Enskilda företags och personers sedlar (Platbãrzdis II sid. 62-63)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-09-09

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] [ Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]

Dessa privata sedlar kallades även "Valuter".


Nytryckt kopia av Alunbruket 8 öre 1766, PL 1.
Se även digitalamodeller.se/daedalus/kapitel/Pastorisering.pdf


Antikören 15:1097

Nytryckt kopia av Stockholms Spinnhus 7 öre kmt, saknas hos Platbãrzdis, jfr PL 55-62.
se även numismatik.se/pdf/snt61991.pdf SNT 6/1991 sid. 124

 


Ahlström 52:848, Foraeus 16 öre smt 1763, PL 21


Ahlström 52:850, Filenius 2 öre smt 1762, saknas hos Platbãrzdis


Ahlström 52:849, Kassten 4 öre smt 1762, saknas hos Platbãrzdis


Karlsborgs Handelsbod 1892, Pollettsedel (från MISAB 7)

Litteratur


Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] [ Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida