Enskilda företags och personers sedlar (Platbãrzdis II sid. 62-63)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-12-30

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] [ Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]

Dessa privata sedlar kallades även "Valuter".

I slutna samhällen där arbetare på bruket fick lön med dessa "valuter" som sedan användes i brukets handelsbod. Även fängelse är en sådan sluten miljö där man INTE kan köpa varor på annat sätt.

Platbãrzdis beskriver ENDAST sedlar/valuter i normala valörer öre silvermynt/kopparmynt.


PL 2 Alunbruket 8 öre sm 1766

Nytryckt kopia

  


Nytryckt kopia såldes i folder med denna text
Se även digitalamodeller.se/daedalus/kapitel/Pastorisering.pdf


Spinnhus 24 öre kmt PL 56

Nytryckt kopia av Stockholms Spinnhus 7 öre kmt

 

Se även Stockholmspolletter sid. 89, där alla valörer är avbildade

     
Wedwåg PL 73 och PL 74 (se SNF auktion 175 och 148) Auktion 175.indd (numismatik.se) och Slide 1 (numismatik.se)
Se även NumisBids: Myntauktioner i Sverige AB Auction 12, Lot 473 : WEDEVÅG: Wedwågs Pållet N:o 1. Åtta Öre Silfwermynt. XR....
Se även Text (vedevag.se) Samma 3 daler men UTAN sista årtalssiffran (är den med 1933 manipulerad?) Eller är bilden HÅRT bildbehandlad med ljus och kontrast?
OBS 1 riksdaler specie = 3 daler silvermynt och 1 daler kopparmynt = ⅓ daler silvermynt = 8 öre silvermynt


Ahlström 52:848, Peter Foraeus 16 öre smt 1763, PL 21

Ahlström 45:844, Betsbergs Grufwa 16 sk r.g.m. 1811, PL 12

Ahlström 52:850, Jöran Filenius 2 öre smt 1762, saknas hos Platbãrzdis

Ahlström 52:849, Karsten 4 öre smt 1762, saknas hos Platbãrzdis

NNÅ 1971 sid.217, Sigismund Novisadii 1762, saknas hos Platbãrzdis

NNÅ 1971 sid.218, Enoch Nobelius 8 öre smt 1761, saknas hos Platbãrzdis

Karlsborgs Handelsbod 1892, Pollettsedel (från MISAB 07)
 saknas hos Platbãrzdis

Mattsson Mockfjärd 1902 (från MISAB 07)
PL sid. 64 nr 3 (även fig. 75)


från Tekniska museet Pollett - Tekniska Museet / DigitaltMuseum Höganäs (saknas hos Platbãrzdis)


Kolpolletter


Kolpollett Svanå bruk 1800-talet (MISAB 18:845)


Kolpollett Qwarntull 8 sk banco 1824 (Ahlström 45:845)

Kolpollett 1824 (MISAB 16:366)

Litteratur

Ingvar Ehnbom Svenska Polletter 1975

sid. 4 Alunbruket (PL 2)

sid. 10 Betsbergs gruva Dagsverke 16 sk r.g.m. (PL 12)

sid. 39 Höganäs Sämre Stenkol 4 och 10 sk r.g.s.

sid. 88 Stockholms Spinnhus (PL 55-62)

 


Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] [ Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida