Diskontkontoren 1783-1817 (Platbãrzdis II sid. 40)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-11-26

[ Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Götha Canal-Bolags Diskontverk 1815


Götheborgs Discont Assignation 20 riksdaler 1810

(privat förstadagsbrev med dåligt val av sedel
som exempel på Riksbankens sedlar!!)

Diskontkontoren gav ut reverser (obligationer) för inlåning och assignationer (checkar) vid utlåning. Dessa cirkulerade som betalningsmedel. Efter 1802 var reverserna på minst 100 riksdaler och assignationerna på minst 5 riksdaler. Jämför med sedelsubstitut från Rikets Ständers Bank. De mest kända diskonterna var:


Götheborg Diskontverk 1811

Litteratur


[ Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida