Tryckeribokstav (tryckerikod 1)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-03-01

Uppåt ] Tryckplåt ] [ Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]

Summary in English

Eurosedlar har även en tryckerikod (Short-Code, 6 tecken) på framsidan i liten grå stil som nästan smälter in i bakgrunden där du får leta på olika ställen i bakgrundstrycket. Första bokstaven till vänster är en kod för vilket tryckeri (=juridisk person) som har tillverkat sedeln: D=Setec (Finland), C=Tumba Bruk (Crane AB, Sverige), R=Bundesdruckerei Berlin (Tyskland). Framsidans tryckerikod kan se ut så här: "D001D4", "R002D5" och "P001G5", där det även finns information om tryckplåts-nummer och positions-nummer. Min gissning är att de två tecknen till höger (D4, D5, G5) är rad+kolumn i tryckarket. Finland har tryckt eurosedlar både nationellt (Setec) och i Storbritannien. Alla länder har egna tryckerier utom Luxemburg, men även andra länder har tryckt vissa sedlar utomlands. Jag har analyserat statistik över Short-Code (ca 0,5-1% felaktiga bokstäver) och kommit fram till att eurosedlarna finns med följande tryckeribokstav (frågetecken betyder att tryckeriet är okänt men att sedlarna existerar i liten upplaga):
Land Serie-
bokstav
5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Belgien Z T T T T T T T
Grekland Y N 25 %
P 75 %
F 50 %
N 50 %
N G 40 %
N 60 %
G 70 %
P 30 %
R ?
Tyskland X P R P P 30 %
R 70 %
P R R
Spanien V M M M M M T T
Frankrike U L L E 25 %
L 75 %
L E 60 %
P 40 %
T T
Irland T K K H 65 %
K 35 %
K K ? ?
Italien S J J J J J J J
Luxemburg (R) - - - - - - -
Nederländerna P G 75 %
P 25 %
G 20 %
P 80 %
G G G G F
Österrike N F F F F F G F
Portugal M U U U H P ? ?
Finland L D D D D 40 %
H 60 %
D D D

Luxemburg har inte tryckt några sedlar med sin seriebokstav R utan istället importerat sedlar med grannländernas seriebokstav!!:

Uncirculated euro banknotes issued by the Banque centrale du Luxembourg currently bear the code letter (seriebokstav) of the NCBs (National Central Bank) of those countries in which the banknotes for Luxembourg are produced.

Lägg speciellt märke till de sedeltryckerier som lyckats exportera sedlar till andra länder:

Sedlar med höga valörer (200-500 €) trycks i litet antal med avancerade säkerhetsdetaljer. Det är då inte lönsamt för alla länder att själva trycka dessa. Belgien har därför tryckt dessa högvalörer åt Frankrike och Spanien. Samma tryckplåtar kan användas och endast sedelnumret på baksidan behöver varieras!! Nederländerna och Österrike har gjort en "swap" så att Nederländerna trycker 200 € till båda och Österrike trycker 500 € åt båda.

Grekland kom med sent (jan. 2001) i EMU och har p.g.a. detta tvingats trycka hälften av sedlarna utomlands hos olika tryckerier (Tyskland, Österrike, Nederländerna). Alla dessa tryckerier har dessutom tryckt samma valör nationellt (endast seriebokstav och checksumma behöver ändras).


Euro-sedlar: Euro Tracer finns på ny adress www.eurotracer.net. Se även:


Uppåt ] Tryckplåt ] [ Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]


Åter till Start ]