Auktioner

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-04-28

Du kan fortfarande se tidigare MISAB auktioner på NumisBids i MYCKET HÖG upplösning (mycket bättre än pdf-katalogerna). Klicka på bilderna så att de förstoras och spara på egen dator. Man vet inte hur länge detta finns kvar. Nedanstående länkar är av mig riktade mot SEDLAR men du kan ändra i menyn till vänster. Jag har INTE tagit med auktioner som saknar sedlar men du kan själv söka efter alla auktioner fr.o.m. MISAB 10 genom att söka på följande sträng:

myntauktioner numisbids "auction xx"
(där du byter ut xx mot önskad auktion 1044)

MISAB 2 misab2.pdf (coinauctions.se) och MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)

"   

misab3_1.pdf (coinauctions.se) Papperspolletter och Myntsedel
MISAB 3 misab3_2.pdf (coinauctions.se) och MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 4 misab4.pdf (coinauctions.se) och MISAB_auk1_slutpriser (coinauctions.se)
MISAB 5 misab5_1.pdf (coinauctions.se) och MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 6 misab6.pdf (coinauctions.se) och MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 7 misab7.pdf (coinauctions.se) och MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 8 misab8.pdf (coinauctions.se) och MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 9 Omslag.indd (coinauctions.se) och MISAB_slutpriser_small (coinauctions.se)
MISAB 10 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=665&cid=16762
MISAB 12 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=840&cid=22613 Sedlar

"   

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=840&lot=457 Spinnhus pollett
MISAB 13 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1026&cid=27255
MISAB 14

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1115&cid=29287 Polletter Bohuslän

MISAB 16 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1225&cid=31907

MISAB 17

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38192 Riksbanken

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38193 Kontributionsverket
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38194 Privatbanker

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38196 Assignationer
MISAB 18

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1534&cid=40146 Polletter Stockholm

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1534&cid=40149 Polletter Uppland

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1534&cid=40153 Polletter Västmanland

MISAB 20 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1645&cid=42388
MISAB 21 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1896&cid=49870
MISAB 25 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2165&cid=56881
MISAB 27 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2459&cid=66292
MISAB 29 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2725&cid=75387
MISAB 30 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3087&cid=92102
MISAB 33 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3429&cid=102999
MISAB 34 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4113&cid=125716

"    

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=4113&lot=346 Bok
MISAB 35 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131642 Ständers Bank
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131643 Riksbanken
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131644 Kontributionsverket
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131645 Riksgäldskontoret
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131646 Enskilda Banker
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131647 Diskontverk
"     www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4310&cid=131648 Assignationer
MISAB 36

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146127 Stockholm Banco

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146128 Myntsedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146129 Transportsedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146130 Vita Banco sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146131 Färgade Banco sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146132 Riksbanken

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146133 Riksgäldskontoret

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4733&cid=146134 Enskilda Bankers sedlar

"    

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=4733&lot=799 Privata sedlar

MISAB 37

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=5002&cid=153092

MISAB 40

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=5634&cid=174625

MISAB 41

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=6083&cid=189262

MISAB 42

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=6712&cid=210852

MISAB 43

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=7162

MISAB 44

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=7888&cid=250513

Det går INTE att komma till dessa länkar genom att börja på hemsidan för NumisBids.

Äldre MISAB Internetauktioner 154 (katalog, utrop, resultat)

Internetauktion 2 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 5

Internetauktion 3 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161007_2152 böcker om sedlar

Internetauktion 4 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 5

Internetauktion 8 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20171128_2348 böcker om sedlar

Internetauktion 12 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20180501_1050 böcker om sedlar

Internetauktion 15 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20181220_1241 böcker om sedlar

Internetauktion 19 www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20190626_0045 böcker om sedlar

Internetauktion 21 www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=20191006_2049 böcker om sedlar

Internetauktion 44 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) böcker om sedlar

Internetauktion 48 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) böcker om sedlar

Internetauktion 49 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 8

Internetauktion 51 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) enbart sedlar, många i stora poster

Internetauktion 54 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 4

Internetauktion 57 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online) sedlar sid. 6


Philea myntauktioner - Myntkompaniet

Du kan fortfarande se tidigare Philea auktioner på NumisBids i MYCKET HÖG upplösning (mycket bättre än pdf-katalogerna). Du kan se bilder, utrop och resultat (oftast i EUR). Klicka på bilderna så att de förstoras och spara på egen dator.

  Numisbids med resultat i EUR Philea med resultat i SEK
Myntauktion 8 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1093&cid=28883  
Myntauktion 9 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1318&cid=34434  
Myntauktion 10 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1523&cid=40011  
Myntauktion 11 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1745&cid=45340  
Myntauktion 12 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1965&cid=51847  
Myntauktion 13 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2271&cid=59932 Sedlar  

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2271&cid=59933 Privatbanker  
Myntauktion 14 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2554&cid=68989 Sedlar  

"    

www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2554&lot=318 Spinnhus pollett  
Myntauktion 15 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2863&cid=80307  
Myntauktion 16 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3204&cid=96886  
Myntauktion 17 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107153 Sedlar  

"    

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107154 Privatbanker  
Myntauktion 18 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3846&cid=117569  
Online Auktion 1 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4034&cid=123798 Sedlar, Sverige - Online Myntauktion 1 - AB Philea
Myntauktion 19 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4288&cid=130707 Sedlar, Sverige - Myntauktion 19 - AB Philea
Myntauktion 20

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4700&cid=144816

Sedlar, Sverige - Myntauktion 20 - AB Philea
Muntauktion 21

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=5196&cid=158355

Sedlar, Sverige - Myntauktion 21 - AB Philea
Myntauktion 22

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=5482&cid=169329

Sedlar, Sverige - Myntauktion 22 - AB Philea
Myntauktion 23

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=5698&cid=177184

Sedlar, Sverige - Myntauktion 23 - AB Philea
Myntauktion 24

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=6222&cid=194873

Sedlar, Sverige - Myntauktion 24 - AB Philea
Myntauktion 25

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=6572&cid=205897

Sedlar, Sverige - Myntauktion 25 - AB Philea
Myntauktion 26

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=6762&cid=212308

Sedlar - Myntauktion 26 - AB Philea
Myntauktion 27

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=7327&cid=232433

Sedlar - Myntauktion 27 - AB Philea
Myntauktion 28

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=7733&cid=245504

Sedlar - Myntauktion 28 - AB Philea

Ovanstående länkar går till svenska sedlar. Det finns även utländska "Banknotes" som du kan hitta i menyn till vänster.

Numreringen av bilder och upplösning kan variera för samma auktionsnummer. Som exempel beskriver jag Myntauktion 14 nr 268 som består av 2 sedlar (med fram och bak blir det 4 bilder). OSÅLD.

Kopia från pdf-katalog upplösning 401×400 punkter, 2 bilder.

NumisBids filnamn image00268, upplösning 1500×1357 punkter, endast 1 bild.

Philea hemsida där man lämnar svenska bud, filnamn 63935, upplösning 2406×2176 punkter, 4 bilder.

Phileas avvikande filnamn är ett inventarienummer som auktionsfirman behöver för att hantera objekten. På en faktura skriver man ut både auktionsnummer och inventarienummer.

Slutsatsen är att det bästa är att spara bilder från Phileas hemsida trots att filnamnet INTE stämmer med auktionsnumret. Men så här sent finns bara NumisBids och pdf-katalogen kvar.


Proveniens Lennart Wallén på MISAB 35

Lennart Walléns samling såldes på auktion Ahlström 62, 63 och 64.


Proveniens bild i boken Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 91.

Wallén SS sid.91 10 kr 1892 C 08403        
Ahlström 62 1397 10 kr 1892 C 08403 1 1400 1000 LW
MISAB 35 887 10 kr 1892 C 08403 1 2900 1000  

 Sifferkolumnerna till höger anger resultatpris och utropspris.

Ahlström 64 801 10 kr 1877 A 041292 1? 600 500 LW
MISAB 35 884 10 kr 1877 A 041292 1? 1100 500  

Ahlström 64 855 PL II s.43 Discontverk Götheborg 10 rd 1811 11656 (1+)hål 1200 1700 LW
MISAB 35 930 PL II s.43 Discontverk Götheborg 10 rd 1811 11656 1+/01 6200 3000  

MISAB 35 anger hög kvalitet på sedlarna jämfört med tidigare auktioner

Ahlström 53 787 9 dr km trp T3 1762 41475 (1/1+) hål 900 1000
MISAB 35 856 9 dr km trp T3 1762 41475 (1+)revor,hål 2100 1000

 

Philea Mynt 3 6664 1000 kr stj 1976 *b 0717963* Nordlander + Bengtson 1/1+ 1200 1200
MISAB 35 874 1000 kr stj 1976 *b 0717963* Nordlander + Bengtson 1+ 2100 800

 

Ahlström 26 1380 5 kr 1878 C 43159 1+ 2100 2200
MISAB 35 895 5 kr 1878 C 43159 1+/01 3600 3000


MISAB 35:878, enligt katalog 1+ men med kraftigt smutsigt mittveck så bedömer jag kvalitet till högst 1/1+.

P.S. Läs även Myntbloggen om värdering av mynt Värderingar och värdeutveckling | Myntbloggen.se

Även MISAB 34 med hög klassning

Ahlström 24 1526 5 rd rmt T2 1863 W 030756 1+/01 0 3000
Ahlström 25 1091 5 rd rmt T2 1863 W 030756 1+/01 2700 2200
MISAB 34 1034 5 rd rmt T2 1863 W 030756 01 17500 5000

Det finns dock sedlar där MISAB klassat mera försiktigt än Ahlström.

Ahlström 15 0503 1 rd rgd E1 1791 5841 1 1050 600
MISAB 34 1070 1 rd rgd E1 1791 5841 1? 3800 2000


Proveniens bild i boken Wallén Sveriges Sedlar 1984 sid. 176.

Ahlström 20 0816 12 sk rgd E2 1792 1286 1+/01 2100 1400
Wallén SS sid.176 12 sk rgd E2 1792 1286      
MISAB 34 1074 12 sk rgd E2 1792 1286 1+/01 9400 1500

MISAB 33

Ahlström 34 0817 2 rd banco T2 1840 S 9680 1+ 750 700
MISAB 33 0746 2 rd banco T2 1840 S 9680 1/1+ 3200 1500

 MISAB 33 med försiktigare klassificering än Ahlström.

Ahlström 22 1472 10 rd rmt T2 1871 C 071761 (1/1+)hål 1250 1600
MISAB 33 0752 10 rd rmt T2 1871 C 071761 1? 6200 1000

MISAB 16 Proveniens Lennart Wallén SS

Wallén SS sid.72 1 rd rmt T2B 1869 G 00146        
Ahlström 63 1285 1 rd rmt T2B 1869 G 00146 (1+)fläck 275 350 LW
MISAB 16 324 1 rd rmt T2B 1869 G 00146 1+/01 2300 1000  

 


Philea Auktion 377 med Charta Sigillata avslutad

"Esbjörn Jansons samling" resultat

Katalog www.philea.se/pdf/auction377.pdf och resultat www.philea.se/pdf/results377.pdf


Sverige 2 öre sm Charta Sigillata
sign Öller
såld för 2200 kr

Sverige 2 daler sm Charta Sigillata
sign Schantz
såld för 2500 kr
 

Svensk besittning Estland
1 daler silvermynt
såld för 15500 kr

Svensk besittning Livland
8 öre silvermynt
såld för 6200 kr


Bankväxel 75 öre avgift, såld för 4600 kr (3 exemplar)

Se även Mäkinen/Sundberg sid. 5 om dessa blanketter (finns i både skilling och öre)
Efterlysning: Finns det någon annan beskrivning eller katalogisering av dessa bankväxlar?

  
Charta Sigillata 33⅓ rd komplett med nr1 och nr2, såld för 3100 kr

Eftersom 2 rd banco = 3 rd riksgäld, blir tydligen 3/2×33⅓ = 50 rd riksgäld. Således är valutan för Charta Sigillata skilling banco och riksdaler banco. Detta gäller på samma sätt Riksbankens sedlar och Postverkets frimärken. Man skriver banco men tänker/räknar i riksgäld. Riksdaler riksgäld blev senare riksdaler riksmynt = krona.

  
100 rd såld för 2100 kr och 13 rd såld för 2100 kr


Philea auktion 382 Auktion 382 - AB Philea


Lot 1372 - Vykort, singlar och samlingar, Auktion 382 - AB Philea (4 olika numismatiska vykort)


Lot 1398 - Motivsamlingar, Auktion 382 - AB Philea Graverad provsedel av GIORI, eventuellt av Slania??
Tryckt hos De La Rue.Thomas De La Rue Test Note William Shakespeare | KBAPNP6148-De-La-Rue (banknote24.eu)

Mera om GIORI test note giori test note products for sale | eBay

Se även Gualtiero Giori - Wikipedia och Koenig & Bauer - Wikipedia

Mera om testsedlar NumisBids: Christoph Gärtner GmbH & Co. KG Auction 36 - Banknotes (9 February 2017) och test notes site:numisbids.com – Google Sök


MISAB Internet auktion 32 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.online)


Sedlar börjar på sidan 6


Philea auktion 381 den 20-21 januari 2021 Auktion 381 - AB Philea

  
Coins, Sweden. Karl XIV Johan, MIS IIIa, 1 Riksdaler 1821. Very beautiful example. 29.21 gr. 1+/01. Resultat 5000 kr.

