500 kr Birgit Nilsson

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2023-09-24

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]

  

  
500 kr i ultraviolett ljus

Gavs ut: 3 okt. 2016 enligt SFS 2014:85

Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag

Format: 147×66 mm ± 1 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel, lackad framsida

Framsida: Birgit Nilsson (1918-2005), Operaföreställning ur Valkyrian. Gravyrtryck (mörkrött, ljusrött) samt offset.

Baksida: Öresundsbron. Skånes Landskapsblomma Prästkrage. Röd. Offsettryck

Taktila märken för synskadade: JA, ett streck upptill vänster och höger sida (mörkrött gravyrtryck så att reliefen känns)

Konstnär: Göran Österlund

Gravör: Gunnar Nehls (porträttet)

Nummer: Bokstav (anger årtal) och nio siffror, Boktryck, Svart färg (icke fluorescerande). 1:a och 2:a siffran från vänster är positionsnummer i tryckarket samt 3:e siffran serienummer

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Porträtt och valören 500 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga som lyser gult och blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA

Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): Lodrätt säkerhetsband i röd färg med tre fönster, varierar mellan KR och kungakrona, placering i sidled kan variera 2 cm (23,75-42,25 mm från vänsterkant). Man förskjuter avsiktligt den variabla optiska tråden i sidled så att inte sedelbuntarna blir för tjocka på samma ställe.

Färgskiftande bild: G-klav uppe till höger skiftar mellan guld och grönt när man vickar på sedeln, SPARK OVI en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink

Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 500 på baksidan lyser i grönt

        

Genomsiktsbild: Valören 500 syns när sedeln hålls upp mot ljuset beroende på tryck på båda sidor

            

Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Säkerhetsdetaljer: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/500-kronorssedel

Beslut om utformning av sedlarna 20 dec 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_D_131220.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014.

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 0 0.1850.212, 0.2210.223, 0.260‒0.270, 0.272‒0.273, 0.276, 0.281-0.282, 0.284, 0.289-0.292, 0.295 0150
2015 C 02 0.00‒0.87, 0.89‒1.16, 1.18‒1.19, 1.36‒1.49, 1.60‒2.09 0150
2017 E 0 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 0150
2018 F 0 0.05-0.16, 0.20, 0.28‒0.34, 0.39, 0.43‒0.45, 0.57 01‒50
2019 G 0 0.0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 01‒50

Alla B är extremt ovanliga. Följande 100-tusental saknas: C1.2 och C1.5. Det saknas även C0.86‒0.88, C1.17C1.18 och C1.30‒1.35.

Tryckta 500 kr B+C som saknas i cirkulation: [(0,30-0,18)  + (1,36-1,19) + (1,60-1,49)] × 50 = [0,120 + 0,170 +  0,110] × 50 = 20 milj. sedlar (både B och C). Troligen finns ca 20 milj. sedlar i beredskapslager!!

           
           
        
           
        
           
        
           
        
        
        
              
        
     
          
           
           
           
           
  
        
        
        
           
        
     

           
           
        
        
        
        
           
           
         
           
        
           
         
        
           
        

           
           
           
            
           
           
           
           
           
          
        
        
        
           
     
  

           
        
        
        
           
        
        
           
     
        
     

        
     
        
        
     
        
     
  

Positionsnummer 0150 med tryckark som är 5×10 (bredd×höjd).

     
Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 50

500 kr C kända nummer

Jag saknar information om två intervall: C1.2 och C1.5. Troligen kommer även dessa ut senare (kanske beredskapssedlar).

C0.0 33 ex nr 0.0000.099  
C0.1 17 ex nr 0.1000.199  
C0.2 21 ex

nr 0.200‒0.299

 
C0.3 18 ex

nr 0.300‒0.397

 
C0.4 21 ex nr 0.401‒0.499  
C0.5 17 ex nr 0.500‒0.599  
C0.6 24 ex nr 0.600‒0.699  
C0.7 23 ex nr 0.700‒0.799  
C0.8 29 ex nr 0.801‒0.898  
C0.9 22 ex nr 0.905‒0.997  
C1.0 21 ex nr 1.000‒1.096  
C1.1 19 ex nr 1.1011.199  
C1.2 0 ex

 
C1.3 9 ex nr 1.363‒1.399  
C1.4 19 ex nr 1.4001.491  
C1.5 0 ex

 
C1.6 16 ex nr 1.6071.695  
C1.7 20 ex nr 1.700‒1.794  
C1.8 15 ex nr 1.809‒1.899  
C1.9 18 ex nr 1.900‒1.999  
C2.0 15 ex nr 2.004‒2.099  

 

E0.0 20 ex nr 0.0210.094  
E0.1 24 ex nr 0.1000.198  
E0.2 18 ex

nr 0.203‒0.299

 
E0.3 9 ex

nr 0.302‒0.329

nr 0.381
E0.4 8 ex nr 0.405‒0.475  
E0.5 11 ex nr 0.509‒0.568  
E0.6 6 ex nr 0.617‒0,694  

 

F0.0 10 ex

nr 0.051‒0.094

 
F0.1 8 ex nr 0.1070.196  
F0.2 5 ex

nr 0.2020.233

nr 0.284‒0.299
F0.3 24 ex nr 0.301‒0.345 nr 0.376, nr 0.3900.396
F0.4 12 ex nr 0.436‒0.458 nr 0.4050.408
F0.5 3 ex nr 0.5330.579  

 

G0.0 5 ex nr 0.0940.096
G0.1 2 ex

nr 0.100, 0.172

G0.2 1 ex

nr 0.288

G0.3 3 ex

nr 0.3310.336

G0.4 10 ex nr 0.418‒0.495
G0.5 5 ex nr 0.5310.597
G0.6 5 ex nr 0.602‒0.625
G0.7 3 ex nr 0.724‒0.749

500 kr B

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
500 kr B 185 03, 06, 20, 21, 25, 33, 37, 49
  186 10, 20
  192 12
  193 14, 20, 25, 28
  195 19, 28, 31, 36
  196 34
  198 03, 13, 27, 49
  199 06, 07, 09, 13, 16, 48
  200 28, 45, 50
  201 22
  202 04, 43
  203 12, 15, 27, 28, 31, 34, 36
  204 36, 47, 50
  207 21, 22, 32
  208 07
  209 16
  211 07
  212 06
  213 14, 48
  214 45
  215 29
  218 10
  219 19
  220 08
  221 42
  222 01, 04
  223 18, 25
  224 46
  225 02, 48
  227 11, 42
  239 49
  245 02, 17, 28, 40, 46
  247 43
  248 08
  249 33, 41
  260 01, 15, 33, 36, 49
  262 09, 49
  264 01, 03, 26
  265 14, 22, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 47
  266 01, 12, 13, 18, 34, 36, 44, 45, 46, 48, 50
  267 05, 07, 15, 16, 17, 19, 24, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44
  268 06, 23, 25, 30, 33, 40, 45, 46, 48, 50
  269 03, 06, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 35, 36, 44, 49
  270 32, 43
  271 37
  272 31, 35
  273 26, 27, 28
  274 07, 43, 50
  276 15, 28, 49
  281 41
  282 32
  284 08, 25, 29, 36
  285 32, 35
  287 44, 48, 49
  288 09, 29, 30
  289 18, 28, 43
  290 21
  291 02, 23
  292 16, 30, 35, 37, 39, 43
  293 32
  294 14, 22, 35, 36, 39, 49
  295 45


e-post från en vänlig samlare 2016-10-21 (Proveniens Forex Bank, Helsingborg)


Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN, utställning m.m.)

500 kr nummer
SPECIMEN rött tryck 097 B16 0 183443
SPECIMEN rött tryck 096  ?? B06 0 183495
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug B31 0 200017
Foto från Riksbankens visning 2015-04-23 !!! B31 0 210017
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B35 0 245046
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida B21 0 285017
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb C16 2 061904

500 kr B med tusentalsnummer 210. E-post 2017-03-19 från en vänlig samlare med urklipp från nyhetsartikel. Bilden fanns på Reseekonomen Instagram (2015-04-23 !!!)  (inte från cirkulation) "Idag var jag på Riksbanken och kände och klämde på sedlarna. Gillade särskilt motivet på 500 kr sedelns baksida!"

Det finns bilder av 500 kr B och 1000 kr B SPECIMEN med rött tryck och extra rött löpnummer på framsidan: mitti.se/nyheter/pippi-pa-de-nya-pengarna. Sedelnumren är något otydliga på bilderna. JPG-bild mitti.se/images/627798-665x.jpeg. Kanske ska man tolka att 500 kr B SPECIMEN finns medan 100 kr C SPECIMEN, antyder att 500-lapparna trycktes före 100-lapparna.

     

  

En mycket intresserad samlare har påpekat att numreringen INTE är helt slumpmässig. Samtliga dessa SPECIMEN har 1000-nummer som börjar på 5 eller 0 (185, 220, 245, 275). Observera att 185 och 245 förekommer 2 gånger.

Observera att alla sedlar med vit text SPECIMEN är fixade i dator så den underliggande sedeln har inget påtryck. Äkta SPECIMEN har rött tryck.

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start-sida