5 kr Gustav VI Adolf 1954-1963

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-08-30

Uppåt ] [ 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]


Arbetsbokstäver
(nedtill höger)
1954-1956

Gavs ut: 18 juni 1954 enligt SFS 1954:343

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Papper: Svagt gulbrunt, maskingjort

Framsida: Gustav VI Adolf, Gravyrtryck i brun färg samt offset (guilloche): röd, blå och violett

Baksida: Stående Svea med lilla riksvapnet och spira (jfr 1000 kr 1952), Offsettryck i brun färg samt (guilloche): röd, blå och violett

Konstnär: Mark Sylwan

Gravör: Albert Jorpes (G VI A och moder Svea)

Nummer: Årtal + två seriebokstäver + löpnummer (6 siffror), Röd färg

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

Namnteckningar

5 kr År Vänster namn Höger namn
1954-1955 Mats Lemne Hjalmar Ekengren
1956-1961 Per Åsbrink Hjalmar Ekengren
1962-1963 Ragnar Persson Sven Joge

Mats Lemne riksbankschef 1951-1955, född 1919.

Per Åsbrink riksbankschef 1955-1973, född 1912.

Hjalmar Ekengren bankdirektör 1944, född 1901.

Ragnar Persson vice ordförande riksbanksfullmäktige 1954, född 1898.

Sven Joge vice riksbankchef 1958-1973, född 1909.


Seriebokstäver (till vänster om nummer)

Sedlarna har två seriebokstäver där den 1:a (vänstra) bokstaven kan vara A-I + K-V (J saknas). Den 2:a (högra) bokstaven är A-I (sb ?A-?I) för åren t.o.m. 1962 medan år 1963 finns med A-Z (sb ?A-?Z). Bokstaven Q finns samt kombinationerna UI, UQ, UW, AJ och BJ.

Sedelnummer

Sedelnumret har 6 siffror 000 001 - 900 000. Sedlar i arktryck numreras med uppräkning (1,2,3,…) medan rotationstryck numreras med nedräkning (9,8,7,…). Luckor i nummerföljden finns i det första fallet vid höga nummer medan rotationstryck har luckor vid låga nummer.

Stjärnmärkta sedlar som började ges ut först år 1956 och har alltid nummer över 900 000 medan seriebokstäverna är en av de kombinationer som även finns för sedlar utan stjärna.

Positionsbokstav för 5 kr 1963 AA-AT och BA-BT

Sedlar med nummer i rotationstryck har en 2:a bokstav (höger) som egentligen är en positionsbokstav A-T (18 olika) i tryckarket där alla bokstäver utom I och Q används. Jämför med 10 kr 1963 som också har 18 positionsbokstäver A-X där följande inte används: D, I, J, M, Q, W.

Lägg märke till att man inte har tryckt hela B-serien för 5 kr 1963 utan man började vid 900 000 och räknade ned till 558 001 så att lägre nummer saknas för alla 5 kr 1963 BA-BT. Platbãrzdis "Sveriges Sedlar Supplement 1962-1971" anger detta på ett vilseledande sätt, eftersom han inte förstått att A-T är 18 positionsbokstäver.

Sedlar med tidigare okänd bokstav J upptäckt: 5 kr 1963 AJ och 5 kr 1963 BJ. Ingen annan av mig känd svensk sedel använder bokstaven J vare sig som serie- eller positionsbokstav, men finns som arbetsbokstav fr.o.m. 1953. Bokstaven "J" finns även som versal/kapitäl kontrollbokstav för 50-100 kr 1940-1947.

Arbetsbokstäver (nedtill höger)

        

Sedel 5 kr Gustav VI Adolf (typ 1a) 1954-1956 har två små arbetsbokstäver nedtill höger på framsidan. Färgen är violett dvs. samma som en av de tre guilloche-färgerna. En sedelsamlare i Umeå har kommit fram till att den vänstra bokstaven är konstant för ca 40 000 sedlar (ibland upp till 120 000). Den högra bokstaven ändras efter ca 1-2 milj. sedlar. Arbetsbokstäverna är ett sätt för tryckeriet att spåra felaktiga partier av sedlar.

