Förordningar om sedlar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-10-21

Svensk Lagsamling finns på Rättsnätet www.notisum.se (htm-format) med komplett lagtext inkl. ändringar. Välj sakregister och t.ex. sedlar, mynt eller riksbanken. För varje lag finns två sidor med Lydelse respektive Fakta & Historik. Den beslutade lagtexten (som den kungörs utan ändringar) finns på www.lagrummet.se/  (pdf-format). Följande olika förkortningar kan förekomma:

SFS

Svensk Författningssamling

SLS

Svensk Lagsamling (uppdaterad med ändringar)

RFS

Riksdagens förvaltningskontors författningssamling

RBFS

Riksbankens författningssamling (se SFS 1982:1255)

SFS innehåller endast nya beslutade ändringar medan SLS är den kompletta uppdaterade texten. Lagar som råkat ut för många ändringar blir lättlästa med SLS men den som vill se när olika detaljer tillkommit måste titta i SFS. Se även Fakta & Historik för SLS. Observera att 500 kr blå Karl XI och 100 kr Carl von Linné saknas i SLS eftersom de endast publicerades som RBFS, medan alla tidigare och senare sedlar finns med. Det nuvarande myntsystemet med krona och öre infördes år 1873 enligt SFS 1873:31 "Lag om Rikets Mynt" och "Lag om öfwergången till det nya myntsystemet". Hänvisning till denna lag fanns med på 100-lapparna ända till år 1963.

Riksbanken och sedelutgivningsrätten

SFS

Utfärdad

Typ

Lydelse

1897:27

1897-05-12

Lag

Lag för Sveriges Riksbank

1897:28
(upphävd 1974:572)

1897-05-12
(upphävd slutet 1974)

Lag

Riksbankens sedelutgifningsrätt,
så ock angående forum för Riksbanken

1934:437
(upphävd 1988:1385)

1934-06-30
(upphävd 1989-01-01)

Lag

Lag för Sveriges riksbank

1974:152
9 kap

1974-02-28

Grundlag:
Finansmakten

12 §: Riksbanken är myndighet under riksdagen
13 §: Endast riksbanken har rätt att utgiva sedlar

1988:1385

1988-12-08

Lag om
riksbanken

Lag om Sveriges riksbank
6 §: Sedlar får ges ut med ...

1998:
1412-1414
1999-01-01 Lag om
riksbanken
Omnumrering av alla paragrafer till:
kapitel + paragraf: 6 § blir "5 kap. 2 §"
1999:19
(pdf)
  Omtryck Omtryck (nytryck) av riksbankslagen SFS 1988:1385 inklusive ändringar och omnumrering

Indragning av sedlar

SFS

Utfärdad

Typ

Lydelse

1830:31
sid. 312
1830-05-06 Kungörelse Preskriptionstider för daler kopparmynt sedlar
(5 år i kronans uppbörd, 10 år inlösas i banken)

1940:143

1940-03-15

Lag

Preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ (31 dec. 1949)

1982:1161

1982-12-16

Lag

Lag om vissa äldre sedlar (31 dec. 1987)

1988:1515

1988-12-15

Lag

Äldre sedlar på tiotusen kronor (31 dec. 1991)

1996:168
1998:1416

1996-03-14

Lag

Lag om vissa äldre sedlar (31 dec. 1998)

2004:864 2004-10-28 Lag Lag om vissa äldre sedlar (31 dec. 2005)

Utredningar

Statens offentliga utredning SOU 1955:43, Om Riksbankens sedelutgivningsrätt och därmed sammanhängande penningpolitiska frågor, Kap 1, Historik över den svenska lagstiftningen om sedelutgivningen m.m.


Pressmeddelanden från riksbanken Pressmeddelanden | Sveriges Riksbank

Nr 27, 29 juni 1995 Riksbanken återinför 50-kornorssedeln
Nr 43, 6 dec. 1995 Vissa sedlar upphör att vara lagliga betalningsmedel