Banknotes, Sweden. KM S609, 10 kronor 1898. Södermanlands Enskilda Bank, Litt. L, No: 34656. XF, Resultat 5400 kr.

Banknotes, Sweden. SF Q6-11, 5 kronor 1916. No: X 169885. F-VF, Osåld finns på restförsälning.

KM S = Krause World Paper Money Specialized Issues (ibland används istället Pick som var den tidigare utgivaren) Se även Chester Krause - Wikipedia

SF = Sveriges Färgsedlar

  

Se även Standard Catalog of World Paper Money - Wikipedia och Standard Catalog of World Coins - Wikipedia (förkortning KM = Krause-Mishler)
Förkortningen KM gäller mynt och är inte relevant för sedlar där Krause är inblandad men INTE Mishler?

  

Anger SM före 1818 och MIS efter 1818 som referens:

SM = Sveriges Mynt

MIS = Mynten i Sverige (f.d. SMF = Svensk Myntförteckning)

     

  
Auktioner: Olika numrering i SMF (Philea Mynt t.o.m.16) och MIS (Philea Mynt fr.o.m. 17)

SMF har valörer i sjunkande ordning (20-10-5-2-1) medan MIS har stigande ordning (1-2-5-10-20) Antikören Mynt & Antikt - Inlägg | Facebook

Troligen börjar MIS om numreringen för varje valör med nr 1 medan SMF har löpande numrering per regent, Oskar II nr 1 - 235 (1 rd rmt - 20 kr - 1 öre)


Frimärkshuset Internetauktion 5-6 dec. 2020
Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB (frimarkshuset.se)

  

Endast ovanstående sedel och några samlingar. Dock ganska många äldre svenska mynt.

Resultat 2 rd rgd 1813 såld för 4000 kr. Karl XII riksdaler 1718 såld för 9500 kr.


Resultat från MISAB 35 Myntauktioner i Sverige AB (auction2000.se)


500 kr 1999* med stjärna, såld för 5600 kr (fel årtal i katalogen, skall vara 1999*)


ex. Tradera 2009-10-14, bild nr 90269607_1.jpg

MISAB auktion 35 den 21-22 nov. 2020 mya.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=20201030_2231

  
1000 kr 1932 (resultat 4400 kr) och 1000 kr 1952 PROVTRYCK (resultat 3200 kr)

FELAKTIGT ÅRTAL: Ovanstående 500 kr med stjärna har årtal 1999 (resultat 5600 kr). MISAB anger felaktigt 1989. 500 kr 1999 har nt Hulterström och serienummer 1 (4:e siffran från vänster, markerat med gult i tabell nedan)

500 kr med stjärna
Årtal Antal kända exemplar Kända nummer Namnteckningar Beräknad upplaga
1985* 29 5 00 0 096 166 - 5 00 0 249 231, 5 00 0 588 548 - 5 00 0 994 884 Sträng & Dennis 491 000 ex
1989* 15 9 00 0 638 136 - 9 00 0 995 263 Åsbrink & Dennis 358 000 ex
1994* 7 4 00 0 607 631 - 4 00 0 680 264 Burenstam & Bäckström 74 000 ex
1999* 15 9 00 1 136 276 - 9 00 1 279 548, 9 00 1 917 809 - 9 00 1 929 628 Hulterström & Bäckström 157 000 ex
2000* 2 0 00 0 918 974 - 0 00 0 942 190 Hulterström & Bäckström 25 000 ex

Man kan skilja på 1989* och 1999* med namnteckningarna eller serienummer (0 resp. 1, markerade med gult)

Sveriges Färgsedlar (SF) anger INTE namnteckningar men beskriver skillnaden på serienummer så att man kommer till rätt årtal, men 1999 är ovanligare och borde ha högre värdering än 1989.

