Böcker om sedlar (Kyh och Qae)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-05-11

     

Bukowski digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:18a_000548  (Digitaliserad av Umeå Universitetsbibliotek)

Davidson weburn.kb.se/eod_best/eod/5410/NLS17A055410.pdf (Digitaliserad av Kungliga Biblioteket)

   Platbãrzdis Sveriges Sedlar           
Wallén Sveriges Sedlar        

  

     

Se även min sida om euro-sedlar med många böcker om EMU och euro (som ej finns med i ovanstående lista).

Sök efter böcker, tidningar och artiklar på Kungl. Biblioteket LIBRIS www.kb.se/libris. Du kan söka på valfritt ord, titel, författare/utgivare eller ämnesord. Sökning på sedlar ger 75 träffar och sökning på Ian Wiséhn ger 53 träffar. Lämpliga ämnesord är Kyh och Numismatik. Man får också träff på skrifter från 1700- och 1800-talet. Sökning på sedlar gav många gamla skrifter där den äldsta var: 
Kongl. maj:ts samtelige trogna ständers wid contributions och negotiations wercket befullmäktigades publication, angående de utgifna obligationers fördelande til mindre sedlar a' 25. dal. silfwermynt, som innestående aftryck utwisar. Stockholm, 1716

Svenska bibliotek använder klassifikationssystemet SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) för att ordna böckerna efter ämnesområde. Det finns två helt olika klasser med böcker som berör en mynt- och sedelsamlare: Kyh och Qae.

Se även Svenska ämnesord. Vissa ämnesord kan finnas samtidigt under två helt olika rubriker. Exempel på svenska ämnesord:
Kyh:    Guldmynt, Jetonger, Kopparmynt, Medaljer, Medaljonger, Minnespenningar, Mynt, Myntgravörer, Mynthistoria, Myntsamlande, Mynttillverkning, Numismatik, Nödmynt, Plaketter, Plåtmynt, Polletter, Sedlar, Silvermynt.
Qae:    Smartkort, Betalningsbalans, Elektroniska pengar, Monetära unioner, Penningpolitik, Prisutveckling, Sedlar, Valuta, Valutasystem, Myntlagstiftning, Devalvering, Inflation, Dubbelmyntfot, Guldmyntfot, Räntefot, Banker, Bankgiro, Betalningssystem, Bankkort, Elektroniska pengar, Kontantlöst samhälle, Checkar, Kreditkort, Växlar, Aktier, Obligationer, Värdepapper (dessutom alla ämnesord under SAB-koderna ovan).

Sedlar finns på tre ställen: Qaea, Kyh, Qci. Överordnad term till sedlar är pengar (som under sig har mynt, sedlar). Termen "banksedlar" är struken 2001-12 och används ej.

Smartkort finns både under Pcig och Qae. "Elektroniska pengar" finns både under Penningväsen och Kreditväsen. Sök även på Litteraturvetenskap - Pengar i litteraturen, SAB-kod G.096z.

Översättning av nyckelord till engelska och tyska
Svenska Engelska Tyska
numismatik Numismatics Numismatik
pengar Money Geld
valuta Currency Währung
sedel (allmänt, alla utgivare) Paper money Papiergeld
sedel (utgiven av bank), banksedel Banknote Banknote
mynt Coin Münze

 


Myntboken 2020, mina synpunkter

Myntboken 2020 passar utmärkt till nybörjaren som samlar mynt och sedlar. Många nybörjare samlar litet av varje och då får man ett stort område inom numismatiken samlat i en bok. Man får mycket numismatik för pengarna så jag rekommenderar att du köper Myntboken 2020 vare sig du är nybörjare eller erfaren samlare av mynt eller sedlar.

För sedelsamlaren som kommit litet längre är även två andra böcker nödvändiga: Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009 (SF) och Wallén Sveriges Sedlar 1984 (SS).

Wallén Sveriges Sedlar  

FORMAT på sedlar: Längd (x-led) och Höjd (y-led)
World Paper Money anger Längd×Höjd.
I SS anger Wallén Höjd×Längd medan SF anger Längd×Höjd. Jag har hela tiden skrivit Längd×Höjd och SF kan vara inspirerad av min hemsida som fanns innan SF.

Myntboken 2020 anger Längd×Höjd för de flesta sedlar utom i några fall med Höjd×Längd för:
Vita Banco 8 sk banco och 12 sk banco (16 sk banco med liggande format blir kuriöst nog Längd×Höjd !!)
3 rd specie med liggande format 1812-1836.

