Eurosedlar (5-10-20-50-100-200-500 €)

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2004-05-10

Uppåt ] Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] [ Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]

Varje deltagande land har sin egen unika seriebokstav och man har även reserverat bokstäver för ej deltagande länder. Sedelnumret på baksida består av: Seriebokstav + 10 siffror + kontrollsiffra.
Land Nationellt
namn
Serie-
bokstav
Check- summa Milj. sedlar
t.o.m. dec. 2001
Belgien België Z 9 550
Grekland Ellada Y 1 617
Tyskland Deutschland X 2 4783
Danmark Danmark W (reserverad) 3 -
Spanien España V 4 1924
Frankrike France U 5 2265
Irland Ireland T 6 294
Italien Italia S 7 2440
Luxemburg Luxembourg R 8 utan R (46)
(oanvänd) - Q (oanvänd) 9 -
Nederländerna Nederland P 1 659
(oanvänd) - O (oanvänd) 2 -
Österrike Österreich N 3 550
Portugal Portugal M 4 537
Finland Suomi L 5 225
Sverige Sverige K (reserverad) 6 -
Storbritannien United Kingdom J (reserverad) 7 -
Länderna har tilldelats bokstav i omvänd bokstavsordning efter landets namn på det nationella språket. Från början var bara 11 länder med i EMU så bokstäverna Y och W var reserverade för ej deltagande länder (Danmark och Grekland).

När sedan Grekland kom med så gjorde man ett stort misstag när landet tilldelades bokstaven Y felaktigt!! Var det ett byråkratiskt misstag eller politiskt mygel: bokstaven Y=ypsilon finns i grekiska alfabetet men inte W. Sedan Grekland avskaffat kungadömet 1973 så har alla mynt text med "Hellas + Demokrati" där demokrati på grekiska stavas "Delta+Eta+My o.s.v." på klassisk grekiska men på modern nygrekiska blir det "Delta+Ita+Mi o.s.v.". Bokstaven Eta(Ita) ska således transkriberas med bokstaven "i" på svenska (osäkert hur det är med andra språk). Någon som är bekant med grekiska bokstäver inom fysiken (eller Krause World Paper Money) har fått för sig att landet heter "Demokratia Ellenike" och borde komma före Tyskland. Det finns inget naturligt sätt att få Danmark efter Tyskland.

Varje utgivande land har sedelnummer med en egen checksumma. Sedelnumrets sista siffra (längst till höger) är en kontrollsiffra så ska du hitta sedlar i nummerföljd titta på näst sista siffran. Checksumman räknas ut genom att addera alla 11 siffror i numret och om detta är större än 9 så lägg ihop siffrorna tills endast en siffra finns kvar = checksumman.

Att importera en databas med eurosedlar

Jag har nu lyckats importera hela databasen från www.eurotracer.net:


Uppåt ] Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] [ Euro-sedlar ] Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]


Åter till Start ]