P.S. 1000 kr 1976* stjärna, kvalitet 1+, MISAB 35 nr 874 (resultat 2100 kr). Fanns på tidigare auktion Philea Myntauktion 3 nr 6664. Jfr lägre kvalitet på samma exemplar på Philea nedan.


Philea Myntauktion 3 nr 6664, kvalitet 1/1+, resultat 1200 kr.


Ett mycket stort antal holländska dukater från Rundeskatten (guld 986/1000 och vikt 3,51 g), resultat 7000 kr (poster med mynt med beläggning 6400 kr/styck)

Rundeskatten är den värdefulla last som Holländska Ostindiska Kompaniets fraktfartyg Akerendam hade med sig på sin jungfruresa år 1725, då det kom ur kurs och förliste utanför Runde på Sunnmøre en stormig natt den 8 mars samma år. Rundeskatten – Wikipedia och VOC ship Akerendam - Wikipedia

snt11979.pdf (numismatik.se)

snt101978.pdf (numismatik.se)


Philea Auktion 373 avslutad

Två sedlar 100 kr 1945 i nummerföljd: A 93785 g och B 93786 g såldes för 1700 kr (Nummerbokstaven till vänster ändras samtidigt som slutsiffrorna. Intressant par som visar den komplicerade numreringen).

  

20 kr guld Oskar II såldes endast för skrotvärdet 3700 kr. Märkligt att 1800-talsmynt inte har något samlarvärde utöver guldvärdet!!


Philea Myntauktion 19 den 14 nov. 2020

www.philea.se/index.php/sv/product/search/standard?category=200&auction=1595

Bara ett fåtal svenska sedlar bl.a. 32 sk banco 1850 och 5 kr 1880


5 kr 1880, kvalitet 1, Resultat från auktionen 1900 kr


MISAB auktion 34 Resultat mya.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20200815_1521

Både utrop och resultat syns direkt i auktionen ovan. För sedlar bläddra till sidan 14.


5 kr 1878 kval. 01/0, slutresultat 34 000 kr, katalogvärde SF ca 14 000 kr.

Jfr 5 kr 1877 kval. 1+/01 på MISAB 30, resultat 9000 kr. Katalogvärde SF ca 9500 kr. www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3087&lot=952

   
Slutresultat 8000 kr resp. 31 000 kr.


1000 kr 1973 kval. 01/0, utrop 1500 kr, katalogvärde SF ca 4000 kr. Slutresultat 8600 kr, inga bud i salen.

Jfr 1000 kr 1973 kval. 01 på MISAB 33, resultat 4400 kr. Katalogvärde SF 3000 kr. www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3429&lot=765


10 kr 1876 kval. 1+/01, utrop 5000 kr, katalogvärde SF ca 9000 kr. Slutresultat 26 000 kr.

Jfr 10 kr 1875 kval. 1+ på MISAB 30, resultat 6600 kr. Katalogvärde SF 6500 kr.  www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3087&lot=948


Många och höga bud på 100 kr Smålands Enskilda Bank. Slutresultat 52 000 kr.

P.S. Du kan alltid hitta länkar till tidigare auktioner på min sida om Auktioner (enligt publicering på Numisbids). Dessa direktlänkar till auktioner på MISAB och Philea kommer att ligga överst även när jag uppdaterar med resultat längre ned. Dessutom finns alltid auktionskatalogerna på firmornas hemsidor, men mina länkar (direkt till sedlar) har större upplösning på bilder samt både utropspris och resultat.


Philea Online Myntauktion 1 den 1 aug 2020

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=4034&cid=123798

  
Sedeln blev osåld medan Gustav Vasa daler såldes för utropspriset 11 000 kr


2000 kr 2007 såld för utropspriset 5000 kr (guldvärde 6023 kr)

Ingen fart på budgivningen. Flera objekt osålda.


Philea Myntauktion 17 den 9 nov. 2019

Myntauktion 17 www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107153 Sedlar
  www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107154 Privatbanker
  www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3527&cid=107187 Utländska sedlar

Låga priser och många osålda sedlar.

OSÅLDA bl.a.: 500 kr 1985 med stjärna, Specimen 50 kr och Specimen 1000 kr (högt utropspris!!).


Philea Myntauktion 17: 32 skilling banco 1858, kval. 1/1+, resultat 330 kr, jfr med SF som anger 640 kr.


MISAB 33: 32 skilling banco 1855, kval. 1, resultat 1600 kr, jfr med SF som anger 575 kr.

