Lilla Riksvapnet 1879-1898

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-11-21


5 kr typ 2 med ett handskrivet namn

Format
Valör Millimeter SFS Datum
5 kr 121×70 mm SFS 1879:27 20 juni 1879
10 kr 121×70 mm SFS 1879:18 25 apr 1879
50 kr 140×121 mm SFS 1880:17 14 maj 1880
100 kr 140×121 mm SFS 1880:1 16 jan 1880

 

Valör Typ Årtal
5 kr typ 1: blå baksida 1879
  typ 2: grön baksida, ett handskrivet namn 1879-1888
  typ 3: grön baksida, två tryckta namn 1888-1890
10 kr   1879-1891
50 kr   1880-1896
100 kr typ 1: två handskrivna namn 1880-1896
  typ 2: ett handskrivet namn 1896-1898


5 kr typ 3 med två tryckta namn

Seriebokstäver (Litt.)


SFS 1888:40 angående namnteckningarna å Riksbankens sedlar å fem kronors valör.

50-100 kr använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Bokstaven för 50-100 kr är placerad efter numret och kallas nummerbokstav (nb).


Litteratur


Åter till Start-sida