10 kr Gustav Vasa 1940-1962

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-09-05

Uppåt ] 5 kr ] [ 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]


10 kr 1952 typ 1A med graverad baksida enligt nedanstående bild (se lodräta gravyrlinjer)

Gavs ut: 18 dec. 1941 enligt SFS 1941:52

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 121×70 mm

Papper: Ljust blått, maskingjort

Framsida: Gustav Vasa i halvprofil och tom medaljong (med vm), Gravyrtryck i blågrå färg samt offset: blå och brun

Baksida: Lilla riksvapnet (Tre kronor) och kantöverskridande bård, Blågrå färg samt bakgrundstryck (HINC ROBUR …): ljusbrunt eller ljusgrått

Konstnär: Akke Kumlien

Gravör: framsidan graverades av Ungerska Nationalbanken i Budapest (Horvath) medan baksidan graverades av Giesecke & Devrient i Leipzig.

Nummer: Årtal + sedelnummer med 8 siffror utan bokstäver

Vattenmärke: Gustav Vasa (i den tomma medaljongen till höger)

Säkerhetsfibrer: JA, röda (till höger på baksidan)

Fluorescerande: NEJ, men varierande mängd vitmedel

"Klagomål mot den nya tian" samt Chefen för sedeltryckeriet Einar Lagrelius berättar om den nya 10:an: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=6094765 (klicka sedan på två olika ljudklipp)

I SFS 1938:308 upphävdes tidigare § 7 som stadgade att ”skall innehålla förbindelse att vid anfordran inlösa sedeln med guldmynt enligt lagen om rikets mynt den 30 maj 1873”. 10 kr-sedeln saknar således text om inlösen ”med guldmynt”.


Typ 1: rött nummer och årtal

Nummer: Upprepat två gånger, Röd färg

Namnteckningar: Två namn, Svart färg (fast kombination per 0,9 milj. ex.)

Årtal

Endast utan stjärna

Högsta kända nummer

Leverans
enligt Lindgren

typ 1A

baksida i gravyrtryck + brun bakgrund

1940

00 214 649

(ingår i nedan)

1941

09 397 350 (enl. e-post 2014-08)

08 314 900

1942

18 900 000

19 050 000

1943

21 500 000

20 056 800

1944

26 100 000

28 673 400

1945

24 300 000

21 400 000

1946

09 000 000

10 300 000

1947

13 500 000

13 982 000

1948

23 400 000

20 121 000

1949

19 800 000

22 549 800

1950

19 800 000

17 000 000

1951

31 500 000

29 200 000

1952 typ 1A
(gravyr)

00 000 001 - 09 900 000
13 500 001 - 14 400 000
18 000 001 - 18 900 000
24 300 001 - 25 200 000
30 600 001 - 31 100 000

(ingår i nedan)

typ 1B

baksida i offsettryck + grå bakgrund

1952 typ 1B
(offset)

09 900 001 - 13 500 000
14 400 001 - 18 000 000
18 900 001 - 24 300 000
25 200 001 - 30 600 000

34 982 000

 

 
10 kr baksida med gravyrtryck respektive offsettryck

Sedeln 10 kr Gustav Vasa 1952 finns med två olika tryck på baksidan: Gravyr eller Offset. Offset har en yttre ram runt siffrorna som saknas vid gravyrtryck. Vid gravyrtryck syns även färgsprut nedtill på siffrorna.

Man ser även skillnaden genom att titta på den tjocka mörka kanten till höger om 1:an och till vänster om hålet mitt i 0:an. Vid kraftig förstoring (med lupp) ser man lodräta gravyrlinjer (tätt packade) medan offset har en slät och enfärgad täckt yta.

Bakgrunden "Hinc Robur et Securitas" (alltid i offset) är brunaktig vid gravyr och blåaktig vid offset (tydlig skillnad). Detta stämmer för alla årtal 19401962.

Typ 2: blått nummer och årtal

Gavs ut: 18 dec. 1953 enligt SFS 1953:743

Nummer: Endast en gång, Mörkblå färg

Namnteckningar: Två namn, Mörkblå färg (fast kombination per 0,9 milj. ex.)

Årtal

Utan stjärna

Med stjärna

Högsta kända
nummer

Leverans
enligt Lindgren

Lägsta nr

Högsta nr

Vänster namn

1953

31 500 000

27 000 000

Saknar stjärna

-

1954

31 500 000

36 972 200

Saknar stjärna

-

1955

32 400 000

28 095 000

Saknar stjärna

-

1956

32 400 000

33 105 000

50 000 001

50 020 000

Sven Lampe

1957

54 900 000

54 700 000

50 020 001

50 038 000

Sven Lampe

90 000 001

90 018 000

Sture Laurén

1958

49 500 000

50 500 000

90 020 001

90 036 000

Torgny Lindgren

90 036 001 90 054 000 Karl Axel Lennart Olofsson

1959

52 200 000

47 899 800

90 054 001

90 071 000

Eric Wahren

1960

11 700 000

19 416 200

90 073 001

90 081 000

Karl Axel Lennart Olofsson

1962

18 000 000

17 339 500

90 081 001

90 089 000

Sture Laurén

90 091 001

90 097 000

Helge Borggren

Stjärnmärkta sedlar


10 kr 1956 (50-nr) med stjärna och vänster namn Sven Lampe


10 kr 1957 (50-nr) med stjärna och vänster namn Sven Lampe (från en sedelsamlare i Umeå)


10 kr 1957 utan stjärna (0,9 milj-intervall 49,5-50,4 milj.): Riktiga stjärnsedlar har avvikande namnteckningar.


10 kr 1957 (90-nr) med stjärna och vänster namn Sture Laurén

Wallén Sveriges Sedlar sid. 116 anger att stjärnsedlar 1956-1957 finns med nr över 50 000 000 och 1958-1962 med nummer över 90 000 000. Denna information är vilseledande (men riktig) för årtal 1957* som också har nummer över 90 000 000. Det finns dessutom vanliga sedlar utan stjärna med nummer strax över 50 000 000. Stjärnsedlar 10 kr 1957*50 måste kontrolleras noga och jämföras med andra som är garanterat äkta.


10 kr 1958 med stjärna och vänster namn Torgny Lindgren


10 kr 1958 med stjärna och vänster namn Karl Axel Lennart Olofsson (e-post 2007-08-17 från en vänlig samlare)

10 kr 1958* finns i två varianter med helt olika namnteckningar både till vänster och höger.


10 kr 1959 med stjärna och vänster namn Eric Wahren


10 kr 1960 med stjärna och vänster namn Karl Axel Lennart Olofsson


10 kr 1962 med stjärna och vänster namn Sture Laurén


10 kr 1962 med stjärna och vänster namn Helge Borggren (e-post från en vänlig samlare 2016-11-20)


10 kr 1962 med stjärna och vänster namn Helge Borggren

10 kr 1962* finns i två varianter med helt olika namnteckningar både till vänster och höger. Låga nummer har vänster nt Sture Laurén medan höga nummer har Helge Borggren. Detta tyder på att man tryckt två olika upplagor av 10 kr 1962 med stjärna. Namnen har identifierats av en sedelsamlare i Umeå (med hjälp av Statskalendern).


Uppåt ] 5 kr ] [ 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] 10000 kr ]


Åter till Start ]