Länkar till numismatik på www

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-05-30, www.sedelmynt.se  (min hemsida)

Svenska Numismatiska Föreningen

www.numismatik.se (SNF)

Kungl. Myntkabinettet (museum)

www.myntkabinettet.se (KMK)

KMK - Årsredovisning & Verksamhetsplan www.shmm.se (SHMM)

Sveriges Riksbank

www.riksbank.se

Svenska sedlar och mynt PDF-filer
Beskrivning av jubileumsmynt Jubileumsmynt
Riksbankens författningssamling (RBFS) RBFS
Kopiering av sedlar www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=sek&lang=sv

Crane AB

www.crane.se

Tumba Bruksmuseum www.tumbabruksmuseum.se
Beredskapssedlar www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/krigskassan
Metals Used in Coins and Medals www.ukcoinpics.co.uk/metal.html

Rättsnätet (SFS, SLS, lagar)

www.notisum.se (lagtext med ändringar)

Lagar www.lagen.nu
Statens Offentliga Utredningar (SOU) www.sou.gov.se
Publikationer och informationsmaterial www.regeringen.se/sb/d/108;jsessionid=asw66_0lsYl4
Kungl. Biblioteket LIBRIS www.kb.se/libris (sök bok och tidning)
Lagrummet - Rättsinformationssystemet www.lagrummet.se (lag som den kungörs, pdf)
Nordisk Familjebok - Sedlar (1916) runeberg.org/nfcd/0735.html (uggleupplagan)
Projekt Runeberg - Statskalendern 1877-1984 runeberg.org/statskal
Svensk biografisk handbok 1925-1993 runeberg.org/vemardet
Svenskt biografiskt handlexikon, år 1906 runeberg.org/sbh   (personer)
Vem är vem 1945-1968 runeberg.org/vemarvem
Tillämpningen 1863 af mynt, mått och wigt www.lysator.liu.se/runeberg/nysystem
Statistiska centralbyrån (SCB) www.scb.se (konsumentprisindex m.m.)
Skatteverket och deklaration www.skatteverket.se (broschyr, blankett, info, pdf)
De svenska skatternas historia skatter

Tideräkning i gångna tider

www.genealogi.se/tid.htm

SNS - Näringsliv och Samhälle www.sns.se (böcker om ekonomi och EMU)
Centrum för Näringslivshistoria www.naringslivshistoria.se
ABAXA Sedelblad (Paper Money Online) www.papermoney.nu/common/tillbehor.html
Samlarföreningen Bältespännarna www.sff.nu/baltespannarna
Samlarförbundet Nordstjärnan Numismatik samlarforbundet.se/produkt-kategori/numismatik
Bokbörsen Sedlar www.bokborsen.se/?_p=1&f=1&q=sedlar
Myntauktioner i Sverige www.myntauktioner.se
Philea auktioner - Myntkompaniet www.philea.se
Riibe Svenska Sedlar www.riibe.com/static/static-m010-c001.html

Privata Sidor

Svenska Sedlar sirols.com/svenskasedlar

Vårt gamla myntsystem (Hans)

www.algonet.se/~hogman/myntsystemet.htm

Gamla mått och vikter (Hans) www.algonet.se/~hogman/matt_vikter.htm

Ingemars myntsida

ingemars.se

Tonys Myntsida www.tonysmynt.se
Gorgons Myntsida blogg www.gorgon.n.nu/blog

Fåglar på sedlar, lottsedlar, telefonkort

birds.nu/frim.htm

Svenska Telepolletter och Provmynt www.solvencyii.nu/data_htm_files/Teletokens.pdf
Provmynt till Mynttelefoner kjell.smult.com/Mynttelefon.htm
Polletter för parkeringsautomater www.parkingtokens.com/tokens.php
Svenska Pollettföreningen www.pollett.se
Postsparbanken 1884 - 1974 kjell.smult.com/postsparbank.htm
Czeslaw Slania gravör (frimärken, sedlar) www.slaniastamps-heindorffhus.com
Albert Jorpes (1913-2000) sedelgravör www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=13735

EMU-sidor (euro)

Europeiska Centralbanken (ECB) www.ecb.int
Euro - Sedlar och mynt www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sv.html
EuroTracer - sedelnummer www.eurotracer.net
Wikipedia - Euro (valuta) www.wikipedia.org/wiki/Euro
Wikipedia - Euro coins www.wikipedia.org/wiki/Euro_coins
Wikipedia - Euro banknotes www.wikipedia.org/wiki/Euro_banknotes
Wikipedia - Currency www.wikipedia.org/wiki/Currency

Nordiska sidor

Danmarks Nationalbank (sedlar & mynt) www.nationalbanken.dk
Dansk Numismatisk Forening www.numismatik.dk
Dansk bankhistorie 1700-2005 digitalebibl.homepage.dk/DANSKBANKHIST.html
Dansk økonomisk historie www.helmer-c.dk/Econhist/default.htm
Det Norske Myntverket (Norge) www.dkm.no
Norsk mynt i 1000 år www.dokpro.uio.no/umk/norskmynt.html
Janeriks norska sedlar (även Norden) www.janeriks.no/hobby/sedler/sedler.htm

Övriga utlandet

Ronald Wise World Paper Money www.banknoteworld.com (4 Gbytes bilder!)
Banknotes www.banknotes.com
Grading Standards for Paper Money www.banknotes.com/grading.htm
Banknotes - Sweden www.banknotes.com/se.htm
Banknotes - Finland www.banknotes.com/fi.htm
Historiska valutakurser www.oanda.com/currency/historical-rates
Krause Publications - World Paper Money www.krausebooks.com
International Bank Note Society www.theibns.org
Diverse  
Mobile Processors (CPU Benchmarks)
www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
Forum för mobilt bredband www.mobilabredband.se/forum

Broschyrer och dokument i pdf-format (läs med Adobe Reader)

Adobe Reader (separat program och insticksprogram i webbläsaren) kan gratis hämtas från www.adobe.com/se/products/reader  (programversion XI på svenska).

Du kan gratis omvandla t.ex. Word-dokument till pdf hos createpdf.adobe.com men du kan endast omvandla 5 dokument. Jag gjorde en liknande omvandling för några år sedan och då fungerade även Unicode-tecken som 1/3 och 2/3. Idag fungerar inte dessa så jag tvingades ändra ytterligare en gång till lösa tecken i bråktalen. Alla ISO-Latin-1 tecken (¼, ½, ¾, ß, m.fl.) fungerar dock fortfarande.

PDF-filer kan läsas direkt i webbläsaren (vänsterklicka på länken) eller hämtas hem till hårddisken (och läsas senare). Passa på och samla ett eget arkiv med dessa dokument. Högerklicka på pdf-länken och spara på egen hårddisk. Skriv sedan ut A4-dokumenten dubbelsidigt, vilket på min skrivare görs med: Egenskaper - Advanced Options - Manual Duplex Printing (skriver varannan sida, vrid bunten 180°, stoppa in i facket, fortsätt utskriften). A7-dokumenten (posttaxor m.fl.) skriver jag ut med 4 sidor per A4-sida (4Up) och dubbelsidigt. Posttaxornas 8 sidor ryms då på ett blad. Välj även "anpassa till sida" så att sidorna fyller ut hela sidan (förstoras också).


Åter till Start-sida