200 kr Ingmar Bergman

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2024-02-27

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]

  

  
200 kr i ultraviolett ljus

  
200 kr i infrarött ljus

Gavs ut: 1 okt. 2015 enligt SFS 2014:85

Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag

Format: 140×66 mm ± 1 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel, lackad framsida

Framsida: Ingmar Bergman (1918-2007), Filminspelning ("Det Sjunde inseglet", 1957, Bergman och Döden). Gravyrtryck (mörkgrön, ljusgrön) samt offset

Baksida: Raukar på Gotland. Landskapsblomma Murgröna. Grön. Offsettryck

Taktila märken för synskadade: JA, tre streck mitt på vänster och höger sida (mörkgrönt gravyrtryck så att reliefen känns)

Konstnär: Göran Österlund och design Karin Mörck Hamilton

Gravör: Gunnar Nehls (porträttet)

Nummer: Bokstav (anger årtal) och nio siffror, Boktryck, Svart färg (icke fluorescerande). 1:a och 2:a siffran från vänster är positionsnummer i tryckarket samt 3:e siffran serienummer

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Porträtt och valören 200 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga som lyser gult och blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA

Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): Lodrätt säkerhetsband i grön färg med tre fönster, varierar mellan KR och kungakrona, placering i sidled kan variera 2 cm (23,75-42,25 mm från vänsterkant). Man förskjuter avsiktligt den variabla optiska tråden i sidled så att inte sedelbuntarna blir för tjocka på samma ställe.

Färgskiftande bild: Filmklappa uppe till höger skiftar mellan guld och grönt när man vickar på sedeln, SPARK OVI en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink

Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 200 på baksidan lyser i grönt

        

Dold bild: ?

Genomsiktsbild: Valören 200 syns när sedeln hålls upp mot ljuset beroende på tryck på båda sidor

Mikrotext (gravyr): vid Ingemars öra

Minitext (offset): Ovanför valören

        

Koncentriska cirklar: ovanpå vattenmärket

Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

Säkerhetsdetaljer: 200-kronorssedel | Sveriges Riksbank

Beslut om utformning av sedlarna 19 apr 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_B_130419.pdf:
För att kunna genomföra praktiska tester av de nya sedlarna kommer mindre upplagor av två valörer, 50- respektive 200-kronorssedeln, att produceras i ett första skede. Beslut om utformningen av dessa sedlar behöver därför fattas av fullmäktige under våren 2013.

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 02 0.00‒0.30, 0.37‒0.66, 0.78, 0.81,
0.87‒0.98, 1.00‒1.20, 1.23‒1.49, 1.59,
1.60‒1.79, 2.04‒2.10, 2.16‒2.39
0150

Följande 100 000-tal saknas: B1.8 och B1.9. Även B0.7 och B1.5 är ovanliga (endast 1-2 ex av varje känt). Även 0.31‒0.37 saknas.

Tryckta 200 kr A+B som saknas i cirkulation: [(0.300-0.180) + (0.81-0.68) + (1.59-1.50) + (2.00-1.80)] × 50 = [0,120 + 0,130 + 0,090 + 0,200] × 50 = 27 milj. sedlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionsnummer 01-50 med tryckark som är 5×10 (bredd×höjd).

  
Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 50

200 kr B kända nummer

200 kr-sedlarna har några luckor bland kända 100 000-nummer. Jag saknas uppgifter (bilder) om B1.8 och B1.9. Ovanliga med bara enstaka kända nummer är B0.7 och B1.5.

