Filialbankers assignationer (Platbãrzdis II sid. 55 upptill)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2021-01-05

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] [ Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]

SFS 1860:62

Filialbankerna var (trots namnet) privata banker med oktroj liknande de Enskilda bankerna. Filialbankerna fick dock inte ge ut egna sedlar men gav vid utlåning assignationer utställda på Riksbanken (Rikets Ständers Bank). 


Från Internet, Filialbank Wisby Assignation på Rikets Ständers Bank


Ahlström 17:866, PL 6b (annan valör)


Ahlström 41:1181, Saknas hos Platbãrzdis som inte är komplett när det gäller banker eller valörer

Växlar (för inlåning) gavs ut på 100 riksdaler och högre. Assignationerna (för utlåning) var på fasta belopp och höga valörer: 100, 500 och 1000 riksdaler. Blanketterna kunde endast rekvireras från Riksbanken (Rikets Ständers Bank). Lägg märke till att namnet Riksbanken används långt innan banken officiellt bytte namn (se även Myntkontakt 8/1981 sid. 163).


från Tradera 2012-10-04

Dessutom hade riksbanken (genom Bankodiskontverket) lånekontor i Göteborg, Malmö och Visby (som inte var filialbanker). Även lånekontoren gav ut Assignationer. Lånekontoren ersattes 1874 av Avdelningskontor (9 olika städer i Sverige).

Litteratur


Diskontkontoren ] Brukssedlar ] [ Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida