Aktiebrev

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-08-17

  
aktiebrev nr 4363 enligt katalog över gamla aktiebrev (stämpelmärken med 1 % påtryckta)

Aktiebrev med påklistrade lösa stämpelmärken

Alla aktiebrev beläggs med stämpelavgift på ca 1 % (av aktiens nominella belopp) som redovisas med stämpelmärken på aktiebrevet. Man kan då klistra på lösa stämpelmärken enligt nedanstående bilder.


handskriven makulering

påtryckt makulering

makulerad med firmastämpel

makulerad med poststämpel

Aktiebrev med påtryckta stämpelmärken (helsaker)

Sensationellt finns det även aktiebrev med påtryckta stämpelmärken på färdiga aktiebrev. Nedanstående bilder visar stämpelmärken från 1880 års serie. Dessa typer av påtryck (helsaker) har tidigare aldrig beskrivits i litteratur för samlare. Jag efterlyser information om tidigare beskrivningar av dessa påtryck.


bredare årtal
 

 

 

smalare årtal

Det finns även påtryck med 1895 års serie. Sensationellt är dessa utförde med det mycket avancerade gravyrtrycket på samma sätt som lösa stämpelmärken.


årtal med punkt
 

årtal med punkt
 

årtal med punkt

 
datum på en rad
 
 

årtal utan punkt

årtal utan punkt

årtal utan punkt

ändrat typsnitt
 

Även makuleringen med datum görs med påtryck. Eftersom man i många fall måste stämpla 1000-tals aktiebrev samtidigt så blir dessa typer av påtryck mycket enklare. När man ersätter ett aktiebrev med ett nytt så behöver inte ny stämpelavgift erläggas.

     

        

Katalog över gamla aktiebrev, utgiven 1998 av Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, i redaktionen bl.a. Ian Wiséhn.
Katalog över gamla aktiebrev II, utgiven 2010 av Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper.
Referenskatalog över svenska aktiebrev 2021.

Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper www.historiskavardepapper.com

Ny referenskatalog Svenska Aktiebrev

Ny referenskatalog Svenska Aktiebrev utgiven 2019. Se även SFHV 4 senastedec.pdf (historiskavardepapper.com)

"Den ultimata och fullständigt uppdaterade Referensboken för svenska aktiebrev är nu kommen från trycket! Denna referenskatalog ersätter tidigare olika kataloger och har med nytt referensnummersystem en given plats på bibliotek, forskarinstitut, hos samlare, handlare och allmänt intresserade. Här kan man finna närmare 8500 separat förtecknade, kända och beskrivna aktiebrev, olika emissioner och datum, nominella valörer och andra väsentliga upplysningar. Boken är rikt illustrerad med cirka 750 färgbilder av de viktigaste och speciella aktiebreven."

Värderingsguide (komplement till ovanstående)

"Värderingsguiden är ett viktigt komplement till Referenskatalog Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden är på 32 sid i A5 format och innehåller priser på ca 8500 aktiebrev som är förtecknade i Referenskatalogen Svenska Aktiebrev. Värderingsguiden kommer att uppdateras med jämna mellanrum så den är aktuell med de prisförändringar som sker."


Stämpelavgiftens storlek

Åren 1908-1916 var stämpelavgiften 0,5 % av aktiens nominella belopp, därav var det vanligt med 50 öre stämpel på en 100 kr aktie. Efter 1:a världskriget höjdes stämpelavgiften till ca 1,1-1,2 % för att senare återgå till 1,0 %.


1,1 % stämpel på 100 kr aktie
Svenska Kullagerfabriken SKF

1,2 % stämpel på 100 kr aktie
Svenska Lantmännens Bank

1,24 % stämpel på 500 kr aktie
Svenska Lantmännens Bank

7,0 % stämpel  på 1000 kr aktie
Rederiaktiebolaget Transatlantic

Kan någon förklara varför det blev hela 7 % för Transatlantic år 1918?

Stämpelskatt på aktier SFS 1984:405 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840405.HTM

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-stampelskatten-pa-aktier_G903157/?text=true


Nya datorutskrivna aktiebrev från VPC

De gamla aktiebreven med utdelningskuponger ersattes 1971-1976 med VPC-registrerade aktier med aktiebrev som var datorutskrivna på blanketter. Större företag hade blanketter med eget tryck men de ersattes senare med en standardiserad blankett för alla företag.


aktiebrev från Volvo på egen blankett (beskuren)


aktiebrev från SEB på standardiserad blankett


aktiebrev från ASEA på egen blankett

Dessa datorutskrivna aktiebrev användes fram till ca år 1989 och år 1990 blev aktierna datorregistrerade utan aktiebrev.


sent datum för aktiebrev


Åter till Start-sida