Det som strular till det för Myntboken är att man ändrat formatet på vissa högvalörer från STÅENDE till LIGGANDE så att de ska skilja sig från lägre valörer: 16 skilling specie och banco samt 3 riksdaler specie och banco.
(Det är lämpligt att alltid skriva STÅENDE eller LIGGANDE i klartext när det kan finnas båda formaten och inte bara Längd×Höjd)

Trots att Myntboken listar alla kända årtal för sedlarna så saknas det tydlig uppdelning på typer. Myntboken betraktar bara typer som varianter på ett enstaka årtal. Verkligheten är ofta att en sedel kan ha typer som täcker ett längre intervall av årtal. Oftast samlar man på typer innan det blir alla årtal. Transportsedlar kan delas upp på tre typer.

     
Transportsedlarnas tre olika typer där varje typ finns med flera årtal. Myntboken anger bara utan och med straffsats för att skilja på typ 2 och 3 för de få årtal där båda finns.
Skillnaden mellan typ 1 och 2 finns varken beskriven i text eller bild.

På liknande sätt saknar Myntboken uppdelning på typer för skilling specie (2-3 typer), riksdaler specie (4 typer) och skilling banco (2 typer med olika vattenmärken).


typ 1 straff enligt lag 1754


typ 2 straff enligt lag 1818


typ 3 straff inom ram (8 skilling specie)

typ 3 liggande format (16 skilling specie)
  


8 skilling specie typ 2

8 skilling specie typ 3

2 och 3 riksdaler specie finns med 4 typer (Typ 1-2 är Transportsedel och Typ 3-4 är Banksedel):
Typ 1: Vitstämpel på båda bladen (3 rd specie stående format för typ 1 och 2)
Typ 2: Vitstämpel endast på första bladet
Typ 3: Tryckt på endast ett blad (3 rd specie liggande format för typ 3 och 4)
Typ 4: Ändrad straff enligt lag 1818

  
3 rd specie stående (165×195 mm) och liggande format (180×165 mm)
Dessa format varierar några mm så runda av till närmaste 5 mm

Myntboken har dock en tydlig uppdelning på typer för Färgade Banco och Riksdaler Riksmynt (utmärkt!!)

Platbãrzdis Sveriges Sedlar  
Platbãrzdis och World Paper Money

Avsnittet om Privatbanksedlar är helt nytt och ersätter tidigare Platbãrzdis III och World Paper Money Specialized Issues. Myntbokens beskrivning av Privatbankssedlar är en MYCKET stor förbättring av de tidigare två katalogerna, så Myntboken 2020 är helt nödvändig även för den avancerade samlaren av Privatbankssedlar. OBS att Håkan Westerlund är en av två medförfattare till avsnittet om Sedlar inkl. Privatbankssedlar. Samma Håkan som är en av tre mynthandlare som bidragit med värderingspriser i Sverige Sedlar 1984 (SS).

Myntboken saknar uppdelning på olika vattenmärken där man ändrat bild, storlek eller upprepning av vattenmärket. Detta saknas för 5 kr 1954-1963 (vm G VI A eller Tegnér, även säkerhetsfibrer resp. säkerhetstråd), 50 och 100 kr 1965-1985 (litet eller stort vattenmärke), 100 kr 1986-2000 (placerat enstaka eller upprepat vattenmärke). Är vattenmärken överkurs för Myntboken?

  
5 kr Gustav VI Adolf med vattenmärke G VI A (placerat) eller Esaias Tegnér (upprepat)

Myntboken anger 5 kr 1977 orange årtal men inte att det även finns 5 kr 1977 med rött årtal. Rött årtal gäller 1965-1977, så det är inget nytt med 1972.

  
5 kr 1977 rött och orange årtal

10 kr 1952 finns uppdelad på två typer där den andra är offset medan den första är något annat utan förklaring. Det riktiga är att sedeln baksida finns med antingen gravyrtyck eller offsettryck. Framsidan har alltid gravyrtryck för alla år 1940-1962.

 
10 kr 1952 baksida med gravyrtryck respektive offsettryck

Sedeln 10 kr Gustav Vasa 1952 finns med två olika tryck på baksidan: Gravyr eller Offset. Offset har en yttre ram runt siffrorna som saknas vid gravyrtryck. Vid gravyrtryck syns även färgsprut nedtill på siffrorna. Man ser även skillnaden genom att titta på den tjocka mörka kanten till höger om 1:an och till vänster om hålet mitt i 0:an. Vid kraftig förstoring (med lupp) ser man lodräta gravyrlinjer (tätt packade) medan offset har en slät och enfärgad täckt yta.

10 kr Gustav VI Adolf 1963-1990 har alltid säkerhetstråd för ALLA ÅRTAL så ingen typskillnad p.g.a. detta.

Det finns ytterligare flera sedlar där man inte delat upp på typer, t.ex. 50 kr Gustav III.

