Övriga sedlar 1939-1973
(utan inlösen med guldmynt)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-08-03

5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]

Förkortningar:
sb = seriebokstav (till vänster om numret)
ab = arbetsbokstav (för tryckeriet)
kb = kontrollbokstav (till höger om numret)
nt = namnteckning
vm = vattenmärke
nr = nummer

Sedelpapper

Sedelpapperet har olika grad av vitmedel som reflekterar ultraviolett ljus. Mängden vitmedel kan variera så att vitheten i UV-ljus skiftar. Det är tveksamt om man kan katalogisera dessa variationer. En specialsamling med sedlar kan dock innehålla exempel på mycket vitmedel och nästan inget vitmedel. Försök inte att samla alla mellanting eftersom det finns en glidande skala med mindre och mindre vitmedel. Vitmedel började användas ca 1957 (språngvis ökning) men omkring 1970 har mängden vitmedel minskat betydligt.

Signatur på baksidan i övre högra hörnet

Sedlar ca 1900 - ca 1965 tillverkades i buntar om 100 sedlar (med omslutande banderoll). Dessa buntar kontrollerades manuellt av en tjänsteman på tryckeriet och som bevis på detta satte han sina initialer på sedelns baksida i övre högra hörnet. Eftersom buntarna hade 100 sedlar med nummer 1-100, hade den understa sedeln slutsiffrorna 00.


5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med signatur på baksidan

5 kr 1963 med slutsiffror 00

5 kr 1963 med 2 signaturer på baksidan

(e-post 2004-08-17 från en samlare)

10 kr 1954 med signatur på baksidan

(e-post 2005-09-11 från Tyskland)

10 kr 1959 med signatur på baksidan

10 kr 1960 med slutsiffror 00

10 kr 1960 med signatur på baksidan

 


Namnteckningar

Sedlar 5-10-50-100 kr med tryckta namnteckningar har i allmänhet många olika kombinationer av namnteckningar för varje år. Detta gäller Stora Riksvapnet (rd rmt och kr), Lilla Riksvapnet, Sittande Svea och 10 kr Gustav Vasa 1940-1962. Varje namn kan finnas i flera olika kombinationer med andra namn. Namnets placering till vänster eller höger ändras dock normalt inte. Det vänstra namnet är av större dignitet än det högra och när en person befordras (från handläggare till chef?) så kan namnet på senare årtal flyttas till vänster position.

Man började med sedeln 5 kr Gustav VI Adolf 1954-1963 att endast använda en kombination av två namn som var oförändrad för hela årtalet. Namnteckningarna var nu även graverade i samma koppartryck som huvudbilden på sedeln. Sedlarna för 5 kr 1954-1961 (typ 1) har graverade namn och 1962-1963 (typ 2) har namnteckningar i offsettryck. Eftersom offset har en egen tryckcylinder, så får dessa namnteckningar små förskjutningar i förhållande till resten av bilden om man jämför olika exemplar.

Riksbankschefer som kan finnas som namnteckning
År Riksbankschef
1929-1948 Ivar Rooth
1948-1951 Klas Böök
1951-1955 Mats Lemne
1955-1973 Per Åsbrink
1973-1976 Krister Wickman

Litteratur

Aleksandrs Platbãrzdis "Sveriges Sedlar" Supplement 1962-1971.

Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria 1668-1968", sid. 184-191 + sid. 209 tabell + ill. 106-110 (fina färgbilder av alla sedeltyper).

Sven Flodberg "Katalog över Sveriges sedlar 1858-1971", sid. 25-27.

Myntkontakt 4-5/1982 sid. 115: Utelöpande sedlar åren 1938-1981 (10 kr 1953 nr 29973760).

SNT 7·88 sid. 188: Tiotusenkronorssedeln försvinner, 1958 nr A 000001 (annullerad).

SNT 4/5·91 sid. 94: Moder Svea från Nödmynt Publica Fide 1716 till 1000 kr 1952 (nr 02039161, höger nt Hjalmar Ekengren) och 10000 kr 1958 (Erik Gamby).

SNT 6·97 sid. 145: Mälardrottningen som blev Moder Svea (1000 kr 1952 nr 01056966, höger nt Mats Lemne), Greta Hoffström (Premfors) Expressens Mälardrottning 1947 (IW).

SNT 7·2002 sid. 153: Något om tillkomsten av 5-kronorssedeln (IW), bild av provtryck 1952 nr AA 000000.

Skandinavisk Numismatik 2/1972 sid. 16: 10 kr 1943 Gustav Vasa, feltryckt med olika nummer till vänster och höger, nr 13187457 resp. 13177457 (4:e siffran från vänster olika).

SNT 3·2006 sid. 74: Den hårt kritiserade tian från 1941 (IW), bild av 10 kr 1953 nr 29973760.

SNT 3·2011 sid. 58: Den svenska sedeltillverkningen omkring 1950 (IW), 10 kr 1953 nr 30000005, tryckark med 10 kr med 3×6 = 18 sedlar per ark.

SNT 1·2014 sid. 7: Akke Kumliens 10 000 kronors-sedel 1939, MGL.

SNT 1·2019 sid. 4: Sveriges sedlar under 1900-talet. Del 1, MW.

SNT 2·2019 sid. 32: Sveriges sedlar under 1900-talet. Del 2, MW.

Sedlar i beredskap 2012, sid. 33: Förlag till 10 kr sedel med Gustav Vasa av Akke Kumelien, provgravyr utförd av Nationalbanken i Ungern 1938, senare framställdes den riktiga sedelns framsida i Ungern medan baksidan graverades av Giesecke & Devrient i Leipzig.

Litteratur om stjärnmärkta sedlar

Nordisk Numismatisk Union Augusti 1957: Torgny Lindgren, Stjärnsedlar.

Skandinavisk Numismatik 2/1972 sid. 11: Varning för falska sedlar, anger 10 kr med stjärna 1956* nr över 50 000 000 och 1957*-1962* nr över 90 000 000.

Skandinavisk Numismatik 6/1979 sid. 27: Stjärnmärkta sedlar, 10 kr 1968* och banderoll 10 kr Nummerföljden bruten.

Skandinavisk Numismatik 7/1983 omslag och sid. 10: Samla sedlar - intressant och lärorikt, Stjärnsedlar: 5 kr 1962*, 10 kr 1963*, 50 kr 1965*, 100 kr 1960*, 5 kr 1972*, 10 kr 1956*, Stjärnsedlar Finland och USA.

Torgny Lindgren "Riksbankens sedelhistoria", sid. 193. Lägg speciellt märke till att före år 1956: "dylika defekta och ur nummerföljden uttagna sedlar ersattes med sedlar med exakt samma nummer, som alltså måste tryckas till extra. Detta ytterst kostnadskrävande förfaringssätt tillämpas fr.o.m. år 1956 inte när det gäller sedlar å 100 kronor och lägre valör."

Lennart Wallén "Sveriges Sedlar" (1984) sid. 116.


5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]


Åter till Start ]