10 kr Namnteckningar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-04-01

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]

Sedeln 10 kr Gustav Vasa 1940-1962 har för varje årtal ett stort antal olika namnteckningar där det verkar som om grupper om 0,9 milj. sedlar har samma namn både till vänster och höger. Sedlar inom ett sådant intervall har samma namnteckningar medan sedlar från olika intervall har olika namn. Upptäckten av 0,9 milj-intervallet har gjorts av en mycket sedel-intresserad samlare i Umeå.

Det finns även ett större intervall på 5×0,9=4,5 milj. sedlar där det vänstra namnet är oförändrat (men höger namn ändras för varje 0,9 milj.). Detta "super-intervall" på 4,5 milj. finns för 10 kr 1952-1962. Tidigare år verkar ha större "super-intervall", men detta är inte helt klarlagt p.g.a. brist på sedlar. Totalt finns ca 9 vänsternamn och vid stora upplagor kommer några av dessa att finnas i två olika super-intervall. Slutsatsen blir att "super-super-intervallet" blir 9×4,5=40,5 milj. sedlar men att återupprepningen av vänsternamnet är slumpartat inom det större "super-super-intervallet". Detta borde betyda att det totalt finns 9 vänsternamn och 5 högernamn så att det maximala antalet olika namnkombinationer blir 9×5=45 stycken.

Sedlar från samma 0,9 milj.-intervall

  
53×0,9 = 47,7 således samma 0,9 milj.-intervall

Sedlar från olika 0,9 milj.-intervall

  
7×0,9 = 6,3 således olika 0,9 milj.-intervall men samma superintervall

  
15×0,9 = 13,5 således olika 0,9 milj.-intervall och även olika 4,5 milj.-superintervall (3×4,5=13,5)

10 kr 1942 med olika namnteckningar i samma 900 000-interval

Det finns dock sensationella undantag för nr 03 600 001 --> 04 500 000 som normalt har följande:

Samma 900 000-tal är känd med helt olika namn:
  

10 kr 1957 namnteckningar i oordning

Normalt ändras vänster namnteckning efter 4,5 milj. sedlar. Felet beror på att nt Lindgren även finns år 1956 med höga nummer (0,9 milj. sedlar).


vänster nt Torgny Lindgren finns för nr 00,0-03,6 milj.


vänster nt Eric Wahren finns för nr 03,6-09,0 milj.


vänster nt Eric Wahren finns för 03,6-09,0 milj.


vänster nt Sven Lampe finns för nr 09,0-13,5 milj.

Stjärnsedlar 1956-1962 har namnteckningar från ett av dessa intervall men numren börjar med 50 eller 90 milj. Jag har markerat med en * var de hör hemma, men endast ett av 0,9 milj.intervallen har namnteckningar identiska med stjärnsedlarna.

Årtal 0,9 milj.intervall
(utan stjärna)
Samma namnteckningar utan stjärna (som också finns med stjärna)
(från e-post 2007-03-28 från en samlare med nästan alla namn för 10 kr 1940‒1962)
1956* 09,0-09,9
1957*50 09,9-10,8
1957*90 36,0-36,9
1958* 04,5-05,4
1958* 45,0-45,9
1959* 29,7-30,6
1960* 05,4-06,3
1962* 03,6-04,5
1962* 10,8-11,7

10 kr 1940‒1962 alla 0,9 milj.-intervall med bild av namnteckningarna

10 kr 1940‒1941 namn

10 kr 1942 namn

10 kr 1943 namn

10 kr 1944 namn

10 kr 1945 namn

10 kr 1946 namn

10 kr 1947 namn

10 kr 1948 namn

10 kr 1949 namn

10 kr 1950 namn

10 kr 1951 namn

10 kr 1952 namn

10 kr 1953 namn

10 kr 1954 namn

10 kr 1955 namn

10 kr 1956 namn

10 kr 1957 namn

10 kr 1958 namn

10 kr 1959 namn

10 kr 1960 namn

10 kr 1962 namn


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] [ 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]

Åter till Start ]