Nr 9, 21 mars 1996

Ny 50-kronorssedel introduceras 22 mars

Nr 5, 3 feb. 1997

Den finansiella sektorn klarar en omställning till euro den 1 januari 1999

Nr 8, 10 feb. 1997

Riksbankens oberoende bör grundlagsfästas

Nr 14, 17 mars 1997

Sveriges riksbank på Internet

Nr 36, 21 juli 1997

Löpande vattenmärke på 100-kronorssedlarna

Nr 39, 14 aug. 1997

Ny, mindre 20-kronorssedel släpps 15 september

Nr 49, 21 okt. 1997

Rapport om effekterna av EMU på det svenska betalningssystemet

Nr 50, 27 okt. 1997

EMI-rapport om EU-ländernas anpassning av sin lagstiftning för centralbankerna

Nr 56, 14 nov. 1997

Riksbanksrapport om elektroniska pengar

Nr 20, 29 maj 1998

Omfattande användning av euron från 1999 synes orealistiskt

Nr 30, 7 sept. 1998

Sju äldre sedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

Nr 36, 1 okt. 1998

Förberedelser inför den nya riksbankslagstiftningen

Euro-kurser

Oåterkalleliga kurser för omräkning till euro

Nr 7, 26 jan 1999

Ny rapport om euron i den svenska finansiella sektorn

Nr 25, 30 mars 1999

Tumba Bruk har testtryckt eurosedlar

Nr 32, 4 maj 1999

Riksbankens kontor stänger för allmänheten

Nr 36, 17 maj 1999

PSAB tar över ansvaret för sedeldistributionen i Sverige

Nr 48, 22 juni 1999

Riksbanken lanserar ny webbplats

Nr 38, 20 juni 2000 Allt fler falska sedlar i omlopp
Nr 55, 8 sept. 2000 Förbättring av nuvarande sedelserie
Nr 55, 17 sept. 2001 Nya uppgraderade sedlar introduceras 1 oktober

Riksbanken har en egen hemsida på Internet sedan mars 1997 med detaljerade beskrivningar av giltiga sedlar och mynt samt riksbankens historia. Det går även att beställa skrifter och broschyrer direkt på en av Internet-sidorna. Man fyller bara i det som önskas och returnerar detta som e-post till Riksbanken. Prova även riksbankens egen sökmaskin för att hitta dokument med önskad text, sök t.ex. efter sedlar. Det finns även nyheter, pressmeddelanden och sammanträdesprotokoll:

Protokoll från fullmäktiges sammanträde 1997-06-19
"Fullmäktige beslöt att ge riksbankschefen i uppdrag att hos AB Tumba Bruk beställa 18 miljoner 500-kronorssedlar och 25 miljoner 1-kronorsmynt". Således ett mycket stort antal enkronor jämfört med den obetydliga produktionen av mynt 1993-1996.


Myntverket i Eskilstuna säljs till finska myntverket

Pressmeddelande från Riksbanken den 14 nov. 2001: www.riksbank.se/upload/5966/nr71.doc Nedanstående text är klippt direkt ur pressmeddelandet.

Riksbanken har tecknat en avsiktsförklaring med finska statens myntverk, Rahapaja Oy, om försäljning av Myntverket i Eskilstuna. Rahapaja avser att samordna verksamheterna i Finland och Sverige och fortsätta rörelsen i Eskilstuna.

Rahapaja har även erfarenhet från tillverkning av de tekniskt avancerade euromynten och har framgångsrikt främjat intresset för jubileumsmynt i Finland. Rahapajas omsättning 2001 beräknas uppgå till 90 miljoner euro och företaget exporterar till ett 30-tal länder.

Myntverket, med 15 medarbetare, tillverkar idag de svenska mynten och ingår i Riksbankens dotterbolag AB Tumba Bruk.


Riksbanken säljer Tumba Bruk till amerikansk sedelpapperstillverkare

Pressmeddelande från Riksbanken den 29 okt. 2001: www.riksbank.se/upload/5918/nr68.doc. Nedanstående text är klippt direkt ur pressmeddelandet.

Riksbanken har tecknat en avsiktsförklaring  med det amerikanska företaget Crane & Co om en försäljning av AB Tumba Bruk. Crane & Co tillverkar sedan lång tid sedelpappret till amerikanska dollarsedlar. Bolaget avser att förlägga huvuddelen av sin produktion av sedelpapper för den internationella marknaden till Tumba.

Tumba Bruk består av pappersbruk för sedelpapper, sedeltryckeri samt Myntverket i Eskilstuna. Företaget är leverantör av svenska sedlar och mynt till Riksbanken och har därutöver en betydande export av sedlar och sedelpapper. Bolaget har 325 anställda, varav 15 vid Myntverket.

Myntverket ingår inte i försäljningen, utan avskiljs från AB Tumba Bruk före överlåtelsetidpunkten. Riksbanken har inlett förhandlingar med andra intressenter om en försäljning av Myntverket. Det kulturhistoriskt värdefulla bruksområdet i Tumba avses avskiljas och överlåtas till en stiftelse för att långsiktigt bevaras.

Crane & Co är ett 200-årigt familjeägt företag som sedan mer än 100 år levererat sedelpapper till det amerikanska finansdepartementets Bureau of Engraving and Printing, som bl.a. trycker de amerikanska dollarsedlarna. Crane tillverkar också sedelpapper för export samt finpapper.  Produktionsanläggningarna ligger i Dalton i Massachusetts, USA.


Åter till Start-sida