Brevporto 1855-2017

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2017-03-17

Datum

Brevporto Frimärke
1855-07-01 4 sk banco
1858-07-01 12 öre
1885-01-01 10 öre
1918-06-01 12 öre
1919-07-01 15 öre
1920-07-01 20 öre
1922-10-01 15 öre
1942-04-01 20 öre
1951-06-01 25 öre
1957-06-01 30 öre
1962-07-01 35 öre
1964-07-01 40 öre
1967-01-01 ?? 45 öre
1969-03-01 55 öre
1971-10-01 65 öre
1972-07-01 75 öre
1975-05-01 90 öre
1976-02-01 1 kr
1977-03-01 1 kr 10 öre
1978-02-01 1 kr 30 öre
1980-05-01 ?? 1 kr 50 öre
1981-06-01 1 kr 65 öre
1983-06-01 1 kr 80 öre
1984-04-01 1 kr 90 öre
1984-12-03 2 kr
1986-02-03 2 kr 10 öre
1988-02-01 2 kr 20 öre
1989-01-30 2 kr 30 öre
1989-09-04 2 kr 40 öre
1990-01-29 2 kr 50 öre
1992-01-02 2 kr 80 öre
1993-01-01 2 kr 90 öre

 

 

 

1994-03-01 3 kr 20 öre
1995-01-01 3 kr 70 öre
1996-01-01 3 kr 85 öre
1997-03-01 5 kr (BREV)
2003-01-01 5 kr 50 öre
2009-01-01 6 kr
2014-04-01 7 kr
2016-04-01 6 kr 50 öre
2017-04-01 7 kr
Automatmärke 250 öre Automatmärke 385 öre
Observera att 5-öresmyntet upphörde att gälla 30 juni 1985 och 10-öresmyntet upphörde att gälla 30 sept. 1992. Trots detta hade man under åren 1992-1997 frimärken som inte kunde betalas styckvis med mynt. Portot 3,85 kr var ännu konstigare eftersom frimärksautomaterna endast kan leverera valörer avrundade till hela 10 öre (samma problem fanns hos frankeringsmaskiner på företagen!!). Den avbildade 3,85-valören kommer från Postens Frimärken i Kiruna som levererade dessa "falska valörer" till samlare. Dagens frimärksautomater tar alla ordinarie mynt (50 öre, 1 kr, 5 kr, 10 kr) och klarar båda typerna av 50-öringar (CuNi eller brons) samt levererar valörer från 10 öre och uppåt i steg om 10 öre.
Komplettering av listan över posttaxor i Bältespännaren
Nr Typ Datum Sidor Färg
13A 5 1967-01-01 6 Gul, gul text på baksida
13B 5 1967-01-01 6 Gul, svart text på baksida
37 11 1987-02-02 2 Litet liggande kartongblad
38 11 1987-07-06 2 Litet liggande kartongblad
39 11 1988-02-01 2 Litet liggande kartongblad
40A 11 1989-09-04 2 Litet liggande kartongblad
40B 12 1989-09-04 2 Gruppreklam till hushållen, något större
41A 11 1989-01-30 2 Litet stående kartongblad
41B 12 1989-01-30 2 Gruppreklam till hushållen, något större
42 12 1990-01-29 2 Gruppreklam till hushållen, något större
43 11 1991-01-02 2 Litet liggande kartongblad
44 11 1992-01-02 2 Litet liggande kartongblad
45 13 1993-01-01 6 Liggande tabell som kan vikas
46 14 1994-03-01 6 Stående tabell som kan vikas
47 14 1995-01-01 6 Stående tabell som kan vikas
48 14 1996-01-01 6 Stående tabell som kan vikas
49 15 1997-03-01 8 Tabell med egen framsida
50 15 1998-08-03 8 Fanns tidigare i pdf-format på Internet
51 15 1999-04-01 8 Fanns tidigare i pdf-format på Internet
52 15 2000-01-01 8
Posttaxor 1/1 1966 Posttaxor 1.10.71
Portotabell 1 maj 1980 Brev och paket 1 mars 1997

DEL1: Frimärke DEL2: Stämplar

Åter till Start-sida