  
50 kr Gustav III med rött och svart nummer

Myntboken 2020 anger årtal för sedlar 1985-2005 utan att beskriva hur man läser av årtalet. Det finns inget årtal i klartext.
Den första siffran i numret är densamma som sista siffran i tryckåret. Andra och tredje siffran visar vilket decennium sedeln är tryckt enligt en speciell kod. Den andra och tredje siffran i sedelnumret brukar kallas positionsnummer (pn) i tryckarket. Följande tabell visar hur man kan identifiera årtiondet för sedlar utan stjärna.


20 kr 1991

20 kr 1992

20 kr 1994

20 kr 1995

20 kr 1997

20 kr 1998

20 kr 1999

20 kr 2007
Positionsnummer (2:a och 3:e siffran från vänster i nr)
Sedelvalör Tryck-
teknik
Årtionde
1980-talet
Årtionde
1990-talet
Årtionde
2000-talet
Årtionde
2010-talet
20 kr 1991-1995 - - 33-64 - -
20 kr 1997-2006 - - 01-40 41-80 -
20 kr 2007-2008 arktryck - - 41-94 -
50 kr 1982-1984 - 01-15 - - -
50 kr 1986 - 01-21 - - -
50 kr 1989-1990 - 01-28 29-56 - -
50 kr 1996-2003 - - 21-55 56-90 -
50 kr 2004 - - - 01-35 -
50 kr 2008-2011 arktryck - - 01-48 51-98
100 kr 1986-2000 - 01-32 33-64 65-96 -
100 kr 2001-2006 - - - 01-32 -
100 kr 2001 serie 7 - - - 01-40 -
100 kr 2008-2014 arktryck - - 01-45 51-95
500 kr 1985-2003 - 01-28 29-56 57-84 -
500 kr 2007-2014 arktryck - - 57-96 01-40
1000 kr 1989-1992 - 01-21 22-42 - -
1000 kr 2005 - - - 01-21 + 22-42 -

Stjärnmärkta sedlar 1985-2000 använder INTE positionsnummer enligt ovanstående tabell. Istället har man position 00 (eller extremt ovanligt 98, 99, RARITET). Eftersom samma positionsnummer används för alla årtionden, blir man tvungen att använda namnteckningarna för att identifiera årtiondet. Den vanliga årtalssiffran finns dock även hos stjärnsedlarna.


100 kr 1986, stort placerat vm

100 kr 1992

100 kr 1996, litet upprepat vm

100 kr 2000

100 kr 1986 pn 00 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

100 kr 1986 pn 99 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

100 kr 1996 pn 00 och stjärna (*)
nt Feldt & Bäckström

100 kr 1996 pn 98 med stjärna (*)
nt Feldt & Bäckström

Den avancerade samlaren kan även se årtalet för stjärnsedlarna med sedelnumren som har helt olika intervall, utan hjälp av namnteckningarna.


500 kr 1985
 

500 kr 1986
 

500 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)
nt Åsbrink & Dennis

500 kr 1999 pn 00 med stjärna (*)
nt Hulterström & Bäckström

1000 kr 1989

1000 kr 1989 pn 00 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 98 med stjärna (*)

1000 kr 1989 pn 99 med stjärna (*)

Myntboken har en otydlig uppdelning på typer för Sittande Svea.


Typ 1 med röd och grön rundad mittrosett

Typ 2 med grön strålig mittrosett

5 kr Sittande Svea 1890-1905 har röd och grön rundad mittrosett medan 5 kr 1906-1917 har grön strålig mittrosett.

10 kr Sittande Svea finns med 3 olika bilder, den översta är år 1892-1905 (röd och blå mittrosett) medan den mellersta är år 1906-1917 (grön mittrosett).
Alla övriga valörer för Sittande Svea har liknande ändring av mittrosetten, vilket Myntboken 2020 inte anger för alla valörer.


Typ 1 med röd och blå mittrosett

Typ 2 med grön mittrosett

50 kr Sittande Svea 1896-1906 har röd och grön mittrosett medan 50 kr 1907-1917 har röd, grön och gul mittrosett.

50 kr Sittande Svea 1918-1962 har blå, röd och gul mittrosett. Texten under bilden anger felaktigt "gul, grön & blå". Samma fel finns i SS medan SF anger rätt färger.

  
Mittrosett för 50 kr 1907-1917 resp. 50 kr 1918-1962

50 kr 1959 är av mig (och SS och SF) endast känd med "mindre stil" så stryk årtalet närmast före där större årtal och sedelnummer avslutas med år 1958.


50 kr 1958 serie O (ab QH)
Stort årtal och nummer
    

       ab SH

       ab TH

      ab UH

50 kr 1959 serie A (ab WH)
Litet årtal och nummer
 
Jag efterlyser 50 kr 1958 serie P som finns i SF men som är okänd för mig. Med ca 30 000 ex per arbetsbokstav blir det inte mycket utrymme för serie P (efterlyses).

