotes IOssued by The Bank of Sweden. (antikvariat.net)

Antikvariat Danmark Sveriges Färgsedlar - Swedish coloured banknotes (stenum-antik.d

Wallén Sveriges Sedlar 1979 (SS) finns på Bokbörsen

      Fondsedel från LW Riksgälden

Sveriges sedlar del 1. Vä... | Ahlström Bjarne | 68 SEK (bokborsen.se) OBS del I som INTE täcker Myntsedlar, Försäkringssedlar och Riksgäldssedlar. Om du INTE hittar den senare utgåvan från 1984 så täcker 1979 alla Riksbankens sedlar. Täcker även alla vita sedlar före år 1849 och är då nödvändig för dessa äldre sedlar. Kolla även Delzanno Myntårsboken som har alla Riksbankens sedlar 1666-2019 samt Myntsedlar, något förenklad jämfört med SS.

P.S. Kolla även Lennart Wallén Riksgälden 1697-1834 (71 sidor). Finns på SNF för det låga priset av 35 kr!! Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)  Det är ingen katalog med årtal, men mycket intressant beskrivning av alla dess föregångare från 1715 och framåt. Ett mycket stort antal bilder av sedlar. Beskriver Löningssedlar, Kontributionsverket Obligationer och Myntsedlar, Kvittenssedlar, Försäkringssedlar, Intressesedlar, Riksgäldsfondsedel, Riksgäldskontorets alla olika typer av sedlar.
Finns även på Bokbörsen Riksgälden 1697-1834 : de... | Lennart Wallén. | 50 SEK

Platbãrzdis Sveriges Sedlar finns på Bokbörsen

För en samlare är del II och III mest intressanta. *sedlar | plat* | Bokbörsen (bokborsen.se) Del II med bl.a. Discontkontor (Götheborg, Malmö, Götha Canal), Assignationer 20 rd banco från bruk (Skultuna, Lindesberg, Rud, Östersund m.fl.) och Privata Sedlar (Alunbruket, Spinnhus m.fl.)

P.S. Tonkin Myntboken 2020 har en bra detaljerad katalogdel (14 sidor) med Privatbankssedlar (gäller endast utgåva 2020). Övriga delar av sedelkatalogen är mycket ojämn och vissa delar uselt dåliga. Myntboken saknar alla sedlar efter år 2000 !!! Myntboken saknar förklaring till hur man läser av årtalet på sedlar 1985-2000, när det är extra svårt med vissa 100 kr och 500 kr med stjärna, där man måste skilja dessa med olika namnteckningar (som Delzanno lyckats med). Varianter anges utan förklaring eller bild (värdelöst för den som inte redan vet).


Tonkin Myntboken 2020

Tonkin använder INTE den vanliga svenska klassindelningen (0, 01, 1+, 1, 1?) utan istället 10-8-6-4-2. För övriga sedlar och mynt anges båda skalorna med (0, 01, 1+, 1, 1?) nederst på sidan men detta saknas för Privatbankssedlarna. Se även Kvalitetsbedömning (ingemars.se) och Kvalitetsbedöming av mynt – Wikipedia

För privatbankssedlar på auktioner hänvisar MISAB till Platbãrzdis med förkortning "Plat" medan Philea hänvisar till Krause/Pick World Paper Money Specialized Issues med förkortning "Pick" (normalt borde man lägga till bokstaven S före siffrorna i numret)

  

Torgny Lindgren "TIL FINSKA ALLMOGENS MERA TRYGGHET"

"TIL FINSKA ALLMOGENS MERA TRYGGHET". En studie kring finska språket på Rikets Ständers Banks sedlar. Publikationer utgivna av Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning. | Bokbörsen (bokborsen.se) Många bilder i hög upplösning av Riksbankens Vita Sedlar 1745-1836. Även baksidor och 3:e sidan när dessa har relevant tryck och handskriven text t.ex. transport (baksidor saknas i vanliga sedelkataloger).


24 daler kopparmynt 1754 typ 2
från Torgny Lindgren "Til Finska Allmogens ...

24 daler kopparmynt sidan 2 med tryckt valör och transport
från Torgny Lindgren "Til Finska Allmogens ... 

5 kr och 10 kr år 1909

  
5 kr 1909 med 6 siffror och inledande 0:a

Före år 1909 hade sedelnumren fem siffror med seriebokstäver A-Z, Aa-Zz och AA-ZZ (där J, Jj och JJ inte användes). Det blir 25 bokstäver A-Z och en upplaga på 2,5 milj. sedlar. Med alla tre intervall kan högst 7,5 milj. sedlar numreras. Tidigare år kom man mycket nära den gränsen så år 1909 utökade man till nummer 00 001 - 199 999 (eventuellt även 200 000 men ej bekräftat).

  

För 5 kr 1909 har man använt detta 200 000-intervall redan från början och alla nummer är 6-siffriga med inledande 0:a eller 1:a. Kända seriebokstäver A-T som motsvarar en upplaga på 3,8 milj. sedlar.

  

För 10 kr 1909 började man numrera med 5 siffror A-Z, Aa-Zz och AA-XX (eventuellt finns även YY och ZZ men okända). Sedan började man numrera med 6 siffror seriebokstav A-I (jag efterlyser högre nummer). Detta motsvarar ytterliggare 0,9 milj. sedlar så att den totala upplagan blir minst 8,2 milj. sedlar (eventuellt 8,4 milj. sedlar om YY och ZZ finns). Märkligt nog har de 5-siffriga och 6-siffriga samma namnteckningar (avsiktligt eller slump?). Det finns inga 6-siffriga nummer med inledande 0:a så dessa blir istället 5-siffriga.

5 kr 1910-1918 hade 5-siffriga nummer för 00 001 - 99 999 och 6-siffriga nummer för 100 000 - 199 999. Fr.o.m. 1919 var alla nummer 6-siffriga.


5 kr 1905 med 5 siffror

5 kr 1909 med 6 siffror, inledande 0:a

5 kr 1909 med 6 siffror, inledande 1:a

5 kr 1916 med 5 siffror

5 kr 1918 med 5 siffror

5 kr 1919 med 6 siffror, inledande 0:a

10 kr 1910-1918 A-C hade 5-siffriga nummer för 00 001 - 99 999 och 6-siffriga numer för 100 000 - 199 999. Fr.o.m. ca 1918 serie F vara alla nummer 6-siffriga.


10 kr 1910 med 6 siffror, inled. 1:a

10 kr 1917 med 5 siffror

10 kr 1918 med 5 siffror

10 kr 1918 med 5 siffror

10 kr 1918 med 6 siffror, inled. 0:a

10 kr 1918 med 6 siffror, inled. 0:a

 

5 kr och 10 kr nummerintervall för Sittande Svea
Årtal Nummerintervall Detaljer för 5 kr Detaljer för 10 kr
1890-1908 00 001 - 99 999    
1909-1918 00 001 - 200 000 1909 hade 6 siffror med inledande 0:a
Övriga årtal då istället 5-siffriga
1909 endast ett fåtal 6-siffriga med inledande 1:a
1918 fr.o.m. serie F alla 6-sifriga även med inledande 0:a
1919-1937 000 001 - 200 000    
1938-1939 000 001 - 400 000    
1940 000 001 - 999 900 t.o.m. 5 kr 1940 Q t.o.m. 10 kr 1940 W
1940-1952 000 001 - 900 000 fr.o.m. 5 kr 1940 AA existerar inte, nya 10 kr Gustav Vasa kom istället

           

P.S. Rosenqvist Sveriges Färgsedlar (SF) har tagit hänsyn till alla dessa intervall vid beräkning av upplaga. Observera att 10 seriebokstäver för vardera 5 kr 1940 och 10 kr 1940 är någon typ av tryckning i beredskap med endast ca 10 000 sedlar per bokstav (hänsyn till detta i SF utan närmare förklaring). SF anger 10 kr 1940 typ 5:4 serie A-E och Q-W (mellanliggande serie serie F-P är beredskapsutgåva). SF anger 5 kr 1940 typ 7:5 serie A-I, K-P och Q (men av dessa är serie A-K beredskapsutgåva med låg upplaga, SF har tagit hänsyn till detta vid beräkning av upplaga!!).

5 kr 1940 A-K beredskapssedlar

5 kr 1940 B

5 kr 1940 E
 
5 kr 1940 K
10 kr 1940 F-P beredskapssedlar

10 kr 1940 F

10 kr 1940 L

10 kr 1940 P

P.P.S. Enligt min databas är högsta nummer för 5 kr 1940 Q 392-tusen (trolig upplaga 000 001 - 400 000). SF anger 5 kr 1940 Q inledande siffror 0-4 som jag är tveksam till, efterlyser sedlar 5 kr 1940 med Q 400 000 och högre).

5 kr 1940 P 978153
5 kr 1940 Q 008161
5 kr 1940 Q 046963
5 kr 1940 Q 173879
5 kr 1940 Q 178888
5 kr 1940 Q 205839
5 kr 1940 Q 369762
5 kr 1940 Q 386792
5 kr 1940 Q 387959
5 kr 1940 Q 388675
5 kr 1940 Q 392576

Finns 12 daler kopparmynt Transportsedel med 4 sidor (2 blad) ?

Alla Transporsedlar som är utställda på en namngiven person har alltid fyra sidor (2 blad) och ska transporteras (på sidan 2-3-4) "in blanco" eller på namngiven person. Nedan avbildad 12 dr kmt är utställd anonymt på innehavaren och kan då INTE transporteras. Varför har den då fyra sidor? Är det helt säkert att blad två verkligen tillhör sedeln eller har någon placerat blad två från en annan sedel bredvid?


Från Tradera 2012-08-28

  

Du som har sett eller är ägare till denna sedel, skriv gärna och berätta gärna med bilder. Någon som kan tyda texten på baksidan?

Philea auktion 387 Auktion 387 - AB Philea

  

Ny bok om medaljer från Delzanno -planerad ännu ej utgiven

Medaljer och Konstnärer - Eldh, Grate, Milles, Hjorth, Liljefors från Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

Bluff om e-Krona på sociala medier

Riksbanken har INTE gett ut någon e-Krona, möjligen om 5 år. Bedragare försöker sälja falska e-Kronor. En e-Krona kan aldrig vara värd mer än ca 1 kr eftersom Riksbanken släpper ut och drar in e-Kronor så att kursen alltid blir ca 1 kr. Bedragare antyder att falska e-Kronor är billiga jämfört med Bitcoin och därför kan stiga kraftigt i värde, vilket ALDRIG kan bli sant ens med äkta e-Kronor.

Varning för e-krona-bedragare | Sveriges Riksbank

Enkronan kan bli e-krona i framtiden – men det finns risker | SVT Nyheter

Hur skapas pengar?

Det är skillnad på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är pengar skapade av Riksbanken och därmed en fordran på Riksbanken, det vill säga svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken.

När det gäller elektroniska pengar är det inte bara Riksbanken som skapar nya pengar i Sverige. Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld på ditt konto hos banken. Samtidigt överförs pengarna som du lånat till säljaren av bostaden, som sätter in pengarna på sitt bankkonto. På så sätt skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när kunden betalar tillbaka lånet till banken.

Heritage World Coin Auctions med svenska sedlar

NumisBids: Heritage World Coin Auctions Long Beach Signature Currency Sale 4006 (6-7 Sep 2018)

Många privatbankssedlar, de flesta som SPECIMEN

  
PMG About Uncirculated, med TVÅ mycket kraftiga veck (vikt på Riksbankens tryckeri i tre delar)

Auktion 2017: 1000 kr 1965 AU pris 260 USD (billigt)
NumisBids: Heritage World Coin Auctions FUN Signature Currency Sale 3552, Lot 30297 : World Currency Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kronor 1965 Pick 46d. ...

Auktion 2018: 1000 kr 1962 XF pris 380 USD
NumisBids: Heritage World Coin Auctions FUN Signature Currency Sale 4002, Lot 29555 : World Currency Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kronur 1962 Pick 46c. ...

Auktion 2018: 1000 kr 1976 UNC pris 1100 USD (bra betalt)
NumisBids: Heritage World Coin Auctions Long Beach Signature Currency Sale 4006, Lot 28170 : World Currency Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kronor 1976 Pick 55a. ...

Auktion 2019: 1000 kr 1881 UNC Specimen pris 1500 USD
NumisBids: Heritage World Coin Auctions FUN Signature Currency Sale 4008, Lot 28890 : World Currency Sweden Sveriges Riksbank 1000 Kronor 3.1.1881 Pick...

Auktion 2020: 3 riksdaler specie transport 1789 VF pris 3200 USD
NumisBids: Heritage World Coin Auctions CSNS Signature Currency Sale 4022, Lot 28559 : World Currency Sweden Riksens Ständers Wexel-Banco 3 Riksdaler...

  
Observera tryckt valör på baksidan och sedelnummer även på baksidan samt en transport på 3:e sidan

Samma sedel på auktion i Polen år 2017 Szwecja, Transport Issue, 3 Riksdaler Specie 1789 RARE (gndm.pl)

Hundratals drabbade i Traderabluff Bedrägeri på Tradera - hundratals drabbade (aftonbladet.se)

Aftonbladet: "När deras produkter inte dykt upp hade redan hundratals saker sålts, allt från ny teknik till lego och gamla mynt och sedlar."

Detta gäller vad jag förstår följande säljare Alla omdömen om hitochditsamlare på Tradera.com

Det gäller bl.a. 1000 kr 1952 Specimen och 1000 kr 1973:

Sverige Sweden 1952 sedel av 1000 Kronor SPECIMEN (474602553) | Köp på Tradera

Sverige Sweden 1973 sedel av 1000 Kronor (474602484) | Köp på Tradera


Ett mycket stort antal dyrare norska mynt, alla avslutade 20-23 juni, men bara enklare svenska mynt (G V, GVIA, CXVIG)
Totalt 15 dyrare norska mynt 465-8600 kr. Köp & sälj Utländska Mynt begagnat & oanvänt på Tradera

Även norska sedlar Norge Norway 1965 50 Kronor UNC (474882561) | Köp på Tradera och Norge Norway 1974 100 Kronor UNC (474882739) | Köp på Tradera


Tradera Norge Norway 1965 50 Kronor UNC (474882561) | Köp på Tradera
  

Norway 50 Kroner 1965 Pick 32c pressed GVF looks better : A165 L989 : Auction Prices (londoncoins.co.uk)

Höger bild visar originalet från London Coins 03/06/2019. De svarta marginalerna ser identiska ut så jag tror att det är SAMMA bild. Antyder att säljaren inte ens var innehavare av sedeln?


Samma sedel på Tradera och London Coins Norway (2) 100 Kroner 1974 Pick 38 and 50 Kroner 1975 Pick 37 both a : A165 L988 : Auction Prices (londoncoins.co.uk)

Även mynt kommer från London Coins


Norge Norway 1912 ett Öre (474881883) | Köp på Tradera

NumisBids: London Coins Ltd Auction 159, Lot 2117 : Norway 1 Ore 1912 KM#367 UNC with an attractive and colourful tone ...

Ovanstående bilder är identiska, så myntet med bild fanns på London Coins Auction 159, 3-4 dec. 2017, pris 260 GBP


London Coins 07/12/2014 pris 460 GBP Norway Krone 1888 : Buy and Sell World Coins : Auction Prices (londoncoins.co.uk)
Identisk bild med ovanstående Tradera pris 8600 kr !!!

London Coins 06/06/2011 pris 170 GBP
Norway 1898 : Auction Prices (londoncoins.co.uk)
Identisk bild med ovanstående Tradera pris 3050 kr !!!

London Coins 31/08/2013 pris 110 GBP
Norway 1874 : Auction Prices (londoncoins.co.uk)
Identisk bild med ovanstående Tradera pris 2618 kr !!!

London Coíns 01/03/2015 pris 310 GBP
Norway Skilling : Auction Prices (londoncoins.co.uk)
Identisk bild med ovanstående Tradera pris 4900 kr !!!
 

SPINK auktioner med svenska sedlar

The World’s first issued Banknote and the One Week Onlys; Spink’s Banknote Auction in New York

NumisBids: Spink Auction 19024, Lot 1935 : (x) Sveriges Riksbank, Sweden, 1 Riksdaler, 1873, serial number XX...


