Böcker om sedlar (Kyh och Qae)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-08-23

     

Bukowski digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:18a_000548  (Digitaliserad av Umeå Universitetsbibliotek)

Davidson weburn.kb.se/eod_best/eod/5410/NLS17A055410.pdf (Digitaliserad av Kungliga Biblioteket)

   Platbãrzdis Sveriges Sedlar           
Wallén Sveriges Sedlar        

  

     

  

Se även min sida om euro-sedlar med många böcker om EMU och euro (som ej finns med i ovanstående lista).

Sök efter böcker, tidningar och artiklar på Kungl. Biblioteket LIBRIS www.kb.se/libris. Du kan söka på valfritt ord, titel, författare/utgivare eller ämnesord. Sökning på sedlar ger 75 träffar och sökning på Ian Wiséhn ger 53 träffar. Lämpliga ämnesord är Kyh och Numismatik. Man får också träff på skrifter från 1700- och 1800-talet. Sökning på sedlar gav många gamla skrifter där den äldsta var: 
Kongl. maj:ts samtelige trogna ständers wid contributions och negotiations wercket befullmäktigades publication, angående de utgifna obligationers fördelande til mindre sedlar a' 25. dal. silfwermynt, som innestående aftryck utwisar. Stockholm, 1716

Svenska bibliotek använder klassifikationssystemet SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) för att ordna böckerna efter ämnesområde. Det finns två helt olika klasser med böcker som berör en mynt- och sedelsamlare: Kyh och Qae.

Se även Svenska ämnesord. Vissa ämnesord kan finnas samtidigt under två helt olika rubriker. Exempel på svenska ämnesord:
Kyh:    Guldmynt, Jetonger, Kopparmynt, Medaljer, Medaljonger, Minnespenningar, Mynt, Myntgravörer, Mynthistoria, Myntsamlande, Mynttillverkning, Numismatik, Nödmynt, Plaketter, Plåtmynt, Polletter, Sedlar, Silvermynt.
Qae:    Smartkort, Betalningsbalans, Elektroniska pengar, Monetära unioner, Penningpolitik, Prisutveckling, Sedlar, Valuta, Valutasystem, Myntlagstiftning, Devalvering, Inflation, Dubbelmyntfot, Guldmyntfot, Räntefot, Banker, Bankgiro, Betalningssystem, Bankkort, Elektroniska pengar, Kontantlöst samhälle, Checkar, Kreditkort, Växlar, Aktier, Obligationer, Värdepapper (dessutom alla ämnesord under SAB-koderna ovan).

Sedlar finns på tre ställen: Qaea, Kyh, Qci. Överordnad term till sedlar är pengar (som under sig har mynt, sedlar). Termen "banksedlar" är struken 2001-12 och används ej.

Smartkort finns både under Pcig och Qae. "Elektroniska pengar" finns både under Penningväsen och Kreditväsen. Sök även på Litteraturvetenskap - Pengar i litteraturen, SAB-kod G.096z.

Översättning av nyckelord till engelska och tyska
Svenska Engelska Tyska
numismatik Numismatics Numismatik
pengar Money Geld
valuta Currency Währung
sedel (allmänt, alla utgivare) Paper money Papiergeld
sedel (utgiven av bank), banksedel Banknote Banknote
mynt Coin Münze

Åter till Start-sida