Färgade banco-sedlar 1835-1858

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2017-02-14


32 sk banco 1836 typ 1 med handskrivet nummer

Papperet tillverkades av tre lager genomskinligt papper där det mellersta lagret var färgat och hade vattenmärke. Alla sedlar har svart tryck på färgat papper. Formgivare Carl A. Broling.

32 sk banco gavs ut 1 januari 1837 enligt SFS 1836:35.

2 rd banco gavs ut 1 januari 1837 enligt SFS 1836:35.

6 2/3 rd banco gavs ut 1 december 1835 enligt SFS 1835:60.

10 rd banco gavs ut 11 maj 1836 enligt SFS 1836:8.

16 2/3 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5. Själva SFS är feltryckt med årtal 1835 som ska vara 1836 eftersom datum är 5 mars 1836.

33 1/3 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.

100 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.

500 rd banco gavs ut 1 april 1836 enligt SFS 1836:5.


SFS 1836:5 med feltryckt årtal. Ska vara 1836 och inte 1835 eftersom datum är 5 mars 1836. Gäller alla högvalörer 16 2/3 -- 500 rd banco.

Valör tum format mm format
32 sk 5 ¾ × 3 ½ verktum 142 × 87 mm
2 rd 5 ¾ × 3 ½ verktum 142 × 87 mm
6 2/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
10 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
16 2/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
33 1/3 rd 6 ⅝ × 5 ¾ verktum 163 × 142 mm
100 rd 9 ¼ × 5 ¾ verktum 229 × 142 mm
500 rd 9 ¼ × 5 ¾ verktum 229 × 142 mm

1 verktum = 24,741 mm enligt gammalt måttsystem


typ 2a
: årtal bredd 9,5 mm

typ 2b: årtal bredd 8,5 mm
Valör Typ Årtal
32 skilling banco typ 1: handskrivet nummer 1836-1839
  typ 2a: tryckt nr, år 9,5 mm 1840-1852
  typ 2b: tryckt nr, år 8,5 mm 1853-1858
2 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1836
  typ 2: tryckt nummer 1840-1857
  förfalskning: P.A.Sparre* 1851
6 2/3 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1835
  typ 2: tryckt nummer 1841-1856
10 riksdaler banco typ 1: handskrivet nummer 1836
  typ 2: tryckt nummer 1841-1857
16 2/3 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1855
33 1/3 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1857
100 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1854
500 riksdaler banco typ 1-2 se Wallén SS 1836-1854

  
32 sk banco 1857 typ 2 med tryckt nummer

Lägg märke till att sedlarna och frimärkena liggande lejon har samma bild.

*) P.A.Sparre förfalskade sedlarna i bankoutskottets sessionsrum och delades ut till alla medlemmar som bevis för dess dåliga säkerhet!! Högra ramen ersatt med P.A.Sparre. Se vidare:

De färgade banco-sedlarna med lägre valörer (32 sk - 10 rd banco) saknar baksidestryck men de högre valörerna (16 2/3 rd  - 500 rd banco) har sedelnumret tryckt rättvänt på baksidan.

16 2/3 rd - 500 rd banco använder inte bokstav på normalt sätt. Varje ny sedeltyp har numrerats:
A 00001, B 00002, C 00003, ..., Z 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 25
B 00001 - A 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 24
C 00001 - B 99900 (100 000 ex) av mig kallat upplaga 23
o.s.v. (om man bara tittar på sedelbuntens översta sedel så ser det fortfarande ut som serie A, B, C, ...)

Litt. L Litt. Z Litt. S Litt. I Litt. C

De högre valörerna har ett annorlunda typsnitt enligt bilder ovan från verkliga sedlar.
Schablonhuset har ett typsnitt "Calligraphy Stilsort" www.schablonhuset.se/?card=traf&id=45&id_item=7331 som nästan är identiskt med bokstäverna hos sedlarna. Hela alfabetet visas. Stor hjälp vid tolkning.


2 riksdaler banco 1857 typ 2 med tryckt nummer

2 riksdaler banco 1853 med slutsiffror 00 och signatur på baksidan har upptäckts av en sedelsamlare i Umeå. I detta fall finns signaturen i övre vänstra hörnet. Tidigare kände jag bara till sedlar från början av 1900-talet (1908) med signatur i övre högra hörnet. Hör av dig om du känner till sedlar före 1908 med slutsiffror 00. Alla sedlar är av intresse (med slutsiffror 00) oberoende av om det har signaturer eller inte.


2 rd banco 1853 slutsiffror 00

baksida

Litteratur

Ovanstående sedlar i Mynttidningen är felaktigt färgade efteråt från ett svartvit fotografi. Alla valörer av färgade bankosedlar har svart tryck på infärgat papper i tre lager. Samma fusk finns även i Lindgren "Riksbankens sedelhistoria 1668-1968" 2 rd banco som ska ha svart tryck på ljusblå bakgrund.


Åter till Start-sida