Om man jämför arbetsbokstäverna med sedelnumren så kan man upptäcka enstaka sedlar med starkt avvikande bokstäver. Den som har ett större antal sedlar kan försöka att göra en sammanställning. Den ultimata belöningen är om man kan bevisa (upptäcka) förekomsten av ersättningssedlar 1954-1956 utan stjärna. Man måste ha normala sedlar både före och efter den misstänkta ersättningssedeln på ett avstånd av mycket mindre än 40 000, helst mindre än 4 000. Äkta ersättningssedlar borde bara ersätta felaktiga sedlar i en bunt om 100 sedlar. Det krångliga är att tryckeriet kan tänkas upptäcka tryckfel vid tre olika tillfällen:

Arbetsbokstäver finns med AA-ZZ men bokstaven I saknas (istället används J). Användningen av J som arbetsbokstav började år 1953 för Sittande Svea, medan tidigare sedlar har arbetsbokstav I (inte J). Arbetsbokstäverns används i ordningen: AA-ZA, AB-ZB, ..., AY-ZY, AZ-ZZ.

Det finns fyre olika tillfällen för ab AA nämligen 1954 AA (troligen finns inte AA så BA är lägst), 1955 FB, 1955 GD, 1956 IA. Medan ab ZZ bara finns en gång (1955 FB). Varken 50 eller 100 kr når ZZ (men 100 kr YZ finns).

Totalt blir det ca 19×25 = 475 kombinationer av arbetsbokstäver år 1954.

För 1955 blir det ca (6+11)×25 = 425 arbetsbokstäver.

För 1956 blir det ca 22×25 = 550 arbetsbokstäver.

Stjärnsedlar

5 kr 1960 med stjärna (*) finns med i Wallén SS men är okänd för mig (efterlysning).

Antalet stjärnsedlar 1956-1961 är ca 0,062 % dvs. endast 1 på 1600 har stjärna. När det gäller åren 1962-1963 verkar antalet ha ökat till 0,7 % dvs. 1 på 150 har stjärna. Troligen är det något som inte stämmer med numreringen av sedlarna (kan det finnas ett dolt positionsnummer).


Typ 1: vattenmärke G VI A

Vattenmärke: Gustav VI Adolf, placerat

Tryck: Arktryck i gravyr och offset

Säkerhetsfibrer: JA, röda (till vänster på baksidan)

Namnteckningar: Två namn, graverade (fast kombination per år)

I tabellen används frågetecken(?) som utfyllnad för godtycklig bokstav på samma sätt som i dataprogram (således inte tecken på osäkerhet).

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie
(?A-?I)

Nummer

Höger
arbetsbokstav

Lägsta nr

Högsta nr

typ 1a

med två arbetsbokstäver i violett färg

1954

AA-AI
BA-BI
CA-CI
DA-DE
DF

< 900 000< 880 000

A-F
F-L
L-Q
Q-T
T-U

Saknar stjärna

1955

DG-DI
EA-EI
FA-FB-FI
GA-GD0
GD5-GI
HA-HH
HI

< 900 000

< 694 300

U-V
V-Z
Z-A-E
E-F
A-H
H-M (max RM)
M (max SM)

Saknar stjärna

1956

IA-II
KA-KI
LA-LI
MA-MI
NA-NI
OA

< 900 000
< 182 400

A-E
E-K
K-P
P-T
T-X
X (max WX)

KB 900 001

KB 911 000

typ 1b

utan arbetsbokstäver

1959

OB-OG
OH

< 900 000
< 892 000

-

OB 912 001

OB 928 500

1960

OI, PA-PI,
QA-QK
QI

< 900 000

< 019 400

-

Okänd (efterlysning)

1961

RA-RI, SA-SI,
TA-TE
TF

< 900 000

< 095 600

-

SG 929 001

SG 947 000

Arbetsbokstäver för 5 kr 1955 FB växlade från höger arbetsbokstav Z till A

5 kr 1954-1955 har otydligare och något mindre vattenmärke (huvudets höjd 23 mm) jämfört med 1956-1961 (huvudets höjd 26 mm). Det något mindre vattenmärket saknar övre delen av kungens hår men har i övrigt samma storlek som det större vattenmärket.


