Färgade banco-sedlar 1835-1858

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-04-20


32 sk banco 1836 typ 1 med handskrivet nummer, format 142 x 85 mm

Papperet tillverkades av tre lager genomskinligt papper där det mellersta lagret var färgat och hade vattenmärke. Alla sedlar har svart tryck på färgat papper. Formgivare Carl A. Broling.

32 sk banco gavs ut 1 januari 1837 enligt SFS 1836:35.

2 rd banco gavs ut 1 januari 1837 enligt SFS 1836:35.

6 2/3 rd banco gavs ut 1 december 1835 enligt SFS 1835:60.

10 rd banco gavs ut 11 maj 1836 enligt SFS 1836:8.

16 2/3 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5. Själva SFS är feltryckt med årtal 1835 som ska vara 1836 eftersom datum är 5 mars 1836.

33 1/3 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.

100 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.

500 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco.

Valör tum format mm format
32 sk 5 ¾ × 3 ½ verktum 142 × 87 mm
2 rd 5 ¾ × 3 ½ verktum 142 × 87 mm
6 2/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
10 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
16 2/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
33 1/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
100 rd 9 ¼ × 5 ¾ verktum 229 × 142 mm
500 rd 9 ¼ × 5 ¾ verktum 229 × 142 mm

1 verktum = 24,741 mm enligt gammalt måttsystem


typ 2a
: årtal bredd 9,5 mm

typ 2b: årtal bredd 8,5 mm
Valör Typ Årtal
32 skilling banco typ 1: handskrivet nummer 1836-1839
  typ 2a: tryckt nr, år 9,5 mm 1840-1852
  typ 2b: tryckt nr, år 8,5 mm 1853-1858
2 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1836
  typ 2: tryckt nummer 1840-1857
  förfalskning: P.A.Sparre* 1851
6 2/3 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1835
  typ 2: tryckt nummer 1841-1856
10 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1836
  typ 2: tryckt nummer 1841-1857
16 2/3 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1855
33 1/3 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1857
100 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1854
500 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1854

  
32 sk banco 1857 typ 2 med tryckt nummer, format 145 × 88 mm

Lägg märke till att sedlarna och frimärkena liggande lejon har samma bild.

*) P.A.Sparre förfalskade sedlarna i bankoutskottets sessionsrum och delades ut till alla medlemmar som bevis för dess dåliga säkerhet!! Högra ramen ersatt med P.A.Sparre. Se vidare:

De färgade banco-sedlarna med lägre valörer (32 sk - 10 rd banco) saknar baksidestryck men de högre valörerna (16 2/3 rd  - 500 rd banco) har sedelnumret tryckt rättvänt på baksidan.

16 2/3 rd - 500 rd banco använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

De högre valörerna har ett annorlunda typsnitt enligt bilder ovan från verkliga sedlar.
Schablonhuset har ett typsnitt "Calligraphy Stilsort" www.schablonhuset.se/?card=traf&id=45&id_item=7331 som nästan är identiskt med bokstäverna hos sedlarna. Hela alfabetet visas. Stor hjälp vid tolkning.

  
2 riksdaler banco 1857 typ 2 med tryckt nummer, format 143 × 87 mm

2 riksdaler banco 1853 med slutsiffror 00 och signatur på baksidan har upptäckts av en sedelsamlare i Umeå. I detta fall finns signaturen i övre vänstra hörnet. Tidigare kände jag bara till sedlar från början av 1900-talet (1908) med signatur i övre högra hörnet. Hör av dig om du känner till sedlar före 1908 med slutsiffror 00. Alla sedlar är av intresse (med slutsiffror 00) oberoende av om det har signaturer eller inte.


2 rd banco 1853 slutsiffror 00

baksida

Färgade riksdaler banco sedlar med tryck på baksidan

Mycket dyr sedel på Tradera, utrop 95 000 kr !!!

  
Proveniens: Antikören 13 nr 1012, kvalitet 1, utrop 10 000 kr, resultat 26 000 kr (sedelnummer L 12497)
(jag saknar katalogen. Ovanstående är bara anteckning i min databas. Kan någon skicka en kopia på sidan med auktionen och sidan med resultat. Inte hela katalogen)

De färgade banco-sedlarna med lägre valörer (32 sk - 10 rd banco) saknar baksidestryck men de högre valörerna (16 2/3 rd  - 500 rd banco) har sedelnumret tryckt rättvänt på baksidan.

16 2/3 rd - 500 rd banco använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats (alfabet med 25 bokstäver: A-Z där J saknas):
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex)
B 00001 - A 99900 (100 000 ex)
C 00001 - B 99900 (100 000 ex)
D 00001 - C 99900 (100 000 ex)
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

För ovanstående sedel gäller D 00001, ..., D 00076, E 00077, F 00078, ..., Y 00096, Z 00097, A 00098, B 00099, C 00100, D 00101.

Sedelns nummer är Z 12497. Hjälp med tolkningen från en vänlig samlare.

Jämför bild av Litt. L, Litt. Z, Litt. S, Litt. I och Litt. C.

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

Slängen upptill-vänster för L likar mycket L i Litt. Mycket små skillnader om man inte har facit. Bilden av Litt. I kommer från en vänlig samlare.

Schablonhuset har ett typsnitt "Calligraphy Stilsort" www.schablonhuset.se/?card=traf&id=45&id_item=7331 som nästan är identiskt med bokstäverna hos sedlarna. Hela alfabetet visas. Stor hjälp vid tolkning.

1 rd riksmynt Litt. I år 1859.

Några andra försäljningar av 33 1/3 rd banco:
1856 nr C 82525, kval 1+, Ahlström 38:1443, resultat 39 000 kr (Torgny Lindgrens samling). Se även www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/SWE/SWEA0128.htm
1852 nr W 74770, kval (1)skrift, Ahlström 62:1355, resultat 36 000 kr (Lennart Walléns samling)
1852 nr W 74770, kval 1?/1, Aurum 2:466, resultat 43 000 kr
1857 nr N 5510, kval 1, Myntauktion 5:27, resultat 88 000 kr

 

Bilder i böcker och tidskrifter av ytterligare exemplar av  33 1/3 rd banco:
1836 nr I 7159, Myntkontakt 9/84 sid. 293, även i Wallén SS och Rosenqvist SF (handskriven bokstav, svårtolkad) Bild se även www.nku.nu/boken2009/Monica_Golabiewski_Lannby.pdf
1852 nr E 62528, Myntkontakt 5/78 sid. 140, även i Lindgren Riksbankens sedelhistoria
1843 nr R 5292, Rosenqvist SF
1849 nr H 46006, sök på Internet

Även 50-1000 riksdaler riksmynt numreras på samma sätt som färgade banco högvalörer. Samma gäller 50-1000 kr Stora Riksvapnet.


Litteratur

Ovanstående sedlar i Mynttidningen är felaktigt färgade efteråt från ett svartvit fotografi. Alla valörer av färgade bankosedlar har svart tryck på infärgat papper i tre lager. Samma fusk finns även i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria 1668-1968" 2 rd banco och 500 rd banco som ska ha svart tryck på ljusblå bakgrund. Riktig info om att alla färgade bankosedlar har SVART text på färgat papper finns i SFS 1836:5.


Åter till Start-sida