10 kr 1942 namnteckningar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-03-28

Alla nedanstående bilder kom med e-post 2007-03-28 från en mycket intresserad samlare som skannat in bilder av nästan alla 0,9 milj.-intervall för alla årtal 1940-1962. Ett STORT TACK.

Normalt ska fem intervall ha samma vänstra namn. År 1942 finns flera fall där mindre än 5 intervall har samma vänster namn.

Intervallet 03,6-04,5 finns med två OLIKA namnteckningar.

00,0-00,9
00,9-01,8
01,8-02,7
02,7-03,6
03,6-04,5
OBSERVERA
04,5-05,4
05,4-06,3
06,3-07,2
07,2-08,1
08,1-09,0
09,0-09,9
09,9-10,8
10,8-11,7
11,7-12,6
12,6-13,5
13,5-14,4
14,4-15,3
15,3-16,2
16,2-17,1
17,1-18,0
18,0-18,9


från Internet 2019-03-10


från Tradera 2006-01-04


Åter till Start-sida