100 kr Greta Garbo

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-11-08

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]

  

Gavs ut: 3 okt. 2016 enligt SFS 2014:85

Giltighet: Giltigt betalningsmedel idag

Format: 133×66 mm ± 1 mm

Papper: Benvitt utan vitmedel, lackad framsida

Framsida: Greta Garbo (1905-1990), Filmremsor. Gravyrtryck (mörkblått och blått) samt offset.

Baksida: Stockholm, slottet och stadshuset. Landskapsblomma Södermanland Näckros och Uppland Kungsängslilja. Offset.

Taktila märken för synskadade: JA, två streck på vänster och höger sida (mörkblått gravyrtryck så att reliefen känns)

Konstnär: Göran Österlund

Gravör: Gunnar Nehls (porträttet)

Nummer: Bokstav (anger årtal) och nio siffror, Boktryck, Svart färg (icke fluorescerande). 1:a och 2:a siffran från vänster är positionsnummer i tryckarket samt 3:e siffran serienummer

Namnteckningar: Två i offset på baksidan

Vattenmärke: Porträtt och valören 100 (ljusa siffror), placerat

Säkerhetsfibrer: JA, osynliga som lyser gult och blått i UV-ljus

Säkerhetstråd: JA

Variabel optisk tråd (Säkerhetsband): Lodrätt grönt säkerhetsband med tre fönster, varierar mellan KR och kungakrona, placering i sidled kan variera 2 cm (22,25-41,25 mm från vänsterkant). Man förskjuter avsiktligt den variabla optiska tråden i sidled så att inte sedelbuntarna blir för tjocka på samma ställe.

Färgskiftande bild: Filmremsa uppe till höger skiftar mellan guld och grönt när man vickar på sedeln, SPARK OVI en.wikipedia.org/wiki/Optically_variable_ink

Fluorescerande: Bild med Tre Kronor på framsidan lyser i gult och blått, Bild med 100 på baksidan lyser i grönt

  
100 kr B och 100 kr D med förskjuten UV-bild (B har bilden långt till höger så att den delvis täcker filmremsan)

        

Genomsiktsbild: Valören 100 syns när sedeln hålls upp mot ljuset beroende på tryck på båda sidor

Antiskanningmönster: Små gula ringar utspridda över sedeln: en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

               

Säkerhetsdetaljer: www.riksbank.se/sv/Sedlar--mynt/Sedlar/Giltiga-sedlar/100-kronorssedel

Beslut om utformning av sedlarna 20 dec 2013: www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Fullmaktige/2013/probil_fullm_bilaga_D_131220.pdf:
Efter fullmäktiges godkännanden startar produktionen av så kallade inläsningssedlar som ska tillhandahållas till leverantörer av teknisk utrustning i april 2014.

Årtal Bokstav Serie sn.nr Position
2014 B 0 0.225, 0.231, 0.234, 0.264‒0.270, 0.275, 0.280, 0.295 0150
2015 C 01 0.00‒0.89, 1.050‒1.097, 1.10‒1.19, 1.38‒1.78 0150
2016 D 0 0.024, 0.095‒0.299 0150
2022 J 0 0.1, 0.2, 0.4 01-50

Alla B är extremt ovanliga. Följande 100-tusental saknas: C0.9 och C1.2 medan  C1.0 endast är känt i några få exemplar. 100 kr D under D0.095 endast känt med ett exemplar.

Tryckta 100 kr B+C som saknas i cirkulation: [(0.300-0.180)  + (1.10-0.90) + (1.38-1.20)] × 50 = [0,120 + 0,200 + 0,180] × 50 = 25 milj. sedlar.

     
           
     
           
        
        
           
           
           
           
           
           
              

           
           
        
           
            
            
           
           
           
        
        

           
           
           
        
           
           
        

        
     

Positionsnummer 01-50 med tryckark som är 5×10 (bredd×höjd).

  

Lägsta och högsta positionsnummer: 01 resp. 50


e-post från en vänlig samlare 2016-10-12: 100 kr B=2014 (proveniens: Forex Bank, Helsingborg)


100 kr C och D kända nummer

Följande saknas helt: C0.9 och C1.2 (efterlyses) medan  C1.0 är känt i några få exemplar vardera.

Nedanstående tabell visar 100 000-tal med ibland snävt intervall av kända sedlar. Resterande nummer kommer troligen i cirkulation senare. Flera av intervallen har blivit bredare sedan jag började med tabellen. Den kanske är för tidig?

C0.0 36 ex nr 0.000‒0.098  
C0.1 29 ex nr 0.100‒0.199  
C0.2 17 ex nr 0.200‒0.292  
C0.3 30 ex nr 0.300‒0.399  
C0.4 22 ex nr 0.400‒0.499  
C0.5 34 ex nr 0.500‒0.594  
C0.6 13 ex nr 0.611‒0.679  
C0.7 25 ex nr 0.705‒0.799  
C0.8 26 ex nr 0.800‒0.898  
C0.9 0 ex

 
C1.0 7 ex nr 1.050‒1.068 1.093‒1.097
C1.1 15 ex nr 1.100‒1.197  
C1.2 0 ex

 
C1.3 11 ex nr 1.380‒1.394  
C1.4 13 ex nr 1.400‒1.476  
C1.5 13 ex nr 1.500‒1.529 1.590‒1.599
C1.6 18 ex nr 1.607‒1.688  
C1.7 20 ex nr 1.700 och 1.746‒1.784

Övriga kända 100-lappar täcker en större del av intervallet (ofta hela intervallet). Antalet sedlar i min tabell är i minsta laget men det är uppenbart att hela intervallet inte har kommit ut än.

Sedlarnas nummer är utsprida så "först-in-först-ut" gäller inte för Riksbankens nya förråd i Märsta.

100 kr 2016 D har hittas i fölande antal och max min nummer. Låga nummer kom ut ganska sent så lägre nummer efterlyses.

D0.0 15 ex nr 0.024 och 0.095‒0.099
D0.1 64 ex

nr 0.1150.191

 
D0.2 39 ex nr 0.200‒0.299  

Nya 100 finns även med B = år 2014 (extremt ovanliga, raritet)

               
        
100 kr B låga och höga kända nummer

Valör & Bokstav Tusen-nummer Kända positioner
100 kr B 225 10
  231 38
  234 13. 32, 33, 38, 44, 49
  264 38, 42, 45, 47
  265 03, 04, 12, 16, 17, 18, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 47, 50
  266 01, 02, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 50
  267 02, 04, 05, 06, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 35, 39, 41, 49
  268 01, 04, 09, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 44, 46
  269 14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 46, 48, 50
  270 05, 06
  275 07, 13
  280 32, 37, 38
  295 15

apr. 2014: 20-50-100-200-500-1000 kr: Endast i Riksbankens lokaler Testcenter. Liten upplaga på ca 5 milj. per valör. www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2014/sedlaromynt_brev_med_anmalningsblankett_140303_sve.docx

26 nov. 2015: 100-500 kr:  "Dessa sedlar och mynt kommer från den första fullskaliga produktionen". Test-center eller låna sedlar. "Företaget kan även välja att köpa lånade sedlar och mynt istället för att lämna tillbaka dem". www.riksbank.se/Documents/Sedlar_mynt/2015/Ans%c3%b6kan%20sedlar%20och%20mynt_151126_sve.pdf

I nov. 2015 släptes testsedlar för 100 kr och 500 kr "från den första fullskaliga produktionen" som borde vara C=2015. Troligen har man samtidigt lämnat ut 100 kr B och 500 kr B för test, som sedan kunde behållas av firmorna. Misstag eller avsiktligt?


Nya sedlar från Riksbanken som INTE kommer från normal cirkulation (SPECIMEN, utställning m.m.)

100 kr nummer
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, tidigt webb B44 0 185014
Från utställning på riksbanken, genomlysning baksida B42 0 186515
SPECIMEN rött tryck 096  ?? B36 0 199876
Riksbanken Stockholm 2015-10-01 AgAuBug B01 0 225013
SPECIMEN rött tryck 301 C08 0 265130
SPECIMEN vitt övertryck datorgenererat, senare webb C20 1 750232

www.theibns.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=554&catid=13&Itemid=51

Detta är SPECIMEN sedel med stort rött tryck SPECIMEN på båda sidor från Riksbanken med löpnummer 301 på framsidan. Lämnas till alla centralbanker i världen för nya sedlar.

   (SPECIMEN ej cirkulation)

  

  

En mycket intresserad samlare har påpekat att numreringen INTE är helt slumpmässig. Samtliga dessa SPECIMEN har 1000-nummer som börjar på 5 eller 0 (185, 220, 245, 275). Observera att 185 och 245 förekommer 2 gånger.

Observera att alla sedlar med vit text SPECIMEN är fixade i dator så den underliggande sedeln har inget påtryck. Äkta SPECIMEN har rött tryck.

Jämför med nedanstående sedel från normal cirkulation.


100 kr C 1759-tusen från cirkulation

100 kr C 1749-tusen från cirkulation

100 kr C 1750-tusen från cirkulation

Uppåt ] 20 kr ] 50 kr ] [ 100 kr ] 200 kr ] 500 kr ] 1000 kr ]


Åter till Start-sida