Riksdaler riksmynt 1858-1873

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-05

  
1 riksdaler riksmynt 1862 med sex små siffror i numret, typ 1 och 5 rd 1872 typ 3

1 rd riksmynt gavs ut 1 september 1859 enligt SFS 1859:39.

5 rd riksmynt gavs ut 28 mars 1859 enligt SFS 1859:4.

10 rd riksmynt gavs ut 1 augusti 1859 enligt SFS 1859:33.

50 rd riksmynt gavs ut 4 april 1859 enligt SFS 1859:13.

100 rd riksmynt gavs ut 28 mars 1859 enligt SFS 1859:4.

500 rd riksmynt gavs ut 28 mars 1859 enligt SFS 1859:4.

1000 rd riksmynt gavs ut 28 mars 1859 enligt SFS 1859:4.

Format

Valör

Linjer    Millimeter
1 rd 45×25 linjer 134×74 mm
5 rd 45×25 linjer 134×74 mm
10 rd 50×45 linjer 148×134 mm
50 rd 50×45 linjer 148×134 mm
100 rd 75×45 linjer 223×134 mm
500 rd 75×45 linjer 223×134 mm
1000 rd 75×45 linjer 223×134 mm

 

Valör Typ Årtal
1 rd rmt typ 1a: Ständers Bank, EN i rektangel, 6 stora siffror* 1859
  typ 1b: Ständers Bank, EN i rektangel, 6 små siffror* 1859-1865
  typ 2A: Ständers Bank, EN i oval, 6 små siffror* 1865-1867
  typ 2B: Ständers Bank, EN i oval, 5 stora siffror* 1867-1869
  typ 3a: Riksbank, två handskrivna namn (5 siffror)
litet årtal, bredd 6 mm, lutande fana på 1:an
1869-1870
  typ 3b: Riksbank, två handskrivna namn (5 siffror)
stort årtal, bredd 7,5 mm, vågrät fana på 1:an
1870-1872
  typ 4: Riksbank, ett handskrivet namn (5 siffror) 1872-1873
  typ 5: Riksbank, två tryckta namn (5 siffror) 1873
  typ 6a: Röda Korset**, nytryck med stort rött kors
baksidan tryckt text om "hjälparbete hemma och ute"
Streckperforerad rivkant till vänster
1953 (1873 Litt.R)
(5-6 stora siffror)
(även Litt. K finns)
  typ 6b: Nr istället för No, ca nr 600 000-700 000
även 470 000-495 000
1953 (1873 Litt.R)
(även Litt. K finns)
  typ 6c: utan rött kors***, utan nummer, med sb K,
provtryck utan baksidestryck
1953 (1873 Litt.K)
(även Litt. R finns)
5 rd rmt typ 1: Ständers Bank, slät ram (6 siffror) 1858-1863
  typ 2a: Ständers Bank, mönstrad ram (6 siffror)
litet årtal, bredd 6 mm, lutande fana på 1:an
1863-1867
  typ 2b: Ständers Bank, mönstrad ram (6 siffror)
stort årtal, bredd 7,5 mm, vågrät fana på 1:an
1867
  typ 3: Riksbank, två handskrivna namn (5 siffror) 1870-1872
  typ 4: Riksbank, ett handskrivet namn (5 siffror) 1872-1873
10 rd rmt typ 1: Ständers Bank**** 1859-1870
  typ 2: Riksbank, två handskrivna namn 1870-1873
  typ 3: Riksbank, ett handskrivet namn 1873
50 rd rmt typ 1-2 se Wallén Sveriges Sedlar 1859-1870
100 rd rmt typ 1-2 se Wallén Sveriges Sedlar 1859-1872
500 rd rmt typ 1-2 se Wallén Sveriges Sedlar 1859-1870
1000 rd rmt typ 1-2 se Wallén Sveriges Sedlar 1859-1870

*) Olika bredd på sedelnummer enligt nedanstående bilder:


6 stora siffror 13 mm
1859 Litt. O, typ 1a

6 små siffror 12 mm
1859 Litt. S, typ 1b

6 små siffror 12 mm
1862 Litt. K, typ 1b
1865
6 små siffror 12 mm
1865 Litt. O, typ 2A
1867
5 stora siffror 14 mm
1867 Litt. Mm, typ 2B

1 rd rmt storlek 134×74 mm

1 rd typ 6a Röda Korset storlek 136×73 mm

1 rd typ 6c utan rött kors storlek 132×74 mm


1 rd rmt 1859 Litt. Z med stora siffror 13 mm. Mycket sen Litt. Z som saknas i Sveriges Färgsedlar

1 riksdaler riksmynt 1859 finns med både stort och litet nummer

  

Sedelformat 1 rd är ca 134×74 mm och 5 rd är ca 134×74 mm

  
1 riksdaler riksmynt 1867 typ 2A med 6 små siffror och typ 2B med 5 stora siffror

**) Se artikel av Widell "Röda Korset - sedeln" (publicerad två gånger):
Myntkontakt 5/1974 sid. 15.
Örtendahl "Senaste Nytt" - prislista Nr 91 Hösten 1996 sid. 22.

  
trycktes i häfte om 25 st lottsedlar med talong till vänster och text om Röda Korset på baksidan


typ 6a No

typ 6b Nr

***) Utan rött kors se Ahlström auktion 19 nr 736 och Auktion 2006-05 (med sb K).

  

****) Årtalet 1870 med Sweriges Rikes Ständers Bank se bild i Numismatiskt FORUM 5/99 sid. 32.

  

  
1 riksdaler riksmynt 1869 typ 3 med seriebokstav (Litt.) L och Z.


1 rd rmt 1869 typ 2B sb (Litt.) P

Seriebokstäver (Litt.)


typ 3a
litet årtal, bredd 6 mm
lutande fana på 1:an

typ 3b
stort årtal, bredd 7,5 mm
vågrät fana på 1:an


SFS 1873:37 angående namnteckningar på sedlar, den 17 juni 1873

50-1000 riksdaler riksmynt använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Bokstaven för 50-1000 riksdaler riksmynt är placerad efter numret och kallas nummerbokstav (nb).


Söndagsbokstav B ger datum 3 januari på sedlar i riksmynt och kronor

Alla högvalörer (i stort format) 18591898 har normalt 2:a januari men ibland 3:e januari som datum. Det beror på att man vill ange första vardagen på det nya året. Men ibland kan den 2:a januari vara en söndag och då tar man nästa vardag. I Focus 1960 finns tabell 150 Tideräkning där man kan ta reda på vilka år som har söndagsbokstav B för januari (= lördag 1:a januari). Följande år bör då ha 3:e januari på sedlarna:

1859, 1870, 1876, 1881, 1887, 1898.

Detta stämmer för 1859, 1870, 1876, 1881.

Sensationellt finns 10 rd rmt 1872 med både 2:a och 3:e enligt följande:
B 001514 med bild i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria" datum 2:a januari (även bild i Wallén SS).
C 051984 med bild i Rosenqvist "Sveriges Färgsedlar" datum 3:e januari.
(jag efterlyser flera exemplar av 10 rd rmt 1872)

I Høiland auktion nov. 2007 finns ytterligare avvikelser: 10 rd rmt 1866 med 3:e januari.


Röda Korset sedel 1 riksdaler riksmynt 1873

Se artikel av Widell "Röda Korset - sedeln" (publicerad två gånger): Myntkontakt 5/1974 sid. 15 (numismatik.se/pdf/snt51974.pdf) och Örtendahl "Senaste Nytt" - prislista Nr 91 Hösten 1996 sid. 22.

  
trycktes i häfte om 25 st lottsedlar med talong till vänster och text om Röda Korset på baksidan

Sedeln gavs ut 1953 av Röda Korset som en lottsedel. Det är en kopia av en äkta sedel från 1873 som hade Litt. K.

  
1 rd 1873 Litt. K med samma vänstra namn men höger namn är annat. Spegelvänt svart tryck på baksidan (det gröna lyser igenom men är INTE tryckt på baksidan)

Det finns provtryck utan rött kors och med blank baksida med Litt. K.

  
Utan rött kors. Jfr med Ahlström auktion 19 nr 736 och Auktion 2006-05 (med sb K).


Provtryck med Litt. R /www.cgbfr.com/1-riksdaler-suede-1873-p-a139c-pr-tb,b77_0788,a.html


1 rd 1873 Röda Korset Litt. K

1873 K 172031
1873 K 306095
1873 K 410151
1873 K 805564

  
1 rd 1873 Litt. K med Nr resp. No före nummer.


Provtryck av mönstrad röd ram för 5 riksdaler riksmynt typ 2


(e-post 2008-02-19, från en sedelsamlare i Stockholm)


Litteratur

Nästan alla 6-siffriga nummer inleds med en 0:a vilket gör ovanstående två sedlar mycket ovanliga. Jag efterlyser ytterligare äkta 6-siffriga nummer (första siffran är inte en 0:a). Detta gäller alla valörer från sedelserien Stora riksvapnet (riksmynt & kronor) och Lilla riksvapnet.


Åter till Start-sida