NumisBids: Spink Auction 17009 (27-30 Sep 2017): Sweden Ett stort antal privatbankssedlar

NumisBids: Spink Auction 18015 (11-12 Apr 2018): Sweden

NumisBids: Spink Auction 18050 (3 Oct 2018): Sweden

NumisBids: Spink Auction 19053 (1 Aug 2019): Sweden

NumisBids: Spink Auction 20113 (3 Nov 2020): Sweden


NumisBids: Spink Auction 19023 (17-18 Apr 2019): Swede

World Banknote Auctions auktioner med svenska sedlar

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 1 (7 Jan 2021): Sweden

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 2 (21 Jan 2021): Sweden

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 3 (4 Feb 2021): Sweden

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 7 (15 Apr 2021): Sweden

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 8 (29 Apr 2021): Sweden

NumisBids: World Banknote Auctions Sale 9 (20 May 2021): Sweden

Andra utländska auktioner med svenska sedlar

NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 45 - Banknotes (8-9 Oct 2019): Countries S Alla länder i bokstavsordning bläddra till Sweden
Bl.a. 10000 kr 1958, 1000 kr 1983* stjärna, flera privatbankssedlar

NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 38 - Banknotes (10-11 Oct 2017): Countries S Alla länder i bokstavsordning bläddra till Sweden
10000 kr 1958 resultat 3000 EUR, 10 kr 1951 Specimen, 5-10-50-100 kr Specimen (1965 års serie), 1000 kr 2005 Specimen, Östersund 20 rd banco

NumisBids: Sultan's Auction Nicomedia World Banknotes Auction (20 Feb 2021): Sweden

NumisBids: Holmasto Auction 155 (6 Mar 2021): Banknotes - other countries Två privatbankssedlar på slutet

500 kr F med e-post 2021-07-01 från en samlare

Själv har jag nästan bara fått 500 kr C i Bankomat under maj och juni. Av totalt 11 uttag var alla 500 kr C utom ett exemplar 500 kr E.

  
Cirkulationen av 500 kr och 200 kr sedlar t.o.m. 31 juli 2021

Svag ökning av antalet 500 kr sedlar. Övriga sedlar minskar i cirkulation.

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

5 kr 1963 UR höga nummer endast med slutsiffror 00 och 01

  

Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie Nummer Serie Nummer
1963 ark UC-UI, UK-UZ
VZ
000-899-tusen
000-292-tusen
UP (slut = 01)
UQ (slut = 00)
UR (alla slut)
UR (slut = 00)
UR (slut = 01)
US
UT
UU
UV
930-969-tusen
906-tusen
901-939-tusen
980-tusen
995-tusen
902-987-tusen
900-988-tusen
900-989-tusen
900-989-tusen

5 kr 1963 UR låga nummer (max 939-tusen) är kända med alla slutsiffror 00-01---98-99 medan höga nummer (över 940-tusen) endast är kända med slutsiffror 00 eller 01.

Jag efterlyser flera bilder av 5 kr 1963 UR med nummer över 939-tusen

Observera att 5 kr 1963 UR 995-tusen är högre nummer än för någon av övriga 5 kr 1963 US-UV.


5 kr 1963 UP med stjärna

5 kr 1963 UQ med stjärna

5 kr 1963 UP och UQ är endast kända med slutsiffror 01 och 00. Jag efterlyser bilder av flera exemplar.

1000 kr 1952 Provtryck och Specimen (olika papper)

  
1000 kr 1952 enkelsidigt provtryckt blankett utan namnteckningar på randigt papper med vattenmärke Tre Kronor enligt bild överst

  
Tradera Sverige Sweden 1952 sedel av 1000 Kronor SPECIMEN (474602553) | Köp på Tradera
Randigt papper utan normala vattenmärken, papper liknar bild av provtryck överst
Säljaren är nu AVSTÄNGD av Tradera med många nya NEGATIVA omdömen, så det är osäkert om sedeln är äkta
Troligen handlar denna artikel i Aftonbladet om denna säljare Bedrägeri på Tradera - hundratals drabbade (aftonbladet.se)


Spink Auction 20113  3 Nov 2020, OBS Wmk Gustaf V NumisBids: Spink Auction 20113, Lot 2124 : Sveriges Riksbank, Sweden, specimen 1000 kronor, 1952, red zero...


MISAB 35 NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 35, Lot 872 : SVERIGES RIKSBANK 1.000 kronor 1952. Provtryck. SF 1....

Årtal Kända nummer Upplaga
enligt Lindgren
Namnteckningar
(inledande vänstra 2 siffror)
1952 01 044 931  01 418 269
02 011 301  02 312 327
00 861 100 01 = Conrad Jonsson & Mats Lemne
02 = David Hall & Hjalmar Ekengren

Observera att ovanstående provtryck 1000 kr 1952 har olika namnteckningar. Den med randigt papper har motsvarande 02 i ovanstående tabell medan de med vm Gustav V har motsvarande 01 i tabellen!!!


SPECIMEN på papper med normalt vattenmärke Gustav V

Tonkin Myntboken 2022 planerad utgåva 2021-11-26

Observera nu åter från 995 och framåt på samma sätt som Myntboken 2020, nu 290 sidor.

Myntboken 2022 Nr 52 - Archie Tonkin - Häftad (9789172441224) | Bokus

Svårt att konkurrera med Delzanno Myntårsboken

Tonkin Myntboken innehåller även svenska besittningsmynt som saknas hos Delzanno Myntårsboken (men finns med i stora Delzanno SMB)

Philea Auktion 386: 23-24 juni 2021 Auktion 386 - AB Philea

  

Märkligt nog finns två olika exemplar av 5 kr 1903 på samma auktion, både i kvalitet 1+.


Baksidan på ovanstående 32 sk banco 1853 visar att sedeln är i stort sett ocirkulerad UNC

US Double Eagle 1933 gold coin sold for record $18.9m = 156 milj. kronor

US Double Eagle gold coin sold for record $18.9m - BBC News

With a face value of $20, the Double Eagle was the last gold coin produced for intended circulation in America.

But it was never issued as President Franklin D Roosevelt withdrew the US from the gold standard, in an effort to lift the country from depression.

Most of the coins were then destroyed and declared illegal to own - with the exception of the one sold on Tuesday.

It had belonged for a time to King Farouk of Egypt, and was later seized in a secret service sting operation in New York City.

1933 double eagle - Wikipedia

Stolen! The Story Of The World’s Most Valuable Gold Coin (buckeyegoldcompany.com)

"In 1996, British coin dealer Stephen Fenton was in secret talks to sell the coin to a private buyer. Little did he know that the “private buyer” was actually an undercover agent for the Secret Service. He was arrested during a sting operation at New York’s Waldorf-Astoria Hotel. After first claiming that he had bought the coin over the counter in his coin shop, he later changed his story and under sworn testimony he admitted that the coin came from the collection of King Farouk. During the subsequent court battle, the coin was kept in the vaults of the World Trade Center. In July of 2001, only two months before terrorists destroyed the World Trade Center towers, the case was settled and the coin was moved to Fort Knox for safe keeping. It was decided that the coin would be auctioned, and half of the money would go to the Mint, with the other half going to Stephen Fenton. The final auction price of the coin? More than $7.5 million. This was twice as much as any other coin had ever sold for."

Sting operation - Wikipedia (en typ av brottsprovokation som inte är tillåtet i Sverige)

500 kr B ganska högt nummer med nytt tusental


e-post 2021-06-06 från en vänlig samlare

500 kr B e-post från en vänlig samlare 2021-05-26

5 kr 1955 arbetsbokstäver ZZ och AA

  
Arbetsbokstäverna nedtill höger ändrade från ZZ till AA enligt ovan

Arbetsbokstäver finns med AA-ZZ men bokstaven I saknas (istället används J). Arbetsbokstäverna används i ordningen: AA-BA-ZA, AB-BB-ZB, ..., AY-BY-ZY, AZ-BZ-ZZ.

        

Det finns fyra olika tillfällen för ab AA nämligen 1954 AA (troligen finns inte AA så BA är lägst), 1955 FB, 1955 GD, 1956 IA. Medan ab ZZ bara finns en gång (1955 FB).

Årtal Utan stjärna
Serie
(?A-?I)
Nummer Höger
arbetsbokstav
typ 1a med två arbetsbokstäver i violett färg
1954 AA-AI
BA-BI
CA-CI
DA-DE
DF
< 900 000< 880 000
A-F
F-L
L-Q
Q-T
T-U
1955 DG-DI
EA-EI
FA-FB-FI
GA-GD0
GD5-GI
HA-HH
HI
< 900 000

<694 300
U-V
V-Z
Z-A-E
E-F
A-H
H-M (max RM)
M (max SM)
1956 IA-II
KA-KI
LA-LI
MA-MI
NA-NI
OA
< 900 000
< 182 400
A-E
E-K
K-P
P-T
T-X
X (max WX)

Fantasisedlar utan numismatiskt intresse på Tradera och e-Bay

Sedlar med Sofia Helin är privat design av Gabris www.gabrisbanknote.com och Ingrid Bergman är privat design av Franck Medina. Kan betraktas som privata konstverk (inte sedel). Ingen koppling till Riksbanken. Jämför med skillnad mellan Mynt och Medalj. Dessa är inga riktiga provsedlar från riksbank eller sedeltryckeri. Jag samlar INTE på dessa. Kan jämföras med diverse myntliknande medaljer från MYNTHUSET.

Det finns även ZERO EURO fantasisedlar med t.ex. olika svenska kungar (utgivna för Finland med landskod L, 1:a bokstav från vänster). Zero Euro (banknoteworld.com)

Beställ ZERO EURO med din egen bild!!! Euro Souvenir Note (euronotesouvenir.ie) Zero Euro är tryckta av Oberthur i Frankrike (markerad med bokstav E som 2:a bokstav från vänster). 1:a bokstaven är landskoden för euro sedlar.

P.S. Jag upprepar min tidigare varning för nya svenska sedlar med vitt SPECIMEN påtryck i 80% storlek. Dessa är leksakspengar med begränsat samlarvärde. Svenska Leksakspengar Nya Mynt & Nya Sedlar - Hiko.se


Innehåller 10 exemplar av alla ny sedlar och nya mynt (1-2-5-10 kr i plast)

Kuriosa: Kinesiska utbildningssedlar (training banknotes)

Översättning av kinesiska tecken: “Training Money. SAMPLE. Only for practice. Circulation Forbidden.”

  
Alla svenska testsedlar av alla valörer har grön baksida

Sedlarna är tryckta i Shenyang Zhengzhou för BOC (Bank of China) och används på kinesiska banker för att träna personalen att räkna pengar (fort och rätt). När dessa gavs ut fanns normalt inga maskiner för att räkna pengar. Det var viktigt att personalen kunde växla och räkna ett stort antal utländska sedlar så fort som möjligt (för detta behövs träning).

Sedlarna är tryckta på enkelt papper och ibland med vattenmärke (upprepat) ring med kinesiskt tecken. Utanpå sedeln finns kinesisk text som anger att det är en testsedel utan värde. De är tryckta med rasterpunkter i olika färger som kan bli förskjutna i sidled eftersom varje färg trycks individuellt (bilden kan då bli oskarp).

"Training banknotes are reproduction paper currency and not really money but at the really size, and issued by Bank of China (& printed in shenyang zhengzhou or baoding finance printing house) for BOC bank staff training & test purposes, most of them are anti-counterfeit printing paper, some of them with the watermark"

Counterfeit Chinese 'training money' circulating again - WFMJ.com

'Training notes' with Chinese lettering deemed counterfeit by judge - Canadian Coin News

Chinese bank 'training money' used as real Australian $100 notes in Darwin - ABC News

  

Eurosedlarna har INTE grön baksida så de kan lättare mistas för äkta. Och för "green back dollar" hjälper det inte med grön baksida.

P.S. Sydstaterna hade sedlar med blå baksida till skillnad mot nordstaterna som hade grön baksida.

FRÅGA: Tidiga träningssedlar har grön baksida (gäller många länders sedlar). Senare träningssedlar har normal baksida kompletterat med svart streckad dubbel linje i hörnen. Kan det eventuellt vara så att de med grön baksida är äkta träningssedlar medan de senare är privat initiativ att tillverka liknande sedlar för sedelsamlare (den helgröna baksidan blir då störande)?? Någon som vet något om detta??

Nya bilder av 500 kr G och 5 kr 1979 extremt högt nummer

  
e-post 2021-05-19 från en mycket vänlig samlare

5 kr 1979 numrerade A 000 001 -- A 900 000, så detta är näst högsta numret.

500 kr G är 3:e kända exemplaret.

Minnesmynt 2 kr 1921 Gustav Vasa

  

Vad menas med detta?? Efter 100 år så upphävs kungörelsen!! Ska man nu sluta prägla myntet eller blir det ogiltigt 2021-06-30?? Mycket märklig SFS. Förbereder man ett nytt minnesmynt Gustav Vasa 2021??

Se även Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (regeringen.se) regeringen proposition om bl.a. äldre författningar med minnesmynt

Samtliga minnessedlar har varit utelöpande i över 10 år och under 2021 kommer de sista nu utelöpande minnesmynten med ett bokfört värde på 17 mkr, skrivas av från skulden och föras till resultaträkningen som en intäkt.

Höga priser på MISAB 36

Ahlström 37 1263 10 dr sm 1666 1538 (1/1+)rep 29000 TL
Ahlström 66 0684 10 dr sm 1666 1797 (1+)hål 80000  
Ahlström 32 1338 10 dr sm 1666 1807 (1?/1)rep 14500  
MISAB 33 0715 10 dr sm 1666 1870 1+/01 360000  
MISAB 36 640 10 dr sm 1666 1875 1+/01 270000  
Num Med XL sid. 194 10 dr sm 1666 1875      
Ahlström 19 0699 10 dr sm 1666 2105 (1+)rep 21000  
Ahlström 53 0780 10 dr sm 1666 2105  (1/1+)rep 42000  
MISAB 30 0900 10 dr sm 1666 2117 1 58000  
Ahlström 24 1504 10 dr sm 1666 2210 (1?)delad 9200  
Ahlström 64 0734 10 dr sm 1666 2231 (1)lagad 62000 LW
Ahlström 31 1578 10 dr sm 1666 2397 (1?/1)rep 18500  
Frim.huset 137 2013-05-18 10 dr sm 1666 347      
Ahlström 22 1451 10 dr sm 1666 387 (1?)stöd 8000  
Ahlström 14 0550 10 dr sm 1666 394 (1+)rep 25000  
Ahlström 51 1044 10 dr sm 1666 397 (1+) fläck 0  
Auktion 2010-02 10 dr sm 1666 982      
MISAB 02 886 10 dr sm 1666 987 1/1+ 0  

TL = Torgny Lindgren, LW = Lennart Wallén

Ahlström 62 1355 33 1/3 rd banco T2 1852 W 74770 (1)skrift 36000 LW
Aurum 2 466 33 1/3 rd banco T2 1852 W 74770 1?/1 43000  
Antikören 13 1012 33 1/3 rd banco T2 1854 Z 12497 1 26000  
MISAB 36 656 33 1/3 rd banco T2 1854 Z 12497 1?/1 160000  
Tradera 2016-11 33 1/3 rd banco T2 1854 Z 12497      
Ahlström 38 1443 33 1/3 rd banco T2 1856 C 82525 1+ 39000 TL
MISAB 05 027 33 1/3 rd banco T2 1857 N 5510 1 88000  

33 1/3 rd banco se även Rosenqvist SF med auktionsresultat från Høland med mycket höga priser 145 000 - 347 000 SEK.

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

  
Bilder från Tradera 2016-11 av sedel som nu sålts på MISAB 36

16 2/3 rd - 500 rd banco använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats (alfabet med 25 bokstäver: A-Z där J saknas):
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex)
B 00001 - A 99900 (100 000 ex)
C 00001 - B 99900 (100 000 ex)
D 00001 - C 99900 (100 000 ex)
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

För ovanstående sedel Z 12497 gäller D 00001, ..., D 00076, E 00077, F 00078, ..., Y 00096, Z 00097, A 00098, B 00099, C 00100, D 00101, o.s.v.

Om du är osäker på bokstaven i numret så går den att räkna ut från slutsiffrorna och giltiga intervall för varje årtal enligt Rosenqvist SF sid. 40. Antikören ovan anger felaktigt bokstav L som är snarlik Z (rättat av mig).