B0.0 14 ex nr 0.000‒0.098  
B0.1 24 ex nr 0.110‒0.198  
B0.2 36 ex nr 0.200‒0.295  
B0.3 10 ex nr 0.306‒0.308 och nr 0.377‒0.399
B0.4 21 ex nr 0.400‒0.499  
B0.5 15 ex nr 0.501‒0.599  
B0.6 7 ex nr 0.6010.662  
B0.7 6 ex nr 0.7800.784 sällsynta
B0.8 11 ex nr 0.817 och 0.829 nr 0.874‒0.897
B0.9 17 ex nr 0.901‒0.989  
B1.0 10 ex nr 1.0051.097  
B1.1 17 ex nr 1.1121.198  
B1.2 22 ex nr 1.2051.206 nr 1.2361.296
B1.3 26 ex nr 1.3001.399  
B1.4 21 ex nr 1.4011.499  
B1.5 3 ex nr 1.5911.593 sällsynta
B1.6 25 ex nr 1.6001.699  
B1.7 28 ex nr 1.7001.798  
B1.8 0 ex

 
B1.9 0 ex

 
B2.0 9 ex nr 2.0472.088  
B2.1 5 ex nr 2.1002.108 nr 2.169 och 2.191
B2.2 8 ex nr 2.2052.290  
B2.3 30 ex nr 2.3142.399  

Uppenbarligen har mellanliggande nummer inte kommit ut eller har de inte tryckts. Jag efterlyser de saknade mellanliggande sedelnumren för dessa 100 000-tal (motsvarar 5 milj. sedlar med alla positionsnummer).


200 kr-sedeln med relieftryck och bandet i sidled (kuriosa utan samlarvärde?)

  
200 i relief under och på den färgskiftande bilden till höger (kända nummer Bxx0 160 000 - Bxx0 275 000 och Bxx1 632 695 - Bxx1 632 801)

På 200 kr-sedlar med nummer vid ca Bxx02xxxxx (B0.1-B0.2 i mina tabeller) syns det tydligt "200" i relief bakvänt, som kommer från det fluorescerande trycket av "200" på baksidan. Troligen finns det även på övriga nummer men kan vara nästan omöjligt att upptäcka. Samtidigt syns även sedelnumret i relief. Detta visar att sedelnummer och fluorescerande "200" har tryckts med boktryck (inte offset = plantryck som jag gissat). De låga numren har relief på alla sedlar medan höga nummer (B1.6) verkar ha relief på vartannat nummer (udda slutsiffror).

  

Den variabla optiska tråden kan variera 1 cm i sidled även för närliggande nummer. Eventuellt har 5-6 sedlar i nummerföljd samma placering följt av ett stort hopp i sidled för nästa 5-6 sedlar. Se info nedan från riksbanken om att placeringen kan variera hela 2 cm. Vattenmärket är placerat mycket långt till vänster så att säkerhetsbandet ska få plats oberoende av placering.

www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Fragor--svar

"Placeringen på det säkerhetsband som finns på de nya 200- och 1000-kronorssedlarna och som även kommer att finnas på de nya 100- och 500-kronorssedlarna kan variera med uppemot 2 cm. Denna variation uppstår naturligt i sedeltryckningsprocessen, och är därför inget feltryck. Även storleken på sedlarna kan variera med +/- 1 mm och detta är också en naturlig variation som uppstår vid tryckningen av sedlarna."


Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN, utställning m.m.)

200 kr nummer
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug A12 0 215037
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb A49 0 220037
Riksbankens pdf dold bild A12 0 245037
Utställning på Gotland ordnad av Riksbanken A33 0 255037
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida A33 0 260032
SPECIMEN rött tryck 441 B36 0 292823
SPECIMEN rött tryck 009  ??? B25 0 430461
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb B44 1 005081

  
Finns nu på e-Bay (efter tips från en MYCKET observant samlare)


200 kr SPECIMEN-sedlar från Riksbanken med bokstav A tryckta år 2013

  
Ytterligare exemplar av 200 kr A som inte varit i cirkulation. Även dessa har 1000-nummer som börjar på 5. Alla tre 200-lappar har slutsiffror 037 !!!

  

En mycket intresserad samlare har påpekat att numreringen INTE är helt slumpmässig. Samtliga dessa SPECIMEN har 1000-nummer som börjar på 5 eller 0 (185, 220, 245, 275). Observera att 185 och 245 förekommer 2 gånger.

Observera att alla sedlar med vit text SPECIMEN är fixade i dator så den underliggande sedeln har inget påtryck. Äkta SPECIMEN har rött tryck.

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] 100 kr ] [ 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start-sida