Positionsnummer för eurosedlar

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2016-03-01

Uppåt ] Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] [ Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]

Summary in English

Positionskod (tryckerikod 5-6) och positionsnummer (i sedel-nr)

Tryckerikodens 5-6:e tecken består av bokstav+siffra som troligen är positionsnumret i tryckarket: rad+kolumn. Det finns ett tydligt samband mellan detta (på framsidan) och sedelnumret (på baksidan). Olika tryckerier har olika principer men jag har hittills funnit följande:

Tyskland (X) 5 € tryckeri P: bokstaven (5:e tecknet) i tryckerikoden: A-J motsvaras av sedelnumrets 8:e siffra (från vänster): 0-9.

Tyskland (X) 20 € tryckeri P: Tabellen innehåller sedelnumrets 8:e siffra (från vänster) som har ett av två värden (antingen eller). Eftersom positionskoden A1-I5 bara har siffran 1-5 så kan man få fram dubbelt så många sedlar genom att även använda höga nummer 6-0.

8:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 5, 0
B 2, 7 3, 8 4, 9 5, 0 6, 1
C 3, 8 4, 9 5, 0 6, 1 7, 2
D 4, 9 5, 0 6, 1 7, 2 8, 3
E 5, 0 6, 1 7, 2 8, 3 9, 4
F 6, 1 7, 2 8, 3 9, 4 0, 5
G 7, 2 8, 3 9, 4 0, 5 1, 6
H 8, 3 9, 4 0, 5 1, 6 2, 7
I 9, 4 0, 5 1, 6 2, 7 3, 8

Tyskland (X) 50 € tryckeri P: Tabellen innehåller sedelnumrets 8:e siffra (från vänster).

8:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 2 4 6 8 0
B 3 5 7 9 1
C 4 6 8 0 2
D 5 7 9 1 3
E 6 8 0 2 4
F 7 9 1 3 5
G 8 0 2 4 6
H 9 1 3 5 7

Tyskland (X) 50 € tryckeri R: Tabellen innehåller sedelnumrets 8:e siffra (från vänster).

8:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 0 8 6 4 2
B 1 9 7 5 3
C 2 0 8 6 4
D 3 1 9 7 5
E 4 2 0 8 6
F 5 3 1 9 7
G 6 4 2 0 8
H 7 5 3 1 9

Tyskland (X) 100 € tryckeri P: Tabellen innehåller sedelnumrets 8:e siffra (från vänster). Siffrorna svårtolkade så reservation för modifieringar av denna tabell. Eftersom positionskoden A1-H5 bara har siffran 1-5 så kan man få fram dubbelt så många sedlar genom att även använda höga nummer 6-0.

8:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 8, 3 6, 1 4, 9 2, 7 0, 5
B 9, 4 7, 2 5, 0 3, 8 1, 6
C 0, 5 8, 3 6, 1 4, 9 2, 7
D 1, 6 9, 4 7, 2 5, 0 3, 8
E 2, 7 0, 5 8, 3 6, 1 4, 9
F 3, 8 1, 6 9, 4 7, 2 5, 0
G 4, 9 2, 7 0, 5 8, 3 6, 1

Nederländerna (P) 5 € tryckeri G:

Rubrikraderna består av 5-6:e tecknet (A1-I6) i tryckerikoden (på framsidan) medan innehållet i tabellen är motsvarande 5-6:e siffra i sedelnumret på baksidan (00-53). I vissa fall verkar numret vara ett snäpp mindre: om detta beror på någon systematisk orsak eller är ett skrivfel vet jag inte (behöver utredas). Kan ersättningssedlar (motsvarar svenska stjärnsedlar) eller årtal vara inblandat?

5-6:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5 6
A ?? 09 18 27 36 45
B ?? 10 19 28 37-(36) 46
C 02 11 20 29-(28) 38 47
D 03 12 21 30-(29) 39 48
E 04-(03) 13 22 31-(30) 40 49-(48)
F 05-(04) 14-(13) 23 32 41 50
G 06-(05) 15-(14) 24 33 42 51-(50)
H 07-(06) 16 25-(24) 34-(33) 43 52-(51)
I 08 17 26-(25) 35 44-(43) ??-(52)

Nederländerna (P) 5 € tryckeri P: bokstaven (5:e tecknet) i tryckerikoden: A-J motsvaras av sedelnumrets 7:e siffra (från vänster): 0-9. Jämför med Tyskland 5 € där 8:e siffran motsvarar A-J.


Frankrike (U) 20 € tryckeri E:

Tabellen innehåller sedelnumrets 1-2:a siffra (från vänster).

1-2:a siffra i nr
position 1 2 3 4 5 6
A 06 05 04 03 02 01
B 12 11 10 09 08 07
C 18 17 16 15 14 13
D 24 23 22 21 20 19
E 30 29 28 27 26 25
F 36 35 34 33 32 31
G 42 41 40 39 38 37
H 48 47 46 45 44 43

Frankrike (U) 20 € tryckeri L:

Tabellen innehåller sedelnumrets 1-2:a siffra (från vänster).

1-2:a siffra i nr
position 1 2 3 4
A 01 08 15 22
B 02 09 16 23
C 03 10 17 24
D 04 11 18 25
E 05 12 19 26
F 06 13 20 27
G 07 14 21 28

Finland (L) 5 € tryckeri D:

Tabellen innehåller sedelnumrets 4-5:e siffra (från vänster).

4-5:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 07 14 21 28 35
B 06 13 20 27 34
C 05 12 19 26 33
D 04 11 18 25 32
E 03 10 17 24 31
F 02 09 16 23 30
G 01 08 15 22 29

Finland (L) 10 € tryckeri D:

Tabellen innehåller sedelnumrets 4-5:e siffra (från vänster).

4-5:e siffra i nr
position 1 2 3 4 5
A 07 14 21 28 35
B 06 13 20 27 34
C 05 12 19 26 33
D 04 11 18 25 32
E 03 10 17 24 31
F 02 09 16 23 30
G 01 08 15 22 29

Finland (L) 20 € tryckeri D: positionskod F1-A5 motsvarar sedelnumrets 4-5:e siffra: 01-30.

Finland (L) 50 € tryckeri H: positionskod H1-A5 motsvarar sedelnumrets 4-5:e siffra: 01-40.

Finland (L) 50 € tryckeri D: positionskod E1-A4 motsvarar sedelnumrets 4-5:e siffra: 01-20.


Portugal (M) 5 € tryckeri U: bokstaven (5:e tecknet i tryckerikoden) A-H motsvarar sedelnumrets 7:e siffra 0-7. Portugal har olika 1:a siffra i sedelnumret beroende på valören: 5€=1, 10€=2, 20€=3, 50€=4, 100€=5.

Österrike (N) 5 (och 10) € tryckeri F: bokstaven (5:e tecknet i tryckerikoden) A-J (A-I) motsvarar sedelnumrets 2:a siffra 1-0 (1-9) och siffran (6:e tecknet i tryckerikoden) 1-6 motsvarar sedelnumrets 1:a siffra 1-6. Motsvarande även för 20-50-100 €.

Reservation för fel i mina tabeller över positionsnummer, men jag kommer att försöka kontrollera detaljerna snarast. Kan upplagenummer eller årtal finnas gömt i sedelnumret? Med upplaga menar jag sedlar som trycks samtidigt utan att tryckplåten plockas undan.


Uppåt ] Tryckplåt ] Tryckeribokstav ] Euro-sedlar ] [ Positionsnummer ] Euro-mynt ] Euro-länder ] Euro banknotes ]


Åter till Start ]