5 kr 1954 AA (ab DA)

5 kr 1954 DF (ab AU)
 

5 kr 1955, jämna 100-tusen-tal
(kopia från Auktion 2002-08-14)

5 kr 1955 HI (ab NK)
 

5 kr 1956, mindre än 100 från max nr
(kopia från Tradera 2002-11-25)

5 kr 1956 NI (ab XW)
 

5 kr 1956 OA (ab YP)

5 kr 1956 KB stj (ab FX)
 


5 kr 1959 OB

 
5 kr 1959 OH

 


5 kr 1959 OB med stjärna

5 kr 1959 OB med stjärna

5 kr 1959 OB med stjärna

5 kr 1960 OI

5 kr 1960 QH

5 kr 1960 QI (ovanlig)

5 kr 1961 TF

5 kr 1961 TF

5 kr 1961 TF

5 kr 1961 SG med stjärna

5 kr 1961 SG med stjärna

5 kr 1961 SG med stjärna

Typ 2: vattenmärke Esaias Tegnér

Gavs ut: 3 dec. 1962 enligt SFS 1962:564

Vattenmärke: Esaias Tegnér i helprofil (konstnär Eric Palmquist) samt 5 (mörkt) och KR (ljust) i vågräta rader, upprepat

Tryck: Rotationstryck i gravyr och offset

Säkerhetstråd: JA

Namnteckningar: Två namn, offset i brun färg (fast kombination per år)

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Serie

Nummer

Serie

Nummer

typ 2a

nummer i arktryck (ljusare, jämnt, lägre höjd)

1962

TG-TI, UA-UB

< 900 000

TH
TI

900-999-tusen
900-937-tusen

1963 ark

UC-UI, UK-UZ
VZ

000-899-tusen
000-292-tusen

UP (slut = 01)
UQ (slut = 00)
UR (alla slut)
UR (slut = 00)
UR (slut = 01)
US
UT
UU
UV

930-969-tusen
906-tusen
901-939-tusen
980-tusen
995-tusen
902-987-tusen
900-988-tusen
900-989-tusen
900-989-tusen

typ 2b

nummer i rotationstryck (mörkare, oregelbundet, högre höjd)

aldrig AI, AQ, BI, BQ   AI, AQ  

1963 rotation

AA-AT
BA-BT

000-899-tusen
558-899-tusen

AA-AT
-

928-949-tusen
-

Uppdelning på olika typer med arktryck och rotationstryck finns med i Platbãrzdis Supplement 1962-1971 men saknas i Wallén SS. Man kan undra om siffrornas högre höjd för rotationstrycket beror på att papperet rört sig fortare än boktrycksvalsen?


 5 kr 1962 TH med stjärna

 5 kr 1962 TH med stjärna

 5 kr 1962 TI med stjärna

5 kr 1962 TI med stjärna


5 kr 1962 UB arktryck


5 kr 1963 UI arktryck

 
5 kr 1963 UQ arktryck

5 kr 1963 UZ arktryck

5 kr 1963 VZ arktryck

 

5 kr 1963 AJ rotationstryck
 
 
 

 

 

5 kr 1963 BT rotationstryck

5 kr 1963 UP med stjärna

5 kr 1963 UQ med stjärna
 

 5 kr 1963 UR med stjärna

5 kr 1963 UR med stjärna

5 kr 1963 UR slut = 00

5 kr 1963 UR slut = 01

5 kr 1963 US med stjärna

5 kr 1963 UT med stjärna

5 kr 1963 UU med stjärna

5 kr 1963 UV med stjärna


5 kr 1963 AA med stjärna


5 kr 1963 AT med stjärna

 
5 kr 1963 med stjärna, lågt nummer

5 kr 1963 med stjärna, högt nummer

Jämför med Sven Flodberg 1972 som anger:

5 kr 1954 sb AA-DF

5 kr 1955 sb DG-HH samt HI 000 001 - HI 694 300

5 kr 1956 sb IA-NI samt OA 000 001 - OA 182 400

5 kr 1959 sb OB-OG (även OH känd av mig, se bilder ovan)

5 kr 1960 sb OI-QH samt QI 000 001 - QI 019 400
(Flodberg anger även OH felaktigt)
(det är mycket lätt att blanda ihop OH och QH, men jag har kontrollerat min uppgift som riktig)

5 kr 1961 sb RA-TE samt TF 000 001 - TF 095 600


Stjärnans placering i höjdled för 5 kr 1963 med stjärna

Stjärnan för 5 kr 1963 AA-AT med stjärna kan ibland vara nedsänkt enligt nedanstående bild. Jag har inte sett detta på några andra stjärnsedlar. Det finns även 5 kr 1963* med stjärnan mittemellan. Kuriosa eller värt att samla?

 
5 kr 1963 med nedsänkt stjärna

  
5 kr 1963 med med upphöjd stjärna

  
5 kr 1963 med stjärna mittemellan

  
5 kr 1963 med stjärna

  
5 kr 1959 och 1962 med stjärna


Uppåt ] [ 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]


Åter till Start ]