Premieobligationer och sparobligationer

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2017-07-05

Försvarsobligationer

1:a försvarslånet 1940: Obligation med 4 % ränta och löptid 1940-1945. Årlig ränta mot inlämnande av räntekupong.

2:a försvarslånet 1941: Premieobligation med dragning av vinster på högst 100 000 kr, löptid 1941-1951.


2:a försvarslånet 1941

3:e försvarslånet 1942: Sparobligation med ränta som betalas ut i samband med inlösen

  
3:e försvarslånet 1942, omslag till häftet och blad med sparobligation som köpts för 20 kr

  
Text ur häftet för sparobligationer till 3:e försvarslånet

Bältespännaren 2/1980 sid. 9: Sparmärke 4 kr för sparobligation 40 kr

Bältespännaren 2/1982 sid. 28: Sparmärke för sparobligationer

Försvarslån sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsl%C3%A5net


Premieobligationer


Premieobligation 1893 (pris 10 kr)  för ombyggnad av Stockholm operahus, utlottning under åren 1893-1967 av vinster och amortering (återbetalning av 20 kr)
Se SNT 2·2005 sid. 34: Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893

Vinstandelsbevis

  

  

 

 Obligationer

  
Faksimile tryck från Bonniers Obligationsavdelning av 1921 års premieobligation


  

  

  

  

  

sv.wikipedia.org/wiki/Premieobligation


Lottsedlar

Nummerlotteriet 1771-1841 sv.wikipedia.org/wiki/Nummerlotteriet

  

 

Lotteriernas historia www.popularhistoria.se/artiklar/nar-lotteriet-skulle-ge-pensionspengar

sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Lotterier


Åter till Start-sida