Assignationer på Riksgäldskontoret och Enskilda banker

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2020-06-12

Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] [ Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Assignationer på Riksgäldskontoret (Platbãrzdis II sid. 55 nedtill)


Assignation 10 riksdaler riksgäld 1800 Ramnäs Bruk (Schenström)
från Ahlström 29:1525 (odokumenterad i Platbãrzdis II)

Minimibelopp för assignationer var 10 riksdaler riksgäld. Jämför med Platbãrzdis II fig.48.


Assignationer på enskilda banker (Platbãrzdis II sid. 56)


Assignation SJW Ruda på Östgötha bank, provtryck, PL 7.


Assignation EGL Starby på Östgötha bank, provtryck, PL 4.

Se även PL 3 Hälltorps bruk digitaltmuseum.se/021026707681/sedel


Assignation 3 riksdaler riksmynt 1861, Herman Frisk på Hudiksvall "Sola vexel", Platbãrzdis II sid. 56 PL 2, fig.49 (från MISAB 17:869) Se även MISAB 20:341
Se även dms-cf-01.dimu.org/image/022s7YfKBvM6?filename=NM.0049539A-F.jpg&dimension=max
Ett stort antal exemplar med olika nummer men samma datum 12 aug 1861 och samma "Till Herr Johan Lidén" (kronobefallningsman och ledamot av Hudiksvalls Filialbank)


Check Stockholms Enskilda Bank

Litteratur


Diskontkontoren ] Brukssedlar ] Filialbanker ] [ Assignation på Riksgäld och enskilda banker ] Enskilda företags sedlar ] Enskilda bankers sedlar ]


Åter till Start-sida