100 kr Sittande Svea 1898-1906 har röd och blå mittrosett medan 100 kr 1907-1917 har röd, blå och gul mittrosett.

100 kr 1959 finns uppdelad på två typer där den andra är "mindre stil" medan den första är något annat utan förklaring.

    
100 kr 1959 med större och mindre årtal resp. sedelnummer

1000 kr 1894-1907 ska vara Sittande Svea, så text och bild är felaktiga. 1000 kr Lilla Riksvapnet (som har STORA riksvapnet) finns endast som provtryck 1881 med flera olika design. 1000 kr 1894-1907 har blåaktigt papper medan 1000 kr 1909-1950 har rödaktigt papper. 1000 kr 1894-1917 har svart valör medan 1000 kr 1918-1950 har röd valör (uppdelningen saknas och bilden visar röd valör). Missvisande ord "blå" i rubrik.

Funderingar:
En normalsamlare kan knappast få tag på 50-100-1000 kr med varierande mittrosett så man kanske skulle inskränka variantbeskrivningen till endast svarta och röda valörsiffror som ändrades 1918. För 5-10 kr är det lättare att få tag på äldre sedlar med ändrad mittrosett. Det är viktigt att det som skrivs är riktigt och att beskrivningen är lika för 50-100-1000 kr.

1000 kr 1918-1929 har handskrivna namnteckningar och nummer utan kontrollbokstav medan 1000 kr 1932-1950 har tryckta namnteckningar och med kontrollbokstav efter numret. Detta beskrivs INTE i Myntboken 2020.

  

1000 kr Stående Svea är uppdelad på två grupper med olika bilder, UTAN FÖRKLARING. Skillnaden är säkerhetsfibrer resp. säkerhetstråd.

5 kr 1959 beskrivs som att arbetsbokstäverna uteslöts. Trots detta beskriver Myntboken inte tidiga Sittande Svea UTAN arbetsbokstav. Inte heller nämns 50-100 kr Sittande Svea med en STOR eller två små arbetsbokstäver. Inga Sittande Svea beskrivs med och utan kontrollbokstav EFTER sedelnumret.

  
En stor eller två små arbetsbokstäver för 50-100 kr Sittande Svea

        
50 kr och 100 kr med och utan kontrollbokstav efter numret

Bilder av vissa stjärnsedlar är oriktiga:
sid. 261 bild av 50 kr 1967 visar INTE en äkta stjärnsedel (rubriken borde vara 1956-2000)
sid. 287 och sid. 368: 10 kr 1956 visar INTE en äkta stjärnsedel


Äkta 10 kr 1956* med stjärna har nummer 50 000 001-50 020 000 och vänster namn Sven Lampe

     
Äkta 50 kr 1967* med stjärna har serie X eller serie Y samt positionsbokstav T.

P.S. Se även sid. 395: Stopp Press, "Nya 2 kronor med årtal 2019 är på gång". "Finns mynt med årtal 2015 ?"

ÖNSKEMÅL:
Jag ser gärna att man även beskriver originalförpackningar till mynt, sedlar och medaljer.
Ofta finns det en kassett eller etui samt ett litet informationsblad. Hårdplastkassetter (Sandhill) har en liten tunn plastpåse utanpå. De flesta kassetter skall vara plomberade men inte alla (Hur är det med silvermynt ?). Mynt kan på senare tid ligga i en rund plastkapsel.

Ovanstående information vill jag gärna ha i Myntboken i framtiden och i kommande kataloger "Sveriges Mynt" och "Nya Sveriges Mynt". Det räcker med en bokstav vid varje objekt om vad som borde följa med.

  
50 kr 2002 Astrid Lindgen med rund plastkapsel, plastförpackning och informationsblad

  
50 kr 2005 Sveriges Frimärke med etui och informationsblad (myntet i rund plastkapsel)


Informationsblad till Special Hårdplast 1995: FN-myntet, ordinarie 10 kr, 1 kr, 50 öre samt miniatyrmedalj 1000-talet i silver ur "Myntorter genom seklen". Upplaga 5 000 ex. Litet faktablad på fyra sidor medföljer.
(skall vara plomberad och har medföljande anpassad tunn plastpåse)

Originalförpackning med röd text
5 kr 1948 Jubileum, Text på cellofan-förpackningen.


Jubileumssedeln 10 kr 1968 finns dels som lös sedel och dels med festprogram. Sedlarna i festprogrammet har alltid låga nummer, troligen 0 001 001 - 0 003 700.


100 kr Jubileum 2005 såldes alltid i folder.

 


Åter till Start-sida