Phileas sedel har två mycket störande veck trots bättre klassificering. MISAB:s sedel har ett trevligare utseende.

Jämför även 2 riksdaler banco 1855 med Philea pris 430 kr och MISAB 33 pris 1000 kr.

Observera att Philea har SVART bakgrund medan MISAB har VIT bakgrund (som lättare döljer ofullkomligheter!!!)

Jag har nu flyttat alla länkar till gamla auktioner till www.sedelmynt.se/auktion/index.htm

SF = Rosenqvist Sveriges Färgsedlar

MISAB Internetauktion 21 www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=20191006_2049

Wallén Sveriges Sedlar 1984 www.auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=212


Resultat 350 kr (då ingick även Rosenqvist Sveriges Färgsedlar)

Platbãrzdis: Sveriges Sedlar I-III auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=148 (resultat 300 kr, fyndpris jämfört med tidigare auktioner)

Hygberg: De enskilda bankernas sedlar 1902 www.auction2000.se/auk/w.object?inC=MYA&inA=20191006_2049&inO=97 (resultat 850 kr)

Proveniens för sedlar på MISAB 33

MISAB 33 nr 727: 6 daler kopparmynt 1758 nr 84375, kvalitet 1(hål, riss), resultat 5000 kr.
Ahlström 26 nr 1355 (avbildad): 6 daler kopparmynt 1758 nr 84375, kvalitet 1/1+(litet hål, klippt i kanterna), resultat 2500 kr.
Wallén SS sid. 35 typ 2: 1758 kvalitet 1, pris 3 000 kr.

MISAB 33 nr 720: 9 daler kopparmynt 1753 nr 44962, kvalitet 1?(lagningar), resultat 2 400 kr.
Ahlström 32 nr 1341: 9 daler kopparmynt 1753 nr 44962, kvalitet 1?(reparerad), resultat 1150 kr (under utrop 1500 kr).
Wallén SS sid. 37 typ 2: 1753 kvalitet 1?, pris 1750 kr.

MISAB 33 nr 721: 9 daler kopparmynt 1758 nr 57060, kvalitet 1(hål, riss), resultat 4800 kr.
Ahlström 54 nr 1225: 9 daler kopparmynt 1758 nr 57060, kvalitet 1(fastsättare), resultat 2200 kr.
Wallén SS sid. 37 typ 2: 1758 kvalitet 1, pris 3500 kr.

MISAB 33 nr 746: 2 riksdaler banco 1840 nr S 9680, kvalitet 1/1+, resultat 3200 kr.
Ahlström 34 nr 817: 2 riksdaler banco 1840 nr S 9680, kvalitet 1+, resultat 750 kr.
Wallén SS sid. 64: 1840 kvalitet 1+, pris 900 kr.
Rosenqvist SF sid. 28: 1840 kvalitet 1/1+, pris 3200 kr.

 MISAB 33 nr 752: 10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 071761, kvalitet 1?, resultat 6200 kr.
Ahlström 22 nr 1472: 10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 071761, kvalitet 1/1+(obetydliga hål), resultat 1250 kr (under utrop 1600 kr).
Wallén SS sid. 74: 1871 kvalitet 1, pris 1200 kr.
Rosenqvist SF sid. 65: 1871 kvalitet 1?, pris 2000 kr (jfr kvalitet 1/1+ ger 5400 kr).

MISAB 33 nr 804: 10 riksdaler riksgäld 1834 nr 14393, kvalitet 1?, resultat 9200 kr.
Ahlström 14 nr 609: 10 riksdaler riksgäld 1834 nr 14393, kvalitet 1+(riss), resultat 2500 kr.
Wallén SS sid. 189: 1834 kvalitet 1, pris 2500 kr.

MISAB 33 nr 808: 16 skilling riksgäld 1794 nr 42133, kvalitet 01(nålstick), resultat 4600 kr.
MISAB 07 nr 253: 16 skilling riksgäld 1794 nr 42133, kvalitet 1+/01(två små hål), resultat 2200 kr.
Wallén SS sid. 178: 1794 kvalitet 1+/01, pris 1500 kr.

Märklig prisutveckling. Gamla transportsedlar typ 2 med sick-sack text har ökat obetydligt i pris. Färgsedlar (som finns i SF) har ökat kraftigt i pris. Många nyare samlare kanske bara använder Rosenqvist SF så att efterfrågan på äldre vita sedlar är lägre. Normalt räknar jag med att man ska ta 3 gånger priset i Wallén SS (behöver utredas).

