Enskilda bankernas sedlar 1831-1902 (Platbãrzdis III)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-09-16

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] [ Enskilda bankers sedlar ]

SFS 1879:27 sid. 1-2

Sammanlagt 31 sedelutgivande enskilda banker grundades under 1800-talet. Vid slutet av år 1879 upphörde rätten att ge ut sedlar på 5 kr så att i fortsättningen var lägsta valören 10 kr. Märkligt nog har SFS 1879:27 sid. 3-4 ytterligare en kungörelse om "utgifning af nya riksbankssedlar å fem kronor" (Lilla Riksvapnet). Se även NM XLI 2001 (IW 50 år) sid. 189 om kampen mellan guldfemman och sedlarna.

Litteratur, Generellt om privatbanker

  

Litteratur, Specifika privatbanker


Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] [ Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida