Egna upptäckter publicerade på min webbplats

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-09-10

Min hemsida "Sveriges Sedlar" har funnits sedan den 25 augusti 1998. Webbplatsen hade då 0,4 MB vilket senare vuxit till 13 MB (alla ändringar finns ZIP-arkiverade på brända CD-skivor hos mig). Jag har försökt beskriva upptäckter av nya varianter av sedlar som tidigare inte har beskrivits i kataloger eller tidningar. Samtidigt försöker jag ge en allmän översikt av svenska sedlar. Den viktigaste katalogen över sedlar är "Lennart Wallén Sveriges Sedlar 1984". Några av upptäckterna har jag publicerat i numismatiska tidskrifter men de flesta har tillkommit på webben. När det gäller mina upptäckter så kan de delas in i följande olika kategorier:

  1. Upptäckt av nya typer (som saknas i Wallén SS), varianter eller årtal som inte är uppenbara för alla som läser förordningar, pressmeddelanden eller flyktigt iakttar sedeln. Jag använder stora bokstäver (t.ex. 2A och 2B) för att markera att dessa borde ha egna typnummer, men att jag önskat behålla Walléns etablerade typnummer. När jag anger små bokstäver (t.ex. 1a och 1b) så betyder det att jag anser att dessa är undertyper som kan ignoreras av normalsamlaren. Tydliga skillnader i tryckteknik (boktryck, offset, gravyr) är alltid värda egna typnummer även om det behövs förstoringsglas för att observera skillnaden. Lägg märke till att Wallén alltid har en platt endimensionell typnumrering även om det varit logiskt möjligt till en hierarkisk typnumrering (riksgäldskontorets typ A-E är helt olika sedelserier). Den mindre avancerade samlaren kan strunta i typer med handskrivna/tryckta namnteckningar så att de fem typerna av 1 riksdaler riksmynt endast blir tre (typ 1, typ 2, typ 3-5).
  2. Återupptäckt av varianter som beskrivits i äldre litteratur men som saknas i Wallén SS. Exempel:
  3. Omgruppering av varianter som visserligen finns med i Wallén SS, men där ändringen betonar andra egenskaper som särskiljande. Exempel:
  4. Rättelser av felaktigheter i Wallén SS. Vissa fel går att bevisa entydigt medan andra fel endast kan misstänkas (starkt eller svagt). Hur bevisar man att ett årtal INTE existerar om det finns med i Wallén SS? Exempel:
  5. OCR-skanning av äldre numismatisk litteratur som ej längre har upphovsrättsskydd (normalt 70 år efter författarens död). Exempel:
  6. Myntsystem och myntvikter:

Uppräkning av mina egna viktigaste upptäckter (enligt punkt 1 ovan)

Färgade banco, Stora riksvapnet, Lilla riksvapnet

Sittande Svea

Övriga, Jubileum

Sedelserien 1965: Gustav Vasa, Gustav VI Adolf, Gustav III, Gustav II Adolf, Karl XIV Johan

Sedelserien 1985: Selma Lagerlöf, Jenny Lind, Carl von Linné, Karl XI, Gustav Vasa


Åter till Start-sida