MISAB 33 auktion 28‒29 sept. 2019 


10 daler sm 1666 kvalitet 1+/01, Resultat 360 000 kr


Transportsedel typ 1 (Wallén SS sid. 41) 24 daler kopparmynt 1745 kvalitet 1, XR utan pris i Wallén SS, Resultat 78 000 kr
Enligt Wallén SS: "Inga bevarade sedlar är kända". Är detta ex. unikt? Jfr. Wallén SS sid. 47: "tre bevarade sedlar 1741, 1744, 1745 (ovanstående ex. ??)"

Det märkliga är att dessa "fasta valörer" har handskriven valör både som text och siffror. Det finns väl ingen valör i vitstämpel eller vattenmärke? Något rörigt att skilja mellan "begärda valörer" och "fasta valörer" när de ser IDENTISKA ut. Med "fasta valörer" menar man tydligen valörer som skrevs ut i förväg innan kunden kom till banken. De lägre fasta valörerna 6-9-12 daler km har enklare utseende eftersom de INTE skulle transporteras.

Litteratur: Hugo Davidson Svenska Sedelmynt 1897 www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3429&lot=382 (med personlig namnteckning av Davidson), Resultat 4 200 kr


MISAB 33 nr 807 Riksdaler 1790 kvalitet 1?. Depositionsattest. Resultat 2 600 kr
Bilden visas felaktigt under nr 806
2 riksdaler riksgäld 1813 MISAB 33 nr 806 finns med bild under nr 805 (som av misstag visar två olika sedlar)

MISAB 30 Myntauktioner i Sverige AB

Grade: 1 [F]
10 daler SM 1666. Nr 2117. S.k. Palmstruchare. SS 4. Av tjockt, vitt, handgjort finpapper från Uddby pappersbruk, Tyresö. Professionellt reparerad på baksidan, för övrigt är pappret fräscht och har fin färg och tydliga vattenstämplar. Repaired, still a specimen with fresh paper and color.

Resultat från MISAB 30: www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=3087&cid=92102 (bilder, utrop, resultat) Se även myntauktioner.se/resultat/Misab30.pdf (enbart resultatlista som försvunnit på hemsidan)
10 daler sm 1666 pris 58 000 kr. SS=20 000 kr.
6 daler km transport 1762 pris 7400 kr. SS=2400 kr.
16 rd banco 1855 pris 46 000 kr. SF=39 000 kr. (ex. Ahlström 35:526 pris 7800 kr). Jfr med MISAB 25 pris 49 000 kr och Alström 68:160 pris 34 000 kr.
10 rd banco 1855 pris 10 000 kr. SF=11 000 kr.

6 rd banco 1850 pris 26 000 kr. Bra betalt för ovanligt årtal. Tydligt att det finns samlare som vill ha alla årtal, där sällsynta betalas MYCKET bra. SF=35 000 kr.
Mycket ovanligt årtal med endast ett tidigare känt ex från Ahlström 15:474.
SS anger år 1848 och 1849 som XR medan SF anger 1850 och 1851 som XR. I min databas finns 18481849 med 3 ex. var medan 1850 tidigare fanns med 1 ex. och 1851 OKÄND i min databas. År 1851 saknas i min databas och saknas även i SS men medtagen i SF.

10 kr 1889 pris 12 000 kr betalas bättre än äldre 10 rd rnt 1871 såld för 8000 kr. SF=6300 kr.
5 kr 1879 blå baksida pris 19 500 kr. SF=20 000 kr.
5 kr 1879 grön baksida pris 10 500 kr. SF=10 000 kr.
1 kr 1924 och 1939 betalades bara 15 500 kr (lägre en nyligen osåld på Tradera och lägre än MISAB 29)

SS=Wallén Sveriges Sedlar 1984 och SF=Rosenqvist Sveriges Färgsedlar 2009.


1 kr 1940 med högt pris på auktion MISAB nr 29

Auktion www.coinauctions.se/wp-content/uploads/2018/09/Misab-29.pdf

Resultat www.myntauktioner.se/resultat/Misab29.pdf

Se även NumisBids www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=2725&cid=75387 (stora bilder, utrop och resultat)


Utrop 5000 kr, såld för 22 000 kr. Även 1 kr 1924, 1938 och 1939 gick högt 21 000 kr.

