Charta Sigillata och Stämpelmärken

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-10-15


Charta Sigillata 2 öre SM 1705, sign. Samuel Bark, 2:a modellen 1687-1747

     
157×197 mm (halvt folio-blad), vågräta vm-linjer, 1759 Hans Bergman

Charta Sigillata (inseglat papper) gavs ut första gången år 1660. Trycktekniskt har de stora likheter med sedlar. De användes för att ta ut avgifter på olika handlingar som skickades in eller ut från myndigheter. Senare gav man även ut stämpelmärken för olika ändamål:

     

Henryk Bukowski: Samling af Svenskt och utländskt Sedelmynt (1886) sid 77-80 Charta Sigillata: Bukowski-charta


Bukowski 1886 Bukowski-rev.pdf

Charta Sigillata - Stämpelpapper - Stämpelmärken: Information och kort beskrivning till i första hand Riksarkivets ämnessamling Charta Sigillata och omfattande samling prover på stämpelpapper, Stig Kjellander, 1992, 45 sidor. libris.kb.se/bib/1545830?vw=full

Charta Sigillata finns beskrivna av Gunnar Joos och Stig Kjellander: Svenska Charta Sigillata och revenue stämpelmärken, 1997, 40 sidor (tryckt i 250 numrerade exemplar). Numreringen av typerna (modellerna) har hämtats från Henryk Bukowski 1886. Här beskrivs både skrivnings-charta (helark, namn lodrätt) och beläggnings-charta (löst stämplat papper som anbringades på handlingen efteråt, namn vågrätt).

Ny bok för 250 kr med totalt 98 sidor år 2008 med många bilder, även i färg: Svenska beläggningsstämplar (eller Charta Sigillata) 1811–1880 av Jukka Mäkinen och Per Sundberg. På nästan 100 sidor ges en omfattande beskrivning av beläggningsstämplarna och det finns många illustrationer. 1811–1880 har en unik roll bland både Skandinaviens och hela världens fiskala filateli: beläggningsstämplarna kan anses vara en fristående företeelse mellan stämplade papper och egentliga stämpelmärken. libris.kb.se/bib/10808215?vw=short

Frimärkskatalogen "Facit 2005 special" och "Facit 2015 special" innehåller nu "Sveriges Stämpelmärken" (21 sidor). Beskriver alla beläggnings-charta från 1811 och framåt samt stämpelmärken t.o.m. 1992. Dessa finns även i varianterna enkla och dubbla. Dessutom finns: Överlåtelsestämplar, Bank- och växelstämplar, Anvisningsstämpel, Punsch-stämplar, Tobaksstämpel, Spelkortsstämpel,  Lyxstämplar, Inteckningskontrollstämplar, Tullstämplar,  Konsulatstämplar, Radio- och TV-licens, Lokala lösenmärken (städer). Facit beskriver inte skrivnings-charta 1660-1970 (helt pappersark med en stämpel) som liknar beläggnings-charta.

  


Charta Sigillata


2 sk 1791 skrivnings-charta,
format 193×311 mm
Helt ark med två blad, sign Ekman, 50 % höjd avgift

12 sk 1837 skrivnings-charta,
format 190×318 mm
Helt ark med två blad, blågrön färgton, vm 1830

6 sk skrivnings-charta,
format 211×335 mm
Endast ett blad (andra bladet saknas)

50 öre 1878 dubbel beläggnings-charta klistrad på dokument
 

Charta Sigillata modellerna är hämtade från Joos/Kjellander 1997. Artiklarna i Bältespännaren har modellnummer som är lägre (knepigt vid läsning).


Charta Sigillata 4 öre s.m. 1768, 4:e modellen typ 1C, med 50 % höjd avgift, sign. Ekman, skrivnings-charta
(bilden är liggande men egentligen är vitstämpeln stående och sign. lodrätt)


Charta Sigillata 2 skilling 1779 sign. Ekman, 5:e modellen, skrivnings-charta


Skrivnings-charta med avriven överdel använd som beläggnings-charta, format ca 120×200 mm
Alltid påskrift om till viken handling den hör

  
Beläggnins-charta 1(casserad)+2+2 skilling, papper vm 1S 1811 och triangel, sign. Borgstedt+Borgstedt+Nordvall, format ca 105×190 mm

Mäkinen/Sundberg anger att det rätta namnet stavas Borgstedt medan Joos/Kjellander felaktigt anger Bergstedt.

Papperet kan vara brunaktigt (tjockt), blågrönt (tunt) eller vitt (normalt).


sign. Borgstedt

6:e modellen av Charta Sigillata,
skrivnings-charta, namn lodrätt,
sign. Nordvall

Charta Sigillata 3 sk 1836-1844,
skrivnings-charta, namn lodrätt, sign. Ygberg (36 mm bred)

Charta Sigillata 1 rd 1836-1844,
beläggnings-charta, namn vågrätt,
  sign. Ygberg (34 mm smal)
 

 Ygberg finns med många olika utseenden på namnstämpel, se bl.a. Bältespännaren 1/1991 sid. 26 (6 olika bilder).


Ygberg smal 34 mm

Ygberg smal 34 mm

Ygberg 36 mm variant

Ygberg 36 mm

Ygberg bred 37 mm

Ygberg bred 37 mm

Färgade beläggnings-charta med Tre Kronor valör skilling och riksdaler

  
Charta Sigillata 24 skilling 1845 (årtal som vattenmärke till höger), enkel beläggnings-charta, format ca 110×210 mm
 

     
Charta Sigillata 3 skilling 1847, dubbel beläggnings-charta (symetrisk text), format ca 110×210 mm
Lägg märke till strecken där den ska klippas i två delar och Nº1 och Nº2, årtal som vm både till vänster och höger

Nº1 sattes på handlingen medan Nº2 behölls av myndigheten för kontroll.

Färgade beläggnings-charta med Tre Kronor valör öre riksmynt och riksdaler riksmynt

  
Charta Sigillata 15 öre riksmynt 1858 (årtal som vattenmärke till höger), enkel beläggnings-charta, format ca 115×220 mm

  
Charta Sigillata 25 öre riksmynt 1858, dubbel beläggnings-charta (symetrisk text), format ca 115×220 mm

Färgade skrivnings-charta med Tre Kronor valör skilling


Skrivnings-charta 3 skilling (rak kant upp- och nedtill), dessa bör samlas som helsaker (klipp inte ur stämpeln), 7:e modellen

Det finns stämplar som liknar skrivnings-charta men med rak höger- och vänsterkant. Dessa är bankväxelblanketter från 1845 och några år framåt.

Färgade skrivnings-charta med Tre Kronor valör öre riksmynt


Skrivnings-charta 25 öre riksmynt 1863 typ I
Vattenmärke: 25 ÖRE RIKSMYNT, RIKETS STÄNDERS CHARTA SIGILLATA, TUMBA 1863, Ornament till vänster och höger om stämpel

Färgade skrivnings-charta med Tre Kronor valör krona och öre, folioformat

  
50 öre 1911 med vm STÄMPEL PAPPER 50 ÖRE, MUNKTELL GRYCKSBO
SVENSK NORMAL2, 1911, Ornament till vänster och höger om stämpel

  
1 kr typ I från 1800-talet och typ II från 1900-talet (smal respektive bred 1:a)

  
Skrivnings-charta 2 kronor, 8:e modellen, 4 sidor folio-format, vm STÄMPEL-PAPPER 2 KRONOR, SVENSKT NORMAL2, LESSEBO 1917

Färgade skrivnings-charta med Tre Kronor valör krona och öre, A4-format

  
Skrivnings-charta 2 kronor, 9:e modellen, 4 sidor A4-format (minskat format jämfört med 8:e modellen)
vm STÄMPELPAPPER SVENSKT NORMAL2, TUMBA 1947

Beläggnings-charta med Stora Riksvapnet

  
Charta Sigillata 25 öre riksmynt och 1 riksdaler riksmynt, enkel beläggnings-charta (årtal och RMT som vattenmärke), format ca 90×150 mm


Charta Sigillata 6 riksdaler riksmynt 1874 (årtal som vattenmärke), dubbel beläggnings-charta (symetrisk text)


Charta Sigillata 1 kr 1877 (årtal som vattenmärke)

  
Dubbel Charta Sigillata 50 öre 1876 (årtal som vattenmärke) och 1 kr 1877

SFS 1964:619 (upphävd genom SFS 1992:191) "Stämpelförordning" beskriver hur stämpelmärkena används.

Litteratur

Se även länken kopparkrigarn.webs.com/artikelchartasigillata.htm

Flera bilder www.lasseistuvsta.se/oresstamplar/index.html


Philea Auktion 380 med Charta Sigillata den 26 nov. 2020
AB Philea - Frimärken och mynt / Stamps and coins

Esbjörn Janson cinderella collection, part 2 (objektnummer 2783-2848)

  
Resultat 600 kr resp. 1750 kr (samling med 20 olika)


Resultat 3600 kr

  
Resultat 7600 kr resp. 6600 kr


Inteckningskontrollstämplar

  
Inteckningsprotokoll med vanlig skrivnings-charta från år 1920, total avgift 6 kr 50 öre varav 2 kr på protokollsutdraget

  
Inteckningsprotokoll 1 kr 1930 och 2 kr 1928, 4 sidor med årtal som vattenmärke på andra bladet, folio-format, 10:e modellen enligt Joos/Kjellander

  
Total avgift för ovanstående två inteckningsprotokoll är 6 kr 50 öre respektive 6 kr 75 öre (där 25 öres stämpeln tillkommit)


Inteckningskontrollstämpel

SFS 1984:404 "Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter" beskriver skatteplikt vid förvärv av fast egendom och tomrätt samt inteckningar. Se även SFS 1984:406 som beskriver beräkningen av skatten.

Bältespännaren 2/1983 sid. 33: Det svenska inteckningskontrollstämpelmärket, Stig Kjellander

Bältespännaren 1/1984 sid. 31: Det svenska inteckningskontrollstämpelmärket, uppföljning, Stig Kjellander

Bältespännaren 1/1988 sid. 35: Inteckningskontrollstämpeln, Stig Kjellander

Bältespännaren 1/1994 sid. 29: Inteckningskontrollstämpel, Stig Kjellander


Stämpelmärken av frimärkstyp


Enkel stämpel serie 1880
   

Dubbel stämpel serie 1880
 

  


Dubbel stämpel serie 1908

 

 


Enkel stämpel serie 1895
 

  


Enkel stämpel serie 1968

 

 
 

Se även stämpelmärken påtryckta direkt på aktiebrev som helsaker, min sida om Aktiebrev.

        


Enkel Stämpel serie 1895
Anmälningsbevis om innehav av skjutvapen
underskrivet 17 okt. 1927, stämplat 23 nov. 1927

Enkel Stämpel serie 1968
Pass stämplat 7 aug. 1972
 

Lantmäteriet har ett projekt om Svenska stämpelmärken:

Vid dåvarande Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) påbörjades år 1992 konvertering av fysiska inteckningshandlingar (inteckningsreverser och pantbrev) till datapantbrev. Efter konverteringen destrueras den fysiska handlingen, lämnas till Riksarkivet eller om handlingen har utfärdats före år 1972, kan fastighetsägaren på begäran återfå den i makulerat skick.

Katalog över kommunala stämpelmärken libris.kb.se/bib/20037417

  

Bältespännaren 1/1999 sid. 22: Lokala stämpelmärken - städernas stämpelmärken 1922-1979


Fondstämplar

  
Serie 1909 med No nedtill

  
Fondstämpel för aktier och obligationer
Serie 1910 med No upptill 

  Nr 1 användes på säljarens avräkningsnota medan Nr 2 sattes på köparens nota.


fondstämpel serie 1910

 

 

 

fondstämpel serie 1958

 

 
 

SFS 1984:405 (upphävd genom SFS 1994:1900) "Stämpelskatt på aktier" beskriver skatteplikt vid bildande av aktiebolag och vid ökning av aktiekapital.


Bank- och växelstämplar


Bank- och växelstämplar serie 1917


Anvisningsstämpel, tandning 9 och 12 (för konkurser och växlar med betalningsanmodan)Enkel punsch-stämpel 1904


Enkel punsch-stämpel 1905

Bältespännaren 1/1995 sid. 22: Punsch, en särskilt högt skattad dryck (bild av ÖVERTRYCK 60 öre på 6 kr punch-stämpel)


Stämpel 1 öre 1915

Förslutnings-oblat
 

Postsparbanken

     

        
Kvittenskuponger typ 3, typ 4, typ 5, typ 8

Se även kjell.smult.com/postsparbank.htm och kjell.smult.com/postsparb_kvittens.htm

Bältespännaren 2/1980 sid. 6: De svenska Postsparbanksmärkena 1884-1974, fullständig katalog med uppdelning på typer (typ 1 - typ 8)

Bältespännaren 2/1981 sid. 37: Postsparbanken I - Bankbok, presentkort, sparkort, sparbilder (många hela ark avbildade), datorutskrivna kvittenskuponger (sid. 38)

Bältespännaren 1/1982 sid. 37: Postsparbanken II - Uttagskvitto, Skolsparbössa, Sparbilder

Bältespännaren 2/1982 sid. 28: Sparmärken, kvittenskuponger, sparobligationer

Bältespännaren 1/1983 sid. 16: Postsparbanken III: Motbok, Presentkort, Sparbilder, Sparmärken, Sparobligationer

Bältespännaren 1/2000 sid. 20: Postgirot

Bältespännaren 2/2010 sid. 31: Postskolan, Kvittensmärken för postsparbank


Radio- och TV-licens

  

År 1924 övertog Kungliga Telegrafstyrelsen uppgiften att ta in licensavgiften. Årskostnaden för en licens var då 3:50 kr, men den höjdes året därefter till 12 kr, för att nästa år sänkas med två kronor. Licensavgift på 10 kronor gällde ända fram till 1951.

Radiolicens Historia www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Historik-om-avgiften


Licensmärken började användas år 1928 (observera att detta ex av 20 kr är otandat till höger med extra stor marginal)


TV-licens

Bältespännaren 1/1997 sid. 30: Radio- och TV-licenser, Märken, blanketter med mera

Se även Telehistoria kjell.smult.com/telehistorik.htm


Blankett med löst påklistrat märke
 

Blankett med påtryckt märke (helsak)
 


Bältespännaren nr 1 år 2020

Artikel på 2 sidor av Lars Liwendahl om samlingen som säljs på Philea, med 6 bilder. www.sff.nu/sfb

Se även sid. 15 (felnumrerat 16): Bild av Charta Sigillata 100 riksdaler

Se även sid. 16: Gammalt stämpelmärke (utseende och text som kvitto) av Per Sundberg (jfr med lumpkvitto, jag återkommer med synpunkter på relevans för detta)

Esbjörn Janson (1927-2019)

libris.kb.se/bib/12308557


Åter till Start-sida