Oäkta SPECIMEN säljs på Tradera (= Leksakspengar)

Kan köpas som leksakspengar i parti: Svenska Leksakspengar Nya Mynt & Nya Sedlar - Hiko.se eller Mynt och sedlar (betapedagog.se)

Ursprunget till SPECIMEN sedlar på Tradera är leksakspengar av nya svenska sedlar, storlek 80 %: "Sedlarna är i fyrfärg med tryck på båda sidor och de är 80% av sin naturliga storlek. Sedlarna är märkta med "SPECIMEN", för att inte kunna förväxlas med riktiga sedlar."

Vitt SPECIMEN är digitalt påtryck av sedelbild i dator. Äkta SPECIMEN har rött påtryck på en äkta sedel med vattenmärke och säkerhetsband.

  
100 kr B utan påtryck och med vit SPECIMEN. OBS samma sedelnummer. Båda bilderna från Riksbankens webbsidor.


Äkta SPECIMEN med rött påtryck.

1000 kr 1989, 1990 och 1991 nya lägsta och högsta nummer

e-post-2021-05-08 från en vänlig samlare


1000 kr 1989 sn.nr = 3.19 (lågt nummer)

1000 kr 1989 sn.nr = 4.99 (högt nummer)

1000 kr 1990 sn.nr = 0.52 (lågt nummer)

1000 kr 1990 sn.nr = 0.98 (högt nummer)

1000 kr 1991 sn.nr = 1.99 (högt nummer)
 

  

Årtal Utan stjärna Med stjärna
Serie sn.nr Position Serie sn.nr Position Namnteckningar
typ 1a svagt vitt fluorescerande halvmåne på baksidan
1989 3-4 3.19-4.99 01-21 4
0
0
4.60-4.98
0.4
0.0
00
98
99
Åsbrink & Dennis
(slut = 01)
(slut = 00)
typ 1b kraftigt gulgrönt fluorescerande halvmåne på baksidan
1990 0 0.52-0.98 22-42

Saknar stjärna

1991 0-1 0.42-1.99 22-42 0 0.80-0.85 00 Borg & Dennis
1992 0-1 0.65-0.68
0.91-1.99
22-42

Saknar stjärna

Ytterligare 500 kr B med lågt nummer


e-post 2021-05-06 från en vänlig samlare

Delzanno Myntårsboken nu utgiven

 delzanno.se/litteratur/myntarsboken-995-2021-mynt-sedlar-medaljer-nominerad-till-basta-myntbok-i-varlden

  

Se även YouTube MYNTÅRSBOKEN 2022 - MYNT - SEDLAR - MEDALJER - 995-2021 - FÄRG - NOMINERAD TILL BÄSTA BOK - YouTube

Delzanno Myntårsboken finns nu utgiven (2021-05-01) och går att beställa från Delzanno hemsida för 99 kr (priset sänkt från 199 kr till 99 kr bekräftat). Innehåller alla Sveriges guld, silver och kopparmynt samt sedlar. En riktig Tonkin dödare. Finns även på Bokus och Adlibris.

Numrering:
SG Sveriges Guldmynt
SMB Sveriges Myntbok
DSS Delzanno Sveriges Sedlar

Myntens numrering börjar om från 1 för varje kung. Detta markeras med ett mynt på helsida med blå bakgrund. Mycket bra kvalitet på bilder (mycket bättre än Tonkin). Sedlarna har bara en löpande numrering för alla sedlar (1166 katalognummer). Myntårsboken har samma format som Tonkin men tjockare (större än pocket-format).


Myntårsboken saknar priser för 10 kr Lilla Riksvapnet av misstag. Tabellen visar auktionsresultat från MISAB.

I SNT maj 4/2021 angavs utgivning till 1 sept. 2021 för både Myntårsboken och Sveriges Mynt 1521-2021 (SM). Delzanno har nu tidigarelagt utgivning till 1 maj för att komma ut först. Myntårsboken har även alla SM-nummer och LL-nummer parallellt med sina egna (SG, SMB, DSS). Frågan är om samlarna verkligen behöver den nya SM? Visserligen har nya SM även upplagor, vikt, halt, myntmästare och gravörer. Är denna extra information nödvändig för normalsamlaren? Osäkert om nya SM har en stor omnumrering som gör Delzannos SM-referenser föråldrade?

Kommande böcker från Delzanno

- Medaljer och Konstnärer beräknas utkomma i 2022

- Sveriges Kungliga Medaljer beräknas utkomma i december 2022

- Arvid Karlsteen - En svensk medaljgravör utkommer 2023

- ROMERSKA RIKET - Ett mynt berättar historien 2024

- SVERIGES HISTORIA - Medaljens baksida berättar 2024/25

- Sveriges Besittningsmynt II 1561-1878 utkommer 2024/25

Sveriges Mynt 1521-2021 Sveriges mynt

Kuriosa: 50 kr 1996 stämplad med poststämpel första dagen


e-post 2021-05-02 från en samlare


archive.riksbank.se/pagefolders/1822/NR09.pdf

MISAB Auktion 36 den 15-16 maj 2021 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

pdf-katalog

  
Jämför med bild i Num. Med. XL sid. 194 av detta ex som visar flera lodrätta vikningar som inte syns hos MISAB (ex. Bertel Tingström)
Resultat 270 000 kr för 10 dr sm 1666 och resultat 160 000 kr för 33 1/3 rd banco


Denna sedel med lågt nummer har K.A Wallenbergs (1853-1938) namnteckning. Vid denna tid var det bara vissa lönegrader av banktjänstemännen som fick skriva under sedlar, ett arbete som utfördes före den ordinarie arbetstidens start. Wallenberg hade vid tiden för sedelns tillkomst alltså en ganska blygsam position i banken. Resultat 10 000 kr

Tryckt framsidesförslag till jubileumsfemma 1948 med Gustav II Adolfs porträtt och Gustav V:s monogram. I grunden är det samma förslag som togs fram under 1940-talets första hälft för en ny reguljär femkronorssedel. Resultat 16 000 kr
 


Ex. Ahlström 32 (1+/01 resultat 1400 kr) och Philea Myntauktion 4 (1+/01 resultat 1800 kr)
Resultat 3 600 kr

MISAB 36:664, 2 rd banco 1848 D 73400 skrift på baksidan är troligen banksignatur på slutsiffror 00 (intressant)

5 kr Gustav II Adolf tidigare provtryck med G II A monogram till höger

Sedelförslag Gustav II Adolf
(kopia från Ahlström 52) observera tryckt baksida och säkerhetsfibrer,
färdig blankett där bara sedelnummer och namnteckningar saknas

enkelsidigt provtryck 5 kr Gustav II Adolf ca 1940 från MISAB 7,
nedre bakgrundstrycket vågigt, olika jämfört med övriga bilder

  
5 kr Gustav II Adolf enkelsidiga provtryck med andra färger, nedre bakgrundstrycket liknar den färdiga sedeln Gustav V 90 år 1948

20 kr D lägsta kända nummer


2021-04-27 växel på ICA för 4:e gången, kvalitet 1/1+, hel men skrynklig

        

Kända exemplar 20 kr D
20 kr 2016D 57 0 316672
20 kr 2016D 57 0 316725
20 kr 2016D 33 0 317743
20 kr 2016D 60 0 319101
20 kr 2016D 60 0 319148
20 kr 2016D 25 0 326875
20 kr 2016D 30 0 335491
20 kr 2016D 09 0 336097
20 kr 2016D 06 0 336160
20 kr 2016D 41 0 339191
20 kr 2016D 21 0 339323
20 kr 2016D 31 0 339884
20 kr 2016D 16 0 339919
20 kr 2016D 20 0 388173
20 kr 2016D 29 0 410272
20 kr 2016D 03 0 441320
20 kr 2016D 33 0 441590
20 kr 2016D 36 0 458033
20 kr 2016D 26 0 458770
20 kr 2016D 01 0 645352
20 kr 2016D 42 0 698073
20 kr 2016D 50 0 698777
20 kr 2016D 32 0 767445
20 kr 2016D 56 0 811202
20 kr 2016D 54 0 813416
20 kr 2016D 32 0 814201
20 kr  2016D 04 0 814608
20 kr 2016D 42 0 814657
20 kr 2016D 29 0 829861
20 kr 2016D 48 0 830665
20 kr 2016D 12 0 834128

 


2019-11-19 växel på ICA 1:a

2019-11-21 växel på ICA 2:a

2019-12-17 växel på ICA 3:e

MISAB Internetauktion 34 den 2 maj 2021 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)

Sedlar finns utspridda på sida 2, 5 och 7.

  
Resultat 2000 kr

   Samling Nils J Lindberg | Gorgons myntsida

Ytterligare ett exemplar av 500 kr G


e-post 2021-04-22 från en vänlig samlare

500 kr G högsta nummer antyder att (0,6 - 0,0) × 50 = 30 milj. sedlar. Riksbanken köpte 500 kr G för 21 Mkr enligt årsredovisning. Kostnaden per sedel är 50-80 öre och då blir det minst 26 milj. och högst 42 milj. sedlar. Om styckpriset är 70 öre så blir upplagen exakt 30 milj. sedlar.

Philea Myntauktion 20 den 8 maj 2021 Myntauktion 20 - AB Philea

  
Endast två svenska sedlar på auktionen men många mynt


Resultat 29 000 kr

500 kr B med högt nummer 282-tusen


e-post 2021-04-10 från en vänlig samlare

Sedelfolder till Riksbanken 350 år

Bilder med e-post 2021-04-02 från en mycket intresserad samlare:
"Här kommer bilder från foldern Sveriges Riksbank 2018 350 år. Den innehåller 3 blad med svart/mörkblått kartongpapper. Trycket på förstasidan är tryckt med relief. Mittenbladet har ett plastfönster för sedeln som består av två hopklistrade papper"

  

  


Sedelns baksida från foldern

Man tillverkade en folder med text innehållande en ordinarie 20 kr sedel. Upplaga några tusen exemplar.

Sedelfolder – en trycksak som innehöll en 20-kronorssedel och som fungerade som gåva till svenska och internationella gäster under jubileumsåret.

I december fick medarbetarna också en julklapp med 350-tema. Det var en strandhandduk och ett exemplar av sedelfoldern.

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/bilaga-c2-riksbanken-350-ar.pdf

www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/digital-skrift/sveriges-riksbank-en-resa-under-350-ar.pdf

www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/pengarna-och-makten---boken-om-riksbankens-historia

www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/riksbankens-350-arsjubileum/jubileumsbok

P.S. Om du har en sådan folder hemma så lägg gärna ut den till försäljning på Tradera, det finns efterfrågan

Philea Auktion 384: 14-15 april 2021 Auktion 384 - AB Philea

Enstaka sedlar och sex sedelsamlingar (varav 2 utan bild) samt några mynt.

Du som ärver en sedelsamling, plocka ut godbitarna som är värda minst 500-1000 kr styck, för att säljas på MISAB eller Philea. Övriga mindre värda sedlar bör du sälja styckvis på Tradera.

För dig som regelbundet säjer/köper sedlar så kan dessa sedelsamlingar vara till fyndpris. Men posterna är dåligt beskrivna så samlingen behöver inspekteras.

Visning: Måndag - onsdag 12-14 april, 10:00-18:00

     

Provsedel SCAN COIN brun enkelsidig

Tidigare okänd. Eventuellt provtryck eller tidig version av SCAN COIN provsedel.

  

Papper utan vitmedel, blir violett i UV-ljus. Utan relieftryck som finns på blå provsedlar.

Provsedlar brunt tryck (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
10 68×120 mm Gustav VI Adolf
100 82×140 mm Gustav II Adolf

Mer om provsedlar se Provsedlar

  

Provsedlar blått tryck (bild ovan)
Valör Storlek Motsvarar sedel
10 68×120 mm Gustav VI Adolf
50 82×130 mm Gustav III
50 72×130 mm 20 kr Selma Lagerlöf !!!
100 82×140 mm Gustav II Adolf
100 72×140 mm Carl von Linné
500 82×150 mm Karl XI
1000 82×180 mm Karl XIV Johan
1000 82×160 mm Gustav Vasa

Provtryck på auktion i Estland 28 mars 2021 Sweden 10 kronor 1896 - Forgery - Lot №2932. Auction Coins.ee
Bläddra framåt med pilarna långt ned "To lot xxxx" Sverige finns på nr 2931-2938

  


Klippt i format som 100 kronor Sittande Svea

Tips om auktionen från en vänlig samlare 2021-03-29

Jämför med sedlar på auktion NumisBids: Bruun Rasmussen Auction 889 (4-5 Nov 2019): Banknotes

Ny skanner kan inte kopiera moderna sedlar

  
Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Hemlig bildkod spärrar svenska sedlar (nyteknik.se)

Själv använder jag en gammal skanner från 2003 med 32-bitars mjukvara. Jag har den separat ansluten till en gammal dator med Windows XP 32-bitars. Sedan använder jag ett USB-minne för överföring till min nya normala dator. Slutsats: Spara alltid en gammal skanner och en äldre dator som fungerar tillsammans. Ta hand om dina bekantas gamla skanner och dator.

Försök om möjligt att använda en äldre version av tillverkaren mjukvara avsedd för äldre modeller, det kan fungera. Själv har jag en skrivare från 2003 som enligt tillverkaren INTE har mjukvara för 64-bitars Windows. Jag hittade på ett amerikanskt forum information om att använda mjukvara avsedd för en nyare modell från samma tillverkare. Detta fungerar utmärkt. Min laserskrivare fungerar nu som jag vill och någon nyare modell behöver jag inte. Dessutom använder jag ett äldre bildbehandlingsprogram från 2003 vilket är helt nödvändigt.

Om du bara vill kopiera sedelnummer för min hemsida så räcker det att kopiera vänstra halvan av sedeln, eftersom de gula ringarna (EURion) finns till höger på baksidan (gäller 2015 års sedelserie).

Banknotes & Counterfeit Deterrence | CBCDG (rulesforuse.org)

Diskussions forum om skanner Error scanning banknotes?! | Coin Talk

FRÅGA: Någon som vet om nya svenska sedlar har CDS-watermark eller bara gula ringar (EURion)?

Du som lyckats fixa en ny skanner så att den kan kopiera nya sedlar, hör av dig och berätta.

Digital watermarking on banknotes F1970013614.pdf (ijsce.org)

"Watermarking done on banknotes are of both visible and invisible types."

Digital watermarking - Wikipedia

Alternativ mjukvara för modern skanner

Scan modern notes without CDS problems – BanknoteNews

"If you already have a scanner that you like, but which refuses to scan some modern notes, you can likely replace the manufacturer’s provided scanning software with VueScan. This third-party scanning program works with almost all scanners and doesn’t prevent you from scanning troublesome notes. It costs $40, but you can try before you buy to ensure it meets your needs."

VueScan VueScan Scanner Software for macOS Big Sur, Windows 10, and Linux (hamrick.com)
Varning: Jag tar inget ansvar för om detta kan orsaka problem. Använd på egen risk. Skriv och berätta om du fått detta att fungera med en ny skanner som inte vill kopiera nya sedlar.

Auctionet - Samlingsportal för minst 14 olika auktionshus i Sverige Mynt i Sverige - Auctionet

Du måste titta regelbundet eftersom de olika auktionshusen kan starta en nya auktion ganska ofta. Mest mynt (även plåtmynt). Endast några få sedlar men några samlingar. Observera att MEDALJER har en egen kategori. Jag har filtrerat fram MYNT (som även inkluderar SEDLAR som saknar egen kategori). Ibland kan mynt/sedlar finnas under fel kategori så kolla även: FRIMÄRKEN och ÖVRIGT.

     
Karl XII dukat 1913, Göteborgs Auktionsverk 18 mars 2021, resultat 81 006 kr
GULDMYNT, Karl XII, dukat, 1713. Vikt ca 3,5 gram. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet

PLÅTMYNT, Karl XII, 1 daler silvermynt, 1715. Vikt ca 752 gram. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet Resultat 18 000 kr

Se även GULDMYNT, Ulrika Eleonora, 2 dukater, 1719. Vikt ca 7,6 gram. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet


10 riksdaler banco 1848, Auktionshuset Gomér & Andersson Linköping 25 mars 2018, resultat 15 833 kr
VALÖR, Sveriges Rikes Städers bank, 10 riksdaler Banco, 1848. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet

Se även VALÖR, Sveriges riksbank, 10 kronor, Stockholm den 3 Januari 1876. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet

Se även VALÖR, Sveriges riksbank, 10 kronor, 1882. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet

Se uppnådda priser hos Göteborgs Auktionsverk Mynt på Göteborgs Auktionsverk - Auctionet

Se uppnådda priser hos Auktionshuset Gomér & Andersson Linköping Mynt på Gomér & Andersson Linköping - Auctionet

Se uppnådda priser hos Kalmar Auktionsverk Mynt på Kalmar Auktionsverk - Auctionet

Stockholms Auktionsverk finns INTE med på Auctionet, men har egen auktion “plåtmynt” – Search at Stockholms Auktionsverk (auktionsverket.se)
Det finns mycket få mynt hos Stockholms Auktionsverk så mindre intressant att bevaka.

Mest intressant för en myntsamlare är Göteborgs Auktionsverk som verkligen lyckats dra till sig kvalitetsmynt. Kan det bero på att de numismatiska auktionerna MISAB och Philea håller sina auktioner i Stockholm vilket inte gillas av göteborgare? Använd länken för Göteborgs Auktionsverk till Auctionet (filtrera på mynt eller medaljer).

20 kr 1994 snett klippta ark

  
med e-post 2021-03-21 från en vänlig samlare: "Dessa två felklippta sedlar är införskaffade med flera års mellanrum och från olika källor, ändå är de i nummerföljd!"

Ovanstående två sedlar är MYCKET snett skurna så att delar av fjädrarna syns på nästa sedel. Sedlarna kommer från helt olika positioner i tryckarket och från arken EFTER varandra. Detta framgår av att sedlarna är i NUMMERFÖLJD om man bortser från de olika positionsnumren. Knepigt att para ihop dessa eftersom sedlarna kommer från olika sedelbuntar.

Man skär arken till enstaka sedlar för en hel packe ark. Eventuellt kan två ark kommit snett i packen så att det bara är dessa två ark som blivit fel.

20 kr typ 1 pos-nr 90-talet

64

56

48

40

63

55

47

39

62

54

46

38

61

53

45

37

60

52

44

36

59

51

43

35

58 50 42 34

57

49

41

33


En stapel av ark med 200 kr sedlar, några ark kan ligga något snett i bunten


Skurna 50 kr sedlar som visar hur många ark som skärs i samma bunt. Kan det vara 1000 sedlar?

Riksbanken öppnar kontor i Falun och Jönköping

"Riksbanken ansvarar för att försörja landet med sedlar och har ett kontanthanteringskontor i Märsta, norr om Stockholm . För att kunna sköta kontanthantering även vid en kris eller allvarliga störningar öppnar vi två nya kontor. Under våren 2021 öppnas ett kontanthanteringskontor i Jönköping och under 2022 ett kontor i Falun. De nya kontoren kan användas för att lämna ut sedlar om kontanthanteringskontoret i Märsta av någon anledning inte går att använda." Riksbanken öppnar kontor i Falun och Jönköping | Sveriges Riksbank

Tidigare har man bara haft ett sedellager i Märsta. Dessutom tror jag att Riksbanken hyr plats i Bankomats lager för beredskapslager. Det nya är att man ska kunna distribuera sedlar från Falun och Jönköping vid en kris. Troligen behöver ytterligare tryckta sedlar stoppas in i lager utan att komma ut i cirkulation på många år.


Registreringsdatum (riksbank.se)

Jag tolkar detta som att Loomis ska göra inventeringen av Riksbankens beredskapslager där man hyrt utrymme i Bankomats ca 5 st lokalförråd för sedlar. Mynt hanteras separat i Södertälje Hamn. Eventuell ska man även inventera Riksbanken eget förråd i Märsta.

Se även Riksbanken får förmodligen ett större ansvar för kontanterna

Se även Flödet av kontanter | Sveriges Riksbank

Loomis övertar Nokas värdehantering men bibehåller Kontanten automaterna


Kontanten - Nokas och Loomis förvärvar Nokas Värdehantering i Sverige | Loomis

Loomis får monopol på kontanthantering med förvärv av Nokas (di.se)

500 kr F i Bankomat


Bankomat 2020-08-12, 3:e gång

Bankomat 2020-08-25, 4:e gång

Bankomat 2021-03-15, 5:e gång

Sensationellt fynd av sedel som numrerats styckvis istället för det normala arkvis

  
e-post 2021-03-10 från en vänlig samlare

Observera att det INTE finns något extra papper vid vikningen. Detta tyder på att sedeln skurits ned till ENSTAKA sedlar före numreringen. Dessutom kan man inte placera position 03 i något hörn på tryckarket.

e-post 2019-01-07: "För att inte kassera stort antal sedlar så märks feltryckta sedlar/positioner ut på det stora arket. De arken får inga sedelnummer utan klipps sedan ner till sedlar som vanligt. Buntar med blandade goda och dåliga sedlar körs sedan i en maskin "notanumber"de felaktiga sedlarna sorteras ut och på de goda sedlarna trycks sedan ett sedelnummer.."

"Complementing the SuperNumerota, the NotaNumber III numbered and finished individual banknotes at speeds of 60,000 notes per hour. Faulty banknotes detected by the NotaCheck III were ejected." KBA technology powers banknote innovation - Sprinter och Report_1-25_neu (julesverne.ca)


100 kr 1986: Position 01 med extra papper som visar positionen nedtill höger i tryckarket

Sedlar som blivit överstrukna med tusch redan på tryckarket - före skärning till enstaka sedlar
Meningen var att de sedan skulle plockas bort medan övriga sedlar från arket skulle användas

  
Sedeln har makulerats med tusch eftersom säkerhetstråden sticker ut på baksidan. Troligen har hela kolumnen makulerats.


Sedeln har makulerats eftersom säkerhetstråden sticker ut på framsidan

10 kr Gustav VI Adolf makulerad med tusch-streck

  
Meningen var att de sedan skulle plockas bort medan övriga sedlar från arket skulle användas

5 kr Gustav VI Adolf

  
Årtalet och sedelnumret tryckt först EFTER det att arket skurits ned till sedlar


Har man numrerat arket TVÅ gånger?

Myntauktioner Philea och MISAB använder olika kataloger som referens

Philea använder tre olika kataloger som referens för mynt!!
SMB Medeltid Delzanno Sveriges Myntbok (inkl. Vikingatid)
SM 1521-1817 Ahlström Sveriges Mynt 1977 (SMB anger parallellt både nummer enligt SMB och SM)
MIS Bernadotte fr.o.m. 1818 Hamrin Mynten i Sverige

    

MISAB använder två kataloger som referens för mynt!!
LL Medeltid Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid
SM 1521-1977 Ahlström Sveriges Mynt 1977 (Ibland även SMH = Den svenska mynthistorien och JH = Samling Julius Hagander)
Saknar referens för senare mynt 1978-2019 (i lång väntan på 2021 års utgåva av SM)

  

Svårt att skanna VITA gamla sedlar eftersom färgskalan saknar andra färger - ger överexponerad bild

  
Vänster sedel kraftigt överexponerad

  
Vänster sedel kraftigt överexponerad


Vit sedel och 5 kr Sittande Svea skannas samtidigt

Slutsatsen är att alltid skanna vita sedlar tillsammans med en nyare sedel med flera färger. Någon som vet om man kan ändra inställningarna för skannern utan at behöva en extra sedel?

32 skilling banco 1836 (typ 1) med handskrivet sedelnummer - nu på Tradera


Oscar I, trettiotvå 32 skilling banco 1832 (451418267) ᐈ Köp på Tradera Resultat 721 kr

HJÄLP: Hur ska man läsa seriebokstaven? Någon som kan komma med ett förslag?

32 sk banco 1836 nr D 18821 som ursprungligen fanns på Myntkabinettet enligt Hildebrand har sedan dess smitit ut och hamnat på Ahlström 37 !!!

Kända exemplar på auktioner
Auktion Nr Valör År Nummer
Ahlström 48 0827 32 sk banco T1 1836 ? 63424
Riibe 17 2726 32 sk banco T1 1836 A 14258
Riibe 17 2727 32 sk banco T1 1836 B 87817
Ahlström 66 0727 32 sk banco T1 1836 C 70804
Tradera 10-09 32 sk banco T1 1836 C 70808
Ahlström 37 1304 32 sk banco T1 1836 D 18821
Hildebrand 1164 32 sk banco T1 1836 D 18821
MISAB 33 0749 32 sk banco T1 1836 D 26207
Mortensen   32 sk banco T1 1836 E 6
Ahlström 27 1362 32 sk banco T1 1836 E 61164
Ahlström 62 1342 32 sk banco T1 1836 F 28570
Riibe 17 2725 32 sk banco T1 1836 G 75550
Ahlström 32 1368 32 sk banco T1 1836 H 15894
Ahlström 63 1267 32 sk banco T1 1836 K 37603
Philea Mynt 9 456 32 sk banco T1 1836 K 52291
Riibe 17 2728 32 sk banco T1 1836 O 54927
Ahlström 28 1267 32 sk banco T1 1836 S 59763
Ahlström 66 0728 32 sk banco T1 1836 S 59763
Platbãrzdis fig.59 32 sk banco T1 1836 U 29687
MISAB 10 301 32 sk banco T1 1836 U 8744
Ahlström 39 1554 32 sk banco T1 1836 W 24538
Tradera 04-02 32 sk banco T1 1836 Y 39626
Ahlström 68 0152 32 sk banco T1 1836  
Ahlström 68 0153 32 sk banco T1 1836  
Ahlström 62 1343 32 sk banco T1 1839 A 34631
Ahlström 34 0815 32 sk banco T1 1839 A 38232
Riibe 17 2729 32 sk banco T1 1839 A 38232
Hildebrand 1165 32 sk banco T1 1839 A 90963
Ahlström 31 1597 32 sk banco T1 1839 A 93691
Philea 2013-05 4499 32 sk banco T1 1839 A 93691

Philea Auktion 383 - 17-18 mars 2021  Auktion 383 - AB Philea

  


Coins, Sweden. Knut Eriksson, SMB 23, penning ND. 0,32 g. F-VF. (SMB = Referens till Delzanno Sveriges Myntbok)

  
Charta Sigillata och Tullstämpel

Sämre Stenkol - 20 Kappar Pollett

Mynt och sedlar på auctionet.com Mynt, Medaljer & Frimärken - Auctionet

Ett fåtal sedlar och många mynt inkl. flera plåtmynt.

  
Sluttid 7 mars 2021 kl. 21 (Sedeln är troligen klippt??, men i övrigt mycket fin) SEDLAR, 6 st, Sverige och Danmark. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet
Resultat 1500 kr för post om 6 olika sedlar

Karl XII dukat GULDMYNT, Karl XII, dukat, 1713. Vikt ca 3,5 gram. Mynt, Medaljer & Frimärken - Mynt - Auctionet Resultat 81 006 kr

Även auktionskataloger MISAB 1-35 AUKTIONSKATALOGER, Myntauktioner i Sverige, 37 kataloger o hftn. Mynt, Medaljer & Frimärken - Övrigt - Auctionet
Resultat 1 500 kr

Numismatik på Youtube kanaler

Jag har tidigare tittat på mynt, sedlar och sedeltryckerier på enstaka klipp på Youtube. Men nu har jag förstått att några mynthandlare och museer har egna startsidor (portaler) på Youtube där man hittar länkar till alla tidigare klipp. Det går även att PRENUMERERA på kommande Youtube klipp!!! Passa på det är väl gratis tror jag?


Ekonomiska museet - YouTube

Titta även på Historiska Museet Youtube Historiska museet - YouTube


Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

Papperstillverking Tumba pappersbruk papperstillverking tumba pappersbruk - YouTube

Tumba bruksmuseum Tumba bruksmuseum - YouTube

Vad gör Riksbanken Vad gör Riksbanken - YouTube Något ungdomligt stökig, men intressant skåp med förvaring av sedelbuntar (utan transportlådor)

Videoreportage om Kungliga Myntkabinettet i Stockholm Videoreportage om Kungliga Myntkabinettet i Stockholm - YouTube (från radio Fyris) med bl.a. Torbjörn Sundquist

Säkerhetsdetaljer hos sedlar

Crane Currency Presents MOTION SURFACE™ Crane Currency Presents MOTION SURFACE™ - YouTube

RAPID® HD - The Next Step in Banknote Secutity RAPID® HD - The Next Step in Banknote Secutity - YouTube

Europa Series: 100 Euro Banknote Security Features Europa Series: 100 Euro Banknote Security Features - YouTube

Key security features of Bank of England banknotes Key security features of Bank of England banknotes - YouTube

Rörliga bilder från sedeltryckerier

Printing of the New €50 Banknote Printing of the New €50 Banknote - YouTube

How Money Is Made - Making of the New 50 Euro How Money Is Made - Making of the New 50 Euro - YouTube

The new banknotes - printing process Schweiz The new banknotes - printing process - YouTube

How Paper Money Is Made - Modern Money Printing Factory Technology - 200 Euro How Paper Money Is Made - Modern Money Printing Factory Technology - 200 Euro - YouTube

NEW 100 DOLLAR BILLS PRINTING NEW 100 DOLLAR BILLS PRINTING - YouTube

BBC in Delarue printing Kuwaiti dinar banknotes BBC in Delarue printing Kuwaiti dinar banknotes - YouTube

Det finns ännu fler Youtube klipp om tryckning av sedlar. Välj att söka efter "banknote printing" i Youtube egen sökruta. Sök även efter "coin minting".

Tipsa mig gärna om flera startsidor (portaler) för Youtube kanaler om Numismatik, mynt eller sedlar.

Digital arkeologi - att gräva efter gamla artiklar som nu kan hittas digitalt

Newman Numismatic Portal at Washington University in St. Louis | Comprehensive Research & Reference for U.S. Coinage (wustl.edu)

Skriv t.ex. "Stockholm banco" eller "daler silvermynt" i sökrutan. Det kommer upp ca 20 träffar. Ska kolla användningen mera noga.

A Beginner's Guide to the Newman Numismatic Portal A Beginner's Guide to the Newman Numismatic Portal - YouTube

Swedish Plate Money by T.G. Appelgren 1924 Newman Numismatic Portal at Washington University in St. Louis | Comprehensive Research & Reference for U.S. Coinage (wustl.edu)


The Numismatist May 1924

Swedish Banknotes Newman Numismatic Portal at Washington University in St. Louis | Comprehensive Research & Reference for U.S. Coinage (wustl.edu) nov. 1961

Swedish Bank Notes Urklippt artikel som XPS-fil. Någon som vet ut jag omvandlar till PDF ?? Kan du läsa min XPS fil ??

Inter Innovation Test Note tryckt på samma papper som 5 kr 1965-1981

Gult papper med säkerhetsfibrer och vattenmärke "5" i vågigt rutmönster.

  
155×65 mm

Kulturhistorisk bebyggelseinventering av Tumba Bruk tumba2000-1.PDF

     

Om sedlar av civilingenjör Åke Eldh 14 aug. 1956 från projekt Runeberg

649 (Teknisk Tidskrift / Årgång 86. 1956) (runeberg.org) Totalt 12 sidor sid. 649-660
Finns medtagen i Platbãrzdis Sveriges Sedlar I sid. 55 Litteratur förteckning.


Detaljerad och intressant läsning

  

  

Maskin för räkning av pappersark och sedlar 873 (Teknisk Tidskrift / Årgång 86. 1956) (runeberg.org)

Bild av Transportsedel 1667 från projekt Runeberg


Till art. Sedel. II. (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 24. Ryssläder - Sekretär) (runeberg.org)
Nordisk familjebok - Uggleupplagan 24

100 daler sm transport 1667 "no14" utställd på Abraham Momma 14 okt. 1667 (finns även beskriven i Hildebrand men detta är den enda bilden av no14)

Abraham Momma (adlad Reenstierna år 1669) Abraham Reenstierna - Svenskt Biografiskt Lexikon (riksarkivet.se) och Abraham Reenstierna – Wikipedia
"En ny masugn byggdes, nya transportleder och vägar tillkom, strömrensningsföretag igångsattes och en herrgård uppfördes i Kengis, som blev huvudort för bruksrörelsen. Kunniga bergsmän och bruksarbetare flyttades norrut från framför allt Bergslagen. Svenskar, finnar, fransmän och valloner bosatte sig vid Kengis. I de mest optimistiska planerna ingick att göra Kengis till stad. R var också intressent i Kalix kopparbruk och fick privilegier på att tillverka kanoner."

"I november månad 1674 fick bröderna Abraham och Jakob Reenstierna (ursprungligen Momma) från Brabant (i dagens Belgien) myntningsprivilegier för att prägla plåtmynt (av kopparplåt) vid Kengis bruk, beläget norr om polcirkeln" Kengis – myntorten norr om polcirkeln | Myntbloggen.se Myntortmärke för Kengis AJR (Abraham Johan Reenstrierna)


myntort Kengis (AJR)

Polletter från bröderna Momma Kengis bruk NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 20, Lot 379 : SWEDEN - POLLETTER /TOKENS: SVAPPAVAARA KOPPARVERK/KENGIS BRUK....

Kengis bruk Kengis bruk - Världens nordligaste järnbruk (diva-portal.org)

Delzanno Myntårsboken med sedlar

MYNTÅRSBOKEN 995-2021

Idag börjar jag med sedelavdelningen som omfattar sedlar från 1666 fram till idag. MYNTÅRSBOKEN är ett dynamitpaket i pocketformat kommer snart i "var mans hand". 500 sidor för 199:- rullas ut i december.

Numismatics for FUN | Facebook

Hur många sidor blir det för sedlar / hur mycket detaljerad?

Det blir ca 40 sidor och detaljerat.

Youtube kanal Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

MYNTÅRSBOKEN 2021 - Pocket i A5, färg - Ett litet numismatiskt dynamitpaket från Roberto Delzanno - YouTube

Lägg märke till en egen numrering av sedlarna Nr 1-2-3-4-... som skiljer sig från Wallén SS och Rosenqvist SF. Troligen löpande numrering av sedlar genom hela boken.

Delzanno anger följande olika klasser för raritet: R, RR, RRR, XR. Osäkert hur de definieras?

Wallén SS har bara en klass XR som definieras: Extremt rar. 5 ex eller färre i privata samlingar. Inget pris anges, istället streck (-).

Rosenqvist SF anger tre klasser: S sällsynt, R rar, XR extremt rar. Men ingen exakt definition.

Personligen tycker jag att raritet ska baseras på hur ofta sedeln finns på offentlig auktion: en gång per år, en gång vart 10:e år, en gång vart 30:e år (en gång under en samlares aktiva tid).

Jag saknar Stockholms Banco Transportsedel 1667 som bl.a. fanns på Ahlström 37:1265. Annars är det bra att man inte tar med sedlar som saknas i privat ägo.

  
Ahlström 37 (fast valör 100 daler silvermynt 1667 no3) och SNF auktion 5 dec. 1998: 100 daler sm 1667 no8

Transportsedel Stockholms Banco 100 daler silvermynt 1667 "no3" (fast valör) som även finns i privat ägo.

Ytterligare ett exemplar av 100 daler sm transport 1667" no8" fanns på auktion SNF 5 dec. 1998 där det finns en förteckning över kända exemplar. Auktionen var en bilaga till SNT 7/1998 och finns som separat pdf. SNF: Auktion 138, 5 dec 1998 (numismatik.se) Beskrivning och bild inkl. lista över bevarade exemplar. Se auktionsnummer 100.

Ett ex av katalogen finns på Tradera LITTERATUR. SNF. Auktion, 5 dec 1998 (250908329) ᐈ Köp på Tradera


100 daler sm transport 1667 no15 (avbildning från Bukowski 1886)

Samma 100 daler sm 1667 finns med bild i Platbãrzdis I fig.10 (bild av blad 1 och 2) men även i Platbãrzdis Sveriges första banksedlar Ill.81a-b-c-d (bild av blad 1-2-3-4)

Hildebrand Sedelsamlingen i Riksbankens myntkabinett nr 14-17 beskriver 4 exemplar av 100 daler sm transport med no13, no14, no15, no16.

Av dessa finns no14 avbildad i avsnittet Montelius Historisk översikt fig.3a-3b-3c (bild av blad 1-2-3)

Se även Wallén SS sid.15 som avbildar no3 (blad 1)

P.S. Tonkin Myntboken 2020 beskriver Transporsedel 100 daler 1667 men utan bild och utan prissättning.

Jämför med Pick/Krause World Paper Money som beskriver Transportsedel 100 daler sm 1667 (A61, utan bild) och 2 öre och 14 öre Försäkringssedlar (A65-A69, utan bild). Men bilden vid A80 visar felaktigt ett insättningsbevis och inte Transporsedel med handskriven valör (15th edition General Issues 1368-1960)

500 kr E i Bankomat

Under januari-februari 2021 har jag gjort 15 uttag av 500 kr i Bankomat. Av dessa var bara 2 st med bokstav E enligt nedanstående bilder. Ännu ingen 500 kr G.


Bankomat 2021-01-04

Bankomat 2021-02-23

200 kr B xx 1 5xx xxx ytterligare exemplar i växel på ICA 2021-02-23

Endast 3 kända exemplar inom hela 100 000-intervallet motsvarande 5 milj. sedlar

B1.4 19 ex nr 1.4101.499  
B1.5 3 ex nr 1.5911.593 sällsynta
B1.6 23 ex nr 1.6061.699  

Delzanno Myntårsboken 2022

MYNTÅRSBOK 995-2021 omfattar följande

- Sverige 995-2021

- Vikingatid, medeltid & modern tid

- Omfattande variantbeskrivning med detaljbilder och förklaringar

- Kungliga medaljer

- Riksbankens sedlar från 1666 till idag samt Myntsedlar

- Raritetsbeskrivning baserat på 50 års statistik

- Antal kända exemplar i privat ägo

- Provenienser

- Numrering efter SVERIGES MYNTBOK (SMB) & SVERIGES GULDMYNT (SG)

- Med konkordans till äldre standardreferensverk

- Författare Roberto Delzanno

- Utgivare Roberto Delzanno

- Färg, 512 sidor

Numismatics for FUN | Facebook


OBS att även SEDLAR ingår!!

  
Gamla förfalskningar "Trollhätte-Svensson" värda att samla!! (värda mer än originalet!!)

Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 17, Lot 789 : OSKAR II (1872-1907): Krona 1875. Förfalskning av den s.k....

Falskmyntaren från Trollhättan [Carl Napoleon Svensson]. (antikvariat.net) Särtryck från nedanstående myntkatalog

Hogbergs myntkatalog nr 7 1955 Lagerkatalog | Bokbörsen (bokborsen.se) Innehåller artikel om Trollhätte-Svensson

snt21973.pdf (numismatik.se)   snt31973.pdf (numismatik.se)   snt82012.pdf (numismatik.se)


Page 23 - Swedish American Genealogist, Swenson Center (Augustana College) - CARLI Digital Collections (illinois.edu) page 23-25
Swedish American Genealogist Vol. 4, No. 1


Stranna-11-1.pdf (trollhattegillet.se) sid. 33

500 kr B med lågt nummer

Ytterligare ett lågt nummer med e-post 2021-02-14: nr B 28 0 195 004

        
     

Ovan visas de sex lägsta kända nummer för 500 kr B som är mycket ovanlig i cirkulation. De flesta 500 kr B finns fortfarande i beredskapslager.

Riksbankens Sedelbeställning

2021-02-10 Sedelbeställning nr 1 - 2021 De La Rue International Ltd

Registreringsdatum (riksbank.se)


C (riksbank.se)

Mynt 3 Mkr 2020 är troligen tillverkade 2019 men fakturerade 2020 och tillhör troligen samma beställning som 2 kr 2019.

Upplagor för mynt 2016-2021

Nedanstående upplagor är min gissning baserat på mina tidigare beräkningar.

Valör 1991-2009
10 kr mynt
Årtal 2016 Årtal 2019 Årtal 2020 Årtal 2021 Cirkulation
1 april 2021
1 kr - 292 milj. mynt* - - - 197 milj. mynt
2 kr - 152 milj. mynt* 40 milj. mynt -   174 milj. mynt
5 kr - 120 milj. mynt* - -   98 milj. mynt
10 kr 267 milj. mynt - - - - 208 milj. mynt

*) Jag har lagt till 13 milj. mynt (för 1-2-5 kr) till antalet i miljö-utredningen eftersom Tonkin ökat både 1 kr och 2 kr med just 13 milj. mynt.

hwww.riksbank.se/sv/statistik/statistik-over-betalningar-sedlar-och-mynt/sedlar-och-mynt

Riksbankens kostnader för tillverkning av sedlar och mynt

Se uppgifter i Årsredovisning | Sveriges Riksbank (sök på myntkostnader)

"Riksbanken har ingen egen tillverkning av sedlar och mynt. För oss kostar en sedel mellan 45 och 85 öre beroende på valör. 1- och 2-kronan kostar 15-20 öre och 5-kronan cirka 50 öre." Vad kostar det att tillverka sedlar och mynt? - Riksbanken - Sveriges riksbank (kundo.se)

FACIT: Enligt Riksbanken präglades 40 milj. mynt med årtal 2019. Uträkning: (4+3 Mkr)/40 milj. = 17,5 öre kostnad per 2 kr mynt.

Philea auktion 382 Auktion 382 - AB Philea


Lot 1372 - Vykort, singlar och samlingar, Auktion 382 - AB Philea (4 olika numismatiska vykort)


Lot 1398 - Motivsamlingar, Auktion 382 - AB Philea Graverad provsedel av GIORI, eventuellt av Slania??
Tryckt hos De La Rue.Thomas De La Rue Test Note William Shakespeare | KBAPNP6148-De-La-Rue (banknote24.eu)

Mera om GIORI test note giori test note products for sale | eBay

Se även Gualtiero Giori - Wikipedia och Koenig & Bauer - Wikipedia

Mera om testsedlar NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 36 - Banknotes (9 February 2017) och test notes site:numisbids.com – Google Sök

MISAB Internet auktion 32 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Sedlar börjar på sidan 6

1 kr 1920 med bokstav A (eller Å) på baksidan

  
Från en vänlig smalare 2021-02-04 (A placerad 28 mm från vänster kant jämfört med 39 mm för 10 kr Sittande Svea)

Kan det vara en arbetsbokstav som finns på samtida 5 kr och 10 kr sedlar? Eller har den kommit dit av misstag eller manipulation? Någon som sett något liknande på 1 kr sedlar?


10 kr 1931 baksida med arbetsbokstav A.

  

Jämför förstoring av 1 kr och 10 kr med bokstav A

Minskad cirkulation av sedlar under år 2021

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

Statistiken i kurvorna uppdateras automatiskt. Texten anger felaktigt t.o.m. 2020-11-30, ska vara 2021-01-31 !!!

  
200 kr sedlar i cirkulation t.o.m. 2021-01-31, störst minskning i januari av alla valörer, samt 500 kr till höger

% minskning
valör år 2020 jan månad
20 -2,99 -0,42
50 -8,68 -0,74
100 -6,92 -3,00
200 -9,09 -5,54
500 1,64 -2,21
1000 -11,49 -1,61

Märkligt nog har alla mynt oförändrad cirkulation från december till januari.

m/s Travancore 1944 hyrd av Röda Korset

Tidigare diskuterade "sedlar" kan vara polletter använda internt på fartyget men mera troligt någon sorts lotteri. Lejdtrafiken till Grekland 1942–1944 – Wikipedia

  
Höger bild: Krigsfångepostutväxlingen i Göteborg 7 - 9/9 1944. "Gripsholm" lastar och lossar vid kajen, "Travancore" lossar direkt till tyska "Warlburg". "Gripsholm" var förhyrd av amerikanska regeringen, "Travancore" av internationella Röda Korset.

Jämför med Jutlandia sedlar

  

Under Koreakriget tjänstgjorde Jutlandia under Förenta nationerna och gjorde tre turer till Korea mellan den 23 januari 1951 och 16 oktober 1953. Hon seglade under tre flaggor: Dannebrogen, Röda Korsets flagga och FN:s flagga. MS Jutlandia - Wikipedia

Kuriosa: "Bank-Sedel" på e-Bay

FRÅGA: Någon som vet var och hur dessa har använts?

  

122mm x 71mm dimensions enligt e-Bay. Det är likvärdigt med svenska 5 kr och 10 kr 1940-talet: format: 121×70 mm. Observera att sedlarna inte har namnteckningar och bara enkla nummer på baksidan, som liknar det som brukar finnas på lottsedlar. Priset på lottsedlar 1940-talet: Penninglotteriet 10 kr, enklare välgörenhet ca 1 kr. Kan det vara ett lotteri? Kan knappast vara leksakspengar eftersom dessa brukar ha mindre format ca max 80 mm längd.

  

Lottsedlar med liknande numrering som "Travancores Enskilda Bank". Siffrorna har liknande utseende samt det mycket stora avståndet mellan No och siffrorna. Lottsedeln från Brandstorp har exakt samma utseende även på No. Jämför även med 1 rd rmt 1873 Röda Korset och Julfemman (numrerad) som bara såldes för välgörenhet utan lotteri.


Om Julfemmor snt82017.pdf (numismatik.se)

Artiklar om lottsedlar

Äldre svenska lottsedlar snt81993.pdf (numismatik.se)

Värdepapper från Göteborg med sedelkänsla snt72010.pdf (numismatik.se)

Nummerlotteriet lottsedel 1795 Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum

Nummerlotteriet lottsedel 1833 infogning (Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor) (runeberg.org)

  

Utredning angående inrättande av ett svenskt statslotteri 1922 Utredning angående inrättandet av ett svenskt statslotteri / (kb.se)
Innehåller en omfattande beskrivning av lotteriernas historia från 1758 och framåt samt nummerlotteriet 1772. Detaljerad förteckning över alla penninglotterier från 1896-1921.

Statens spel : Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska Spel / Hans De Geer. 521 sidor år 2011. Statens spel - Penninglotteriet. Tipstjänst. Svenska Spel - Centrum för Näringslivshistoria (naringslivshistoria.se)

Se även Fataburen 2014 Skansens och Nordiska Museet: Lekar och spel. FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Varning för falsk 10000 kr sedel 1958 på Tradera

 
Äkta sedel med äkta vattenmärke, från Tradera 2014 och falskt vm till höger

  

Den vänstra bilden av äkta sedel visar detaljer av kungens halskedja med många länkar som tonas bort längre ned. Den högra bilden visar den falska sedeln med färre länkar som är lika tydliga hela vägen. Den falska är tydligen en helt ny gravering eller teckning, INTE en fotokopia. Den falska sedeln har ett mindre vattenmärke påtryckt med vit färg?

Förkortning av referens till kataloger på auktioner av sedlar

   Wallén Sveriges Sedlar   Platbãrzdis Sveriges Sedlar  

Idag finns det tre kataloger som bör användas som referens (använd i första hand SF, i andra hand SS och i tredje hand PL)

1. Rosenqvist, Martin: Sveriges Färgsedlar utgivna av Riksbanken 18352008, 2008, lämplig förkortning SF.

2. Wallén, Lennart: Sveriges Sedlar, del III (2:a upplagan), 1984, lämplig förkortning SS.

3. Platbãrzdis, Aleksandrs: Sveriges Sedlar, del II, Statliga och enskilda institutioners och företags samt privatpersoners sedlar 16201934, 1964 och del III, De enskilda bankernas sedlar 18311902, 1965, lämplig förkortning PL även Plat och P förekommer.

4. i undantagsfall även Bukowski, Henryk: Samling af svenskt och utländskt sedelmynt, 1886, använda förkortningar Bi (historiskt) eller Bu (senare auktioner)

För utländska sedlar: Krause (Pick) World Paper Money: Specialized Issues, bl.a. sedlar från svenska privatbanker, General Issues 13681960, sedlar från riksbank, riksgäld, kontribution (myntsedlar) och Modern Issues 19612020, lämplig förkortning Pick, men det förekommer även P och KM (mindre lämpligt).

Meningen med dessa referenser är att man ska förstå vilken variant som gäller när det t.ex. finns flera olika sedlar med samma årtal. De flesta kataloger har ingen löpande numrering genom hela katalogen utan man börjar om från "1" flera gånger.

MISAB auktioner med 5 rd rmt 1863 (borde ha angetts med J1-2 resp. J2-1)


MISAB anger ofullständig referens till SF. Det finns 4 olika typer J1-J2-J3-J4 där alla börjar med nr 1. Philea anger det kompletta numret t.ex. SF-J1-1 enligt nedan.


Fortsättning följer med mera utredning. Philea har bl.a. referens till Platz för Myntsedlar trots att dessa finns i SS 1984 men saknas i SS 1979.

Ahlström 68 anger referens till SS sid. 192 för privata diskontverk som ju endast finns katalogiserade i Platbãrzdis Sveriges Sedlar, del II.

Själv anger jag i min databas med Platbãrzdis II sid. 43 samt löpnummer i tabellen på denna sida.

PL-II-43 Discontverk Götheborg 10 rd
PL-II-54 Assignation Skultuna 20 rd

Historiska Värdepapper (aktiebrev) Historiska Vardepapper

  

Ny referenskatalog Svenska Aktiebrev utgiven 2019. Se även SFHV 4 senastedec.pdf (historiskavardepapper.com)

"Den ultimata och fullständigt uppdaterade Referensboken för svenska aktiebrev är nu kommen från trycket! Denna referenskatalog ersätter tidigare olika kataloger och har med nytt referensnummersystem en given plats på bibliotek, forskarinstitut, hos samlare, handlare och allmänt intresserade. Här kan man finna närmare 8500 separat förtecknade, kända och beskrivna aktiebrev, olika emissioner och datum, nominella valörer och andra väsentliga upplysningar. Boken är rikt illustrerad med cirka 750 färgbilder av de viktigaste och speciella aktiebreven."

Värderingsguide (komplement till ovanstående)

"Värderingsguiden är ett viktigt komplement till Referenskatalog Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden är på 32 sid i A5 format och innehåller priser på ca 8500 aktiebrev som är förtecknade i Referenskatalogen Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden kommer att uppdateras med jämna mellanrum så den är aktuell med de prisförändringar som sker."

Tumba Bruksmuseum Tumba bruksmuseum | Facebook

      

Titta även på 24 olika "luckor" i julkalendern hos Tumba bruksmuseum (skrolla längre ned)

  

Se även www.facebook.com/tumbabruksmuseum/photos/a.171109993087343/1458896150975381

Se även www.facebook.com/tumbabruksmuseum/photos/a.171109993087343/1452912461573750

P.S. Jag har nu uppdaterat min sida med Länkar till numismatik med FaceBook länkar, så att det finns två olika länkar: Internet(www) och FaceBook för varje där det är relevant. Några länkar till FaceBook har MYCKET större aktivitet än motsvarande på WWW. Titta på båda länkarna och jämför. Det kan vara bra att bli FÖLJARE på FaceBook till några av dessa.

Antalet sedlar i cirkulation minskar utom för 500 kr som ökar

  
50 och 500 kr t.o.m. 2020-12-31 Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank (texten anger felaktigt november men december gäller)

Valör ökning/minskning under 2 år
20 kr - 4 %
50 kr -10 %
100 kr - 9 %
200 kr - 17 %
500 kr + 7 %
1000 kr - 18 %

Nedanstående beräkning ska inte tas bokstavligt utan visar bara vilka sedlar som har behov av att nytryckas.

Beräkning: Sedlarnas livslängd 2 år 20-100 kr och 4 år 200-500 kr        
kr Tryckt Cirk Beredskap 2016 2017 2018 2019 2020 Rest milj. Sedlar
20 162 50 25 25 25 25 25 25 -38 Underskott
50 72 17 10 9 9 9 9 9 2  
100 105 28 15   14 14 14 14 6  
200 120 23 10 6 6 6 6 6 58  
500 190 84 20   21 21 21 21 2  

Saknar info om utfall för år 2020. Det finns endast en sen myntbeställning som INTE kan ge hela inköpet 49 Mkr. Eftersom cirkulationen av t.ex. 50 kr minskat med 10 % så gissar jag att man INTE har beställt några sedlar under år 2020 men istället flyttat en trolig beställning av 20 kr till nästa år 2021 (men inga 50 kr).

Min gissning är att 2 kr och 5 kr beställs 2021 med ca 24 Mkr/år. Det blir då 10 Mkr för 20 kr bokstav I.

Philea auktion 381 den 20-21 januari 2021 Auktion 381 - AB Philea

  
Coins, Sweden. Karl XIV Johan, MIS IIIa, 1 Riksdaler 1821. Very beautiful example. 29.21 gr. 1+/01. Resultat 5000 kr.

Banknotes, Sweden. KM S609, 10 kronor 1898. Södermanlands Enskilda Bank, Litt. L, No: 34656. XF, Resultat 5400 kr.

Banknotes, Sweden. SF Q6-11, 5 kronor 1916. No: X 169885. F-VF, Osåld finns på restförsälning.

KM S = Krause World Paper Money Specialized Issues (ibland används istället Pick som var den tidigare utgivaren) Se även Chester Krause - Wikipedia

SF = Sveriges Färgsedlar

  

Se även Standard Catalog of World Paper Money - Wikipedia och Standard Catalog of World Coins - Wikipedia (förkortning KM = Krause-Mishler)
Förkortningen KM gäller mynt och är inte relevant för sedlar där Krause är inblandad men INTE Mishler?

  

Anger SM före 1818 och MIS efter 1818 som referens:

SM = Sveriges Mynt

MIS = Mynten i Sverige (f.d. SMF = Svensk Myntförteckning)

     

  
Auktioner: Olika numrering i SMF (Philea Mynt t.o.m.16) och MIS (Philea Mynt fr.o.m. 17)

SMF har valörer i sjunkande ordning (20-10-5-2-1) medan MIS har stigande ordning (1-2-5-10-20) Antikören Mynt & Antikt - Inlägg | Facebook

Troligen börjar MIS om numreringen för varje valör med nr 1 medan SMF har löpande numrering per regent, Oskar II nr 1 - 235 (1 rd rmt - 20 kr - 1 öre)

Svenska "Tre Kronor" på danska mynt

Har läst flera inlägg på FaceBook från kunniga myntsamlare om konflikten 1520-1521 mellan Danmark och Sverige, utan att ge den en numismatisk vinkling, som jag nu försöker göra. Under många hundra år var detta en konflikt mellan Sverige och Danmark. De svenska "Tre Kronor" symboliserar de "tre vise männen" (tre kungar) som upptäckte Betlehems stjärna på Trettondag Jul (6 januari). Danska påståenden om att kronorna syftar på Kalmar-unionen är fel. Sveriges riksvapen – Wikipedia och Tre kronor – Wikipedia

  
Danmark 1 kr mynt 1980 och 1 kr sedel 1921 baksida (båda med "Tre Konor" nedtill vänster)

Danmarks riksvapen – Wikipedia

 
Om åtgärder för borttagande av trekronorsvapnet ur Danmarks stora riksvapen. Motion 1972:183 av herr Hermansson m. fl. - Riksdagen

"I Danmarks stora riksvapen ingår också Sveriges statsvapen tre kronor, som långt efter Sveriges utträde ur unionen insattes där som ett uttryck för den danske konungens anspråk på Sverige. Redan Gustav Vasa protesterade häremot och tog upp saken vid 1560 års riksdag. Tvisten om trekronorsvapnet blev en av anledningarna till krigen med Danmark 1563-1570 och 1611 — 1613. Då Sveriges riksdag 1605 uppsade konung Sigismund tro och lydnad motiverades detta bl. a. med att han utan riksdagens vetskap medgivit trekronorsvapnets förande av den danske konungen. Under Karl XI :s tid gjordes sedan från svensk sida ytterligare erinringar mot det svenska statsvapnets förekomst i det danska riksvapnet. En detaljerad skildring av denna svensk-danska vapentvist återfinnes idet av Fahlbeckska stiftelsen vid Lunds universitet utgivna vapenrättsliga arbetet ”Heraldik i svenska författningar” av Uno Lindgren, Lund 1951,s. 22-26."

Se även De nordiska ländernas vapen – Societas Heraldica Scandinavica (heraldik.org)

Se även heraldik svenska forfattningar | Bokbörsen (bokborsen.se)

Riksarkivet Stora Riksvapnet - Riksarkivet

Herman Lindqvist Tacka Albrekt för att vi har våra svenska tre kronor | Aftonbladet

Myntbloggen 2013 05 | januari | 2013 | Myntbloggen.se

Kung Arthur Kung Arthur och de tre kronorna i Sveriges riksvapen – Nya Il Convito (wordpress.com)


Skulptur av kung Arthur från katedralen i Köln där de tre vise männens reliker förvaras, sköld med "Tre Kronor"

Coat of arms of Munster (provins på Irland)

  

Coat of arms of Ireland - Wikipedia

Coat of arms of Munster - Wikipedia

"What is far more certain is that, probably from the time of the first Norman engagement in Ireland, the Arms of Ireland consisted of the three crowns, now used as the arms of the province of Munster"
The Harp and Arms of Ireland (wirestrungharp.com)

  
East Anglia - Wikipedia

Inlösen av ogiltiga sedlar

De flesta ansökningar godkännes om man inte misstänker penningtvätt eller brottslig verksamhet.

  

Att lösa in ogiltiga sedlar | Sveriges Riksbank

Flest antal avslag 2017-07-31

Äldre 100 och 500 kr Ogiltiga 2017-06-30 men kunde lösas in i banker t.o.m. 2018-06-30
3,8 miljarder kvar – 30 juni är sista dagen att sätta in ogiltiga sedlar på banken (riksbank.se)

Äldre 20, 50 och 1000 kr Ogiltiga 2016-06-30 men kunde lösas in i banker t.o.m. 2016-08-31
1,8 miljarder kronor kvar – bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 31 augusti | Sveriges Riksbank

Varning för kopior av svenska sedlar på e-Bay

Samma 5 kr 1884 som fanns på Tradera som kopia tidigare finns nu på e-Bay som kopia. Denna kopia togs snabbt bort av Tradera medan e-Bay tillåter detta, trots att Tradera ägs av e-Bay!!!

  
Kopior av sedlar på e-Bay

E-BAY: "You can list one-sided copies of paper currency as long as you clearly indicate that the item is one-sided. You can also list paper currency reproductions (color or black and white) if the item is less than 75% or greater than 150% of the size of the original item being reproduced, and this is clear in your listing"

Alla e-Bay annonser anger INTE att det gäller enkelsidiga kopior, i strid med e-Bay policy (extra varning).

Det finns ingen märkning om kopia på sedlarna. Köp INTE dessa. Många av kopiorna säljs från Kroatien, Ukraina och Spanien.


Kopia av sedelförslag på e-Bay motsvarande Ahlström 37:1388 enligt nedan


Inget konstig med det. Han utförde gravyrprov åt Rikets Ständers Bank år 1845 som han visad upp även vid kontakt med privatbanker

Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) 1972 sid. 112-120: Om sedlar av Ernst Nahorst-Böös avsnitt II, John. E. Åkerbergs förslag till sedel

Avsnitt I: P.A. Sparres sedelpatent, bl.a. om Sparres förfalskning av 2 rd banco 1851

Avsnitt III: Om datering av svenska privatbankssedlar, detaljerade tabeller över seriebokstäver, datum och upplagor

"nordisk numismatisk årsskrift 1972" - Tradera.com

NNÅ 1972 innehåller mera om privatbankssedlar: Birgitte Straubinger, En sedeltyp från 1850-talet, bl.a. grafiska jämförelser av privatbankssedlar från olika banker och många många bilder.

NNÅ 1972 finns även på nordisk numismatisk 1972 | Bokbörsen (bokborsen.se)

P.S. Joh. E. Åkerberg har även erbjudit sina tjänster till Smålands Enskilda Bank snt4-51980.pdf (numismatik.se) och även Kopparbergs Enskilda Bank snt21983.pdf (numismatik.se) ??

Se även Wikipedia Johan Erik Åkerberg – Wikipedia "Som gravör utförde han på Riksbankens uppdrag prov på nya sedlar 1843–1846"

Sök även efter "Utlåtande, angående afskrifning af Bankens fordran hos Gravören J. E. Åkerbergs konkursmassa" Utlåtande, angåendeo afskrifning af Bankens fordran hos Gra ...weburn.kb.se › riks › pdf › web › utl_1868___bu_8


LIBRIS - sökning: åkerberg 1811 (kb.se)

Mynt kopior


Säljs från Ryssland

50 och 100 kr Sittande Svea med olika typsnitt på kontrollbokstaven till höger om numret

     
kontrollbokstav a smal 1912 och 1921 samt bred 1923

     
kontrollbokstav s smal 1917 och 1922 samt bred 1923

  
Alla 1000 kr 1932-1950 har smal kontrollbokstav

     
100 kr kontrollbokstav h smal 1916 och 1921 samt bred 1925

Om du hittar sedlar som avviker från slutsatsen att 50-100 kr har smala kontrollbokstäver före 1923 så skicka gärna förklarande bilder till min e-post adress.

Arbetsbokstav Q på baksidan av 50 och 100 kr Sittande Svea

  

Två olika typsnitt för arbetsbokstaven Q där den vänstra med krok är vanligast. Den högra Q med snett streck har jag bara hittat på en sedel på Tradera. Jag efterlyser flera exemplar.


Denna sedel har den ovanliga bokstaven Q med snett streck på baksidan.

Jag ska kolla om närliggande sedelnummer har arbetsbokstaven P och R. Annars kan det vara ett O som har skadats? Men båda Q är lika!

500 kr B i nummerföljd från Danmark


e-post 2020-12-27 från en vänlig samlare

Nytt positionsnummer (17) för ett tusen-nummer (267). Alla 500 kr B är mycket ovanliga, speciellt i nummerföljd (antyder att de är ocirkulerade).

Intressant att följa på FaceBook


Riksbankens budget 2021

Riksbankens verksamhetsplan 2021

Riksbankens budget:
sedlar + mynt
År Mkr
2019 25
2020 49
2021 34

20 kr och 50 kr cirkulation år 2019-2020

  
Svagt sjunkande cirkulation av 20 kr och 50 kr med topp 31 dec. för 20 kr och 31 juli för 50 kr (svagare topp 2020)
Troligen inga större mängder nya ocirkulerade 20-50 kr i cirkulation under år 2020, men livslängden är bara ca två år för dessa lägre valörer

500 kr G år 2019

  

Endast ett känt exemplar av 500 kr G har rapporterats (e-post 2020-07-14 från en vänlig samlare). Detta sammanfaller med toppnoteringen av cirkulation 30 juni-31 juli 2020.

Jag efterlyser flera exemplar av 500 kr G. Skicka gärna bilder till min e-post adress.

  
Cirkulation av 100 kr och 200 kr sedlar

P.S. Märkligt nog har jag INTE fått någon 20 kr D under hela året 2020, men många 500 kr E och några 500 kr F.

  

500 kr sedlar
Årtal Bokstav Sedelbeställning Första kända sedel i cirkulation
2014 B 2013-09-11 Beställning inläsningssedlar 2013 Crane AB 2016-10
2015 C 2015-01-26 Sedelbeställning nr 1 – 2015 Crane AB 2016-10
2017 E 2017-04-10 Beställning sedlar nr 1 2017 Crane AB 2018-01-03
2018 F 2017-10-26 Sedelbeställning nr 2 – 2017 Crane AB 2018-12-28
2019 G 2018-10-16 Sedelbeställning nr 1 - 2018 De La Rue International Ltd 2020-07-14

Delzanno SVERIGES MYNTBOK 995-2022 nu i två band

SVERIGES MYNTBOK 995-2022 - Utkommer december 2020 - delzanno

Se även Youtube SVERIGES MYNTBOK 995-2022 - 1400 sidor med numismatiskt sprängstoff från Roberto Delzanno Numismatik - YouTube

Se även Myntbloggen 4.000 timmar senare … | Myntbloggen.se
(se intressant länk till CoinArchives.com World Coins) Världens auktionsfirmors auktionsnoteringar de senaste 20 åren. Endast mynt INGA SEDLAR.


Sverige koppar- och silvermynt m.m. men INTE guldmynt som finns i separat bok SVERIGES GULDMYNT 1512-2020

Svenska Numismatiska Föreningen - Swedish Numismatic Society (numismatik.se)

Sveriges Myntbok del 1: 995-1654 Olof Skötkonung - Karl X Gustav

Sveriges Myntbok del 2: 1654-2022 Karl XI - Carl XVI Gustaf


Tidigare utgiven 2019

Utkommer december 2021, A5-format

Utkommer 2023

Observera ny bild av framsidan på Myntårsboken. Se även Numismatics for FUN - Startsida | Facebook

Tonkin Myntboken nr 51 år 2021

Jämför priser: Myntboken 2021 Nr 51 - Archie Tonkin - Bok 9789172441514 (bokfynd.nu)

  

Läs några sidor i Myntboken 2021(290 sidor) Tonkin AB

Myntboken 2021 (290 sidor) har utökats med Vikingatid/Medeltid jämfört med Myntboken 2019 (258 sidor). Samma avsnitt Vikingatid/Medeltid finns även i Myntboken 2020 (402 sidor).

Min gissning av vad som finns i Myntboken 2020 (402 sidor) men SAKNAS i Myntboken 2021 (290 sidor)

Svenska besittningsmynt

Provmynt

Danska, Norska och Finska mynt ca 1870-talet och framåt

Svenska sedlar före 1874

Privatbankssedlar

Köp hellre Myntboken 2020 som dock kan vara slutsåld på många ställen Jämför priser: Myntboken 2020 Nr 50 - Archie Tonkin - Bok 9789172441200 (bokfynd.nu)

Enstaka exemplar på Tradera "myntboken 2020" - Tradera.com

500 kr B ytterligare 7 sedlar med e-post 2020-12-10 från samlare

     

Ett stort tack för alla 7 bilder av 500 kr B. Ovan visar jag de tre mest intressanta och ovanliga.

        
Bilder av ytterligare 4 sedlar.

Toppar och dalar för cirkulation av sedlar

  

Cirkulationen av 20 kr och 50 kr består av både gamla och nya sedeltyper. Det finns mycket tydliga toppar och dalar för de gamla sedeltyperna före ca sept. 2015. Även senare finns liknande svagare toppar för de nya sedeltyperna. Även 100 kr och 500 kr har liknande men svagare  toppar och dalar. 50 kr avviker med toppar 31 juli!! 50 kr har maxvärdet förskjutet 1½ år jämfört med 20 kr som gavs ut samtidigt. Riksbanken har haft nollränta sedan nov. 2014 vilket kanske minskar motivet till att lämna tillbaka överskott av sedlar för Bankomat, men trasiga sedlar måste lämnas tillbaka.

Valör Toppar Dalar Max
20 kr 31 dec 31 mars 31 dec. 2015
50 kr 31 juli 31 mars 31 juli 2017
100 kr 31 dec 31 mars 31 juli 2018*
200 kr     30 juni 2017*
500 kr 31 dec 31 mars 31 juli 2020*

*) Max cirkulation för de nya sedeltyperna.

Slutsatsen är att du har störst chans att hitta nya ocirkulerade 20 kr, 100 kr och 500 kr strax efter 31 dec. varje år medan 50 kr borde ha många nya ocirkulerade sedlar strax efter 31 juli varje år.

Sedel- och myntstatistik från Riksbanken

Sedel- och myntstatistik | Sveriges Riksbank

Du måste föra musmarkören längst till höger på kurvorna för att få fram sedlar och mynt i Mkr som ger antalet genom att dividera med valören.

  
Diagrammet visar sedlar i cirkulation inklusive ogiltiga per 2020-11-30 (värde per valör) men för mynt anges endast giltiga i cirkulation.
Kurvor uppifrån 500 kr, 1000 kr (kraftig minskning 34000->4000 Mkr) och 100 kr.

Du kan klicka bort valörer så att bara en valör syns med bättre upplösning på kurvan, se t.ex. 10 kr nedan.

Mina tabeller över mynt kan uppdateras medan sedlar anges enligt tidigare statistik 2020-10-31

  
Antalet 10 kr mynt i cirkulation (inget behov av prägling av nya 10 kr mynt) samt 5-2-1 kr till höger

Totalt antalet präglade 10 kr mynt är 267 milj. mynt.

Motsvarande kurvor för 1-2-5 kr är kontinuerligt stigande beroende på att ca 1-2 milj. mynt per månad av lägre valörer göms i burkar eller tappas bort (inte aktiv cirkulation).

Valör Myntsvinnet per månad
1 kr 1,2 milj. mynt/månad
2 kr 1,7 milj. mynt/månad
5 kr 0,5 milj. mynt/månad

Ytterligare detaljer om sedlar "Statistik över sedlar i cirkulation 1945-2020" som stort Excel-ark.

Proveniens Lennart Wallén på MISAB 35

Lennart Walléns samling såldes på auktion Ahlström 62, 63 och 64.


Proveniens bild i boken Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 91.

Wallén SS sid.91 10 kr 1892 C 08403        
Ahlström 62 1397 10 kr 1892 C 08403 1 1400 1000 LW
MISAB 35 887 10 kr 1892 C 08403 1 2900 1000  

 Sifferkolumnerna till höger anger resultatpris och utropspris.

Ahlström 64 801 10 kr 1877 A 041292 1? 600 500 LW
MISAB 35 884 10 kr 1877 A 041292 1? 1100 500  

Ahlström 64 855 PL II s.43 Discontverk Götheborg 10 rd 1811 11656 (1+)hål 1200 1700 LW
MISAB 35 930 PL II s.43 Discontverk Götheborg 10 rd 1811 11656 1+/01 6200 3000  

MISAB 35 anger hög kvalitet på sedlarna jämfört med tidigare auktioner

Ahlström 53 787 9 dr km trp T3 1762 41475 (1/1+) hål 900 1000
MISAB 35 856 9 dr km trp T3 1762 41475 (1+)revor,hål 2100 1000

 

Philea Mynt 3 6664 1000 kr stj 1976 *b 0717963* Nordlander + Bengtson 1/1+ 1200 1200
MISAB 35 874 1000 kr stj 1976 *b 0717963* Nordlander + Bengtson 1+ 2100 800

 

Ahlström 26 1380 5 kr 1878 C 43159 1+ 2100 2200
MISAB 35 895 5 kr 1878 C 43159 1+/01 3600 3000


MISAB 35:878, enligt katalog 1+ men med kraftigt smutsigt mittveck så bedömer jag kvalitet till högst 1/1+.

P.S. Läs även Myntbloggen om värdering av mynt Värderingar och värdeutveckling | Myntbloggen.se

Även MISAB 34 med hög klassning

Ahlström 24 1526 5 rd rmt T2 1863 W 030756 1+/01 0 3000
Ahlström 25 1091 5 rd rmt T2 1863 W 030756 1+/01 2700 2200
MISAB 34 1034 5 rd rmt T2 1863 W 030756 01 17500 5000

Det finns dock sedlar där MISAB klassat mera försiktigt än Ahlström.

Ahlström 15 0503 1 rd rgd E1 1791 5841 1 1050 600
MISAB 34 1070 1 rd rgd E1 1791 5841 1? 3800 2000


Proveniens bild i boken Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 176.

Ahlström 20 0816 12 sk rgd E2 1792 1286 1+/01 2100 1400
Wallén SS sid.176 12 sk rgd E2 1792 1286      
MISAB 34 1074 12 sk rgd E2 1792 1286 1+/01 9400 1500

MISAB 33

Ahlström 34 0817 2 rd banco T2 1840 S 9680 1+ 750 700
MISAB 33 0746 2 rd banco T2 1840 S 9680 1/1+ 3200 1500

 MISAB 33 med försiktigare klassificering än Ahlström.

Ahlström 22 1472 10 rd rmt T2 1871 C 071761 (1/1+)hål 1250 1600
MISAB 33 0752 10 rd rmt T2 1871 C 071761 1? 6200 1000

MISAB 16 Proveniens Lennart Wallén SS

Wallén SS sid.72 1 rd rmt T2B 1869 G 00146        
Ahlström 63 1285 1 rd rmt T2B 1869 G 00146 (1+)fläck 275 350 LW
MISAB 16 324 1 rd rmt T2B 1869 G 00146 1+/01 2300 1000  

Kataloger och böcker om sedlar på Tradera "sedlar" - Tradera.com

     


Platbãrzdis, Aleksandrs: Sveriges Sedlar, del I, Riksbankens sedlar 16611961, 1963.

Sveriges Sedlar (SS) 1984 är fortfarande en nödvändig katalog för alla äldre "vita" sedlar 1657‒1849: Stockholms Banco, Sedelsubstitut, Insättningsbevis, Transportsedlar, Kopparskilje, Vita Specie, Vita Banco, Myntsedlar, Försäkringssedlar (inlösen av nödmynt och myntsedlar), Riksgäldsedlar.
SS 1984 har även en översikt över alla Diskontkontor 1773‒1872 (statliga och privata) men endast katalog över statliga: Generaldiskontkontoret, Riksdiskontverket, Bankodiskontverket, Riksgäldskontorets Diskontverk, Riksbankens Afdelningskontor (för privata diskontverk se Platbãrzdis del II).

Wallén SS finns nu även på Bokbörsen Sveriges sedlar | Wallén, Lennart | från 90 (bokborsen.se) (både SS 1979 och SS 1984 finns nu)

För Färgade Sedlar efter 1835 använd den nyare katalogen Sveriges Färgsedlar (SF) samlarcenter.se/sieg-sveriges-fargsedlar-1835-2008

P.S. Tidigare Collectia är nu Samlarcenter men länkarna fungerar inte från startsidan. Ovanstående länk fungerar men du kan INTE komma dit från startsidan.

Många böcker om sedlar finns även på Bokbörsen sedlar | Bokbörsen (bokborsen.se)

Lars O Lagerqvist: Vad kostade det?

     

Ny utgåva av Lars O Lagerqvist: Vad kostade det? Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist - Bok (9789177894681) | Bokus

Äldre utgåva på Bokbörsen vad kostade det | lars lagerqvist | Bokbörsen (bokborsen.se)

P.S. Ytterligare boktips: Albert W Carlsson "Med mått mätt - Svenska och utländska mått genom tiderna med matt matt | carlsson | Bokbörsen (bokborsen.se)

Ännu äldre böcker om Mått och Vikt Mått för mat : mått, vikt... | Sverige. Konsumentverket | från 55 (bokborsen.se)

Se även Måttordboken | Jansson, Sam Owen - Wald... | från 250 (bokborsen.se) och gamla matt nya | Bokbörsen (bokborsen.se)

Metersystemet 1881 metersystemet | L.G. von Paykull | Bokbörsen (bokborsen.se)

Kuriosa: Svensken Carl Edvard Johansson (1864–1943) införde ny definition av engelska och amerikanska tum (inch) = 25,40000000 mm

"In the 1910s, the U.S. and U.K. definitions of the inch differed, with the U.S. inch being defined as 25.4000508 mm and the U.K. inch at 25.399977 mm. When he started manufacturing gauge blocks in inch sizes in 1912, Johnanson's compromise was to manufacture gauge blocks with a nominal size of 25.4 mm, accurate to within a few parts per million of both official definitions. Because Johannson's blocks were so popular, his blocks became the de facto standard for manufacturers in both countries. When the inch was eventually redefined to be exactly 25.4 mm in both the U.K. (in 1930) and U.S. (in 1933), this effectively endorsed what was already common practice worldwide." Carl Edvard Johansson - Wikipedia

Finns det baksidestryck på Färgade Banco - fortsättning

Är spegeltrycket avsiktligt eller beroende av smuts/trycksvärta under sedelpapperet vid tryckningen? I detta fall blir framsida och baksida exakt överlappande vid genomlysning.

Spegeltrycket kan även uppstå genom att sedlar i samma bunt kladdar av sig på en annan sedel om trycket inte hinner torka innan man buntar. I detta fall kommer baksidestrycket att vara något förskjutet jämfört med framsidan.


Philea Myntauktion 4

10 rd banco 1855 i min databas
Hildebrand 1366 10 rd banco T2 1855 A 5564    
Philea 2012-05 3674 10 rd banco T2 1855 A 5564 1/1+ 7400
Philea 2013-05 4491 10 rd banco T2 1855 B 18302 1+ osåld
Ahlström 27 1369 10 rd banco T2 1855 B 18303 01 6200
Mortensen   10 rd banco T2 1855 B 18303 1+ 3100
MISAB 25 448 10 rd banco T2 1855 B 30156 1 6800
Mortensen   10 rd banco T2 1855 B 53227 1 1900
Ahlström 34 0821 10 rd banco T2 1855 C 22111 (1+)riss 4100
Philea 2012-11 667 10 rd banco T2 1855 C 22123 1?/1 6800
Ahlström 22 1468 10 rd banco T2 1855 C 25959 (01)nål 4000
Ahlström 26 1369 10 rd banco T2 1855 C 25959 01 5600
Mortensen   10 rd banco T2 1855 C 45168 1+/01 4100
MISAB 30 0926 10 rd banco T2 1855 C 5697 1 10000
MISAB 25 447 10 rd banco T2 1855 C 92365 1+/01 26000
Ahlström 31 1605 10 rd banco T2 1855 D 44907 (1/1+)fasts 1850
Ahlström 09 0702 10 rd banco T2 1855   1 950
Ahlström 65 0526 10 rd banco T2 1855   1?/1 1700

SIEGs förlag upphör och Krause sålt efter konkurs

OM NUMISMATIK | siegs

Utgivare av Sveriges Färgsedlar Sveriges Färgsedlar | siegs och Norden mynt SIEG NORDEN 2018 | siegs (endast Danmark och Norge)

Men desværre bliver dette års (2018) kataloger de sidste fra SIEGs Forlag. Efter 50 års udgivelser - med stadig større og flottere kataloger - er det desværre slut.

Krause Publications - Wikipedia

In June 2019 the assets of F+W were sold at bankruptcy auctions. The book publishing assets and Krause brand were acquired by Penguin Random House.

        

Asset sales get court approval in F + W Media bankruptcy (coinworld.com)

Morten Eske Mortensen Scandinavian Coin Price Yearbooks (numisbooks.dk)

     

     

Se även tidigare recension SEDLAR: snt21999.pdf (numismatik.se) Anders Frösell samt MYNT: snt41997.pdf (numismatik.se) Bengt Hemmingsson och snt61998.pdf (numismatik.se) Kjell Holmberg.

  

Observera att du måste köpa flera av dessa böcker för att se alla auktionspriser under de senaste 30 åren, men du kan hoppa över utgåva 3 och 4 eftersom utgåva 5 täcker hela 7 år!!

Morten Eske Mortensen Sedelpris-Årsbok 1997 (1:a utgåvan)

  

Speciellt intressant är att man kan se ovanliga auktioner som jag normalt inte följer t.ex. Stockholms auktionsverk (STAUKV). Mycket bra att sedelnummer anges, men auktionskataloger saknar ibland sedelnummer (även Ahlström saknar ibland sedelnummer).

Se recensioner [Morten Eske Mortensen, red.]: Publicistvirksomhed 1974-1999 / numismatisk / mynt / mønter (numisbooks.dk) sök på sidan efter "Seddelpris-Årbok 1997" långt ned på sidan. Recensioner av Per-Göran Carlsson, Jimmy Häggqvist och Anders Frösell från Numismatiskt Forum och SNT.

P.S. Göran Carlsson: "I detta sammanhang kan lämnas en kompletterande upplysning angående den noterade "osålda" Palmstruch-sedeln 10 daler SM 1666 med nr 397 från Ahlströms auktionskatalog 51. Med största sannolikhet förkom den av misstag inför visningen av auktionsobjekten och torde ha skattats åt förgängelsen."

Frimärkshuset Internetauktion 5-6 dec. 2020
Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB (frimarkshuset.se)

  

Endast ovanstående sedel och några samlingar. Dock ganska många äldre svenska mynt.

Resultat 2 rd rgd 1813 såld för 4000 kr. Karl XII riksdaler 1718 såld för 9500 kr.

Sedlar hos Hildebrand (1915) återkommer på Myntauktioner

Sedlar listade i "Hildebrand, Hans: Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett, 1915" återkommer på auktioner hos Ahlström, Philea och MISAB.


MISAB 35:864, 10 rd banco 1854 nr B 55803


"Hildebrand, Hans: Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett, 1915" 


 
Ahlström 38 1530 10 rd banco T2 1850 N 51336

 
Philea Myntauktion 1, 2012-05 3674 10 rd banco T2 1855 A 5564

 

Hildebrand 1159 10 rd banco T1 1836 A 18681
Ahlström 39 1432 10 rd banco T1 1836 A 18681
Hildebrand 1160 10 rd banco T2 1841 H 25316
Ahlström 31 1604 10 rd banco T2 1841 H 25316

6 2/3 riksdaler banco

Hildebrand 1161 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558
Wallén SS år 1984 sid.65 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558
SNT 9/1986 sid.274 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558
Ahlström 38 år 1988 1441 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558
Philea Myntauktion 4 4492 6 2/3 rd banco T2 1841 G 39558

 


Hildebrand 1161 och Montelius Fig.24

Philea Myntauktion 4 nr 4492, 2013-05


SNT 9/1986 snt9-101986.pdf (numismatik.se)

Hildebrand 1369 6 2/3 rd banco T2 1852 B 55251
Ahlström 31 1602 6 2/3 rd banco T2 1852 B 55251
Ahlström 33 0926 6 2/3 rd banco T2 1852 B 55251
MISAB 20 285 6 2/3 rd banco T2 1852 B 55251

Ytterligare sedlar med lika serienummer (olika positioner)

  
e-post 2020-11-24 från en vänlig samlare

Planerar Riksbanken minnesmynt 2021?

2020-11-24 Rutinbeskrivning för beslut om minnesmynt och specialprägling av bruksmynt Riksbanken
www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201124.pdf

Nästa år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev riksföreståndare 1521 (kung 1523)

     

Riksbanken har tidigare gett ut minnesmynt 1721, 1821 och 1921 med anledning av Gustav Vasa 1521. Kommer det även ett minnesmynt 2021?

mynt_till_ara_och_minne.pdf (riksbank.se)

Minnesmynt från 2000-talet | Sveriges Riksbank

Resultat från MISAB 35 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.se)


500 kr 1999* med stjärna, såld för 5600 kr (fel årtal i katalogen, skall vara 1999*)


ex. Tradera 2009-10-14, bild nr 90269607_1.jpg

Philea auktion 380 med Charta Sigillata den 26 nov. 2020
AB Philea - Frimärken och mynt / Stamps and coins

Esbjörn Janson cinderella collection, part 2 (objektnummer 2783-2848)

  
Resultat 600 kr resp. 1750 kr (samling med 20 olika)


Resultat 3600 kr

  
Resultat 7600 kr resp. 6600 kr

Fråga från e-post 2020-11-11: Hur vanligt är det att hitta sedlar med lika serienummer (olika positioner)


Sex sedlar med samma nummer men med olika positioner (från 6 olika 100-buntar)


Tre sedlar från samma ark med olika positionsbokstäver men med samma nummer


Tre sedlar från samma ark med olika positionsbokstäver men med samma nummer

Sedlar med samma nummer och olika positioner är mycket ovanliga. Det kräver att någon samlare växlar till sig flera stycken 100-buntar och sedan parar ihop dessa. Sådana sedelpar är värda att samla. Ännu bättre är 3 eller fler sedlar med samma nummer och olika positioner. Två sedlar kan man lyckas para ihop genom slump, men ännu flera sedlar med samma nummer måste komma från någon som växlat till sig flera sedelbuntar.

Andra möjligheter till två sedlar med samma nummer


Räkneverket har då hakat upp sig så att två närliggande sedlar fått samma nummer.

10 kr 1957 samma nummer med och utan stjärna


10 kr 1957 utan stjärna (0,9 milj-intervall 49,5-50,4 milj.): Riktiga stjärnsedlar har avvikande namnteckningar.


10 kr 1957 (50-nr) med stjärna och vänster namn Sven Lampe (från en sedelsamlare i Umeå)

10 kr 1975 samma nummer med stjärna (normal sedel) och asterisk (ersättningssedel)


med asterisk slut 01

med stjärna slut 01 (!!)
Årtal Utan stjärna Med stjärna (00 & 01 är slutsiffror)
Serie + nr (tusen) Position Serie + nr (stj) (tusen) Position
1975 A-S, T5-T8
(min T564)
A-X X0-X4½ (stjärna)
Y4½-Y8 (stjärna)
Z0-Z8 (stjärna)
Y0-Y2, Y6-Y8 (asterisk)
Y0-Y7 (asterisk)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (alla slut)
X (slut = 01)
X (slut = 00)

1000 kr 1976 samma nummer med olika namnteckningar

  

100 kr 1954 serie P, Q och R med samma nummer med olika namnteckningar


1954 serie P-Z (tidigt nummer)
nt Einar Lagrelius

1954 serie A-R (sent nummer)
nt Eric Wahren 

  
Vänster namn: Eric Wahren. Höger namn: Gustav Bjursten resp. Axel Rosengren

100 kr 1957 serie Q och R med samma nummer med olika namnteckningar

  
Tidigt tryckta sedlar från 1957
        
Sent tryckta sedlar från 1957

100 kr 1960 serie T med samma nummer med olika namnteckningar

  

100 kr 1961 serie U, V, W, X och Y med samma nummer med olika namnteckningar

  

P.S. 100 kr Sittande Svea 1947-1963 nu uppdaterad med min och max nummer för alla årtal. Där framgår att 100 kr 1952 INTE är känd med överlappande nummer för serie T med olika namnteckningar (eventuellt kan det finnas om man hittar högre nummer).

2 kr mynt 2019 fungerar inte med CashGuard hos ICA, för hög vikt?

Detta mynt 2 kr 2019 i perfekt skick (ca 01/0) med vikten 4,84 g sorteras bort flera gånger på ICA.

2 kr: Myntets vikt är nominellt 4,80 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 7,2 gram från 480 gram.

Detta betyder att ett 2 kr mynt normalt borde väga 4,73-4,87 g, men enstaka mynt kan ligga utanför. Tillverkare av myntmaskiner måste väja toleranser för att godkänna myntets vikt och då väljer man kanske 4,7-4,9 g, eventuellt något större.

För några månader sedan, samma problem: Maskinen på ICA vägrade att ta emot ett 2 kr mynt idag trots försök 10 gånger. Det var ett mynt 2 kr 2019 som väger 4,86 g som strulade (helt och rent med fin kvalitet ca 01). För hög vikt?

Toleranser för mynt

Gamla 1 kr i CuNi ska väga 7,00 g ± 2 %.

Nya mynt 1 kr och 2 kr toleranser ± 1,5 % och 5 kr tolerans ± 1,0 %, medan 10 kr enligt äldre förordning har ± 2,0 %.

Riksbankens Myntbeställning nr 1 2020

2020-10-26 Myntbeställning nr 1 2020 KNM www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista201027.pdf

Inköp av nya bruksmynt 2020 är budgeterat till 24 Mkr.

1-2-5 kr 2015


Provmynt årtal 2015 som ännu inte hittats i cirkulation

Ovanstående bild bevisar att nya mynt med årtal 2015 verkligen har tillverkats fysiskt.

500 kr B ovanligt tusen-nummer 264-tusen


e-post 2020-10-22

e-post 2020-10-26

Ytterligare en 500 kr B med något vanligare nummer, men ändå ovanligt. 265-tusen till 269-tusen kom ut i cirkulation mycket tidigt.

Ytterligare 500 kr E och F


e-post 2020-10-12

500 kr B med nytt högsta nummer B 295-tusen

  
e-post 2020-10-09 från en vänlig samlare

5 kr 1963 serie UQ med stjärna och slutsiffror 00 - tidigare okänd - extremt ovanlig

  

  
Slutsiffror 00 ska ha signatur på baksidan uppe till höger

  
5 kr 1963 med slutsiffror 00 men utan signatur på baksidan (e-post 2010-10-09 från en vänlig samlare)

5 kr 1963 slutsiffror 00 med och utan signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med 2 signaturer på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan
       

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 UTAN signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

Nedanstående tabell visar stjärnsedlar från 1963/1965 med seriebokstav som ENDAST finns med slutsiffror 01 eller 00. Troligen finns även sedlar som markerats med okänd i tabellen. Skicka information med e-post om du känner till dessa (gärna bild).

Valör slutsiffror 01 slutsiffror 00 baksida slutsiffror 00
5 kr
1963*
5 kr
1965*
Okänd  
10 kr
1963*
50 kr
1965*
100 kr
1965*
     

Tabellen visar bara sedlar från första tryckåret 1963/1965. Det finns även senare årtal med seriebokstäver som enbart finns med slutsiffror 01/00.

Spegelvänt svart tryck på sedlarnas baksida

Nästan alla gamla vita svenska sedlar har spegelvänt svart tryck på baksidan som ska sammanfalla med framsidan vid genomlysning. Spegeltryck på baksidan finns fr.o.m. Transportsedlar typ 3 år 1759. Tidiga Riksgäldssedlar saknar spegeltryck på baksidan men fr.o.m. typ E3 år 1992 har även dessa spegeltryck. Färgade banco-sedlar saknar spegeltryck medan riksmyntsedlarna har spegeltryck liksom kronor-sedlarna med samma utseende.

Även tryckta sedelnummer och tryckta namnteckningar finns med spegeltryck på baksidan utom för 1 kr 1914-1921 som har spegeltryck men INTE för nummer och namn.

  
Baksida på 1 kr 1875 och 1 kr 1915 (namnteckningar och sedelnummer saknas på den senare)

P.S. Jag blev osäker på om färgade banco har spegeltryck eller inte. Tidiga årtal av låga valörer ser ut att sakna spegeltryck medan senare årtal tycks ha tryck på baksidan. Papperet är mycket tunt så att de handskrivna namnteckningarna lyser igenom och syns tydligt på baksidan i spegeltryck!!

  
32 skilling banco baksida 1840 och 1857

  
2 riksdaler banco baksida 1849 och 1857

Troligen finns det inget spegelvänt baksidestryck på färgade banco-sedlar. Skillnaderna beror troligen på olika tjocklek på papperet som gör att trycksvärtan blöder igenom (gäller även handskrivna namnteckningar). Lägg märke till att den färgade bården lyser igenom på de högra bilderna.

  
1 kr 1920 feltryck med klichéskada (text saknas "lagen om rikets mynt av den")
Tradera www.tradera.com/item/220302/422168770/feltryckt-kotia-1920-med-klich%C3%A9skadan-extremt-sallsynt-

Mycket intressant att texten även saknas på baksidan. Detta tyder på att båda sidorna trycktes samtidigt.

Sveriges Myntbok - Nyheter från Delzanno delzanno.se/litteratur


Utkommer december 2020, A4-format

Utkommer december 2021, A5-format

Utkommer 2023

MYNTÅRSBOKEN: Pocketversionen är SVERIGES GULDMYNT 1512-2020 och SVERIGES MYNTBOK 995-2022 komprimerat. MYNTÅRSBOKEN utkommer årligen med de senaste prisuppdateringarna.

Se även Youtube www.youtube.com/watch?v=xUgLMaFi-Kc och www.youtube.com/watch?v=ptvdnyyScmM

Varning för förfalskade sedlar som säljs som REPRODUKTION men utan märkning

  
Kopior på Tradera utan märkning av sedlarna (KÖP INTE DESSA KOPIOR). Annonsen är märkt "NB !!!! Reproduksjon" men inte sedlarna.
(Dessa två auktioner är nu stoppade av Tradera 1 okt. kl. 15.43. Det går inte ens att länka till avslutad auktion)

KÖP INTE SEDLAR SOM ÄR KOPIOR utan tydlig märkning som INTE kan tas bort. Någon som sett dessa sedlar? Är det enkelt att avslöja kopian?

10 riksdaler riksmynt (enlig bild ovan) ska ha spegelvänt svart tryck på baksidan som ska sammanfalla med framsidans tryck om du håller upp sedeln för genomlysning (säkerhetsdetalj). Mycket svårt att få trycken att sammanfalla på en kopia. Även de nya svenska sedlarna 2015 har valören (nedtill vänster) delvis på framsidan och delvis på baksidan. Vid genomlysning sammanfaller dessa till kompletta valörsiffror.

Riksbankens försäljning av mynt 2020

www.riksbank.se/globalassets/media/arendelista/2020/arendelista200925.pdf

Ärendelista: 2020-09-25 Försäljning av mynt 2020 Riksbanken

Nedsmältning av gamla ogiltiga ordinarie mynt borde redan vara avklarat tidigare. Riksbanken löser fortfarande in jubileumsmynt (som är giltiga från 1897-) så en liten försäljning för nedsmältning av dessa behöver göras. Men varför anges årtalet 2020? Det finns ingen ny beställning av nya mynt i ärendelistorna men flera AMENDMENT (5 olika) till avtalet med KNM som jag trodde hade med logistik, förpackning och leveransadress att göra.


Riksbankens försäljning av mynt som skrot

Inköp av nya bruksmynt 2020 är budgeterat till 24 Mkr, så Riksbanken säljer mynt-skrot för större belopp än man köper nya bruksmynt för!!

www.riksbank.se/globalassets/media/dagordningar--protokoll/protokollsbilagor/direktionen/2019/191212/protokollsbilaga-b2-direktionens-protokoll-2019-12-12-4.pdf

10 daler silvermynt 1666 nr 349 original och kopior

"Credityf-Zedel. Från Palmstruchska banken anno 1666. H. (m. ram) 0,20. B. 0,238. På Tijo Daler Sölfwer Mynt. Datum Stockholms banco An. 1666 den 17 april. Infattad i fyrkantig, brun träram, med glas. Gm. testamentariskt förordnande af fröken Charlotta Catarina Crusenstolpe i Stockholm 10/2 1897". Nordiska museet.


ORIGINAL digitaltmuseum.se/011023508418/kreditivsedel (träramen kanske maskerar yttre marginalerna?)

Mamma till Charlotta Catarina Crusenstolpe hette Sophia Palmstruch !!! Kanske har den inramade sedeln varit i släkten Palmstruch ägo sedan 1600-talet?

Sophias pappa hette Johan Wilhelm Palmstruch (grafiker, kopparstickare) som gav ut planschverket "Svensk Botanik". Tänkbar bekantskap med Fredrik Boye som också var grafiker och fått låna originalet för att göra kopian.

  
10 daler kopior från tidskrift 1829 (nu på museum). Onödigt att klippa bort de breda marginalerna!! (Nordiska Museet)

   (Tradera något senare än nedanstående två länkar)
10 daler kopia från auktion auctionet.com/sv/947601-valor-kopia-efter-kopebrev-fran-stockholms-banco-an-1666-den-17-april

Samma objekt en gång till auctionet.com/sv/798487-kopebrev-stockholms-banco-sigill-den-17-april-1666

Släktträd för Palmstruch
Reinhold Witmacker (far till Johan P och Reinholdt P)
Reinholdt P 1612-1670 (bror till Johan P 1611-1671, Stockholms Banco)
Martin P 1648-1720
Georg Reinholdt P 1686-1757
Urban Reinhold P 1726-1795
Johan Wilhelm P 1770-1811 planschverket "Svensk Botanik"
Sophia P 1807-1865
Charlotta Catarina Crusenstolpe 1826-1896

Adliga ätten Palmstruch nr 657 † Adlad 1651-06-18. Utdöd i Sverige 1872-04-01.

Adliga ätten Crusenstolpe nr 2067 † Adlad 1770-01-23. Utdöd 1882-07-23.

Inventering av kända exemplar av Stockholms Banco 1666

numismatik.se/pdf/snt31999.pdf

10 dr nr 349 endast känd som kopia i inventeringen. Men nu hittad på Nordiska museet som original.

10 dr nr 340 Uppsala universitets myntkabinett

10 dr nr 361 HVB Stiftung Geldscheinsammlung

10 dr nr 382 Finlands nationalmuseum

10 dr nr 388

10 dr nr 945 Uppsala universitets myntkabinett

10 dr nr 987 MISAB 2:886 (Saknas i inventeringen)

10 dr nr 996 Finlands Bank? Länken har bild av sedeln men porträttet visar senare generations Johan Wilhelm Palmstruch

10 dr nr 1782 Göteborgs stadsmuseum (Saknas i inventeringen)

10 dr nr 1870 Auktion Hongkong 26 jan 2013 se även Spinks January 2017

10 dr nr 1870 MISAB 33:715 sept. 2019

10 dr nr 1870 Kopia graverad på silverplatta mindre format 40x52 mm, 25 g Ag, Franklin Mint

10 dr nr 1878 Mässa Myntklubben Skilling Banco www.mksb.se/?page_id=361

10 dr nr 2000 Finlands nationalmuseum

10 dr nr 2117 MISAB 30:900, mars 2019

25 dr nr 278 digitaltmuseum.se/021026707692/sedel Smålands Museum

25 dr nr 612 SEB

50 dr nr 938

100 dr nr 314 KMK/Riksbanken

100 dr nr 316

100 dr nr 321

100 dr nr 343

100 dr nr 1807

OBS listan är INTE fullständig över avbildade sedlar 1666, det finns mera bilder på Internet, men två sedlar hittade ovan som saknades i inventeringen.


10 dr sm 1666 nr 987 (MISAB 2:886 Saknas i inventeringen)


10 dr sm 1666 nr 1797 (Ahlström 66:684 Saknas i inventeringen)


10 dr sm 1666 nr 2231 (Ahlström 64:734 Saknas i inventeringen, ex. LW)

10 dr sm 1666 nr 2397 (Ahlström 31:1578 Saknas i inventeringen)

  

Sedlar i min databas

Auktion

No

Valör

Årtal

Nr

Referens

Inventering
Gustavianum   10 dr sm 1666 340 Bild  
Frim.huset 137 2013-05-18

10 dr sm

1666

347

   
Davidson 3