Märkligt höga priser:
100 kr 1963 lågt nummer såld för 11 500 kr !!!
10 kr 1963 lågt nummer såld för 7 800 kr !!!


Myntauktion 21

6 ⅔ rd banco 1852 nr A 46517

Ahlström 32:1378 (år 1985), kvalitet (1+)klippt, utrop 1500 kr, resultat 1150 kr.

Myntauktion 21:665, kvalitet 1 beskuren, utrop 1000 kr, resultat 1800 kr (fyndpris?)

Katalogvärde kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

Katalogvärde kvalitet 1? är SS = 1200 kr och SF = 4100 kr.

10 rd banco 1850 nr N 5238

Myntauktion 21:664, kvalitet 1, utrop 5000 kr, resultat 11500 kr.

Katalogvärde SS = XR och SF = 35000 kr.

Betalas inte extra för XR. Jämför katalog för 1849 och 1852 som är 13000 kr resp. 8000 kr.

Jämför Ahlström 38:1530 kvalitet 1, resultat 9200 kr och Ahlström 66:747 kvalitet 1+, resultat 16000 kr.


Ahlström går igen på Tradera: 8 skilling banco 1849 nr 13051

hur ska man tyda detta nummer?

Ahlström 31:1593, kvalitet (01/0)fläckar, resultat 350 kr, Sten Johanssons samling.

Tradera 2016-12-05, kvalitet god 1+fläckar, resultat 1300 kr (mycket bra betalt för vanligaste årtalet).

Katalogvärde 1+ SS = 200 kr, 01 SS = 400 kr.

Jämför med Ahlström 46:1252, kvalitet 01, resultat 375 kr, nummer 13095, kanske är det samma sedel?


Sedlar med proveniens på Internetauktion 4 ordnade av "Myntauktioner i Sverige AB"

www.auction2000.se/auk/w.objectlist?inC=MYA&inA=20161118_1815

6 daler KM 1776 nr 82291, kvalitet 1?

Ahlström 31:1584, resultat 280 kr.

Internetauktion 4:11003, resultat 550 kr.

Katalogvärde SS = 300 kr.

12 skilling specie 1825 nr 96785

Ahlström 63:1260, kvalitet (1)riss, resultat 350 kr, Lennart Walléns samling.

Internetauktion 4:11006, kvalitet (1/1+)reva, resultat 850 kr.

Katalogvärde kvalitet 1, SS = 450 kr.

16 skilling specie typ 2 år 1819 XR nr 25451, kvalitet 1?/1 (första årtalet med ny straffsats)

typ 2 straff enligt lag 1818

Internetauktion 4:11005, resultat 850 kr.

Katalogvärde SS = XR (extremt sällsynt, utan angivet värde). Katalogvärde för årtal 1818 är ca 500 kr för kvalitet 1?/1. XR har INTE gett ett högre pris (FYND?).


Sedlar med proveniens på Myntauktion 20

www.coinauctions.se

6 ⅔ riksdaler banco 1852 nr B 55521 kvalitet (1)pappersförlust är känd sedan tidigare

Hildebrand 1369 Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett 1915.

Ahlström 31:1602, pris 1500 kr, Sten Johanssons samling.

Ahlström 33:926, pris 1250 kr.

Myntauktion 20:285, pris 4600 kr.

Katalogvärde för kvalitet 1 är SS = 2500 kr och SF = 8000 kr.

10 riksdaler banco 1854 nr B 44888

Ahlström 40:1778, kvalitet 1, pris 1850 kr.

Myntauktion 20:284, kvalitet 1+, pris 15000 kr.

Observera höjd kvalitet på den senare auktionen!!!

Katalogvärde SS = 2000-4000 kr och SF = 11000-20000 kr beroende på om man väljer kvalitet 1 eller 1+.

10 riksdaler riksmynt 1871 nr C 033158, kvalitet 1/1+

Ahlström 17:843, pris 2000 kr.

Myntauktion 20:288, pris 9800 kr.

Katalogvärde 1/1+, SS = 1850 kr och SF = 5500 kr.

5 kr 1879 med blå baksida nr A 71387, kvalitet 01

Ahlström 32:1272, pris 6200 kr.

Myntauktion 20:317, pris 21000 kr.

Katalogvärde SS = 7000 kr och SF = 20000 kr.


Åter till Start-sida