Brukssedlar - Företags assignationer (Platbãrzdis II sid. 53-54)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-06-12

Diskontkontoren ] [ Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]

Efter lokaldiskonternas fall 1817 började många företag på bruksorter ge ut assignationer (checkar) utställda på brukets konto i Rikets Ständers Bank i Stockholm. Assignationerna cirkulerade som betalningsmedel eftersom det inte var så enkelt att ta sig till Stockholm och lösa in sedlarna. Alla assignationer var utställda på det minsta tillåtna beloppet 20 riksdaler banco.


Blankett till assignation från Krokfors Gjuteri på 20 rd banco 18__, PL 44.


Blankett till assignation från Lindesberg Berglund (vm) på 20 rd banco 1840-tal, PL 49.


Blankett till assignation från Rud L.D. Larsson på 20 riksdaler banco 1830-tal, PL 62.


Assignation från Skultuna Bruk (undertecknad av C.W. Hammarsköld) på 20 riksdaler banco 1849 på Rikets Ständers Bank, PL 69.


Assignation från Smedjebacken (Antikören 15:722), PL76.


Assignation från Kongl. Commerce Collegium början av 1800-talet, riksdaler, skilling, runstycken (innan uppdelning på specie, banco, riksgäld). Liknar Bukowski nr 736 (sedelsamling 1886) men andra myntsorter.
Se även bild i nedanstående artikel.


20 riksdaler banco assignation Östersund Mikael von Törne 182_

sv.wikipedia.org/wiki/Mikael_von_Törne_(1775–1854)  (Landshövding Jämtlands län)

Jag hittade den på 18 olika auktioner från Ahlström med ett resultat på 200 kr ± 100 kr.


Platbãrzdis Sveriges Sedlar del II fig.45 (se även sid. 54 nr PL 95) Varför "Banco Specie" !!!


Banco sedel som anger valutan i specie trots att den INTE kan växlas mot specie i silver

Riksbankens sedlar tappade värde mot silver specie åren 1800-1820 så att år 1820 var kursen:
1 riksdaler specie (silver) = 2⅔ riksdaler banco (med text specie på sedeln) Källa Lagerqvist/Nathorst-Böös: Vad kostade det?
Samma kurs angavs formellt på sedlarna fr.o.m. 1835 (men kursen gällde tidigare)
t.ex. 2 riksdaler banco = ¾ riksdaler silver specie (= 3 riksdaler riksgäld)

  

www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=1437&cid=38196 Resultat 500 kr för 5 exemplar av sedeln. MISAB 17 år 2016.

Någon som vet varifrån sedlarna kom som sedan delades ut av Handelsbanken (hur stort antal?). Är de nytryck (från originalplåtar) eller gamla blanketter från 1800-talet som hittats i något arkiv? OBS att sedeln har både vitstämpel och vattenmärke.

Observera att det är undertecknaren som är utgivare även om texten inleds med "Rikets Ständers Bank behagade betala till sedelhafvaren" (assignation = check).

Just nu finns en sedel på Tradera auktion till överpris www.tradera.com/item/220301/351403291/riksens-standers-bank-tjugo-riksdaler-banco-specie


Litteratur


Diskontkontoren ] [ Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida