500 kr Birgit Nilsson

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2017-12-05

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]

  

Gavs ut: 3 okt. 2016 enligt SFS 2014:85

Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag

Format: 147×66 mm ± 1 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel

Framsida: Birgit Nilsson (1918-2005), Operaföreställning ur Valkyrian. Gravyrtryck (mörkrött, ljusrött) samt offset.

Baksida: Öresundsbron. Skånes Landskapsblomma Prästkrage. Röd. Offsettryck

Taktila märken för synskadade: JA, ett streck upptill vänster och höger sida (mörkrött gravyrtryck så att reliefen känns)

Konstnär: Göran Österlund

Gravör: Gunnar Nehls (porträttet)

Nummer: Bokstav (anger årtal) och nio siffror, Boktryck, Svart färg (icke fluorescerande). 1:a och 2:a siffran från vänster är positionsnummer i tryckarket samt 3:e siffran serienummer

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Porträtt och valören 500 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga som lyser gult och blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA

Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): Lodrätt grönt säkerhetsband med tre fönster, varierar mellan KR och kungakrona, placering i sidled kan variera 2 cm (23,75-42,25 mm från vänsterkant). Man förskjuter avsiktligt den variabla optiska tråden i sidled så att inte sedelbuntarna blir för tjocka på samma ställe.

Färgskiftande bild: G-klav uppe till höger skiftar mellan guld och grönt när man vickar på sedeln, SPARK OVI en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink

Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 500 på baksidan lyser i grönt

        

Genomsiktsbild: Valören 500 syns när sedeln hålls upp mot ljuset beroende på tryck på båda sidor

        

Antiscanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Säkerhetsdetaljer: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/500-kronorssedel

Beslut om utformning av sedlarna 20 dec 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_D_131220.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014.

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 0 0.192, 0.208, 0.265‒0.269 0150
2015 C 02 0.00‒1.15, 1.36‒1.48,
1.66‒2.08
0150

Alla B är extremt ovanliga. Följande 100-tusental saknas: C1.2 och C1.5.

           
           
           

           
           
        
           
            
           
     

Positionsnummer 01-50 med tryckark som är 5×10 (bredd×höjd).

  
Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 50


e-post från en vänlig samlare 2016-10-21 (Proveniens Forex Bank, Helsingborg)


Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN, utställning m.m.)

500 kr nummer
SPECIMEN rött tryck 097 B16 0 183443
Foto från Riksbankens visning 2015-04-23 !!! B31 0 210017
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B35 0 245046
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida B21 0 285017
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb C16 2 061904

500 kr B med tusentalsnummer 210. E-post 2017-03-19 från en vänlig samlare med urklipp från nyhetsartikel. Bilden fanns på Reseekonomen Instagram (2015-04-23 !!!)  (inte från cirkulation) "Idag var jag på Riksbanken och kände och klämde på sedlarna. Gillade särskilt motivet på 500 kr sedelns baksida!"

Det finns bilder av 500 kr B och 1000 kr B SPECIMEN med rött tryck och extra rött löpnummer på framsidan: mitti.se/nyheter/pippi-pa-de-nya-pengarna. Sedelnumren är något otydliga på bilderna. JPG-bild mitti.se/images/627798-665x.jpeg. Kanske ska man tolka att 500 kr B SPECIMEN finns medan 100 kr C SPECIMEN, antyder att 500-lapparna trycktes före 100-lapparna.

  

  

En mycket intresserad samlare har påpekat att numreringen INTE är helt slumpmässig. Samtliga dessa SPECIMEN har 1000-nummer som börjar på 5 eller 0 (185, 220, 245, 275). Observera att 185 och 245 förekommer 2 gånger.

Observera att alla sedlar med vit text SPECIMEN är fixade i dator så den underliggande sedeln har inget påtryck. Äkta SPECIMEN har rött tryck.

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] 200 kr ] [ 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start-sida